14.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, váljatok befele-fordultakká, és azon gondolkozzatok, hogy hasznot hozzatok magatoknak. Amikor egy túrára mentek, üljetek magányos csendben, és köpüljétek a tudás óceánját. Kérdezzétek meg magatoktól: Mindig vidám maradok?

Kérdés:
Nektek, a kegyelemteljes Atya gyermekeinek milyen tekintetben kellene kegyelmesnek lennetek magatokkal?

Válasz:
Mint, ahogy az Atya kegyelmes, és azt akarja, hogy a gyermekei tüskékből virágokká változzanak, és olyan sok erőfeszítést tesz azért, hogy titeket, gyermekeket gyönyörűvé tegyen, így nektek, gyermekeknek is kegyelmet kellene éreznetek magatok iránt. Mi Babához kiáltunk: Ó Tisztító, jöjj és tegyél minket virágokká. Ő most eljött, és így nem fogtok virágokká válni? Ha kegyelmesek vagytok magatokkal, akkor lélektudatosak fogtok maradni, és mindent magatokba fogtok szívtok, amit az Atya mond nektek.

Om shanti.
Gyermekek, megértitek, hogy az, az Egyetlen az Atya, a Tanár és a Satguru is. Tehát, az Atya megkérdez titeket, gyermekeket: Amikor eljöttök ide, akkor megnézitek Lakshmi és Narayan, és a létra képeit? Amikor megnézitek azt a kettőt, akkor látjátok a célotokat és tárgyat. Az egész ciklus, - hogy hogyan váltatok istenségekké és aztán hogyan jöttetek lefele ezen a létrán -, belép az intellektusotokba. Csak ti, gyermekek kapjátok meg ezt a tudást. Ti diákok vagytok. A célotok és a tárgy ott van előttetek. Amikor valaki jön, akkor magyarázzátok el neki, hogy ez a célotok és a tárgy. Ezen a tanulmányon keresztül istenségekké váltok. Aztán lejöttök a 84 születés létráján, és aztán azt meg kell ismételnetek. Ez a tudás nagyon könnyű, de ennek ellenére az emberek miért buknak el, amint előrehaladnak? Ez az isteni tanulmány teljesen könnyű összehasonlítva egy világi tanulmánnyal. A 84 születés ciklusa, és a célotok és a tárgy ott vannak előttetek. Ezt a két képet fel kellene tenni a látogatói szobában is. Anyagokra is szükségetek van a szolgálatért, annak érdekében, hogy szolgálatot végezzetek. Ezekben minden tudás benne van. Ebben az időben megtesszük ezt az erőfeszítést. Sok erőfeszítést kell tennünk azért, hogy satopradhanokká váljunk. Befele-fordultakká kell válnotok, és köpülnötök kell a tudás óceánját. Amikor egy túrára mentek, ez az, aminek ott kellene lennie az intellektusotokban. Baba tudja, hogy ez sorszám szerinti. Néhányan ezt nagyon jól megértik, és így biztosan erőfeszítést kell tenniük a saját hasznukért. Mindenegyes diák megérti, hogy ez és ez jól tanul. Ha nem tanultok, akkor kárt okoztok magatoknak. Valamilyen mértékben méltókká kell tennetek magatokat. Ti a korlátlan Atya diákjai is vagytok. Ez a Brahma is tanul. Az a Lakshmi és Narayan a státusz, és a létra, a 84 születés ciklusa. Az, az egyes számú születés, és ez az utolsó számú születés. Ti istenségekké váltok. Amikor az emberek bejönnek, akkor magyarázzátok el nekik a célotok és a tárgy, valamint a létra képeit. Gyertek, és üljetek le ezek elé mindenegyes nap, és emlékezni fogtok erre. Ott van az intellektusotokban, hogy a korlátlan Atya magyaráz nektek. Az egész ciklus teljes tudása bennetek van, így nagyon vidámnak kellene maradnotok. Kérdezzétek meg magatoktól: Miért nem vagyok képes ezt az állapotot fenntartani? Mi az oka annak, hogy az probléma, hogy vidámak maradjatok? Akik elkészítik ezeket a képeket, azoknak ott lenne az intellektusukban, hogy ez az ő jövőbeli státuszuk, hogy ez a céljuk és a tárgy, és hogy ez a 84 születés ciklusa. Arra emlékeznek, hogy ez könnyű raja jóga. Baba folyamatosan magyarázz nektek, mindenegyes nap: Ti a korlátlan Atya gyermekei vagytok, így biztosan igényelnetek kellene a