18.02.24    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    31.12.98    Om Shanti     Madhuban


A bátorságotok alapján váljatok szabaddá attól, hogy kemény munkát kelljen végeznetek és állandóan tapasztaljátok meg, hogy győztesek vagytok.


Ma BapDada, az Újkor Teremtője eljött, hogy üdvözölje a különösen szeretetteljes, állandóan együttműködő és nagyon közeli gyermekeit az újkor, az új élet és az új év alkalmából. A gyermekek mindenhol, akik BapDadát személyesen megtartják a szívükben nagy szeretettel, megkapják az üdvözleteket Tőle. BapDada örül, hogy látja a gyermekek lelkesedését és buzgalmát az új évért. Nektek, gyermekeknek a többsége, függetlenül attól, hogy messze vagy közel ültök, mindannyian lelkesedéssel és buzgalommal rendelkeztek a tudatotokban, hogy biztosan hoztok valamilyen újdonságot ebben az újévben. Legyen az önmagatok átalakítása tekintetében, vagy a sikerért a szolgálatban vagy mások átalakításáért a jókívánságaitokkal és tiszta érzéseitekkel, mindannyitok lelkesedése és buzgalma nagyon jó. Ezzel együtt bátorsággal is rendelkeztek a saját kapacitásoknak megfelelően. BapDada biztosan több milliószoros segítséget ad az igaz, bátor gyermekek egyetlenegy gondolata viszonzásaképpen. Ezért állandóan és folyamatosan haladjatok előre bátorsággal. Ne engedjétek, hogy a bátorságotok csökkenjen. Legyen ez önmagatokért vagy másokért, mert ez az új kor a repülésért van a bátorságotokkal. Ez az év meg lett áldva és ez a kor a legértékesebb átmeneti kor. Ez a kor, amikor megkapjátok az összes erőt az örökségetekként közvetlen módon az Adományozótól. Ezért állandóan őrizzétek meg ennek a kornak a fontosságát a tudatosságotokban. Mielőtt elkezdtek bármilyen feladatot, legyen ez a saját erőfeszítéseitekért vagy a világ szolgálatért, állandóan hittel rendelkeztek, hogy a siker garantált a bátorságotokkal és BapDada segítségével. Mindkettőben, a saját erőfeszítéseitekben és a szolgálatban is sikernek kell lennie. A lehetetlennek lehetővé kell válnia, mert ez a kor a siker kora. Ez a kor, hogy a lehetetlen lehetővé váljon. Ezért, számotokra Brahmin lelkek, nem kérdéses ebben a korban, hogy vajon valami meg fog történni, vagy nem, vagy az hogyan fog megtörténni. Meg van írva nektek, Brahminoknak a horoszkópjában, hogy a siker a születési jogotok. Nektek, lelkeknek, akik rendelkeztek az összes joggal, nincs arra szükségetek, hogy gondolkozzatok ezeken a dolgokon. Ti biztosan meg fogjátok kapni az örökségeteket.

