27.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, állandóan az Atyára való emlékezéssel kapcsolatos gondolataitok legyenek, köpüljétek a tudás óceánját, és akkor új pontok fognak folyamatosan felmerülni és boldogok maradtok.

Kérdés:
Kinek a csodája a legnagyobb ebben a drámában és miért?

Válasz:
1) A legnagyobb csoda Shiv Babáé azért, mert Ő angyalokká tesz benneteket egy másodpercen belül. Egy olyan tanulmányt tanít nektek, hogy emberi lényekből istenségekké váltok. A világon senki más, csak az Atya taníthatja nektek ezt a tanulmányt. 2) Az Atya feladata, hogy átadja mindegyikteknek a tudás harmadik szemét és a sötétségből a fényre vigyen titeket, és megvédjen benneteket a botladozástól. Senki más nem hajthat végre egy ilyen csodálatos feladatot.

Om shanti.
A szellemi Atya minden nap magyaráz nektek, gyermekeknek, és ti, gyermekek meghallgatjátok, miközben magatokat lelkeknek tekintitek. Mint, ahogy az Atya inkognitó, a tudás is inkognitó. Senki más nem képes megérteni, hogy mi egy lélek, vagy mi a Legfelső Lélek, a Legfelső Atya. Nektek, gyermekeknek szilárd szokásotoknak kellene lenni, hogy magatokat lelkeknek tekintsétek. Az Atya elmondja nekünk, lelkeknek ezt a tudást. Az intellektusotokat kell használnotok, hogy ezt megértsétek, és aztán cselekedjetek. Azonban még el kell végeznetek az üzleteteket, stb. Ha valaki megszólítana benneteket, akkor azt biztosan a nevetekkel tenné. Van egy nevetek és formátok; ezért vagytok képesek beszélni. Bármit megtehettek, de egyszerűen tegyétek szilárddá, hogy lelkek vagytok. A teljes dicséret a testnélküli Egyetlené. Ha a testi istenségeknek van dicsérete, akkor az azért van, mert az Atya őket dicséretre méltókká tette. Ők dicséretre méltók voltak, és az Atya most újból dicséretre méltókká teszi őket. Ezért van a testnélküli Egyetlen dicsérete. Ha erről elgondolkodtok, akkor az Atyának nagyon nagy a dicsérete, és Ő olyan sok szolgálatot végez. Ő minden erővel teljes; Ő bármit megtehet. Nagyon keveset dicsérjük Őt. Neki nagyon nagy a dicsérete. Még a muzulmánok is azt mondják: Isten, Allah parancsolta ezt. Most ki előtt adta ezt a parancsot? Ezt a parancsot a gyermekeinek adja, akik emberi lényekből istenségekké válnak. Isten, Allah ezt a parancsot valakinek adta volna. Ti, gyermekek vagytok azok, akiknek magyaráz. Senki másnak nincs ez a tudása. Gyermekek, most ti tudjátok, hogy ez a tudás el fog tűnni. A buddhisták is azt mondják és a keresztények is azt mondják, de senki nem tudja, hogy Ő milyen parancsot adott. Az Atya elmagyarázza nektek Alfát és bétát. A lelkek nem felejthetnek el az Atyára emlékezni. A lelkek múlhatatlanok, és az emlékezés is múlhatatlan. Az Atya is múlhatatlan. Ők azt éneklik: Allah mondta ezt. Azonban ki Ő és mit mondott? Ezt egyáltalán nem tudják. Azt mondják, hogy Isten, Allah benne van a kövekben és a kavicsokban, és így hogyan ismerhetnék Őt? Az imádat ösvényén imádkoznak. Most tudjátok, hogy bárki is jöjjön, neki át kell mennie a sato, rajo és tamo állapotokon. Amikor Krisztus és Buddha eljönnek, akkor mindenkinek le kell jönnie utánuk. A felemelkedés kérdése nem merül fel. Az Atya eljön, és mindenkit képessé tesz a felemelkedésre. Az Üdvösség Adományozója mindenki számára az Egyetlen. Senki más nem jön, hogy üdvösséget adjon. Csak gondolkozzatok el ezen: Ha Krisztus eljött, akkor kinek ült le és magyarázott? Nagyon jó intellektusra van szükségetek, hogy megértsétek ezeket a dolgokat. Új módszereket kellene teremtenetek. Erőfeszítést kell tennetek, és ki kell