02.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy egy magas státuszt igényeljetek, szívjátok magatokba azokat a dolgokat, amiket az Atya tanít nektek, pontosan úgy, ahogy Ő tanítja. Állandóan folytassátok a shrimat követését.

Kérdés:
Miről kellene nagyon jól gondolkoznotok, hogy soha ne legyen bennetek semmilyen sajnálat semmi miatt?

Válasz:
Minden lélek bármilyen szerepet játsszon, az pontosan rögzítve van a drámában. Ez a dráma örökkévaló és múlhatatlan. Gondolkozzatok el ezen és soha semmi miatt nem fogtok sajnálkozni. Csak azok rendelkeznek sajnálattal, akik nem ismerik fel a dráma elejét, közepét és végét. Nektek, gyermekeknek pontosan úgy kell szemlélnetek ezt a drámát elszakadott megfigyelőként, amilyen. Ebben a sírás vagy duzzogás nem kérdéses.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül és elmagyarázza nektek, szellemi gyermekeknek, hogy a lelkek olyan parányiak. A lélek nagyon parányi, míg a test, ami látható a parányi lélek számára, olyan nagy. Amikor a parányi lélek attól elválik, semmit nem tud látni. Nektek a lélekről kellene gondolkoznotok és arról, hogy egy ilyen parányi pont milyen munkát végez. A nagyon parányi gyémántokat meg lehet nézni nagyítóval, hogy lássák, van-e bennük bármilyen zárvány, stb. A lelkek is nagyon parányiak. Nézzétek meg, hogyan használják a nagyítót, hogy megvizsgálják a gyémántokat. Nézzétek meg, hogy a lélek hol él. Nézzétek meg annak a kapcsolatát. Ő lát egy ilyen hatalmas földet és az eget ezekkel a szemekkel. Amikor a pont elmegy, semmi nem marad. Ugyanúgy, ahogy az Atya egy Pont, a lélek is egy pont. Egy ilyen parányi lélek tisztává és tisztátalanná válik. Ezekről a dolgokról nagyon jól kell gondolkodni. Senki más nem tudja, mi a lélek és mi a Legfelső Lélek. Nézzétek meg, mit tesz egy ilyen parányi lélek és mit lát, amikor a testben van. Ez a lélek rendelkezik a 84 születés teljes szerepének felvételével önmagában. Az egy csoda, hogy a lélek hogyan dolgozik. Egy ilyen parányi pont rendelkezik a 84 születés szerepének felvételével. Levedlik egy testet és egy másikat ölt. Amikor Nehru meghalt és amikor Krisztus meghalt, a test meghalt és a lélek elhagyta a testet. Az test olyan nagy és a lélek olyan parányi. Baba sokszor megkérdezte: Az emberek hogyan fogják megtudni, hogy ez a világciklus minden 5.000 évben forog? Amikor valaki meghal, az nem egy új dolog. Annak a személynek a lelke elhagyta a testet és egy másikat öltött. Az a lélek elhagyta azt a nevet és formát ugyanebben az időben 5.000 évvel ezelőtt is. A lélek most tudja, hogy levedlik egy testet és egy másikat ölt. Ti megünneplitek a Shiv Jayantit. Megmutatjátok, hogy megünnepeltétek a Shiv Jayantit 5.000 évvel ezelőtt is. Minden 5.000 évben megünneplitek a Shiv Jayantit, ami olyan, mint egy gyémánt. Ezek a dolgok igazak. Nektek köpülnötök kell a Tudás Óceánját, hogy aztán magyarázni tudjatok másoknak. Azt mondanátok, hogy ezek a fesztiválok nem újak. A történelem megismétlődik minden 5.000 évben. Minden színész magára ölti a saját testét. Ők levedlik a nevüket, a formájukat, elhagyják a helyet és az időt és egy másikat vesznek. Ezt köpüljétek és erről oly módon írjatok, hogy az emberek elcsodálkozzanak. Én megkérdezem a gyermekeket: Korábban találkoztunk? A parányi lélek az, amit meg kell kérdezni erről. Korábban találkoztunk ezen a néven és formán keresztül? A lélek az, aki hall. Így sokan válaszolnak: Igen Baba, mi korábban is találkoztunk az előző ciklusban. Ti rendelkeztek a dráma teljes szerepével az intellektusotokban. Azok a szereplők korlátolt drámákban vannak, míg ez egy korlátlan dráma. Ez a dráma nagyon pontos. Ebben nem lehet a leghalványabb különbség sem. Azok a filmek, amiket egy vetítőgéppel lejátszanak, korlátoltak. Lehet két-három tekercs