26.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a Tanár testetlen és ezért erőfeszítést kell tennetek az emlékezésért. Miközben emlékeztek Babára, amikor a vizsgának vége, akkor fogtok hazamenni.

Kérdés:
Nektek, gyermekeknek erőfeszítést kell tennetek, hogy emlékezésben maradjatok. Tehát, mivel nem szabadna soha becsapottá válnotok?

Válasz:
Amikor rendelkeztek egy vízióval a lélekről és láttok egy ragyogó fényt, abban nincs haszon. Az nem úgy van, hogy azzal, hogy egy vízióval rendelkeztek vagy megkapjátok Baba drishtijét, a bűneitek elvágásra kerülnek vagy megkapjátok a felszabadulást; nem. Abban az esetben még inkább becsapottá válnátok. Tegyetek erőfeszítést az emlékezésért. Csak ezen erőfeszítés megtételével van az, hogy el fogjátok érni a karmatit állapototokat. Az nem úgy van, hogy amikor Baba drishtit ad nektek, tisztává váltok. Nektek erőfeszítést kell tennetek.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül és magyaráz nektek, szellemi gyermekeknek. Ő oktat benneteket és jógát tanít. A jóga nem egy nagy dolog. Amikor a gyermekek tanulnak, nekik biztosan jógájuk van a tanárukkal. Azt gondolják: Egy ilyen és ilyen tanár tanít minket, hogy ugyanolyanná tegyen, mint önmaga. Ti rendelkeztek azzal a céllal és tárggyal. Megértitek, hogy egy bizonyos osztályban tanultok. A tanárnak nem kell elmondania nektek, hogy vele legyen jógátok. Ti automatikusan azzal jógáztok, aki tanít benneteket. Ő nem egész nap tanít benneteket. Tanultatok születésről-születésen át és kifejlesztettétek azt a gyakorlatot. Itt ez a gyakorlatotok teljesen új. Az az Egy nem egy testi tanár. Az az Egy a testetlen Tanár, akivel minden 5.000 évben találkoztok. Ő maga azt mondja: Én nem a testi tanárotok vagyok, ezért nem marad meg ez az emlékezés. Egy léleknek kell tekintenetek önmagatokat és hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, a Tanár tanít benneteket. Biztosan emlékeznetek kell a Tanárra egészen addig, amíg átmentek a vizsgátokon. Azzal, hogy Rá emlékeztek át fogtok menni a vizsgátokon és aztán hazamentek. Ahogy a vizsgátoknak vége, a dráma véget ér. Gyermekek, tudjátok, hogy el kell játszanotok a 84 születésetek szerepeit, ami fel van véve bennetek, lelkek. Ti most tudjátok ezt. A végén, amikor ott vagytok, nem fogtok erre emlékezni. Itt megkapjátok az összes tudást. Maga az Atya ül itt és elmagyarázza az összes tudást nektek, gyermeknek, amit aztán folyamatosan meg kell értenetek és biztosan emlékezésben kell maradnotok. Az Atya ismételten azt mondja: „Manmanabhav”. A „Manmanabhav”-nak van egy jelentése. A gyermekek megértik, hogy a szó helyes. Az Atya maga azt mondja: Emlékezzetek Rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Ez időt vesz igénybe. Nektek ellenőriznetek kell önmagatokat. Ugyanúgy, ahogy ott van a többi tantárgy egy tanulmányban – történelem, matematika, tudományok, stb.- és a diákok megértik, hogy milyen mértékben fognak átmenni, ott van nektek, gyermekeknek is az intellektusában, hogy mennyi jeggyel fogtok átmenni. Ellenőriznetek kell önmagatokat, hogy lássátok, nem felejtitek-e el Babát. Sokan azt írják: Baba, Maya ismételten felejtésre késztet minket. Mi Maya sok viharával rendelkezünk. Sok negatív gondolatunk van. Mivel nem értik, ők azt írják: Baba, ugye ebben nincs bűn? Nekünk ilyen negatív gondolataink vannak. Amikor látunk valakit, bennünk ott a gondolat: Én ezt akarom tenni. Ugye ebben nincs semmilyen bűn. Az Atya azt mondja: Nem. Akkor követtek el bűnt, amikor végrehajtjátok azokat a tetteket a fizikai szerveiteken keresztül. Baba ismételten folyamatosan magyaráz nektek. Gyermekek, rendelkeztek tudással. Tudjátok, hogy