25.02.24    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    30.03.98    Om Shanti     Madhuban


Tegyétek az összes elérés tudatosságát felmerültté, tapasztaljátok meg a megrázhatatlan állapototokat és váljatok az életben felszabadulttá.


Ma az Atya, a Szerencse Adományozója látja a legemelkedettebb szerencsés gyermekeit a világban. Maga Isten énekli minden gyermek szerencséjének a dicséretét. A lelkek amúgy is Isten dicséretét éneklik az összes időkben, de most maga Isten dicsér titeket, gyermekeket. Valaha is gondoltatok arra, akár csak az álmaitokban, hogy a szerencsétek ilyen emelkedett lehet? Ugyanakkor ez már megteremtődött. Bár a világban az emberek azt mondják, hogy Isten teremtette őket, ők nem ismerik se Istent, se a teremtését. Ti szerencsés gyermekek mindannyian azt mondjátok tapasztalatból és szellemi büszkeséggel, hogy Brahma kumarok vagy kumarik vagytok, akik Shiva klánjához tartoztok. „Mi tudjuk, hogy BapDada hogyan teremtett meg minket.” Függetlenül attól, hogy kisgyermekek, vagy érett Pandavák vagy Shaktik vagytok, ha bárki megkérdezi tőletek, hogy ki az Atyátok, mit válaszolnátok? Ti büszkeséggel azt mondanátok, hogy Shiva Atya teremtett titeket Brahma Atyán keresztül és ezért Isten gyermekei vagytok. Ti közvetlen módon találkoztok Istennel. Nem csak azt mondjátok, hogy Ő Isten és az Atyátok, de Ő az Atyátok, a Tanárotok és a Satgurutok is. Ti mindannyian rendelkeztek ezzel a mámorral? (mindenki tapsolt) Most csak egy kézzel tapsoljatok. Most ezt a gyakorlatot meg kell tanítani az idősebbeknek is. Látva, hogy a gyermekek boldogok, Baba is boldogságban hintázik és állandóan azt mondja: Csodálatos, én emelkedett szerencsés és különleges lelkeim. Az Atya formájától megtapasztaljátok az isteni fenntartást. Ezt az isteni fenntartást csak egyszer kapjátok meg az egész ciklusban, ebben a Brahmin életben, amin keresztül a lelkek megtapasztalják, hogy az összes elérés megtestesítői. Isten szeretete tesz képessé benneteket arra, hogy megtapasztaljátok az összes kapcsolatot. Isten szeretete képessé tesz benneteket arra, hogy elfelejtsétek a saját testetek tudatosságát. Ezzel együtt az arra is késztet benneteket, hogy elfelejtsetek minden korábbi szeretetet. Ilyen szerencsés lelkek vagytok, akik megkapjátok Istentől a fenntartást a szeretetével. Ti lelkek milyen szerencsések vagytok, hogy maga az Atya elhagyja az otthonát, hogy tanítson titeket, isteni diákokat. Korábban valaha is láttatok egy ilyen tanárt, aki eljön a messzi földről, hogy minden reggel tanítson benneteket? Valaha is láttatok egy ilyen tanárt? Ugyanakkor az Atya a Tanárrá válik és eljön, hogy tanítson titeket minden reggel és az, amit tanít nektek, olyan egyszerű. Az csak két szó tanulmánya: Ti és Baba. Nevezzétek azt a ciklus, a dráma és a ciklus fája tudásának, mindaz el van merülve ebben a két szóban. Más tanulmányokban hatalmas teherrel rendelkeztek a fejeteken, míg az Atya tanításaival a fejetek könnyűvé válik. Valami jele, ami könnyű, hogy az magasra felrepül. Bármi, ami könnyű, mindig ott fent marad. Tehát, ezen a tanulmányon keresztül a tudatotok és az intellektusotok megtapasztalja a felemelkedés állapotát. Így a fejetek könnyűvé vált, ugye? Ti megkapjátok a három világ tudását. Az egész ciklus során valaha is tanulmányozott bárki is egy ilyen tanulmányt? Valaha is találtatok egy ilyen Tanárt korábban? Tehát ez is szerencse, ugye? Aztán a Satgurutól olyan emelkedett utasításokat (shrimatot) kaptok, hogy a kérdések, „Mit kellene tennem, hogyan tudom folytatni, ezt tegyem vagy azt tegyem, mi fog történni?” mind véget érnek. „Mit kellene tennem, hogyan tudom megtenni, ezt vagy azt tegyem?” A válasz mindezen kérdésekre megtalálható egyetlenegy kifejezésben: Kövessétek az Atyát. A gyakorlati tetteitekért kövessétek Brahma Atyát a testi formában. A testetlenség állapotában, a testetlenné válásban kövessétek Shiva Atyát. Mindkettőt, Bapot és Dadát követni, azt jelenti, hogy véget vettek az összes kérdésnek és követitek a shrimatot. Ez nehéz? Van arra szükség, hogy bármit is kérdezzetek? Nektek csak másolnotok kell. Nektek nem kell használnotok a saját fejeteket. Egyenlővé válni az Atyával azt jelenti, követni az Atyát. Ez könnyű vagy nehéz? Ez ugye könnyű. Azok, akik együtt vannak Babával harminc vagy több éve, emeljék fel a kezüket. Achcha. Nehéznek találtátok a harminc év alatt vagy az könnyű volt? Most csak nézzétek meg, még azok is, akik együtt vannak Babával harminc éve, ezt könnyűnek találták. Ezért, ez könnyű vagy nehéz azok számára, akik később jöttek? Ez könnyű? (Mivel az időjárás nagyon meleg volt, így mindenkinek színes legyezőket adtak.) Ez jó. A legyezők színe és pompája nagyon csodálatos. (Mindenki integetett a legyezőjével.) Ez a jelenet nagyon jó. Kell lennie valamilyen újdonságnak. Tehát, ennek a csoportnak ez az újdonsága. Ezt is felveszik a TV-re. Az jó, hogy ti mindannyian futva jöttetek és elérkeztetek ide. Baba szeretettel gratulál nektek. A korlátolt guruk mennyi áldást adnak? Egytől tízig - annál nem többet. Ugyanakkor, ti minden nap megkapjátok az áldásokat a Satgurutól. Valaha is láttatok egy ilyen gurut? Ugye nem? Csak ti láttok egy ilyen gurut és látjátok Őt ciklus-ciklus után. Tehát, tartsátok önmagatok előtt a szerencsétek elérését. Azt ne csak elmerült formában tartsátok az intellektusotokban, de azt merítsétek fel. Alakítsátok át a mindent elmerítve tartani szanszkarákat és azt merítsétek fel. Őrizzétek meg az eléréseitek listáját az intellektusotokban felmerült formában. Amikor az elérések listája felmerül, akkor semmilyen típusú akadály nem tud megtámadni benneteket. Minden akadály egyszerűen elmerültté válik és az eléréseitek felmerültek maradnak.

