09.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, Shiv Jayantikor nagy pompával el kell mondanotok mindenkinek a testetlen Atya életrajzát. Ez a Shiv Jayanti gyémántokat ér.

Kérdés:
Hogyan és mikor van ott nektek, Brahminoknak az igaz Diwalija?

Válasz:
Valójában a Shiv Jayanti az igaz Diwali számotokra, mert Shiv Baba eljön és meggyújtja nektek, lelkeknek a fényét. Minden otthon lámpása meggyújtásra kerül, vagyis meggyújtják minden egyes lélek lámpását. Azok az emberek fizikai lámpásokat gyújtanak, míg ti, igaz lámpások meggyújtásra kerültök, amikor Shiva Atya eljön. Ezért van az, hogy megünneplitek nagy pompával a Shiv Jayantit.

Om shanti.
Ti, legédesebb szellemi gyermekek megünneplitek a Shiv Jayantit. Az emberek amúgy is megünneplik Shiva születésnapját Bharatban. Megünneplik az Egyetlen születésnapját, aztán azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Az nem lehet mindenki születésnapja. Mikor ünnepelnek meg egy születésnapot? Amikor egy gyermek kijön egy anyaméhből. A Shiv Jayantit biztosan megünneplik. Azt még azok is megünneplik az Arya Samayból. Ti most megünneplitek a 88. Jayantit, vagyis, 88 év telt el a születése óta. Mindenki emlékszik a születésnapra: Ezen és ezen a napon ez és ez kijött egy anyaméhből (megszületett). Ti megünneplitek Shiv Baba 88. születésnapját. Ő testetlen. Neki hogyan lehet születésnapja? Olyan sok fontos ember megkapja a meghívó kártyákat. Legalább egyiküknek meg kellene kérdeznie: Hogyan ünneplitek meg a születésnapját? Mikor és hogyan született? Milyen nevet adnak a testének? Ugyanakkor az emberek olyan kőintellektussal rendelkeznek, hogy soha nem tesznek fel ilyen kérdéseket. Elmondhatjátok nekik: Ő testetlen és a neve Shiva. Ti saligram gyermekek vagytok. Tudjátok, hogy van egy saligram ebben a testben. A nevet a testnek adják. Ő a Legfelső Lélek, Shiva. Ti programokat tartotok olyan nagy pompával és ragyogással. Nap mint nap folyamatosan elmagyarázzátok nagy pompával, hogy Shiv Baba mikor inkarnálódik Brahma testébe, amire a születésnapjaként emlékeznek. Annak nincsen dátuma vagy időpontja. Ő azt mondja: Én belépek egy hétköznapi testbe. Ugyanakkor nem mondja el nektek, mikor vagy melyik pillanatban. Ha Ő elmondaná nektek a pontos dátumot és időpontot, akkor azt mondanák, hogy Ő ezen és ezen a napon született. Ugyanakkor Neki nincs horoszkópja. Valójában az Ő horoszkópja mindegyik közül a legnagyszerűbb. A Feladata is mindegyik közül a legnagyobb. Azt mondják: Isten, a Te dicséreted korlátlan. Tehát, Ő biztosan tett valamit. Sokak dicséretét éneklik. Az emberek Nehru, Gandhiji és mindenki más dicséretét éneklik. Senki nem tudja elmondani ezen Egy dicséretét. Elmagyarázzátok, hogy Ő a Tudás Óceánja, a Béke Óceánja. Ő csak Egy. Így hogyan lehet mindenütt jelenvaló? Ugyanakkor ők nem értenek semmit és amikor ezt megünneplitek, senki nem rendelkezik még bátorsággal sem, hogy megkérdezzen benneteket. Máskülönben azt kellene mondaniuk: Mivel megünneplitek a születésnapját és az Ő dicséretét éneklitek, valakinek biztosan el kellett jönnie és aztán elment. Olyan sok hívő van. Ha a Kormány ebben nem hisz, akkor nem szabadna bélyegeket sem készíteniük a hívőkről, a szentekről és a gurukról. Amilyen a Kormány, olyanok az emberek. Ti, gyermekek most nagyon jól ismeritek az Atya életrajzát. Senki más nem rendelkezik olyan nagy tiszta büszkeséggel, mint ti. Csak ti mondjátok azt, hogy a Shiv Jayanti gyémántokat ér és az összes többi jayanti kagylóértékű. Csak az Atya jön el és tesz benneteket, kagylókat gyémántokká. Shri Krishna is az Atyán keresztül vált olyan emelkedetté. Ezért emlékeznek a születésnapjára úgy, mint ami gyémántértékű. Először kagylóértékű volt és aztán Baba gyémántértékűvé tette. Az emberek nem tudják ezeket a dolgokat. Ki