is, ami folyamatosan forog. Ez az egyedülálló, örökkévaló és múlhatatlan korlátlan dráma. Egy ilyen parányi lélek eljátszik egy szerepet és aztán eljátszik egy másik szerepet is abban. A 84 születés filmtekercse olyan hosszú lenne. Ez a természet. Ez megül néhányak intellektusában. Ez olyan, mint egy filmfelvétel. Ez nagyon csodálatos. Nem lehet 8.4 millió születés. Ez a 84 születés ciklusa. Hogyan tudjátok átadni annak a bemutatását? Ha magyaráznátok az újságíróknak, azt kinyomtatnák az újságokban. Ezt kinyomtathatjátok a magazinokban is. Mi ennek az átmeneti kornak a dolgairól beszélünk. Ezek a dolgok nem fognak létezni az aranykorban vagy a vaskorban. Az állatokról és minden másról azt mondanák, hogy azokat újból látni fogjátok 5.000 év után. Abban nem lehet semmilyen különbség. A drámában minden rögzítve van. Az aranykorban az állatok nagyon csodálatosak lesznek. Az egész világ történelmének és földrajzának a felvétele megtörténik ugyanúgy ahogy egy színdarab felvétele megtörténik. Ha egy légy átrepül és elmegy, az ugyanilyen módon meg fog ismétlődni. Mi most nem aggódunk azon triviális dolgok miatt. Először is az Atya maga elmondja: Én belépek ebbe a szerencsés szekérbe minden ciklusban, az átmeneti korban. A lélek elmondta, hogyan lép be. A lélek egy ilyen parányi pont. Aztán Őt a Tudás Óceánjának is nevezik. Közületek gyermekek csak azok képesek megérteni ezeket a dolgokat, akik értelmesek. Én eljövök minden 5.000 évben. Ez egy ilyen értékes tanulmány. Csak az Atya rendelkezik pontos tudással és Ő azt átadja nektek, gyermekeknek. Ha valaki megkérdezne benneteket, azonnal képesek lennétek elmondani neki, hogy az aranykor időtartama 1.250 év. Ott minden születés időtartama 150 év. Egy ilyen hosszú szerep játszódik le. Ott van a teljes ciklus az intellektusotokban. Mi 84 születést veszünk. Az egész világ folyamatosan ily módon forog egy ciklusban. Ez a dráma örökkévaló, múlhatatlan és előre elrendelt. Ahhoz nem lehet semmilyen új dolgot hozzátenni. Arra emlékeznek: Mivel minden rögzítve van, miért kellene bármiért is aggódni? Bármi történik, az fix a drámában. Nektek azt egy elszakadott megfigyelőként kell figyelnetek. A korlátolt játékokban, amikor ilyen szerepek játszódnak le, azok, akik lágyszívűek, elkezdenek sírni. Az csak egy játék. Mindenesetre ez igazi. Itt minden lélek eljátssza a saját szerepét. A dráma soha nem áll meg. Ebben a sírás vagy a duzzogás nem kérdéses. Ez semmi új. Csak azok rendelkeznek sajnálattal, akik nem ismerik a dráma elejét, közepét és végét. Ezt csak ti tudjátok. Bármilyen státuszt érjünk el ezen a tudáson keresztül ebben az időben, mi ugyanazzá fogunk válni azt követően, hogy körbementünk a cikluson. Ezek nagyon csodálatos dolgok, amiket köpülnötök kell. Semmilyen emberi lény nem ismeri ezeket a dolgokat. Még a rishik és a munik is azt mondták: Mi nem ismerjük a Teremtőt, vagy a teremtést. Honnan tudnánk, hogy a Teremtő egy ilyen parányi Pont. Egyedül Ő az új világ Teremtője. Ő titeket, gyermekeket tanít. Ő a Tudás Óceánja. Csak ti, gyermekek értitek meg ezeket a dolgokat. Ti nem mondanátok, hogy azt nem tudjátok. Az Atya ebben az időben magyaráz nektek. Nincs szükség arra, hogy bármi miatt is sajnálkozzatok. Nektek állandóan vidámnak kell maradnotok. Azon drámák filmjei elhasználódnak, öreggé válnak, aztán lecserélik és megsemmisítitek a régit. Ez a dráma korlátlan és múlhatatlan. Nektek ezekről a dolgokról kellene gondolkoznotok és tegyétek szilárddá: Ez a dráma. Mi követjük az Atya shrimatját és tisztátalanból tisztává válunk. Nem lehet más módszer, amin keresztül mi, tisztátalanok tisztává tudunk válni, vagy amin keresztül tamopradhanból szatopradhanná tudunk válni. Miközben eljátszottuk a szerepeinket, szatopradhanból tamopradhanná