Amikor BapDada hallja, hogy néhány gyermek ilyen, vagy olyan ok miatt nagyon keményen dolgozik vagy harcol vagy megpróbál jógázni, de képtelen így tenni és ahelyett, hogy lélektudatossá válnának, test tudatosak lesznek, BapDadának ez nem tetszik. Mi ennek az oka? Ti nem tartjátok a szerencsétek elérését felmerülten a tudatosságotokban. Az elmerültté válik. Ezért, amikor valaki arra emlékeztet benneteket, ti elkezdtek azon gondolkodni, hogy ennek állandóan így kellene lennie; ezért az erőfeszítés nagyon könnyű: Engedjétek, hogy az eléréseitek mindig felmerültek maradjanak. Tartsátok a tudatosságotokban a szerencséteket attól a pillanattól kezdve, hogy Brahminná váltatok. Ne ingadozzatok. Maradjatok megrázhatatlanok, mert mi a ti emléketek Abuban? Az Achalgar (a stabilitás otthona), vagy az Halchalgar (az ingadozás otthona)? Mi az? Az Achalgar, ugye? Az kinek az emléke? Az a ti emléketek, ugye? Amikor a szubtilis erőfeszítés ösvényét nehéznek találjátok, vagy amikor az intellektusotok nagymértékben ingadozik, akkor vigyétek az emléketeket a tudatosságotokba. Ti, gyermekek nagyon gyakran beszéltek a tudás pontjairól: Én egy lélek vagyok, ez a dráma, ez csak egy akadály, ez csak egy mellékjelenet. Bár ti ily módon beszéltek a tudásról, mégis ugyanabban az időben ingadoztok is. Ingadoztok és a tudásról beszéltek ugyanabban az időben. Amikor az intellektusotok ilyenné válik és képtelenek vagytok arra, hogy megrázhatatlanok legyetek, akkor emlékezzetek Madhuban Achalgarjára. Az egy fizikai dolog, az nem szubtilis, az valami, amit láthattok a szemeitekkel. Emlékezzetek: Az én emlékem Achalgar, és nem Halchalgar. BapDada ezt az évet a felszabadulás éveként szeretné megünnepelni minden gyermeke számára. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy amikor megkérnek benneteket arra, hogy emeljétek fel a kezeteket, közületek néhányan felemelik a kezüket és mások nem. Nem. Mindenkinek nagy boldogsággal kellene tapsolnia. (Mindenki elkezdett tapsolni.) OK., most tapsoltatok és ez rendben van, de BapDada azt akarja látni, hogy ti ugyanilyen hangosan tapsoltok ennek az évnek a végén is. Ti most tapsoltatok és ez rendben van, de tapsoljatok abban az időben is. Akkor is tapsolni fogtok? Nézzétek, ti Babát elégedetté teszitek azzal, hogy két kézzel tapsoltok, de az újévben január 18-án, azon a napon, amikor Brahma Baba szabaddá vált ettől a testtől, tehát, január 18-án BapDada újból arra fog benneteket késztetni, hogy emeljétek fel a kezeteket, hogy megünnepeljétek a felszabadulás évét vagy arról csak gondolkozni fogtok? Ugye ti arról nem csak gondolkoztok, hogy nektek azt meg kell ünnepelnetek, de ti azt a gyakorlati formába is teszitek? Vagy miközben azon elmélkedtek, továbbra is azon fogtok gondolkozni egészen a végéig? BapDada ezt az eredményt akarja látni. Megtartjátok ezt az eredményt? Achcha. Emlékezni fogtok, ugye? Tartsátok az eléréseiteket önmagatok előtt. Azzal együtt, hogy emlékeztek az Atyára, engedjétek, hogy mindaz felmerüljön, amit az Atya adott nektek: Mivé tett benneteket és mi az, amit kaptatok?

