05.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, ez a tanulmány a legjobb. Ezt nevezik a bevételetek forrásának. Ha át akartok menni ezen tanulmányotokban, folyamatosan kövessétek a Tanár utasításait.

Kérdés:
Miközben ismeri a Dráma titkait, az Atya milyen erőfeszítés megtételére inspirálja a gyermekeit?

Válasz:
Baba tudja, hogy minden gyerek sorszám szerint fog szatopradhanná válni, de mégis arra inspirálja őket, hogy tegyenek erőfeszítést. Azt mondja: Gyerekek, tegyetek olyan erőfeszítést, hogy ne kelljen büntetést tapasztalnotok. Annak érdekében, hogy szabaddá váljatok a büntetéstől, amennyire csak lehetséges emlékezzetek az Atyára szeretettel. Miközben sétáltok, ültök és körbe mozogtok, maradjatok emlékezésben és nagyon sok boldogságotok lesz és a lélek tamopradhanból szatopradhanná fog válni.

Om shanti.
Ti gyerekek tudjátok, hogy Baba tudást és jógát tanít nektek. Tudjátok, hogy milyen a jógátok. Mi, akik tiszták voltunk, mostanra tisztátalanná váltunk, mert ott kell lennie a 84 születés számlájának. Ez a 84 születés ciklusa. Ezt csak azok fogják tudni, akik 84 születést vettek. Ti, gyerekek most megtudjátok mindezt az Atyától. Ha most nem hisztek egy ilyen Atyában, akkor kiben fogtok hinni? Az utasításokat az Atyától kapjátok. Sokan vannak, akik egyáltalán nem hisznek Benne. A sok millióból csak egy maroknyi fog hinni Benne. Az Atya igen világos tanításokat ad. Ezt csak ti, gyerekek fogadjátok el, sorszám szerint, annak megfelelően, hogy mennyi erőfeszítést tesztek. Nem mindenki fogadná el egyenlő módon. Nem mindenki fogadná el és tanulná egy tanár tanításait ugyanolyan mértékben. Ez sorszámszerinti: Néhányan 20 jegyet igényelnek, míg mások ennél többet vagy kevesebbet. Néhányan akár meg is buknak. Miért buknak meg? Mert nem követik a tanáruk utasításait. Ott sok utasítást kaptok. Itt csak egyetlen utasítást kaptok. Ez egy csodálatos utasítás. Ti gyerekek tudjátok, hogy valóban 84 születést vettetek. Az Atya azt mondja: Az egy, akibe belépek. Ezt ki mondja? Shív Baba. Az egy, akibe belépek, akit a szerencsés szekérnek nevezik, nem ismeri a saját születéseit. Ti, gyerekek sem ismertétek azokat. Most elmagyarázom nektek. Sok születésen át szatopradhanok vagyok és aztán keresztülmentet a szato, tamo és rajo állapotokon és folyamatosan lefelé jöttök. Most eljöttetek ide, hogy tanuljatok. Ez a tanulmány egy bevétel; a bevételetek forrása. Ez a tanulmány a legjobb. A világi tanulmányokban azt mondanák: Az I.C.S a legjobb. Ti, akik 16 mennyei fok teljes istenségek voltatok, most nem rendelkeztek erényekkel. Azt éneklik: Én erény nélküli vagyok, nincsenek erényeim. Mindannyian folyamatosan ezt mondják. Abban hisznek, hogy Isten mindenütt ott van, hogy Isten ott van az istenségekben is. Ezért ülnek az istenségek elé és mondják: Én erény nélküli vagyok. Egyedül ti rendelkeztek kegyelemmel. Arra emlékeznek, hogy Baba az Üdvösséggel teli, a Kegyelemteljes Egy és Ő kegyelemmel van mindenki iránt. Az emberek az mondják: „Ó Isten, légy kegyelmes!” Könyörögnek az Atyához és most az az Atya eljött elénk. Azoknak, akik ismernek egy ilyen Atyát, olyan sok boldogsággal kellene rendelkezniük. Ő a korlátlan Atya, aki minden 5.000 évben átadja nekünk az egész világ királyságát. Ezért olyan sok boldogságot kellene tapasztalni. Tudjátok, hogy azzal, hogy követitek a shrimatot, a legemelkedettebbé váltok mindközül. Ha követitek a shrimatot, emelkedetté váltok. Fél cikluson ott vannak Ravan utasításai. Baba folyamatosan olyan világosan magyaráz. Ti 84 születést vettetek. Szatopradhanok voltatok és most újra szatopradhanná kell válnotok. Ez Ravan királysága. Csak akkor lehet megalapítani Ráma királyságát, amikor legyőztétek ezt a Ravant. Az Atya azt mondja: Ti rágalmaztok engem. Ahelyett, hogy dicsérnétek az Atya nevét, rágalmazzátok Őt. Az Atya azt mondja: Olyan sokat rágalmaztatok engem. Ez is előre elrendelt a Drámában. Most megkapjátok az utasítást: Most távolodjatok el mindazon dolgoktól. Egyedül az Egyetlenre emlékezzetek. Arra emlékeznek, hogy az Igazság Társasága keresztülvisz benneteket 21 születésre. Tehát, ki az, aki megfojt? Ki fojtott meg benneteket az óceánban? Baba ezt megkérdezné a gyermekeitől, ugye? Tudjátok, hogy csak az én neveim a Kert Mestere és a Révész. Mivel nem értik a jelentést, ők az Atyát rágalmazták. Aztán a Korlátlan Atya korlátlan boldogságot ad nekik. Ő felemeli azokat, akik Őt rágalmazzák. Nem értik, hogy Őt rágalmazzák. Ők