11.02.24    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    24.02.98    Om Shanti     Madhuban


Legyen szeretetek az Atya, a szolgálat és a család iránt és szabaddá fogtok válni attól, hogy keményen kelljen dolgoznotok


Ma a gyerekek mindenhonnan eljöttek, hogy megünnepeljék az Atyjuk születésnapját. Függetlenül attól, hogy személyesen ültök az Atya előtt, vagy az angyali formátokban vagytok itt, ti előtte vagytok. Az Atya látja az összes gyermeket. Egyrészről boldogok vagytok, hogy megünneplitek ezt a találkozót, másrészt lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeztek, hogy kinyilvánítsátok az Atyát olyan gyorsan, amennyire lehetséges. Látva titeket, gyerekeket minden irányban, BapDada több milliószoros gratulációt ad. Ugyanúgy, ahogy a gyerekek eljöttek nagyon messziről az összes sarokból, hogy megünnepeljék az Atya születésnapját, így BapDada is eljött nagyon messziről, hogy megünnepelje a gyerekek születésnapját. Ki jött a legmesszebbről? Az Atya vagy ti? Ti azt mondanátok: Mi nagyon messziről jöttünk. De az Atya azt mondaná: Én még annál is messzebbről jöttem el. Ugyanakkor számotokra időt vesz igénybe, hogy eljöjjetek ide, míg az Atyának ez nem tart semennyi ideig. Nektek, mindannyitoknak el kell érnetek a repülőt vagy a vonatot, míg az Atyának egyszerűen vennie kell egy szekeret. Az nem úgy van, hogy csak ti jöttetek el, hogy megünnepeljétek az Atya születésnapját, de az Atya is eljött, hogy megünnepelje a Brahmin lelkek születésnapját, akik az eredeti társak, a gyerekekét, akik a társai születéstől kezdve. Az Atya nem egyedül inkarnálódik, de Brahma egy isteni születést vesz a Brahmin gyerekekkel, vagyis együtt inkarnálódnak. Az Atya nem tudná megteremteni egyedül az áldozati tüzet Brahminok nélkül. Tehát, Baba megteremtette ezt az áldozati tüzet és a Brahminokat Brahmán keresztül és csak azt követően volt az, hogy ti, mindannyian megteremtődtetek. Tehát, függetlenül attól, hogy két éve vagy két hónapja vagytok Babával, gratuláció mindannyitoknak az isteni születésért. Ez az isteni születés olyan emelkedett. Az Atya nagyon boldog, hogy látja minden Brahmin lélek szerencséjének a ragyogó csillagát, akik egy isteni születést vettek és állandóan a dalt énekli: „Csodálatos Brahmin gyerekek, akik egy olyan értékes élettel rendelkeztek, mint egy gyémánt, csodálatos!” Ti mindannyian csodálatosak, csodálatosak vagytok, ugye? Az Atya tett benneteket csodálatos gyerekekké. Az Atya alokik születésnapja nagyon különleges, és nektek, gyerekeknek, mindannyitoknak a születésnapja is nagyon szeretetteljes és különleges. Csak az Atya születése vagy jayantija ilyen. Soha senki más nem rendelkezett egy ilyen születésnappal, mint ez és soha nem fog senki egy ilyen születésnappal rendelkezni, mint amilyen a Testetlen isteni születése. Minden lélek a saját fizikai testével vesz születést, de a Testetlen megszületik azzal, hogy belép valaki más testébe. Az egész ciklus során valaha is volt bárki is, aki ily módon vett születést? Csak az Egy Atya rendelkezik egy ilyen különleges születésnappal, amit a hívők a Shív Jayantiként ünnepelnek meg. Ezért van az, hogy ismeritek ennek az isteni születésnek a fontosságát. Bár a hívők nem ismerik ennek a fontosságát, ők Istent a Magasak közt Legmagasabbnak tekintik annak megfelelően, amit hallottak és ezt folyamatosan megünneplik. Ti, gyerekek ezt nem csak megünneplitek, de azzal együtt, hogy ezt megünneplitek, önmagatokat is ugyanolyanná teszitek, mint az Atya. Ti ismeritek az alokik isteni születés fontosságát. Semmilyen más gyermek nem születik meg ugyanabban az időben, mint az apja, de a Shív Jayanti azt jelenti, hogy az Atya isteni születésével együtt ez a gyerekeinek is a születése. Ezért van az, hogy megünnepeltétek a gyémánt jubileumot. Tehát, az Atya születésével együtt ez a gyerekek isteni születése is. Csak ez a születés lehet egy születésnap, ami olyan értékes, mint egy gyémánt és azzal, hogy megünneplitek ezt a gyémántszerű születésnapot, a ti életetek is olyanná válik, mint egy gyémánt. Ti, gyerekek mindannyian megértitek nagyon jól ennek a jelentését és elmagyarázzátok másoknak is. BapDada folyamatosan látja és hallja az összes hírt arról, hogy ti, gyerekek hogyan ünneplitek meg az Atya isteni születését olyan nagy fontossággal, lelkesedéssel és buzgalommal. A szolgálatkész gyerekek bátorsága viszonzásaképpen BapDada folyamatosan átadja nekik a segítséget. Ez a gyerekek bátorsága és az Atya segítsége.

