10.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, gyakoroljátok a lélektudatosságot és ki fogjátok fejleszteni az isteni erényeket. A bűnös gondolataitok véget fognak érni és végtelen boldogságot fogtok tapasztalni.

Kérdés:
Annak érdekében, hogy megreformáljátok a viselkedéseteket és állandóan boldogok maradjatok, mit kell mindig megőriznetek a tudatosságotokban?

Válasz:
Állandóan legyetek tudatában annak, hogy megalapítjátok az istenségi uralkodásotokat. Elhagyjuk a halál földjét és elmegyünk a halhatatlanság földjére. Azzal, hogy ezt teszitek, mindig boldogok fogtok maradni és a viselkedésetek megreformálásra kerül, mert annak érdekében, hogy elmenjetek a halhatatlanság földjére, az új világba, biztosan szükségetek van isteni erényekre. Ahhoz, hogy elérjétek az önuralkodást, hasznot kell hoznotok sokaknak. Mindenkinek meg kell mutatnotok az ösvényt.

Om shanti.
Nektek, gyerekeknek nem szabad idetartozónak tekintenetek magatokat. Most tudjátok, hogy a királyság, amit Rama királyságának, vagy a napdinasztia királyságának hívnak, olyan sok békével és boldogsággal rendelkezett. Most újból istenségekké válunk. Korábban is azzá váltunk. Mi voltunk azok, akik az összes erénnyel teljesek, azok, isteni erényekkel. A királyságunkban voltunk. Most Ravan királyságában vagyunk. A királyságunkban nagyon boldogok voltunk. Tehát belül sok boldogsággal és hittel kellene rendelkeznetek, hogy újból elmentek a királyságotokba. Ravan elvette tőletek a királyságotokat. Tudjátok, hogy rendelkeztetek a napdinasztiabeli királyságotokkal. Rama királyságához tartoztunk és isteni erényekkel rendelkeztünk. Nagyon boldogok voltunk és aztán elvették tőlünk a királyságunk szerencséjét. Az Atya most eljött és elmondja nekünk a különbséget aközött, ami a miénk és ami számunkra idegen. Fél cikluson át Rama királyságában voltunk és aztán Ravan királyságában maradtunk fél ciklusra. Ha a gyerekek mindenben hittel rendelkeznének, boldogok maradnátok és a viselkedésetek is átalakulna. Most nagyon boldogtalanok vagyunk az idegen királyságban. A hinduk, Bharat emberei megértik, hogy boldogtalanok voltak az idegen uralom alatt és most boldogok a saját királyságukban. Akárhogyan is, ez ideiglenes boldogság, olyan, mint egy varjú ürüléke. Ti, gyerekek most elmentek az állandó boldogság világába. Tehát, nektek, gyerekeknek nagyon boldognak kellene maradnotok. Ha nem vagytok tudásban, akkor az olyan, mintha az intellektusotok kő lenne. Ti, gyerekek tudjátok, hogy biztosan igényelni fogjátok a királyságotokat. Ebben semmilyen nehézség nem kérdéses. Mi igényeltük a királyságunkat és fél cikluson át uralkodtunk. Aztán Ravan teljesen elpusztított mindent, amivel rendelkeztünk. Amikor egy jó gyermek tevékenysége megromlik, azt mondják: Elment az eszed? Ezek korlátlan dolgok. Meg kell értenetek, hogy Maya arra késztetett benneteket, hogy teljesen veszítsétek el az eszeteket. Mi folyamatosan elbuktunk. A korlátlan Atya most isteni erényeket tanít nekünk, ezért a boldogság higanyszálának emelkednie kell. Amikor a tanár tudást ad, a diákok boldoggá válnak. Ez korlátlan tudás. Nektek ellenőriznetek kell önmagatokat: Van bennem bármilyen ördögi nyom? Ha ti nem váltok tökéletessé, akkor büntetésnek kell lennie. Akárhogyan is, miért kellene büntetést tapasztalnunk. Ezért emlékeznetek kell az Atyára, akitől megkapjátok ezt a királyságot. Nekünk most magunkba kell szívnunk az isteni erényeket, amikkel egyszer már rendelkeztünk. Ott amilyen a király és a királynő, olyanok az alattvalók. Mindannyian rendelkeznek isteni erényekkel. Ti megértitek az isteni erényeket. Ha valaki ezt nem érti meg, akkor hogyan tudja azokat fejleszteni? Ott van az ének arról, hogy teljesnek lenni az összes