15.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, az Atya eljött, hogy a tüskéket virágokká változtassa. Az Atya szereti a tüskéket és a virágokat is. Erőfeszítést tesz, hogy tüskéket virágokká változtassa.

Kérdés:
Mi a gyermekek jele, akik önmagukba szívták ezt a tudást?

Válasz:
Ők csodákat hajtanak végre. Nem képesek meglenni anélkül, hogy hasznot hozzanak önmaguknak és másoknak. Amikor megérinti őket a nyíl, a ragaszkodás legyőzőivé válnak és elmerültté válnak a szellemi szolgálatban. Az állapotuk állandó, stabil, megrázhatatlan, és elmozdíthatatlan. Soha nem hajtanak végre értelmetlen tetteket. Soha nem okoznak szomorúságot senkinek. Ők folyamatosan eltávolítják a hibák tüskéit.

Om shanti.
Ti gyermekek tudjátok, hogy az Atya egy nagy cilinderes óra. Ő a pontos időben jön el, hogy a tüskéket virágokká változtassa. Az nem lehet egy másodperccel sem előbb, vagy később. Abban nem lehet a leghalványabb különbség sem. Ti legédesebb gyermekek is tudjátok, hogy ebben az időben ez a tüskék vaskori dzsungele. Ezért azoknak, akiknek virágokká kell válniuk, érezniük kellene, hogy virágokká válnak. Korábban mi is mindannyian tüskék voltunk. Némelyik kisebb, mások nagyobbak. Némelyik sok szomorúságot okoz, mások kisebb szomorúságot okoznak. Az Atya mindenkit szeret. Ott van az ének: Én szeretem a virágokat és a tüskéket is. Ő először is kit szeret? Ő biztosan szereti a tüskéket. Ő olyan nagy szeretettel rendelkezik, hogy erőfeszítést tesz értük és virágokká változtatja őket. Valójában Ő a tüskék világába jön el. Ebben nem lehet ott a mindenütt jelenvalóság elképzelése. Csak az Egynek van dicsérete. Akkor éneklik egy lélek dicséretét, amikor a lélek egy testet ölt és eljátssza a szerepét. A lélek az, aki emelkedetté válik, és a lélek az, ami romlottá válik. Ahogy egy lélek egy testet ölt és cselekedeteket hajt végre, annak megfelelően azt mondják, hogy a lélek az, aki bűnös tetteket hajt végre, vagy az, aki tiszta tetteket hajt végre. A lélek az, aki jó és rossz tetteket hajt végre. Kérdezzétek meg önmagatoktól: Én egy aranykori isteni virág vagyok, vagy egy vaskori ördögi tüske. Ott van a hatalmas különbség az aranykor és a vaskor között. Nagy a különbség az istenségek és az ördögök között. Azok, akik tüskék, nem nevezhetik önmagukat virágoknak. Az aranykorban virágok vannak. Azok nem léteznek a vaskorban. Ez most az átmeneti kor, amikor tüskékből virágokká váltok. Amikor a tanár átadja nektek a leckét, nektek, gyermekek kötelessége, hogy azt finomítsátok és megmutassátok a tanárnak. Abban is le kellene írnotok: Ha egy virággá akartok válni, akkor tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek a Legfelső Atyára, a Legfelső Lélekre, aki virágokká tesz benneteket. Aztán el fogják távolítani a hibáitokat és szatoprodhanná fogtok válni. Baba átad nektek egy esszé témát és így nektek, gyermekek kötelessége, hogy azt korrigáljátok és kinyomtassátok, hogy aztán minden ember arról gondolkozzon. Ez egy tanulmány. Baba korlátlan történelmet és földrajzot tanít. Azokban az iskolákban az öreg világ történelmét és földrajzát tanítják. Senki nem ismeri az új világ történelmét és földrajzát. Tehát, ez egy tanulmány és egy magyarázat is. Egy bűnös tettet végrehajtani, ostobaság. Aztán elmagyarázzák, hogy nektek nem szabad végrehajtanotok olyan bűnös tetteket, amik szomorúságot okoznak. Ott van az Atya dicsérete, aki a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Itt megtanuljátok, hogy nem szabad szomorúságot okoznotok senkinek. Az Atya átadja nektek a tanítást: Mindig és folyamatosan adjatok boldogságot. Ez az állapot nem teremtődik meg olyan gyorsan. Ti egy másodperc alatt igényelhetitek az örökségeteket az Atyától, de időt vesz igénybe, hogy érdemessé váljatok. Megértitek, hogy az örökség a korlátlan Atyától, a mennyország uralkodása. Elmagyarázzátok, hogy Bharat megkapta a világ uralkodását a parlokik Atyától. Ti mindannyian a világ mesterei voltatok. Nektek, gyermekeknek azzal a boldogsággal kellene rendelkeznetek önmagatokban. Csak a tegnap kérdése, amikor a világ mesterei voltatok. Az emberek több százezer évről beszélnek. Azt mondják, hogy minden kor időtartama több százezer év, míg ti azt mondjátok, hogy az egész ciklus időtartama 5.000 év. Ott van nagy különbség. Csak az egy Atya a Tudás Óceánja. Nektek önmagatokba kell szívnotok az isteni erényeket Tőle. A világban az emberek folyamatosan tamopradhanná válnak napról-napra. Ők folyamatosan több és több hibát követnek el. Korábban nem volt ilyen sok korrupció és