Manapság az összes gyerek szeretetének egy gondolata újból és újból eléri BapDadát: „Most nekem egyenlővé kell válnom az Atyával olyan gyorsan, amennyire lehetséges.” Az Atya is azt mondja: Édes gyerekek, nektek ezzé kell válnotok. Ti mindannyian ezzel a határozott hittel rendelkeztek. Ugyanakkor most alá kell húznotok: „Ha én nem válok ezzé, akkor ki fog? Én ez voltam, én ez vagyok, és folyamatosan ezzé fogok válni, minden ciklusban. Rendelkeztek ezzel a szilárd hittel?” Rendelkeztek ezzel a szilárd hittel?

A duplakülföldiek eljöttek, hogy megünnepeljék a Shív Jayantit. Minden duplakülföldi, emeljétek fel a kezeteket. BapDada látja, hogy a duplakülföldiek legnagyobb lelkesedése az, hogy ne hagyjanak ki egyetlen egy sarkot sem a világban. Azok Bharatból sok időt kaptak a szolgálatra és így ők átadták az üzenetet minden faluban, ugyanakkor a duplakülföldiek kevesebb időt kaptak a szolgálatra, mint azok Bharatból. Akárhogyan is, mivel lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeznek, bebizonyították Babának, hogy nagyon jól szolgálnak és ezt folyamatosan bebizonyítják. A szolgálat, ami elkezdődött Bharatban, hogy szolgálják az összes különböző foglalkozást, nagyon könnyűvé tette, hogy átadják Baba üzenetét minden foglalkozásnak, mert azok minden foglalkozásból azt akarják, hogy a saját foglalkozásuk előrehaladjon. Így a foglalkozások szolgálatának ez az újdonsága nagyon jó. Ezen keresztül nagyon jó a ragyogás a különleges lelkeken keresztül a különböző foglalkozásokból, akik eljönnek ide. Ugye ez tetszik? Ti szeretitek szolgálni a szakmabelieket, ugye? Azok külföldről is jó csoportokat hoznak el ide azzal, hogy nekik retreateket tartanak. Ez is egy jó módszer. Ugyanúgy, ahogy azok Bharatból vették a lehetőségét, hogy szolgálják a különböző foglalkozásbelieket, hasonló módon a duplakülföldiek módszere is nagyon jó. BapDadának tetszik mindkét oldal szolgálata. Mindketten jók. Jagdishbhai egy nagyon jó újítást hozott. Ki találta ki a retreatok és dialógusok ötletét a külföldi földeken? (Mindenki együtt tette) Bharatban is mindenki együtt dolgozik, de valakinek eszköznek kell lennie. Ez jó. Mindenki kedveli az egyenlők gyülekezetét. Mindkét típusú szolgálatban lehetőséggel rendelkeztek, hogy közel hozzátok a lelkek sok típusát. Ugye tetszik az eredmény? A retreat eredménye jó volt és a különböző foglalkozások szolgálatának eredménye is jó volt. Függetlenül attól, hogy ez erről a földről vagy külföldről van, biztosan lesz és folyamatosan lenni fog ilyen vagy olyan új kezdeményezés. Legyen ez Bharatban vagy külföldön, ott van a lelkesedés a szolgálat iránt. BapDada látja, hogy azok, akik folyamatosan előrehaladnak azzal, hogy önzetlen szolgálatot végeznek a szívükből, nagyon sokat felhalmoznak a jótékonyságuk számláján. Minden gyermek számára az első számla a saját erőfeszítésének a jutalma, a második számla az áldások megkapásáé azzal, hogy elégedettek maradtok és másokat is elégedetté tesztek, és a harmadik számla a jótékonyságé a pontos szolgálat viszonzásáért, amit yogyuk és yuktiyukt módon végeztek. BapDada folyamatosan szemléli ezt a három számlát minden gyereknél. A jelzés, hogy a gyerekek felhalmoznak mind a három számlán az, hogy ők maguk állandóan könnyű erőfeszítés tévőnek tapasztalják önmagukat és mások is természetes módon megkapják az inspirációkat tőlük a könnyű erőfeszítésért. Ők szimbolizálják a könnyű erőfeszítést. Nekik nem kell keményen dolgozniuk. Ők szeretik az Atyát, a szolgálatot és a családot. Ez a három típusú szeretet az, ami szabaddá tesz benneteket attól, hogy keményen kelljen dolgoznotok.