erénnyel és így teljes erőfeszítést kell tennetek és olyanná kell válnotok. Erőfeszítést kell tennetek, hogy azzá váljatok. Ott van a bűnös szem. Az Atya azt mondja: Tekintsétek magatokat egy léleknek és az összes bűnös gondolat véget fog érni. Az Atya sok módszert elmagyaráz nektek. Azok istenségek, akik isteni erényekkel rendelkeznek és azok emberi lények, akik nem rendelkeznek azokkal. Mindketten emberi lények, de miért imádják az istenségeket? Mert ők isteni erényekkel rendelkeznek, míg az emberi lények tevékenysége olyan, mint a majmoké. Ők olyan sokat harcolnak és vitatkoznak egymás között. Ilyen dolgok nem léteznek az aranykorban. Azonban azok itt léteznek. Ha elkövettek egy hibát, azt biztosan tolerálnotok kell. Ha nem vagytok lélek tudatosak, nektek tolerálnotok kell. Minél lélek tudatosabbá váltok, annál több isteni erényt fogtok önmagatokba szívni. Ellenőriznetek kell önmagatokat: Rendelkezem isteni erényekkel? Az Atya a Boldogság Adományozója és így a gyerekek kötelessége, hogy mindenkinek boldogságot adjanak. Kérdezzétek meg a szíveteket: Okozok szomorúságot bárkinek is? Akárhogyan is, néhány ember olyan szokásokkal rendelkezik, hogy nem tudják megállni, hogy ne okozzanak szomorúságot. Ők egyáltalán nem alakítják át önmagukat. Ez olyan, mintha börtönmadarak lennének. Ők boldognak tartják önmagukat, miközben börtönben vannak. Az Atya azt mondja: Ott nincsenek börtönök. Ott nem követnek el bűnt, amiért bárkinek is börtönbe kellene mennie. Itt nekik büntetést kell tapasztalniuk a börtönben. Ti most megértitek, hogy amikor a saját királyságotokban voltatok, nagyon gazdagok voltatok. Azok, akik Brahma klánjához tartoznak, megértenék, hogy megalapítják a saját királyságukat. Az a hely, ami az istenségek királysága volt, a mi királyságunk volt. Amikor egy lélek tudást kap, boldoggá válik. Nektek biztosan azt kell mondanotok: élőlények. Amikor mi, élőlények az istenségi valláshoz tartoztunk, akkor rendelkeztünk a saját királyságunkkal az egész világ felett. Ez a tudás értetek van. Bharat emberei nem értik, hogy ez az ő királyságuk volt és ők is szatopradhanok voltak. Csak ti értitek meg mindezt a tudást. Tehát, mi istenségek voltunk és most újból azzá kell válnunk. Bár lesznek akadályok, ti folyamatosan, napról-napra fejlődni fogtok. A neveteket dicsőíteni fogják. Mindenki meg fogja érteni, hogy ez egy jó szervezet, ami jó munkát végez. Ti egy nagyon könnyű ösvényt mutattok. Azt mondják: A saját királyságotokban szatopradhan istenségek voltatok. Ti mostanra tamopradhanná váltatok. Senki nem tekinti önmagát olyannak, aki Ravan királyságában van. Tudjátok, hogy olyan tiszták voltatok és mostanra degradálttá váltatok. Miközben újjászülettetek, az intellektusotok isteniből kővé vált. Mi most megalapítjuk a saját királyságunkat és így azzal a lelkesedéssel kell rendelkeznetek és elmerültté kell válnotok az emlékezésben. Azok, akik ebben elmerültek voltak az előző ciklusban, biztosan most is elfoglalják magukat. Mi megalapítjuk az istenségi királyságunkat sorszám szerint, az erőfeszítésünknek megfelelően. Ti ezt elfelejtitek. Máskülönben olyan sok belső boldogság lenne. Továbbra is emlékeztessétek egymást, hogy legyetek „Manmanabhav”. Emlékezzetek az Atyára, akitől igénylitek a királyságotokat. Ez nem új. Az Atya minden ciklusban shrimatot ad, amin keresztül magunkba szívjuk az isteni erényeket. Máskülönben büntetést kell tapasztalnunk és aztán egy alacsony státuszt igénylünk. Ez egy hatalmas lottószelvény. Ha most erőfeszítést tesztek és egy magas státuszt igényeltek, azt folyamatosan megkapjátok minden ciklusban. Az Atya ilyen egyszerűen magyaráz nektek. Továbbra is magyarázzatok a kiállításokon: Ti, Bharat emberei az istenségi királysághoz tartoztatok és aztán miközben újjászülettetek és lejöttetek a létrán, ez az, amivé váltatok. Baba ilyen egyszerűen magyaráz nektek. Ő a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek és a Legfelső Guru is. Közületek diákok olyan sokan vannak, akik továbbra is versenyeznek. Baba egy listát kér arról, hogy hányan váltak bűntelenné és maradnak tiszták. