19.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, én mindig túl vagyok a hangon. Én eljöttem, hogy elvigyelek titeket, gyerekeket a hangon túlra. Ez most mindannyitok számára a visszavonulás állapota. Nektek most haza kell térnetek, a hangon túlra.

Kérdés:
Kiket hívnátok jó erőfeszítést tévő diákoknak? Mik a fő jelek?

Válasz:
Egy jó erőfeszítést tévő diák az, aki tudja, hogyan beszéljen önmagához és hogyan tanuljon szubtilisan. Az erőfeszítést tévő diákok folyamatosan ellenőriznék önmagukat: Bennem van bármilyen ördögi természet? Milyen mértékben szívtam önmagamba az isteni erényeket? Van bennem bármilyen bűnös gondolat? Ők megőriznék a regiszterüket, hogy lássák, milyen mértékben rendelkeznek állandóan testvéries látásmóddal.

Om shanti.
Baba nektek, szellemi gyerekeknek magyaráz, akik erőfeszítést tesztek, hogy a hangon túlra menjetek, vagyis, erőfeszítést tesztek, hogy hazamenjetek. Az az összes lélek otthona. Megértitek, hogy most le kell vedlenetek azt a testet és haza kell térnetek. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy hazavigyelek titeket. Ezért túl kell maradnotok azon a testen és a testi kapcsolatokon. Ez egy piszkos világ. A lélek tudja, hogy most haza kell térnie. Az Atya eljött, hogy megtisztítson titeket. Nekünk most újból a tiszta világba kell mennünk. Belül köpülnötök kell a tudásnak ezt az óceánját. Senki más nem rendelkezne ilyen gondolatokkal. Tudjátok, hogy örömmel levedlitek azt a testet és hazatértek és azután visszajöttök az új világba, az új és tiszta kapcsolatokba. Nagyon kevesen rendelkeznek ezzel a tudatossággal. Az Atya azt mondja: Fiatal, érett és öreg - nektek, mindannyitoknak haza kell térnetek és azután visszajöttök az új világba, a tiszta kapcsolatokba. Ismételten be kell lépnie az intellektusotokba, hogy most azért tesztek előkészületeket, hogy hazatérjetek. Azok, akik valamit tesznek, Babával fognak visszatérni. Azok, akik most valamit tesznek Isten nevében, multimilliomosokká válnak az új világban. Azok az emberek mindent öntudatlanul tesznek ebben az öreg világban. Abban hisznek, hogy Isten át fogja adni annak a gyümölcsét. Az Atya most elmagyarázza, hogy ők csak ideiglenes gyümölcsöt kapnak. Én most eljöttem és azt tanácsolom nektek: Azok, akik most adnak, azt több milliószorosan visszakapják 21 születésre. Megértitek, hogy elmentek és egy nagy otthonban vesztek születést, vagy Lakshmivá vagy Narayanná váltok. Tehát, akkor annyi erőfeszítést is kell tennetek. Mi előkészületeket teszünk azért, hogy elhagyjuk ezt a piszkos öreg világot. Nekünk le kell mondanunk erről az öreg világról és öreg testről. Nektek oly mértékben kell késznek maradnotok, hogy a végén ne emlékezzetek senki másra. Ha emlékeztek az öreg világra vagy a barátaitokra és rokonaitokra, milyen lesz az állapototok? Azt mondják: Azok, akik egy asszonyra emlékeznek a végén... Ezért nektek az Atyát kell követnetek. Az nem úgy van, hogy Baba azt gondolja, hogy le kell vedlenie a testét, mert ő öreg. Nem. Ti mindannyian öregek vagytok. Ez mindenki számára a visszavonulás állapota. Mindenkinek haza kell térnie. Ezért az Atya azt mondja: Szakítsátok el az intellektusotok jógáját ettől az öreg világtól. Nektek most vissza kell térnetek az otthonotokba. Azután addig fogtok ott maradni, ameddig ott kell maradnotok. Minél később kell eljátszanotok a szerepeteket, annál később fogtok egy testet ölteni és eljátszani a szerepeteket. Néhányan csak száz évvel rövidebb ideig maradnak a béke földjén, mint 5.000 év; ők a végén jönnek el. Amikor valaki feláldozza önmagát Kashiban, az összes bűne megsemmisül. Azok, akik a végén jönnek el, mennyi bűnt halmoznának fel? Ők eljönnek és