boldogan azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Akárhogyan is, ez nem lehet így. Ti, mindannyian megkaptátok a saját szerepeteket. Ti azt is tudjátok, hogy amikor az istenségek királysága volt, nem volt más királyság. Akkor Bharat satopradhan volt, míg most tamopradhan. Az Atya eljön, hogy a világot satopradhanná tegye. Csak ti, gyerekek tudjátok ezt. Ha ezt az egész világnak meg kellene tudnia, hogyan jönnének el ide, hogy tanuljanak? Tehát, nektek, gyerekeknek sok boldogsággal kellene rendelkeznetek. Nincs más olyan táplálék, mint a boldogság. Ti az aranykorban nagyon boldogok maradtok. Az istenségek étele és itala nagyon szubtilis. Ott sok a boldogság. Ti most boldogságot kaptok. Tudjátok, hogy satopradhanok voltatok. Baba most első osztályú módszereket mond el nektek. A Gitában is az első szó a „Manmanabhav”. Ez a Gita epizódja. Azzal, hogy Krishna nevét tették a Gitába, ők mindent összezavartak. Az az imádat ösvénye. Az Atya elmagyarázza nektek a tudást. Abban nincs komplikáció. Nektek egyszerűen tamopradhanból satopradhanná kell válnotok. Ez egy tamopradhan világ. Nézzétek meg az emberek állapotát a vaskorban. Olyan sok ember van. Az aranykorban egy vallás, egy nyelv és egy fiúgyermek volt. Ott csak egy királyság volt. Ez a dráma előre elrendelt. Az egyik a világciklus tudása és a másik a jóga. Ott van a tudás Dhuriyája (az a nap, amikor színes vizet spricelnek mindenkire a Holit követő napon), és a Holi (amikor fát égetnek és a tüzet imádják). Az Atya elmagyarázza nektek a fő dolgokat: ebben az időben ez mindenki teljes lecsúszásának a tamopradhan állapota és a pusztulás előttük áll. Az Atya most azt mondja: Hozzám kiáltottatok: Oh, Tisztító, jöjj el! Tisztátalanná váltatok. Egyedül én vagyok a Tisztító. Most velem legyen jógátok. Állandóan csak rám emlékezzetek. Én elmondok nektek minden igaz dolgot, ami igaztalanná vált születésről-születésre. Ti satopradhanból tamopradhanná váltatok. Az Atya hozzátok, gyerekekhez beszél: Édes gyerekek, ti, lelkek mostanra tamopradhanná váltatok. Ki tett benneteket ezzé? Az öt bűn. Az emberek olyan sok kérdést feltesznek, ami megzavarja a fejeteket. Amikor a szentírások jelentésén vitatkoznak, ők egymás közötti harcban végzik; ők még botot is emelnek egymásra. Itt az Atya tisztátalanból tisztává tesz benneteket. A szentírások ebben mit tennének? Nektek tisztává kell válnotok. A vaskor után az aranykornak biztosan el kell jönnie. Nektek is biztosan satopradhanná kell válnotok. Az Atya azt mondja: Tekintsétek magatokat egy léleknek. Ti, lelkek tamopradhanná váltatok és így tamopradhan testet kaptok. Az arany bármennyi karáttal rendelkezzen, az ékszer annak megfelelő lenne. Az ötvözet abba belekeveredik. Nektek most 24 karátos arannyá kell válnotok. Legyetek lélektudatosak. Azzal, hogy testi tudatossá váltatok, piszkosak lettetek. Most nem rendelkeztek boldogsággal. Betegségek, stb-k vannak. Egyedül én vagyok a Tisztító. Ti hozzám kiáltottatok. Én nem egy szent, vagy egy bölcs ember vagyok. Amikor valaki eljön ide, azt mondja, hogy egy pillantást akar a gurujitől. Mondjátok el neki: Itt nincs guruji, és amúgy sincs semmi haszna csak egy pillantással rendelkezni. Az Atya mindent egyszerűen elmagyaráz. Minél többet emlékeztek rám, annál satopradhanabbá fogtok válni tamopradhanból és azután istenségek lesztek. Ti eljöttetek ide, hogy újból satopradhan istenségekké váljatok. Az Atya azt mondja: Azzal, hogy rám emlékeztek, az ötvözet el lesz távolítva rólatok és satopradhanná fogtok válni. Ti ezzé fogtok válni azzal, hogy erőfeszítést tesztek. Emlékezzetek az Atyára, miközben sétáltok és előre mozogtok. Nem tudtok az Atyára emlékezni, miközben fürdötök? Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára és a rozsda el lesz távolítva és a boldogságotok higanyszála emelkedni fog. Én ilyen sok gazdagságot adok nektek. Ti eljöttetek ide, hogy a világ mestereivé váljatok. Ott ti aranypalotákat fogtok építeni. Ott olyan sok gyémánt és ékkő lesz. A templomok, amiket az imádat ösvényén építettek, olyan sok gyémánttal és ékkővel vannak kirakva. Sok király templomokat épít. Olyan sok gyémánt és olyan sok arany honnan jön? Itt ez most nincs. Ti tudjátok, hogy ennek a drámának a ciklusa továbbra is hogyan forog. Az csak azok intellektusában fog megülni, akik a legtöbb imádatot végezték. Ők ezt sorszám szerint meg fogják érteni. Ismert lesz, ki végzi a legtöbb szolgálatot, ki marad nagyon boldog és