Ezért az újévben különösen engedjétek, hogy a tudatosság felmerüljön, hogy a siker nektek, emelkedett Brahmin lelkeknek a joga minden aspektusban. Folyamatosan repüljetek ezzel a hittel és szellemi mámorral. Nem olyan mámorral, ami fel van töltve arroganciával, de szellemi mámorral. Azok, akik hittel rendelkeznek az intellektusukban, állandóan győztesek minden feladatban, amit véghez visznek. A győzelem szerencséjének vonala állandóan látható a Brahmin lelkek homlokán, akik hittel rendelkeznek az intellektusukban. A győzelem tilakjának ragyogása állandóan látható a homlokukon. Ezért van az, hogy nektek folyamatosan meg kell tapasztalnotok ezt az évet az állandó gőzelem éveként. Ti ilyen hittel és mámorral rendelkeztek? Ti duplakülföldiek rendelkeztek ezzel? A duplakülföldiek okosak. (Mindannyian integettek a kezükkel) Nagyon jó. A ti tilakotok látható. Az emberek Bharatból is szerencsések. Miért? Mert Bharat földje nagyon szerencsés. Ezért, függetlenül attól, hogy külföldiek vagytok, vagy azok Bharatból, mindannyian az Adományozó gyermekei, és így minden Brahmin gyermek győztes. Egyszerűen engedjétek, hogy a bátorságotok felmerüljön. Bátorsággal rendelkeztek, mert mester mindenható hatalmak vagytok. Ezek vagytok? (Mindannyian integettek) Ti mindannyian nagyon jól integettek. Most állandóan és folyamatosan integessetek a bátorságotok kezével, még a tudatotokban is. BapDada örül és büszke arra, hogy minden egyes gyermeke sokszor győztes. Ti lelkek nem csak egyszer vagytok győztesek, de sokszor vagytok győztes lelkek. Soha ne gondoljátok azt: Nem tudom mi fog történni. Ne használjátok azokat a szavakat, mi fog történni? Ti győztesek vagytok és mindig győztesek lesztek. Ez mindannyitok számára szilárd? Most, amikor hazatértek, ne írjatok semmilyen gyenge híreket, vagy mondjátok azt, Dadi, Baba, Maya eljött. Ne írjatok ilyen leveleket. Ti Maya legyőzői vagytok. Ha nem vagytok ezek, akkor ki más lenne az? Engedjétek, hogy felmerüljön ez a szellemi mámor. Amikor a tudatotok és intellektusotok elfoglalttá válik más dolgokban, a mámorotok elmerül. Ugyanakkor most és mindig ellenőriznetek kell, hogy lássátok, vajon rendelkeztek-e a győzelemnek ezzel a szellemi mámorával, miközben elvégzitek a dolgokat. Ha hittel rendelkeztek, akkor biztosan rendelkeztek ezzel a mámorral is. A hit jele a mámor és ha rendelkeztek mámorral, akkor biztosan rendelkeztek hittel is. A kettő összekapcsolt. Ezért, most ebben az évben, 1999-ben, állandóan engedjétek, hogy a mámorotok felmerüljön és szabaddá fogtok válni a hibák elkövetésétől. Nem fogtok elkövetni hibákat és nem kell keményen sem dolgoznotok. BapDada már elmondta nektek, hogy nem szereti látni, amikor ti, gyermekek keményen dolgoztok vagy harcoltok. Tehát, hogyan fogjátok megünnepelni ezt az újévet? Ti megünnepeltétek a felszabadulás évét. Véget vetettetek minden negativitásnak és haszontalanságnak. Ezért ez az év automatikusan egy évvé válik, ami szabad a kemény munkától. Ti lelkek, mindannyian azok vagytok, akik élvezetet tapasztaltok. Ti nem azok vagytok, akiknek keményen kell dolgoznotok. Élvezitek az örömet az életetekben vagy szeretitek a kemény munkát? Ti élvezitek az öröm életét, ugye? Tehát ebben az évben váljatok szabaddá attól, hogy keményen kelljen dolgoznotok, akár a tudatotok gondolataiban.

BapDada sok levelet és feljegyzést kapott a gyermekeitől. Elmondták a híreiket azzal kapcsolatban, hogyan rendelkeznek nagyon jó bátorsággal. Elmondták, hogy mostantól kezdve biztosan eljönnek a 108 rózsafüzérébe. A nagyon jó lelkesedés és buzgalom számtalan levele megérkezett. Még a szívtől-szívig tartó párbeszédükben is sokan átadták BapDadának a saját hitük és bátorságuk nagyon jó híreit. BapDada válaszol az ilyen gyermekeknek: Baba kitette a végső pontot nektek, gyermekek, mindannyitok teljes múltjának a végére. Ezért most abba kell hagynotok, hogy a múltatokon gondolkozzatok. Ti bátrak maradtatok egészen mostanáig és így folyamatosan haladjatok előre a bátorságotokkal és Baba segítségével. Függetlenül attól, hogy ezek a gyermekek külföldről vagy erről a földről vannak, írtatok a saját lelkesedésetekről az újévért, ami nagyon jó. BapDada az ilyen gyermekeknek átadja az áldást: Maradjatok halhatatlanok ezzel a bátorsággal, hittel és mámorral. Ugye halhatatlanok fogtok maradni? Ti duplakülföldiek halhatatlanok fogtok maradni? Ti, Bharat emberei halhatatlanok fogtok maradni? Azoknak Bharatból biztosan igényelniük kell a számot.

