04.02.24    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    31.01.98    Om Shanti     Madhuban


Annak érdekében, hogy tisztelettel menjetek át, ellenőrizzétek az összes kincsetek számláját, amiket felhalmoztatok.


Ma BapDada örül, hogy látja minden fiatal és öreg gyermek szerencséjét erről a földről és külföldről. Az egész ciklusban a Brahmin lelkeken kívül senki más nem rendelkezik ezzel a szerencsével. Még az istenségek is a Brahmin életet tekintik emelkedettnek. Nektek, mindannyitoknak meg kellene vizsgálnotok a saját életeteket az elejétől és látnotok kellene, milyen emelkedetté vált a jövőtök attól a pillanattól kezdve, hogy születést vettetek. Ahogy egy gyermek megszületik, megkapja az anya és az apa által fenntartást kapni szerencséjét. Aztán megkapja az oktatás szerencséjét egy tanártól. Azt követően megkapja az utasításokat vagy az áldásokat egy gurutól. Ki az, aki nektek, gyermekeknek fenntartást, tanításokat, áldásokat és shrimatot ad? Ti mindhármat megkapjátok a Legfelső Lélektől. Nézzétek meg a fenntartást! Nézzétek meg, hogy a sokból csak egy maroknyi kapja meg Isten fenntartását! Senki más, csak ti kapjátok meg a tanításokat Istentől, a Tanártól. Csak ti kapjátok meg az shrimatot és az áldásokat a Satgurutól. Tehát, nagyon világosan ismeritek a saját szerencséteket? Állandóan hintáztok, miközben a szerencséteket a tudatosságotokban tartjátok? Azt a dalt éneklitek: „Milyen csodálatos a szerencsém?”

Amrit velakor, amikor felébredtek, felkeltek, elveszve az Isten iránti szeretetben. A szeretet Isten iránt ébreszt fel benneteket. A nap az Isten iránti szeretettel kezdődik. Ha nem rendelkeznétek ezzel a szeretettel, nem lennétek képesek felébredni. A szeretet megkongatja az órátok harangját. A szeretet harangja ébreszt fel titeket. Az egész nap folyamán Isten társasága az, ami képessé tesz benneteket arra, hogy minden feladatot végrehajtsatok. A szerencsétek olyan nagyszerű, hogy maga az Atya elhagyja a legfelső lakhelyét, hogy eljöjjön ide és átadja nektek a tanításokat. Valaha is hallottátok, hogy az Atya minden nap elhagyja az otthonát, hogy tanítson benneteket? Nem számít, hogy a lelkek milyen messziről jönnek el, nincs távolabbi hely, mint a legfelső lakhely. Vagy van bármilyen távolabbi föld? Amerika vagy Afrika olyan távol van? A legfelső lakhely a legmagasabb föld. Isten, a Magasak közt Legmagasabb eljön a magasak közt legmagasabb földről, hogy tanítsa a magasak közt legmagasabb gyermekeket. Megtapasztaljátok, hogy