16.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most testetlenné kell válnotok és haza kell térnetek. Ezért, amikor bárkihez beszéltek, tekintsétek magatokat egy léleknek a testvérlelketekhez beszélve. Tegyetek erőfeszítést, hogy lélektudatosak maradjatok.

Kérdés:
Mi az alapja annak, hogy igényeljétek a jövő uralkodásának tilakját?

Válasz:
Hogy hogyan tanultok. Nektek, mindannyitoknak tanulnotok kell és igényelnetek kell az uralkodás tilakját. Az Atyának az a kötelessége, hogy tanítson benneteket; ebben az áldások nem kérdéses. Ha teljes hittel rendelkeztek, akkor folyamatosan kövessétek a shrimatot. Ne váljatok gondatlanná. Ha véleménykonfliktusotok van és abbahagyjátok a tanulmányt, el fogtok bukni. Ezért Baba azt mondja: Édes gyermekek, legyetek kegyelmesek önmagatokkal. Nektek nem szabad áldásokat kérnetek, de figyelmet kell fordítanotok a tanulásra.

Om shanti.
A Legfelső Tanár tanít titeket, gyermekeket. Ti, gyermekek tudjátok, hogy a Legfelső Atya az Atya és a Tanár is. Ő olyan dolgokat tanít nektek, amiket senki más nem tud tanítani. Azt mondjátok, hogy Shiv Baba tanít benneteket. Az a Baba nem tartozik csak egy személyhez. Ő elmagyarázza nektek a „Manmanabhav” és a „Madhiajibhav” jelentését: Emlékezzetek rám. Gyerekek, most értelmessé váltatok. A korlátlan Atya azt mondja: Ti amúgy is rendelkeztek egy örökséggel. Ezt soha nem szabad elfelejtenetek. Az Atya beszél hozzátok, lelkekhez. Ti most élőlények vagytok. A korlátlan Atya testetlen. Tudjátok, hogy Ő hozzánk beszél ezen a testen keresztül. Ti ezt nem gondolnátok senki másról. Amikor egy tanár tanít az iskolában, azt mondják, hogy egy világi tanár tanítja a világi gyermekeket. Az az Egy parlokik. A Legfelső Atya az, aki tanít titeket, parlokik gyermekeket. Ti a túlvilágnak, a testetlen világnak vagytok a lakói. Az Atya is a túlvilágon él. Az Atya azt mondja: Én a béke földjének vagyok a lakója és ti is annak a helynek vagytok a lakói. Mindkettő, ti és én is ugyanannak a helynek vagyunk a lakói. Ti önmagatokat lelkeknek tekintitek. Én vagyok a Legfelső Lélek. Most itt eljátsszátok a szerepeteket. Miközben eljátsszátok a szerepeteket, tisztátalanná váltok. Ez a korlátlan színpad, ahol a játék lejátszódik. Az egész föld a tettek mezeje és a darab azon játszódik le. Csak ti tudjátok, hogy ez egy korlátlan színdarab. Ebben benne van az éjszaka és a nappal is. A Nap és a Hold korlátlan fényt adnak. Ez a korlátlan egy kérdése. Ti is rendelkeztek tudással ebben az időben. Maga a Teremtő jön el ide és átadja nektek a Teremtő és a teremtés eleje, közepe és vége bemutatását. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy elmondjam nektek a teremtés eleje, közepe és vége titkait. Ez egy iskola. Az Egy, aki tanít benneteket, Abhogta (túl van a tapasztalat hatásán). Senki más nem mondaná azt: Én abhogta vagyok. Ahmedabadban egy szent ezt mondta, de később csaláson kapták. Ebben az időben sok a csalás. Sokan vannak, akik különböző kosztümöket öltenek magukra. Annak az Egynek nincs kosztümje. Az emberek azt gondolják, hogy Krishna mondta el a Gitát. Ezért most olyan sok ember vált Krishnává. Nem lehet olyan sok Krishna. Shiv Baba eljön ide és tanít benneteket. Ő hozzátok, lelkekhez beszél. Nektek ismételten elmondták: Tekintsétek magatokat egy léleknek és mondjátok el ezt a tudást a testvéreiteknek. Ott kellene maradnia az intellektusotokban, hogy ti átadjátok Baba tudását a testvéreiteknek. Mindkettő, férfiak és nők is testvérek. Ezért az Atya azt mondja: Ti mindannyian rendelkeztek az örökség egy jogával tőlem. Általában a nők nem kapnak egy örökséget, mert nekik el kell menniük a férjük otthonába. Itt mindannyian lelkek. Nektek testetlenül kell hazatérnetek. A tudás ékszerei, amiket most megkaptak, múlhatatlan ékszerekké válnak. A lélek az, ami a tudás egy óceánjává válik. A lélek az, ami mindet tesz. Ugyanakkor, amikor az emberek test tudatosak, nem válnak lélektudatossá. Nektek most lélektudatossá kell válnotok és emlékeznetek kell az egy Atyára. Valamilyen erőfeszítésre szükség van. Az emberek olyan sokat emlékeznek a világi gurujaikra. Ők még egy képet is tartanak róluk. Ott van a hatalmas különbség Shiva képmása és egy emberi lény képmása között. Ott van az éjszaka és nappal különbsége. Azok az emberek egy medaliont viselnek a gurujuk képével. A férjüknek nem tetszik, amikor valaki más portréját hordják. Ha Shiva képmását hordjátok, ez mindenkinek tetszeni fog, mert Ő a Legfelső Atya. Nektek rendelkeznetek kellene a képmásával. Ő az Egy, aki egy virágfüzérré tesz benneteket a nyaka körül. Ti egy gyöngyszemmé fogtok válni Rudra rózsafüzérében. Valójában az egész világ Rudra