BapDada emelkedett reménnyel rendelkezik mindannyitok iránt, gyerekek, hogy állandóan könnyű erőfeszítés tévők lesztek. Ti keményen dolgoztatok és zavarodottságban vándoroltatok az imádat ösvényén 63 születésen át. Ez a születés most az egyedüli, amiben szabaddá tudtok válni a kemény munkától. Ha folyamatosan keményen dolgoztok hosszú időn át még most is, akkor mikor igényelnétek az átmeneti kor áldását. Annak az áldását, hogy könnyű erőfeszítés tévőkké váljatok a szeretet megkapásán keresztül. Amikor ez a kor véget ér, ez az áldás is a végéhez fog érni. Tehát, igényeljétek ezt az örökkévaló áldást, amilyen gyorsan csak lehetséges. Nem számít, milyen nagy egy feladat vagy probléma. Nektek túl kell mennetek azon a feladaton vagy problémán olyan könnyedén, mint ahogy kihúztok egy hajszálat a vajból. Amikor BapDada látja néhány gyerek játékát, azzal együtt, hogy elcsodálkozik, kegyelmet is érez irántatok. Amikor valamilyen probléma vagy feladat jön néhányatok elé, gyerekek, akkor ez meglátszik az arcotokon. Az arcotok egy kicsit megváltozik. Aztán amikor valaki megkérdezi tőletek, hogy mi történt, azt mondjátok: „Nos, túl sok munka van, amit el kell végezni.” Ha nem rendelkeztek semmilyen akadállyal, akkor hogyan dicsérhetnének benneteket azzal a címmel, hogy az akadályok legyőzői. Nem szabad, hogy az arcotokon ott legyen a fáradtság jele, vagy bármilyen jelzés, hogy a hangulatotok megváltozott akár egy kicsit is. Miért? Van a fáradtságnak vagy a hangulatváltozásnak bármilyen jele a nem élő képmásaitokon, amiket fél cikluson át imádnak? A nem élő képmások állandóan mosolyognak, de azok a képmások kiket reprezentálnak? Titeket, ugye? Tehát a nem élő képmások a ti emlékeitek élő formában. BapDada azt mondja: Nem szabad, hogy ott legyen a fáradtság leghalványabb nyoma vagy más szóval, az irritáció. BapDadával együtt mindenki más is szereti az állandóan mosolygó arcot. Bárki is az elé menne, aki irritált? Ők először is azon gondolkodnának: Ennek az egynek most mondjak valamit vagy ne? A hívők a nem élő képmásaitok elé mennek nagyon nagy lelkesedéssel, de tetszene nekik, ha nehézzé válnátok az élő formátokban? Most BapDada azt szeretné látni, hogy minden gyermek arca olyan, mint az angyaloké - az áldások adományozója forma, egy adományozó formája, kegyelemteljes, fáradhatatlan, egy könnyű jógi és egy könnyű erőfeszítés tévő. Ne mondjátok azt: „Nos, ilyen volt a szituáció”. Ezt ne mondjátok. Nem számít, milyen a szituáció, állandóan mosolyognotok kellene és legyetek higgadtak. A komolynak és érettnek lenni állapot legyen egyensúlyban a könnyűséggel és a szórakozással. Az emberek mit látnának, ha hirtelen elétek jönnének, amikor nem tűntök egy könnyű erőfeszítés tévőnek? Az lenne a kép rólatok, amit magukkal vinnének. Ha bármikor valaki hirtelen egy fényképet készítene rólatok, akkor függetlenül attól, hogy egy hónaposak vagy kéthónaposak vagytok, a ti arcotokat olyannak kellene leírni, mint Babáé. Váljatok egy adományozóvá. Ne váljatok azokká, akik vesznek, de legyetek azok, akik adományoznak. Nem számít, mit ad nektek valaki, legyen az valami jó vagy rossz dolog, ti vagytok azok nagy szívvel, akik a minden atya közül a Legnagyobbhoz tartoztok. Még akkor is, ha valaki valami rossz dolgot ad nektek, azt nem szabad elfogadnotok a nagy szívetekkel, de adományozóvá kell válnotok és adjatok annak az egynek együttműködést, szeretetet és erőt. Annak az egynek adjátok át az ilyen vagy olyan erény ajándékát az állapototokon keresztül. Ti vagytok a legnagyszerűbb Atya gyerekei, az Eggyé, aki a legnagyobb szívvel rendelkezik. Engedjétek, hogy extra szeretet merüljön fel a szívetekben azon lélek iránt, mert ennek a szeretetnek az erejével lesz az, hogy az a lélek át fog alakulni. Ti ezek vagytok ilyen nagy szívvel? Vagy kis szívetek van? Rendelkeztek az alkalmazkodás erejével? Akkor alkalmazkodjatok mindenhez. Olyan sok szemetet dobnak az óceánba, de az óceán nem dobja vissza a szemetet arra a személyre, aki beledobta azt a szemetet. Ti mesterek, a Tudás Óceánjának és az összes Erők Óceánjának vagytok a gyerekei.