Az emberek hogyan ünneplik meg az újévet? Először is ajándékokat adnak és másodsorban üdvözlik egymást. Ti mindannyian megeszitek és szétosztjátok az édességet és sokat táncoltok és énekeltek. Ti Brahmin gyermekek nem csak egy napig ünneplitek meg az újévet éjfél után, mert számotokra, Brahmin gyermekek, ennek az újkornak minden pillanata új. Minden lélegzet új és minden gondolat új. Ezért állandóan és folyamatosan osszátok szét a dilkush tolit másoknak is az egész évben. Ne csak egy napig, egy hétig, egy hónapig, négy hónapig, vagy 8 hónapig, de a teljes 12 hónapban. Ugye szét fogjátok osztani? Tudjátok, hogyan osszátok szét a dilkush tolit? Ti mindannyian nagyon okosak vagytok és így folyamatosan szétosszátok a dilkush tolit. Nem szabad elkeseredetté válnotok, amikor néhányan nem fogadják el a dilkush tolitokat a természetük, a szanszkarájuk vagy a problémáik miatt. Ti azt szétosztottátok és a szófogadásotok táblázatát felvettétek BapDadánál. Ne foglalkozzatok azzal, aki felindulttá válik, még azt követően is, hogy dilkush tolit adtatok neki. Nem számít. Az az egy nem érti ezt a titkot és ezért vált felindulttá. Ugyanakkor ti ismeritek az összes titkot. Ezért értsétek meg azt a titkot is, hogy az a személy a saját karmikus számláinak vagy valamilyen problémának a befolyása alatt van. Nektek folyamatosan szófogadónak kell lennetek. Ez így rendben van? Szófogadók kívántok lenni, ugye? Itt nagyon jól mondjátok, igen. Ha innen látnátok önmagatokat, látnátok, hogy milyen jól integettek a kezeitekkel. Azzal, hogy integettek, nagyon boldoggá teszitek Babát és egyetértésben bólogattok és integettek. Ugyanakkor, Baba mindig elégedett minden gyermekkel. Egyszer azt mondta nektek, az én gyermekem és így bárkik vagytok, bármilyenek vagytok, az Atya biztosan örül, hogy lát benneteket. Az Atya megígérte, hogy nem számít hogyan, Ő biztosan érdemessé fog tenni benneteket és visszavisz Önmagával. Ti Vele kívántok visszatérni? Készek vagytok arra, hogy Vele térjetek vissza? Mindannyian készek vagytok? Örökké készek vagytok? Achcha. Ti örökké készek vagytok. Nagyon jó. Örökké boldogok vagytok? Tehát, ha Maya eljön, akkor mi van? Egy kicsit sírni fogtok a tudatotokban? Aztán azt mondjátok, Baba, Maya eljött, ő eljött? Ne sírjatok, de késztessétek önmagatokat repülésre és Maya alattatok fog maradni. Amikor felfele repültök, Maya folyamatosan onnan alulról fog nézni benneteket. Achcha. Nektek folyamatosan boldogságban kell táncolnotok és folyamatosan osszátok széjjel a dilkush tolit. Bárkinek, akivel kapcsoltba kerültök, ilyen vagy olyan ajándékot kell adnotok. Senkinek nem szabadna üres kézzel visszatérnie tőletek. Milyen ajándékot fogtok nekik átadni? Ti sok ajándékkal rendelkeztek. Rendelkeztek az ajándékok tárházával? Ne legyetek fukarak ezen ajándékok átadásában. Folyamatosan adjátok át azokat. Legyetek nagylelkűek. Legyetek együttműködők azzal, hogy valakinek erőt adtok. Valakinek adjátok át az erők vibrációit. Adjátok át valakinek valamilyen erő ajándékát. Ne az ajkaitokon keresztül, de azt adjátok át az arcotokkal és a viselkedésetekkel. Lehet, hogy semmilyen erény vagy erő nem merül fel bennetek, de legalább van egy kis ajándék, amit át tudtok adni. Mi az az ajándék? A jókívánságaitok és tiszta érzéseitek. Legyen az a jókívánság, hogy az az egy is a régelvesztett