önzés. Az most növekszik. Ti most folyamatosan szatopradhanná váltok az Atyára való emlékezés erejével. Ugyanúgy, ahogy lejöttök, vissza is kell térnetek. Először is boldogsággal rendelkeztek, hogy megtaláltátok az Atyát. A kapcsolatotok megformálódik és ott van az emlékezés zarándoklata. Azok, akik több imádatot hajtottak végre, az emlékezés nagyobb zarándoklatával rendelkeznének. Sok gyermek azt mondja: Baba, képtelen vagyok emlékezni. Ugyanaz a dolog megtörténik az imádat ösvényén is. Amikor leülnek, hogy meghallgassanak egy vallásos történetet, az intellektusuk más irányokba vándorol. Az, aki elmondja a történetet, figyeli őket és aztán hirtelen feltenne egy kérdést. Most mit kérdeztem tőletek? Aztán néhányan zavarodottnak tűnnek, míg mások képesek azonnal válaszolni. Nem mindenki ugyanolyan. Bár ők itt ülnek, egyáltalán semmit nem szívnak önmagukba. Ha önmagukba szívnák a tudást, csodákat mutatnának. Nem lennének képesek megmaradni anélkül, hogy hasznot hozzanak önmaguknak és másoknak. Bár néhányan nagyobb boldogsággal rendelkeznek az otthonukban: lehet, hogy van egy nagy házuk és autójuk, stb., amikor a nyíl megérinti őket, ez minden. Ő azt mondaná a férjének: Én ezt a szellemi szolgálatot akarom végezni. Ugyanakkor Maya nagyon erőteljes. Ő nem engedi meg neki, hogy ezt megtegye. Ragaszkodás van. Hogyan tudna lemondani arról a házról és mindazon boldogságról? Á, de mi van azzal a boldogsággal, amit először megtapasztaltatok? Néhányan a milliomosok és multimilliomosok nagy családjához tartoztak, de lemondtak mindenről és eljöttek ide. Mások sorsa megmutatta, hogy nem rendelkeznek bátorsággal, hogy mindent elengedjenek. Ők meg vannak ragadva Ravan láncaiban. Azok az intellektus láncai. Az Atya elmagyarázza: Oh, de ti a világ imádatra méltó mestereivé váltok. Az Atya garantálja, hogy soha nem fogtok beteggé válni 21 születésre. Örökké egészségesek maradtok 21 születésre. Együtt élhettek a férjetekkel, de egyszerűen kérjetek engedélyt, hogy tiszták maradjatok és tegyetek tisztává másokat is. A ti kötelességetek emlékezni az Atyára, akitől megkapjátok a korlátlan boldogságot. Azzal, hogy Rá emlékeztek, tamopradhanból szatopradhanná fogtok válni. Ez a nagy megértés egy kérdése. A testnek nincs garanciája. Legalább tartozzatok az Atyához. Nála nincs semmi szeretetteljesebb. Az Atya a világ mestereivé tesz benneteket és azt mondja: Váljatok olyan szatopradhanná, amilyenné akartok. Korlátlan boldogságot fogtok látni. Baba megnyitotta a mennyország kapuit rajtatok, anyákon keresztül. Ő ráhelyezte a tudás urnáját az anyákra. Baba az anyákat gondnokokká tette: Ti anyák gondoskodtok mindenről. Ő az urnát rájuk helyezte ezen az egyen keresztül és aztán azok az emberek azt írták, hogy köpülték az óceánt és átadták a nektár urnáját Lakshminak. Most tudjátok, hogy Baba megnyitja a mennyország kapuit. Így miért ne igényelnénk az örökségünket Babától. Mért ne válnánk mahavirokká és lennénk felfűzve a győzelem rózsafüzérére. A korlátlan Atya az ölébe vesz titeket, gyermekeket. Miért? Azért, hogy a mennyország mestereivé tegyen benneteket. Ő itt ül és átadja a tanításokat azoknak, akik teljes tüskék. Tehát, Ő szereti a tüskéket is. Ezért teszi őket virágokká. Ti elhívjátok az Atyát, hogy jöjjön el a tisztátalan világba és egy tisztátalan testbe: Hagyd el a Nirvána földjét és gyere el ide. Az Atya azt mondja: A drámának megfelelően el kell jönnöm a tüskék világába. Tehát, Ő biztosan szeret benneteket. Hogyan tudna virágokká tenni benneteket szeretet nélkül. Nektek most vaskori tüskékből a világ aranykori szatopradhan mestereivé kell válnotok. Ezt olyan nagy szeretettel magyarázzák el nektek. Egy kumari egy virág és ezért van az, hogy mindenki meghajol a lábainál. Amikor egy tüskévé (tisztátalanná) válik, neki kell meghajolni mindenki előtt. Tehát, mit kellene tennetek? Egy virágnak kellene maradnotok, hogy örökké virágok maradjatok. Egy kumari bűntelen, bár ő bűnön keresztül vett születést, ugyanúgy, ahogy a szannyaszik is bűnön keresztül vesznek születést. Ők megházasodnak és aztán elhagyják az otthonukat és családjukat. Az emberek nagy lelkeknek nevezik őket. Ott van a hatalmas különbség az aranykori világ mesterei és a vaskor nagy lelkei között. Ezért Baba azt mondta: Tegyétek fel a kérdést: Ti aranykori virágok vagy vaskori tüskék vagytok? Romlottak vagy emelkedettek vagytok? Mivel ez Ravan királysága, ez egy romlott világ. Azt mondják, hogy ez az ördögi királyság, az ördögök királysága. Ugyanakkor egyik sem gondolja ezt magáról. Amikor