24.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most erőfeszítést tesztek, hogy hattyúkká váljatok. Nektek most hattyúkká, vagyis teljesen bűntelenné kell válnotok, mint Lakshmi és Narayan.

Kérdés:
Mi a könnyű módszer, hogy gyorsan haladjatok a tudásnak ezen az ösvényén?

Válasz:
Annak érdekében, hogy gyorsan haladjatok a tudásnak ezen az ösvényén, mondjatok le minden más gondolatról és foglaljátok el önmagatokat az Atyára való emlékezésben, amin keresztül a bűneitek meg fognak semmisülni és minden szemét eltávolításra kerül. Csak az emlékezés zarándoklata egy magas státusz alapja. Csak ezen keresztül van az, hogy kagylókból gyémánttá váltok. Az Atya kötelessége, hogy kagylókból gyémánttá változtasson, hogy tisztátalanból tisztává tegyen benneteket. Az Atya nem tud meglenni anélkül, hogy ezt megtegye.

Om shanti.
Az Atya itt ül és magyaráz nektek, gyermekeknek: Ebben a világban néhányan hattyúk és mások gólyák. Lakshmi és Narayan hattyúk és nektek olyanokká kell válnotok, mint ők. Azt mondanátok: Mi az istenségi közösség részévé válunk. Az Atya azt mondaná: Ti az istenségi közösséggé váltok és én hattyúkká teszlek benneteket. Még nem váltatok teljessé. Nektek azzá kell válnotok. A hattyúk felemelik a gyöngyszemeket és a gólyák felszedik a szemetet. Mi most hattyúkká válunk. Ezért hívják az istenségeket virágoknak és másokat tüskéknek. Ti hattyúk voltatok és ahogy lefele jöttetek, gólyákká váltatok. Fél cikluson át hattyúk és fél ciklusra gólyák vagytok. Nagyon sok akadály van a hattyúvá válásban. Ez vagy az eljön, hogy bukásra késztessen benneteket. A fő bukás a test tudatosság miatt van. Ebben az átmeneti korban van az, hogy nektek, gyermekeknek meg kell változnotok. Amikor hattyúkká váltok, nincs más csak hattyúk. A hattyúk, vagyis az istenségek az új világban léteznek. Az öreg világban nem lehet egyetlen egy hattyú sem. Bár vannak szannyasik, ők korlátolt szannyasik. Ti korlátlan szannyasik vagytok. Baba korlátlan lemondást tanított nektek. Más vallásokban senki nem válik olyan teljessé az erényekkel, mint az istenségek. Az Atya most eljött, hogy megalapítsa az eredeti örökkévaló istenségi vallást. Ti vagytok azok, akik először mentek a boldogságba, az új világba. Senki más nem megy el az új világba. Azoknak az istenségeknek a vallása mostanra eltűnt. Csak ebben az időben van az, hogy meghallgatjátok és megértitek ezeket a dolgokat. Senki más nem tudja elmagyarázni ezeket. Azok mind emberi utasítások. Ők mindannyian bűnön keresztül születnek. Az aranykorban a bűn nem kérdéses. Az istenségek tiszták. Ott minden jógaerővel történik. Itt a tisztátalan emberi lények nem tudják, hogy az emberek ott hogyan születnek. Azt hívják a bűntelen világnak. Ott a bűn nem kérdéses. Megkérdezik, hogyan születnek az állatok. Mondjátok el nekik: Ott csak jógaerő van. Ott a bűn nem kérdéses. Ők százszázalékosan bűntelenek. Mi mindig értékes dolgokról beszélünk. Miért kellene értéktelen dolgokról beszélnünk? Ezt bordélyháznak hívják és azt a helyet hívják Shivalayanak (Shiva templomának). Shiv Baba véghezviszi annak a Shivalayanak a megalapítását. Shiv Baba a magasak közt legmagasabb Torony. Ők ilyen magas tornyokat készítenek Shivalayában (Shiva templomaiban). Shiv Baba a boldogság tornyaivá tesz benneteket. Elvisz benneteket a boldogság tornyába. Ezért szeretitek Babát annyira. Az imádat ösvényén is szeretitek Shiv Babát. Az emberek elmennek a Shiva templomokba nagy szeretettel, de semmit nem