07.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, a lélektudatosság a világ mestereivé, míg a test tudatosság elszegényedetté tesz benneteket. Ezért legyetek lélektudatosak.

Kérdés:
Melyik gyakorlat segít abban nagyon, hogy testetlenekké váljatok?

Válasz:
Állandóan tekintsétek magatokat színészeknek. Mint, ahogy egy színész leveszi a kosztümjét, ahogy a szerepének vége, hasonló módon nektek, gyerekeknek is ezt kell gyakorolnotok. Ahogy befejezitek a tettek végrehajtását, tegyétek le a kosztümötöket (testeteket), és váljatok testetlenekké. Folyamatosan gyakoroljátok, hogy testvérlelkek vagytok. Ez a könnyű módja annak, hogy tisztává váljatok. Azzal, hogy a testeket nézitek, bűnös gondolatok vannak. Ezért legyetek testetlenek.

Om shanti.
Az Atya itt ül és magyaráz nektek, gyerekeknek, mert ti nagyon értelmetlenekké váltatok. Ezt 5.000 évvel ezelőtt is elmagyarázták nektek, és megtanították, hogyan hajtsatok végre isteni tetteket. Elmentetek az istenségi vallásba, aztán a dráma tervének megfelelően folyamatosan újraszületetést vettetek. A fokaitok csökkentek, és mostanra elértétek azt az állapotot, ahol gyakorlatilag 0 fok maradt azért, mert ez Ravan tamopradhan királysága. Ravannak ezelőtt a királysága előtt minden satopradhan volt, aztán keresztülment a sato, rajo és tamo állapotokon. Az mostanra teljesen tamopradhanná vált. Ez most annak a vége. Ravan királyságát hívják az ördögi királyságnak. Bharatban Ravan elégetésének a divatja van. Csak Bharat emberei beszélnek Rama királyságáról és Ravan királyságáról. Ráma királysága az aranykorban, és Ravan királysága a vaskorban létezik. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Baba elcsodálkozik azon, hogy a nagyon jó gyerekek keresztbetesznek a saját szerencséjüknek, mert nem teljes a megértésük. Ravan hibái ott csüngnek rajtuk. Ők maguk az isteni erényekről beszélnek. Az Atya elmagyarázta nektek, hogy ti ugyanazok az istenségek voltatok. 84 születést tapasztaltatok. Ez a különbség és hogyan váltatok tamopradhanokká, elmagyarázásra került nektek. Ez Ravan királysága. Ravan a legnagyobb ellenség, és ő tette Bharatot elszegényedetté és tamopradhanná. Rama királyságában nincs olyan sok ember. Ott csak egy vallás van. Itt, az ördögi szellemek befolyása van mindenki felett; Ott vannak a haragnak, a kapzsiságnak és a ragaszkodásnak az ördögi szellemei. Elfelejtitek, hogy múlhatatlanok vagytok, és hogy a testek múlandók. Egyáltalán nem váltok lélektudatosakká; nagy a test tudatosság. A nappal és éjszaka különbsége van a lélek tudatosság és a test tudatosság között. A lélektudatos istenségek válnak az egész világ mestereivé. Azzal, hogy test tudatosakká váltak, teljesen elszegényedtek. Bharat volt az Aranyveréb. Erről beszélnek, de nem értik ennek a jelentését. Shív Baba eljön, hogy az intellektusaitokat istenivé tegye. Az Atya azt mondja: Legédesebb gyerekek, Én a világ mestereivé teszlek benneteket. Ez a Lakshmi és Narayan a világ mesterei voltak. Valaha is hallottatok arról, hogy ki adta nekik a királyságukat? Milyen tetteket hajtottak végre, hogy egy ilyen magas státuszt igényeltek? Ez a karma kérdése. Amikor az emberek ördögi tetteket hajtanak végre, azok a tettek bűnösek. Az aranykorban a tettek semlegesek. Ott a karmának nincs számlája. Az Atya elmagyarázza: Mivel nincs megértés, az emberek sok akadályt okoznak. Azt mondják, hogy Shíva és Shankar egy és ugyanaz. Azonban egyedül Shívát mutatják a testnélküli Egyetlenként, míg Shankart Parvatival mutatják, és így mindegyik tevékenysége különböző. Hogyan lehetne egy Miniszter és egy Elnök egy és ugyanaz? Mindegyik státusza teljesen más. Tehát hogyan lehetne Shíva és Shankar egy és ugyanaz, mint, ahogy ők mondják? Ti tudjátok, hogy azok, akik nem válnak Ráma közösségének a részévé, azok ezt nem fogják megérteni. Az ördögi közösség rágalmazni fog benneteket, és akadályokat teremt, mert bennük ott van az öt bűn. Az istenségek teljesen bűntelenek. Nekik ilyen magas a státuszuk. Most megértitek, hogy olyan bűntelenek voltatok. Mindenki bűnön keresztül születik. A sannyasiknak