12.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a ragaszkodásotok szálainak most el kell szakadniuk, mert ennek az egész világnak meg kell semmisülnie. Nem szabad semmivel kapcsolatban érdeklődéssel rendelkeznetek ebben az öreg világban.

Kérdés:
Mi azok címe, akik szellemi mámorral rendelkeznek? Mely gyermekek tapasztalják meg azt a mámort?

Válasz:
A gyerekeket, akik megtapasztalják a szellemi mámort, „Mast Kalandarnak” (a mámoros királyok) hívják. Ők azok, akik Kalangidhárrá válnak (az egy pávatollal, azt követően, hogy rágalmazták őt). Ők mindig a királlyá válás mámorával rendelkeznek. Ott marad az intellektusukban, hogy most egy szegény személyből gazdaggá válnak. Azok rendelkeznek azzal a mámorral, akiket fel kell fűzni Rudra rózsafüzérére. A gyerekek, akik hittel rendelkeznek, hogy most haza kell térniük és aztán elmennek az új világba, megtapasztalják azt a mámort.

Om shanti.
A Szellemi Atya szívtől szívig tartó párbeszédet folytat a szellemi gyerekekkel. Ezt hívják szellemi tudásnak a szellemekért. A Szellem a Tudás Óceánja. Emberi lények soha nem lehetnek a tudás óceánjai. Az emberi lények az imádat óceánjai. Mindannyian emberi lények. Azok, akik Brahminokká válnak, a Tudás Óceánjától veszik a tudást és a tudás mester óceánjaivá válnak. Azok az istenségek nem végeznek se imádatot és nem rendelkeznek ezzel a tudással sem. Az istenségek nem rendelkeznek ezzel a tudással. Csak az egy Legfelső Lélek a Tudás Óceánja és ezért van az, hogy egyedül Rá mondják azt, hogy olyan, mint egy gyémánt. Ő maga eljön és kagylóból gyémánttá tesz benneteket és az intellektusotokat kőből istenivé változtatja. Az emberi lények egyáltalán semmit nem tudnak. Az emberi lények aztán istenségekké válnak. Istenségekké válnak azzal, hogy követik a shrimatot. Fél cikluson át nincs szükség senki utasításaira. Itt az emberek olyan sok gurutól veszik az utasításaikat. Az Atya most elmagyarázta nektek, hogy ti a Satgurutól veszitek a shrimatot. A szik emberek a Satgururól beszélnek, aki a Halhatatlan Képmás. Nem értik annak a jelentését. Ők így kiáltanak: a Satguru a Halhatlan Képmás. Ő a Halhatatlan Képmás. Csak a Legfelső Atyát, a Legfelső Lelket hívják a Halhatatlan Képmásnak. Ott van az éjszaka és nappal különbsége a Satguru és egy guru között. Ők Brahma éjszakájáról és nappaláról beszélnek. Biztosan, mivel Brahma újjászületést vesz, van az, hogy azt mondják, hogy Brahma nappala és Brahma éjszakája. Aztán Brahma Vishnu istenséggé válik. Ti Shiv Babát dicséritek: Az Ő születése olyan, mint egy gyémánt. Ti, gyermekek most tisztává váltok, miközben otthon éltek a családotokkal. Nektek tisztának kell maradnotok és magatokba kell szívnotok ezt a tudást. A kumarik nem rendelkeznek semmilyen kötéssel. Ők egyszerűen a szüleikre, a testvéreikre és nővéreikre emlékeznek. Aztán amikor elmennek a férjük otthonába, nekik két családjuk van. Az Atya most azt mondja nektek: Váljatok testetlenné. Nektek, mindannyitoknak most haza kell térnetek. Megmutatom nektek a módszert, hogy tisztává váljatok. Egyedül én vagyok a Tisztító. Én garantálom, hogyha rám emlékeztek, a sok születésetek bűnei el fognak égni a jógának ebben a tüzében. Ugyanúgy, mint amikor öreg aranyat tesznek a tűzbe, az ötvözetet eltávolítják és csak az igaz arany marad. Így ez a jóga tüze. Csak az átmeneti korban van az, hogy Baba ezt a raja jógát tanítja nektek. Ezért van az, hogy olyan sokat dicsérik Őt. Mindenki raja jógát akar tanulni, amit Isten tanított. Az emberek külföldről sok embert elhoznak. Ők azt gondolják, hogy azok az