marad jógában. Ti a végére azzal az állapottal fogtok rendelkezni. A jóga lényeges. Nektek satopradhanná kell válnotok. Az Atya eljött és így nektek Tőle kell igényelnetek az örökségeteket. Ez az egy azt mondja: Baba velem van. Én Őt hallgatom. Amikor Ő hozzátok beszél, én is figyelek. Ő valakihez beszélne, ugye? Ti, anyák megkapjátok a tudás nektárjának az urnáját. Azután ti, anyák szolgáltok és azt mindenkinek szétosztjátok. Ti, mindannyian Siták vagytok. Rama csak az Egy. Ti, mindannyian menyasszonyok vagytok és egyedül én vagyok a Vőlegény. Én feldíszítelek benneteket és a férjetek otthonába küldelek. Azt éneklik: Ő az összes apa Atyja és az összes férj Férje. Az egyik oldalon dicsérik Őt, és a másik oldalon rágalmazzák. Shiva Baba dicsérete különálló Krishna dicséretétől. Mindenki pozíciója különböző. Itt mindenkit összekevertek és eggyé tették őket. Ez a sötétség városa. Ti most Babához tartoztok. Shiva Baba unokái vagytok. Ti, mindannyian joggal rendelkeztek. Ennek a Babának nincs semmilyen tulajdona. Ti a Korlátlantól és a korlátolttól kapjátok meg a tulajdont. Nincs egy harmadik személy, akitől kaptok egy örökséget. Ez az egy azt mondja: Én is attól az Egytől igénylem az örökségemet. Mindenki emlékszik a Parlokik Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre. Ti Rá nem emlékeztek az aranykorban. Az aranykorban csak egy apa van, míg Ravan királyságában két apa van. Az átmeneti korban három apa van: a lokik, a Parlokik és a harmadik a csodálatos alokik atya. Az Atya átadja nektek az örökségeteket ezen az egyen keresztül. Ő is attól az Egytől kapja az örökségét. Brahmát Ádámnak is hívják. Őt a nagy-nagy-nagyapának hívják. Shivát csak Atyának neveznék. Az emberi lények genetikai fája Brahmával kezdődik. Ezért hívják őt a nagy-nagy-nagyapának. A tudás nagyon könnyű. Ti 84 születést vettetek. Vannak képek is, amiket elmagyaráznak. Nincs szükség arra, hogy feltegyék mindazokat a helytelen kérdéseket. Amikor a rishiket és a munikat megkérdezték, ők azt mondták: neti, neti (se ez, se az). Most az Atya eljött és átadta a saját bemutatását. Tehát, nektek egy ilyen Atyára olyan sok szeretettel kellene emlékeznetek. Most ti, gyerekek fokozatosan magasra másztok a drámának megfelelően. Minden ciklusban satopradhanná, satová, rajová és tamová váltok sorszám szerint. Azután ott egy státuszt kaptok annak megfelelően. Ezért az Atya azt mondja: Gyerekek, tegyetek olyan erőfeszítést, hogy ne kelljen büntetést tapasztalnotok. Ő még mindig biztosan inspirál benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést. Bár megérti, hogy csak azok fognak azzá válni, akik az előző ciklusban is valamivé váltak, Ő biztosan arra inspirál benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést. Azok, akik közel vannak, azok, akik nagyon jól végeznek imádatot. Ti először engem imádtok és azután az istenségeket. Nektek most istenségekké kell válnotok. Megalapítjátok a királyságotokat jógaerővel. Igénylitek a világ uralkodását a jógaerőn keresztül. Senki nem igényelheti a világ királyságát fizikai erőn keresztül. Azok az emberek arra késztetik a testvéreiket, hogy egymással harcoljanak. Ők olyan sok fegyvert készítenek. Azokat folyamatosan eladják egymásnak hitelben. Azok a fegyverek amúgy is a pusztulásért vannak. Akárhogyan is, ez nem lép be senki intellektusába, mert abban hisznek, hogy a ciklus több százezer év. Ők extrém sötétségben vannak. A pusztulás be fog következni és ők még mindig Kumbhakarna álmában fognak aludni. Nem fognak felébredni. Ti most felébredtetek. Az Atya a meggyújtott Fény és Tudásteljes. Ő titeket, gyerekeket is ugyanolyanná tesz, mint Önmaga. Az imádat és ez tudás. Ti boldoggá váltok a tudáson keresztül. Éreznetek kell, hogy most újból satopradhanná váltok. Emlékeznetek kell az Atyára. Ezt hívják korlátlan lemondásnak. Ennek az öreg világnak el kell pusztulnia. A természeti katasztrófák is segíteni fognak. Abban az időben még elegendő élelmetek sem lesz, hogy egyetek. Mi csak a boldogság táplálékán fogunk élni. Tudjátok, hogy mindennek el kell pusztulnia. Ezzel kapcsolatban a zavarodottá válás nem kérdéses. Én eljöttem, hogy titeket, gyerekeket újból satopradhanná tegyelek. Ez az én kötelességem minden ciklusban. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Őrizzétek meg a mámort, hogy Maga Isten kegyelemmel van irántunk és hogy Ő tanít benneteket. Ez a tanulmány a bevételetek forrása és ezért azt nem szabad kihagynotok.