is bűnön keresztül kell születést venniük. Aztán lemondást fogadnak. Ezek a dolgok nem léteznek az aranykorban. A sannyasik nem értik az aranykort. Azt mondják, hogy az aranykor minden időben létezik, mint, ahogy azt mondják, hogy Krishna mindenütt jelen van, és Radhe is mindenütt jelen van. Olyan sok vélemény és megszámlálhatatlan vallás van. Az isteni utasítások, amiket most megkaptok, fél ciklusra folyamatosak. Ti vagytok Brahma szájon keresztül született teremténye, aztán Vishnu klánjának a részévé, majd a hold dinasztia részévé váltok. Azt a kettőt dinasztiának hívják, míg azt mondják, „a Brahmin klán”. Ezt nem lehet egy dinasztiának nevezni; itt nincs királyság. Ezt csak ti értitek meg. Közöttetek is csak néhányan értik ezt meg. Néhányan egyáltalán nem reformálják meg magukat. Ilyen, vagy olyan ördögi szellem van bennük. Ott vannak a kapzsiságnak és a haragnak az ördögi szellemei. Az aranykorban nincsenek ördögi szellemek. Az istenségek az aranykorban léteznek. Ők nagyon boldogok. Az ördögi szellemek azok, amik szomorúságot okoznak. A kéjvágy ördögi szelleme szomorúságot okoz az elejétől, a középen át egészen a végéig. Itt sok erőfeszítést kell tennetek. Ez nem olyan, mint elmenni a nagynénitek otthonába! Az Atya folyamatosan elmondja nektek: Ha magatokat fiú-, és lánytestvéreknek tekintitek, akkor nem lehet bűnös látásmód. Mindenhez bátorságra van szükség. Néhányan azt mondják: Ha nem akarsz megházasodni, akkor takarodj ebből a házból! Ezért bátorságra van szükség. Ellenőriznetek is kell magatokat. Ti, gyerekek több milliószorosan szerencsésekké váltok. Minden meg fog semmisülni. Minden porrá fog válni. Néhányan folyamatosan nagyon jó bátorsággal haladnak előre. Néhánynak bátorsága van, és aztán elbuknak. Az Atya folyamatosan magyaráz nektek minden egyes helyzetben. Azonban, ha nem tesztek semmit, akkor megértésre kerül, hogy nincs teljes jógátok. Bharat ősi rája jógája nagyon jól ismert. Csak azzal, hogy ez a jógátok van, váltok a világ mestereivé. Ez a tanulmány a bevételetek forrása. Azzal, hogy ezt tanuljátok, egy magas státuszt igényeltek, sorszám szerint. Még a fiú,- és lánytestvér kapcsolatában is néhány intellektusa csintalanságot okoz. Ezért az Atya még annál is magasabbra tesz benneteket: Tekintsétek magatokat lelkeknek. Tekintsetek másokat testvérlelkeknek. Ha mi, mind testvérek vagyunk, akkor nem lehet semmilyen más látásmód. Amikor a testet nézitek, akkor bűnös gondolatok vannak. Az Atya azt mondja: Gyerekek, legyetek testetlenek. Legyetek lélek tudatosak. Tekintsétek magatokat lelkeknek. A lelkek múlhatatlanok. Ha egyszer eljátszottátok a szerepeteket egy testen keresztül, aztán elszakadottakká kell válnotok attól a testtől. Azok a színészek befejezik a szerepeiket, és megváltoztatják a kosztümjeiket. Nektek is most le kell vetnetek az öreg ruháitokat és újakat kell viselnetek. Ebben az időben a lelkek tamopradhanok és a testek is tamopradhanok. Tamopradhan lelkek nem mehetnek a felszabadulásba. Csak amikor tisztává válnak, mehetnek el oda. Tisztátalan lelkek nem térhetnek haza. Hazugság, amikor azt mondják, hogy ez és ez elmerült a brahm-elemben. Egyetlenegy sem mehet el oda. Ez olyan, mintha ott egy származási fa teremtődne; és az csak úgy ott maradna. Csak ti, Brahmin gyerekek tudjátok ezt. A Gítában egyáltalán nem említik meg a Brahminok nevét. Az, az Egyetlen elmagyarázza, hogy Ő belép Prajapita Brahma testébe. Ezért az örökbefogadásra biztosan szükség van. Azok a brahminok bűnösek, míg ti bűntelenek vagytok. Miközben bűntelenekké váltok, sok támadást kell tolerálnotok. Azzal, hogy látják a nevet és a formát, sokakban rossz gondolatok vannak. Még a fiú-, és lánytestvér kapcsolatban is elbuknak. Aztán azt írják: Baba, elbuktam; bepiszkítottam az arcomat. Az Atya azt mondja: Csodálatos! Én megmondtam: Éljetek úgy, mint egy fiú-, és lánytestvér, és aztán mégis ismételten helytelen módon cselekedtek. Aztán nagyon súlyos büntetést kell azért kapni. Valójában, amikor valaki valami rosszat tesz, akkor börtönbe csukják. Bharat, amit megalapítottam, olyan tiszta volt, hogy