Ezen év után BapDada minden gyermeket az életben való felszabadulás állapotában fog látni. A jövőben az életben felszabadultak lesztek, de nektek mostantól kezdve kell felmerítenetek az életben való felszabadulás szanszkaráit. Vigyétek a tapasztalatotokba egy állandó karma jógi, egy állandó könnyű jógi és egy állandóan felszabadult lélek szanszkaráit ettől az időtől kezdve. Miért? BapDada már jelezte, hogy az idő átalakulása rátok, világ átalakító lelkekre vár. Az elemek hívnak titeket, lelkeket, akik az elemek mesterei vagytok és tartják a győzelem rózsafüzérét számotokra. Az idő tartja a győzelem harangját és néz titeket, jövőbeli világuralkodó lelkeket, hogy lássa, mikor kell megkongatni a harangot. A hívők is állandóan a napra várnak, amikor az imádatra méltó istenségi lelkeik elégedetté válnak velük és átadják nekik a felszabadulás áldását. A boldogtalan lelkek kiáltanak és azon csodálkoznak, hogy a lelkek, akik a szomorúságuk eltávolítói és a boldogság adományozói, mikor fognak megnyilvánulni? Ők mindannyian arra várnak és hívnak titeket, mindannyitokat. Ezért, ó kegyelemteljes világjótevő lelkek, vessetek véget a várakozásuknak. Ők mindannyian rátok várnak. Amikor ti mindannyian felszabadulttá váltok, minden lélek, az elemek és a hívők is felszabadulttá fognak válni. Tehát, váljatok felszabadulttá, váljatok mesteradományozókká és adományozzatok felszabadulást. Most váljatok lelkekké, akik viselik a felelősség koronáját a világ átalakításáért. Ugye, felelősek vagytok? Ti az Atya segítői vagytok. Nem éreztek kegyelmet? Nem érzitek a szomorúság hullámait a fejeteken? Oh, világátalakító lelkek, most ünnepeljétek meg a felelősségetek megkoronázását.