vonnotok az ékszereket. Ezért Baba azt mondja: Köpüljétek a tudás óceánját és írjátok le a pontokat. Aztán olvassátok el azokat, hogy lássátok, mi az, ami kimaradt. Babának bármilyen is a szerepe, az folytatódni fog. Az Atya elmondja ugyanazt a tudást, amit elmondott az előző ciklusban. Ti, gyermekek tudjátok, hogy azok, akik egy valláshoz tartoznak, azok le fognak jönni azután, aki megalapítja azt a vallást, bárki legyen is az. Hogyan tennének másokat képessé a felemelkedésre? Nekik le kell jönniük a létrán. Először boldogság, és aztán szomorúság van. Ez a játék egy nagyon finom módon van megteremtve. Szükséges, hogy köpüljétek a tudás óceánját. Ők nem azért jönnek, hogy bárkinek is üdvösséget adjanak. Azért jönnek, hogy megalapítsanak egy vallást. Csak egy Tudás Óceánja van; senki másnak nincs tudása. A boldogság és szomorúság játéka mindenkire vonatkozik ezen a drámán belül. Nektek több a boldogságotok, mint a szomorúságotok. Mivel eljátsszátok a szerepeiteket a drámában, ezért biztosan boldogságnak kell lennie. Az Atya nem okozna szomorúságot. Az Atya mindenkinek boldogságot ad. Abban az időben béke van az egész világon. Nem lehet béke a szomorúság földjén. Csak akkor fogtok békét kapni, amikor visszatértek a béke földjére. Az Atya itt ül és elmagyarázza: Soha ne felejtsétek el, hogy ti Babával vagytok. Baba eljött, hogy ördögökből istenségekké tegyen minket. Amikor az istenségek üdvösségben élnek, akkor a többi lélek a lélekvilágban maradni. A legnagyobb csoda ebben a drámában a korlátlan Atyáé, az Egyetlené, aki angyalokká tesz titeket. Ezen a tanulmányon keresztül angyalokká váltok. Az imádat ösvényén az emberek semmit nem értenek; ők folyamatosan egy rózsafüzért forgatnak. Néhányan Hanumánra emlékeznek, néhányan másokra. Mi a haszon abban, ha rájuk emlékeznek? Baba azt mondta „maharati” és aztán valakit egy elefánton lovagolva mutattak. Az Atya elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Amikor egy fontos ember elmegy valahova, akkor olyan nagy pompával törődnek vele. Ők ezt nem tennétek meg senki másért. Most tudjátok, hogy ebben az időben az egész fa elérte a hanyatlásának az állapotát. Mindenki mérgen keresztül születik. Most olyan érzéseteknek kellene lenni, hogy az aranykorban a méreg kérdése nem merül fel. Az Atya azt mondja: Én benneteket multimilliomosokká teszlek. Sudama is multimilliomossá vált. Mindent magatokért tesztek. Az Atya azt mondja: Olyan emelkedettekké váltok ezen a tanulmányon keresztül. Mindenki meghallgatja azt a Gitát, és azt tanulmányozza. Ez a valaki is annak idején azt tanulmányozta, de amikor az Atya leült és elmondta ezt a tudást, akkor elcsodálkozott. Ő elérte az üdvösséget az Atya Gitáján keresztül. Mit teremtettek az emberi lények? Ők azt mondják, hogy Isten, Allah mondta ezt. Azonban azt nem értik, hogy ki Allah. Ha még azok sem tudják, hogy ki Isten, akik az istenségi valláshoz tartoznak, akkor azok, akik később jöttek, honnan tudnák? A Gitát, minden szentírások ékszerét, meghamisították. Tehát mi más van a szentírásokban? Mindaz, amit az Atya nekünk, gyermekeknek elmondott, eltűnt. Ti most meghallgatjátok az Atyát és istenségekké váltok. Nekünk, mindannyiunknak rendeznünk kell ebben az öreg világban lévő számláinkat, és mi, lelkek aztán tisztává fogunk válni. Bármilyen számlát kelljen rendeznünk, az rendezve lesz. Mi vagyunk az elsők, akik elmennek, és az elsők, akik eljönnek. Mindenki más rendezni fogja a számláit azzal, hogy büntetést kell elszenvednie. Ne menjetek túl sokat azokba az