06.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, emlékezzetek a győzelmetek és vereségetek történelmére. Ez a boldogság és szomorúság játéka. Abban ľ rész boldogság és Ľ rész szomorúság van. Az nem egyenlő mértékben boldogság és szomorúság.

Kérdés:
Ez a korlátlan dráma hogyan nagyon csodálatos?

Válasz:
Ez a korlátlan dráma olyan csodálatos, hogy bármi is történik az egész világban minden másodpercben, az ugyanúgy megismétlődik. Ez a dráma folyamatosan úgy mozog, mint egy tetű, folyamatosan ketyeg. Az egyik ketyegés nem lehet ugyanolyan, mint a következő. Ezért, ez a dráma nagyon csodálatos. Az emberi lények bármilyen szerepet játszanak, jót, vagy rosszat, az rögzítve van. Csak ti, gyermekek értitek ezt meg.

Om shanti.
Az „Om Shanti” jelentését elmagyarázták nektek, gyermekeknek, mert ti most lélektudatosakká váltatok. A lélek átadja a saját bemutatását: Én egy lélek vagyok. A lelkek eredeti vallása a béke. Minden léleknek most az a programja, hogy hazatérjen. Ki mondja el nektek a hazatérésnek ezt a programját? Biztosan az Atya lenne az, aki ezt nektek elmondja. Ó lelkek, az öreg világnak most vége. Most minden színész eljött ide. Ott fent csak néhány lélek maradt. Most mindenkinek haza kell térnie. A szerepeknek aztán meg kell ismétlődniük. Eredetileg ti, gyermekek az eredeti, örökkévaló, istenségi valláshoz tartoztatok. Először elmentetek az aranykorba, aztán, miután újraszülettetek, mostanra eljöttetek abba a királyságba, ami nem tartozik hozzátok. Csak ti, lelkek tudjátok ezt; senki más ezt nem tudja. Ti az egy Atya gyermekei vagytok. Az Atya azt mondja nektek, legédesebb gyermekeknek: Gyermekek, ti most lejöttetek, és beleestetek Ravan idegen királyságába. Elveszítettétek a saját királyságotok szerencséjét. Most 5.000 éve annak, hogy az, az aranykorrá vált, amikor ti az istenségi valláshoz tartoztatok. Fél cikluson át uralkodtatok azért, mert biztosan le kellett jönnötök a létrán. Ne felejtsétek el, hogy az aranykorból el kellett mennetek az ezüstkorba, aztán a rézkorba és a vaskorba. Emlékezzetek a győzelmetek és vereségetek történelmére. Gyermekek, ti tudjátok, hogy az aranykorban a boldogság földjének a satopradhan lakói voltatok. Aztán azzal, hogy újraszülettetek, eljöttetek a teljes hanyatlás állapotába, a szomorúság földjén. Ti, lelkek most újból megkapjátok a shrimatot az Atyától azért, mert a lelkek hosszú időre külön voltak a Legfelső Lélektől. Ti, gyermekek hosszú időre külön maradtatok. Ti voltatok az elsők, akiknek külön kellett válnotok, és aztán folyamatosan eljátszottátok a boldogságotok szerepeit. Aztán megkaparintották tőletek a királyságotok szerencséjét; a szomorúság szerepeit játszottátok. Nektek, gyermekeknek most újból igényelnetek kell a boldogságotok és békétek királyságának a szerencséjét. A lelkek azt mondják, hogy békének kellene lennie a világban. Ebben az időben, mivel az tamopradhan, ezért békétlenség van a világban. Ez a béke és a békétlenség, a boldogság és a szomorúság egy játéka. Tudjátok, hogy 5.000 évvel ezelőtt béke volt a világban. A testnélküli világ a béke földje. A békétlenség kérdése ott nem merül fel ott, ahol a lelkek laknak. Az aranykorban béke volt a világban, és aztán azzal, hogy elbuktatok, békétlenség lett. Most mindenki azt akarja, hogy béke legyen a világban. A brahm nagy elemét nem lehet egy világnak nevezni. Azt Brahmandnak hívják, ahol ti, lelkek laktok. A lelkek eredeti vallása a béke. Amikor egy lélek külön megy a testétől, akkor békéssé válik, és csak amikor egy másik testet vesz, akkor tud bármilyen hangot, vagy mozgást teremteni. Ti, gyermekek most miért jöttetek ide? Azt mondjátok: Baba, vigyél el minket a béke földjére és a boldogság földjére. A béke földjén, vagy a felszabadulás földjén nincs a boldogságnak, vagy a szomorúságnak a szerepe. Az aranykor a boldogság földje, és a vaskor a szomorúság földje. Az a létra képén kerül bemutatásra, hogy hogyan jöttök lefelé. Ti lejöttök a létrán. Csak egyszer másztok fel. Akkor másztok fel, amikor tisztákká váltok, és akkor jöttök le, amikor tisztátalanokká váltok. Tisztává válás nélkül nem tudtok felmászni. Ezért kiáltotok így: Baba, jöjj és tegyél minket tisztává. Először el fogtok menni a béke tiszta földjére, és aztán elmentek a boldogság földjére. Először boldogság van, és aztán szomorúság. A boldogságnak nagyobb a része. Nem lenne haszon, ha azok egyenlők lennének; aztán az felesleges lenne. Az Atya elmagyarázza: Ebben az előre-elrendelt drámában 3 negyed boldogság és egy negyed szomorúság van. Egy kis szomorúság van. Ezért hívják ezt a boldogság és szomorúság egy játékának. Az Atya tudja, hogy rajtatok, gyermekeken kívül senki más nem ismeri Őt. Én