05.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน การศึกษานี้ดีที่สุด สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นแหล่งของรายได้ หากลูกต้องการสอบผ่านการศึกษานี้ของลูก เฝ้าแต่ทำตามการกำหนดของครู

คำถาม:
ขณะที่รู้ความลับของละคร พ่อดลใจให้ลูกๆ ของท่านทำความเพียรพยายามใด?

คำตอบ:
บาบารู้ว่า ลูกๆ ทั้งหมดจะกลับมาสโตประธานตามลำดับกันไป แต่พ่อยังคงดลใจพวกเขาให้ทำความเพียรพยายามเสมอ พ่อพูดว่า ลูกๆ ทำความเพียรพยายามเช่นนั้นที่ลูกไม่ต้องสัมผัสกับการถูกลงโทษ เพื่อที่จะได้รับการปลดปล่อยจากการลงโทษ จดจำพ่อด้วยความรักมากเท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะกำลังเดิน นั่ง และเคลื่อนไหวไปมา จงอยู่ในการจดจำระลึกถึงและจะมีความสุขมากมาย และดวงวิญญาณจะกลับมาสโตประธานจากตโมประธาน

โอมชานติ
ลูกๆ รู้ว่าบาบากำลังสอนความรู้และโยคะแก่ลูก ลูกๆ รู้ว่าโยคะของลูกเป็นเช่นไร เราคือผู้ที่เคยบริสุทธิ์ เวลานี้เรากลับมาไม่บริสุทธิ์ เพราะต้องมีบัญชีของ 84 ชาติเกิด นี่คือวงจรของ 84 ชาติเกิด เพียงผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิดเท่านั้นที่จะรู้สิ่งนี้ เวลานี้ลูกๆ ได้มาเพื่อที่จะรู้สิ่งนี้จากพ่อ หากลูกไม่เชื่อพ่อเช่นนั้นในเวลานี้และแล้วลูกจะเชื่อใคร? ลูกได้รับการกำหนดจากพ่อ มีผู้คนมากมายที่ไม่เชื่อพ่อเลย เพียงกำมือเดียวจากหลายๆล้านเท่านั้นที่จะเชื่อพ่อ พ่อให้คำสอนที่ชัดเจนอย่างมากด้วยเช่นกัน เพียงลูกๆ เท่านั้นที่ยอมรับสิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับสิ่งนี้เท่ากัน ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับและศึกษาคำสอนของครูในระดับเดียวกัน สิ่งนี้ตามลำดับกันไป บางคนก็ได้รับ 20 คะแนน และผู้อื่นได้รับคะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่า บางคนแม้กระทั่งสอบตก ทำไมพวกเขาถึงสอบตก? เพราะพวกเขาไม่ได้ทำตามการกำหนดของครูของพวกเขา ที่นั่นลูกได้รับการกำหนดมากมาย ที่นี่ลูกได้รับการกำหนดเดียวเท่านั้น นี่เป็นการกำหนดที่น่าอัศจรรย์ ลูกๆ รู้ว่าลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิดแล้วอย่างแท้จริง พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในผู้นี้ ใครพูดสิ่งนี้? ชีพบาบา ผู้ที่พ่อเข้ามาถูกเรียกว่าพาหนะผู้โชคดี เขาไม่รู้ถึงชาติเกิดของเขา ลูกๆไม่รู้เช่นกัน เวลานี้พ่ออธิบายแก่ลูก ลูกสโตประธานเป็นเวลาหลายต่อหลายชาติเกิด และแล้วลูกก็ไปสู่สภาพสโต รโจ และตโมและลงมาเรื่อยๆ เวลานี้ลูกมาที่นี่เพื่อศึกษาเล่าเรียน การศึกษาคือรายได้ เป็นแหล่งแห่งรายได้ การศึกษานี้ดีที่สุด ในการศึกษาทางโลกพวกเขาจะพูดว่า ข้าราชการอินเดีย(ICS)นั้นดีที่สุด ลูกผู้ที่เคยเป็นเทพเต็ม 16 องศา เวลานี้ไม่มีคุณธรรมใดๆ มีการร้องเพลงว่า ฉันปราศจากคุณธรรม ฉันไม่มีคุณธรรม พวกเขาทั้งหมดเฝ้าแต่พูดเช่นนี้ พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่ง เชื่อว่าพระเจ้าอยู่ในเทพเช่นกัน เหตุนี้เองพวกเขาจึงนั่งอยู่เบื้องหน้าเหล่าเทพและพูดว่า ฉันนั้นไม่มีคุณธรรม เพียงลูกเท่านั้นที่จะมีความเมตตา มีการจดจำว่าบาบานั้นคือผู้ที่มีความปิติและมีความเมตตาและท่านมีความเมตตาต่อพวกเรา