elmennek. Akárhogyan is, senki nem kaphat örökkévaló felszabadulást. Mit tennének azzal, hogy ott maradnak? Nekik biztosan el kell játszaniuk a szerepüket. A ti szerepetek az, hogy az elején jöjjetek el. Az Atya azt mondja: Gyerekek, továbbra is felejtsétek el ezt az öreg világot. Nektek most haza kell térnetek. A 84 születésetek szerepe most végetér. Tisztátalanná váltatok. Nektek most egy léleknek kell tekintenetek önmagatokat és az Atyára kell emlékeznetek. Szívjátok magatokba az isteni erényeket. Az Atya elmagyarázza: Gyerekek, továbbra is ellenőrizzétek önmagatokat: Van bennem ördögi természet? A természeteteknek isteninek kell lennie. Ezért vezessetek egy táblázatot és az szilárddá fog válni. Akárhogyan is, Maya olyan, hogy nem engedi meg nektek, hogy vezessétek a táblázatot. Azt két-három napig vezetitek, azután abbahagyjátok, mert ez nincs ott a szerencsétekben. Ha ez ott van a szerencsétekben, akkor nagyon jól vezetitek a regisztereteket. Az iskolában biztosan tartanak naplókat. Itt is mindenkinek, az összes centrumban vezetnie kellene a saját táblázatát vagy regiszterét. Azután ellenőrizzétek, vajon mindennap eljöttök? Magamba szívom az isteni erényeket? Nektek magasabbra kell mennetek, mint a testvér és nővér kapcsolata. Csak a testvériesség szellemi látásmódja legyen. Én egy lélek vagyok. Nem szabad, hogy bűnös látásmód legyen. A kapcsolat a testvéré és nővéré, mert ti Brahma kumarok és kumarik vagytok. Ti az Egy Atya gyermekei vagytok. Csak ebben az átmeneti korban van az, hogy a testvér és nővér kapcsolatában maradtok, hogy a bűn látásmódja végetérjen. Csak az Egy Atyára szabad emlékeznetek. A hangon túlra kell mennetek. Ily módon beszélni önmagatokhoz, a szubtilis tanulmány. Nincs szükség arra, hogy bármilyen hangot teremtsetek. Babának azért kell eljönnie a hangba, hogy nektek, gyerekeknek magyarázzon. Neki azért is kell magyaráznia nektek, hogy a hangon túlra menjetek. Most haza kell térnetek. Ti az Atyához kiáltottatok, hogy jöjjön el és vigyen benneteket magával: Mi tisztátalanok vagyunk és nem tudunk hazatérni. Ki tud minket tisztává tenni a tisztátalan világban? A szentek és a bölcs emberek, stb. nem tudnak tisztává tenni titeket. Ők maguk elmennek és megfürdenek a Gangeszben, hogy tisztává váljanak. Ők még az Atyát sem ismerik. Azok, akik ismerték Őt az előző ciklusban, azok, akik erőfeszítést tesznek. Senki más, csak az Atya tud arra inspirálni benneteket, hogy megtegyétek azt az erőfeszítést. Az Atya mindegyik közül a Legmagasabb. Nézzétek meg azt az állapotot, amit az emberi lények elértek azzal, hogy egy ilyen Atyát beletettek a kövekbe és kavicsokba. Ők továbbra is lejöttek a létrán. Az egyik oldalon teljesen bűntelenek és a másik oldalon azok az emberek teljesen bűnösek. Most csak azok fognak hinni ezen dolgokban, akik az előző ciklusban is elhitték. A ti kötelességetek az, hogy mindenkinek, aki eljön ide, elmondjátok az Atya utasításait. Magyarázzátok el a létra képét. Ez most mindenki számára a visszavonulás állapota. Most mindenki a béke földjére vagy a boldogság földjére fog menni. Azok fognak a boldogság földjére menni, akik teljesen tisztává teszik a lelküket az intellektus jógájának erejével. Emlékeznek Bharat ősi jógájára. A lélek most emlékszik arra, hogy valóban először jött el ide és most haza kell térnie. Most emlékeztek a szerepetekre. Azok, akik nem válnak ennek a klánnak a részévé, nem emlékeznek arra, hogy tisztává kell válniuk. A tisztává válásért erőfeszítést kell tennetek. Az Atya azt mondja: Tekintsétek magatokat lelkeknek és emlékezzetek rám és a bűn legyőzőivé fogtok válni és testvéreknek és nővéreknek fogjátok tekinteni önmagatokat és a látásmódotok