tette őt egy ilyen világherceggé? Tehát, elmagyarázták, hogy az emberek megünneplik Krishna születésnapját. A gyermek felmerült egy anyaméhből és aztán elvitték egy kosárban. Krishna egy világherceg volt, így miért rendelkezett volna bármilyen félelemmel? Ott Kansz, az ördög hogyan tudna létezni? Ezeket a dolgokat mind a szentírásokban írták. Nektek most nagyon világosan el kell magyaráznotok mindezt. Nagyon jó taktikára van szükség a magyarázathoz. Nem mindenki tud ugyanolyan mértékben tanítani. Azzal, hogy nem magyaráztok taktikusan, még nagyobb ellenszolgálatot végeztek. A Shiv Jayantit most megünneplik és így biztosan egyedül csak Shivát dicsérnék. Gandhi Jayantijekor dicséreteket énekelnének Gandhiról. Ők akkor nem gondolnának senki másra. Ti most megünneplitek a Shiv Jayantit és így biztosan ott kell lennie az Ő dicséretének és az életrajzának. Azon a napon el kellene mondanotok az embereknek az Ő élettörténetét. Az Atya azt mondja: Az emberek még azt sem kérdezik meg, mikor kezdődött a Shiv Jayanti. Arról nincs említés. Azt éneklik, hogy az Ő dicsérete korlátlan. Az emberek Shiv Babát az Ártatlan Úrnak nevezik és sokat dicsérik. Ő az Ártatlan Kincstárnok. Azok az emberek Shiváról és Shankarról beszélnek, mint akik egy és ugyanaz. Ők Shankart az Ártatlan Úrnak tekintik. Valójában Shankar nem az Ártatlan Úr. Róla azt mondják, hogy a pusztulás megtörtént, amikor kinyitotta a harmadik szemét és keserű virágokat evett. Így hogyan lehetne őt az Ártatlan Úrnak nevezni? Csak annak az Egyetlennek van dicsérete. Nektek el kell mennetek a Shiva templomokba és magyaráznotok kell nekik. Sok ember elmegy oda és így el kellene mondanotok nekik Shiva életrajzát. Ők azt mondják: Shiv Baba az Ártatlan Kincstárnok. Ti elmondjátok nekik a különbséget Shiva és Shankar között. A Shiva templomban Shivát imádják. Ezért el kell mennetek oda és el kell mondanotok Shiva életrajzát. Amikor hallják az életrajzát, néhány ember feje elkezd pörögni azzal kapcsolatban, hogyan lehet elmondani Shiva életrajzát. Az emberek azt gondolnák, hogy ez valami csodálatos dolog és sokan eljönnének. Mondjátok el nekik: Mi elmondjuk azoknak, akik elfogadják a meghívásunkat, a testetlen Legfelső Atya, a Legfelső Lélek életrajzát. Ők meghallgatják Gandhi életrajzát is. Amikor most Shivát dicséritek, a mindenütt jelenvalóság elképzelése el fogja hagyni az emberek intellektusát. Valaki dicsérete nem lehet olyan, mint egy másiké. A sátrak, amiket felállítanak vagy a kiállítások, amiket tartanak, az nem egy Shiva templom. Ti tudjátok, hogy Shiva igaz temploma valójában itt van, ahol maga a Teremtő ül és elmondja nektek a Teremtő és a teremtés eleje, közepe és vége titkait. Leírhatjátok: Mi elmondjuk nektek a Teremtő életrajzát és a teremtés eleje, közepe és vége titkait és történetét. Az írásnak mindkét nyelven ott kell lennie, hindiül és angolul. Amikor a fontos emberek ezt látják, elcsodálkoznak: Ki ez, aki megmutatja a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek életrajzát? Ha csak a teremtésről beszéltek nekik, azt gondolják, hogy a teljes pusztulás bekövetkezett és aztán az új teremtés megteremtődött. De nem. Nektek el kell magyaráznotok, hogy az Atya eljön és tisztává teszi a tisztátalanokat és akkor az emberek elcsodálkoznának. Sok ember eljön Shiva templomába. Egy nagy teremnek vagy sátornak kellene lennie. Körbe mehettek a képekkel hajnalban, de nektek még mindig el kell magyaráznotok nekik, hogy ki alapította meg Lakshmi és Narayan királyságát. A testetlen Shiv Baba, aki minden lélek Atyja, eljön és Raja jógát tanít. Nektek köpülnötök kellene, hogyan menjetek el a Shiva templomba és végezzetek szolgálatot. Az emberek reggelente imádkoznak a Shiva templomokban. A harangokat is megkongatják reggelente. Shiv