01.03.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวานเพชรพลอยที่ไม่สูญสลายทำให้ลูกเป็นราชา นี่คือโรงเรียนที่ไร้ขีดจำกัด ลูกต้องศึกษาเล่าเรียนและเติมเมอาภรณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ แล้วสอนผู้อื่น

คำถาม:
ลูกคนใดผู้ที่เป็นที่รักของทุกคน? ลูกต้องใช้ความเพียรพยายามใดเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง?

คำตอบ:
ลูกๆ ผู้ที่เติมเต็มอาภรณ์ของพวกเขาและให้ทานแก่ผู้อื่นมากมายจะเป็นที่รักของทุกคน ลูกจำเป็นต้องได้รับพรจากผู้คนมากมายเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งในสิ่งนี้ ลูกต้องเฝ้าแต่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นมากมายด้วยความมั่งคั่งของความรู้ เพียงลูกๆที่มีความสุขและลูกๆโยคีเท่านั้นที่ประกาศชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อ

โอมชานติ
พ่อทางจิตนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆทางจิต ลูกๆรู้ว่าลูกต้องกลับบ้าน ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้สิ่งนี้เลย พ่ออธิบายแก่ลูก ตามละคร การอธิบายของพ่อแก่ลูกในเวลานี้เป็นสิ่งถูกต้อง ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายสิ่งนี้ให้แก่ลูก เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถกลับบ้านได้ ลูกได้รับความรู้นี้ในเวลานี้และเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความรู้นี้แก่ลูก ก่อนอื่นใดลูกต้องจดจำว่าลูกต้องกลับบ้าน ลูกเรียกหาบาบาแต่ลูกไม่รู้สิ่งใดเลย ทันทีทันใดเมื่อเวลามาถึงบาบาก็มาที่นี่ ขณะนี้ท่านเฝ้าแต่อธิบายสิ่งใหม่ๆให้แก่ลูก ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้เราต้องกลับบ้านและเหตุนี้เองจากไม่บริสุทธิ์เราต้องกลับมาบริสุทธิ์ มิฉะนั้นจะต้องมีการลงโทษและสถานภาพของลูกจะต้องถูกทำลายด้วยเช่นกัน มีความแตกต่างเป็นอย่างมากระหว่างราชาและยาจกที่นั่นเหมือนกับที่มีความแตกต่างระหว่างราชาและยาจกที่นี่ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของลูก เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกเองเคยไม่บริสุทธิ์และเหตุนี้เองลูกเคยเรียกหา มีการอธิบายสิ่งทั้งหมดนี้แก่ลูก ในเวลานี้ สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของลูกในหนทางของความไม่รู้ พ่อพูดว่า ดวงวิญญาณที่กลับมาตาโมประธานต้องกลับมาสาโตประธาน ขณะนี้ลูกกลับมาสาโตประธานได้อย่างไร สามารถอธิบายได้ด้วยภาพของบันได พร้อมกันนี้ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน นี่คือโรงเรียนที่ไร้ขีดจำกัด ในโรงเรียนพวกเขาเก็บทะเบียนประวัติ ดี, ดีกว่า และดีที่สุด ลูกๆซึ่งเป็นประโยชน์ในงานรับใช้มีความอ่อนหวานอย่างยิ่ง ทะเบียนประวัติของพวกเขานั้นดี หากทะเบียนประวัติไม่ดีก็จะไม่มีความกระตือรือร้นนั้น ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการศึกษาเล่าเรียน