rózsafüzéréhez tartozik és ott van Prajapita Brahma rózsafüzére is. Fent ott van a származási fa. Ez egy korlátolt származási fa és az korlátlan. Ott van az összes emberi lény rózsafüzére. Egy lélek mindegyik közül a legparányibb pont. Az különösen parányi. Folyamatosan számoljátok a pontokat és azok megszámlálhatatlanná válnak. Ti még abba is belefáradnátok, hogy megszámoljátok azokat. Ugyanakkor, nézzétek meg, milyen parányi a lelkek fája. A brahmelem egy nagyon kis térben létezik. Aztán azok a lelkek eljönnek ide, hogy eljátsszák a szerepeiket. Tehát, itt a világ olyan nagy és komplikált. Ők repülőgéppel utaznak más helyekre. Ott nincs szükség repülőgépekre, stb. Ott csak a lelkek kis fája van. Itt az emberi lények fája olyan nagy. Ők mindannyian Prajapita Brahma gyermekei, akit néhány ember Ádámnak, mások Adidévnek neveznek. Biztosan vannak férfiak és nők. A tiétek a családi ösvény. Az elszigetelődés ösvényén nem lehet egy játék. Mi történne csak egy kézzel? Mindkét kerékre szükség van; ha ketten vannak, együtt tudnak versenyezni. Ha a második kerék nem követi az elsőt, akkor az első is lustává válik. Ugyanakkor nem szabad megállnotok a másik miatt. Először ott volt a tiszta családi ösvény és aztán az tisztátalanná vált. Folyamatosan elbuktatok. Most rendelkeztek az összes tudással az intellektusotokban arról, hogy ez a fa hogyan növekszik és hogyan történik a hozzáadás. Senki más nem tud elkészíteni egy ilyen fát. Senki nem rendelkezik a Teremtő vagy a teremtés eleje, közepe és vége tudásával az intellektusában. Ezért Baba azt mondja: Írjátok le, hogy megkaptátok a Teremtő és a teremtés tudásának a végét a Teremtőtől. Azok az emberek nem ismerik se a Teremtőt, se a teremtést. Ha ez a tudás az idők emlékezete óta folytatódna, akkor valakinek képesnek kellett volna lennie arra, hogy ezt átadja nektek. Rajtatok, Brahma kumarokon és kumarikon kívül senki más nem tudja átadni ezt a tudást. Tudjátok, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek csak titeket Brahminokat tanít. Mi Brahminok rendelkezünk mindegyik közül a legmagasabb vallással. Nektek biztosan meg kell mutatnotok nekik a képeket. Semmi nem tud megülni az intellektusukban képek nélkül. Nagyon nagy képeknek kellene lenniük. Azt is elmagyarázták nektek, hogyan növekszik a vallások variációjának fája. Korábban azt mondták, hogy a lélek a Legfelső Lélek és a Legfelső Lélek a lélek. Az Atya most elmondta nektek annak a jelentését. Ebben az időben Brahminok vagytok és aztán istenségekké váltok az új világban. Mi most a legértékesebb átmeneti korban vagyunk, vagyis ez az átmeneti kor, hogy a legemelkedettebb emberi lényekké váljunk. Elmagyarázhatjátok a Teremtő és a teremtés és a hum-so jelentését. Az om azt jelenti, én először is egy lélek vagyok és aztán ott van ez a test. A lélek múlhatatlan és ez a test múlandó. Mi magunkra öltjük ezeket a testeket és eljátsszuk a szerepünket. Ezt hívják lélektudatosságnak. Én, a lélek eljátszok egy ilyen és ilyen szerepet. Én, a lélek ezt teszem. Én, a lélek a Legfelső Lélek egy gyermeke vagyok. Ez a tudás olyan csodálatos. Csak az Atya rendelkezik ezzel a tudással és ezért van az, hogy ti csak az Atyához kiáltotok. Az Atya a Tudás Óceánja. Ezzel összehasonlítva ott van a tudatlanság óceánja. Fél cikluson át tudás és fél ciklusra tudatlanság van. Senki nem ismeri a tudást. A tudás azt jelenti, ismerni a teremtést a Teremtőtől. Tehát a Teremtő biztosan rendelkezne ezzel a tudással. Ezért hívják Őt a Teremtőnek. Az emberek azt gondolják, hogy a Teremtő teremtette ezt a teremtést. Az Atya elmagyarázza, ez a játék örökkévalón előre elrendelt. Ők azt mondják: Ó Tisztító, jöjj el. Így hogyan lehetne Őt a Teremtőnek nevezni. Őt csak akkor lehetne a Teremtőnek nevezni, ha a teljes pusztulás után teremtene. Az Atya a tisztátalan világot teszi tisztává. Tehát, csak ti, legédesebb gyermekek ismeritek a világfa elejét, közepét és végét. Ugyanúgy, ahogy egy kertész ismer minden magot és fát és azzal, hogy látja a magot, az egész fa belép az intellektusába, ez is az emberiség magja. Senki nem ismeri Őt. Azt mondják, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a világ Magja. Ő az Igazság, az Élőlény, az Üdvösség Megtestesítője, a Boldogság, a Béke és Tisztaság Óceánja. Tudjátok, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek átadja nektek az összes tudást ezen a testen keresztül. Tehát biztosan el kell jönnie ide. Hogyan tudná a tisztátalant tisztává tenni inspiráción keresztül? Ezért az Atya eljön ide, mindenkit megtisztít és hazaviszi őket. Az Atya tanítja nektek ezt a leckét. Ez a legértékesebb átmeneti kor. Tartsatok egy előadást arról, hogy az