22.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy élőhalált haljatok, miközben azokban a testekben vagytok, gyakoroljátok, „Én egy lélek vagyok és te is egy lélek vagy”. Ezen a gyakorlatotokon keresztül a ragaszkodás szét fog törni.

Kérdés:
Mi a legmagasabb cél? Mi azok jele, akik elérik azt a célt?

Válasz:
Széttörni a ragaszkodásotokat az összes testi lényhez és mindig rendelkezni a testvériesség tudatosságával, a legmagasabb cél. Csak azok tudják elérni azt a célt, akik állandóan gyakorolják a lélek tudatosságot. Ha nem vagytok lélek tudatosak, továbbra is meg fogtok ragadni itt vagy ott: vagy a saját testetekben vagy a barátaitok és rokonaitok testében. Ti a másiktól szeretnétek valamit vagy valaki testét szeretnétek. Azok, akiknek el kell érniük a legmagasabb célt, nem szerethetnek egy fizikai testet. A testük tudatossága széttörik.

Om shanti.
A Szellemi Atya nektek, szellemi gyerekeknek mondja: Nézzétek, én eljöttem, hogy titeket, minden gyereket ugyanolyanná tegyelek, mint önmagam. Most az Atya hogyan jönne el ide, hogy ugyanolyanná tegyen titeket, mint Őnmaga. Ő testetlen. Ő azt mondja: Én testetlen vagyok és eljöttem, hogy ugyanolyanná tegyelek titeket is, amilyen én vagyok, vagyis, hogy testetlenné tegyelek és megtanítsalak benneteket arra, hogyan haljatok élő halált. Az Atya is egy léleknek tekinti Önmagát. Ő nem rendelkezik ennek a testnek semmilyen tudatosságával. Miközben a testben van, Ő nem rendelkezik a test tudatosságával. Az a test nem tartozik Hozzá. Nektek gyerekeknek is el kell távolítanotok a test tudatosságát. Nektek lelkeknek velem kell hazatérnetek. Ugyanúgy, ahogy én ezt a testet kölcsönvettem, hasonló módon, a lelkek is egy testet kölcsönvesznek, hogy eljátsszák a szerepüket. Ti születésről-születésen át egy testet vettetek. Most, bár lehet, hogy ebben a testben élek, én mégis elszakadott vagyok és annak halott vagyok. Levedleni a testeteket, erre utalnak halálként. Nektek is élő halált kell halnotok a testetek számára. Én egy lélek vagyok és te is egy lélek vagy. Ti velem akartok visszamenni, vagy csak itt akartok ülni? Születésről születésre ragaszkodásotok volt a testhez. Ugyanúgy, ahogy én testetlen vagyok, nektek is testetlennek kell tekintenetek önmagatokat, miközben a testben éltek. Nekünk most Babával kell visszamennünk. Ugyanúgy, ahogy ez Baba öreg teste, ti lelkek is rendelkeztek egy öreg testtel. Le kell mondanotok az öreg cipőről. Ugyanúgy, ahogy én nem rendelkezem semmilyen ragaszkodással eziránt, nektek is el kell távolítanotok a ragaszkodásotokat attól az öreg cipőtől. Ti a ragaszkodás szokásával rendelkeztek. Én nem rendelkezem azzal a szokással. Én élő halált haltam. Nektek is élő halált kell halnotok. Ha velem akartok hazatérni, akkor ezt gyakoroljátok. Ti a test olyan sok tudatosságával rendelkeztek, ne is kérdezzétek. Még akkor is, amikor egy test beteg, a lélek azt nem hagyja egyedül. Nektek el kell szakítanotok az ahhoz való ragaszkodásotokat. Biztosan haza kell mennünk Babával. Nektek különállónak kell tekintenetek önmagatokat a testtől. Ezt hívják élő halálnak. Csak emlékezzetek az otthonotokra. Ti születésről születésre egy testben éltetek és ezért erőfeszítést kell tennetek. Élő halált kell halnotok. Én csak ideiglenesen lépek be ebbe az egybe. Tehát, azzal, hogy előrehaladtok, miközben önmagatokat halottnak tekintitek, vagyis azzal, hogy önmagatokat egy léleknek tekintitek, nem lesz semmilyen ragaszkodás semmilyen testi lényhez. Általában mindenki ragaszkodik ehhez vagy ahhoz és nem tudnak meglenni anélkül, hogy lássák azt a személyt. Nektek teljesen el kell távolítanotok a testi lényekre való emlékezést, mert a cél nagyon magas. Miközben esztek és isztok, annak olyannak kell lennie, mintha nem abban a testben lennétek. Szilárddá kell tennetek ezt az állapotot, mert csak akkor léphetek a 8 ékszer rózsafüzérébe. Az erőfeszítés megtétele nélkül nem érhettek el egy magas státuszt. Ameddig csak éltek, azon hely lakójának kell tekintenetek önmagatokat. Ugyanúgy, ahogy Baba ideiglenesen ebben az egyben ül, hasonló módon nekünk is most haza kell térnünk. Ugyanúgy, ahogy Baba nem rendelkezik ragaszkodással, hasonló módon nekünk sem szabad ragaszkodással rendelkeznünk. Az Atyának ebben a testben kell ülnie azért, hogy