a szerencsétek ilyen? A Satguru formájában átadja nektek a shrimatot és a Társaságát is minden feladatban. Ő nem csak átadja az utasításait, Ő átadja nektek a Társaságát. Ti, gyermekek milyen dalt énekeltek? Velem vagytok vagy távol vagytok Tőlem? Ti ugye Velem vagytok? Ha bárkit is meghallgattok, az a Legfelső Lélek. Amikor esztek, BapDadával esztek. Amikor magatokban esztek, az egy hiba. Az Atya azt mondja: Velem egyetek! Ti gyermekek is megígértétek: „Én veled fogok élni, Veled fogok enni és inni, Veled fogok aludni és Veled fogok hazatérni.” Nem szabad egyedül aludni mennetek. Amikor magatokban alszotok, az álmok, amikkel rendelkeztek, rosszak vagy azokban rossz gondolatok vannak. Ugyanakkor, mivel az Atya olyan nagy szeretettel van irántatok, Ő azt mondja, hogy mindig aludjatok Vele. Ne aludjatok egyedül. Amikor felébredtek, az Atyával ébredtek. Amikor aludni mentek, Vele mentek aludni. Amikor esztek, Vele esztek, és amikor sétálni mentek, Vele mentek sétálni. Amikor elmentek az irodátokba vagy az üzletbe, ti annak az üzletnek csak a gondnokai vagytok, és az Atya a Mester. Amikor dolgozni mentek, tudjátok, hogy az Igazgató, a Főnök, BapDada. Ti csak egy eszköz vagytok és mindent az utasításai alatt végeztek. Amikor néha szomorúak vagytok, az Atya válik a Barátotokká és megpróbál felvidítani benneteket. Ő a Barátotokká is válik. Amikor a szeretet könnycseppjeit ejtitek, az Atya eljön, hogy letörölje azokat a könnycseppeket; a könnycseppjeiteket, amik olyanok, mint a gyöngyszemek, a Szíve ékszerdobozába helyezi. Amikor néha csalfává váltok és duzzogtok – és ti édes módon duzzogtok – az Atya eljön, hogy felvidítson. Ő azt mondja: „Nem számít, gyermek. Most haladj tovább. Bármi történt, az a múlttá vált. Felejtsd el! Engedd, hogy a múlt az múlt legyen!” Ő megpróbál felvidítani benneteket ily módon. Tehát, kivel töltitek az egész napotokat? BapDadával. Néha BapDada elcsodálkozik a gyermekeken, amikor azt mondják: „Baba, elfelejtelek Téged.” Az egyik oldalon azt mondjátok, hogy össze vagytok kapcsolva. Tehát valaha is elfelejthetitek az Egyet, akivel össze vagytok kapcsolva? Amikor együtt vagytok valakivel, hogyan tudjátok elfelejteni azt, akivel együtt vagytok. Így Baba azt mondja: „Jól van, gyerekek!”. Ti olyan sok erővel rendelkeztek, hogy képesek vagytok elválasztani magatokat az Egyetlentől, akivel össze vagytok kapcsolva. Ti össze vagytok kapcsolva és mégis akár egy kis Maya is képes elválasztani azokat, akik összekapcsoltak!