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy a lélek a homlok közepén ragyog. Az Atya azt mondja: Én is eljövök és itt ülök (a homlok közepén) és eljátszom a saját szerepemet. Az én szerepem az, hogy a tisztátalant megtisztítsam. Én vagyok a Tudás Óceánja. Amikor a gyerekek megszületnek, néhányan nagyon jók és néhányan sérültek. Aztán azokká válnak, akik elcsodálkoztak, hallva a tudást, azt elmondták másoknak, majd elfutottak. Oh, Maya, te ilyen erőteljes vagy. Akárhogyan is, az Atya azt mondja: még akkor is, ha elfutnak, hova mehetnek. Ez az Atya az egyedüli Egy, aki keresztülvisz benneteket. Az Atya a Megváltás Adományozója. Akárhogyan is, egyáltalán senki nem ismeri ezt a tudást. Azok, akik ebben hittek az előző ciklusban, most is hinni fognak. Nektek nagyon meg kell reformálnotok a magatartásotokat és szolgálnotok is kell. Hasznot kell hoznotok sokaknak. Menjetek és mutassátok meg az ösvényt sok másiknak. Mindenkinek magyarázzatok nagyon édesen: Ti, Bharat emberei a világ mesterei voltatok. Ti most visszaigényelhetitek a királyságotokat ily módon. Megértitek, hogy senki más nem tud úgy magyarázni, ahogyan az Atya magyaráz nektek. Akárhogyan is, miközben tovább haladtok, vereséget szenvedtek Mayától. Az Atya maga azt mondja: Csak azzal váltok a világ legyőzőivé, ha legyőzitek a bűnöket. Azok az istenségek a világ legyőzőivé váltak. Ők biztosan ilyen tetteket hajtottak végre. Az Atya elmagyarázta nektek a karma filozófiáját is. Ravan királyságában a tettek bűnösek, míg Rama királyságában a tettek semlegesek. A fő dolog az, hogy legyőzitek a kéjvágyat, és a világ legyőzőivé váltok. Emlékezzetek az Atyára, mert nektek most haza kell térnetek. Mi 100%-an biztosak vagyunk abban, hogy igényelni fogjuk a királyságunkat. Akárhogyan is, mi itt nem fogunk uralkodni. Mi itt igényeljük a királyságunkat és aztán a halhatatlanság földjén fogunk uralkodni. Ti még azt is elfelejtitek, hogy most a halál földje és a halhatatlanság földje között vagytok. Ezért az Atya ismételten emlékeztet benneteket. Ti most szilárd hittel rendelkeztek, hogy el fogtok menni a királyságba. Ez az öreg királyság biztosan véget fog érni. Annak érdekében, hogy elmenjetek az új világba, biztosan magatokba kell szívnotok az isteni erényeket. Beszéljetek önmagatokhoz ilyen módon. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek, mert nektek most haza kell térnetek. Tehát, ebben az időben van az, hogy egy léleknek kell tekintenetek önmagatokat. Aztán nem kell visszatérnetek ide, hogy megkapjátok ezt a tudást. Az az öt bűn nem fog létezni, amiért jógáznunk kellene. Ebben az időben van az, hogy nektek jógáznotok kell, hogy tisztává váljatok. Ott ők mindannyian megreformáltak. Aztán a fok folyamatosan és fokozatosan csökken. Ez nagyon könnyű. A harag szomorúságot okoz az embereknek. A fő dolog a testi tudatosság. Ott nincs testi tudatosság. Azzal, hogy lélektudatossá váltok, nem rendelkeztek bűnös szemmel. Ti azokká váltok, civilizált szemmel. Ravan királyságában a szemetek bűnös. Tudjátok, hogy nagyon boldogok maradtok a saját királyságotokban. Ott nincs kéjvágy vagy harag. A korai napokban volt egy dalotok, ami ezen alapult. Ezek a bűnök ott nem léteznek. Mi sokszor győzelmet arattunk és aztán vereséget szenvedtünk. Bármi történt az aranykortól a vaskorig, annak meg kell ismétlődnie. Az Atya és a