váltunk és most újra szatopradhanná kell válnunk. Se a lélek, se a szerepe nem semmisül meg. Senki nem gondolkozik ilyen dolgokon. Amikor az emberek hallják ezeket a dolgokat, elcsodálkoznak. Ők egyszerűen az imádat ösvényének a szentírásait tanulmányozzák. A Ramajana, a Bhagawad, a Gita, mind ugyanazok. Itt nektek köpülnötök kell a tudás óceánját. Nekünk mindent önmagunkba kell szívnunk, amit a korlátlan Atya magyaráz, úgy, ahogy magyaráz. Akkor igényelhetünk egy jó státuszt. Nem mindenki tudja önmagába szívni ugyanolyan mértékben. Néhányan nagy mélységgel és szubtilitással magyaráznak. Manapság elmentek, hogy előadásokat tartsatok a börtönökben. Ti elmentek a prostituáltakhoz is. Nektek, gyermekeknek el kell mennetek azokhoz is, akik süketek és némák, mert nekik is joguk van ehhez. Ők meg tudják érteni a jelzéseken keresztül. A lélek, ami megérti, belül van. Helyezzétek a képeket eléjük és legalább képesek lesznek elolvasni. Az intellektus a lélekben van. Még akkor is, ha valaki vak vagy béna, ő azt ilyen vagy olyan módon meg tudja érteni. A vakoknak van fülük. A ti létrátok képe nagyon jó. Elmagyarázhatjátok ezt a tudást bárkinek és érdemessé tehetitek őket arra, hogy elmenjenek a mennyországba. A lélek igényelni tudja az örökségét az Atyától. A lélek el tud menni a mennyországba. Lehet, hogy most a szervei hibásak, de ott nincs senki, aki béna vagy nyomorék. Ott mindkettő, a lélek és a test is tiszta. Az anyag is tiszta. Az új dolgok biztosan szatopradhanok. Ez a dráma előre elrendelt. Az egyik másodperc nem lehet olyan, mint a következő. Nem lehet két másodperc ugyanolyan. Mindig van egy kis különbség. Nektek meg kell értenetek egy ilyen drámát pontosan, elszakadott megfigyelőként. Ti megkapjátok ezt a tudást ebben az időben. Azt újból nem fogjátok megkapni. Korábban nem rendelkeztetek ezzel a tudással. Ezt hívják az örökkévaló és múlhatatlan, előre elrendelt drámának. Ezt értsétek meg jól, szívjátok önmagatokba és magyarázzátok el másoknak. Csak ti, Brahminok ismeritek ezt a tudást. Ti megkapjátok a legjobb orvosságot. Bármit dicsérnek, ami mindegyik közül a legjobb. Ti tudjátok, sorszám szerint, hogy az új világ hogyan kerül megalapításra és aztán milyen lesz az a királyság. Azok, akik ezt tudják, elmagyarázhatják másoknak is. Nagy boldogsággal rendelkeztek. Néhányan nem rendelkeznek még olyan boldogsággal sem, ami egy pennyt érne. Mindenkinek megvan a saját szerepe. Azok, akik intellektusában ez megül és köpülik a tudás óceánját, magyaráznak másoknak is. Ez a ti tanulmányotok és ez az, amivé váltok. Bárkinek elmagyarázhatjátok: Te egy lélek vagy. A lélek az, aki emlékszik a Legfelső Lélekre. Minden lélek testvér. Azt mondják, Isten egy. Az összes emberi lény rendelkezik egy lélekkel önmagában. Mindegyik lélek közül a parlokik Atya az Egyetlen. Senki nem tudja megváltoztatni azok tudatát, akik intellektusa szilárd hittel rendelkezik. Ők a gyengéket gyorsan arra késztetik, hogy megváltoztassák a tudatukat. Ők olyan sok vitát tartanak a mindenütt jelenvalóság elképzeléséről. Ők nagyon szilárdak a saját tudásukban. Lehet, hogy nem tartoznak a mi vallásunkhoz. Honnan tudjátok megmondani, hogy ők az istenségi valláshoz tartoznak? Az eredeti örökkévaló istenségi vallás eltűnt. Gyermekek, tudjátok, hogy az eredeti örökkévaló istenségi vallásotok a tiszta családi ösvényhez tartozott. Az mostanra tisztátalanná vált. Azok, akik először imádatra méltók voltak, mostanra imádókká váltak. Ha sok pontot tanulmányoztok, képesek lesztek sokaknak magyarázni. Az Atya elmagyarázza és aztán nektek is el kell magyaráznotok másoknak, hogy a világciklus hogyan forog. Rajtatok kívül ezt senki más nem tudja. Ti sorszám szerintiek vagytok. Babának is el kell ismételnie a pontokat újból és újból, mert