nektek, gyerekeknek magyarázzon. Haza kell térnetek. Ezért nem szabad ragaszkodással rendelkeznetek testi lények iránt: „Ez az egy nagyon jó, ő nagyon édes...” A lélek intellektusát odahúzzák. Az Atya azt mondja: Ne nézzétek a testet, nézzétek a lelket. Azzal, hogy a testet nézitek, megragadtok. A cél nagyon magas. Születésről születésre ragaszkodással rendelkeztetek. Baba nem rendelkezik semmilyen ragaszkodással, ezért el kell jönnie, hogy tanítson benneteket. Az Atya maga azt mondja: Én nem ragadok meg ebben a testben. Ti abban meg vagytok ragadva. Én eljöttem, hogy szabaddá tegyelek titeket. A 84 születésetek most véget ért, ezért most távolítsátok el a test tudatosságát. Azzal, hogy nem vagytok lélek tudatosak, továbbra is megragadtok itt vagy ott. Ha szerettek valamit valakitől, vagy ha szeretitek valaki testét, ti folyamatosan arra az egyre emlékeztek, miközben otthon éltek. Ha szeretet van a test iránt, vereséget szenvedtek. Néhányan megsérülnek ily módon. Az Atya azt mondja: Szakítsátok szét a férj és feleség kapcsolatát és tekintsétek önmagatokat egy léleknek. Ő egy lélek és én is egy lélek vagyok. Azzal, hogy egy léleknek tekintitek önmagatokat, a test tudatosság továbbra is el lesz távolítva. Az Atyára való emlékezésen keresztül a bűneitek meg fognak semmisülni. Nagyon jól köpülhetitek ezt a tantárgyat. Ti a tudás óceánja köpülése nélkül nem tudtok azzal a lelkesedéssel ugrani. Szilárdnak kell lennie, hogy biztosan az Atyával kell visszamennetek. A fő dolog az emlékezés. A 84 születés ciklusa most véget ért és annak újból el kell kezdődnie. Ha nem távolítjátok el a ragaszkodásotokat az öreg testektől, meg fogtok ragadni, vagy a saját testetekben vagy a barátaitok, és rokonaitok testében. Nem szabad senkihez ragaszkodnotok a szívetekkel. Tekintsétek önmagatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára. Én, a lélek testetlen vagyok és az Atya is testetlen. Ti fél cikluson át az Atyára emlékeztetek az imádat ösvényén. Amikor azt mondjátok, ó Prabhu, egy Shiva lingam jön elétek. Ti egy testi lénynek nem mondhatjátok azt: Oh, Prabhu! Mindenki elmegy a Shiva templomba és imádja Őt az Istennek tekintve. Isten, a Magasak közt Legmagasabb csak Egy. Ő a Magasak közt Legmagasabb, vagyis az Egy, aki a legfelső lakhelyen él. Az imádat először önzetlen. Az csak az Egy imádata. Aztán az is önzővé válik. Az Atya ismételten magyaráz nektek, gyerekeknek: Ha egy magas státuszt akartok igényelni, akkor ezt gyakoroljátok. Mondjatok le a test tudatosságáról. Még a szanyaszik is lemondanak a bűnökről. Korábban szatopradhanok voltak, de mostanra ők is tamopradhanná váltak. Egy szatopradhan lélek rendelkezik vonzással, ami a tisztátalan lelkeket húzza, mert az a lélek tiszta. Bár ők is újjászületnek, de mivel azok a lelkek tiszták, másokat vonzzanak és így olyan sok ember válik a követőikké. A tisztaság minél több erejével rendelkeznek, annál több követőjük van. Az Atya örökké tiszta és inkognitó. Ő dupla (BapDada), de az összes erő azé az Eggyé és nem ezé (Brahmáé). Szintén az az Egy és nem Brahma volt az, aki az elején vonzott benneteket, mert az az Egy örökké tiszta. Ti nem ezen egy után futottatok. Ez az egy azt mondja: A legtöbbet én voltam a családi ösvényen, 84 születésen át. Ez az egy nem húzhat benneteket. Az Atya azt mondja: Én húztalak titeket. Bár a szanyaszik tiszták maradnak, egyikőjük sem olyan tiszta, mint én. Ők mindannyian elmondják az imádat ösvénye szentírásait. Én eljövök és elmondom nektek az összes véda és szentírás lényegét. A képen Brahmát úgy ábrázolják, mint aki felmerül Vishnu köldökéből és aztán Brahma kezében szentírásokat mutatnak. Most nem Vishnu mondja el nektek a szentírások lényegét Brahmán keresztül. Azok az emberek Vishnut is Istennek tekintik. Az Atya elmagyarázza: Én ezen a Brahmán keresztül beszélek hozzátok. Nem Vishnun keresztül beszélek hozzátok. Ott van a hatalmas különbség Brahma és Vishnu között. Brahma Vishnuvá válik és aztán 84 születés után ott van ez az átmenet. Ez valami új. Ezek olyan csodálatos dolgok és azokat el kell magyarázni. Most az Atya azt mondja: Gyerekek, élő halált kell halnotok. Ti abban a testben éltek, ugye? Megértitek, hogy lelkek vagytok. Megértitek, hogy lelkek vagytok és Babával fogtok hazatérni. Nem fogjátok magatokkal