miért adták át Vishnunak és Krishnának az önmegismerés diszkoszát. Őt úgy ábrázolták, hogy azzal megöli Akasurt és Bakasurt (az ördögöket). Ebben bárki megölése nem kérdéses. Az a saját bűneitek elvágásának a kérdése. Shiv Babát is az önmegismerés diszkosza forgatójának nevezik. Ő rendelkezik az egész ciklus tudásával. A lélek megkapta az Atyától a tudást arról, hogyan forog a világciklus. Használnotok kell az önmegismerés diszkoszát és el kell égetnetek a bűneiteket. Szívjátok önmagatokba a tudást és emlékezzetek az Atyára. Csak azzal, hogy az Atyára emlékeztek, fognak a bűneitek megsemmisülni. Nektek, mindannyitoknak erőfeszítést kell tennetek önmagatokért. Az nem úgy van, hogy Baba le fog ülni és átadja nektek a drishtit, hogy a bűneitek elvágásra kerüljenek. Az Atya nem ül le és nem végzi el azt az üzletet. Valójában Ő mindenkit lát. A bűnök nem semmisülnek meg azzal, hogy Ő rátok néz vagy nektek átadja a tudást. Az Atya megmutatja nektek a módszert: Tegyétek meg ezt és azt és a bűneitek meg fognak semmisülni. Ő átadja nektek a shrimatot. Például, amikor az Atya eljön, Ő titeket néz, lelkeknek tekintve benneteket. Az nem úgy van, hogy a bűneink elvágásra kerülnek azzal, hogy Ő így tesz. Nem. A bűnök elvágásra kerülnek a saját erőfeszítéseinken keresztül. Ha Neki le kellene ülnie és ezt kellene tennie, akkor az egy üzletté válna. Az Atya elmagyarázza: Képesek vagytok emlékezni a világi apátokra oly módon. Ez az Atya az Egy, aki átadja nektek a shrimatot. Nektek meg kell tennetek a saját erőfeszítésiteket. Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen és ilyen szent vagy szannyaszi drishtije elegendő. Ugyanakkor, még azt követően is, hogy megtapasztalják az áldásukat és kegyelmüket, az emberek folyamatosan elbuknak. Ők milyen típusú kegyelemmel rendelkeznének? Ők csak a brahm nagy elemére emlékeznének. Az Atya világosan megmutatja nektek a módszert. Ő azt mondja, tegyétek meg ezt és azt. Ti azt éneklitek: Testetlenül jöttünk és testetlenül kell visszatérnünk. Az erre az időre utal. Az Atya verziói aztán hasznosak az imádat ösvényén. Az Atya azt mondja: Most emlékezzetek Rám és a bűneitek meg fognak semmisülni. Az Atya átadja nektek a shrimatot. Ez az Ő szerepe a drámában. Ti ezt az Ő segítségének is nevezhetitek. A shrimatra emlékeznek a drámának megfelelően. Az Atyának át kell adnia az utasításokat. Ő azt mondja: Tekintsétek egy léleknek magatokat. Az nem úgy van, hogy Ő segítséget ad nektek és elvisz a karmatit állapotba. Nem. Ez időt vesz igénybe. Nektek sok erőfeszítést kell tennetek. Rendelkeznetek kell az önmagatokat egy léleknek tekinteni nagyon jó gyakorlatával. Valójában az anyák sok idővel rendelkeznek. A férfiak az üzletükkel foglalkoznak. Nektek, gyermekeknek igényelnetek kell a lottószelvényeteket, miközben az Atyára emlékeztek, hogy az összes rozsdát el lehessen távolítani. Érzitek, hogy ez és ez egy nagyon jó erőfeszítés tévő, mert vezeti a táblázatát. Hasonló módon ők is leülnek az imádat ösvényén két-három órán át. Azok, akik a visszavonulás állapotában vannak, sok gurut fogadnak, de mégsem emlékeznek rájuk (a gurukra) annyit, amennyit emlékeznek az istenségekre. Valójában az istenségekre nem kell emlékezni és az istenségek sem tanítanak soha semmit. Ez nem valami új dolog számotokra gyermekek és ez nem több százezer év kérdése. Az Atya eljön, amikor a megalapítás és a pusztulás feladatainak meg kell történniük. A gyermekek tudják, hogy a pusztulás megtörténik minden ciklusban. Ez az előző ciklusban is megtörtént. Ti folyamatosan leírjátok, hogy ez 5.000 évvel ezelőtt is megtörtént. Az ösvény, amit az Atya megmutat nektek, hogy