meg fog változni. Az aranykorban a látásmódotok nem helytelen. Az Atya továbbra is magyaráz: Gyerekek, kérdezzétek meg önmagatoktól: Én egy aranykori istenség vagy egy vaskori emberi lény vagyok? Nektek, gyerekeknek nagyon jó képeket, szlogeneket, stb-ket kell készítenetek. Az egyik képnek fel kell tennie ezt a kérdést: Ti aranykoriak vagy vaskoriak vagytok? A második képnek egy másik kérdést kell feltennie. Nektek ilyen lelkesedést kell teremtenetek mindenhol. Az Atya shrimatot ad, hogy a tisztátalant tisztává tegye. Akárhogyan is, mit tudnék az üzletetekről, stb-ről? Ti az Atyához kiáltotok, hogy jöjjön el és mutassa meg nektek az ösvényt, hogy emberi lényekből istenségekké váljatok. Én eljövök és ezt megmutatom nektek. Ez egy ilyen egyszerű dolog. A jelzés, amit átadok nektek, nagyon könnyű: „Manmanabhav”. Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára. Mivel nem értik ennek a jelentését, azt mondják, hogy a Gangesz a tisztító. Az Atya a Tisztító. Most ez mindenki számára az elrendezés időszaka. Én képessé teszlek titeket arra, hogy elrendezzétek a karmikus számláitokat és hazaviszlek. Megértitek, amikor az Atya magyaráz, de ha ez nincs ott a szerencsétekben, elbuktok. Az Atya azt mondja: Tekintsétek magatokat testvérnek és nővérnek. Soha nem szabad helytelen látásmóddal rendelkeznetek. Néhányakban ott van a kéjvágy ördögi szelleme. Mások a kapzsiság ördögi szellemével rendelkeznek. Néha, amikor jó ételt látnak, kísértésbe esnek. Amikor látják, hogy valaki pörkölt csicseriborsót árul, enni akarnak abból. Azután, ha azt megeszitek, mivel gyengék vagytok, az gyorsan befolyásol benneteket és az intellektusotok romlottá válik. Nektek azokat kell követnetek, akiknek az Anya, az Atya és a különleges gyerekek egy bizonyítványt adnak. Azt kell ennetek, amit a yagyából kaptok, azt nagyon édesnek tekintve. Nem szabad, hogy kísértésbe essetek. Jógára is szükség van. Ha nincs jóga, azt mondanátok: „Nekem ezt meg kell ennem, máskülönben beteg leszek”. Ott kell maradnia az intellektusotokban, hogy eljöttetek ide, hogy istenségekké váljatok. Most haza kell térnetek és azután elmentek és egy bébivé váltok az anyátok méhében. Az anya bármit eszik és iszik, az hatással van a gyermekre az anyaméhben. Ezek a dolgok ott nem léteznek. Ott minden elsőosztályú lesz. A mi anyáink első osztályú dolgokat fognak enni, amit táplálékul adnak nekünk. Ott minden első osztályú. Amikor megszülettek, az ételetek és italotok tiszta. Tehát, előkészületeket kell tennetek, hogy elmenjetek egy ilyen mennyországba. Emlékeznetek kell az Atyára. Az Atya eljön és megfiatalít titeket. Ők majom mirigyet ültetnek az emberi lényekbe, azt gondolva, hogy fiatalokká válnak, ugyanúgy, ahogy végrehajtanak szív-transzplantációkat. Az Atya nem ad nektek egy másik szívet. Ő eljön és megváltoztat titeket. Mindaz tudomány. Ők továbbra is bombákat, stb. készítenek. Mindazok a dolgok el fogják pusztítani a világot. Az egy tamopradhan intellektus. Ők boldogok, hogy ez a sors megteremtődik. A bombákat biztosan el kell készíteni. A szentírásokban azt írják, hogy a rakéták felmerültek a gyomrukból és ez és ez történt. Az Atya most elmagyarázta, hogy mindazon dolgok az imádat ösvénye. Egyedül én tanítok nektek raja jógát. Az csak egy történet. Azzal, hogy azokat meghallgatjátok, az állapototok olyanná válik, amilyen. Az Atya most elmondja nektek az igaz Narayan történetét, a harmadik szem történetét és a Halhatatlanság Ura történetét. Ti ezen a tanulmányon keresztül kapjátok meg azt a státuszt. Akárhogyan is, nincs olyan Krishna, stb., mint amilyet ők ábrázoltak, a diszkoszt forgatva és azzal mindenkit megölve. Én egyszerűen raja jógát tanítok