20.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, igaz szellemi szolgálatot kell végeznetek a testetekkel, a tudatotokkal és vagyonotokkal. Csak a szellemi szolgálatotok által fog Bharat aranykorrá válni.

Kérdés:
Mire kellene állandóan emlékeznetek azért, hogy szabadok maradjatok az aggodalomtól? Mikor lesztek képesek szabadok maradni az aggodalomtól?

Válasz:
Annak érdekében, hogy szabadok maradjatok az aggodalomtól, mindig emlékezzetek arra, hogy ez a dráma teljesen pontosan kerül megteremtésre. Bármi is történik az teljesen pontos a dráma szerint. Azonban ti, gyermekek ebben az időben nem maradhattok szabadok az aggodalomtól. Amikor eléritek a karmateet állapototokat, akkor lesztek szabadok az aggodalomtól. Ahhoz nagyon jó jógára van szükség. A jógi és gyani gyermekek nem maradhatnak rejtettek.

Om shanti.
A Tisztító, Shiva Isten beszél. Az Atya elmagyarázta, hogy egyetlen emberi lényt sem lehet Istennek nevezni. Az emberek is tudják, hogy a Tisztító csak Isten lehet. Shri Krishnát nem lehet a Tisztítónak hívni. A szegény emberek nagyon zavarodottak. Csak amikor a szál összegabalyodik Bharatban, Shiv Babának akkor el kell jönnie. Senki más, csak az Atya tudja azt kibogozni. Egyedül Ő a Tisztító, Shiv Baba. Ezt csak ti, gyerekek tudjátok és az is sorszámszerinti, annak alapján, amennyi erőfeszítést tesztek. Bár ti itt ültök, és ezt mindennap meghallgatjátok, de nem maradtok tudatában annak, hogy Shiva Babával ültök, hogy Ő jelen van ebben a valakiben, tanít minket, megtisztít bennünket, és elmondja nekünk ezeket a módszereket. Ti az önfelismerés diszkosza forgatóivá váltok, megkapjátok a tudást a Teremtőről és a teremtményről, legyőzitek a kéjvágyat, és a világ legyőzőivé váltok. Tehát, az, az Atya a Tisztító. Ő az új teremtmény Teremtője is. Ti most erőfeszítést tesztek azért, hogy elérjétek a korlátlan királyságot. Mindegyiktek megérti, hogy Shiva Babától igénylitek a királyságotok szerencséjét. Még ezt sem értik meg pontosan. Néhányan ezt egy kicsit tudják, és néhányan egyáltalán nem tudják. Shiv Baba azt mondja: Én vagyok a Tisztító. Ha bárki jön és megkérdez Engem, akkor át tudom adni neki a bemutatásomat. Az Atya nektek is átadta a Saját bemutatását. Shiva Baba azt mondja: Én belépek egy hétköznapi testbe. Ez a test hétköznapi. Ő a fa tetején áll. Őt a tisztátalan világban állva mutatják, és lent, alul tapasyát végezve. Shiva Baba ezt a valakit arra is megtanítja, hogy hogyan végezzen tapasyát. Shiva Baba raja jógát tanít. Alul ott van Adi Dev és a tetején Adi Nath (az Úr). Ti, gyerekek elmagyarázhatjátok: Mi, Brahminok, Shiv Baba gyermekei vagyunk. Ti is Shiv Baba gyermekei is vagytok, de ezt nem tudjátok. Isten az Egyetlen, és mindenki más, testvér. Az Atya azt mondja: Én csak a gyermekeimet tanítom. Én csak azokat tanítom és teszem istenségekké, akik felismernek Engem. Bharat, maga volt a mennyország, és az most a pokol. Csak azok fognak a világ legyőzőivé válni, akik legyőzik a kéjvágyat. Én megalapítom az aranyvilágot. Bharat az aranykorban volt és azután már nagyon sokszor elment a vaskorba. Ezt senki nem tudja. Senki nem ismeri a Teremtőt, vagy a teremtmény elejét, közepét és végét. Én tudás teljes vagyok. Ez a ti célotok és tárgyatok. Én belépek ennek a valakinek a hétköznapi testébe, és tudást adok nektek. Most tisztává kell válnotok. Azzal, hogy legyőzitek azokat a bűnöket, a világ legyőzőivé fogtok válni. Ti, gyerekek, mind, erőfeszítést tesztek. Ti szellemi szolgálatot és nem fizikai szolgálatot végeztek, a testetekkel, tudatotokkal és a gazdagságotokkal. Ezt hívják szellemi tudásnak. Ez nem imádat. Az imádat kora