emberek mindenről lemondtak. Akárhogyan is, ti is szanyaszik vagytok, de senki nem tud erről a korlátlan lemondásról. Csak az Egy Atya tanít nektek korlátlan lemondást. Tudjátok, hogy ennek az öreg világnak véget kell érnie. Mi nem rendelkezünk semmilyen érdeklődéssel semmi iránt ebből az öreg világból. Ez és ez levedli a testét és egy másikat ölt, hogy eljátssza a szerepét. Akkor miért kellene sírnunk? A ragaszkodás szálai elszakadnak. A kapcsolatunk most megformálódik az új világgal. Az ilyen gyermekek szilárd Mast Kalangidhárok. Ti rendelkeztek a királlyá válás mámorával (azok, akik a királysághoz tartoznak). Baba is mámorral rendelkezik: Elmegyek és Kalangidhárrá, szegényből gazdaggá válok. Belülről ezzel a mámorral rendelkezik és ezért hívják őt Mast Kalangidharnak. Nektek vízióitok vannak erről az egyről. Ugyanúgy, ahogy az az egy mámoros, nektek is mámorosnak kell lennetek. Titeket is fel fognak fűzni Rudra rózsafüzérére. Azok, akik szilárd hittel rendelkeznek, mámorosak lennének. Nekünk, lelkeknek most haza kell térnünk, aztán elmegyünk az új világba. Azok, akik ezt az egyet (Brahmát) ezzel a hittel nézik, képesek lesznek látni Shri Kirshna gyermeket. Ő olyan gyönyörű. Krishna nincs itt. Olyan sokan elszántan akarják megtapasztalni őt. Hintákat készítenek és tejjel táplálják őt. Azok nem élő képmások, míg ez igazi. Ez az egy is rendelkezik hittel, hogy újból egy gyermekké fog válni. Néhány gyermek is látja a kis gyermeket egy isteni vízióban. Ti nem láthatjátok őt a fizikai szemetekkel. Amikor egy lélek isteni drishtit kap, nincs testtudatossága. Abban a pillanatban magatokat egy hercegnőnek és azt az egyet egy gyermeknek tekintenétek. Ebben az időben sok ember rendelkezik ezekkel a víziókkal. Sokaknak vannak vízióik emberekről, fehér kosztümben. Nekik a víziókban azt mondják: Menjetek el azokhoz az emberekhez, vegyétek tőlük a tudást és egy herceggé fogtok válni, mint ők. Ez egy varázslat. Ti egy nagyon jó üzletet köttök. Ő elveszi tőletek a kagylókat és viszonzásként gyémántokat és igaz gyöngyöket ad. Ti olyanokká váltok, mint a gyémántok. Shiv Baba gyémántokká tesz benneteket és ezért van ott az Ő nagysága. Mivel az emberek nem értik, azt mondják, hogy ez egy varázslat. Azok, akik elámultak a tudáson és aztán elfutottak, helytelen dolgokat mondanak. Sokan árulókká válnak ily módon. Azok, akik ilyen árulókká válnak, nem igényelhetnek egy magas státuszt. Róluk mondják azt: Azok, akik rágalmazzák a Satgurut, nem igényelhetnek egy magas státuszt. Itt, ti rendelkeztek az igaz Atyával. Ti ezt most megértitek. Az emberek azt mondják, hogy Ő minden korban eljön. Achcha. Négy kor van, így, hogy mondhatjátok azt, hogy 24 inkarnáció van? Aztán azt mondják, hogy Isten ott van az összes kőben és kavicsban, hogy Isten ott van minden részecskében, hogy Isten ott van mindenkiben. Az Atya azt mondja: Én vagyok az Egyetlen, aki a kagylókat gyémántokká változtatja, aztán beletettetek engem minden kőbe és kavicsba. Ha Ő mindenütt jelenvaló lenne, akkor mindenkiben ott lenne és nem lenne érték. Nézzétek, hogyan rágalmaztok engem. Baba azt mondja: Ez is fix a drámában. Amikor olyanná váltok, Baba eljön és felemel benneteket, vagyis emberi lényekből istenségekké változtat. A világ történelme és földrajza aztán meg fog ismétlődni. Aztán az aranykorban ott lesz Lakshmi és Narayan. Ott csak Bharat van. Kezdetben nagyon kevés istenség volt, aztán fokozatosan minden kiterjedt és nézzétek meg, hogy most 5.000 év után milyen sokan vannak. Senki más nem rendelkezik ezzel a tudással az