átadtam nektek a Saját bemutatásomat, és a világ eleje, közepe és vége bemutatását is. Ateistákból teistákká tettelek benneteket. Ti ismeritek a három világot. Bharat emberei még az egyes ciklusok időtartamát sem ismerik. Csak ti tudjátok, hogy Baba most újból tanít benneteket. Az Atya eljött az idegen földre, egy inkognitó kosztümben. Baba is inkognitó. Az emberek fizikailag ismerik magukat, de nem ismerik a lelküket. Minden egyes lélek múlhatatlan, és a test múlandó. Nektek soha nem szabadna elfelejtenetek a lelket, vagy a lelkek Atyját. Mi az örökségünket igényeljük a korlátlan Atyától. Meg fogjátok kapni az örökségeteket akkor, amikor tisztákká váltok. Ravannak ebben a királyságában tisztátalanok vagytok, és ezért kiáltotok az Atyához. Nektek két apátok van. A Legfelső Atya, a Legfelső Lélek minden léleknek az egy Atyja. Az nem úgy van, hogy minden testvér az Atya. Amikor a vallás rendkívüli rágalmazása van Bharatban, amikor mindenki elfelejti minden vallás lelkeinek a parlokik Atyját, aztán van az, hogy Ő eljön. Ez is egy játék. Bármi történik egy drámában, az folyamatosan megismétlődik. Ti, lelkek olyan sokszor eljöttök, hogy eljátsszátok a szerepeiteket és aztán visszamentetek olyan sokszor. Ez a dráma folyamatosan örökké-valóan úgy mozog, mint egy tetű; az soha nem ér véget. Folyamatosan ketyeg, de az egyik ketyegés nem lehet olyan, mint egy másik. Ez egy ilyen csodálatos dráma. Bármi is történik a világban másodpercről-másodpercre, az meg fog ismétlődni. Minden egyes vallás főszereplői megmutatásra kerülnek. Közülük mindegyik megalapítják a saját vallását. Ők nem alapítanak egy királyságot. Csak a Legfelső Atya az, aki megalapít egy vallást, egy királyságot, és egy dinasztiát is. Azok az emberek megalapítanak egy vallást, és mindenkinek le kell követniük őket. Ki az, aki mindenkit visszavisz? Az Atya. Néhányan nagyon rövid szerepeket játszanak, és aztán annak vége. Mint a rovarok és baktériumok, amik felmerülnek és meghalnak. Ez olyan, mintha semmilyen jelentőségük nem lenne a drámában. Merre irányul a figyelmetek? A Teremtő felé, akinek mindenki azt mondja: Ó Isten, az Atya! Ó Legfelső Atya, Legfelső Lélek! Ő minden lélek Atyja. Először az eredeti örökkévaló istenségi vallás volt. Ez egy ilyen nagy korlátlan fa. Olyan sok vélemény van, és a dolgok ilyen sok variációja felmerül. Nehéz akárcsak megszámolni is azokat. Nincs alap. Minden más még itt van. Az Atya azt mondja: Legédesebb gyermekek, Én akkor jövök el, amikor minden más vallás itt van, de az egy vallás nem létezik. Az alap eltűnt és csak a képmásaik maradtak. Csak az egy eredeti, örökkévaló vallás volt. Minden más később jött. Sokan vannak az ezüstkorban, akik nem mennek el a mennyországba. Ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy elmenjetek a mennyországba, az új világba. Az Atya azt mondja: Ti el fogtok menni a mennyországba akkor, amikor emlékeztek Rám és tisztává váltok, és magatokba szívjátok az isteni erényeket. Azonban a fának nagyon sok ága és gallya van. Gyermekek, ti ismeritek a fát, és hogy mindazok az eredeti örökkévaló istenségi vallásból hogyan léteztek a mennyországban. Most a mennyország többé már nem létezik; az most a pokol. Ezért, az Atya egy kérdőívet készíttetett: Kérdezzétek meg a szíveteket, vajon a mennyország aranykori lakói, vagy a pokol vaskori lakói vagytok. Ti lejöttök az aranykorból a vaskorba. Aztán, hogyan fogtok újból felmenni? Az Atya, tanításokat ad nektek: Hogyan fogtok tamopradhanokból satopradhanokká válni? Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek Rám, és a bűneitek elvágásra kerülnek a jógának ebben a tüzében. Én ezt a tudást megtanítottam nektek az előző ciklusban is, és istenségekké tettelek benneteket. Mostanra tamopradhanokká váltatok. Aztán, biztosan kell lennie valakinek, aki satopradhanokká tesz benneteket. Egyetlen emberi lény sem lehet a Tisztító. Amikor az emberek azt mondják, „Ó Tisztító! Ó Isten!”, akkor az intellektusuk felfele megy. Ő a Testnélküli. Mindenki más színész; ők folyamatosan újraszületnek. Én túl vagyok az újraszületésen. Ez a dráma előre elrendelt. Ezt senki nem tudja. Ti sem tudtátok ezt. Most az önfelismerés diszkosza forgatóinak neveznek titeket. Stabilak maradtok a lelkek vallásában. Legyen hitetek abban, hogy lelkek vagytok. Az Atya elmagyarázza, hogy ez a világciklus hogyan forog. Ezért hívnak benneteket az önfelismerés diszkosza forgatóinak. Senki másnak nincs ez a tudása. Tehát, nagyon boldogoknak kellene lennetek. Az Atya a Tanárunk. Ő egy nagyon édes Baba. Nincs senki olyan édes, mint Baba. Ti, a parlokik Atya gyermekei, lelkek vagytok, akik a túl lévő világban laktok (Parlok). Az Atya is a legfelső lakhelyen