โยคะและคุณธรรมที่สูงส่งของลูก ลูกๆ รู้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูกอยู่ในเวลานี้ ก่อนหน้านี้เราเป็นของสกุลศูทรและเวลานี้เราเป็นของสกุลบราห์มิน เราคือบราห์มิน ลูกของประชาบิดาบราห์มา ลูกมากมายลืมสิ่งนี้ ในเมื่อลูกจดจำพ่อลูกต้องจดจำบราห์มาด้วยเช่นกัน ควรจะมีความซาบซึ้งด้วยเช่นกันที่ลูกเป็นของสกุลบราห์มิน เมื่อลูกลืมสิ่งนี้ความซาบซึ้งก็ไม่สูงขึ้นที่ลูกเป็นของสกุลบราห์มินและที่ลูกเป็นของสกุลเทพ ใครสร้างสกุลบราห์มิน? พ่อนำลูกเข้ามาสู่สกุลบราห์มินด้วยบราห์มา นี่ไม่ใช่ราชวงศ์ของ

บราห์มิน นี่เป็นครอบครัวเล็กๆ หากลูกพิจารณาว่าตนเองเป็นบราห์มินในเวลานี้แล้วลูกก็จะกลายเป็นเทพด้วย เมื่อลูกข้องแวะอยู่ในธุรกิจของลูก ลูกก็ลืมทุกสิ่งอื่น ลูกลืมแม้กระทั่งว่าลูกคือบราห์มิน ทันทีที่ลูกเป็นอิสระจากธุรกิจของลูก ลูกควรข้องแวะตนเองอยู่ในการทำความเพียรพยายาม บางคนต้องให้ความใส่ใจกับธุรกิจของพวกเขามากขึ้น ทันทีที่งานของลูกจบสิ้น จงให้ความใส่ใจกับตนเอง นั่งลงในการจดจำระลึกถึง ลูกมีเข็มกลัดติดหน้าอกที่ดีมาก มีภาพของลักษมีและนารายณ์และตรีมูรติด้วยเช่นกัน บาบากำลังทำให้เราเป็นเช่นนี้ นี่คือสิ่งนี้ นี่คือมานมานะบาฟ! บางคนพัฒนานิสัยขณะที่ผู้อื่นนั้นไม่ ความเลื่อมใสศรัทธาในเวลานี้ได้มาถึงจุดสิ้นสุดด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกต้องจดจำพ่อ พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกในขณะนี้ และดังนั้นลูกจึงมีความสุข บางคนพัฒนาความรักที่ดีมากและบางคนก็น้อยกว่า เป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก คำว่า มานมานะบาฟ นั้นใช้ในตอนเริ่มต้นและในตอนจบของกีตะ นี่คือบทของกีตะเดียวกันที่เกิดขึ้น เป็นเพียงที่พวกเขาได้ใส่ชื่อของกฤษณะเข้าไป ตัวอย่างทั้งหมด ฯลฯ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเป็นของเวลานี้ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีใครจะพูดว่า ละทิ้งจิตสำนึกของร่างกายและพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ พ่อให้คำสอนเหล่านี้แก่ลูกทันทีที่พ่อมา ลูกมีศรัทธาว่าศาสนาเทพมีการก่อตั้งขึ้นด้วยลูก อาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาด้วยเช่นกัน ไม่มีเรื่องของการรบราใดๆ ฯลฯ ในสิ่งนี้ เวลานี้พ่อกำลังสอนความบริสุทธิ์แก่ลูกและสิ่งนั้นจะคงอยู่อย่างถาวรเป็นเวลาครึ่งวงจร อาณาจักรของราวันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น เวลานี้ลูกได้รับชัยชนะเหนือกิเลส ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรอย่างแท้จริงเช่นที่ลูกเคยทำในวงจรก่อนหน้านี้ โลกเก่านี้กำลังจะจบสิ้นสำหรับเรา วงจรละครนี้ยังคงหมุนต่อไป ที่นั่นจะไม่มีสิ่งใดนอกจากทองคำ สิ่งใดก็ตามที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จะมีขึ้นอีกครั้ง ไม่มีเรื่องของการกลับมาสับสนในสิ่งนี้ พวกเขาแสดงละครเกี่ยวกับมายาและนักมายากล เขาเห็นอิฐทองคำในฌาน ลูกก็เห็นพระราชวังทองคำในสวรรค์เช่นกัน ลูกไม่สามารถนำสิ่งต่างๆของสถานที่นั้นมาที่นี่ได้ เหล่านั้นเป็นเพียงนิมิต ลูกไม่รู้ถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้พ่อพูดว่า พ่อมาเพื่อพาลูกกลับบ้าน มีความกระวนกระวายใจโดยปราศจากลูก เมื่อถึงเวลาพ่อเริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจที่เวลานี้พ่อควรจะลงมา ลูกๆไม่มีความสุขและกำลังเรียกหา พ่อรู้สึกเมตตาต่อพวกเขาและดังนั้นพ่อคิดว่าพ่อควรจะไปหาพวกเขา เมื่อเป็นเวลาในละครพ่อก็มีความคิดนี้และรู้สึกว่าเวลานี้พ่อควรจะไป พวกเขาได้แสดงละครซึ่งพวกเขาได้แสดงให้เห็นการอวตารของวิษณุ อย่างไรก็ตามการอวตารของวิษณุไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ แต่ละวันสติปัญญาของผู้คนก็เสียไปเรื่อยๆ พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ดวงวิญญาณกลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกๆ กลับมาบริสุทธิ์เพื่อที่จะสามารถมีอาณาจักรของราม ลูกๆ ไม่รู้จักราม เมื่อพวกเขากราบไหว้บูชาชีว่า ท่านก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าราม ดูเหมือนจะถูกต้องที่พูดว่าชีพบาบา ไม่มีความสนใจใดในความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกมีความสนใจนี้ พ่อเองพูดว่า ลูกๆ ที่แสนหวานพ่อมาเพื่อพาลูกกลับไป แล้วลูกดวงวิญญาณก็ไปสู่ดินแดนแห่งความสุขจากที่นั่นโดยอัตโนมัติ พ่อจะไม่กลายเป็นมิตรร่วมทางของลูกที่นั่น ตามสภาพของลูก ลูกดวงวิญญาณจะไปและเข้าไปในร่างอื่น,ครรภ์อื่น พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าศรีกฤษณะได้ลอยมาบนใบโพธิ์ สิ่งนี้ไม่มีเรื่องของมหาสมุทร เขาอยู่ในครรภ์อย่างสบายมาก บาบาพูดว่า พ่อไม่ได้เข้ามาในครรภ์ พ่อเข้ามาในบางคน พ่อไม่ได้กลายเป็นเด็ก แทนที่จะเป็นพ่อพวกเขาพิจารณาว่ากฤษณะเป็นเด็กและพวกเขาเองก็สนุกสนานกับกฤษณะ พวกเขาเชื่อว่ากฤษณะให้ความรู้และเหตุนี้เองพวกเขาจึงรักกฤษณะอย่างมากมาย พ่อพาทุกคนกลับไปกับพ่อและพ่อก็ส่งลูกไปที่นั่นและแล้วบทบาทของพ่อก็สิ้นสุดลง พ่อไม่มีบทบาทใดๆเป็นเวลาถึงครึ่งวงจร แล้วบทบาทของพ่อก็เริ่มขึ้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นี่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละครด้วยเช่นกัน เวลานี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกที่จะเข้าใจและอธิบายความรู้นี้ เมื่อลูกอธิบายให้แก่ผู้อื่นลูกจะมีความสุขนั้นและลูกก็จะได้รับสถานภาพที่สูงด้วยเช่นกัน เมื่อผู้คนนั่งที่นี่และรับฟังสิ่งนี้พวกเขาก็ชอบ แต่ทันทีที่เขาออกไปข้างนอกพวกเขาก็ลืม พวกเขาเป็นเหมือนกับนักโทษ พวกเขาทำความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งและก็เข้าไปอยู่ในคุก สภาพของลูกเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ลูกทำสัญญาขณะที่อยู่ในครรภ์และสัญญาใดก็ตามที่ลูกทำที่นั่นก็จะคงอยู่ที่นั่น