28.02.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, bizonyítsátok be Bharat embereinek, hogy a Shiv Jayanti a Gita Jayanti, és a Shri Krishna Jayanti aztán a Gitán keresztül megtörténik.

Kérdés:
Mi bármelyik vallás megalapításának a fő alapja? Mi az a feladat, amit csak az Atya hajt végre, és a vallásalapítók nem hajtanak végre?

Válasz:
Bármelyik vallás megalapításához a tisztaság erejére van szükség. Minden vallás a tisztaság erejének az alapján kerül megalapításra. Azonban, egy vallás alapítója nem tisztíthat meg senkit, mert amikor a vallások megalapításra kerülnek, akkor Maya királysága van, és ők, mind tisztátalanokká váltak. Egyedül az Atya kötelessége az, hogy a tisztátalanokat tisztává tegye. Egyedül Ő ad shrimatot ahhoz, hogy tisztává váljanak.

Ének:
Vigyél el minket a bűnnek ebből a világából a pihenés és kényelem egy helyére!

Om shanti.
Ti, gyermekek most megértettétek, mi a bűn világa, és mi a jótékonyság világa, azaz, mi, a tiszta világ. Valójában ez a Bharat a bűn világa, és aztán Bharat, maga válik a jótékonyság világává, mennyországgá. Bharat maga volt a Paradicsom, és Bharat vált a pokol rendkívüli mélységévé azért, mert ők folyamatosan a kéjvágy máglyáján égnek. Ott senki nem égett a kéjvágy máglyáján; ott nincs a kéjvágynak máglyája. Azt nem mondanátok, hogy az aranykorban ott van a kéjvágy máglyája. Ezeket a dolgokat meg kell érteni. Először is, felmerül egy kérdés. Bharat, ami tisztátalan és boldogtalan, biztosan tiszta és boldog volt. Még az eredeti örökkévaló hindu vallásról is beszélnek, de kit neveznek az eredeti, örökkévaló embereknek? Mit jelent az „eredeti” és mit jelent az „örökkévaló”? Az eredeti az aranykort jelenti. Kik léteztek az aranykorban? Mindenki tudja, hogy Lakshmi és Narayan akkor léteztek. Biztosan ők is valaki gyermekei voltak, hogy az aranykor mestereivé váltak. Ők a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek gyermekei voltak, aki megalapította az aranykort. Azonban ők ebben az időben (vaskorban) nem tekintik magukat az Ő gyermekeinek. Ha magukat az Ő gyermekeinek tekintenék, akkor ismernék az Atyát, de nem ismerik. A hindu vallást nem említik a Gitában. Bharat nevét megemlítik a Gitában, és azokat az embereket a Hindu Mahasabha-ból valóknak hívják. A Shrimad Bhagawad Gita minden szentírás ékszere, az anya. Ők megünneplik a Gita Jayantit és a Shiv Jayantit is. Nektek tudnotok kellene, hogy mikor van Shiv Jayanti. Aztán, ott van Shri Krishna Jayanti. Gyermekek, most ti tudjátok, hogy a Shiv Jayanti után ott van a Gita Jayanti. A Gita Jayanti után van Shri Krishna Jayanti. Az istenségi vallás csak a Gita Jayantin keresztül kerül megalapításra. A Gita Jayantinek is van egy kapcsolata a Mahabharatával, és ott vannak azok a dolgok a háborúval kapcsolatban, amiket abban megemlítenek. Azt mutatják, hogy három hadsereg volt a harcmezőn. Megmutatják a Yadavákat, a Kauravákat és a Pandavákat. A Yadavák voltak azok, akik feltalálták a rakétákat. Alkoholt ittak és a rakétákat felmerültekké tették. Ti tudjátok, hogy a rakétákat most valóban feltalálják. Azzal fenyegetik egymást, hogy megsemmisítik a saját klánjukat. Ők mind keresztények; Európa emberei, és ugyanazok a Yadavák is. Tehát, az, az ő