Baba is hajnalban jön el. Ő nem jön el az éjszaka közepén. Ti abban az időben nem tudjátok átadni a tudást, mert az emberek akkor alszanak. Este az embereknek van valamennyi idejük. A fényeket is meggyújtják. Akkor jó világításnak kellene lennie. Shiv Baba eljön és felébreszt titeket, lelkeket. Ez az igaz Dipawali, amikor a lámpákat meggyújtják minden otthonban, vagyis meggyújtják a lelkek fényét. Azok az emberek fizikai lámpásokat gyújtanak az otthonaikban. Ugyanakkor ez a Dipawali igaz jelentése. Néhányak fénye egyáltalán nem gyullad meg. Tudjátok, hogy a ti fényeteket meggyújtják. Amikor valaki meghal, az emberek egy lámpást gyújtanak, hogy ne legyen sötétség. Ugyanakkor, először is a lelkek lámpását kellene meggyújtani. Aztán nem lenne sötétség. Máskülönben az emberek extrém sötétségben vannak. Egy lélek levedlik egy testet és egy másikat ölt egy másodperc alatt. Abban a sötétség nem kérdéses. Az az odaadás ösvényének a rendszere. Amikor az összes olaj elég, a lámpás kialszik. Ők még a sötétség jelentését sem értik. Ők az elment szellemek etetését sem értik. Korábban meghívták azokat az elment lelkeket és feltettek nekik kérdéseket, de ezt többé már nem teszik. Azok eljönnek ide is. Néha még valamit mondanak is. Ha megkérdezitek azt a lelket, „boldog vagy?”, ő azt válaszolná, igen. Biztos, hogy azok, akik innen mennek el, egy jó otthonban vesznek születést. Ők biztosan olyan családban vennének születést, akik nem rendelkeznek tudással. Ők nem születhetnek meg egy Brahmin családban, mert a gyani Brahminok nem merülnek el a bűnben. Ők tiszták. Ugyanakkor az a lélek elmenne és egy jó és boldog családban venne születést. A logika is azt mondja, hogy az ő születésük az állapotuknak megfelelő lenne. Aztán ott megmutatnák a saját ragyogásukat. Bár az a lélek egy kis testben van és még nem tud beszélni, ahogy a gyermek egy kicsit idősebbé válik, ő biztosan bemutatná a tudás ragyogását, ugyanúgy, ahogy néhány gyermek magával viszi a szentírások tanulmányozása szanszkaráit és így abban maradnak elfoglaltak gyermekkoruktól. Amikor a lelkek innen elviszik magukkal a tudást, biztosan dicsérni fogják őket. Ti megünneplitek Shiva születésnapját. Azok az emberek egyáltalán nem értik ennek a jelentését. Meg kellene tőlük kérdeznetek: Ha Ő mindenütt jelenvaló, akkor hogyan tudjátok megünnepelni a születésnapját? Ti, gyermekek most tanultok. Tudjátok, hogy Ő az Atya, a Tanár és a Satguru is. Baba elmagyarázta, hogy a szikek azt mondják: Sat Shri Akal (az Igazság, az Emelkedett és a Halhatatlan Egy). Valójában minden lélek egy halhatatlan képmás, de mivel ők levedlik a testüket és egy másikat öltenek, ti születésről és halálról beszéltek. A lélek ugyanaz. A lélek vett 84 születést. Amikor a ciklus véget ér, én magam eljövök és elmondom nektek, ki vagyok, hogyan lépek be ebbe az egybe, amin keresztül ti magatok is megérthetitek. Korábban nem értettétek. Tudtátok, hogy Isten eljött, de nem értettétek, hogyan és mikor jön el. Napról-napra ezek a dolgok folyamatosan belépnek az intellektusotokba. Ti folyamatosan meghallgatjátok az új dolgokat. Korábban nem magyaráztátok el a két apa titkait. Korábban olyanok voltatok, mint a bébik. Még most is sokan azt mondják, Baba, én a kétnapos gyermeked vagyok. Én ennyi napos gyermeked vagyok. Megértitek, hogy bármi történik, az megtörtént az előző ciklusban is. Ez egy nagyszerű tudás. Időt vesz igénybe, hogy megértsétek. A lelkek megszületnek és aztán meghalnak. Ők itt lennének két vagy nyolc hónapon át és aztán meghalnak. Amikor eljönnek hozzátok, azt mondják, hogy ez igaz. Ő a mi Atyánk és mi vagyunk a gyermekei. Mindennel egyetértenek, amit mondotok. A gyermekek azt írják, hogy sok ember nagyon elcsodálkozott. Aztán ahogy kimennek, mindennek vége és meghalnak. Egyáltalán