01.03.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, ezek a múlhatatlan ékszerek királyokká tesznek benneteket. Ez egy korlátlan iskola. Tanulnotok kell és töltsétek fel a kötényeiteket a tudásnak ezen ékszereivel és tanítsatok másokat.

Kérdés:
Mindenki mely gyermekeket szereti? Milyen erőfeszítést kell tennetek ahhoz, hogy egy magas státuszt igényeljetek?

Válasz:
Mindenki szereti a gyermekeket, akik feltöltik a kötényeiket és sok másiknak adományoznak. Áldásokat kell kapnotok sokaktól, hogy egy magas státuszt igényeljetek. Ebben a gazdagság nem kérdéses, de folyamatosan hasznot kell hoznotok sokaknak a tudás gazdagságával. Csak a boldog és jógi gyermekek tudják dicsőíteni az Atya nevét.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül és magyaráz a szellemi gyerekeknek. Gyermekek, tudjátok, hogy haza kell térnetek. Korábban egyáltalán nem tudtátok ezt. Az Atya magyaráz nektek, gyermekeknek. A drámának megfelelően a magyarázata helyesnek tűnik ebben az időben. Senki más nem tudja ezt elmagyarázni nektek. Most haza kell térnünk. Tisztátalan lények nem térhetnek haza. Ti megkapjátok ezt a tudást ebben az időben és csak az egy Atya adja ezt át nektek. Először is emlékeznetek kell arra, hogy haza kell térnetek. Ti Babához kiáltottatok, de egyáltalán semmit nem tudtatok. Hirtelen, amikor az idő eljött, Baba eljött ide. Ő most folyamatosan új dolgokat magyaráz el nektek. Gyermekek, tudjátok, hogy most haza kell térnünk és ezért tisztátalanból tisztává kell válnunk. Máskülönben büntetésnek kell lennie és a státuszotok meg fog semmisülni. Ott olyan hatalmas a különbség a királyok és a púposok között, mint itt a királyok és púposok között. Minden az erőfeszítésetektől függ. Az Atya most azt mondja: Ti magatok tisztátalanok voltatok és ezért kiáltottatok. Mindezt most elmagyarázzák nektek. Ez nem volt ott az intellektusotokban a tudatlanság ösvényén. Az Atya azt mondja: A lelkeknek, akik tamopradhanná váltak, most szatopradhanná kell válniuk. Hogy hogyan tudtok szatopradhanná válni, ezt el lehet magyarázni a létra képével. Ezzel együtt az isteni erényeket is magatokba kell szívnotok. Ez egy korlátlan iskola. Az iskolában egy naplót vezetnek a jókról, a jobbakról és a legjobbakról. A szolgálatkész gyermekek nagyon édesek. Az ő regiszterük jó. Ha a regiszter nem jó, akkor nincs ott az a lelkesedés. Minden a tanulmánytól, a jógától és az isteni erényektől függ. Gyermekek, tudjátok, hogy a korlátlan Atya tanít most benneteket. Korábban a shudra klánhoz tartoztunk és most a Brahmin klánhoz tartozunk. Mi Brahminok, Prajapita Brahma gyermekei vagyunk. Sok gyermek elfelejti ezt. Mivel emlékeztek az Atyára, emlékeznetek kell Brahmára is. Ott kellene lennie annak a mámornak, hogy a Brahmin klánhoz tartoztok. Amikor ezt elfelejtitek, a mámor nem növekszik, hogy a Brahmin klánhoz tartoztok és aztán az istenségi klánhoz fogtok tartozni. Ki teremtette meg a Brahmin klánt? Én elviszlek benneteket a Brahmin klánba Brahmán keresztül. Ez nem a Brahminok dinasztiája. Ez egy kis család. Ha most Brahminoknak tekintitek önmagatokat, aztán istenségekké fogtok válni. Amikor elmerültök az üzletetekben, akkor minden mást elfelejtetek. Még azt is elfelejtitek, hogy Brahminok vagytok. Amikor szabaddá váltok az üzletetektől, akkor el kellene foglalnotok önmagatokat az erőfeszítés megtételében. Néhány embernek még több figyelmet kell fordítania a saját üzletére. Ahogy a munkátoknak vége, fordítsatok figyelmet önmagatokra. Üljetek emlékezésben. Ti rendelkeztek egy nagyon jó kitűzővel. Azon ott van Lakshmi és Narayan és a trimurti képe is. Baba minket ilyenné tesz. Ez a „Manmanabhav”. Néhányan kifejlesztik ezt a szokást, míg mások nem. Az imádat most a végéhez ér. Most emlékeznetek kell az Atyára. A korlátlan Atya átadja nektek a korlátlan örökséget és így boldogsággal rendelkeztek. Néhányan kifejlesztik a nagyon jó szeretetet, míg mások kevésbé. Ez nagyon könnyű. A kifejezést, „Manmanabhav”, használják az elején és a végén is (Gita). Ez ugyanaz a Gita epizód, ami megtörténik. Az csak úgy van, hogy ők behelyezték Krishna nevét. Az összes példa az imádat ösvényén ebből az időből van. Az imádat ösvényén senki nem mondaná azt: Mondjatok le a test tudatosságáról és tekintsétek magatokat egy léleknek. Az Atya átadja nektek ezeket a tanításokat, ahogy eljön. Hittel rendelkeztek, hogy az istenségi vallás megalapításra kerül rajtatok keresztül. Egy királyság kerül megalapításra. Ebben semmilyen harc, stb. nem kérdéses. Az Atya most tisztaságot tanít és az állandóan megmarad fél cikluson át. Ravan királysága ott nem létezik. Ti most győzelmet arattok a bűnök felett. Tudjátok, hogy most megalapítjátok a királyságot ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban is tettétek. Ennek az öreg világnak most véget kell érnie számunkra. A dráma ciklusa folyamatosan forog. Ott nem lesz semmi más, csak arany. Bármi létezett korábban, az újból létezni fog. Ebben a zavarodottá válás nem kérdéses. Ők egy játékot mutatnak Mayáról és a varázslóról. Ő aranytéglákat látott transzban. Ti is látjátok az aranypalotákat a paradicsomban. Ti azokat a dolgokat nem tudjátok ide visszahozni. Azok csak víziók. Ti nem ismertétek ezeket a dolgokat az imádat ösvényén. Az Atya most azt mondja: Én eljöttem, hogy hazavigyelek benneteket. Nyugtalanság van nélkületek. Amikor az idő eljön, én nyugtalanságot érzek, hogy most le kell jönnöm. A gyerekek boldogtalanok és kiáltanak. Kegyelmet érzek irányukban és így azt gondolom, hogy el kell mennem hozzájuk. Amikor itt az idő a drámában, ott van bennem ez a gondolat és érzem, hogy most el kell mennem. Ők bemutatnak egy játékot, amiben ábrázolják Vishnu inkarnációját. Valójában Vishnu inkarnációja nem történik meg. Napról-napra az emberek intellektusa folyamatosan megsérül. Egyáltalán nem értenek semmit. A lelkek tisztátalanná váltak. Az Atya most azt mondja: Gyermekek, váljatok tisztává, hogy ott lehessen Ráma királysága. A gyermekek nem ismerik Rámát. Amikor Shivát imádják, Őt nem nevezik Rámának. Helyesnek tűnik azt mondani, Shiv Baba. Nincs érdeklődés az imádatban. Most rendelkeztek ezzel az érdeklődéssel. Az Atya maga azt mondja: Édes gyermekek, én eljöttem, hogy visszavigyelek titeket. Aztán ti lelkek automatikusan el fogtok menni onnan a boldogság földjére. Én ott nem fogok a társatokká válni. Az állapototoknak megfelelően ti, lelkek elmentek és beléptek egy másik testbe, egy anyaméhbe. Azt ábrázolják, hogy shri Krishna egy pipál-levélen ringatózva jött el. Ez nem az óceán kérdése. Ő nagyon kényelmesen marad egy anyaméhben. Baba azt mondja: Én nem lépek be egy anyaméhbe. Én belépek valaki másba. Én nem válok egy gyermekké. Helyettem Krishnát tekintik egy gyermeknek és vele szórakoztatják önmagukat. Abban hisznek, hogy Krishna adta át a tudást és ezért szeretik őt nagyon. Én mindenkit visszaviszek magammal, aztán elküldelek benneteket oda és a szerepem véget ér. Nekem nincs szerepem fél ciklusra. Aztán a szerepem elkezdődik az imádat ösvényén. Ez is előre elrendelt a drámában. Most számotokra, gyermekek könnyű, hogy megértsétek és elmagyarázzátok ezt a tudást. Amikor másoknak magyaráztok, rendelkezni fogtok azzal a boldogsággal és magas státuszt is kaptok. Amikor az emberek itt leülnek és ezt meghallgatják, nekik ez tetszik, de ahogy kimennek, elfelejtik. Ők olyanok, mint a börtönmadarak. Ők ilyen vagy olyan csalfaságot okoznak és börtönbe mennek. A ti állapototok is ilyen. Egy ígéretet tesztek, miközben az anyaméhben vagytok, aztán bármit ígértetek, az ott is marad. Azokat a történeteket mind kitalálták, hogy az emberek ne kövessenek el bűnt. A lelkek magukkal viszik a szanszkaráikat, és így néhányan panditokká válnak gyermekkorukban. Az emberek azt gondolják, hogy a lelkek immunisak a tettek hatásával szemben. Ugyanakkor ők nem immunisak. A lelkek azok, akik magukkal viszik a jó és a rossz szanszkarákat és ezért van szenvedés a múltbeli tettekért. Nektek most magatokkal kell vinnetek a tiszta szanszkarákat. Tanultok és egy státuszt igényeltek. Baba hazaviszi a lelkek teljes tömegét. Csak néhányan maradnak hátra. Ők folyamatosan eljönnek a végén. Csak azok maradnak itt, akiknek utoljára kell jönniük. Ott van a rózsafüzér. A rózsafüzér folyamatosan elkészül, sorszám szerint és az összes többi a vége felé fog folyamatosan elmenni a mennyországba. Baba olyan jól magyaráz nektek. Néhányan képesek önmagukba szívni, míg mások nem. Az állapotuk ilyen és így ennek megfelelően kapnak egy státuszt is. Nektek, gyermekeknek kegyelemteljessé és jótékonnyá kell válnotok. A dráma ily módon van megteremtve. Senkit nem lehet hibáztatni. Ti csak olyan mértékben fogtok tanulni, ahogy az előző ciklusban is tanultatok. Nem lesztek képesek annál többet tanulni. Nem számít, mekkora erőfeszítés megtételére inspirálnak benneteket, abban nem lehet semmilyen különbség. Különbség van abban, ahogy átadjátok ezt a tudást másoknak. Az sorszám szerinti. Ott van a különbség a királyok és a púposok között. A tudásnak ezek a múlhatatlan ékszerei királyokká tesznek benneteket. Ha nem tesztek semmilyen erőfeszítést, púposokká váltok. Ez egy korlátlan iskola. Abban ott vannak az első, a második és a harmadik számúak. Az imádatban a tanulmány nem kérdéses. Ott az a lefele menetel kérdése. Ez nagyon csodálatos. Ők hangszereken játszanak és dicséreteket énekelnek, míg nektek itt csendben kell