mennyország örökségét, és mivel a teljes ciklus titkait elmagyarázták nektek, ezért biztosan emlékeznetek kellene azokra. Jó modorra is szükségetek van, amikor beszéltek az emberekhez. A viselkedéseteknek nagyon jónak kell lennie. Miközben előrehaladtok, és minden munkátokat elvégzitek, ott kellene maradni az intellektusotokban, hogy eljöttetek az Atyához, hogy tanuljatok. Csak ezt a tudást kell magatokkal vinnetek. A tanulmány könnyű. Ha a diákok nem tanulnak jól, akkor a tanáruk azt gondolná, hogy ebben az osztályban nagyon sok buta gyermek van, hogy rágalmazni fogják a nevét, és nem fog egy díjat kapni. A kormány nem fog neki semmit sem adni. Ez is egy iskola. Itt nem merül fel annak a kérdése, hogy egy díjat kapjanak. Ugyanakkor, arra inspirálnak benneteket, hogy tegyetek erőfeszítést. A viselkedéseteket meg kell reformálnotok és magatokba kell szívnotok az isteni erényeket, és nagyon jó jellemeteknek is kell lennie. Az Atya eljött, hogy hasznot hozzon nektek, de nem vagytok képesek arra, hogy kövessétek az Atya shrimatját. Ha megkapjátok a shrimatot, hogy menjetek el valahova, akkor nem mentek el oda, hanem azt mondanátok: Ott forróság van. Vagy: Ott hideg van. Nem ismeritek fel a tényt, hogy az Atya az, aki azt mondja nektek, hogy azt tegyétek. Csak ez a hétköznapi szekér van az intellektusotokban. Az, az Atya egyáltalán nem lép be az intellektusotokba. Mindenki nagyon fél a nagy királyoktól; nekik nagy hatalmuk van. Itt az Atya azt mondja: Én vagyok a Szegények Ura. Senki nem ismer Engem, a Teremtőt, vagy a teremtmény elejét, közepét és végét. Olyan sok ember van. Nézzétek meg, hogy miről beszélnek! Még azt sem tudják, hogy ki Isten. Ez egy csoda. Az Atya azt mondja: Én belépek egy hétköznapi testbe, és átadom nektek a Magam és a teremtmény elejének, közepének és végének a bemutatását. A 84 születésnek ez a létrája olyan világos. Az Atya azt mondja: Én benneteket azzá tettelek, és most újból azzá teszlek. Nektek isteni intellektusotok van. Aztán, ki tett benneteket olyanokká, akiknek kő intellektusuk van? Fél cikluson át, Ravan királyságában, folyamatosan elbuktatok. Most biztosan tamopradhanokból satopradhanokká kell válnotok. A lelkiismeretetek is azt mondja, hogy az Atya az Igazság. Ő biztosan csak az igazságot mondaná el nektek. Ez a Brahma tanul, és ti is tanultok. Ő azt mondja: Én is egy diák vagyok, és én is figyelmet fordítok erre a tanulmányra. Még nem értem el a pontos karmateet állapotot. Ki ne fordítana figyelmet egy ilyen tanulmányra, hogy egy ilyen magas státuszt igényeljen? Mindenki azt mondaná: Nekünk biztosan igényelnünk kellene egy ilyen státuszt. Mi az Atya gyermekei vagyunk, és így biztosan mestereknek kellene lennünk. Azonban a tanulmányban mindig ott van a fent és a lent. Ti most megkaptátok a tudás igazi lényegét. Kezdetekben csak régi tudás volt. Fokozatosan, folyamatos volt a megértésetek. Most megértitek, hogy valójában csak most kapjátok meg a tudást. Az Atya is azt mondja: Ma elmondom nektek mindközül a legmélyebb dolgokat. Senki nem kaphatja meg azonnal az életben való felszabadulást; nem kaphatnak meg egyszerre minden tudást. Korábban nem volt ez a képetek a létráról. Most megértitek, hogy valóban olyan módon mentetek körbe a cikluson. Mi az önfelismerés diszkoszának vagyunk a forgatói. Baba elmagyarázta nekünk, lelkeknek az egész ciklus titkait. Az Atya azt mondja: A ti vallásotok az, ami sok boldogságot ad. Az Atya, Maga eljön, és a mennyország mestereivé tesz benneteket. A boldogság ideje mások számára most van, amikor a halál ott van előttük. Repülőgépek, elektromosság, stb., ezek korábban nem léteztek. Azoknak az embereknek ez