ผู้คนพูดว่า โอ้พระเจ้า ได้โปรดเมตตา! พวกเขาเรียกหาพ่อ และเวลานี้พ่อได้มาอยู่เบื้องหน้าพวกเรา ผู้ที่รู้จักพ่อเช่นนั้นควรจะมีความสุขอย่างมาก ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่ให้อาณาจักรของทั้งโลกแก่เราทุก 5000 ปี ดังนั้นจึงควรจะมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมาก ลูกรู้ว่าด้วยการทำตามศรีมัท ลูกจะกลับมาสูงส่งที่สุด หากลูกทำตามศรีมัทลูกจะกลับมาสูงส่ง เป็นเวลาครึ่งวงจรที่มีการกำหนดของราวัน บาบาเฝ้าแต่อธิบายอย่างชัดเจนมาก ลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกเคยสโตประธานและเวลานี้ต้องกลับมาสโตประธานอีกครั้ง นี่คืออาณาจักรของราวัน เพียงเมื่อลูกเอาชนะราวันนี้เท่านั้นที่อาณาจักรของรามจะได้รับการก่อตั้งขึ้นมา พ่อพูดว่า ลูกประณามพ่อ แทนที่จะสรรเสริญชื่อของพ่อ ลูกกลับประณามพ่อ พ่อพูดว่าลูกเคยประณามพ่อเป็นอย่างมาก สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครด้วย เวลานี้ลูกได้รับการอธิบายแล้ว เวลานี้จงออกมาจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด เพียงแต่จดจำผู้เดียวเท่านั้น มีการจดจำกันว่ามิตรแห่งสัจจะพาลูกข้ามฟากเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด แล้วใครทำให้ลูกจมน้ำ? ใครที่ทำให้ลูกจมลงไปในมหาสมุทร? บาบาจะถามสิ่งนี้กับลูกๆของท่านใช่ไหม? ลูกรู้ว่าผู้เป็นนายของสวนดอกไม้และคนพายเรือเป็นชื่อของพ่อเท่านั้น เป็นเพราะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งสิ่งเหล่านั้นพวกเขาจึงได้ประณามพ่อ และแล้วพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดก็ให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดแก่พวกเขา พ่อยกระดับผู้ที่ประณามพ่อ พวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขาประณามพ่อ พวกเขาพูดอย่างมีความสุขว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้ ลูกแต่ละคนได้รับบทบาทของตัวลูกเอง ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าเมื่อมีอาณาจักรของเทพก็ไม่มีอาณาจักรอื่นใด บารัตเคยสโตประธานในขณะที่เวลานี้ตโมประธาน พ่อมาเพื่อทำให้โลกสโตประธาน เพียงลูกๆเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ หากทั้งโลกรู้สิ่งนี้แล้วพวกเขาจะมาที่นี่เพื่อศึกษาเล่าเรียนอย่างไร? ดังนั้นลูกๆควรจะมีความสุขเป็นอย่างมาก ไม่มีอาหารบำรุงใดที่เหมือนกับความสุข ลูกอยู่อย่างมีความสุขอย่างมากในยุคทอง อาหารและเครื่องดื่มของเหล่าเทพมีความละเอียดอ่อนมาก มีความสุขมากมาย เวลานี้ลูกได้รับความสุข ลูกรู้ว่าลูกเคยสโตประธาน เวลานี้บาบากำลังบอกวิธีการชั้นหนึ่งแก่ลูก ในกีตะเช่นกัน คำแรกคือ มานมานะบาฟ นี่คือบทหนึ่งในกีตะ ด้วยการใช่ชื่อของศรีกฤษณะลงไปในกีตะ พวกเขาทำให้ทุกสิ่งสับสน นั่นคือหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่ออธิบายความรู้แก่ลูก ไม่มีความซับซ้อนใดๆในสิ่งนี้ ลูกเพียงแต่ต้องกลับมาสโตประธานจากตโมประธาน นี่คือโลกที่ตโมประธาน ดูสภาพของผู้คนในยุคเหล็ก มีผู้คนมากมาย ในยุคทองมีศาสนาเดียว ภาษาเดียว และบุตรชายคนเดียว มีเพียงอาณาจักรเดียว ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว หนึ่งคือความรู้ของวงจรโลกและอีกหนึ่งคือโยคะ มีดุริยาของความรู้(วันของการฉีดน้ำที่มีสีสันให้กับทุกคน เป็นวันหลังจากโฮลี) และโฮลี(เมื่อพวกเขาเผาไม้และกราบไหว้บูชาไฟ) พ่ออธิบายสิ่งหลักแก่ลูกว่า เวลานี้เป็นสภาพที่ตโมประธานของทุกคนที่เสื่อมโทรมอย่างสมบูรณ์และการทำลายล้างแค่อยู่เบื้องหน้า เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกเรียกหาพ่อ โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เวลานี้จงมีโยคะกับพ่อ จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ พ่อจะบอกทุกสิ่งที่ถูกต้องแก่ลูก ลูกได้กลายเป็นผู้ที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมมาชาติแล้วชาติเล่า ลูกได้กลับมาตโมประธานจากสโตประธาน พ่อพูดกับลูกๆว่า ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกดวงวิญญาณในเวลานี้ได้กลับมาตโมประธาน ใครทำให้ลูกเป็นเช่นนี้? กิเลสทั้งห้า ผู้คนถามคำถามมากมายที่ทำให้ลูกหัวเสีย เมื่อพวกเขาถกเถียงกันเกี่ยวกับความหมายของคัมภีร์ พวกเขาก็จบลงด้วยการต่อสู้กันเอง พวกเขาแม้กระทั่งใช้ไม้ต่อกันและกัน ที่นี่พ่อทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ คัมภีร์จะทำอะไรในสิ่งนี้? ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ หลังจากยุคเหล็กยุคทองต้องมาอย่างแน่นอน ลูกต้องกลับมาสโตประธานด้วยเช่นกันอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ลูกๆ ดวงวิญญาณได้กลับมาตโมประธาน และดังนั้นลูกจึงได้รับร่างกายที่ตโมประธาน อย่างไรก็ตามไม่ว่าทองคำจะมีกี่กะรัตก็ตาม เพชรพลอยเครื่องประดับก็จะเป็นไปตามนั้น มีอัลลอยส์ปะปนลงไปในนั้น เวลานี้ลูกต้องกลายเป็นทองคำ 24 กะรัต ขอให้ลูกมีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! ด้วยการกลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง ลูกจึงกลับมาสกปรก ลูกไม่มีความสุขเลย มีโรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ พ่อผู้เดียวคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ลูกเรียกหาพ่อ พ่อไม่ใช่ผู้รู้หรือนักบุญ เมื่อใครบางคนมาที่นี่ เขาก็พูดว่าเขาต้องการที่จะมองกูรูจีเพียงแวบเดียว บอกเขาว่า ไม่มีกูรูจีที่นี่ และถึงอย่างไรก็ตามไม่มีคุณประโยชน์อะไรในการมองเพียงแวบเดียว ทุกสิ่งที่พ่ออธิบายนั้นง่ายดาย ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไร ลูกก็จะกลับมาสโตประธานจากตโมประธานมากเท่านั้น และแล้วลูกก็จะกลายเป็นเทพ ลูกมาที่นี่เพื่อกลายเป็นเทพที่สโตประธานอีกครั้งหนึ่ง พ่อพูดว่าด้วยการจดจำพ่อ สนิมที่อยู่กับตัวลูกจะถูกขจัดออกไป และลูกจะกลับมาสโตประธาน ลูกจะกลายเป็นสิ่งนี้ด้วยการทำความเพียรพยายาม จดจำพ่อขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปมา ลูกไม่สามารถจดจำพ่อในขณะที่อาบน้ำหรือ? พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและสนิมจะถูกขจัดออกไป และปรอทความสุขของลูกจะสูงขึ้น พ่อให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ลูก ลูกมาที่นี่เพื่อจะกลายเป็นนายของโลก ที่นั่นลูกจะสร้างพระราชวังทองคำ จะมีเพชรและพลอยมากมาย