értenek. Ti, gyermekek most teljessé váltok az összes erénnyel. Ti még nem váltatok teljessé. A vizsgátok megtörténik, amikor a királyságotok teljesen megalapításra került. Minden véget fog érni és aztán a lelkek folyamatosan lejönnek, sorszám szerint, a maguk idejében. A királyságotok elkezdődik az elejétől. Más vallásokban a királyságok nem az elején kezdődnek. A tiétek egy királyság. Csak ti, gyermekek tudjátok ezeket a dolgokat. A gyermekek elmentek szolgálatra Benareszbe. Ők rendelkeznek a másoknak magyarázni mámorával. Ugyanakkor azok az emberek nem voltak képesek olyan sokat megérteni. Arra emlékeznek, hogy a több millióból csak egy maroknyi fogja megérteni. Alig válnak néhányan hattyúvá. Ha nem válnak azzá, sok büntetést fognak tapasztalni. Néhányan 95%-ban tapasztalják ezt meg és mások csak 5%-ban változnak. Ott vannak a legmagasabb és legalacsonyabb számok. Most senki nem hívhatja önmagát egy hattyúnak. Ti mindannyian erőfeszítést tesztek. Amikor a tudás véget ér, a háború el fog kezdődni. Nektek vennetek kell a teljes tudást. Az a háború lesz a végső. Még senki nem vált 100%-vá. Nektek most minden otthonba el kell juttatnotok az üzenetet. Egy hatalmas forradalom fog történni. Mindazok, akik most nagy szervezetekkel rendelkeznek, elkezdenek megingani. Az imádat tornya elkezd megrázkódni. Ez most a hívők királysága. Ti győzelmet arattok felettük. Ez most az emberek uralma az emberek felett és aztán az meg fog változni. Aztán ez Lakshmi és Narayan királyságává válik. Folyamatosan víziókkal fogunk rendelkezni. Kezdetben sokan kaptak víziókat arról, hogy a királyság hogyan folytatódik. Ugyanakkor azok, akik rendelkeztek azokkal a víziókkal, ma már nincsenek itt. Bármi legyen valaki szerepe a drámában, az folytatódik. Ezért nem dicsérünk senkit. Az Atya is azt mondja: Hogyan dicsérnétek engem? Az én kötelességem az, hogy tisztává tegyem a tisztátalanokat. Egy tanár kötelessége az, hogy oktasson benneteket. Miért dicsérnétek bárkit is, aki véghez viszi a kötelességét? Baba azt mondja: Én is kötve vagyok a drámával, tehát hogyan lehetne ez az én erőm? Ez az én kötelességem. Minden ciklusban eljövök az átmeneti korban és megmutatom nektek az ösvényt, hogy tisztátalanból tisztává váljatok. Én nem tudok meglenni anélkül, hogy tisztává tennélek benneteket. Az én szerepem pontos. Én nem jöhetek el egy másodperccel se előbb, se később. Én teljesen pontosan játszom a szolgálatom szerepét a magam idejében. Minden másodpercben, ami eltelik, a dráma arra késztet, hogy megtegyek valamit. Ez túl van az én ellenőrzésemen. Ebben a dicséret nem kérdéses. Én minden ciklusban eljövök. Ti hozzám kiáltotok: Oh, tisztátalan Tisztítója, jöjj el. Az emberek olyan tisztátalanná váltak. Olyan sok erőfeszítést igényel, hogy minden egyes gyengeségről lemondjatok. Miközben hosszú időn át tiszták maradtok és előre haladtok, amikor Maya megüt benneteket, bepiszkítjátok az arcotokat. Ez a világ tamopradhan. Maya, az ellenség sok ellenállást okoz. A szannyasik is bűnön keresztül vesznek születést. Senki nem merül el a fényben. Senki nem térhet haza. A lélek múlhatatlan, és a szerepe is múlhatatlan. Így a fény hogyan merülhetne el a fényben? Olyan sok a vélemény, amennyi emberi lény van. Azok mind az emberi lények utasításai. Csak egy isteni utasítás van. Itt nem lehetnek utasítások az istenségektől. Az istenségek az aranykorban léteznek. Így nagyon jól meg kell érteni ezeket a dolgokat. Az emberek egyáltalán semmit nem tudnak és