BapDada korábban is elmondta nektek, hogy még akkor is, ha egy nagyobb akadállyal kell szembenéznetek, mint 100 Himalája, ti nem fogtok félrelépni azoktól. Ti nem fogtok vereséget szenvedni. Biztosan meg fogjátok ünnepelni a koronázást és az életben való felszabadulás évét. BapDada minden nap meg fogja nézni a táblázatotokat. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy ahogy innen elmentek, a vonaton azt mondjátok, „Nem tudom mi fog történni”. Vagy, ahogy hazatértek, a harc a gólyák és a hattyúk között elkezdődik. Ne mondjátok azt, hogy ez vagy az történt. Baba többé ezt nem fogja meghallgatni. Baba a leveleiteket a szemetes kosárba fogja tenni. Baba többé ezt nem hallgatja meg. Legyen határozott gondolat: Ennek kell történnie. Ahol határozottság van, ott lehetetlenség, hogy ne rendelkezzetek sikerrel. Tehát, ti mindannyian határozottsággal rendelkeztek, ugye? Tanárok, emeljétek fel a kezeiteket. Sok tanár van. Ti mindannyian üresen hagytátok a centrumjaitokat?

Nézzétek, Baba szeretne néhány jó hírt közölni veletek. BapDada látta és hallotta is az imént, hogy a Madhuban lakói mindannyian nagyon jó célt tartottak az átalakulásuk érdekében. Természetesen Baba meg fogja nézni a minőségeiket is. Ők írtak a bennük végbement átalakulásról is. BapDada örül, hogy a megkezdett átalakulás folytatódni fog. Mindannyian nagyon jó buzgalmat és lelkesedést mutattak az elhatározásukban. Jelenleg az még csak papíron van. Ugyanakkor legalább az első lépést megtették, hogy papírra vetették. Tehát BapDada elégedett. Miért? Mert Madhuban lakói Arjunák az egész világ számára. Madhuban lakói eszközök. A második számúak az eszköz-tanárok erről a földről és külföldről. Aztán az egész család összes Brahmin lelke teljesen együttműködő. BapDada megnézi Madhuban lakóinak a térképét, hogy lássa, teljesen átalakultak-e. Biztosan nagyon kevesen vannak, akik Madhubánból jöttek. Sokan még csak nem is írtak semmit. Azok közül, akik elöl ülnek, nagyon kevesen írtak. Túlságosan elfoglaltak voltak! Amikor azonban kaptok egy feladatot, akkor jegyeket halmoztok fel a tényleges írás során is. Ha nem írjátok meg, akkor nem kaptok pluszpontokat, és így veszteséget okoztok magatoknak. Bármilyen utasítást kapjatok, még akkor is, ha az eszközlelkek, a Dadik adják nektek, azokat közvetlenül az Atya adja. Nagyon lényeges, hogy megadjátok nekik azt a tiszteletet. Nem szabad kifogásokat keresni ezzel kapcsolatban, és nem szabad gondatlannak lennetek. BapDada azt mondja nektek a jövőre nézve, hogy ha ezt nem teszitek meg, nem fogtok felhalmozni jegyeket. Ezért, fontosságot tulajdonítani ennek, jelenti azt, nagyszerűvé válni. Ne váljatok lazává semmiben. Achcha, akkor mit mondanátok erre? Ti gyerekek nagyon okosak vagytok. Azt mondanátok: „BapDada úgyis tud mindent!”. Bár Ő mindent tud, miért mondaná nektek, hogy ezt tegyétek meg? Annak ellenére, hogy Ő mindent tud, mégis azt mondta nektek, hogy ezt tegyétek meg, ugye? Tehát nem szabadna csak úgy szabaddá tenni önmagatokat ettől. Sok ilyen apró feladat van, amikben extra jegyeket tudtok felhalmozni azzal, hogy azt monjátok: „Ha ji”. Vannak olyan diákok, akiknek nagy buzgalommal és lelkesedéssel kellene előrehaladniuk, de a múltbeli szanszkaráik miatt egyik vagy másik nagyon szubtilis aranyszál nem engedi őket előrehaladni. Még azt is megértik, hogy ez a szubtilis szál még mindig bennük van, de! Csak azt lehet mondani, „De!” Vannak azonban olyan erőfeszítést tevők, akik extra jegyeket tudnak igényelni azzal, hogy azt mondják, „Ha ji” az apró, hétköznapi dolgokért. Minden ilyen kis dologban lehet néhány jegyet felhalmozni, és ezáltal nagymértékben előre haladni. BapDada látott ilyen példákat. Ezért a könnyű módszer, hogy folyamatosan előre haladjatok, hogy „Ha ji”-t mondotok kis dolgokért. Ne csökkentsétek a jegyeket, de halmozzátok azokat. BapDada látta, hogy a többség nagyon jó buzgalmat és lelkesedést mutatott. Ezért BapDada külön gratulál azoknak a madhubáni lakóknak, akik „Ha ji”-t mondanak határozottsággal. Baba szeretetet és emlékezést is ad nekik. Baba százezerszeres szeretetet és emlékezést ad nekik. Miért? Madhuban egy tükörpalota, amely kinyilvánítja BapDada formáját. Tehát Baba boldog dologgal kapcsolatban. Most, bármit is írtatok le, azt át kell tenni a gyakorlatba. Ez rendben van? Achcha. Gratulációk!

