21.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, szükség van a jóga erejére a tudás kardjában, mert csak aztán lehet győzelem. Amikor ebben a tudásban ott van a jóga ereje, az biztosan hatással lesz az emberekre.

Kérdés:
Ti Isten üzenethozói vagytok. Milyen üzenetet kell átadnotok az egész világnak?

Válasz:
Adjátok át az üzenetet az egész világnak, hogy Isten azt mondja: Nektek, mindannyitoknak, magatokat lelkeknek kell tekintenetek. Mondjatok le a test tudatosságról. Emlékezzetek Rám, az Atyátokra és a bűnök terhe a fejetekről eltávolításra kerül. Tisztává fogtok válni azzal, hogy az egy Atyára emlékeztek. Csak azok a gyermekek, akik befele fordultak, tudják átadni mindenkinek ezt az üzenetet.

Om shanti.
Az Atya elmagyarázta, hogy egyetlen emberi lényt, se azokat, akiknek isteni erényeik vannak, se azokat, akikben ördögi nyomok vannak, nem lehet Istennek nevezni. Ti, gyermekek tudjátok, hogy akiknek isteni erényeik vannak, azok az aranykorban vannak, és akikben ördögi nyomok vannak, azok a vaskorban vannak. Ezért, Baba azt írta: Isteni erényeitek, vagy ördögi nyomaitok vannak? Aranykoriak, vagy vaskoriak vagytok? Az emberek számára nagyon nehéz megérteni ezeket a dolgokat. Ti nagyon jól elmagyarázhatjátok a létra képét. A tudásotok nyilai nagyon jók, de azoknak erőre van szükségük, mint, ahogy egy kardnak ereje van. Némelyik éle nagyon éles. Guru Gobind Singh kardját külföldre is elküldték. Azt a kardot körbeviszik. Nagyon tisztán tartják. Némelyik kard csak két pajszát ér. Azok a kardok, amiknek erejük van, nagyon élesek; nagyon sokba kerülnek. Ugyanez van veletek, gyermekekkel is. Néhányan sok tudása van, de a jógaerő hiányzik. Akik szegények és kötésben vannak, azok nagyon sokat emlékeznek Shiv Babára. Belőlük hiányzik a tudás, de nagy a jógájuk ereje. Ők tamopradhanokból satopradhanokká válnak. Arjuna és Bill példáját mutatják. Bill sokkal ügyesebbé vált a nyíl kilövésében, mint Arjuna. Arjuna azokat jelenti, akik otthon élnek, és ezt minden nap meghallgatják. Akik kinn éltek, azok okosabbakká váltak. Az emberek meghajolnak azok előtt, akiknek a tudásában ott van az, az erő. Azt mondanák, ez a sors. Amikor valaki elbukik, vagy csődbe jut, akkor a sorsot hibáztatják. A tudással együtt szükség van jógaerőre is. Ha nincs ott az, az erő, akkor olyanok vagytok, mint egy gyani kiskakas. Néhány gyermek is érzi azt. Néhányan szeretik a férjüket, és néhányan valaki mást szeretnek. Ők nagyon okosak a tudásban, de bennük sok a konfliktus. Itt teljesen hétköznapinak kell maradnotok. Miközben mindent láttok, ez olyan, mintha semmit nem látnátok. Ti csak az egy Atyát szeretitek. Ezért emlékeznek arra: Engedjétek, hogy a kezetek elvégezze a munkát, és a szívetek maradjon emlékezésben. Miközben az irodátokban dolgoztok, engedjétek, hogy az intellektusotok arra emlékezzen, hogy lelkek vagytok. Az Atya azt utasította: Folyamatosan emlékezzetek Rám. Az imádat ösvényén is, miközben végzik a munkájukat, folyamatosan az egyik, vagy a másik szeretett, különleges istenségeikre emlékeznek. Azok kőbálványok. Azokban nincs lélek. Lakshmit és Narayant is imádják. Ők is kőbálványok. Kérdezzétek meg tőlük: Hol vannak a lelkeik? Most ti megértitek, hogy ők biztosan itt vannak valamilyen névvel és formával. A jóga erején keresztül most tiszta istenségekké váltok. Nektek a célotok és tárgyatok is van. Másodsorban az Atya elmagyarázza: A Tudás Óceánja, és a tudás Gangeszei ebben a legjelentőségteljesebb átmeneti korban léteznek. Ők csak egy időszakban léteznek. A Tudás Óceánja csak a ciklus legjelentőségteljesebb átmeneti korában jön el. A testnélküli Legfelső Atya, a Legfelső Lélek a Tudás Óceánja. Neki biztosan szüksége van egy testre, hogy beszélhessen. Azonban ez nem a víz kérdése. Ti megkapjátok ezt a tudást az átmeneti korban. Mindenki más az imádatban van. Akik az imádat ösvényén vannak, azok még a Gangesz vizét is imádják. Csak az egy Atya a Tisztító. Ő csak egyszer jön el, amikor az öreg világnak meg kell változnia. Nektek szükségetek van egy intellektusra, hogy képesek legyetek ezt bárkinek elmagyarázni. Köpülnötök kell a tudás óceánját magányban, azzal kapcsolatban, hogy mit kellene leírnotok, hogy az emberek megérthessék, hogy csak Shiva a Tudás Óceánja, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Amikor Ő eljön, akkor a gyermekei, akik Brahma kumarokká és kumarikká válnak, magukba szívják a tudást és a tudás Gangeszeivé válnak. Sok tudásnak sok Gangesze van, akik folyamatosan elmondják a tudást. Csak ők mutathatják meg az utat az üdvösségbe. Ti nem válhattok tisztákká azzal, hogy megfürödtök a vízben. Ez a tudás csak az átmeneti korban létezik. Módszerekre van szükségetek, hogy ezt elmagyarázzátok. Nagyon befele fordultnak kell lennetek. Mondjatok le a testek tudatosságáról, és tekintsétek magatokat lelkeknek. Ebben az időben azt mondanátok, hogy erőfeszítés tévők vagytok. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára, a bűneitek meg fognak semmisülni, és aztán a háború el fog kezdődni, de addigra mindenkinek meg kellene kapnia az üzenetet. Csak Shiv Baba adja át az üzenetet. Istent hívják az Üzenethozónak. Ti képessé teszitek ezt az üzenet arra, hogy elérjen mindenkit: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és legyen jógátok a Legfelső Atyával, a Legfelső Lélekkel és az Atya megígéri, hogy a születésről születésre összegyűlt bűneitek elvágásra kerülnek. Az Atya itt ül és elmondja ezt nektek Brahma száján keresztül. A Gangesz vize mit magyarázna? A korlátlan Atya a korlátlan gyermekeknek magyaráz. Az aranykorban olyan gazdagok, és jómódúak voltatok. Mostanra boldogtalanokká és elszegényedetté váltatok. Ez egy korlátlan dolog. Mindazok a képek, stb. az imádat ösvényéhez tartoznak. Az imádat ösvényének a szertartásait is meg kellett teremteni. Tanulmányozni a szentírásokat, imádkozni, mindaz imádat. Én nem tanítok nektek szentírásokat, stb. Én tudást adok nektek, tisztátalanoknak, hogy tisztává tegyelek benneteket: Tekintsétek magatokat lelkeknek. Most mindkettő, a lelkek és a testek is tisztátalanok. Most emlékezzetek az Atyára és istenségekké fogtok válni. A ragaszkodásotoknak a testetekhez és minden régi kapcsolatotokhoz véget kell érnie. Annak idején azt énekeltétek: Amikor eljössz, akkor nem fogok senki mást meghallgatni. Csak Veled lesz minden kapcsolatom, és el fogok felejteni minden testi lényt. Az Atya most emlékeztet benneteket az ígéretetekre. Az Atya azt mondja: Csak azzal, hogy Velem van jógátok, fog minden bűnötök megsemmisülni és aztán az új világ mestereivé váltok. Ez a ti célotok és tárgyatok. A királyokkal együtt, az alattvalókat is meg kell teremteni. A királyoknak is szükségük van szolgálókra, és szolgálólányokra. Az Atya folyamatosan elmagyarázza nektek mindezeket a dolgokat. Ha nem maradtok jól jógában, ha nem szívjátok magatokba az isteni erényeket, akkor hogyan igényelnétek egy magas státuszt? Egy otthonban harc és vitatkozás van ilyen, vagy olyan okok miatt. Az Atya azt írja: Mivel ti harcoltok és vitatkoztok az otthonotokban, ezért ez a tudás nem tud megmaradni. Baba megkérdezi: Mindkettő, a férj és feleség is jól haladnak előre? A viselkedéseteknek nagyon jónak kell lennie. Nem szabad, hogy a haragnak a leghalványabb nyoma legyen. Most olyan sok a békétlenség és felfordulás van a világban. Ha néhányatok okossá válna a tudásban és a jógában, akkor mások is el fognak kezdeni többet emlékezni Babára. Ti ki fogjátok fejleszteni ennek egy nagyon jó gyakorlatát, és az intellektusotok szélessé és korlátlanná fog válni. Babának nagyon nem szereti a kis képeket. Minden képnek nagynak kellene lennie. Tegyétek ki azokat a fő helyekre, ugyanúgy, ahogy ott vannak a filmek nagy plakátjai. Készítsetek nagyon jó képeket, hogy azok egyáltalán ne legyenek elrontottak. Készítsetek egy nagyon nagy képet a létráról, és azt tegyétek fel egy olyan helyen, ahol mindenki láthatja. Használjatok olyan erős festéket, hogy azok ne halványuljanak el, és ne legyenek nedvesek. Tegyétek ki ezeket a fő helyeken, vagy ha valahol van egy kiállítás, akkor ott két-három fő kép elegendő. Valójában a ciklusnak ezt a képét olyan nagyra kellene készítenetek, mint amekkora a fal, még akkor is, ha azt 8-10 embernek kell cipelnie. Aztán, bárki, aki ezt látja a távolból, képes lesz mindent tisztán látni. Aztán az aranykorban nincs olyan sok vallás; azok később jönnek. Először nagyon kevés ember van a mennyországban. Nagyon jól elmagyarázhatjátok, hogy ez most a mennyország, vagy a pokol. Folyamatosan magyarázzatok bárkinek, aki jön. Legyenek nagy képek. Nézzétek meg, hogyan készítették el a Pandaváknak azokat a hatalmas szobrait. Ti is Pandavák vagytok. Shiv Baba tanít benneteket az átmeneti korban. Az a Shri Krishna az aranykor első hercege. Azzal, hogy ezt elmagyarázzátok, megalapítjátok a királyságotokat. Néhányan