lakik. Egy fizikai apának vannak gyermekei, azoknak fenntartást ad és a végén átad nekik mindent, mert ők az örökösei. Az a törvény. Hasonló módon, ti is a korlátlan Atya gyermekeivé váltatok. Az Atya azt mondja: Most mindenkinek túl kell mennie a hangon, az otthonába. Ott csend van, aztán mozgás és aztán a beszéd. Néhány gyermek elmegy a szubtilis régióba és vízióik vannak. A lelkek nem hagyják el a testeiket. Bármi történik a drámában, az megismétlődik másodpercről-másodpercre. Az egyik másodperc nem lehet ugyanolyan, mint a következő. Minden egyes emberi lény bármilyen szerepet játszik, legyen az jó, vagy rossz, az rögzítve van. Az aranykorban a szerepek jók, és a vaskorban a szerep rossz. A vaskorban az emberek nagyon boldogtalanok. Ráma királyságában nem léteznek piszkos dolgok. Ráma királysága és Ravan királysága nem létezhetnek ugyanabban az időben. Mivel nem ismerik a drámát, ezért azt mondják, hogy Isten adja mindkettőt, boldogságot és szomorúságot is. Mint, ahogy senki nem ismeri Shiv Babát, senki nem ismeri Ravant sem. Ők minden évben megünneplik Shiva születésnapját, és Ravan halálát is. A korlátlan Atya most átadja nektek a bemutatását: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek Rám, az Atyátokra. Az Atya nagyon édes. Baba nem ülne le és nem énekelné a saját dicséretét. Azok éneklik a dicséretét, akik boldogságot kapnak Tőle. Ti, gyermekek megkapjátok az örökséget az Atyától. Az Atya a Szeretet Óceánja. Aztán az aranykorban, szeretetteljesek és édesek vagytok. Ha valaki azt mondja, hogy ott is léteznek bűnök, stb., akkor mondjátok meg neki, hogy ott nem létezik Ravan királysága. Ravan királysága a rézkorban kezdett el létezni. Minden olyan jól elmagyarázásra kerül nektek. Senki más nem ismeri a világ történelmét és földrajzát. Ez csak ebben az időben kerül nektek elmagyarázásra. Aztán, istenségekké váltok. Az istenségeknél senki nincs magasabb. Ezért, ott nincs szükség arra, hogy gurukat fogadjanak. Itt olyan sok a guru. Csak egy Satguru van. A sikhkek a halhatatlan Satgururól beszélnek. Csak a Satguru a Halhatatlan Képmás. Ő Minden Halálok Halála, a Nagy Halál. Az a halál eljön, és elvisz egy személyt. Az Atya azt mondja: Én mindenkit visszaviszek. Én titeket, mindannyitokat tisztává teszlek, először elviszlek titeket a béke földjére, és aztán a boldogság földjére. Azt mondják azokról, akik Hozzám tartoznak, és aztán Mayához tartoznak: Akik rágalmazzák a Satgurut, azok nem igényelhetnek egy magas státuszt. Ők nem lennének képesek arra, hogy megkapják a mennyország teljes boldogságát; ők az alattvalók részévé válnának. Az Atya azt mondja: Gyermekek, ne rágalmazzatok Engem. Én a mennyország mestereivé teszlek benneteket, és így magatokba kell szívnotok az isteni erényeket is. Senkinek nem szabad szomorúságot okoznotok. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy a boldogság földjének a mestereivé tegyelek benneteket. Az Atya a Szeretet Óceánja, míg az emberi lények a szomorúság okozásának óceánjai. Ők a kéjvágy kardját használják és szomorúságot okoznak egymásnak. Ezek a dolgok ott nem léteznek. Ott Ráma királysága van. A gyermekek a jóga erején keresztül születnek. Az egész világot tisztává teszitek a jógának ezzel az erejével. Ti harcosok vagytok, de ismeretlenek. Nagyon jól ismertekké váltok, és aztán az imádat ösvényén olyan sok templomot építenek nektek, istennőknek. Azt mondják, a nektár urnáját az anyák fejére helyezik. Azt mondják: Az anyatehén. Ez tudás. Ez nem a víz kérdése. Ti vagytok a Shiv Shakti hadsereg. Azok az emberek lemásolnak benneteket, és gurukká válnak. Ti most az igazság hajójában ültök. Az emberek azt éneklik: Vidd át a hajómat. Ti most megtaláltátok a Révészt, hogy átvigye a hajótokat. Ő elvisz benneteket a bordélyházból Shivalayaba. Őt a Kert Mesterének is nevezik. Ő a tüskéknek ezt az erdejét virágos kertté teszi. Ott nincs más, csak boldogság, míg itt csak szomorúság van. Írjátok rá a szórólapokra, hogy Baba megkért, hogy nyomtassátok ki: Kérdezzétek meg a szíveteket: A mennyország lakói, vagy a pokol lakói vagytok? Sok kérdést feltehettek. Mindenki azt mondja, hogy korrupció van. Biztos, hogy valamikor emelkedett lényeknek is kellett lennie. Ott istenségek voltak, de ők most nem léteznek. Amikor az istenségi vallás eltűnik, akkor Istennek el kell jönnie, hogy megalapítsa az egy vallást. Ezért, ti megalapítjátok a mennyországot magatok számára, azzal, hogy shrimatot követitek. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok a szeretet óceánjaivá olyanokká, mint az Atya és ne a szomorúság óceánjaivá. Ne kövessetek el semmilyen tettet, ami rágalmazná az Atyát. Váljatok nagyon édesekké és szeretetteljesekké.