olyan, mintha most lenne a mennyország. Ők olyan sok nagy palotát építenek. Azt gondolják, hogy most nagyon boldogok. Olyan gyorsan képesek elmenni Londonba. Ők ezt tekintik a mennyországnak. Valakinek el kell magyaráznia nekik, hogy az aranykort hívják mennyországnak. A vaskort nem neveznék mennyországnak. Ha valaki elhagyja a testét a pokolban, akkor ő biztosan a pokolban venne újraszületést is. Korábban ti sem értettétek meg ezeket a dolgokat. Most megértitek azokat. Amikor Ravan királysága elkezdődik, elkezdünk elbukni, és aztán minden bűn megjelenik bennünk. Ti most megkaptátok mindezt a tudást, és a viselkedéseteknek is nagyon királyinak kellene lennie. Most még értékesebbek vagytok, mint amikor az aranykorban vagytok. Az Atya, aki a Tudás Óceánja, mindezt a tudást ebben az időben adja nektek. Egyetlen emberi lény sem értheti meg a tudást és az imádatot. A kettőt összekeverték. Azt gondolják, hogy a szentírásokat olvasni tudás, és az imádkozás az imádat. Tehát, az Atya most olyan sok erőfeszítést tesz azért, hogy gyönyörűvé tegyen benneteket. Nektek, gyermekeknek is kegyelmet kellene éreznetek, mert ti Babához kiáltottatok, hogy jöjjön el, és tegye a tisztátalanokat tisztává, és tegye őket virágokká. Az Atya most eljött, így kegyelemmel kellene lennetek magatok iránt. Nem válhatunk ilyen virágokká? Miért nem másztunk még fel Baba szívtrónusára? Ti nem figyeltek. Az Atya olyan kegyelemteljes. Ti az Atyához kiáltotok, hogy jöjjön el a tisztátalan világba, és tegyen benneteket tisztává. Ezért, mint, ahogy az Atya kegyelmet érez, nektek, gyermekeknek is kegyelmet kellene éreznetek. Különben akik rágalmazzák a Satgurut, azok nem igényelhetnek egy magas státuszt. Senki még csak nem is álmodott arról, hogy ki a Satguru. Az emberek azt hiszik, hogy a gurujuk talán elátkozza őket, és veszteség lesz. Amikor van egy gyermekük, akkor azt hiszik, hogy ez a gurujuk áldása miatt van. Az, az ideiglenes boldogság kérdése. Az Atya azt mondja: Gyermekek, most legyetek kegyelmesek magatokhoz. Váljatok lélektudatosokká, és képesek lesztek arra, hogy magatokba szívjátok. A lelkek azok, akik mindent tesznek. Én a lelkeket tanítom. Tekintsétek magatokat lelkeknek. Tegyétek ezt szilárddá, és emlékezzetek az Atyára is. Ha nem emlékeztek az Atyára, akkor a bűneitek hogyan semmisülnének meg? Az emberek az imádat ösvényén is Rá emlékeznek: Ó Isten, légy kegyelmes! Az Atya a Felszabadító és a Vezető is. Ez is az Ő inkognitó dicsérete. Az Atya eljön, és mindent elmond nektek: Ti annak idején, az imádat ösvényén, Rám emlékeztetek. Amikor eljövök, akkor biztosan a Magam idejében kell jönnöm. Az nem úgy van, hogy akkor jövök el, amikor akarom. Én akkor jövök, amikor a drámában rögzített számomra, hogy eljöjjek. Azonban, Nekem nincsenek ilyen gondolataim. Az Atya az, aki tanít benneteket. Ez a valaki is Vele tanul. Az, az Egyetlen soha nem követ el egyetlen hibát sem, vagy okoz bárkinek is szomorúságot. Minden tanár sorszám szerint van. Az, az Igaz Atya megtanítja nektek az igazságot. Az Igazság gyermekei igazak. Aztán azzal, hogy a hamisak gyermekeivé váltok, hamisakká váltok fél ciklusra. Még az Igaz Atyát is elfelejtitek. Először is, kérdezzétek meg, hogy ez az aranykor új világa, vagy az öreg világ. Aztán, az emberek elgondolkoznának azon, hogy nagyon jó kérdéseket tesztek fel. Ebben az időben az öt bűn ott van mindenkiben. Ott az öt bűn nem létezik. Ez valami nagyon könnyű, amit meg kell érteni. Azonban, ha közületek néhányan ezt nem értik meg, akkor hogyan magyarázhatnátok a kiállításokon? Ahelyett, hogy szolgálatot végeznétek, úgy térnétek vissza, hogy ellenszolgálatot végeztetek. Elmenni, és