annak az igaz neve Shívalaya volt. Bennük nincs ez a tudás. Minden szentírás az imádat ösvényének a fizikai szertartása. Az aranykorban mindenki az üdvösségben van, és ezért nincs szükségük arra, hogy erőfeszítést tegyenek. Itt mindenki erőfeszítést tesz a felszabadulásért és az üdvösségért, mert degradációban vannak. Elmennek, hogy megfürödjenek a Gangeszben, de a Ganges vize üdvösséget adna nekik? Az tisztává tenné őket? Ők egyáltalán semmit nem tudnak. Ti is sorszám szerintiek vagytok. Néhányan ezt maguk nem értik, és így mit magyaráznának másoknak? Ezért Baba nem küldi őket sehová. Ti folyamatosan azt éneklitek: Baba, amikor eljössz, követni fogom az Utasításaidat és egy istenséggé válok. Az istenségek az arany és ezüstkorokban élnek. Itt leginkább a kéjvágy bűne az, aminek az emberek a csapdájába esnek. Ők nem tudnak megmaradni a kéjvágy bűne nélkül. Ez olyan, mintha azt a bűnt az anyjuktól és apjuktól örökölnék. Itt ti megkapjátok az örökségeteket Rámától. Megkapjátok a tisztaság egy örökségét. Ott a bűn kérdése nem merül fel. A hívők azt mondják, hogy Shri Krishna az Isten. Ti őt olyan valakinek mutatjátok, aki 84 születést vesz. Ó, de Isten testnélküli. Az Ő neve Shíva. Az Atya olyan jól magyaráz nektek. Ő kegyelmes is. Ő kegyelem teljes. Ti, gyerekek is olyan jók és értelmesek vagytok. Nagy a pompátok. Akikben ott van a tudás és jóga ereje, azok vonzanak másokat. Akik tanultak, azok nagyon jó tiszteletet kapnak. Akik tanulatlanok, azok nem kapnak tiszteletet. Tudjátok, hogy ebben az időben minden az ördögi közösség; ők egyáltalán semmit nem értenek. A különbség Shíva és Shankar között teljesen világos. Az Egyetlen a testnélküli világban van, ez a valaki a szubtilis régióban van. Hogyan lehetne a kettő ugyanaz? Ez a tamopradhan világ. Ravan az ellenség, aki az ördögi közösséghez tartozik, és benneteket is ugyanolyanná tesz, mint ő maga. Az Atya most az istenségi közösséghez tartozóvá és ugyanolyanokká tesz titeket, mint Ő Maga. Ravan ott nem létezik. Ő elégetve marad fél ciklusra. Ráma királysága az aranykorban létezik. Ghandiji Ráma királyságát akarta, de ő hogyan alapíthatta volna meg Ráma királyságát. Ő senkinek nem adott tanításokat azért, hogy lélektudatosakká váljanak. Csak az Atya mondja azt az átmeneti korban: Legyetek lélektudatosak! Ez az emelkedetté válás kora. Az Atya folyamatosan olyan nagy szeretettel magyaráz nektek. Nektek ismételten emlékeznetek kellene az Atyára, olyan nagy szeretettel: Baba, ez a Te csodád! Nekünk olyan kő intellektusunk volt, és Te most olyan emelkedetté teszel minket. Mi csak a Te utasításaidat fogjuk követni; senki más utasításait nem fogjuk követni. A végén mindenki azt fogja mondani: A Brahma kumarok és kumárik isteni utasításokat követnek. Baba olyan jó dolgokat mond nektek. Ő az eleje, közepe és vége bemutatását adja nektek, és megreformálja a jellemeteket. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy a látásmódotokat tisztává tegyétek, ne nézzétek senki nevét és formáját. Gyakoroljátok a testetlenné válást. Tekintsétek magatokat lelkeknek és beszéljetek a testvérlelkeitekhez.

2. Annak érdekében, hogy tiszteletet kapjatok mindenkitől, szívjátok magatokba a tudás és jóga erőit. Váljatok teljesekké az isteni erényekkel. Végezzétek el a saját jellemetek fejlesztésének a szolgálatát.

Áldás:
Legyetek lélektudatosak a betegség tudatosság helyett, boldogságban rendezzétek a karmikus számláitokat.

Most mindenki teste öreg, és mindenkiben ilyen, vagy olyan, kisebb, vagy nagyobb betegség van. Azonban, ha a testetek hatással van a tudatotokra, akkor duplán lesztek betegek, és betegség tudatosságúakká váltok. Ezért ne engedjétek, hogy a tudatotokban a betegség bármilyen gondolata is ott legyen, és akkor lélek tudatosaknak fognak benneteket nevezni. Soha ne féljetek semmilyen betegségtől, csak vegyetek be egy kis gyümölcsöt orvosság formájában, és intsetek búcsút a betegségnek. A karmikus számláitokat boldogságban rendezzétek.

Slogen:
Megtapasztalni minden egyes erényt és erőt azt jelenti, hogy a tapasztalat megtestesítői vagytok.