Tehát, hallottátok, hogy BapDada mit akar látni. Nektek, gyerekeknek a többsége fenntartja a célt, hogy átalakítsa önmagát ebben az évben. Ne mondjátok azt, hogy majd valamikor megteszitek a jövőben, vagy, hogy erről gondolkoztok, de hogy ezt biztosan meg fogjátok tenni. Vagy az úgy van, hogy ezt meg kell tennetek és majd gondolkoztok erről, amikor hazatértek? Azok, akik úgy érzik, hogy ezt meg kell tenniük, tapsoljanak az egyik kezükkel (integessenek). (Mindannyian felemelték a kezüket). Nagyon jó. Ne csak felemeljétek a kezeteket, de emeljétek fel a határozottság kezét a tudatotokban. Nagyon könnyű felemelni a fizikai kezet. A határozottság kezének a tudatotokban állandóan a siker megtestesítőjévé kell tennie benneteket. Bármin gondolkozzatok, annak meg kell történnie. A gondolatoknak, amiken gondolkoztok, természetes módon pozitívnak kellene lenniük; nem gondolkozhattok semmilyen negatív dolgon. A negatív gondolatok ösvénye le van zárva az összes időkre. Tudjátok, hogyan zárjátok le, vagy az önmagától kinyílik ugyanúgy, mint az ajtók, amik kinyílnak vihar idején? Ugye ez nem így van? Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy becsuktátok az ajtót, de a vihar kinyitotta az ajtót. Tehát ne hagyjátok az ajtót lazán becsukva. Achcha.

A duplakülföldiek ünneplése nagyon jó volt, ugye? (Ott volt annak a 400 dupla külföldi testvérnek és nővérnek a megünneplése, akik több mint 10 éve voltak a tudásban). Élveztétek? Azok, akik ezt megünnepelték és élvezték, emeljék fel a kezüket. Ebben vannak Pandavák is. Mi ennek a fontossága? Mi ezen ünneplésnek a fontossága? Ünnepelni azt jelenti, azzá válni. Állandóan viseljétek ezt a koronát. Mit neveznétek erőfeszítésnek önmagatokért és a szolgálat felelősségéért? Az csak élvezet. Állandóan viseljétek a szolgálat élvezete koronáját. Mindenki egy arany „chunit” viselt (egy aranysálat, ami aranyszálakkal volt átszőve). Miért tettek egy arany „chunit” mindannyitokra? Hogy állandóan rendelkezzetek az aranykori állapottal, ne ezüstkorival, de aranykorival. Ti egy virágfüzért is viseltetek; két virágfüzért viseltetek. Milyen két virágfüzért fogtok viselni? Az egyik, hogy állandó virágfüzérek vagytok az Atya nyaka körül. Állandóan. Soha ne távolítsátok el ezt a virágfüzért a nyakatok körül. Mindig maradjatok az Atya nyaka körül. Másodsorban azzal, hogy állandóan szolgáltok, másokat is a virágfüzér részévé tesztek az Atya nyaka körül. Ez a két típusú virágfüzér. Tehát azok, akik ezt megünnepelték, élvezték, és azok, akik nézték, szintén élvezték. BapDada elmondta nektek a jelentőséget ezen ünneplések mögött. Ezzel együtt ünnepelni azt jelenti, növelitek a saját lelkesedéseteket és buzgalmatokat. BapDada látta mindenki tapasztalatát. Ti jó tapasztalatokkal rendelkeztetek. A boldogság és mámor látható volt mindenki arcán. Egyszerűen tartsátok a formátokat erőteljesen, mosolygónak, komolynak és érettnek azzal együtt, hogy könnyű és szórakoztató. A jelenlegi időszak szituációinak megfelelően többen vannak azok, akik egyszerűen csak meghallgatják ezeket a dolgokat és sokkal kevesebben vannak azok, akik meg is értik. Többen vannak azok, akik néznek benneteket és tapasztalattal rendelkeznek. Ahelyett, hogy csak elmondjátok nekik ezeket a dolgokat, nekik képesnek kellene lenniük, hogy lássák az Atya bemutatását az arcotokon. Tehát, ez jó volt. BapDada is boldog, hogy látja mindezt. Ebben az évben, ebben a szezonban ez az ünneplések különleges szezonja is volt. A dolgok nem lehetnek mindig ugyanolyanok az összes időkben.