2. Váljatok tisztává a jóga erejével, és másokat is tegyetek képessé arra, hogy azzá váljanak. Végezzétek el azt a szolgálatot, hogy a tüskéknek ezt az erdejét virágoskertté változtatjátok. Maradjatok állandóan boldogok, hogy az édes Babátok az Atya és a Tanár is. Senki sem olyan édes, mint Ő.

Áldás:
Legyetek királyian szeretettek, akik a jelen időben megkapják Isten szeretetét és gyengédségét a Szívek Vigasztalójától, és így a jövőben is.

Az átmeneti korban, csak ti, szerencsés gyermekek vagytok méltók arra, hogy megkapjátok a szeretetet és gyengédséget a Szívek Vigasztalójától. A sok millióból csak egy maroknyi kapja meg ezt a szeretetet és gyengédséget Istentől. Ezzel az isteni szeretettel és gyengédséggel királyivá, szeretetté váltok. A királyi, szeretett jelentése, most királyi és a jövőben is királyi. Még mielőtt azokká váltok a jövőben, ebben az időben önuralkodókká kell válnotok. Mint, ahogy a jövő királyságának a dicsérete: „Egy királyság, egy vallás”, ugyanilyen módon itt minden egyes lélek királysága egységes egy védőernyő alatt, minden fizikai érzékszer felett.

Slogen:
Akik megmutatják az Atya jellemét az arcukon keresztül, azok Isten által szeretettek.