aspektusokba. Először is, tegyetek mindenkit képessé arra, hogy hitük legyen abban, hogy az Atya az Üdvösség Adományozója mindenki számára. Csak az egy Atya a Tanár és a Satguru. Ő testnélküli. Mennyi tudás van abban a lélekben? Ő a Tudás Óceánja és a Boldogság Óceánja. Ott van az Ő nagy dicsérete. Ő is egy lélek. Az a lélek eljön, és belép egy testbe. A Legfelső Atyán, a Legfelső Lelken kívül senki más nem dicsérhető. Ők mind testi lényeket dicsérnek. Az, az Egyetlen a Legfelső Lélek. A testnélküli Atyán kívül egyetlen lelket sem lehet dicsérni, aki test nélkül van. A tudás sanskarái a lélekben vannak. Az Atyában a tudásnak mennyi sanskarája van? Ő a Szeretet Óceánja, a Tudás Óceánja. Ez a dicséret tartozhat egy lélekhez? Ez a dicséret nem lehet egyetlen emberi lényé sem. Shri Krishna az első számú herceg az aranykorban. Az Atya eljön és átadja nektek, gyermekeknek, az örökséget. Ezért dicsérik Őt. Shiva születésnapja olyan értékes, mint egy gyémánt. Mit tesznek a vallásalapítók, amikor eljönnek? Pl.: amikor Krisztus eljött, akkor nem voltak keresztények. Milyen tudást adhatna ő bárkinek is? A legtöbb, amit mondana: Viselkedjetek jól! Sok más emberi lény is folyamatosan ezt mondja, de senki nem tudja átadni a tudást arról, hogy hogyan érjék el az üdvösséget. Ők mind megkapták a saját egyéni szerepeiket. Nekik át kell menniük, a sato, rajo és tamo állapotokon. Hogyan épülhetne egy keresztény templom akkor, amikor ő először jön? Csak, amikor sokan vannak és elkezdődik az imádat, akkor építenek meg egy templomot. Sok pénzre van szükség egy templom megépítéséhez. Pénzre van szükség a háborúkhoz is. Ezért az Atya elmagyarázza, hogy ez az emberi világfa. Egy fa lehetne több százezer éves? Az megszámlálhatatlan lenne. Az Atya azt mondja: Ó gyermekek, olyan értelmetlenekké váltatok! Most értelmesekké váltok. Most el fogtok jönni és késszé váltok arra, hogy az elején uralkodjatok a királyságban. Ők egyedül jönnek, és a számuk később növekszik. Az istenségek a fa alapja, és aztán abból három ág emelkedik ki. A kisebb szekták aztán később merülnek fel. Növekedés van, és később dicsérik őket. Azonban abban, nincs semmi haszon. Mindenkinek le kell jönnie. Most mi megkapjuk ezt az egész tudást. Ők azt mondják: Isten tudás-teljes, de senki nem tudja, hogy mi az a tudás. Ti most megkapjátok a tudást. A Szerencsés Szekérre biztosan szükség van. Csak, amikor az Atya belép ebbe a hétköznapi testbe, akkor válik ez a valaki szerencséssé. Az aranykorban mindenki több milliószorosan szerencsés. Mindegyiktek most megkapja a tudás harmadik szemét, amin keresztül Lakshmivá és Narayanná váltok. Csak egyszer kapjátok meg a tudást. Az emberek botladoznak az imádat ösvényének a sötétségében. A tudás a nappal. Nappal nincs botladozás. Az Atya azt mondja: Mindenestre nyissatok egy Gita patshalát az otthonotokban. Sokan vannak, akik azt mondják: Mi azt nem tudjuk működtetni, és így átadják a helyüket másoknak. Az is jó. Itt nagy csendnek kellene lennie. Ez a szent osztályok közül a legszentebb, ahol leülhettek, és békésen emlékezhettek az Atyára. Most el akarunk menni a csend földjére. Ezért nagyon nagy szeretettel emlékezzetek az Atyára. Az aranykorban eléritek a békét és a boldogságot 21 születésre. A korlátlan Atya az Egyetlen, aki egy korlátlan örökséget ad nektek. Ezért követnetek kellene egy ilyen Atyát. Nem szabadna arrogánsnak lennetek; az bukásra fog késztetni benneteket. Nagy türelemre van szükségetek; ne legyen makacsság (fizikai erőszak). A test tudatosságot hívják