Amikor BapDada látja a játékokat, amiket a gyermekek játszanak, azt mondja: Maradjatok állandóan tudatában a saját szerencséteknek. Ami történi, hogy azt gondoljátok, „Igen, a szerencsén nagyon emelkedett”, de csak azoknak a gondolatoknak váltok a megtestesítőivé, de nem váltok a tudatosság megtestesítőivé. Nagyon jól gondolkoztok, „Én ez vagyok, én ez és ez vagyok”. Ti ezt másoknak is nagyon jól elmondjátok, de nektek most annak a megtestesítőivé kell válnotok, amire gondoltok és amit mondotok. Hiányzik, hogy annak a megtestesítőivé váljatok. Váljatok egy megtestesítővé minden aspektusban. Tapasztaljátok meg a formát, amire gondoltok. A legnagyobb forma, hogy a tapasztalatotok megtestesítőjévé váltok. Amikor a legfelső lakhelyen vagytok az örökkévaló formátokban, ti nem a gondolatok megtestesítői, de a tudatosság megtestesítői vagytok. Nektek még azon sem kell gondolkodnotok, „Én egy lélek vagyok, én egy lélek vagyok”. Ti az a forma vagytok. Kezdetben az erőfeszítés megtestesítőivé váltok, amit megtesztek ebben az időben. Nektek nem kell arra gondolnotok, „Én egy istenség vagyok, én egy istenség vagyok”. Ti az a forma vagytok. Ezért, mivel megtestesítők vagytok az örökkévaló formátokban és az eredeti formátokban, most váljatok egy megtestesítővé ebben az időben is. Azzal, hogy ilyen megtestesítővé váltok, az erényeitek és erőitek automatikusan felmerülnek. Amikor bármilyen foglalkozásból valakit az ülésére ültetnek, annak a foglalkozásnak a képességei és kötelességei automatikusan felmerülnek. Tehát, ha állandóan a saját formátok ülésén maradtok ülve, akkor minden erény, erő, minden típusú mámor automatikusan fel fog merülni. Nektek ezért nem kell keményen dolgoznotok. Ezt ismerik úgy, mint egy Brahmin természetes természete, ami véget vet a sok születés minden más típusú természetének. A Brahmin élet természetes természete, hogy az erények megtestesítőivé és az összes erők megtestesítőivé váltok. Minden más típusú régi természet nem a Brahmin élet természete. Ti azt mondjátok, „Az én természetem ilyen”, de ki mondja azt, „Az én természetem”? Egy Brahmin vagy egy harcos? Vagy egy lélek mondja ezt, aki az előző születése tudatossága megtestesítőjévé vált? A Brahminok természete Brahma Atya természete. Amikor azt mondjátok, „Az én természetem ilyen”, vegyétek figyelembe, vajon rendelkezhettek a saját természetetekkel a Brahmin életetekben? Nektek meg kell értenetek, hogy ha még mindig megpróbáltok véget vetni a múltatok természetének, ha a múltatok természete még mindig felmerül, akkor abban az időben nem Brahminok, de harcosok vagytok, hogy ti azért harcoltok, hogy véget vessetek a múltnak. Tehát néha Brahminok és máskor harcosok vagytok? Minek nevezitek önmagatokat? Egy harcos kumarnak vagy egy Brahma kumarnak? Kik vagytok? Harcos kumarok? Ti Brahma kumarok és Brahma kumárik vagytok. Nektek nincs más nevetek. Ti bárkit is úgy szólítotok: „Hé harcos kumar, gyere ide!”? Valaha is ezt mondjátok? Vagy azt mondjátok magatoknak, „Én nem egy Brahma Kumar vagyok, én egy harcos kumar vagyok”? Brahminnak lenni azt jelenti, ugyanazzal a természettel rendelkezni, mint amilyen Brahma Atya természete. Soha ne használjátok azokat a szavakat. Soha ne mondjátok azokat, még véletlenül sem. Soha ne gondoljátok azt, „Mit tudok tenni? Az én természetem ilyen”. Ez egy kifogás. Akárcsak ezt mondani azt jelenti, kifogásokat gyártani, hogy szabaddá tegyétek magatokat. Ti egy új születést vettetek, így hogyan tud a régi természet még mindig felmerülni az új életetekben? Ez azt jelenti, hogy nem vagytok teljesen halottak. Ti egy picit még mindig éltek, és csak egy kis részetek halt meg. A Brahmin élet azt jelenti, hogy Brahma Baba lépései a Brahminok lépései.

