03.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, legyetek az önmegismerés diszkosza forgatói. Világítótornyokká kell válnotok. Tekintsétek önmagatokat lelkeknek. Ezzel ne legyetek gondatlanok.

Kérdés:
Ti hogyan vagytok a legcsodálatosabb diákok?

Válasz:
Otthon éltek a családotokkal és 8 órán át dolgoztok a saját testetek megélhetéséért. Ugyanakkor, ezzel együtt a jövőbeni 21 születésetekért 8 óra szolgálatot is végeztek, hogy egyenlővé tegyetek másokat az Atyával. Miközben mindent megtesztek, emlékeztek az otthonotokra és az Atyára. Ez a ti csodálatos diákéletetek. A tudás nagyon könnyű; egyszerűen erőfeszítést tesztek, hogy tisztává váljatok.

Om shanti.
Az Atya azt mondja nektek, gyerekeknek, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesztek: Nektek a testetlen világra is emlékeznetek kell, sorszám szerint. Ti, gyerekek biztosan emlékeztek arra, hogy eredetileg a béke földjének vagytok a lakói és aztán eljöttök a boldogság földjére. Valószínűleg ezt belül ti is megértitek. Ott van az is az intellektusotokban, hogy ez a világciklus hogyan forog attól az időtől kezdve, hogy lejöttök a testetlen világból. Ebben az időben mi Brahminok vagyunk. Aztán istenségekké, harcosokká, kereskedőkké, majd shudrákká válunk. Ennek a ciklusnak ott kell forognia az intellektusotokban. Ti gyerekek rendelkeztek mindezzel a tudással. Az ott van az intellektusotokban. Az Atya ezt elmagyarázta nektek. Korábban nem tudtátok. Most csak ti tudjátok ezt. Napról-napra a számotok továbbra is növekedni fog. Folyamatosan sok másikat tanítotok. Ti először biztosan az önmegismerés diszkosza forgatóivá váltok. Miközben itt ültök, az intellektusotok tudja, hogy Ő az Atyátok. Ő a Legfelső Tanár és Ő tanít minket. Ő elmagyarázta nekünk, hogyan megyünk körbe a 84 születés ciklusán. Az intellektusotok biztosan emlékezne erre. Nektek erre kell emlékeznetek az intellektusotokkal minden pillanatban. Ez nem egy nagy lecke; ez egy másodperc leckéje. Belép az intellektusotokba, hogy minek vagytok a lakói és aztán hogyan jöttök el ide, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Ez a 84 születés ciklusa. Az aranykorban ennyi születés van, az ezüstkorban ennyi születés van. Ugye emlékeztek erre a ciklusra. Az intellektusotok biztosan emlékezne arra a pozícióra, amit megkaptok és a szerepre, amit eljátszottatok. Azt mondanátok, hogy dupla koronások voltatok és aztán azokká váltatok egyszeri koronával. Aztán elveszítettétek az egész királyságot és tamopradhanná váltatok. Ennek a ciklusnak forognia kell. Ezért hívnak benneteket az önmegismerés ciklusa forgatóinak. A lélek megkapta a tudást. A léleknek van egy víziója. A lélek tudja, hogy ily módon ment körbe a cikluson és most haza kell térnie. Az Atya most azt mondja: Emlékezzetek Rám és el fogjátok érni az otthonotokat. Az nem úgy van, hogy most abban az állapotban ültök. Nem. Sok külső dolog belép az intellektusotokba. Valaki egy dologra emlékszik és mások valami másra emlékeznének. Itt az Atya azt mondja: Az összes többi dolgot merítsétek el és csak az Egyre emlékezzetek. Nektek követnetek kell a shrimatot, amit megkaptok. Az önmegismerés diszkosza forgatóivá kell válnotok és erőfeszítést kell tennetek egészen a végéig. Korábban semmit nem tudtatok. Most az Atya elmondja nektek, azzal, hogy Rá emlékeztek, mindent megtudtok. A Teremtő és a teremtés eleje, közepe és vége összes titka belép az intellektusotokba. Megtanítják nektek ezeket a leckéket. Otthon is tudtok Rá emlékezni. Ez valami, amit az intellektussal kell megérteni. Ti csodálatos diákok vagytok. Az Atya elmagyarázza: 8 órát pihenhettek és 8 órán át dolgozhattok a testetek megélhetéséért. Nektek azt az üzletet is el kell végeznetek, stb. Ezzel együtt az üzlet, amit az Atya átadott nektek, hogy tegyetek másokat is ugyanolyanná, mint önmagatok, szintén a megélhetésetekért van. Az ideiglenes időszakra van, míg ez a ti testetek megélhetésért van 21 születésre. Ennek is nagy fontossága van a szerepben, amit eljátszotok. Valaki akármennyi erőfeszítést tegyen, őt annak megfelelően imádják az imádat ösvényén. Nektek, gyerekeknek magatokba kell szívnotok mindezeket a dolgokat. Ti, gyerekek színészek vagytok. Baba egyszerűen eljátssza a tudás átadása szerepét. Akárhogyan is, nektek erőfeszítést kell tennetek a saját megélhetésetekért. Baba azt nem fogja megtenni. Az Atya eljön, hogy elmagyarázza nektek, hogy ennek a világnak a történelme és földrajza hogyan ismétlődik