(BapDada vezette a gyakorlatot) Ti mindannyian rendelkeztek az uralkodás erejével? Képesek vagytok arra, hogy uraljátok a fizikai szerveiteket, amikor akarjátok? Önmagatok mestereivé váltatok? Csak azok válhatnak a világ mestereivé, akik önmaguk mesterei. Amikor akarjátok, nem számít, milyen az atmoszféra, ha arra utasítjátok a tudatotokat és intellektusotokat, hogy álljon meg, képesek vagytok arra, hogy megállítsátok azokat? Vagy időt vesz igénybe? Szükséges, mindannyitok számára, hogy megtegye ezt az erőfeszítést most és mindig a nap folyamán. Amikor a tudatotok és az intellektusotok nagyon elfoglalt, akkor abban az időben próbáljátok és nézzétek meg, hogy vajon képesek vagytok megállítani azokat egy másodperc alatt? Tehát, amikor azt gondoljátok, „Állj! Stop!”, nem szabadna, hogy számotokra 3 vagy 5 percet vegyen igénybe, hogy azokat megállítsátok. Ez a gyakorlat nagyon hasznos lesz számotokra a végén. Ennek alapján van az, hogy képesek lesztek kitüntetéssel átmenni. Achcha

Az összes szerető léleknek, akik állandóan lelkesedéssel és buzgalommal ünnepelnek a szívükből, azoknak, akik az életet olyan értékesnek tapasztalják, mint egy gyémánt, a különleges lelkeknek, akik hatalmak a saját tapasztalataik alapján, a szolgálatkész lelkeknek, akik arca kinyilvánítja az Atyát és átadják az Ő bemutatását, a lelkeknek, akik rendelkeznek mindenki áldásának egy jogával azzal, hogy állandóan fenntartják a komolynak és érettnek lenni egyensúlyát a könnyűséggel és szórakozással, az összes gyermeknek minden irányból ezen a földön és külföldön, kérlek, fogadjátok el a gratulációkat, gratulációkat Shív Ratrira. Kérlek, fogadjátok el a mély, szívből jövő szeretetet, emlékezést és namastet Dilaram BapDadától, a Szívek Vigasztalójától.

Áldás:
Legyetek adományozók feltöltve az összes kinccsel, azzal, hogy tudatában vagytok az uralkodáshoz való minden joggal rendelkező formátoknak és az imádatra méltó formátoknak.

Maradjatok állandóan tudatában annak: Én egy imádatra méltó lélek és egy adományozó vagyok, aki másoknak ad; nem egy vevő vagyok, hanem egy adományozó. Ahogyan az Atya magától ad mindannyitoknak, ugyanígy nektek is mester adományozókká kell válnotok és folyamatosan adnotok kell, nem kérve semmit. Őrizzétek meg az uralkodáshoz való jogotok és az imádatra méltó formátok tudatosságát. Az emberek a mai napig elmennek nem élő képmásaitok elé és valamit vagy védelmet kérnek. Tehát, ti vagytok azok, akik védelmet adnak, nem azok, akik védelemért kiáltanak. Ugyanakkor ahhoz, hogy adományozók legyetek, váljatok teljessé az összes kinccsel, azzal, hogy emlékezéssel, jókívánságokkal és tiszta érzésekkel rendelkeztek és szolgálatot végeztek.

Slogen:
A boldogság a viselkedésetekben és az arcotokon egy szellemi személyiség jele.