vinni azt a testet, stb. Baba most eljött. Ezért mindent vigyetek át az új világba. Az emberek adományoznak és jótékonykodnak, hogy valamit kapjanak a következő születésükben. Ti mindent megkaptok az új világban. Csak azok fogják ezt megtenni, akik az előző ciklusban is megtették. Semmiből nem lehet se több, se kevesebb. Ti továbbra is elszakadott megfigyelőként szemléltek. Nincs arra szükség, hogy bármit is mondjatok. Ugyanakkor az Atya elmagyarázza: Nem szabad semmilyen arroganciával rendelkeznetek azzal kapcsolatban, amit tettetek. Én a lélek le fogom vedleni azt a testet és aztán hazatérek. Aztán elmegyek az új világba és egy új testet öltök. Arra emlékeznek: Rama elment és Ravan is elment. Ravan családja olyan nagy. Ti csak maroknyian vagytok. Mindez Ravan közössége. A ti Rama közösségetek olyan kicsi lesz, csak 900 ezer. Ti vagytok a föld csillagai. Az anya, az atya és ti gyerekek, tehát az Atya ismételten magyaráz nektek, gyerekeknek: Próbáljatok élő halált halni. Valakit láttok és belép az intellektusotokba, hogy az a személy nagyon jó, hogy ő nagyon édesen magyaráz, ez is egy támadás Mayától. Maya megkísért titeket. Ha az nincs ott azok szerencséjében, Maya eljön. Nem számít, mennyit magyaráztok, ő haragot fog érezni. Nem értené meg, hogy a testi tudatosság az, ami arra készteti őt, hogy ezt tegye. Ha megpróbálnátok még többet magyarázni neki, megtörne. Ezért szeretettel kell kapcsolatban lennetek mindenkivel. Ha a szívetek bárkihez is ragaszkodik, ne is kérdezzétek... Ti megőrültök. Maya teljesen oktalanná tett benneteket. Ezért az Atya azt mondja: Ne ragadjatok bele senki nevébe és formájába. Én egy lélek vagyok és csak az egy Atyát szabad szeretnem, aki testetlen. Ez az egyedüli erőfeszítés. Senkihez ne legyen ragaszkodás. Az ne úgy legyen, hogy miközben otthon éltek, továbbra is arra emlékeztek, aki átadta nektek a tudást; hogy ő nagyon édes és nagyon jól magyaráz. Oh, de a tudás az, ami édes. A lélek az, ami édes. A test nem édes. A lélek beszél. Soha ne bolonduljatok meg egy test miatt. Manapság az imádat ösvényén ebből sok van. Ők Anandmai Ma-nak továbbra is azt mondják, „Ma, Ma”, ahogy rá emlékeznek. Achcha. Hol van az Atya? Ti az Atyától, vagy egy anyától fogjátok megkapni az örökségeteket? Az anya honnan kapja a pénzt? Egyik bűnötök sem fog megsemmisülni, ha egyszerűen csak azt mondjátok: Ma, Ma. Az Atya azt mondja: Állandóan csak Rám emlékezzetek. Ne ragadjatok meg a névben és formában. Még több bűnt követnétek el, mert szófogadatlanok vagytok az Atyával. Sok gyermek elfelejti az Atyát. Az Atya elmagyarázza: Én eljöttem, hogy titeket, gyerekeket visszavigyelek és így biztosan visszaviszlek, ezért emlékezzetek Rám. A bűneitek csak azzal fognak megszakadni, ha rám emlékeztek. Az imádat ösvényén ti is sokakra emlékeztetek. Akárhogyan is, hogyan tudtok bármit is megtenni az Atya nélkül? Az Atya nem mondja azt nektek, hogy emlékezzetek Ma-ra. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám. Én vagyok a Tisztító. Kövessétek az Atya utasításait. Nektek továbbra is magyaráznotok kell másoknak az Atya utasításainak megfelelően. Ti nem vagytok tisztítók. Nektek csak az Egyre kell emlékeznetek. Az enyém az Egy Atya és senki más. Baba, én csak neked fogom átadni önmagam. Csak Shiv Babának kell átadnotok önmagatokat. Le kell mondani a mindenki másra való emlékezésről. Az imádat ösvényén folyamatosan sokakra emlékeznek. Itt csak az Egy Shiv Babával rendelkeztek, senki mással. Akárhogyan is, néhányan a saját utasításaikat követik és így milyen felszabadulást és megváltást fognak kapni? Zavarodottak: Hogyan tudok egy pontra emlékezni? Ó, de ugye emlékeztek arra, hogy lelkek vagytok? A lélek egy pont. Én, a ti Atyátok is egy Pont vagyok. Ti az Atyától kapjátok az örökséget. Ma (Anandmai) még mindig egy testi lény. Nektek az örökségeteket a testetlen Egytől kell megkapnotok, ezért, minden másról mondjatok le és egyedül az Egyetlennel kapcsoljátok össze az intellektusotokat jógában. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1) Annak érdekében, hogy véget vessetek a test tudatosságának, miközben sétáltok és körbe mozogtok, gyakoroljátok, hogy halottak vagytok a test számára és váljatok elszakadottá. Én nem egy testben vagyok. Csak a lelket nézzétek test nélkül.