és a ciklus hogyan forog. Ő csak azért jön el, hogy ezt elmagyarázza. Ő továbbra is ezt taktikusan elmagyarázza. Az Atya elmagyarázza: Gyerekek, ne kövessetek el semmilyen hibát. Váljatok az önmegismerés diszkosza forgatóivá és világítótornyokká. Tekintsétek önmagatok egy léleknek. Tudjátok, hogy egy lélek nem tudja eljátszani a szerepét test nélkül. Az emberek egyáltalán semmit nem tudnak. Bár eljönnek hozzátok és azt mondják, hogy ez jó, de nem tudnak az önmegismerés diszkosza forgatóivá válni. Ezt itt sokat kell gyakorolnotok. Aztán bárhova is menjetek, olyanná fogtok válni, mint a Tudás Óceánja. Ez csak olyan, mint amikor a diákok tanulnak és aztán tanárokká válnak és kollégiumokban tanítanak vagy elfoglalják magukat az üzletben. A ti üzleteteket az, hogy egy tanárrá váljatok. Mindenkit tegyetek az önmegismerés diszkosza forgatójává. A gyerekek egy képet készítettek arról, hogy a királyok dupla koronával hogyan váltak királyokká egyszeri koronával és ez rendben van. Akárhogyan is, mettől meddig rendelkeztek dupla koronával? Mettől meddig váltak azokká egyszeri koronával? Aztán mikor és hogyan vették el tőlük a királyságukat? Nektek azokat a dátumokat is le kell írnotok. Ez egy nagy korlátlan dráma. Biztosan újból istenségekké váltok. Ti most Brahminok vagytok. Csak a Brahminok tartoznak az átmeneti korhoz. Ezt senki nem tudja mindaddig, amíg nem mondjátok el neki. Ez a ti alokik születésetek. Ti egy örökséget kaptok a lokiktól és a parlokiktól. Ti az alokiktól nem kaptok egy örökséget. Az Atya ezen az egyen keresztül ad nektek egy örökséget. Azt éneklik: Oh Prabhu (Isten)! Azt soha nem mondják: Oh, Prajapita Brahma. Ti emlékeztek a lokik apátokra és a parlokik Atyára. Senki más nem tudja ezeket a dolgokat. Ti ismeritek azokat. Ti a parlokik Atyától egy örökkévaló örökséget és a lokik apátoktól egy múlandó örökséget kaptok. Valaki lehet, hogy egy király gyermeke és ötmillió örökséget kap. Akárhogyan is, ha önmagatok elé helyezitek az örökséget, amit megkaptok a korlátlan Atyától, azt mondanátok azzal összehasonlítva, hogy ez az örökség örökkévaló, míg annak vége lesz. Maya a ma milliomosain csüng. Ők nem fognak ide eljönni. Az Atya a szegények Ura. Bharat nagyon szegény. Bharatban sok ember szegény. Ti most erőfeszítést tesztek, hogy hasznot hozzatok sokaknak. Általában azok, akik betegek, érdektelenséggel rendelkeznek. Ők azt gondolják: Nem érdemes ezt az életet élni. Hadd találjak egy olyan ösvényt, hogy el tudjak menni a felszabadulás földjére. Ők felszabadulást kérnek, hogy szabaddá váljanak a szenvedéstől. Az aranykorban semmit nem kérnek, mert ott nincs szenvedés. Most megértitek ezeket a dolgokat. Baba gyermekeinek a száma továbbra is növekszik. Csak azok fognak eljönni és veszik ezt a tudást, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesznek, akiknek a nap és hold dinasztia istenségeivé kell válniuk. Senki más csak az Atya tudja átadni nektek ezt a tudást. Most nem hagyhatjátok el a korlátlan Atyát és mehettek valahová máshova. Azok, akik szeretik az Atyát, megértik, hogy ez a tudás nagyon könnyű, de Maya akadályokat teremt a tisztává válásban. Ha bármivel kapcsolatban hibát követtek el, vereséget szenvedtek azokért a hibákért. A boksz példája egy nagyon jó hasonlat, amit meg lehet tenni. A bokszban mindegyik megpróbálja legyőzni a másikat. Ti, gyerekek tudják, hogy Maya legyőz benneteket. Az Atya azt mondja: Édes gyermekek, tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Az Atya maga megérti, hogy ez erőfeszítést igényel. Atya egy könnyű módszert mutat: Én egy lélek vagyok. Levedlem ezt a testet és egy másikat öltök és eljátszom a szerepemet. Nektek nagyon szilárddá kell tennetek, hogy a korlátlan Atya gyermekei vagytok. Baba érzi, hogy Maya elszakítja az intellektusotok jógáját. Ez sorszám szerinti. A királyság ennek alapján teremtődik. Ha mindenki ugyanolyan lenne, akkor a királyság nem teremtődne meg. Királyokra, királynőkre, gazdagokra és alattvalókra is mind szükség van. Rajtatok kívül senki más nem tudja ezeket a dolgokat. Mi megalapítjuk a saját királyságunkat. Közöttetek is csak a különleges szeretettek emlékeznek ezekre a dolgokra. Soha nem szabadna elfelejteni ezeket a dolgokat. Ti, gyerekek tudjátok, hogy felejtetek, máskülönben nagyon boldogok lennétek, tudva, hogy a világ mestereivé váltok. Ti csak az erőfeszítés megtételével válhattok azzá és nem azzal, hogy arról beszéltek. Ahogy Baba eljön ide, megkérdezi: Gyerekek, legyetek óvatosak! Ti itt az önmegismerés diszkosza forgatóiként ültök? Az Atya, aki szintén az önmegismerés diszkosza Forgatója, belépett ebbe az egybe. Az emberek azt gondolják, hogy Vishnu az önmegismerés diszkosza forgatója. Ők nem tudják, hogy ő (Vishnu) Lakshmi és Narayan. Ki adott nekik tudást, amin keresztül megkapták Lakshmi és Narayan státuszát? Ők úgy ábrázolják őt (Shri Krishnát), hogy megölte az ördögöket az önmegismerés diszkoszával. Ti elcsodálkoztok azokon, akik elkészítik azokat a képeket. Vishnu a összekapcsolt családi ashram szimbóluma. A képmás jó, de az nem egy pontos képmás. Korábban nem tudtátok. Hogyan jöhetne el ide valaki négy karral? Közöttetek is sorszám szerint tudjátok ezeket a dolgokat. Az Atya azt mondja: Minden az erőfeszítéstől függ, amit megtesztek. A bűneitek véget érnek az Atyára való emlékezéssel. Ennek az erőfeszítésnek maximálisnak, első számúnak kell lennie. Az Atya időt adott. Otthon kell élnetek a családotokkal. Máskülönben ki gondoskodna a gyermekeitekről, stb. Ezt kell gyakorolnotok, miközben mindent elvégeztek. Akárhogyan is, nincs semmi más. Ők Krishnát úgy ábrázolták, hogy megöli az ördögöket, Akasurt és Bakasurt stb., az önmegismerés diszkoszával. Most megértitek, hogy egy diszkosz nem kérdéses. Olyan nagy a különbség. Csak az Atya magyarázza ezt el. Emberi lények nem tudnak emberi lényeknek magyarázni. Emberi lények nem tudnak megváltást adni emberi lényeknek. Egyikük sem képes elmagyarázni a Teremtő és a teremtés eleje, kezdete és vége titkait. Csak az Atya magyarázta el nektek az önmegismerés diszkosza jelentését. Ők ilyen történeteket írtak a szentírásokban. Ne is kérdezzétek. Ők Krishnát erőszakosnak ábrázolták. Itt magányban kell köpülnötök a Tudás Óceánját. Ez azok számára egy nagyon jó idő, akik éjszaka biztonsági szolgálatot végeznek. Ők sokat emlékezhetnek. Miközben emlékeztek az Atyára, folyamatosan forgassátok az önmegismerés diszkoszát. Ha boldogok maradtok az emlékezésben, akkor boldogságból még az alvásról is lemondotok. Azok, akik gazdagságot kapnak, nagyon boldogok maradnak. Ők soha nem fognak elbóbiskolni. Tudjátok, hogy örökké egészségessé és gazdaggá váltok. Tehát, nagyon jól el kell foglalnotok önmagatokat ebben. Az Atya tudja, hogy a drámának megfelelően bármi történik, az rendben van. Ő továbbra is arra inspirál benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést. Az Atya most tanításokat ad. Sokan vannak, akik nem rendelkeznek sem jógával, sem tudással. Ha egy intellektuális személy vagy egy tudós jönne el, nem lennének képesek beszélni velük. A szolgálatkész gyermekek tudják, kik a jók és kik jók a másoknak való magyarázatban. Aztán amikor az Atya is látja, hogy az, aki eljött egy intellektuális, jól képzett és jó személy, de az egy, aki magyaráz egy budhu, akkor Ő közbe tud lépni és felemeli azt a személyt. Így az igaz gyermekek azt mondanák, hogy ők nem rendelkeztek elegendő tudással, de az Atya leült és magyarázott annak az egynek. Néhányan arrogánssá válnak. Számára, hogy eljöjjön és segítsen, ez a szerep fix a drámában. A dráma különleges. Egy nagyon széles és korlátlan intellektusra van szükség a megértéshez. Ti, gyerekek tudjátok, hogy most megalapítjátok a királyságot, amiben mindenki gyönyörű. Ott nincsenek csúnyák. Készíthettek egy képet is és ráírhatjátok: Csúnya és szép. Azzal, hogy 63 születésen át a kéjvágy máglyáján ültetek, olyan csúnyává váltatok. A lélek vált azzá. Ők még Lakhsmiról és Narayanról is csúnya képmást készítettek. Nem értik, hogy a lélek az, ami csúnyává válik. Ők az aranykor mesterei voltak. Ők gyönyörűek voltak és aztán azzal, hogy a kéjvágy máglyájára ültek, csúnyává váltak. A lélek újjászületett és tamopradhanná vált. Így a lélek csúnyává válik és a test is csúnyává válik. Ti biztosan megkérdezhetitek tőlük: Néhány helyen miért ábrázolják Lakshmit és Narayant szépnek és máshol csúnyának? Mi ennek az oka? Ők nem rendelkeznek semmilyen tudással. Miért festenek egy gyönyörű képmást Krishnáról és aztán egy csúnya Krishna képmást? Ti ezt tudjátok ebben az időben. Most megkaptátok a tudás harmadik szemét. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Annak érdekében, hogy teljesen boldogok maradjatok, üljetek magányban és köpüljétek ennek a tudásnak a gazdagságát, amit megkaptatok. Annak érdekében, hogy tisztává váljatok és állandóan szabadok legyetek a betegségektől, tegyetek erőfeszítést, hogy emlékezésben maradjatok.