ezért kiáltanak Istenhez: Légy kegyelmes! Az Atya azt mondja: Én olyan érdemessé teszlek benneteket, hogy imádatra méltókká váltok. Ti most nem vagytok imádatra méltók. Most azzá váltok. Tudjátok, hogy ezzé válunk és aztán dicsérni fognak minket az imádat ösvényén. Megépülnek a templomaink. Tudjátok, hogy a méla Chandika istennőért megtörténik. Chandi valaki, aki nem követi az Atya shrimatját. Ugyanakkor, biztosan segített valamilyen mértékben, hogy a világot tisztává tegyék. Ez egy hadsereg. Ti büntetést tapasztaltok és mégis a világ mestereivé váltok. Itt egy bennszülött is azt mondaná, hogy ő Bharat mestere. Manapság az egyik oldalon azt éneklik, hogy Bharat mindegyik közül a legmagasabb föld és a másik oldalon azt éneklik: Nézzétek meg, milyenné vált Bharat állapota. Folyamatosan vérfolyók folynak. Az egyik felvételen (énekben) dicsérettel és egy másik felvételen rágalmazással rendelkeznek. Egyáltalán semmit nem értenek. Az Atya most pontosan elmagyarázza nektek. Az emberek nem tudják, hogy Isten tanít benneteket. Azt mondanák: Csodálatos, ezek az emberek Istent tették a Tanárukká. Á, de Isten beszél: Én a királyok királyaivá teszlek benneteket. Az csak úgy van, hogy egy emberi lény nevét tették a Gitába. Ők meghamisították a Gitát. Azt mondani, Krishna isten beszél, azt jelenti, hogy azok emberi utasítások. Krishna hogyan jöhetne el ide? Ő volt az aranykor hercege. Ő azzal foglalkozna, hogy eljöjjön ide, a tisztátalan világba? Csak ti, gyermekek ismeritek az Atyát, de közületek is alig néhányan ismerik Őt pontosan. Állandóan ékszereknek kellene felmerülniük nektek, gyermekeknek az ajkain keresztül és nem köveknek. Kérdezzétek meg önmagatokat: Ilyenné váltam? Bár gyorsan ki akartok kerülni a szemétből, ez nem tud olyan gyorsan megtörténni. Időt vesz igénybe és sok erőfeszítést kell tennetek. Azok, akik magyaráznak, sorszám szerintiek. A magyarázat később nagyon taktikussá válik. Aztán a nyilatok el fogja érni őket. Tudjátok, hogy a tanulmányotok most történik. Csak az Egy tanít benneteket. Ti mindannyian Vele tanultok. Ahogy tovább fejlődtök, látni fogjátok, milyen sok harc lesz. Ne is kérdezzétek. Sokan meg fognak halni a háborúban, így azok a lelkek mind hová mennek? Elmennek és együtt vesznek születést? Ahogy a fa növekszik, annak nagyon sok ága, gallya és levelei vannak. Mindennap olyan sokan megszületnek és olyan sokan meg is halnak. Senki nem mehet haza. Az emberek száma folyamatosan növekszik. Ahelyett, hogy belebonyolódnátok ezekbe a részletekbe, először is emlékezzetek az Atyára, amin keresztül a bűneitek megsemmisülnek és a szemét eltávolításra kerül. Aztán nem lesz semmi más. Ne gondolkozzatok ezeken a dolgokon. Először is, tegyétek meg a saját erőfeszítéseiteket, hogy olyanná tudjatok válni, mint ők. A fő dolog az emlékezés zarándoklata. Nektek át kell adnotok az üzenetet mindenkinek. Csak egy Üzenethozó van. A vallásalapítókat nem lehet üzenethozóknak, vagy tanítóknak nevezni. Csak az egy Satguru a Megváltás Adományozója. Ugyanakkor, az imádat ösvényén az emberek valamilyen mértékben megreformálják önmagukat. Ők olyan sokat adományoznak. Amikor zarándoklatokra mennek, adományokat tesznek. Tehát, tudjátok, hogy most ebben az utolsó születésben az Atya olyanná tesz benneteket, mint a gyémántok. Ezt hívják egy értékes életnek, de nektek olyan sok erőfeszítést is kell tennetek. Azt mondanátok: „Ez nem az én hibám!” Oh, de én eljöttem, hogy gyönyörűvé tegyelek benneteket, így miért