gyülekezetük. Ők elpusztították magukat azzal, hogy egymás között harcoltak. Ebben egész Európa benne volt. Az iszlámból, a buddhista és a keresztény vallásokból valók is ebben mind benne voltak. Itt, ott vannak a Kauravák és a Pandavák. A Kauravák is megsemmisültek, és a Pandavák győzelmet arattak. Most a kérdés felmerül: Ki volt a Gita Istene, ki tanított könnyű jógát és könnyű tudást és a királyok királyaivá tett benneteket, aki megalapította a tiszta világot? Shri Krishna jött el, hogy ezt megtegye? A Kauravák a vaskorban voltak. Shri Krishna hogyan jöhetett volna a Kauravák és a Pandavák idejében? Megünneplik a Shri Krishna Jayantit; ő 16 mennyei fokú volt az aranykor elején. Shri Krishna után Ráma jayantije volt, aki 14 fokú volt. Shri Krishna a királyok királya volt, azaz, minden hercegek hercege. Még a bűnös hercegek is imádják Shri Krishnát, mert tudják, hogy ő 16 mennyei fok teljes, az aranykor teljes hercege volt, és ők maguk bűnösek. Biztosan a hercegek mondanák ezt. Most kell lennie a Shiv Jayantinek. Róla a legnagyobb képmások a templomokban van. Azok a testnélküli Shiva templomai. Egyedül Őt nevezik a Legfelső Atyának, a Legfelső Léleknek. Brahma, Vishnu és Shankar istenségek. A Shiv Jayantit csak Bharatban ünneplik meg. A Shiv Jayantinek most el kell jönnie. El kell magyaráznotok, és be kell bizonyítanotok, hogy egyedül Shivát hívják a Tudás Óceánjának, azaz Ő a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, aki a világot tisztává teszi. Gandhiji is annak idején ezt énekelte, de ő nem említette meg Shri Krishna nevét. Így a kérdés most felmerül: A Shiv Jayanti az, ami aztán elhozza a Gita Jayantit, vagy a Shri Krishna Jayanti az, ami elhozza a Gita Jayantit? A Shri Krishna Jayantire azt mondanák, hogy az aranykorban van. Senki nem tudja, mikor volt Shiva Jayantije. Shiva a testnélküli Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, és Ő teremtette meg a világot az átmeneti korban. Az aranykorban az Shri Krishna királysága volt. Tehát, biztosan a Shiv Jayanti az előtt lett volna. A gyerekek, akik a Brahmin klán díszei, akik készek a szolgálat végzésére, ezeket a dolgokat az intellektusukba kellene tenniük, és meg kellene érteniük, hogy hogyan magyarázzák el, és bizonyítsák be Bharat embereinek, hogy a Shiv Jayantin keresztül van a Gita Jayanti. Aztán, a Gitából ott van a Shri Krishna Jayanti, azaz a királyok királyainak a jayantije. Shri Krishna a tiszta világ egy királya. Az volt ott a királyság. Shri Krishna nem ott vett születést és mondta el a Gitát. Az aranykorban nem lehetett a Mahabharat háború. Annak biztosan az átmeneti korban kellett megtörténnie. Nektek, gyermekeknek el kell magyaráznotok nagyon világosan ezeket a dolgokat. A Pandava és a Kaurava közösségek nagyon jól ismertek. Ők Shri Krishnát a Pandavák fejeként mutatják. Azt hiszik, hogy ő könnyű raja jógát és könnyű tudást tanított. Valójában a harc, stb., kérdése nem merül fel. A Pandavák, akiknek a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek tanított könnyű raja jógát, győztesekké váltak. Ők voltak azok, akik a nap és hold dinasztiák részévé váltak 21 születésre. Ezért, először is, magyarázzatok azoknak, akik a Hindu Mahasabha-ból vannak. Vannak