és most megtalált testvéretek vagy nővéretek. Amikor valakit régelvesztettnek és most megtaláltnak tekintetek, akkor a rossz kívánságok jókívánságokká válnak. Legyen az a tiszta vágy, hogy az a testvér vagy nővér is rendelkezzen egy szereppel a repülő állapotban. Ezért a jókívánságaitokkal együtt át kell adnotok az együttműködéseteket is. Néhány gyermek azt mondja, hogy jókívánságokat adnak, de a másik személy nem fogadja el. OK. Lehet, hogy nem veszik a jókívánságaitokat, de valamit adnak, ugye? Lehet, hogy tisztátalan szavakat vagy tisztátalan vibrációkat adnak, vagy lehet, hogy negatív módon viselkednek veletek, de nektek mindig emlékeznetek kell arra, hogy kik vagytok. Mi a foglalkozásotok? Világátalakítók vagytok. Mi az üzletetek? A világ átalakítása, ugye? Mivel képesek vagytok átalakítani a világot, így amikor valaki valamilyen helytelen dolgot mond nektek, vagy helytelen módon viselkedik veletek, azt nem tudjátok átalakítani? Nem vagytok képesek arra, hogy valamilyen pozitív átalakulást hozzatok? Ti valami negatív dolgot negatívként fogtok venni vagy képesek lesztek a negatívat pozitívvá változtatni és átadni mindenkinek a jókívánságok és tiszta érzések ajándékát? Állandóan tartsátok az összes jókívánság tárházát magatoknál, amiket felhalmoztatok. Ezekből egyszerűen adjatok át valamennyit másoknak és hozzátok el az átalakulást bennük és folyamatosan használni fogjátok a világátalakító címeteket gyakorlati módon. Nagyon szilárdan értsétek meg azt is, hogy azok számára, akik átalakítanak másokat azzal, hogy a gyakorlatba teszik a világ átalakítása feladatát a testi formában, garantált a királyság joga 21 születésre. Lehet, hogy csak egy születésre ültök a trónra, de minden más születésben közeli kapcsolatban lesztek a királyi család lelkeivel és azokkal, akiknek joguk van a királysághoz. Így csak a világátalakítók képesek arra, hogy igényeljék a világ királysága egy jogát. Ezért állandóan emlékezzetek a saját foglalkozásotokra: A ti kötelességetek az, hogy elhozzátok az átalakulást. Ti az Adományozó gyermekei vagytok és így folyamatosan adományozóként kell adományoznotok. Csak akkor nem kell majd senkinek semmit adnotok fizikailag a kezeitekkel a jövőben, mert a királyságotokban mindenki állandóan túlcsorduló lesz. Ez az ebben az időben adományozónak lenni jutalmatok. Ezért hagyjátok abba, hogy azt számoljátok, hogy valaki mit tett vagy mások mi tettek. Váljatok mester adományozóvá és folyamatosan adjátok át az ajándékokat. Milyen üdvözletet fogtok adni? Amikor valaki kap valamit egy másiktól, a szavak, amik felmerülnek az ajkairól és a tudatából olyanok, mint az üdvözletek. Amikor szétosztjátok a boldogságot másoknak, akkor megosztjátok azokat az üdvözleteket. Amikor megünnepeltek egy fesztivált, gratulációkat adtok. Amikor bárki jön elétek, ilyen szavakat kellene mondanotok és ilyen emelkedett gondolatokkal kellene rendelkeznetek a tudatotokban, hogy ő biztosan üdvözleteket és áldásokat adjon a szívéből. Állandóan mondjatok ilyen szavakat és állandóan ily módon legyetek kapcsolatban másokkal, hogy ők mindannyian átadják nektek az üdvözleteket és áldásokat a szívükből újból és újból. Ne mondjatok olyan szavakat, amik nem érdemesek az üdvözletre (a köszönetre). Minden szónak, amit mondotok, olyannak kellene lenni, mint egy ékszer. Azoknak nem