Ha hirtelen átadnák nektek az utasítást, hogy most azonnal váljatok testetlenné, képesek lennétek ezzé válni, vagy lenne valamilyen zűrzavar? Miért? Az utolsó pillanatnak ez a gyakorlata fog arra késztetni titeket, hogy kitüntetéssel menjetek át. Tehát, most BapDada azt mondja, hogy nektek minden mástól félre kell lépnetek egy másodperc alatt és váljatok testetlenné. (BapDada vezette a gyakorlatot) Achcha.

A különösen szerencsés lelkeknek mindenhol, a lelkeknek, akik rendelkeznek az isteni fenntartás egy jogával, azoknak, akik rendelkeznek egy joggal Isten tanításaihoz, azoknak, akik rendelkeznek egy joggal az áldásokhoz Istentől, a Satgurutól, azoknak, akik állandóan igénylik a sikert azzal, hogy határozottsággal rendelkeznek, azoknak, akik állandó és megrázhatatlan jógik, azoknak, akik viselik a felelősség koronáját a világ átalakulásáért, azoknak, akik állandóan megtapasztalják az összes elérést felmerült formában, az ilyen különleges lelkeknek, BapDada szeretete, emlékezése és namaste.

Most Madhuban lakói igényeljetek első számot a felszabadulás évében. Ez rendben van? Lehetséges vagy nehéz? (Ha ji). Ebben az esetben BapDada aranyjelvényt fog adni a madhubaniaknak. Mindenki más már kapott egy jelvényt, de a madhubániaknak még meg kell kapniuk. Madhuban lakói egy díjat fognak kapni a felszabadulás évéért. Achcha, kaptok egy jelvényt. Ez jó. Achcha.

Áldás:
Tegyétek az egyetlen Atyát a világotokké a Brahmin életben és válj egy természetes és könnyű jógivá.

Ti, gyerek mindannyian megígértétek a Brahmin életben, hogy az egy Atyához tartoztok és senki máshoz. Amikor az Atya a világotok, amikor nincs senki más, akkor állandóan egy természetes és könnyű jógi állapottal fogtok rendelkezni. Ha van valaki más, akkor erőfeszítést kell tennetek. Ne engedjétek, hogy az intellektusotok másfelé vándoroljon, de maradjon itt. Ha az egy Atya a mindenetek, az intellektusotok nem mehet másfelé. Így könnyedén egy könnyű jógivá tudtok válni és olyanná, aki könnyedén rendelkezik az önuralkodás egy jogával. A szellemiség állandó és stabil ragyogása van az arcotokon.

Slogen:
Avyakttá és testetlenné válni, mint az Atya, az avyakt fenntartás gyakorlati bizonyítéka.