เรื่องราวเหล่านั้นทั้งหมดได้เคยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่ผู้คนจะไม่ทำบาป ดวงวิญญาณได้นำสันสการ์ของเขาไปกับเขา และดังนั้นบางคนก็กลายเป็นบัณฑิตในวัยเด็กของเขา ผู้คนคิดว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบของการกระทำ อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณไม่มีภูมิคุ้มกัน มันคือดวงวิญญาณที่นำสันสการ์ที่ดีและไม่ดีไป และเหตุนี้เอง จึงมีความทุกข์ทรมานสำหรับการกระทำในอดีต เวลานี้ลูกกำลังนำสันสการ์ที่บริสุทธิ์ไปกับลูก ลูกศึกษาเล่าเรียนและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพ บาบาพาฝูงดวงวิญญาณกลับบ้าน เพียงไม่กี่ดวงวิญญาณเท่านั้นที่ยังคงอยู่ พวกเขายังคงลงมาเรื่อยๆในเวลาสุดท้าย เพียงผู้ที่ต้องลงมาสุดท้ายเท่านั้นที่อยู่ที่นี่ มีลูกประคำ ลูกประคำถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับกันไป และที่เหลือทั้งหมดจะไปสู่สวรรค์จนถึงเวลาสุดท้าย บาบาอธิบายแก่ลูกอย่างดีมาก บางคนก็สามารถซึมซับได้ในขณะที่ผู้อื่นไม่ สภาพของพวกเขาเป็นเช่นนั้นและดังนั้นพวกเขาจึงได้รับสถานภาพตามนั้นด้วยเช่นกัน ลูกๆ ต้องกลับมามีความเมตตาและให้คุณประโยชน์ ละครถูกสร้างขึ้นในลักษณะนั้น ไม่สามารถประณามใครได้ ลูกจะศึกษาเล่าเรียนมากเท่าที่ลูกได้เคยศึกษาเล่าเรียนในวงจรก่อนหน้านี้เท่านั้น ลูกจะไม่ศึกษาได้มากกว่านั้น ไม่ว่าลูกจะได้รับแรงบันดาลใจให้ทำความเพียรพยายามมากเพียงใดก็ไม่สามารถมีความแตกต่างใดๆได้ จะมีความแตกต่างเมื่อลูกให้ความรู้นี้แก่ผู้อื่น สิ่งนี้ตามลำดับกันไป มีความแตกต่างระหว่างราชาและยาจก เพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายเหล่านี้ทำให้ลูกเป็นราชา หากลูกไม่เพียรพยายามลูกก็กลายเป็นยาจก นี่คือโรงเรียนที่ไร้ขีดจำกัด มีชั้นหนึ่ง, ชั้นสอง และชั้นสามที่นั่น ในความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีเรื่องของการศึกษาเล่าเรียน ที่นั่นเป็นเรื่องของการลงมา เป็นสิ่งที่สวยงามมาก พวกเขาเล่นเครื่องดนตรีและร้องเพลงสรรเสริญ ขณะที่ลูกต้องอยู่อย่างเงียบสงบที่นี่ ไม่มีเพลงที่แสดงความรักและเลื่อมใสศรัทธาใดๆ ฯลฯ ที่ลูกจะร้องเสียงดัง ลูกได้ทำแสดงความเลื่อมใสศรัทธามาถึงครึ่งวงจร มีการแสดงของความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก ลูกแต่ละคนมีบทบาทของตนเอง บางคนตกลงมาและบางคนก็ไต่ขึ้นไป โชคของบางคนดีและบางคนก็มีโชคน้อยกว่า บาบาดลใจลูกแต่ละคนทำความเพียรพยายามเดียวกัน การศึกษาเดียวกันและก็ครูเดียวกันด้วย แต่ที่เหลือทั้งหมดคือนาย หากบุคคลสำคัญพูดว่าเขาไม่มีเวลา ถามเขาว่า เราควรไปที่บ้านของท่านเพื่อสอนท่านหรือไม่? เพราะพวกเขามีความหลงทะนงตนของเขาเอง เมื่อลูกจับคนหนึ่งได้สิ่งนี้ก็จะมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วย