elmennek, miközben tanulnak. Amikor valaki egy iskolában, nem képes tanulni, akkor elmegy. Itt is, sokan vannak, akik otthagyják ezt a tanulmányt, ők nem mennének a mennyországba? Én vagyok a Világ Mestere, és ha csak két szót is hallanak Tőlem, akkor biztosan elmennének mennyországba. Ahogy tovább haladtok, sokan meg fogják hallgatni. Egy egész királyság kerül megalapításra pontosan úgy, ahogy az előző ciklusban volt. Ti, gyermekek megértitek, hogy sokszor igényeltétek, és elveszítettétek a királyságot. Olyanok voltatok, mint a gyémántok, és mostanra olyanokká váltatok, mint a kagylók. Bharat olyan volt, mint egy gyémánt. Azzal mostanra mi történt? Ugye az ugyanaz a Bharat lenne? Ezt az átmenetet hívják a legjelentőségteljesebb kornak. Ott vannak mindegyik emberi lény közül a legemelkedettebbek is. Mindenki más degradált. Akik imádatra méltók voltak, azok mostanra imádókká váltak. Ők 84 születést vesznek. Azoknak a testeknek vége és a lelkek tamopradhanokká váltak. Amikor satopradhanok, akkor nem imádják őket; ők élő formában vannak. Most élő formában emlékeztek Shiv Babára. Aztán, amikor imádókká váltok, akkor a köveket fogjátok imádni. Baba most élő formában van. Aztán, egy kőképmást készítetek Róla és azt imádjátok. Az imádat Ravan királyságában kezdődik. Ők ugyanazok a lelkek, de folyamatosan különböző testeket öltenek. Az imádat akkor kezdődik, amikor elbuktok. Baba aztán eljön, és tudást ad nektek, és a nappal elkezdődik. A Brahminok aztán istenségekké válnak. Titeket most nem hívnának istenségeknek. Brahma nem létezik az aranykorban. Brahma itt tapasyát végez. Ő is egy emberi lény. Shiv Babát csak Shivának hívják. Még amikor Ő ebben a valakiben van, akkor is Shivának hívják. Neki nem lehet más nevet adni. Shiv Baba csak ebbe a valakibe lép be. Ő a Tudás Óceánja. Ő Brahma testén keresztül ad nektek tudást. Tehát, a képeket, stb. nagy megértéssel kell elkészíteni. Azokon az írás hasznos. A víz óceánja a Tisztító, vagy a folyók vize? Vagy az a Tudás Óceánja, és a tudás Gangeszei, a Brahma kumarok és kumarik, akik Belőle merültek fel? Egyedül az Atya ad nekik tudást. Akik Brahminokká válnak Brahmán keresztül, azok aztán istenségekké válnak. Meg kell mutatnotok a variációs forma képmásának a nagyon nagy képét is. Ez a fő kép. Baba elmagyarázza: Édes gyermekek, az intellektusotokat civilizálttá kell tennetek. Amikor Baba látja, hogy valakinek bűnös szeme van, akkor tudja, hogy az a valaki nem lesz képes folytatni. Alig valaki érti, hogy ti, lelkek most trikaldarshikká váltok. Ti nagyon buták vagytok; elváltok az Atyától. Gyermekek, ti megértitek, hogy egy királyság kerül megalapításra. Abban mindenkire szükség van. A végén látomásaitok lesznek mindenről. Az első osztályú szolgálók és szolgálólányok szintén megteremtésre kerülnek. Első osztályú szolgálólányok fognak fenntartást adni Krishnának. Ott minden típusú szolgáló lesz; akik elmossák az edényeket, akik táplálják őt és mindent kitisztítanak; ők mind innen fognak felmerülni. Az első szám biztosan egy nagyon jó státuszt fog igényelni. Nektek megvan az, az érzésetek. Baba érzi néhány gyermeknél, hogy bár ők nagyon jól vezetik a murlit, hiányzik a jóga. Néhány asszony a férjük elé megy. Amikor valaki tudásban van, akkor azt mondaná: Baba, a másik kerék nincs jól. Figyelmeztetnetek kell egymást. Ez egy családi ösvény. A párnak össze kell illenie. Másokat is ugyanolyanná kell tennetek, mint, amilyenek ti vagytok. A végén még a világot is el fogjátok felejteni. Megértitek, hogy hattyúk vagytok, és mások gólyák. Néhányakban ilyen hiba, másokban olyan hiba van. Ott van a háború. Ez sok erőfeszítést igényel. Ez nagyon könnyű. Ti megkapjátok az életben való felszabadulást egy másodperc alatt anélkül, hogy egy fillért is költenétek. Ti mindközül a legmagasabb státuszt igénylitek. Akik szegények, folyamatosan nagyon jó szolgálatot végeznek. Tudjátok, hogy ki jött üres kézzel. Akik sokakat elhoztak ide, azok többé már nincsenek itt, míg a szegények egy nagyon magas státuszt igényelnek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy feltöltsétek a tudás kardját a jóga erővel, váljatok befele fordultakká miközben cselekedtek, és gyakoroljátok: Én egy lélek vagyok, én, egy lélek megkaptam az Atya utasítását, hogy állandóan egyedül csak Rá emlékezzek. Legyen igaz szeretet az egy Atya iránt. Törjétek meg a ragaszkodásotokat a testetektől, és a testi kapcsolataitoktól.