újak jönnek. Ők megkérdeznek benneteket arról, hogy a megalapítás hogyan történt az elején és így újból el kell ismételnetek. Nagyon elfoglaltak fogtok maradni. Magyarázhattok a képek használatával is. Ugyanakkor nem mindenki képes arra, hogy önmagába szívja a tudást ugyanolyan mértékben. Itt szükségetek van a tudásra, az emlékezésre és egy nagyon jó dharnára. Biztosan emlékeznetek kell az Atyára, hogy szatopradhanná váljatok. Néhány gyermek csapdában marad a saját üzletében. Ők egyáltalán nem tesznek semmilyen erőfeszítést. Ez is fix a drámában. Bármenyi erőfeszítést tettetek az előző ciklusban, ugyanazt az erőfeszítést fogjátok újból megtenni. A végén testvérekként kell élnetek. Testetlenül jöttetek és testetlenül kell visszatérnetek. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy a végén bárkire is emlékeztek. Még senki nem mehet vissza. Hogyan mehetne el bárki is a mennyországba, mielőtt a pusztulás bekövetkezne? Ők biztosan elmennek a szubtilis régióba vagy itt vesznek egy másik születést. Ők erőfeszítést tennének, hogy eltávolítsanak minden gyengeséget, ami megmaradt. Ugyanakkor csak akkor lennének képesek megérteni, amikor idősebbé válnak. Ez is mind fix a drámában. Csak a végén fogtok egy állandó állapottal rendelkezni. Az nem úgy van, hogy amikor megírjátok az életrajzotokat, ti mindenre emlékeztek. Miért van olyan sok könyv a könyvtárakban, stb.? Az orvosok és az ügyvédek olyan sok könyvet tartanak. Folyamatosan azokat tanulmányozzák. Ott az emberi lények emberi lények ügyvédei. Ti lelkek a lelkek ügyvédjévé váltok. Ti lelkek lelkeket tanítotok. Az egy világi tanulmány, míg ez szellemi tanulmány. Ezen a szellemi tanulmányon keresztül nem fogtok elkövetni semmilyen hibát 21 születésre. Sok hibát követnek el Ravan királyságában, ami miatt sokat kell tolerálnotok. Azok, akik nem tanulnak teljesen és nem érik el a karmatit állapotukat, büntetést kell, hogy tapasztaljanak. Aztán a státuszuk is csökkenne. Csak, amikor köpülitek a tudás óceánját és folyamatosan válaszoltok másoknak, gondolkoznátok ezeken a dolgokon. Gyermekek, tudjátok, hogy az Atya, akinek a Shiv Jayantijét megünneplik, eljött az előző ciklusban is. Semmilyen harc nem volt kérdéses. Azok a dolgok mind a szentírásokból vannak. Ez egy tanulmány. Boldogság van a keresetben. Azok, akik több százezret keresnek, nagyobb boldogsággal rendelkeznek. Néhányan milliomosok, míg mások nagyon kevés pénzzel rendelkeznek. Valaki a tudás bármennyi ékszerével rendelkezzen, ő akkora boldogsággal is rendelkezik. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Köpüljétek a tudás óceánját, és töltsétek fel önmagatokat a tudás ékszereivel. Nagyon jól értsétek meg a dráma titkait és azokat magyarázzátok el másoknak. Ne legyen semmi miatt sajnálat, de maradjatok állandóan vidámak.

2. Nektek az állapototokat állandóvá és stabillá kell tennetek hosszú időn át, hogy a végén ne emlékezzetek senki másra, csak az egy Atyára. Gyakoroljátok, hogy testvérek vagytok és most haza kell térnetek.

Áldás:
Legyetek értelmes lelkek, akik állandóan fenntartjátok a buzgalmat és a lelkesedést azzal, hogy búcsút intetek a gondatlanság bármilyen hullámának.

Néhány gyermekek gondtalanná válik, amikor másokat néznek. Azt gondolják: Nos, mindig ez történik, ez rendben van. Ésszerű dolog, ha gondatlanná váltok, miközben nézitek, hogy valaki megbotlik és aztán ti is megbotlotok? BapDada kegyelmet érez, mert a bűnbánat ideje azok számára, akik gondatlanok maradnak, nagyon nehéz lesz. Ezért legyetek értelmesek, és engedjétek, hogy a tudatotok búcsút intsen a gondatlanság vagy a mások nézése minden hullámának. Ne nézzetek másokat, csak az Atyát nézzétek.

Slogen:
Készítsetek örökös minőségi lelkeket és a kinyilvánítás dobjait meg fogják ütni.