maradnotok. Itt nincsenek odaadó énekek, amit hangosan énekeltek. Ti fél cikluson át imádatot végeztetek. Az imádatban olyan nagy a magamutogatás. Mindannyitoknak megvan a saját szerepe. Néhányan elbuknak és néhányan felmásznak. Néhányak szerencséje jó és mások kevesebb szerencsével rendelkeznek. Baba arra inspirál mindannyitokat, hogy tegyétek meg ugyanazt az erőfeszítést. A tanulmány ugyanaz és a Tanár is ugyanaz, de az összes többi mester. Ha egy fontos személy azt mondja, hogy neki nincs ideje, kérdezzétek meg tőle, menjünk el az otthonodba, hogy tanítsunk téged? Ők a saját egójukkal rendelkeznek. Amikor egyiküket elkapjátok, akkor ez hatással lesz másokra is. Ha az a személy azt mondja másoknak, hogy ez a tudás jó, azok az emberek aztán azt fogják mondani, hogy a Brahma kumarik beszínezték őt. Ezért van az, hogy ő egyszerűen csak azt mondja, hogy ez jó. Nektek, gyermekeknek szükségetek van a jóga nagyon jó erejére. Ott kell lennie a jóga erejének a tudás kardjában. Ha ők boldogok és jógik, dicsőíteni fogják az Atya nevét. Ez sorszám szerinti. Egy királyságot kell megteremteni. Az Atya azt mondja, ezt nagyon könnyű önmagatokba szívni. Minél többet emlékeztek Babára, annál nagyobb szeretettel fogtok rendelkezni Irányában. Ott lesz az a húzás. Ha egy tű tiszta, a mágnes azt maga felé vonzza. Ha az rozsdás, azt nem vonzzák. Ugyanígy van itt is. Amikor tisztává váltok, igénylitek az első számot. A rozsdát el fogják távolítani azzal, hogy az Atyára emlékeztek. Azt éneklik: Ez a guru nagysága és ezért mondják azt, Guru Brahma, Guru Vishnu… Azok a guruk, akik véghez viszik az eljegyzési ceremóniákat, emberi lények. Ti Shivával váltatok eljegyzetté, nem Brahmával. Ezért nektek Shivára kell emlékeznetek. Itt nincs szükség az ügynök képére. Ha egyszer az eljegyzés rögzített, folyamatosan egymásra emlékeznek és az egy a kettő között megkapja a jutalékot. Ő valamit kap azért, hogy rögzítette az eljegyzést és azért is, hogy engedte, hogy Ő belé lépjen. Ő (Shiv Baba) ezt a testet kölcsönveszi és így ott van az a húzás. Ezért van az, hogy elmagyarázza nektek, gyermekeknek: Minél több hasznot hoztok másoknak, annál nagyobb jutalmat fogtok kapni. Ezek a tudás kérdései. Folyamatosan adjátok át a tudást másoknak és áldásokat fogtok kapni. Ehhez nincs szükség pénzre. Bár Mama nem rendelkezett semmilyen pénzzel, ő hasznot hozott sokaknak. Mindenkinek megvan a saját szerepe a drámában. Amikor egy gazdag személy átadja a vagyonát vagy egy múzeumot nyit, ő sokaktól kap áldást. Így megkapja egy gazdag személy nagyon jó státuszát. A gazdagok sok szolgálóval és szolgálólánnyal rendelkeznek. A gazdagoknak sok a pénzük és így azt kölcsönadják. Jó gazdaggá válni. A szegények azok, akik aztán gazdaggá válnak. A gazdagok nem rendelkeznek azzal a bátorsággal. Ez a Brahma azonnal mindent átadott. Azt mondják „Azok a kezek mindig adnak…” Baba belé lépett és így ő mindent átadott. Hogyan éltetek Karachiban? Nagy házaitok, autótok, még buszotok is volt. Mindenetek volt. Az Atya most azt mondja: Váljatok lélektudatossá. Nektek olyan mámorosnak kellene lennetek, hogy Isten tanít benneteket. Az Atya olyan sok kincset ad nektek. Ti azokat nem szívjátok önmagatokba. Nem rendelkeztek azzal az erővel, hogy azt vegyétek. Nem követitek a shrimatot. Az Atya azt mondja: Gyermekek, töltsétek fel a kötényeiteket. Azok az emberek elmennek Shankarhoz és azt mondják, töltsd meg a kötényünket. Baba itt sokak kötényét megtölti, de ahogy kimennek, üressé válnak. Az Atya azt mondja: Nagyon gazdag kincseket adok nektek. Feltöltöm a kötényeiteket a tudás ékszereivel, és még így is sorszám szerinti, ahogy feltöltitek a kötényeiteket. Aztán másoknak adományoztok és mindenki szeret titeket. Ha nem rendelkeztek semmivel, akkor mit adnátok? Nektek meg kell értenetek és nagyon jól el kell magyaráznotok a 84 születés ciklusát. De erőfeszítésre van szükség a jógában. Ti most egy harcmezőn vagytok. Harcoltok, hogy legyőzzétek Mayát. Ha elbuktok, a Holddinasztia részévé fogtok válni. Ez valami, amit meg kell érteni. Gyermekek, nagyon boldogoknak kellene lennetek: Baba, Te olyan nagy örökséget adsz nekünk. Ha ez ott marad az intellektusotokban az egész nap folyamán, miközben ültök és előre mozogtok, önmagatokba tudjátok szívni. A jóga a fő dolog. A jógával van az, hogy a világot tisztává teszitek. Aztán uralni fogjátok a királyságot a tudásnak megfelelően, amit vesztek. Mindaz a pénz porrá fog válni, de ez a múlhatatlan bevétel veletek fog menni. Az értelmes gyermekek azt fogják mondani, hogy igényelni fogják a teljes örökségüket Babától. Ha ez nincs ott valaki szerencséjében, egy olyan státuszt fog igényelni, ami csak néhány pennyt ér. Achcha.