2. Nektek sok boldogságot kell tapasztalnotok és másoknak is adjátok át ezt a tapasztalatot. Miközben sétáltok és előre haladtok, legyetek lélektudatosak, maradjatok az Atya emlékezésében és biztosan tegyétek a lelket satopradhanná.

Áldás:
Legyetek mester mindenható hatalmak és tapasztaljatok meg minden erőt gyakorlati módon az időnek megfelelő.

Mesternek lenni azt jelenti, hogy bármilyen erőt hívjatok az időnek megfelelően, azt az erőt gyakorlati formában megtapasztaljátok abban a pillanatban. Ahogy kiadjátok az utasítást, annak azonnal jelen kellene lennie. Az ne úgy legyen, hogy utasítást adtok a tolerancia erőnek és helyette a szembenézés ereje jön elétek. Ezt nem hívják mesternek lenni állapotnak. Tehát, legyen egy próba, hogy az erő, amire szükségetek van egy adott pillanatban eljön-e hozzád, hogy abban az időben használjátok. Ha akárcsak egy másodpercnyi különbség is van, akkor ahelyett, hogy győztesek lennétek, legyőzötté válnátok.

Slogen:
Amilyen mértékben az intellektusotok isteni mámorral rendelkezik, legyen ugyanakkora alázatosság a cselekedeteitekben is.