nem jönnek és így mi történt velük? Ők vagy eljönnek a végén és felfrissülnek, vagy az alattvalók részévé válnak. Ezeket a dolgokat mind el kell magyarázni: Hogyan ünnepeljük meg a Shiv Jayantit? Shiv Baba hogyan ad megváltást? Shiv Baba elhozza a mennyország ajándékát. Ő maga azt mondja: Én nektek Raja jógát tanítok és a világ mestereivé teszlek. Az Atya a mennyország Teremtője és így Ő is biztosan a mennyország mestereivé tenne benneteket. Mi el tudjuk mondani nektek az Életrajzát. Gyertek és tanuljátok meg, hogyan alapítja meg a mennyországot és hogyan tanít Raja jógát. Az Atya elmagyarázza és így a gyermekek nem tudnak ugyanolyan módon magyarázni? Valaki olyanra van szükség, aki nagyon jól tud magyarázni. Az emberek nagyon jól ünnepelnek a Shiva templomokban és így oda el kellene mennetek és el kell nekik magyaráznotok. Ha nekik Shiva életrajzát mondjátok el a Lakshmi és Narayan templomokban, az senkinek nem tetszene. Arról még csak nem is gondolkodnának. Aztán azt nagyon jól el kellene ültetnem az intellektusukba. Sok ember elmegy Lakshmi és Narayan templomaiba. Ti elmagyarázhatjátok nekik Lakshmi és Narayan és Ráde és Krishna titkait. Nem szabadna különböző templomoknak lenniük ezen két párért. Elmehettek Krishna templomába Shiv Jayantikor. Krishnára miért emlékeznek a csúnya és gyönyörűként? Ők azt mondják, ő egy falusi lurkó volt, ő teheneket és birkákat legeltetett a faluban. Baba tudja, hogy ő egy falulakó volt, akinek nem volt se kalapja, se cipője. Most emlékszik arra, hogy milyen volt és aztán Baba hogyan jött el és lépett belé. Így mindenkinek át kell adni a célt az Atyától: Emlékezz Shiv Babára. Egyedül Ő mindenki megváltása Adományozója. Elmondhatjátok nekik Rámachandra életrajzát is. El kellene gondolkoznotok azon, mikor kezdődött az ő királysága és mennyi ideje annak, hogy az létezett. Nektek el kellene nekik mondanotok Shiva életrajzát a Shiva templomokban és dicsérjétek Lakshmit és Narayant a Lakshmi és Narayan templomokban. Amikor elmentek Ráma templomába, elmondhatjátok nekik Ráma életrajzát. Ti most erőfeszítést tesztek, hogy megalapítsátok az istenségi vallást. Senki nem alapította meg a hindu vallást. Ugyanakkor, ha ti közvetlen módon mondanátok el, hogy nincs hindu vallás, felindulttá válnának. Azt gondolnák, hogy ti keresztények vagytok. Elmondhatjátok nekik: Mi az eredeti, örökkévaló istenségi valláshoz tartozunk, amit manapság hindu vallásnak neveznek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ünnepeljétek meg Shiva születésnapját nagy pompával és mámorral. Mondjátok el az embereknek Shiva születésnapját a Shiva templomokban és dicsérjétek Lakshmit és Narayant és Rádét és Krishnát a Lakshmi és Narayan templomokban. Mindenkinek adjatok egy taktikus magyarázatot.

2. Annak érdekében, hogy védettek legyetek a tudatlanság sötétségétől, tartsátok a lélek lámpását állandóan meggyújtottan a tudás olajával. Távolítsatok el másokat is a tudatlanság sötétségéből.

Áldás:
Legyetek állandó, véget nem érő, nagyszerű adományozók és váljatok teljessé minden kinccsel azáltal, hogy folyamatosan szolgálatot végeztek.

Az átmeneti korban BapDada átadja az áldást mindannyiótoknak, gyerekek: „Legyetek szilárdak és végtelenek”. Azok, akik megtartják ezt az áldást az életükben, véget nem érő, nagy adományozókká válnak, vagyis állandóan könnyű szolgálókká és igénylik az első számot. A rézkortól kezdve még a hívő lelkek is adományozókká válnak, de ők nem válhatnak ezen végtelen kincsek adományozóivá. Ők a mulandó dolgok és kincsek adományozóivá válnak, míg ti, az Adományozó gyermekei, akik teljessé váltok minden kinccsel, egy másodpercig sem maradhattok adományozás nélkül.

Slogen:
A belső őszinteség és tisztaság megnyilvánul, amikor könnyűség van a természetetekben.