A legédesebb szeretett, régelvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Vezessetek egy pontos regisztert arról, hogyan tanultok és az isteni erényeitekről. Váljatok nagyon-nagyon édessé. Őrizzétek meg annak a mámorát, hogy Brahminok, Brahma szájon keresztül született teremtése vagytok.

2. Annak érdekében, hogy megkapjátok mindenki szeretetét és áldásait, töltsétek fel a kötényeteket a tudás ezen ékszereivel és azokat adományozzátok mindenkinek. Váljatok egy eszközzé, hogy hasznot hozzatok sokaknak.

Áldás:
Legyetek nagyon szerencsések és váljatok az emlékezés megtestesítőivé azzal, hogy minden cselekedetetekben, amiket végrehajtotok, rendelkeztek különböző kapcsolatokkal az Atyával.

A nap folyamán végzett különböző tetteitekben néha gondoljatok Istenre, mint a Barátotokra, néha, mint az Életetek Társára és néha, mint a különösen szeretett Gyermeketekre. Néha, amikor elkeseredettek vagytok, mint egy mindenható hatalom merítsétek fel egy mester mindenható hatalom tudatosságát és a szívetek boldoggá fog válni és automatikusan megtapasztaljátok az Atya társaságát. Aztán állandóan és folyamatosan ezt a Brahmin életet felbecsülhetetlen értékűnek és önmagatokat különösen szerencsésnek fogjátok tapasztalni.

Slogen:
Brahma Atyával egyenlővé válni jelenti azt, elérni a tökéletességetek célját.