megtaláljátok Őt, semmi új. Az Atya azt mondja. Én minden ciklusban eljövök és megmutatom az ösvényt. Ti gyermekek tudjátok, hogy a királyságotok most kerül megalapításra. Az istenségek királysága, akiket imádtok, újból megalapításra kerül. Az 5.000 év ciklusa folyamatosan forog. Az emberek megőrülnek. Maya utasításait követik. Nem ismerik Ravan elégetése jelentését. A ti nevetek, az önmegismerés diszkosza forgatói. A célotok és tárgyatok ott van előttetek. Baba átadta nektek, lelkeknek a tudást, amivel Ő rendelkezik. Amikor a dráma ciklusa a végéhez ér, Ő eljön és átadja nektek a tudást. Az Atya maga eljön és ezeket a tetteket tanítja nektek. Aztán ahogy a bűn ösvényére léptek, az éjszaka elkezdődik és folyamatosan lefele jövünk; a boldogság folyamatosan csökken. Ti rendelkeztek a teljes ciklussal az intellektusotokban ugyanúgy, ahogy az ott van az Atya intellektusában. Ugyanakkor erőfeszítést kell tennetek, hogy tisztává váljatok. Ezért kiáltotok így: Baba, gyere és tegyél minket, tisztátalanokat tisztává. Tehát szükség van a tudásra. Nektek emberi lényekből istenségekké kell válnotok. Az Atya eljön, hogy nektek, gyermekeknek Raja jógát tanítson. Senki más nem tudja, hogyan tanítsa azt. Ti a Tisztító Atyához kiáltottatok: Baba, gyere és tegyél minket tisztává. Ti most tisztává és jótékony lelkekké váltok. A világ történelme és földrajza most megismétlődik. Ezek ilyen mély dolgok. Az emberek nem ismerik a lelket vagy a Legfelső Lelket. Csak az Atya mondja el nektek, hogy milyen a lélek, és mi az ő szerepük. Az egy csoda, hogy a teljes szerep fel van véve egy ilyen parányi lélekben. Ahogy ezt halljátok, libabőrössé váltok. Néhány embernek víziója van a lélekről. Ők látják a ragyogó fényt. Ugyanakkor abban mi a haszon? Itt jógáznotok kell. Az emberek azt gondolják, hogy azzal, hogy egy vízióval rendelkeznek, elérik a felszabadulást és a bűneik megsemmisülnek. Valójában ők még inkább becsapják önmagukat. Az Atya folyamatosan mindent elmagyaráz nektek. Ő azt mondja: Mély dolgokat mondok el nektek. Ti rendelkeztek a teljes ciklus tudásával az intellektusotokban. Egyszerűen emlékezzetek Babára és a ciklusra. Emlékezzetek a Tanárra és a tudásra. A drámának megfelelőn azzal, hogy Rá emlékeztek, el fogjátok érni a karmatit állapototokat. Testetlenül kell visszatérnetek ugyanúgy, ahogy testetlenül jöttetek el. Magatokkal viszitek az isteni szanszkarákat. Ott nincs tudás. Ezt hívják könnyű emlékezésnek. Az emberek zavarodottá válnak a jóga szótól. Azok az emberek hatha jógik. Csak az Atya tanít nektek könnyű jógát. Korábban azt hallottátok, hogy a Gita Istene tanított könnyű jógát. Ugyanakkor nem ismertétek Őt. Azzal, hogy 100%-os értetlenséggel rendelkeznek, az emberek tisztátalanná váltak. Megszámlálhatatlan utasítás van. A Gita szentírása azokért van, akik otthon élnek a családjukkal. Ti azok vagytok a családi ösvényről. Először a ti ösvényetek a tiszta családi ösvény volt és az mostanra tisztátalan családi ösvénnyé vált. Annak most újból tisztává kell válnia. Az Atya örökké tiszta. Ő eljön és átadja nektek a shrimatot. Az Atya azt mondja, ebben az időben mindannyian tamopradhanná váltak. Először szatopradhanok voltatok. Mi is először szatopradhanok voltunk és aztán tamopradhanná váltunk. Bárki, aki eljön - a Pápa, a papok, stb. -, először szatopradhanok és aztán a hozzáadás megtörténik és az egész fa tamopradhanná válik. Ez most annak a teljes lecsúszása állapota. Ti, gyermekek megértitek, hogy szatopradhanok voltatok és sorszám szerint tamopradhanná váltatok. Most újból szatopradhanná kell válnotok. Ti azzá fogtok válni, sorszám szerint, a drámának megfelelően. Sok részlet