วัดที่พวกเขาสร้างในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้รับการประดับประดาด้วยเพชรพลอยเป็นอย่างมาก มีราชามากมายได้สร้างวัด เพชรและทองคำมากมายนั้นมาจากที่ไหน? ไม่มีอยู่ที่นี่ในเวลานี้ ลูกรู้ว่าวงจรละครนี้หมุนไปเรื่อยๆอย่างไร สิ่งนี้จะนั่งอยู่ในสติปัญญาของผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดเท่านั้น พวกเขาจะเข้าใจตามลำดับกันไป จะเป็นที่รู้ได้ว่าใครทำงานรับใช้มากมาย ใครที่อยู่อย่างมีความสุขมากและอยู่ในโยคะ ลูกจะมีสภาพนั้นในเวลาสุดท้าย โยคะเป็นสิ่งที่จำเป็น ลูกต้องกลับมาสโตประธาน พ่อมาและดังนั้นลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ผู้นี้พูดว่า บาบาอยู่กับฉัน ฉันกำลังรับฟังท่าน เมื่อท่านพูดกับลูก ฉันก็รับฟังด้วยเช่นกัน พ่อจะพูดกับใครบางคนใช่ไหม? ลูกๆ ผู้เป็นแม่ได้รับไหของน้ำทิพย์แห่งความรู้ และแล้วลูกผู้เป็นแม่ก็ทำงานรับใช้และแจกจ่ายให้กับทุกคน ลูกทั้งหมดคือสีดา รามคือหนึ่งเดียวเท่านั้น ลูกทั้งหมดเป็นเจ้าสาว และพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือเจ้าบ่าว พ่อตกแต่งลูกและส่งลูกไปยังบ้านของสามีของลูก มีการร้องเพลงว่า ท่านคือพ่อเหนือพ่อทั้งหมด สามีเหนือสามีทั้งหมด ในด้านหนึ่ง พวกเขาสรรเสริญท่าน และอีกด้านหนึ่งพวกเขาประณามท่าน คำสรรเสริญของชีพบาบานั้นแยกออกจากคำสรรเสริญของศรีกฤษณะ ตำแหน่งของแต่ละคนก็แตกต่างกัน ที่นี่พวกเขาปนทุกคนเข้าด้วยกันและทำให้เป็นหนึ่งเดียว นี่คือเมืองของความมืด เวลานี้ลูกเป็นของบาบา ลูกคือหลานชายและหลานสาวของชีพบาบา ลูกทั้งหมดมีสิทธิ์ บาบานี้ไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆ ลูกได้รับทรัพย์สมบัติที่มีขีดจำกัดและไม่มีขีดจำกัด ไม่มีบุคคลที่สามที่ลูกจะได้รับมรดก ผู้นี้พูดว่า ฉันก็ประกาศสิทธิ์ในมรดกจากผู้เดียวนั้นเช่นกัน ทุกคนจดจำดวงวิญญาณสูงสุด พ่อสูงสุดที่เหนือโลก ลูกไม่จดจำท่านในยุคทอง ในยุคทองมีเพียงพ่อเดียว ขณะที่ในอาณาจักรของราวันมี 2 พ่อ ในยุคบรรจบพบกันมี 3 พ่อ พ่อทางโลก เหนือโลก และที่สามคือพ่อทางจิตที่มหัศจรรย์ พ่อให้มรดกแก่ลูกผ่านผู้นี้ เขาได้รับมรดกจากพ่อนั้นด้วยเช่นกัน บราห์มาถูกเรียกว่าอดัมด้วยเช่นกัน เขาถูกเรียกว่าปู่ทวด ชีวาถูกเรียกว่าพ่อเท่านั้น ต้นไม้เผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มต้นด้วยบราห์มา เหตุนี้เองเขาจึงถูกเรียกว่าปู่ทวด ความรู้นั้นง่ายดายมาก ลูกใช้ 84 ชาติเกิดแล้ว มีรูปภาพที่อธิบายสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ไม่มีความจำเป็นที่จะถามคำถามที่ผิดทุกประเภท เมื่อฤษีและมุนีนั้นถูกถาม พวกเขาก็เคยพูดว่า เนติ เนติ (ไม่ใช่สิ่งนี้และสิ่งนั้น) เวลานี้พ่อมาแล้วและให้คำแนะนำของพ่อเอง ดังนั้นลูกควรจดจำพ่อเช่นนั้นด้วยความรักเป็นอย่างมาก เวลานี้ลูกๆค่อยๆปีนขึ้นไปสูงขึ้นทีละน้อยตามละคร ทุกวงจรลูกกลับมาสโตประธาน สโต รโจ และตโมตามลำดับกันไป และแล้วลูกก็ได้รับสถานภาพที่นั่นตามนั้น เหตุนี้เองพ่อพูดว่า ลูกๆ ทำความเพียรพยายามที่ดีมากเช่นนั้นที่ลูกจะไม่ต้องสัมผัสกับการถูกลงโทษ ท่านยังคงดลใจลูกให้ทำความเพียรพยายามอย่างแน่นอน แม้ว่าท่านเข้าใจว่า