szabadna hétköznapi szavaknak lenniük. Az eredmény, amit BapDada látott ez idáig, ilyen volt. Holnap az meg fog változni, de egészen mostanáig a szeretet és a kegyelem, aminek ott kellene lennie a szavaitokban, hiányzik. Ezért mondjatok olyan szavakat, amik olyanok, mint az ékszerek. Mivel ti magatok olyan értékesek vagytok, mint a gyémántok, minden szónak, amit mondotok, olyannak kellene lennie, mint egy ékszer. Azoknak értékesnek kellene lenniük. Azoknak nem szabadna hétköznapinak lenniük, ne legyenek hétköznapiak vagy haszontalanok. Néha BapDada látja… Elmondja nektek az eredményt, mert éjfél után mindennek véget kell érnie. BapDada azt is látta, hogy néhány gyermek nagymértékben szétterjeszti a triviális dolgokat. Ami történik, hogy valaki sokat beszél és ez olyan, mint amikor a fa növekszik és a mag eltűnik. Amikor túl sokat beszélnek ily módon, azt gondolják, hogy azért terjesztenek széjjel valamit, hogy azt letisztázzák, hogy mások is megértsék. Ugyanakkor a lényege annak, amit megpróbálnak letisztázni mások számára, eltűnik annak a kiterjedésében. Ott van a szavak és a beszéd energiája. Amikor a szavaitok haszontalanok, a beszédetek energiája csökken. Ezáltal azok agyának az energiája is csökken, akik túl sokat beszélnek. Emlékezzetek a két szóra, röviden és édesen. Amikor mások ilyen dolgokat mondanak, azt mondjátok nekik, hogy nincs időtök, hogy azokat meghallgassátok, de amikor ti magatok beszéltek valamiről, elfelejtitek az időt. Ezért folyamatosan halmozzátok fel a saját kincseitek tárházát. Halmozzátok fel a gondolataitok tárházát. Halmozzátok fel a szavak kincsét. Halmozzátok fel az összes erőtök kincsét. Halmozzátok fel az időtök kincsét. Halmozzátok fel az erényeitek kincsét. Minden este ellenőrizzétek a saját kincseitek megtakarítási számláját. Mennyi gondolatot halmoztatok fel a legjobb számlátokon ahelyett, hogy azokat elvesztegettétek volna. Mennyi időt halmoztatok fel a legjobb számlátokon? Emelkedett tetteket hajtottatok végre a saját erényeiteken és erőiteken keresztül? Használtátok az erényeiteket? Használtátok az erőiteket? Ez jelenti azt, felhalmozni. Tehát, minden este ellenőrizzétek a saját gondolataitok, az időtök, az erényeitek és erőitek számláját és aztán nézzétek meg, hogy összességében mennyit halmoztatok fel a számlátokon. Ez a megtakarítás segíteni fog nektek és segít másoknak is. Tehát értitek, hogy mit kell tennetek? Ti mindannyian megkérdezitek, hogy mit kellene tennetek. Tehát, ez az, amit tennetek kell. Ti megkaptátok az üdvözleteket és az ajándékot is. Nektek fel kell halmoznotok és el kell engednetek a kemény munkát. Amikor figyelmet fordítotok a megtakarításotokra, akkor nem kell keményen dolgoznotok. Ünnepeljétek meg ezt az évet nagy pompával a kemény munkától szabadnak lenni éveként. Ti megünnepeltétek az évet, ami szabad bármilyen haszontalantól és negatívtól. BapDada most nem kérdezi meg tőletek az eredményt a felszabadulás évével kapcsolatban, mert BapDada emlékszik. BapDada meg fogja kérdezni az eredményt, hogy ti, mindannyian mennyien ünnepeltétek meg az egész évet a felszabadulás éveként és mennyien voltak azok, akik azt csak egy hónapig ünnepelték meg. Ti azt hat hónapon át ünnepeltétek meg? Ti azt fél évig ünnepeltétek? Teljesen megünnepeltétek? BapDada ezt az eredményt 18-án fogja ellenőrizni.