2. Miközben otthon éltek a családotokkal, figyelmeztessétek egymást. Váljatok hattyúkká, és igényeljetek egy magas státuszt. Távolítsátok el a harag bármilyen nyomát. Tegyétek az intellektusotokat civilizálttá.

Áldás:
Legyetek testetlenek, és semmit se tegyetek tudatosan, hanem egy elszakadott megfigyelőként késztessétek a fizikai szerveiteket cselekvésre.

Lépjetek be a testetekbe, amikor akartok, és váljatok testetlenekké, amikor akartok. Amikor cselekednetek kell, akkor vegyétek a fizikai szerveitek támaszát, de ne felejtsétek el, ti, a lelkek veszitek a támaszt, hogy mindent megtörténtté tegyetek. Mint, ahogy ott vannak mások, hogy valamit tegyenek értetek, és ti különböztek tőlük, ugyanolyan módon legyetek elszakadott megfigyelők és a fizikai szerveiteket késztessétek cselekvésre, és akkor testetlenekké fogtok válni, és nem lesztek tudatában annak, hogy bármit is tesztek. Miközben bármit tesztek, gyakoroljátok, hogy testetlenek vagytok, közben akárcsak egy, vagy két percre is, és akkor nagyon sok segítséget fogtok kapni a végső pillanatokban.

Slogen:
Annak érdekében, hogy világcsászárokká váljatok, váljatok olyanokká, akik sakaasht adnak a világnak.