emberi lények hogyan válnak tamopradhanból emelkedetté és szatopradhanná. Sok témával rendelkeztek. Érdemes megérteni, hogy ez a tisztátalan és tamopradhan világ hogyan válik satopradhanná. Ahogy tovább fejlődtök, az emberek meg fogják hallgatni ezt a tudásotokat. Bár lehet, hogy ezt elhagyják, de vissza fognak térni, mert csak ez az egy üzlet van a felszabadulásért és megváltásért. Elmondhatjátok: Mindenki számára a Megváltás Adományozója csak az egy Atya. Őt hívják Shri-Shrinek. Mindegyik közül a legemelkedettebb a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Ő minket emelkedetté tesz. Az aranykor emelkedett és a vaskor romlott. Ők azt mondják, hogy nagy a romlottság, de nem tekintik önmagukat olyannak. A tisztátalan világban egyetlenegy lény sem emelkedett. Amikor Shri-Shri eljön, Ő shrivé tud tenni benneteket. Az istenségek rendelkeztek a shri címmel az aranykor elején. Itt ők mindenkit shri-shrinek neveznek. Valójában a shri egy szó a tisztaságért. Azok más vallásokból nem nevezik önmagukat shrinek. Vagy azt mondanátok, shri pápa? Itt ők mindenkit shrinek neveznek. Ott van a hatalmas különbség a hattyúk és a gólyák között, akik felemelik a gyöngyszemet és akik felszedik a szemetet. Ott van a különbség. Azok az istenségek virágok. Az Allah kertje. Az Atya virágokká tesz benneteket. Ott van a virágok variációja. A legjobb virág a király virág. Lakshmit és Narayant neveznék az új világ király és királynő virágainak. Nektek, gyermekeknek belső boldogsággal kellene rendelkeznetek. Itt semmi külső dolgot nem kell tennetek. Biztosan van jelentése annak, hogy ezeket a fényeket meggyújtják. Nektek azokat Shiv Jayantikor vagy Diwalikor kellene meggyújtanotok. Az emberek meghívják Lakshmit Diwalikor és pénzt kérnek tőle, bár Shiva az Ártatlan Kincstárnok, az Egy, aki feltölti a kincstáratokat. Tudjátok, hogy a végtelen kincstáratok teljessé válik Shiv Baba által. A tudásnak ezek az ékszerei gazdagság. Ott ti nagy gazdagsággal rendelkeztek. Vagyonossá váltok az új világban. Az aranykorban olyan sok ékszer és gyémánt van. Akkor újból ugyanazok lesznek. Az emberek zavarodottá váltak és azon csodálkoznak, honnan fognak még többen jönni, amikor minden véget ér. A bányák üresek lesznek és a hegyek összeomlanak, így azok hogyan fognak újból ugyanazzá válni? Mondjátok el nekik: A történelem megismétlődik. Bármi, ami korábban létezett, meg fog ismétlődni. Ti, gyermekek most erőfeszítést tesztek, hogy a mennyország mestereivé váljatok. A mennyország történelme és földrajza meg fog ismétlődni. Azt mondják az énekben: Te átadtad nekünk az egész világot, a földet, a tengert, az eget, és így azt senki nem veheti el tőlünk. Ezzel összehasonlítva most mi van? Az emberek folyamatosan harcolnak a föld, a víz és a nyelvek felett. Megünneplik Baba, a Mennyország Teremtője születésnapját. Ő biztosan átadta nektek a mennyország uralkodását. Az Atya most tanít benneteket. Nektek elszakadottá kell válnotok ennek a testnek a formájától és tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Nektek vagy a jóga erején keresztül vagy büntetéssel kell tisztává válnotok. Abban az esetben a státusz csökkenne. Ott van a diákok intellektusában, milyen státuszt fognak kapni és a tanáruk ugyanannyit tanít nekik. Aztán még egy ajándékot is adnak a tanáruknak. Itt az Atya a világ mestereivé tesz benneteket, így folyamatosan emlékeztek Rá az imádat ösvényén. Ugyanakkor milyen ajándékot adnátok az Atyának? Itt bármit lássatok, az nem fog megmaradni. Ez egy piszkos öreg világ és ezért kiáltotok hozzám. Az Atya tisztátalanból tisztává tesz benneteket. Nektek emlékeznetek kellene erre a játékra. Én rendelkezem a teremtés eleje, közepe és vége tudásával, amit elmondok nektek. Ti ezt meghallgatjátok és aztán elfelejtitek. A ciklus véget fog érni 5.000 év után. A szerepeitek olyan szeretetteljesek. Szatopradhanná és szeretetteljessé váltok. Aztán ti vagytok azok, akik tamopradhanná is váltok. Ti vagytok azok, akik így kiáltotok: Oh, Baba, jöjj el. Én most eljöttem. Ha rendelkeztek ezzel a hittel, követnetek kell a shrimatot. Nem szabad elkövetnetek semmilyen hibát. Amikor néhány gyermek véleménykonfliktussal rendelkezik, abbahagyják a tanulmányt. Ha nem követitek a shrimatot és nem tanultok, azokká váltok, akik elbuknak. Az Atya azt mondja: Legyetek kegyelmesek önmagatokkal. Nektek, mindannyitoknak tanulnotok kell és át kell adnotok önmagatoknak az uralkodás tilakját. Az Atyának az a kötelessége, hogy tanítson benneteket. Ebben az áldások nem kérdéses. Ha ez így lenne, akkor mindenkinek áldásokat adna. Az imádat ösvényén van az, hogy kegyelmet, stb.-t kérnek. Ez ide nem vonatkozik. Achcha