ti, gyermekek taktikusan felteszitek nekik ezeket a kérdéseket, ők maguk is meg fogják érteni, hogy ők kéjvággyal teli, haragos és kapzsi emberek. Írjátok le ezeket a dolgokat a kiállításokon, hogy érezzék, hogy ők vaskori tüskék. Ti most virágokká váltok. Baba állandóan a Virág. Ő soha nem válik egy tüskévé. Ugyanakkor az összes többi tüskévé válik. Tehát, a Virág azt mondja: Én titeket, tüskéket virágokká változtatlak. Ezért emlékezzetek rám! Maya olyan erőteljes. Tehát, Mayához akartok tartozni? Az Atya önmaga felé húz benneteket és Maya is önmaga felé húz titeket. Ez egy öreg cipő. Egy lélek először egy új cipőt és aztán egy régi cipőt vesz. Ebben az időben minden cipő tamopradhan. Én olyanná teszlek titeket, mint a bársony. Ott, mivel a lelkek tiszták, egy bársony testet kapnak. Itt olyan sok a hiba. Nézzétek meg, hogy nekik milyen jó a megjelenésük. Senki nem tud olyan megjelenést készíteni. Az Atya maga azt mondja: Én olyan emelkedetté teszlek titeket. Miközben otthon éltek a családotokkal, váljatok tisztává. Ott van a jóga tüze, hogy eltávolítsátok a rozsdát, amit felhalmoztatok születésről-születésre. Ebben el fog égni minden. Igaz arannyá váltok. Egy nagyon jó módszert adnak nektek, hogy eltávolítsátok az ötvözetet: Állandóan csak Rám emlékezzetek. Ti rendelkeztek ezzel a tudással az intellektusban. Egy lélek nagyon parányi. Ha az nagyobb lenne, nem tudna belépni. Hogyan lépne be? Az orvosok olyan sokat ütik a fejüket, hogy képesek legyenek látni a lelket. Ugyanakkor, azt nem lehet látni. Nektek lehet víziótok, de nincs haszon a víziókon keresztül. Például, ha van egy víziótok Vaikunthról (a Paradicsomról), mi annak a haszna. Csak, amikor az öreg világ véget ér, tudtok a paradicsom lakóivá válni. Ezért gyakorolnotok kell a jógát. Az Atya elmagyarázza: Gyermekek, nekem először is szeretetem van a tüskék iránt. Az Atya a Szeretet Óceánja maximális mértékben. Ti gyermekek is folyamatosan édessé váltok. Az Atya azt mondja: Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és másokat is nézzetek testvérként és akkor minden kriminális gondolat teljesen véget ér. Az intellektus csalfaságot okoz még a testvér és nővér kapcsolatában is, ezért mindenkit testvérként kellene néznetek. Ott nincs testtudatosság, amivel ott lenne az a tudatosság vagy ragaszkodás. Az Atya csak a lelkeket tanítja. Ezért lelkeknek kell tekintenetek önmagatokat. Az a test múlandó és így nem szabadna ahhoz ragaszkodnotok a szívetekkel. Az aranykorban nem rendelkeztek szeretettel aziránt. Hallottátok a király történetét, aki legyőzte a ragaszkodást. Azt mondják: A lélek le fog vedleni egy testet, elmegy és egy másikat vesz. Ő megkapta a szerepét, így miért rendelkeznétek ragaszkodással? Ezért Baba is azt mondja: Maradjatok óvatosak. Egyetek halvát, még akkor is, ha az anyátok vagy a feleségetek meghal. Ígérjétek meg, hogy nem számít, ki az, aki meghal, nem fogtok sírni. Emlékezzetek az Atyára és szatopradhanná fogtok válni. Nincs más módszer, hogy szatopradhanná váljatok. Csak azzal, hogy erőfeszítést tesztek, fogtok a győzelem rózsafüzérének egy gyöngyszemévé válni. Bármivé válhattok, amivé akartok azzal, hogy erőfeszítést tesztek. Az Atya megérti, hogy ti ugyanazt az erőfeszítést fogjátok megtenni, amit megtettetek az előző ciklusban. Az Atya a szegények Ura. Szegényeknek adnak adományokat. Az Atya maga azt mondja: Én belépek egy hétköznapi testbe. Az se nem szegény, se nem gazdag. Csak ti, gyermekek ismeritek az Atyát, míg a világ többi része mindenütt jelenvalónak nevezi Őt. Az Atya egy ilyen vallást alapít meg, hogy ott a szomorúságot nem fogják említeni. Az imádat ösvényén az emberek áldásokat kérnek. Itt a kegyelem megkapása nem kérdéses. Ki előtt hajolnátok meg? Ő csak egy Pont. Akkor tudnátok meghajolni, ha valamivel nagyobb lenne. Nem tudtok meghajolni valami ilyen parányi előtt. Így ki előtt kulcsolnátok össze a kezeiteket, amikor imádkoztok. Azok mind az imádat ösvényéhez tartoznak. Az imádat ösvényének azok a jelei mind el fognak tűnni. Összekulcsolni a kezeiteket, az imádat ösvényévé válik. A testvérek és nővérek összekulcsolják a kezeiket egymás előtt otthon? Az emberek egy fiúgyermeket kérnek, hogy őt az örökösükké tegyék. A gyermek a mester és ezért az Atya namastet mond a gyermekeknek. Az Atya a gyermekek Szolgálója. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. A szívetekkel ne ragaszkodjatok a múlandó testekhez. Váljatok a ragaszkodás legyőzőivé. Ígérjétek meg, nem számít, ki hagyja el a testét, soha nem fogtok sírni.