หากบุคคลนั้นบอกผู้อื่นว่าความรู้นี้ดีแล้วผู้คนเหล่านั้นก็จะพูดว่าเขาได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยบราห์มา กุมารี เหตุนี้เองเขาจึงเพียงแต่พูดว่าสิ่งนี้ดี ลูกๆ จำเป็นต้องมีพลังโยคะที่ดีมาก ต้องเป็นพลังโยคะในดาบของความรู้ หากพวกเขามีความสุขและเป็นโยคีพวกเขาก็จะประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงพ่อ สิ่งนี้ตามลำดับกันไป อาณาจักรต้องถูกสร้างขึ้นมา พ่อพูดว่า เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะซึมซับ ยิ่งลูกจดจำบาบามากเท่าไรลูกก็จะยิ่งมีความรักต่อท่านมากเท่านั้น จะมีแรงดึงดูดนั้น หากเข็มมีความสะอาดก็จะถูกดึงด้วยแม่เหล็ก หากเข็มเป็นสนิมก็จะไม่ถูกดึง ก็เป็นเช่นเดียวกันที่นี่ เมื่อลูกกลับสะอาดลูกก็ประกาศสิทธิ์ในอันดับแรก สนิมจะถูกขจัดออกไปด้วยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อ มีเพลงร้องว่า เป็นความยิ่งใหญ่ของกูรู และเหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า กูรูบราห์มา กูรูวิษณุ... กูรูเหล่านั้นที่ทำพิธีหมั้นคือมนุษย์ ลูกได้หมั้นหมายกับชีว่าไม่ใช่บราห์มา และดังนั้นลูกต้องจดจำชีว่า ไม่มีความจำเป็นสำหรับรูปภาพของผู้ที่เป็นสื่อกลาง เมื่อการหมั้นหมายถูกกำหนดไว้แล้ว พวกเขาก็เฝ้าแต่จดจำกันและกัน และดังนั้นผู้นี้ที่อยู่ในระหว่างกลางก็ได้รับค่านายหน้าด้วยเช่นกัน เขาได้รับบางสิ่งสำหรับการหมั้นหมายที่ถูกกำหนดไว้ และสำหรับการให้ชีว่าเข้ามาในตัวเขา ท่าน(ชีพบาบา)นั้นยืมร่างนี้มาใช้และดังนั้นจึงมีแรงดึงนั้นด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองท่านจึงอธิบายแก่ลูกๆด้วยเช่นกันว่า ยิ่งลูกให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นมากเท่าไรลูกก็จะได้รับพร ไม่มีความจำเป็นสำหรับเงิน แม้ว่ามาม่าจะไม่มีเงินใดๆเธอก็ให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย แต่ละคนมีบทบาทของตนเองในละคร เมื่อผู้ที่มั่งคั่งให้ทานเงินหรือเปิดพิพิธภัณฑ์เขาก็ได้รับพรจากผู้คนมากมาย ดังนั้นเขาได้รับสถานภาพที่ดีของการเป็นคนที่มั่งคั่ง ผู้ที่มั่งคั่งนั้นก็จะมีสาวใช้และคนรับใช้มากมาย ผู้ที่มั่งคั่งมีเงินมากมายและดังนั้นพวกเขาจึงให้กู้ยืม เป็นสิ่งที่ดีที่จะกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่ง เป็นคนจนที่ต่อมาจะกลายเป็นคนมั่งคั่ง คนที่มั่งคั่งในเวลานี้ไม่มีความกล้าหาญนั้น บราห์มานี้ได้ให้ทุกสิ่งให้ในทันที มีคำกล่าวว่า มือเหล่านั้นที่ให้อยู่เสมอ... บาบาเข้ามาในตัวเขาและดังนั้นเขาจึงให้ทุกสิ่ง ลูกมีชีวิตอยู่ในการาจีได้อย่างไร? ลูกเคยมีบ้านใหญ่ รถยนต์ รถบัส ฯลฯ ลูกเคยมีทุกสิ่ง เวลานี้พ่อพูดว่า กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! ลูกควรจะมีความซาบซึ้งอย่างมากที่พระเจ้ากำลังจะสอนลูก! พ่อให้สมบัติที่มีค่ามากมายแก่ลูก ลูกไม่ได้ซึมซับสิ่งเหล่านั้นไว้ ลูกไม่มีพลังที่จะรับสิ่งเหล่านั้น