Tanár továbbra is átadja nektek a tudást, amivel rendelkezik. Ez a Szellemi Tanár gyönyörű. Isten a Magasak közt Legmagasabb és Ő a Magasak közt a Legmagasabb Tanár is és a magasak közt legmagasabb istenségekké tesz minket. Ti magatok láthatjátok, hogyan alapítjátok meg a deitizmust. Ti magatok istenségekké váltok. Most ők mindannyian hinduknak nevezik magukat. Elmagyarázzák nekik, hogy valójában ott volt az eredeti, örökkévaló, istenségi vallás, míg a többi vallás folytatódik. Csak az istenségi vallás az, ami eltűnik. Ez egy nagyon tiszta vallás. Nincs semmilyen más vallás olyan tiszta, mint ez. Most, mivel nem tiszták, egyikőjük sem hívhatja önmagát istenségnek. Elmagyarázhatjátok, hogy az eredeti, örökkévaló istenségi valláshoz tartoztatok és ezért imádjátok az istenségeket. Azok, akik Krisztust imádják, keresztények. Azok, akik Buddhát imádják, buddhisták. Azok, akik az istenségeket imádják, istenségek. Tehát, ne hívjátok önmagatokat hinduknak. Nektek taktikusan kell magyaráznotok. Ha egyszerűen csak azt mondanátok nekik, hogy nincs hindu vallás, ők idegesek lennének. Mondjátok el nekik, hogy ők az eredeti, örökkévaló istenségi valláshoz tartoztak és aztán megértenék, hogy az ősi eredeti vallás nem a hindu vallás. Azok a szavak, hogy eredeti és ősi rendben vannak. Az istenségek tiszták voltak és most tisztátalanok, így nem hívhatják önmagukat istenségeknek. Ez minden ciklusban így történik. Ti olyan gazdagok voltatok abban a királyságban. Mostanra elszegényedtetek. Ők multimilliomosok voltak. Az Atya nagyon jó yuktikat ad. Megkérdezik: Az aranykor vagy a vaskor lakói vagytok. Ha a vaskorhoz tartoztok, akkor biztosan a pokol lakói vagytok. Azok, akik az aranykor lakói, a mennyország lakói lennének. Ha ilyen kérdéseket tesztek fel nekik, megértenék, hogy azok, akik felteszik ezeket a kérdéseket, biztosan át tudnának alakítani másokat is és istenségekké tudják tenni őket. Senki más nem tehet fel ilyen kérdéseket. Az imádat ösvénye más. Mi az imádat gyümölcse? A tudás. Az arany és ezüstkorokban nincs imádat. A tudáson keresztül fél ciklusra nappal és az imádaton keresztül fél cikluson át éjszaka van. Azok, akiknek ezt el kell fogadniuk, elfogadják. Azok, akik semmit nem fogadnak el, nem fogadják el se a tudást, se az imádatot. Ők csak azt tudják, hogyan keressenek pénzt. Ti, gyerekek most megalapítjátok a királyságotokat jógaerővel, azzal, hogy követitek a shrimatot. Aztán fél ciklus után el fogjátok veszíteni a királyságotokat. Ez a ciklus folyamatosan forog. Achca.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Annak érdekében, hogy hasznot hozzatok sokaknak, nagyon édessé kell tennetek a szavaitokat. Szolgáljatok édes szavakkal. Váljatok toleránssá.

2) Értsétek meg a karma mély filozófiáját és győzzétek le a bűnöket. Váljatok istenségekké, akik a világ legyőzői. Váljatok lélektudatossá és tegyétek civilizálttá a bűnös szemeteket.

Áldás:
Osszátok meg az isteni erények „Prabhu prasadját” (Istennek felajánlott szent étel) az emelkedett cselekedeteiteken keresztül és váljatok egy angyallá, aki istenség lesz.

Jelenleg, legyenek ezzel a tudással nem rendelkező lelkek vagy Brahmin lelkek, mindkettőnek szüksége van az erények adományára. Ezért most fokozzátok ezt a módszert önmagatokért és a Brahmin családért. Ezek az isteni erények a legemelkedettebb „Prabhu prasad”, így sokat osszátok szét ezt a prasadot sokaknak. Ahogyan szeretetből egymásnak tolit adtok, ugyanígy adjátok át az isteni erényeknek ezt a toliját és ily módon mindannyitokban könnyen láthatóvá válik a célotok, hogy angyalokból istenségekké váljatok.

Slogen:
Folyamatosan viseljétek a jóga páncélját, és akkor az ellenségetek, Maya, nem lesz képes megtámadni benneteket.