BapDada a szerencséteket nézi, mert az ilyen emelkedett szerencse. Ezért azok a szavak nem tűnnek helyesnek egy ilyen szerencse előtt. Ti megünneplitek ezt az évet a felszabadulás éveként, ugye? Milyen órákat tartotok? Ez a felszabadulás éve, a szabadság éve. Ez most a felszabadulás éve, vagy az majd 1999-ben fog eljönni? Az 1998-as év a felszabadulás éve. Közületek azok, akik azt gondoljátok, hogy ez a felszabadulás éve, emeljétek fel a kezüket. Nézzétek, nagyon könnyű csak úgy felemelni a kezeteket. Amikor ebben a gyülekezetben ültök és boldogságban hintáztok, ami történik, hogy csak úgy felemelitek a kezeiteket. Most emeljétek fel a kezeteket és tegyétek meg ezt az ígéretet a szívetekből: Nem számít milyen áron, de nem fogjátok megszegni az ígéretet a felszabadulás évéért. Ti egy ilyen szilárd ígéretet tettetek? Legyetek óvatosak, amikor felemelitek a kezeteket. Függetlenül attól, hogy azt felveszik ezen a TV-n vagy nem, BapDada elkészíti a fényképeteket. Ezért váljatok szabaddá az ilyen gyenge szavaktól. A ti szavaitoknak olyan édesnek kell lenniük, mint amilyen az Atyáé. A szavaitoknak jókívánságokkal telinek kell lennie minden lélek iránt. Ezt ismerik olyan szavakként, amik jelentőségteljesek. Nem szabad hétköznapi szavakat használnotok, miközben sétáltok és előre mozogtok. Bárkinek, aki hirtelen eljön hozzátok, azon kellene csodálkoznia, hogy vajon ezek szavak vagy gyöngyszemek? A szavak, amik fel vannak töltve jókívánságokkal, olyanok, mint a gyémántok és a gyöngyszemek. BapDada már sokszor jelezte, hogy nagyon kis idő maradt számotokra, hogy felhalmozzátok az összes kincset. Ha azokat nem halmozzátok fel ebben az időben, - az idő, a gondolatok, a szavak kincseit, a tudás gazdagságát, a jógaerőt, az isteniesség életének minden erénye kincsét -, nem fogtok egy másik alkalmat találni arra, hogy felhalmozzátok mindezen kincseket. Az egész nap folyamán ellenőrizzétek minden kincsetek számláját. Ugyanúgy, ahogy ellenőrzitek a fizikai pénzetek számláját, hogy megnézzétek, mennyi van még a számlán, vizsgáljátok meg minden kincsetek számláját, hogy lássátok, mennyi kincset halmoztatok fel. Szükségetek van az összes kincsre. Ha kitüntetéssel akartok átmenni, akkor az összes kincsetek felhalmozása számlája legyen olyan teljes, hogy képesek legyetek megtapasztalni a felhalmozott kincsek számlájának gyümölcsét 21 születésre. Az idő ’túl késő’ harangját még nem kongatták meg, de azt meg fogják kongatni. Nem fogják elmondani nektek előre a dátumot vagy a napot. Hirtelen ki fogják hirdetni: Túl késő. Akkor mit fogtok tenni? Képesek lesztek felhalmozni abban az időben? Nem számít, mennyire akarjátok, nektek nem lesz időtök. Ezért BapDada sokszor átadja nektek ezt a jelzést. Halmozzatok fel, halmozzatok fel, halmozzatok fel! A ti címetek ebben az időben az: „Az egy az összes erőkkel.” Nem az: Valamennyi erővel. A jövőben teljesek lesztek az összes erénnyel, nem csak néhány erénnyel. Nektek most fel kell halmoznotok mindezeket a kincseket. Nektek fel kell halmoznotok az összes erényt és erőt mostantól kezdve. Minden egyes kincs összekapcsolódik egy erénnyel vagy egy erővel. Ugyanúgy, ahogy nem használtok hétköznapi szavakat, de rendelkeztek az édes szavakat mondani erényével, így minden egyes kincs rendelkezik ezzel a kapcsolattal.