ลูกไม่ได้ทำตามศรีมัท พ่อพูดว่า ลูกๆ เติมอาภรณ์ของลูก ผู้คนเหล่านั้นไปหาชางก้าและพูดว่า เติมอาภรณ์ของเราด้วยเถิด! บาบาเติมอาภรณ์ของผู้คนมากมายที่นี่ แต่ทันทีที่พวกเขาออกไปข้างนอกพวกเขาก็กลับมาว่างเปล่า พ่อพูดว่า พ่อให้สมบัติที่มีค่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากแก่ลูก พ่อเติมเต็มอาภรณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ แม้กระนั้นสิ่งนี้ก็ตามลำดับกันไปในการเติมเต็มอาภรณ์ของลูก แล้วลูกก็ให้ทานแก่ผู้อื่นและแล้วลูกก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยเช่นกัน หากลูกไม่มีสิ่งใดลูกจะให้อะไร? ลูกต้องเข้าใจและอธิบายวงจรของ 84 ชาติเกิดอย่างดีมาก แต่ต้องใช้ความเพียรพยายามสำหรับการมีโยคะ เวลานี้ลูกอยู่ในสนามรบ ลูกกำลังต่อสู้เพื่อเอาชนะมายา หากลูกสอบตกลูกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของจันทราวงศ์ นี่คือบางสิ่งที่จะต้องเข้าใจ ลูกๆ ลูกควรที่จะมีความสุขอย่างมาก บาบาท่านได้ให้มรดกมากมายแก่เรา หากสิ่งนี้คงอยู่ในสติปัญญาของลูกตลอดทั้งวันขณะที่นั่งและเคลื่อนไหวไปมาลูกก็สามารถซึมซับได้ โยคะคือสิ่งหลัก เป็นไปด้วยโยคะที่ลูกทำให้โลกบริสุทธิ์ แล้วลูกก็ปกครองอาณาจักรตามความรู้ที่ลูกได้รับ เงินทั้งหมดนั้น ฯลฯ จะกลายเป็นฝุ่น แต่รายได้ที่ไม่สูญสลายนี้จะไปกับลูก ลูกที่รู้คิดจะพูดว่าพวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในมรดกอย่างเต็มที่จากบาบา หากไม่อยู่ในโชคของบางคน พวกเขาก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่มีค่าไม่กี่สตางค์ อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. รักษาทะเบียนประวัติที่ถูกต้องของการศึกษาเล่าเรียนและคุณธรรมที่สูงส่งของลูก กลับมาอ่อนหวานอย่างมากๆ รักษาความซาบซึ้งว่าลูกคือบราห์มิน สิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มา

2. เพื่อที่จะได้รับความรักและพรของทุกคน เติมอาภรณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้และให้ทานแก่ทุกคน กลายเป็นเครื่องมือที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้มีโชคที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นตัวของการจดจำระลึกถึง ด้วยการมีความสัมพันธ์ต่างๆกับพ่อในทุกการกระทำของลูก

ในการกระทำต่างๆที่ลูกกระทำตลอดทั้งวัน บางครั้งคิดถึงพระเจ้าเช่นเพื่อนของลูก บางครั้งเป็นมิตรร่วมทางชีวิตของลูกและบางครั้งเป็นลูกผู้เป็นที่รักพิเศษของลูก บางครั้ง เมื่อลูกอยู่อย่างหดหู่หัวใจและแล้วผู้ทรงอำนาจปรากฏขึ้นในการตระหนักรู้ของนายผู้ทรงอำนาจและหัวใจของลูกจะกลับมาเป็นสุขและลูกจะมีประสบการณ์ของความเป็นมิตรของพ่อโดยอัตโนมัติ และแล้วลูกก็จะเฝ้าแต่มีประสบการณ์ว่าชีวิตบราห์มินนี้มีค่าที่ประมาณมิได้และตัวลูกเองนั้นมีโชคที่ยิ่งใหญ่

คติพจน์:
การทัดเทียมกับพ่อบราห์มา หมายถึง การไปถึงจุดหมายปลายทางของความสมบูรณ์พร้อมของลูก