erőszaknak. Nagyon édesekké kell válnotok. Az istenségek olyan édesek; nekik nagyon nagy a vonzásuk. Az Atya benneteket olyanokká tesz, mint ők. Ezért sokat kellene egy ilyen Atyára emlékeznetek. Tehát nektek, gyermekeknek újból és újból erre kellene emlékeznetek, és vidámnak kellene maradnotok. Ennek a valakinek hite van, hogy miután elhagyja a testét, azzá fog válni (Narayanná). Először is meg kellene néznetek a célotok és tárgyatok képét. Akik tanítanak, azok fizikai tanárok. Itt a testnélküli Atya az Egyetlen, aki tanítja a lelkeket, aki tanít benneteket. Ti egyszerűen boldogok fogtok maradni azzal, hogy erről gondolkodtok. Ennek a valakinek megvan az a mámora, hogy hogyan válik Brahmából Vishnuvá és hogyan válik Vishnuból Brahmává. Ti meghallgatjátok ezeket a csodálatos dolgokat, azokat magatokba szívjátok, és aztán elmondjátok másoknak. Az Atya titeket, mindannyitokat a világ mestereivé tesz, de azt meg lehet érteni, hogy ki fog méltóvá válni arra, hogy uralkodjon a királyságban. Az Atya kötelessége, hogy felemelje a gyermekeket. Az Atya titeket, mind a világ mestereivé tesz. Az Atya azt mondja: Én nem válok a világ Mesterévé. Az Atya itt ül, és elmondja ezt a tudást ennek a valakinek a száján keresztül. Beszélnek az éterből jövő hangról (akashvani-rádió), de nem értik annak a jelentését Az igaz akashvani az, amikor az Atya eljön onnan fentről, és ezen a Ghaumukhon (a tehén szája) keresztül, beszél. A szavak ezen a szájon keresztül merülnek fel. A gyermekek nagyon édesek. Ők azt mondják: Baba adjál nekünk tolit minden nap. Baba azt mondja: Gyermekek, nagyon sok tolit fogtok kapni. A jó gyermekek azt mondanák, hogy ők gyermekek és szolgálók is. Baba nagy boldogságot érez, amikor látja a gyermekeket. Ti, gyermekek tudjátok, hogy nagyon kevés idő maradt hátra. Olyan sok bombát készítettek. Azokat csakúgy kidobnák? Bármi is történt az előző ciklusban, az újból meg fog történni. Azt gondolják, hogy békének kellene lennie a világban. Azonban az nem lehetséges. Ti vagytok azok, akik megalapítjátok a békét a világban. Ti vagytok azok, akik megkapjátok a világ királyságának a díját, és az Atya az, aki azt átadja nektek. Ti a világ királyságát a jóga erején keresztül igényelitek. A fizikai erőn keresztül a világ pusztulása van. Ti győzelmet arattok a csend erején keresztül. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Legyen az állapototok olyan, hogy nagyon türelmesek vagytok. Kövessétek az Atyát. Soha ne mutassatok arroganciát semmivel kapcsolatban. Váljatok olyan édesekké, mint az istenségek.

2. Annak érdekében, hogy állandóan vidámak maradjatok, folyamatosan köpüljétek ezt a tudást. Köpüljétek a tudás óceánját. Maradjatok elfoglaltak a szolgálat végzésében azzal a tudatossággal, hogy Isten gyermekei és az Ő szolgálói is vagytok.

Áldás:
Legyetek nagyszerű lelkek, és maradjatok stabilak a „Manmanabhav” és a „Madhyajibhav” mantrái formájában.

A „Manmanabhav” áldásával együtt, ti, gyermekek megkaptátok a „Madhyajibhav” áldását is. Engedjétek, hogy a mennyországbeli formátok ott maradjon a tudatosságotokban; ezt ismerik „Madhyajibhav” –ként. Akik fenntartják az emelkedett eléréseik mámorát, azok stabilak maradhatnak a „Madhyajibhav” mantra formájában. Akik „Madhyajibhav”-ok, azok különben is „Manmanabhav”-ok. Az ilyen gyermekek minden egyes gondolata, szava és tette nagyszerűvé válik. Ennek a tudatosságnak a megtestesítőjévé válni jelenti azt, hogy nagy lélekké válni.

Slogen:
A boldogság különleges kincsetek; soha ne engedjétek el ezt a kincset.