intellektusában. A többi mind imádat. Ők az istenségek képmásainak a dicséretét éneklik. Nem értik, hogy ők élő formában léteztek és aztán hová mentek. Azokat a képmásokat imádják, de ők most hol vannak? Nekik is tamopradhanná kell válniuk és aztán újból szatopradhanok lesznek. Ez nem lép be senki intellektusába. Egyedül az Atya kötelessége, hogy az ilyen tamopradhan intellektusokat szatoprodhanná tegye. Lakshmi és Narayan a múltban léteztek és ezért dicsérik őket. A Magasak közt Legmagasabb egyedül Isten. Az összes többi újjászületést vesz. Isten, a Magasak közt Legmagasabb Atya felszabadulást és életben való felszabadulást ad mindenkinek. Ha Ő nem jönne el, az emberek még egy pennyt sem érnének és még tamopradhanabbá válnának. Amikor uralták a királyságot, font értékűek voltak. Ott senki nem végzett semmilyen imádatot. Aztán az imádatra méltó istenségek imádókká váltak, amikor a bűn ösvényére zuhantak. Senki nem tudja, hogy teljesen bűntelenek voltak. Ti, Brahminok is sorszám szerint értitek meg ezeket a dolgokat. Ha ti magatok nem értettétek meg teljesen, akkor mit magyaráznátok másoknak. Ha Brahma kumarnak vagy kumarinak hívnak titeket és képtelenek vagytok magyarázni, ti veszteséget okoztok másoknak. Ezért kell azt mondanotok: Hívom az idősebb nővéremet, aki el fogja neked magyarázni. Bharat olyan volt, mint egy gyémánt és az most olyan, mint egy kagyló. Ki koronázná meg Bharatot? Az most olyan, mint egy koldus. Mondjátok el nekünk, hogy Lakshmi és Narayan most hol vannak? Ők nem lesznek képesek elmondani ezt nektek. Ők az imádat óceánjai. Ők csak azzal a mámorral rendelkeznek. Ti a tudás óceánjai vagytok. Azok az emberek a szentírásokat tekintik tudásnak. Az Atya azt mondja: A szentírások az imádat rendszereivel és szokásaival rendelkeznek. A tudás minél több erejével rendelkeztek, annál inkább fogtok olyanná válni, mint egy mágnes. Aztán húztok mindenkit. Most nem húzzák őket. Akárhogyan is, ez attól függ, mennyit emlékeztek az Atyára a jógátoknak és az erőtöknek megfelelően. Az nem úgy van, hogy az Atyára emlékeztek az összes időben, máskülönben az a test nem maradna meg. Nektek üzenethozókká kell válnotok és át kell adnotok az üzenetet olyan sok embernek. Ti, gyerekek vagytok azok, akik üzenethozókká válnak. Senki más nem válik azzá. Amikor Krisztus eljön és megalapítja a vallását, őt nem hívják üzenethozónak. Ő csak a keresztény vallást alapította meg. Semmi mást nem tett. Ő belépett valaki más testébe és aztán mások őt követték. A királyság itt megalakul. Ahogy tovább fejlődtök, mindenről vízióval fogtok rendelkezni, hogy mivé váltok és milyen bűnös tetteket követtetek el. Nem tart hosszú ideig, hogy egy vízióval rendelkezzetek. Az emberek feláldozták önmagukat Kashiban. Ott álltak és beleugrottak a kútba. Aztán a kormány azt betiltotta. Ők azt gondolták, hogy elérik a felszabadulást. Most az Atya azt mondja, senki nem érhet el felszabadulást. Rövid idő alatt megkapjátok az összes születésetek büntetését, aztán az összes számla újból elkezdődik. Még senki nem térhet haza. Ők hol maradnának? Akkor a lelkek származási fája megsérülne. Ők sorszám szerint lejönnek és aztán sorszám szerint visszatérnek. Ti, gyerekek víziókkal rendelkeztek és aztán elkészítitek ezeket a képeket, stb. Ti most megkaptátok a 84 születésetek és az egész ciklus eleje, közepe és vége tudását. Ez közöttetek is sorszám szerinti. Néhányan sok jeggyel és néhányan kevés jeggyel mennek át. Senki más nem rendelkezhet 100 jeggyel. Csak az egy Atya rendelkezik 100 jeggyel. Senki más nem válhat