más gyülekezetek is, mint pl: a Lok Sabha, a Rajya Sabha (különböző politikai pártok). A Hindu Sabha az első számú. A három emlékezetes hadsereg a Yadavák, a Kauravák és a Pandavák voltak, és ők az átmeneti korban léteztek. Az aranykor most kerül megalapításra. Az előkészületek Krishna születéséért most történnek. A Gitát biztosan az átmeneti korban mondták el, tehát, most kit kellene megmutatnotok az átmeneti korban? Shri Krishna most nem jöhet el ide. Miért hagyná el a tiszta világot és jönne el a tisztátalan világba? Valójában Shri Krishna nem létezik ebben az időben. Ti tudjátok, hogy ő most a 84. születésében van. Azt gondolják, hogy Krishna mindenhol jelen van, hogy ő mindenütt jelenvaló. Shri Krishna hívői azt mondják, hogy ők mind Shri Krishnák, hogy Shri Krishna magára öltötte azokat a formákat. Akik Rádhe ösvényéhez tartoznak, azt mondják, hogy Rádhe ott van mindenkiben. Én Rádhe vagyok, és te is Rádhe vagy. Sok utasítás felmerül. Néhányan azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló, néhányan azt mondják, hogy Shri Krishna mindenütt jelenvaló, és néhányan azt mondják, hogy Rádhe mindenütt jelenvaló. Az Atya most nektek, gyermekeknek magyaráz. Az Atya a Világ Mindenható Hatalom, és így nektek, gyermekeknek hatalmat ad, hogy magyarázzatok mindazoknak az embereknek. Magyarázzatok azoknak, akik a Hindu Mahasabhából vannak. Ők képesek lennének megérteni ezeket a dolgokat; ők magukat vallásos tudatúaknak tekintik. A kormány nem hisz egyetlen vallásban sem. Ők maguk zavarodottak. Shiva a Legfelső Lélek, a testetlennélküli Tudás Óceánja. Senki mást nem lehet a Tudás Óceánjának nevezni. Csak, amikor Ő személyesen eljön ide és átadja nektek ezt a tudást, akkor lehet a királyságot megalapítani. Aztán, a királyság megalapításra kerül. Ő újból személyesen eljönne, akkor, amikor elveszítettétek a királyságotokat. Tehát, be kell bizonyítanotok, hogy Shiva a Legfelső Lélek, a testnélküli Tudás Óceánja, és a Shiv Jayanti az, ami elhozza a Gita Jayantit. Egy színdarabokat kellene készítenetek, ami ezen alapszik, és így a Shri Krishna aspektus az emberek intellektuságból eltávolításra kerülne. Csak a testnélküli Legfelső Lelket, Shivát hívják a Tisztítónak. Minden szentírást emberi lények írtak, és azok emberi utasításokon alapulnak. Babának egyetlen szentírása sincs. Az Atya azt mondja: Én személyesen eljövök, és titeket, gyermekeket koldusokból hercegekké teszlek, és aztán elmegyek. Csak Én adhatom át nektek ezt a tudást, személyesen. Bár azok az emberek, akik elmondják a Gitát, azt idézik, de Isten nincs ott előttük személyesen. Ők azt mondják, hogy a Gita Istene személyesen ott volt, hogy Ő megteremtette a mennyországot, és aztán elment. Tehát, az úgy lenne, hogy azok az emberek a mennyország lakóivá válhatnak azzal, hogy meghallgatják azt a Gitát? Amikor valaki haldoklik, akkor felolvassák neki a Gitát; ők nem olvasnak egyetlen más szentírást sem. Azt hiszik, hogy a mennyország a Gitán keresztül került megalapításra, és ezért van az, hogy csak a Gitát olvassák. Tehát, csak az egy Gitának kellene lennie. Minden más vallás később jött el. Senki más nem mondhatja azt, hogy ők a mennyország lakóivá fognak válni. Ők az embereknek a Gangesz vizét