เพียงผู้ที่เคยกลายเป็นบางสิ่งในวงจรที่แล้วเท่านั้นที่จะกลายเป็นเช่นนั้น ท่านดลใจให้ลูกทำความเพียรพยายามอย่างแน่นอน ผู้ที่ใกล้ชิดคือผู้ที่กราบไหว้บูชาเป็นอย่างดีมาก ลูกกราบไหว้บูชาพ่อก่อนอื่นใด แล้วลูกก็กราบไหว้บูชาเหล่าเทพ เวลานี้ลูกต้องกลายเป็นเทพ ลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกด้วยพลังโยคะ ลูกประกาศสิทธิ์ในอำนาจการปกครองของโลกด้วยพลังของโยคะ ไม่มีใครสามารถประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกด้วยพลังทางวัตถุ ผู้คนเหล่านั้นทำให้พี่น้องต่อสู้กันเอง พวกเขาผลิตอาวุธมากมาย พวกเขายังคงขายอาวุธเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้อื่นด้วยสินเชื่อ อาวุธเหล่านั้นถึงอย่างไรก็มีไว้เพื่อการทำลายล้าง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของใคร เพราะพวกเขาเชื่อว่าแต่ละวงจรใช้เวลาหลายแสนปี พวกเขาอยู่ในความมืดมิดที่สุด การทำลายล้างกำลังจะเกิดขึ้นและพวกเขายังคงหลับใหลในการหลับใหลของกุมกัณฑ์ พวกเขาจะไม่ตื่น เวลานี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้ว พ่อคือแสงสว่างที่จุดประกายและเต็มไปด้วยความรู้ พ่อทำให้ลูกๆ เป็นเช่นเดียวกันกับพ่อ นั่นคือความเลื่อมใสศรัทธาและนี่คือความรู้ ลูกกลับมามีความสุขด้วยความรู้ ลูกควรรู้สึกว่าลูกกลับมาสโตประธานอีกครั้งหนึ่ง ลูกต้องจดจำพ่อ สิ่งนี้ถูกเรียกว่าการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัด โลกเก่านี้จะถูกทำลาย ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะช่วยด้วยเช่นกัน ในเวลานั้น ลูกจะไม่มีแม้แต่อาหารเพียงพอที่จะรับประทาน เราจะมีชีวิตอยู่รอดได้เพียงแค่การบำรุงเลี้ยงแห่งความสุข ลูกรู้ว่าทั้งหมดนี้กำลังจะถูกทำลาย ไม่มีคำถามที่จะกลับมาสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกๆ สโตประธานอีกครั้งหนึ่ง นี่คือหน้าที่ของพ่อทุกวงจร อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. คงความซาบซึ้งที่พระเจ้าเองมีความเมตตาต่อลูก และที่ท่านกำลังสอนลูก การศึกษานี้คือแหล่งแห่งรายได้ของลูกและดังนั้นลูกต้องไม่พลาดการศึกษานี้

2. ลูกต้องสัมผัสกับความสุขเป็นอย่างมาก และให้ประสบการณ์นี้แก่ผู้อื่นด้วย ขณะที่กำลังเดินและเคลื่อนไหวไปมา จงมีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณ อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ และทำให้ดวงวิญญาณสโตประธานอย่างแน่นอน

พร:
ขอให้ลูกเป็นนายผู้ทรงพลังอำนาจและสัมผัสทุกพลังในทางปฏิบัติตามเวลา

การเป็นนายหมายถึงพลังใดก็ตามที่ลูกปลุกเรียกเป็นไปตามเวลา ลูกจะสัมผัสพลังนั้นในรูปปฏิบัติในช่วงเวลานั้น ทันทีที่ลูกออกคำสั่งพลังนั้นควรกลับมาปรากฏ อย่าให้เป็นเช่นนั้นที่ลูกสั่งพลังของความอดทนแต่พลังเผชิญกลับมาอยู่เบื้องหน้าลูกแทน นี่ไม่ถูกเรียกว่าเป็นนาย ดังนั้นมีการทดลองว่าไม่ว่าพลังใดที่ลูกต้องการในเวลาใดเวลาหนึ่งมาหาลูกให้ลูกใช้ในเวลานั้นหรือไม่? หากมีความแตกต่างแม้กระทั่งหนึ่งวินาทีแล้วแทนที่จะเป็นผู้ชนะลูกจะพ่ายแพ้

คติพจน์:
มากเท่าที่ลูกมีความซาบซึ้งของพระเจ้าในสติปัญญาของลูก ให้มีความถ่อมตนในการกระทำของลูกมากเท่านั้น