nektek és megtisztítalak. Az önmegismerés diszkosza forgatóivá teszlek benneteket. Ők Krishnát a diszkosszal ábrázolták. Hogyan forgatná az önmegismerés diszkoszát? Ez nem egy varázslat kérdése. Mindaz rágalom. Az fél cikluson keresztül folytatódik. A dráma ilyen csodálatos. Ez most mindenki számára, öreg és fiatal, a visszavonulás állapota. Nekünk most haza kell térnünk és ezért emlékeznünk kell az Atyára. Semmi másra nem szabad emlékezni. Csak akkor tudtok elérni egy magas státuszt, ha ilyen állapottal rendelkeztek. Nektek meg kell kérdeznetek a szíveteket: A regiszterem milyen mértékben van rendben? A regiszterből meg tudjátok mondani a tevékenységeteket, hogy rendszeresen tanultok vagy nem. Néhányan hazudnak. Az Atya azt mondja: Mondjatok igazat. Ha ezt nem teszitek, a regiszteretek megsérül. Megígértétek Istennek, hogy tisztává fogtok válni. Tehát, ha megszegitek ezt az ígéretet, az állapototok ilyenné fog válni. Ha belezuhantok a bűnbe, az egész játéknak vége. Az első ellenség a testi tudatosság, azután a kéjvágy, azután a harag. Valaki hozzáállása tisztátalanná válik, amikor testi tudatosság van. Ezért az Atya azt mondja: Legyetek lélektudatosak! Ez az egy Arjuna is. Az Krishna lelke volt. Az egy neve, akibe belépett, megváltozott. Az Ő neve nem Arjuna. Az emberek azt mondják, hogy ez a fa, stb., mind a ti elképzelésetek. Egy ponton látni fogjátok azt, amit ti, emberek elképzeltek. Nektek, gyerekeknek nagyon boldognak kell lennetek, hogy elmentek a mennyországba és újból kisgyermekké váltok. Azután a nevetek, a formátok, a földetek és az időtök, stb. mind új lesz. Ez a korlátlan dráma. Mindaz, ami előre elrendelt, újból megtörténik. Ennek meg kell történnie. Tehát, miért kellene aggódnunk? Ti, gyerekek most rendelkeztek a dráma titkaival az intellektusotokban. Rajtatok, Brahminokon kívül ezt senki más nem tudja. Ebben az időben az összes ember mind imádó a világban. Ahol imádók vannak, ott nem lehet egyetlenegy személy sem, aki imádatra méltó. Az imádatra méltók az arany és ezüstkorokban léteznek. A vaskorban imádók vannak. Tehát, hogyan hívhatnátok önmagatokat imádatra méltónak? Csak az istenségek imádatra méltók. Az emberi lények imádók. Az Atya elmagyarázza nektek a fő dolgot: Ha tisztává akartok válni, állandóan csak rám emlékezzetek. A drámának megfelelően bárki bármilyen erőfeszítést tett, ő ugyanannyit fog most is tenni. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Őrizzétek meg a tanulmányotok regiszterét. Nézzétek meg a táblázatotokat, hogy lássátok: Milyen mértékben rendelkezem testvéries látásmóddal. A természetem istenivé vált?

2) Kontrolláljátok a nyelveteket (íz és étel). Ott kell maradnia az intellektusotokban, hogy istenségekké váltok, ezért nagy figyelmet kell fordítanotok az ételetekre és italotokra. Az ízlelőbimbóitoknak nem szabad csalfaságot okozniuk. Követnetek kell az Atyát és az Anyát.

Áldás:
Legyetek különleges lelkek és igényeljetek minden jogot azáltal, hogy felismeritek az Atyát a megkülönböztetés erejével.

BapDada látja minden gyermek különlegességét. Még ha nem is váltatok tökéletessé és erőfeszítéseket tesztek, nincs egyetlen olyan gyermek sem, akinek ne lenne legalább egy különlegessége. Mindannyiótok legfőbb különlegessége az, hogy a sokmillióból a maroknyi listáján vagytok. Felismerni az Atyát, és azt mondani, „Az én Babám”, és igényelni minden jogot, ez a megkülönböztető képességgel rendelkező intellektus különlegessége. Ez az emelkedett erő tett titeket különleges lelkekké.

Slogen:
A toll, amellyel meg tudjátok rajzolni az emelkedett szerencse vonalát, az emelkedett tevékenységetek. Ezért teremtsetek annyi szerencsét, amennyit csak akartok.