van. A Mag tudja, hogy a fa hogyan merül fel. Csak az Atya mondja el ennek az emberi világfának a titkait. Ő a kert Mestere is. Ő tudja, hogy a kertje nagyon gyönyörű volt. Az Atya rendelkezik ezzel a tudással. Ott volt Isten ilyen elsőosztályú kertje. Most az egy ördögi kert. Ravan királyságát hívják Sátánnak (Shaitan). Mindenhol erőszak van. Ők mindannyian úgy ülnek, hogy készek az atombombáikkal. Mindenki tudja, hogy ezek a dolgok nem azért vannak, hogy raktározzák és a pusztulásnak biztosan be kell következnie azokon keresztül. Ha a pusztulás nem következne be, akkor az aranykor hogyan tudna eljönni? Ez nagyon világos. Ugyanakkor, azt mutatják, hogy a nagy Mahabharat háború megtörtént és csak az öt Pandava maradt védett és aztán ők is szétolvadtak. Ugyanakkor, nem lehet semmilyen eredmény azon keresztül. Az Atya itt ül és elmagyarázza, hogy ez a dráma előre elrendelt. Bharatot kirabolták és most azt visszaadják. Folyamatosan visszaadják egészen a végéig. Tudjátok, hogy minden meg fog semmisülni a pusztulásban. Amikor az a mi királyságunk volt, nem volt más királyság. A történelemnek meg kell ismétlődnie. Bharat újból mennyországgá válik. Ott lesz Lakshmi és Narayan királysága. Ott semmilyen más földet nem említenek. Ez most a vaskor vége és aztán ott lesz Lakshmi és Narayan királysága. Mi most újból azzá válunk. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy Raja jógát tanítsak nektek. Ti már sokszor, minden ciklusban azokká a mesterekké váltatok. Az volt az ő királyságuk az egész világ felett. Ők nagyon bölcsek voltak. Ott nincs arra szükségük, hogy tanácsokat kérjenek a tanácsadóktól. Ez a dráma előre elrendelt és meg fog ismétlődni. Ők a Krishna templomot nevezik a ’Boldogság Földjének’. Shiv Baba eljön és megalapítja a boldogság földjét. Ők maguk azt mondják, hogy Bharat mennyország volt 3.000 évvel Krisztus előtt. Először egy vallás volt és aztán eljött a többi vallás. Gyermekek, nektek el kellene csodálkoznotok azon, hogy Baba hogyan adja át nektek az uralkodásotokat. Az Atya eljön és átadja nektek a imádat gyümölcsét. Ez ilyen egyszerű. Ugyanakkor, csak azok, akik ezt megértették az előző ciklusban, fogják újból megérteni, sorszám szerint, az erőfeszítésnek megfelelően, amit megtesznek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Alkalmazzátok az önmegismerés diszkoszát és égessétek el a bűneiteket. Legyetek óvatosak, hogy ne hajtsatok végre semmilyen bűnös tettet a fizikai szerveiteken keresztül. Tegyetek erőfeszítést önmagatokért, hogy karmatitté váljatok.

2. Ne legyen bennetek semmilyen vágy víziók iránt. Ti nem kaptok felszabadulást azzal, hogy egy vízióval rendelkeztek és a bűneitek sem kerülnek elvágásra. Nincs haszon egy vízióban. A rozsdát csak az Atyára és erre a tudásra való emlékezéssel lehet eltávolítani.

Áldás:
Legyetek feltöltve az összes eléréssel és az arcotokon látszódjon, hogy megkaptatok minden emelkedett elérést.

Az átmeneti korban ti, Brahmin lelkek megkaptátok az áldást: Legyetek feltöltve az összes eléréssel. Azoknak a lelkeknek, akik ilyen áldást kaptak, nem kell erőfeszítéseket tenniük. Az arcukon lévő ragyogás megmutatja, hogy elértek valamit, hogy ők olyan lelkek, akik az elérések megtestesítői. Amikor az emberek látják néhány gyermek arcát, azt mondják, hogy a cél nagyon magasnak tűnik és nagyon emelkedett lemondással rendelkeztek. Bár a lemondásuk látható, a szerencséjük nem! Amikor fenntartjátok az összes elérés mámorát és megmutatjátok azt a szerencsét, akkor könnyen vonzódni fognak, hogy eljöjjenek.

Slogen:
A siker elmerül ott, ahol buzgalom és lelkesedés van az egység gyülekezetében, ami egy irányt követ.