olyanná. Mindenki között van egy kis különbség. Nem mindenki tud ugyanolyanná válni. Olyan sok emberi lény van és mindegyik saját megjelenéssel rendelkezik. Az összes lélek olyan parányi. Az emberek olyan nagyok és mégis, két ember megjelenése nem lehet ugyanolyan. Ugyanannyi lélek lesz, mint amennyi most van és ezért van az, hogy ők ott fent fognak maradni az otthonban. Ez a dráma előre elrendelt. Ebben nem lehet a leghalványabb különbség sem. Amikor a felvétel elkészül, ugyanazt fogjátok látni újból. Ti azt mondanátok: Mi 5.000 évvel ezelőtt is itt találkoztunk. Az egy másodperccel sem lehet kevesebb vagy több. Ez a dráma. Azokat hívják az önmegismerés diszkosza forgatóinak, akik rendelkeznek a Teremtő és a teremtés tudásával az intellektusukban. Ti ezt a tudást az Atyától kapjátok. Az emberi lények ezt a tudást nem tudják átadni emberi lényeknek. Az emberi lények imádatot tanítanak, míg az egy Atya tudást tanít nektek. Csak az egy Atya a Tudás Óceánja. Aztán a tudás folyóivá váltok. A felszabadulást és az életben való felszabadulást csak a tudás folyóitól és a Tudás Óceánjától kapják meg. Azok folyóvizek. A víz mindig létezik, míg csak az átmeneti korban van az, hogy megkapjátok a tudást. Bharatban a folyók az összes időben folynak, de az összes város meg fog semmisülni. A többi föld nem marad meg. Nagy esőzések lesznek és a víz a vízbe (az óceánba) fog folyni és csak ez a Bharat marad. Ti most megkaptátok az összes tudást. Ez tudás és a többi imádat. Egyedül Shiv Baba olyan, mint egy gyémánt. Megünneplik a születésnapját. Nektek meg kell kérdeznetek az embereket: Mit tett Shiv Baba? Ő eljött és tisztává tette a tisztátalanokat. Ő elmondja nektek az eleje, közepe és vége tudását. Ezért éneklik azt: Amikor a Tudás Napja felkel… A tudáson keresztül nappal és az imádaton keresztül éjszaka van. Tudjátok, hogy most befejeztétek a 84 születéseteket. Azzal, hogy most Babára emlékeztek, tisztává váltok. Aztán egy tiszta testet kaptok. Mindannyian sorszám szerint fogtok tisztává válni. A fő dolog az emlékezés. Sokan vannak, akik nem tudják, hogyan tekintsék önmagukat egy léleknek és hogyan emlékezzenek az Atyára. Akárhogyan is, ti az Ő gyermekeivé váltatok és így biztosan a mennyországba fogtok menni. A királyságot megteremtik a jelenlegi idő erőfeszítésének megfelelően. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Mindig rendelkezzetek annak a mámorával, hogy most a tudás mester óceánjaivá váltok. Töltsétek fel önmagatokat a tudás erejével és váljatok egy mágnessé. Váljatok egy szellemi üzenethozóvá.

2) Soha ne kövessetek el semmilyen tettet, ami rágalmazná az Atya, a Sarguru nevét. Nem számít, mi történik, nem szabad sírnotok.

Áldás:
Legyetek igazsággal teliek és őszinték, és adjátok át az isteniesség tapasztalatát a viselkedésetekben és az arcotokon az igazságotok alapjával.

A világban sok lélek mondja és gondolja magáról, hogy őszinte és igazmondó. A teljes őszinteség azonban csak a tisztaságon alapulhat. Ha nincs tisztaság, nem lehet mindig igazmondás vagy őszinteség. Az igazság alapja a tisztaság és az igazság gyakorlati bizonyítéka az isteniesség az arcotokon és a viselkedésetekben. A tisztaság alapján természetesen és könnyedén ott van az igazság formája. Amikor mindkettő, ti, lelkek és a testetek is tiszta, akkor lehet azt mondani rólatok, hogy teljesen őszinték és igazsággal teliek vagytok, vagyis egy istenség tele isteniességgel.

Slogen:
Maradjatok elfoglaltak a korlátlan szolgálat végzésével és természetes módon fogtok korlátlan érdektelenséggel rendelkezni.