2) Soha nem szabad bolonddá válnotok bárki teste miatt. Legyen szeretet az egy testetlen Atya iránt. Az intellektusotokat jógában egyedül az Eggyel kapcsoljátok össze.

Áldás:
Legyetek karma jógik és kapjatok áldásokat azzal, hogy egyensúlyban tartjátok a szolgálatot és a saját magatokon tett erőfeszítést.

Egy karma jógi az, aki rendelkezik a jóga egyensúlyával, miközben cselekszik. A szolgálat azt jelenti, cselekedni és az erőfeszítés az énért azt jelenti, yogyuktnak lenni. Ahhoz, hogy fenntartsátok e kettő egyensúlyát, csak emlékezzetek egy kifejezésre: „Az Atya Karavannhar” és „Én, ez a lélek karanhar vagyok” (Az, aki inspirál és az, aki cselekszik). Ez az egy kifejezés képessé tesz benneteket arra, hogy egy nagyon jó egyensúlyt tartsatok és mindenkitől áldásokat fogtok kapni. Amikor karavanharnak tekintitek önmagatokat karanhar helyett, nincs egyensúly és akkor Maya él a lehetőséggel.

Slogen:
Annak érdekében, hogy elvégezzétek a másokat egy pillantással túlvinni szolgálatot, tartsátok BapDadát elmerülten a szemetekben.