2) Váljatok a tudás mester óceánjaivá, olyanná, mint az Atya és mindenkit tegyetek az önmegismerés diszkosza forgatójává. Váljatok egy világítótoronnyá. Annak érdekében, hogy keressetek a saját testetek megélhetéséért a jövőtök 21 születésére, biztosan váljatok egy szellemi tanárrá.

Áldás:
Legyetek „mester tudásteljesek” és tisztán tapasztaljátok meg az idő mindhárom aspektusát a trikaldarshi állapototokkal.

Azok, akik stabilak maradnak a trikaldarshi állapotban, tisztán látják az idő három aspektusát egy másodperc alatt. „Mi voltam tegnap? Mi vagyok ma? Mi leszek holnap?” Az ilyen lelkek előtt mindez világos. Amikor egy város legmagasabb pontján álltok és lenéztek, élvezitek, hogy látjátok az egész várost. Ugyanígy az átmeneti kor a csúcspont. Álljatok ezen a csúcson és nézzétek az idő mindhárom aspektusát és mondjátok a mámor ragyogásával: Istenség voltam és újra azzá fogok válni. Ezt hívják „mester tudásteljesnek” lenni.

Slogen:
Minden pillanat az utolsó pillanat: legyetek örökké készek ezzel a tudatossággal.