szolgálatot végezni, nem olyan, mint elmenni a nagynénitek otthonába! Nagy megértésre van szükség. Baba mindent megért mindenki tevékenységéiből. Az Atya, Atya, és aztán azt is mondaná: Ez rögzítve volt a drámában. Amikor bárki jön, akkor rendben van, ha egy Brahma kumari magyaráz. Az igazi név Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidhyalaya. A Brahma kumarik nevét dicsőíteni fogják. Ebben az időben mindenki teljesen el vannak merülve az öt bűnben. Olyan nehéz elmenni és magyarázni nekik. Ők semmit nem értenek. Csak azt mondanák, hogy ez a tudás nagyon jó. Ők maguk semmit nem értenek. Továbbra is akadályok lesznek akadályok után. Aztán, meg kell teremtenetek azokat a taktikákat is. Legyen rendőrség az őrző pontokon, és biztosítsátok a képeket. Ez egy áldozati tűz, és így biztosan lesznek itt akadályok. Ebben fel kell áldozni az egész öreg világot. Mi másért neveznék ezt áldozati tűznek? Mindent fel kell áldozni az áldozati tűzben. Ezt hívják Rudra tudása áldozati tüzének. A tudást egy tanulmánynak is hívják. Ez egy patshala (tanulmányhely), és egy áldozati tűz is. Ti a patshalában tanultok (a tanulmány helyen), és istenséggé váltok, és aztán minden feláldozásra kerül ebben az áldozati tűzben. Csak, akik folyamatosan ezt gyakorolják minden nap, lesznek képesek arra, hogy magyarázzanak. Ha valakinek nincs ez a gyakorlata, mit lenne képes magyarázni? A világban néhány ember számára ez most a mennyország, egy ideiglenes időszakra. Számotokra ott lesz a mennyország fél ciklusra. Ez a dráma előre elrendelt. Amikor erről gondolkoztok, akkor elcsodálkoztok ezen. Ravan királysága most a véget ér, és Ráma királysága megalapításra kerül. Ebben egy harc kérdése nem merül fel. Amikor az emberek látják ennek a létrának egy képét, akkor nagyon elcsodálkoznak azon, hogy mi az, amit az Atya elmagyarázott nektek. Ez a Brahma is az Atyától tanult, és így ő magyaráz másoknak. A lányok is magyaráznak. Akik hasznot hoznak sok másnak, azok biztosan több gyümölcsöt kapnak. Akik nem tanultak, azoknak meg kell hajolniuk azok előtt, akik tanultak. Az Atya mindenegyes nap elmondja nektek: Hozzatok hasznot magatoknak. Amikor megőrzitek magatok előtt ezeket a képeket, akkor mámorosakká váltok. Ezért Baba feltetette ezeket a képeket a szobákban. A cél és a tárgy olyan könnyű. Ehhez egy nagyon jó jellemre van szükség. Amikor a szívetek tiszta, a vágyaitok teljesülhetnek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Állandóan maradjatok abban a tudatosságban, hogy a korlátlan Atyának a diákjai vagytok, hogy Isten tanít benneteket, és ezért jól kell tanulnotok, és dicsérnetek kell az Atya nevét. A viselkedésetek legyen nagyon királyi.

2. Váljatok kegyelemteljesekké, mint az Atya, és tegyétek magatokat tüskékből virágokká, és másokat is tegyetek virágokká. Váljatok befele-fordultakká, és gondolkozzatok el azon, hogy hasznot hozzatok magatoknak és másoknak.

Áldás:
Legyetek olyan bátrak, hogy bármilyen ingadozásban ahelyett, hogy elcsüggedtté válnátok, legyen nagy szívetek.

Amikor szembenéztek egy fizikai betegséggel, akkor a tudatban viharok vannak. Amikor egy pénzügyi felfordulás van, vagy egy felfordulás a családban, vagy ingadozás a szolgálatban, soha ne legyetek elcsüggedtek, azért a felfordulás, vagy ingadozás miatt. Váljatok nagyszívűekké. Amikor a karmikus számlák jönnek, amikor bármilyen fájdalom jön, akkor ne merüljetek el abban és így ne váljatok csüggedtekké és ne növeljétek azt, hanem legyen bátorságotok. Legyetek bátrak, és automatikusan meg fogjátok kapni az Atya segítségét.

Slogen:
Csukjátok be a szemeteket bárki gyengesége előtt, és tegyétek a tudatotokat befelé-fordulttá.