2. Váljatok olyan édessé, mint az Atya. Adjatok mindenkinek boldogságot. Senkinek ne okozzatok szomorúságot. Végezzétek el a tüskéket virágokká változtatni szolgálatát. Hozzatok hasznot önmagatoknak és másoknak.

Áldás:
Legyenek tiszta és pozitív gondolataitok önmagatokkal és másokkal kapcsolatban és minden negatívumot alakítsatok át pozitívvá.

Annak érdekében, hogy állandóan erőteljesek maradjatok, egyszerűen emlékezzetek két dologra: Legyenek tiszta és pozitív gondolataitok önmagatokkal és másokkal kapcsolatban. A tiszta és pozitív gondolataitokkal önmagatokkal kapcsolatban át tudtok alakítani bármilyen negatívat pozitívvá. A tiszta és pozitív gondolatok önmagatokért összekapcsolódnak azzal, hogy tiszta és pozitív gondolataitok vannak másokkal kapcsolatban. Ha nincsenek tiszta és pozitív gondolataitok önmagatokkal kapcsolatban, akkor nem lehetnek tiszta és pozitív gondolataitok másokkal kapcsolatban sem. Jelenleg fordítsatok figyelmet mindkettőre, mert olyan sok a probléma és az emberek nem tudnak megérteni titeket pusztán szavakkal. Tehát, használjátok a tiszta és pozitív gondolataitokat és adjatok nekik rezgéseket és akkor meg fognak változni.

Slogen:
Játsszatok a tudás, az erények és az erők ékszereivel, ne sárral.