Mivel BapDada szeret titeket, gyerekeket, Ő átadja nektek a jelzést újból és újból. A mai gyülekezetben ott van a teljes variáció. Vannak kis gyermekek és tanárok is, mert a tanárok azok, akik önátadók. Vannak háztartásbeliek és kumarik is. Ott van az összes variáció.

Jó, hogy mindenki kapott egy lehetőséget. Ez nagyon jó. A gyerekek már régen kértek valamit, ugye? Azt kérdeztétek: „Mikor lesz lehetőségünk találkozni Babával?”. Így ez jó! Egy csokor van minden fajtából az Atya előtt. BapDada egy tiszta vággyal rendelkezik a tanárok felé az egész világon, hogy a panaszok dossziéjának most véget kellene érnie. BapDadának sok dossziéja van. Tehát, ebben az évben engedjétek, hogy a panaszok dossziéja véget érjen. Nektek, mindannyitoknak rendbe kell lennetek. Még annál is több, mint rendben, nektek kifinomulttá kell válnotok. Ugye nektek ez tetszik? Nem számít, mások milyenek, tanuljátok meg, hogyan irányítsátok magatokat velük. Nem számít, mások mit tesznek, még akkor is, ha ismételten akadályokat teremtenek számotokra, még mennyi időt fogtok eltölteni azon akadályokkal? Ott kell lennie azok végső ceremóniájának is. Tehát, ne másokat nézzetek, hogy ki mit tesz? „Nekem mit kell tennem?” Ha ő egy hegy, nekem attól félre kell lépnem. A hegy nem fog elmozdulni. Ne gondoljátok azt: „Majd megváltozom, ha ő is megváltozik. Csak, amikor a hegy elmozdul, tudok tovább haladni.” Se a hegy nem fog megmozdulni és ti sem lesztek arra képesek elérni a célotokat. Ezért, ha tiszta érzésekkel rendelkeztek azon lélek iránt, akkor csak adjatok egy jelzést és ezáltal ürítsétek ki a tudatotokat és intellektusotokat. Ne foglaljátok el magatokat azzal, hogy azokon gondolkoztok, akik az akadályok megtestesítői. Mivel minden sorszám szerinti, így mindenki állapota is biztosan sorszám szerinti lesz. Ugyanakkor, nektek első számúvá kell válnotok. Alakítsátok át önmagatokat és legyenek jó kívánságaitok azok iránt, akik akadályokká válnak, és azon lelkek iránt, akik haszontalan gondolatokkal rendelkeznek. Ez egy kis időt és egy kevés erőfeszítést igényel, de végül a győzelem virágfüzérét rá fogják helyezni azok nyaka köré, akik elhozzák ezt az önátalakulást. Ha képesek vagytok elhozni az átalakulást azokban a lelkekben a jókívánságaitokkal, akkor tegyétek meg. Máskülönben csak adjatok egy jelzést! Vessetek véget a saját felelősségeteknek és hozzátok el az átalakulást önmagatokban és folyamatosan repüljetek előre. Ez az akadály is a ragaszkodás egy aranyszála, ami nem engedi meg nektek, hogy repüljetek. Ez egy nagyon szubtilis szál az igazság függönye mögött. Aztán azt gondoljátok, „Ez ugye igaz? Mindig ez történik. Ennek nem szabadna megtörténnie.” Ugyanakkor, mennyi ideig fogjátok még folyamatosan nézni azokat a dolgokat és megállni. Most tegyétek magatokat szabaddá azoktól a szubtilis szálaktól és ünnepeljétek meg a felszabadulás évét. Ezért van az, hogy BapDada megünnepli a különböző programokat veletek és teljesíti a vágyaitokat, a reményeiteket, a lelkesedéseteket és buzgalmatokat. Ennek az évnek az utolsó programja a felszabadulás éve programja. A programokon a Dadiknek ajándékokat adnak. Tehát, a felszabadulás éve programján adjátok át BapDadának a tökéletességetek ajándékát. Achcha.

Az összes különleges léleknek mindenhol, akik rendelkeznek Isten fenntartása, tanítása és shrimatja szerencséjének a jogával, azoknak, akik egyenlők az Atyával és akik a saját gondolataik megtestesítőivé teszik önmagukat, az eszköz szolgálólelkeknek, akik könnyedén sikert érnek el a szolgálatban és önmagukért az isteni akaraterőn keresztül, azoknak akik állandóan megtapasztalják az Atyát a tiszta kapcsolat formájában, a társ gyermekeknek, akik állandóan teljesítik a társaság kapcsolatát, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Áldás:
Legyetek az elégedettség ékszerei és az elégedettségetek különlegességével a kapcsolataitokban és ismeretségeitekben váljatok felfűzötté a rózsafüzérben.

Az átmeneti kor az elégedettség kora. Azok, akik elégedettek önmagukkal és akik állandóan elégedettek maradnak a kapcsolataikban és ismeretségeikben és másokat is elégedetté tesznek, felfűzötté válnak a rózsafüzérben, mert a rózsafüzér a kapcsolatokon keresztül teremtődik meg. Ha az egyik gyöngyszem nem kapcsolódik a következő gyöngyszemhez, akkor a rózsafüzért nem lehet elkészíteni. Ezért legyetek az elégedettség ékszerei, maradjatok állandóan elégedettek és tegyetek mindenkit elégedetté. A családban lenni értelme, hogy elégedett maradtok és mindenkit elégedetté tesztek. Ne legyen semmilyen típusú konfliktus.

Slogen:
Az akadályok kötelessége, hogy jöjjenek és a ti kötelességetek az, hogy az akadályok legyőzői legyetek.