a réz és vaskorok. Azt Brahma éjszakájának is nevezik, míg az arany és ezüstkorokat Brahma nappalának hívják. Ha valaki, aki a Gitát tanítja, eljön, akkor el kellene neki magyaráznotok, hogy a Gitában van egy hiba. Ki mondta el a Gitát? Ki tanított raja jógát? Ki mondta azt, hogy azzal, hogy legyőzitek a kéjvágyat, a világ legyőzőivé váltok? Ugye ez a Lakshmi és Narayan váltak a világ legyőzőivé? Ő leült és elmagyarázta nekik a 84 születésük titkait. Mindegy, hogy ki az, nekik el kell ide jönniük, hogy megkapják a tudást. Én titeket, gyerekeket tanítalak, de közületek is néhányan nem nagyon jól értik és ezért emlékeznek arra: A több millióból egymaroknyi. Néhányan csak 5%-ban tudják, hogy Én ki vagyok, és mi vagyok. Nektek ismernetek kell az Atyát, és pontosan kell Rá emlékeznetek. Miért nem emlékeztek Rám állandóan? Ti azt mondjátok: Baba, én elfelejtek Rád emlékezni. Oh, nem tudtok Babára emlékezni? Valójában az Atya elmagyarázza, hogy ez valami, ami erőfeszítést igényel. Azonban Ő folyamatosan pumpál benneteket, hogy erőfeszítést tegyetek. Oh! Ti elfelejtitek az Atyát, aki a tej óceánjába visz benneteket és a világ mestereivé tesz titeket. Maya biztosan felejtésre fog késztetni benneteket. Ez időt fog igénybe venni. Az nem úgy van, hogy Maya biztosan felejtésre fog késztetni benneteket, ti ott (nyugodtan) ülhettek. Nem, biztosan erőfeszítést kell tennetek; le kell győznötök a kéjvágyat. Állandóan csak Rám emlékezzetek, és a bűneitek meg fognak semmisülni. Mint, ahogy Én azt mondom nektek, gyerekek, mindegyikteknek „gyermek”, hasonlóan, még ha a legfelső bíró is az, akkor is azt mondanám neki, „gyermek”, mert Én vagyok Isten, a Magasak közt a Legmagasabb. Egyedül Én tanítom nektek mindközül a legmagasabb tanulmányt azért, hogy képessé tegyelek benneteket arra, hogy megkapjátok a hercegek és hercegnők státuszát. Az Atya azt mondja: Én ezt a valakit tanítom. Azután ez a valaki Shri Krishnává válik. Brahma és Saraswati azután Lakshmivá és Narayanná válnak. Ez a családi ösvény folyamatos. Akik az elszigetelődés ösvényéről vannak, azok nem taníthatnak raja jógát. Mind a kettőre, királyra és királynőre is szükség van. Azok az emberek külföldre mennek, és azt mondják, hogy ők raja jógát tanítanak. Azonban, ők azt mondják, hogy a boldogság olyan, mint egy varjú ürüléke. Tehát, hogyan taníthatnának raja jógát? Ezért nektek, gyerekeknek olyan lelkeseknek kellene lennetek. Azonban, a gyerekek még mindig fiatalok. Még nem váltak érettekké; bátorságra van szükségük az érettséghez. Az Atya azt mondja nektek: Ez Ravan közössége. Ti így kiáltotok: Óh, Tisztító, jöjj el! Tehát, ez egy tisztátalan világ, vagy egy tiszta világ? Ti megértitek, hogy a pokol lakói vagytok. Ez az istenségi közösség? Ez Rama királysága? Nem Ravan királyságához tartoztok? Ebben az időben mindenkinek ördögi intellektusa van, Ravan királyságában. Most ki tenne egy ördögi intellektust istenivé? Tegyetek fel négy-öt ilyen kérdést, amik elgondolkoztatnák az embereket. Nektek, gyerekeknek az a kötelessége, hogy átadjátok az Atya bemutatását. A fa fokozatosan növekszik. Azután nagyon nagy lesz a kiterjedés. Maya is forgásra késztet, és teljesen leüt benneteket. Sokan meghalnak a bokszban, és sokan meghalnak itt is. Ők belezuhannak a bűnbe és meghalnak. Azután erőfeszítést kell tenniük az elejétől. A bűn teljesen megöli őket. Bármennyi rozsdát távolítottak el azzal, hogy tisztátalanból tisztává váltak, mindaz a bevétel elvész. Aztán újból erőfeszítést kell tenniük. Azt nem mondhatjátok, hogy nem szabad megengednetek valakinek, hogy idejöjjön. Nem, el kell magyaráznotok annak a valakinek: Minden, amit megkerestél az emlékezés zarándoklatán és a tanulmányon keresztül, megsemmisül. Ők olyan alacsonyra zuhannak. Ha ismételten, folyamatosan elestek, akkor azt mondanák nektek, menjetek ki. Egyszer, vagy kétszer próbálhattok. Kétszer megbocsátanak nektek, és azután reménytelen esetekké váltok. Ők elmennének oda, de egy piszkos osztályba. Ezt mondanák összehasonlításként. Azokra mondják azt, hogy egy piszkos osztályban vannak, akik teljesen alacsony státuszt kapnak. Ott vannak a szolgálólányok és szolgálók, krematorok és az alattvalók szolgálólányai és szolgálói. Az Atya tudja, hogy Ő tanít benneteket, hogy Ő minden 5.000 évben tanít titeket. Azok az emberek több százezer évről beszélnek. Ahogy tovább haladtok, majd elkezdik azt mondani: Ez valóban 5.000 év kérdése. Ez ugyanaz a nagy háború. Azonban, ők nem tudnak az emlékezés zarándoklatán maradni. Napról-napra az folyamatosan túl késővé válik. Arra emlékeznek: Sok idő eltelt és kis idő maradt hátra. Mindezek a dolgok erre az időre vonatkoznak. Kis idő maradt hátra ahhoz, hogy tisztává váljatok. A háború csak ott áll előttetek. Kérdezzétek meg a szíveteket: Az emlékezés zarándoklatán vagyok? Amikor új emberek jönnek, akkor nektek, gyerekeknek biztosan arra kell késztetnetek őket, hogy töltsenek ki egy formanyomtatványt. Csak aztán tudtok magyarázni nekik, amikor kitöltik a formanyomtatványt. Ha valaki nem akarja megérteni, akkor mit írna a formanyomtatványra? Olyan sok ember csak úgy eljön ide. Mondjátok el nekik: Ti az Atyához kiáltotok: Oh, Tisztító, jöjj el! Tehát, ez biztosan egy tisztátalan világ. Ezért kiáltotok: Ó, Tisztító jöjj, és tegyél minket tisztává! Néhányan ezzé válnak és mások nem. Baba sok levelet kap. Ti, mind azt írjátok: Shiv Babának Brahmán keresztül. Shiv Baba is azt mondja: Én belépek egy hétköznapi testbe. Én elmondom neki a 84 születésének a történetét. Más emberi lény nem ismeri a teremtmény elejét, közepét és végét. Az Atya most azt elmondta nektek. Baba elkészíttette ezeket a képeket, stb. azzal, hogy isteni víziókat adott nektek, gyerekeknek. Baba csak titeket, lelkeket tanít. A lelkek könnyen testetlenekké válnak. Nektek különállónak kell tekintenetek magatokat azoktól a testektől. Baba azt mondja: Gyerekek, legyetek lélektudatosak! Legyetek testetlenek! Én titeket, lelkeket tanítalak. Ez a lelkek találkozója a Legfelső Lélekkel. Ezt hívják az átmeneti kor találkozójának. A Gangesz vize nem tisztít meg senkit. A bölcsek, a szent emberek, a rishik és a munik, stb. mind elmennek, hogy megfürödjenek a Gangeszben. Hogyan lehetne a Gangesz a Tisztító? Isten beszél: A kéjvágy a legnagyobb ellenség. Azzal, hogy azt legyőzitek, a világ legyőzőivé fogtok válni. Se a Gangesz, se az óceán ezt nem mondja. Az Atya, a Tudás Óceánja magyaráz nektek. Annak érdekében, hogy legyőzzétek azt a kéjvágyat, állandóan csak Rám emlékezzetek, és tisztákká fogtok válni. Szívjátok magatokba az isteni erényeket. Senkinek ne okozzatok szomorúságot. Az első számú szomorúság, a kéjvágy kardját használni. Az szomorúságot okoz az elejétől a közepén át a végéig. Az, az aranykorban nem létezik. Az a tiszta világ. Ott senki nem tisztátalan. Mint, ahogy a királyságot a jógaerőn keresztül igénylitek, úgy ott a gyerekek is jógaerőn keresztül születnek. Ravan királysága ott nem létezik. Ti, emberek elégetitek Ravan bábuját, de nem tudjátok, mikor kezdtétek őt elégetni. Ravan nem létezik Rama királyságában. Az Atya itt ül, és elmagyarázza nektek ezeket a dolgokat, amiket meg kell értenetek. Ő nagyon jól magyaráz, de annak alapján, hogy mindegyiktek mennyit tanult minden egyes ciklusban, ugyanígy fogtok most is tanulni. Mindent meg lehet tudni azon az erőfeszítésen keresztül, amit tesztek. Ott van a fizikai szolgálat tantárgya is. Ha nem tudtok a tudaton keresztül szolgálni, akkor szolgáljatok a szavakon és tetteken keresztül. Nagyon könnyű a szavakon keresztül szolgálni. Először ott van a tudaton keresztüli szolgálat, azaz a „Manmanabhav”: Maradjatok az emlékezés zarándoklatán. Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek az Atyára. Vegyétek a tanításokat Babától. Sokan vannak, akik nem képesek emlékezni az Atyára. Azt nem mondanátok, hogy ők nem képesek emlékezni a tudásra. Ők arra nem képesek, hogy állandóan emlékezzenek az Egyetlenre. Hogyan fogtok erőt kapni, ha nem emlékeztek Rá? Az Atya a Mindenható Hatalom. Azzal, hogy Rá emlékeztek, erőt kaptok. Ezt hívják erőnek. Ha valaki jó szolgálatot végez a tetteken keresztül, akkor egy jó státuszt kaphat. Ha nem szolgáltok a tetteken keresztül, akkor milyen státuszt fogtok kapni? Ott vannak az alattvalók. Ezek inkognitó dolgok, amiket meg kell érteni. Azok az emberek a jógáról beszélnek, de nem értik, hogy ti a jóga által igénylitek a világ uralkodását. Senki nem tudja, hogy ott a gyerekek jógaerőn keresztül születnek. Ezt nektek elmagyarázásra kerül, de akárhogyan is, fél ciklus után Maya rabszolgáivá váltok. Maya most sem hagy benneteket békén. Most Shiv Baba rabszolgáivá kell válnotok. Ne váljatok testi lények rabszolgáivá. Most van az, hogy fiú, és lánytestvéreknek hívnak benneteket azért, hogy tisztává váljatok. Azután azon is túl kell mennetek; magatokat testvéreknek kell tekintenetek. Nem szabadna akárcsak a fiú,- és lány látásmódjának sem lennie. Bármi történik az a dráma szerint teljesen pontos. A dráma nagyon pontos. Az Atya szabad az aggodalomtól. Ennek a valakinek biztosan lenne valamennyi aggodalma. Csak akkor fogtok szabadok maradni az aggodalomtól, amikor eléritek a karmateet állapototokat. Addig ilyen, vagy olyan dolog folyamatosan meg fog történni. Nagyon jó jógára van szükség. Baba most a jógát hangsúlyozza. Ez azért van, mert azt mondjátok, hogy ismételten felejtetek. Az Atya panaszkodik: Ti elfelejtitek az Atyát, aki olyan sok kincset ad nektek! Az Atya tudja, hogy kinek van tudása és kinek nincs. A tudás-teljes lelkek soha nem maradhatnak rejtettek; ők gyorsan átadnák a szolgálat bizonyítékát. Ezért meg kell érteni mindezeket a dolgokat. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Ne legyetek legyőzöttek, miközben Mayával bokszoltok. Ne üljetek csak úgy hűvösen (nyugodtan), és váljatok lustákká abban, hogy erőfeszítést tesztek. Legyen bátorságotok, és végezzetek szolgálatot.

2. Ez a dráma pontosan megteremtésre kerül. Ezért semmi miatt ne aggódjatok. Annak érdekében, hogy elérjétek a karmateet állapototokat, maradjatok az Atya emlékezésében. Ne váljatok egyetlen testi lény rabszolgájává se.

Áldás:
Tapasztaljátok meg az elégedettség különlegességét a szolgálat végzésében a shrimat szerint, és váljatok a siker megtestesítőivé.

Bármilyen szolgálatot végeztek, akár jön diák, akár nem, csak maradjatok magatokkal elégedettek. Legyen az a hitetek: Ha én elégedett maradok, akkor az üzenet biztosan működni fog. Ezért ne legyetek boldogtalanok. Ha a diákok száma nem nő, az nem számít, legalább a ti számlátokon felhalmozás történt, és ők megkapták az üzenetet. Ha ti, magatok elégedettek vagytok, akkor bármilyen kiadás hasznos volt. A feladatot végrehajtottátok a shrimat szerint, és szófogadóak voltatok a shrimatnak megfelelően, és ez is azt jelenti, hogy a siker megtestesítőivé váltok.

Slogen:
Adjatok a gyenge lelkeknek erőt, és áldásokat fogtok kapni tőlük.