A legédesebb, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Miközben otthon éltek a családotokkal, versenyezzetek egymás között. Ugyanakkor, ha az egyik kerék lustává válik bármilyen ok miatt, nektek nem szabad megállnotok a másik miatt. Váljatok érdemessé arra, hogy átadjátok önmagatoknak az önuralkodás tilakját.

2. Ünnepeljétek meg a Shiv Jayantit nagy pompával, mert a tudás ékszerein keresztül, amit Shiv Baba most átad nektek, gazdaggá váltok az új világban. Minden kincsestáratok teljessé fog válni.

Áldás:
Legyetek elszakadott megfigyelők és minden problémára találjatok megoldást azzal, hogy erőt vesztek az Atyától.

Ti, gyerekek tudjátok, hogy csak a szélsőséges körülmények után jön el a vég. Mindenféle felfordulás lesz a maga szélsőséges formájában: konfliktus lesz a családokban, sok probléma a tudatotokban és pénzügyi válság. Ugyanakkor az Atya felelős azokért, akik az Atya becsületes társai. Egy ilyen időben tartsátok a tudatotokat az Atyával és akkor képesek lesztek mindent legyőzni a döntéshozó képességetekkel. Váljatok elszakadott megfigyelővé és vegyétek az Atya erejét és könnyedén képesek lesztek legyőzni minden helyzetet.

Slogen:
Most tegyétek félre az összes támaszotokat és készüljetek fel a hazatérésre.