adják, hogy azt igyák meg; nem a Jamuna folyó vizét adják. Csak a Gangesz vizének tulajdonítanak fontosságot. Sok Vaishnava elmegy oda, és elhozzák magukkal annak a víznek az urnáit. Azt mondják, hogy azzal, hogy abból a vízből egy cseppnyi vizet megisznak, összekeverve a hétköznapi vízzel, akkor minden betegségük véget ér. Valójában a tudás nektárjának a csatornáján keresztül fog a szomorúságotok eltávolításra kerülni, 21 születésre. Azzal, hogy megfürdenek a tudás élő Gangeszében, az emberek a mennyország lakóivá válhatnak. Így a tudás Gangeszei biztosan felmerültek a végén. Különben is vannak folyóvizek. Az nem úgy van, hogy azzal, hogy megisszák a vizet, bárki istenséggé válhat. Itt, ha valaki akárcsak egy kevés tudást hall, jogot igényelhet a mennyországba. Ezek Shiv Babának, a Tudás Óceánjának a tudás Gangeszei. A Tudás Óceánja, a Gita Tudásának az Adományozója csak az egy Shiva, és nem Shri Krishna. Az aranykorban nincsenek tisztátalanok, akiknek tudást kellene adni. Isten itt ül, és elmagyarázza mindezeket a dolgokat. O Arjuna! vagy, O Sanjay! A nevek híressé váltak. Ő nagyon okos volt az írásban, és így egy eszközzé vált. Most a Shiv Jayanti közeledik, és így ezt le kellene írnotok nagy betűkkel. Shiva testnélküli. Őt hívják a Tudás Óceánjának, az Üdvösséggel-teli Egyetlennek. Shri Krishnát nem lehet tudás teljesnek, vagy üdvösséggel telinek nevezni. Csak Shiva, a Legfelső Lélek adja át a tudást, és Neki van kegyelme. A tudása a kegyelme. Egy mesternek kegyelme van és tanít benneteket, és így ügyvédekké, vagy mérnökökké váltok. Az aranykorban nincs szükség üdvösségre. Tehát, először is, be kell bizonyítanotok, hogy vajon a Shiv Jayanti, a testnélküli Tudás Óceánja hozza-e el a Gita Jayantit, vagy az aranykori testi Shri Krishna Jayanti hozza el a Gita Jayantit. Nektek, gyermekeknek ezt be kell bizonyítanotok. Ti tudjátok, hogy üzenethozók közül egyik sem tehet senkit sem tisztává. Mivel Maya királysága a rézkortól van, így mindenki tisztátalanná vált. Amikor az emberek elkeseredetté válnak, azt mondják, hogy el akarnak innen menni. A vallás, ami megalapításra kerül, aztán növekszik. A vallások a tisztaság erejével kerülnek megalapításra, aztán tisztátalanokká kell válniuk. Ott van a négy fő vallás, és a kiterjedés azokon keresztül történik; az ágak és a gallyak is felmerülnek. Amikor bebizonyításra kerül, hogy a Shiv Jayanti elhozza a Gita Jayantit, akkor minden más szentírás bebizonyítottan hasznavehetetlen lesz azért, mert azokat emberi lények írták. Valójában Bharat szentírása csak az egy Gita. A legszeretettebb Atya ezt elmagyarázza, és olyan könnyűvé teszi ezt számotokra. Az Ő utasításai mindközül a legemelkedettebbek. Nektek most be kell bizonyítanotok, hogy a testnélküli Tudás Óceánjának a Jayantije hozza el a Gita Jayantit, vagy az aranykori testi Shri Krishna Jayanti hozza el a Gita Jayantit. Ehhez nagy konferenciákat kell tartanotok. Ha ez bebizonyításra kerül, akkor minden pundit el fog jönni hozzátok, és veszi ezt a célt. Valamit tennetek kell Shiv Jayantikor. Magyarázzatok azoknak, akik a Hindu Mahasabhából vannak. Az övéké egy nagy szervezet. Az aranykorban az eredeti, örökkévaló istenségi vallás van. Ott nincs egyetlen más sabha (gyülekezet) sem. A sabhák az átmeneti korban léteznek. Először is, be kell bizonyítanotok, hogy az eredeti örökkévaló sabha valójában a Brahminok, vagy a Pandavák. A Pandavák győzelmet arattak, és aztán a mennyország lakóivá váltak. Senki nem mondhatja azt, hogy az eredeti örökkévaló istenségeknek egy sabha-ja (vallás) most létezik. Azt nem mondanátok, hogy az, az istenségek egy sabhaja. Nekik megvan a maga uralkodásuk. Azok a sabhak a ciklus átmeneti korában léteznek. Azok közül az egyik a Pandavák Sabha-ja volt, amit a Brahminok eredeti, örökkévaló sabha-jának is neveznek. Ezt senki nem tudja. Itt nincsenek Brahminok Shri Krishna nevével. A Brahminok fejdíszét Brahma neve miatt nevezik annak. Nektek, Brahminoknak a sabha-ja Brahma nevében létezne. Valaki bölcsre van szükség, hogy elmagyarázza mindezeket a dolgokat. Neki szüksége van a tudás megvilágosodására. Csak a testnélküli Shiva a Gita Tudásának az Adományozója, az isteni szem Adományozója. Szívjátok magatokba mindezeket a dolgokat, és aztán tartsatok konferenciákat. Akik úgy érzik, hogy ezt be tudják bizonyítani, azoknak találkozniuk kellene egy csoportként. A harcmezőn a hadvezérek és a parancsnokok sabha-ja van. Itt egy maharatit hívnak egy parancsnoknak. Baba a Teremtő és a Rendező. Ő megteremti a mennyországot és ezért utasításokat ad ehhez: Állítsatok fel mahasabhat, és aztán vegyétek elő ezt a témát. Amikor bebizonyításra kerül, hogy ki a Gita Istene, akkor mindenki meg fogja érteni, hogy nekik Vele kellene jógában lenniük. Baba azt mondja: Én eljöttem a Vezetőként. Nektek legalább méltókká kellene válnotok arra, és képessé arra, hogy repüljetek! Maya eltörte a szárnyaitokat. Azzal, hogy jógában vagytok, ti, lelkek tisztává fogtok válni és repülni fogtok. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyermekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Végezzétek el azt a szolgálatot, hogy mindenkit szabaddá tesztek a betegségtől és a mennyország lakójává tesztek, a tudás nektárjával. Az emberi lényeket istenségekké kell tenni. Váljatok „mester kegyelem teljesekké”, mint az Atya.

2. Váljatok bölcsekké a tudás megvilágosodásával, és Shiv Jayantikor bizonyítsátok be, hogy a Shiv Jayanti maga a Gita Jayanti, azaz csak a Gita tudásán keresztül van az, hogy születik meg Shri Krishna.

Áldás:
A napi időbeosztásotokban mindenegyes tettet pontosan és yogyukt módon hajtsatok végre, és váljatok tiszta és imádatra-méltó lelkekké.

A tiszta és imádatra-méltó lelkek jele, hogy mindenegyes gondolatuk, szavuk, tettük és az álmaik, pontosak és yogyuktok. Minden egyes gondolatuknak valamilyen jelentése van. Az nem úgy lenne, hogy csak mondanak valamit azért, hogy azt mondják, hogy a szavaik csak úgy felmerülnének, hogy csak tettek valamit, vagy az csak megtörténik. A tiszta lelkek pontosak és yogyuktok lennének mindenegyes tettükben a napi időbeosztás szerint, és ezért mindenegyes tettüket imádják, azaz az egész napi időbeosztásukat imádják. Az emberek látják a cselekedeteik minden variációját a felkelésüktől kezdve addig, amíg aludni mennek.

Slogen:
Annak érdekében, hogy a napdinasztia részévé váljatok, maradjatok állandóan győztesek, és tegyétek az állapototokat állandóvá és stabillá.