nem váltok azzá? Az én kötelességem az, hogy megtisztítsalak benneteket, így miért nem teszitek meg azt az erőfeszítést? Ti megtaláltátok az Atyát, aki benneteket arra inspirál, hogy erőfeszítést tegyetek. Ki tette Lakshmit és Narayant olyanná? A világ ezt nem tudja. Az Atya eljön az átmeneti korban. Senki nem érti meg azokat a dolgokat, amiket most mondotok. Ugyanakkor, amikor tovább fejlődtök, amikor még több ember jön el hozzátok, ők (a szannyasik) el fogják veszíteni a vásárlóikat. Az Atya azt mondja: Én elmondom nektek azoknak a védáknak és szentírásoknak a lényegét. Olyan sok guru van az imádat ösvényén. Az aranykorban mindannyian tiszták és aztán tisztátalanná válnak. Az Atya most eljött és arra inspirál benneteket, hogy rendelkezzetek korlátlan érdektelenséggel, mert ennek az öreg világnak véget kell érnie. Ezért az Atya azt mondja: Távolítsátok el az intellektusotokat ettől a temetőtől és emlékezzetek Rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Ez most az elrendezés időszaka. El kell rendezni mindenki karmikus számláját. A világ minden lelke rendelkezik a saját szerepe felvételével önmagában. Egy lélek egy testet ölt és eljátssza a szerepét. Tehát, a lelkek múlhatatlanok és a szerepük is múlhatatlan. Abban nem lehet semmilyen változás. Azok ugyanúgy megismétlődnek. Ez egy nagyon nagy, korlátlan dráma. Ez sorszám szerinti. Néhányan szellemi szolgálatot, míg mások fizikai szolgálatot végeznek. Néhányan azt mondják: „Baba, ha a sofőröddé válok, akkor ott is a viman mestere leszek.” A fontos emberek azt gondolják, hogy ez számukra a mennyország. Ők nagy palotákkal és repülőgépekkel rendelkeznek. Az Atya azt mondja: Mindaz mesterséges. Ezt hívják Maya pompájának. Nézzétek meg, hogy folyamatosan mit tanulnak. Ők hajókat építenek, stb. Azoknak a hajóknak ott semmilyen hasznuk nem lesz. Ők bombákat is készítenek, de azoknak sem lesz ott semmilyen hasznuk. Azoknak a dolgoknak lesz hasznuk, amik boldogságot adnak. A tudomány segít abban, hogy a pusztulás bekövetkezzen. Ugyanaz a tudomány segíteni fog nektek abban, hogy megépítsétek az új világot. Ez a csodálatos dráma előre elrendelt. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Az elrendezés időszakában korlátlan érdektelenséggel kellene rendelkeznetek ezen öreg világ iránt. Távolítsátok el az intellektusotokat ettől a temetőtől. Maradjatok emlékezésben és rendezzétek el az összes régi karmikus számlátokat.

2. Állandóan engedjétek, hogy a tudás ékszerei merüljenek fel az ajkaitokon keresztül és ne kövek. Váljatok teljes hattyúkká. Végezzétek el a tüskéket virágokká változtatni szolgálatát.

Áldás:
Tegyetek szellemi erőfeszítést, hogy felmerüljön a korlátlan érdektelenség, miközben szolgálatot végeztek és váljatok a siker megtestesítőivé.

Boldogságot és erőt kaptok azzal, hogy szolgálatot végeztek és a szolgálat végzése során van az is, hogy az érdektelenségetek hozzáállása véget ér. Ezért ébresszétek fel az érdektelenségetek hozzáállását. Ahogyan felmerítitek a szolgálati terveket gyakorlati módon, és akkor van a siker, ugyanígy most engedjétek, hogy a korlátlan érdektelenség hozzáállása felmerüljön. Nem számít, mennyi lehetőséget értetek el, ne engedjétek, hogy a korlátlan érdektelenség hozzáállása iránti szellemi erőfeszítésetek elmerültté váljon. Amikor egyensúly van a lehetőségek és a szellemi erőfeszítésetek között, a siker megtestesítőivé fogtok válni.

Slogen:
A lehetetlent lehetővé tenni Isten szeretetének egy jele.