A különösen szerető Brahmin lelkeknek mindenhol, kérlek, fogadjátok el az üdvözleteket és gratulációkat az Új Kor Teremtőjétől. Gratuláció! Ez a pillanat az üdvözletek megosztására és a búcsúra. Ez az átmenet. Az óévvel együtt búcsút vesztek a régi világtól is; búcsút vesztek a régi dolgoktól, a régi problémáktól és a régi szanszkaráktól, és gratulációkat és üdvözleteket kaptok új lelkesedéssel feltöltve az Újévre. Folyamatosan ünnepeljétek meg ezt az évet a kemény munkától szabadnak lenni éveként. Ünnepeljétek meg ezt az évet önmagatok és mások számára az akadályoktól mentes évként. Folyamatosan ünnepeljétek meg ezt az évet olyan évként, amelyben győzelmet arattok a születési jogotokként. Folyamatosan ünnepeljétek meg ezt az évet, mint azt az évet, amelyben ezzel a hittel és mámorral rendelkeztek minden cselekedetben, amit végre hajtotok. Ebben az évben mindannyiótoknak igényelnetek BapDadától és a Dadiktól egy ajándékot, hogy első számúvá váltok. Ezért minden külföldinek és Bharat minden emberének fenn kell tartania a hitet, hogy első számúvá válnak; fejlődniük kell és másokat is fejlődésre kell inspirálniuk. Ezért a sok szeretettel és emlékezéssel, a gondolataival és szavaival együtt BapDada is sokmilliószoros üdvözletet és gratulációt ad. Most egy másodperc alatt, határozottsággal és erőteljes gondolattal, mindannyiótoknak örökre búcsút kell intenetek minden régi ellenállásnak, a régi dolgoknak és az óévnek. Egy másodperc alatt rendelkezzetek ezzel a határozott gondolattal. Most mindannyian stabilizálójátok magatokat abban a gondolatban, hogy határozottsággal siker van.

Áldás:
Legyetek „mester kegyelemteljesek” és adjatok bátorságot a feszültségük miatt elkeseredett lelkeknek és tegyétek képessé őket a tovább haladásra.

Jelenleg sok lélek szorong a belső feszültsége miatt és így ezeknek a szegény tehetetleneknek nincs bátorságuk előre lépni. Bátorságot kell adnotok nekik. Amikor valakinek nincs lába, akkor kap egy mesterséges, fából készült lábat, hogy tudjon járni. Ugyanígy adjátok át nekik a bátorság lábát, mert BapDada látja, milyen azon gyerekek belső állapota, akiknek nincs tudásuk. Külsőleg lehet, hogy az állapotuk tip-top és nagyon jó, de belül nagyon boldogtalanok. Ezért váljatok „mester kegyelemteljessé”.

Slogen:
Legyetek alázatosak, ne érzékenyek; az alázatosság a nagyság.

Megjegyzés: Ma van a 3. vasárnap, a Nemzetközi Világmeditáció Óra, amikor minden Brahmin gyermek 18.30-tól 19.30-ig kollektív jóga tapasyát tart. Miközben stabilak vagytok a fény és erő formátokban, az Atya, a Tudás Napja sugarai alatt, végezzétek el a béke, az erő és a tisztaság sakasha átadása szolgálatát az egész földgolyónak.