07.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน สำนึกเป็นดวงวิญญาณทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกในขณะที่สำนึกที่เป็นร่างทำให้ลูกยากจนข้นแค้น ดังนั้น ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ

คำถาม:
การฝึกฝนใดที่ช่วยลูกเป็นอย่างมากที่จะกลับมาปราศจากร่าง?

คำตอบ:
พิจารณาว่าตนเองเป็นนักแสดงเสมอ เช่นที่นักแสดงจะถอดเครื่องแต่งกายของเขาทันทีที่บทบาทของเขาจบสิ้น ในทำนองเดียวกัน ลูกๆต้องฝึกฝนสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ทันทีที่ลูกจบสิ้นการกระทำของลูก จงถอดเครื่องแต่งกาย(ร่างกาย)ของลูกและปราศจากร่าง ฝึกฝนการเป็นดวงวิญญาณพี่น้องเพศชายอย่างต่อเนื่อง นี่คือวิธีที่ง่ายดายที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ด้วยการมองดูร่างกายก็จะมีความคิดที่เป็นอาชญากร ดังนั้น ขอให้ลูกปราศจากร่าง

โอมชานติ
พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ เพราะลูกได้อยู่อย่างไม่รู้คิดอย่างมาก ได้มีการอธิบายสิ่งนี้แก่ลูกเมื่อ 5000 ปีที่แล้วด้วยเช่นกันและลูกได้รับการสอนด้วยเช่นกันถึงวิธีที่จะมีการกระทำที่สูงส่ง ลูกได้ไปสู่ศาสนาเทพ และแล้วตามแผนของละคร ลูกก็กลับมาใช้ชาติเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ องศาของลูกนั้นลดลงและเวลานี้ลูกได้มาถึงสภาพที่ไม่มีองศาใดๆเหลืออยู่เลยในทางปฏิบัติเพราะนี่คืออาณาจักรที่ตโมประธานของราวัน ก่อนอาณาจักรของราวันนี้ทุกสิ่งเริ่มแรกสโตประธาน และแล้วก็ไปผ่านสภาพ สโต รโจ และตโม เวลานี้ได้กลับมาตโมประธานอย่างสมบูรณ์ เวลานี้เป็นตอนจบของอาณาจักรของราวัน อาณาจักรของราวันเรียกว่าเป็นอาณาจักรที่เป็นเช่นปีศาจ ในบารัตมีแฟชั่นของการเผาราวัน เพียงผู้คนของบารัตเท่านั้นที่พูดถึงอาณาจักรของรามและอาณาจักรของราวัน อาณาจักรของรามนั้นคงอยู่ในยุคทองและอาณาจักรของราวันคงอยู่ในยุคเหล็ก เรื่องราวเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ บาบาประหลาดใจที่ลูกๆ ที่ดีมากได้ขีดคร่อมเส้นโชคของพวกเขา เพราะพวกเขาไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ ข้อบกพร่องของราวันนั้นเกาะติดพวกเขาอยู่ พวกเขาเองพูดถึงคุณธรรมที่สูงส่ง พ่อได้อธิบายแก่ลูกแล้วว่าลูกเคยเป็นเหมือนกับเทพเหล่านั้น ลูกมีประสบการณ์ของ 84 ชาติเกิด ได้เคยมีการอธิบายถึงความแตกต่างและการที่ลูกกลับมาตโมประธานอย่างไรแก่ลูกแล้ว นี่เป็นอาณาจักรของราวัน ราวันคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและทำให้บารัตยากจนข้นแค้นและตโมประธาน ไม่มีผู้คนมากมายนักในอาณาจักรของราม มีเพียงศาสนาเดียวที่นั่น ที่นี่มีอิทธิพลของวิญญาณปีศาจร้ายครอบคลุมทุกคน มีวิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธ ความละโมบและความผูกพันยึดมั่น ลูกลืมว่าลูกนั้นไม่สูญสลายและร่างกายนั้นที่สูญสลาย ลูกไม่ได้มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณเลย มีสำนึกที่เป็นร่างมากมาย มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนระหว่างสำนึกที่เป็นร่างและสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เทพที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณได้กลายเป็นนายของทั้งโลก ด้วยการกลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง พวกเขาจึงมีความยากจนข้นแค้น บารัตเคยเป็นนกกระจอกทอง พวกเขาพูดถึงสิ่งนี้ แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้เลย ชีพบาบามาเพื่อทำให้สติปัญญาของลูกสูงส่ง พ่อพูดว่า ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ลักษมีและนารายณ์นี้เคยเป็นนายของโลก ลูกเคยได้ยินไหมว่าใครให้อาณาจักรของพวกเขาแก่พวกเขา? พวกเขาได้กระทำสิ่งใดที่พวกเขาได้ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเช่นนั้น? นี่เป็นเรื่องของกรรม เมื่อผู้คนมีการกระทำที่เป็นเช่นปีศาจ การกระทำเหล่านั้นก็เป็นบาป ในยุคทองการกระทำนั้นเป็นกลาง ไม่มีบัญชีกรรมที่นั่น พ่ออธิบายว่า เนื่องจากการไม่เข้าใจ ผู้คนจึงเป็นเหตุของอุปสรรคมากมาย พวกเขาพูดว่าชีวาและชางก้านั้นคือหนึ่งเดียวกันและเป็นเหมือนกัน อย่างไรก็ตามพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าชีวาผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ไม่มีตัวตน ในขณะที่พวกเขาได้แสดงชางก้าพร้อมกันกับปารวตี และดังนั้นกิจกรรมต่างๆของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน รัฐมนตรีและประธานาธิบดีสามารถเป็นคนเดียวกันและเป็นเหมือนกันได้อย่างไร? สถานะภาพของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แล้วชีวาและชางก้าจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นเช่นเดียวกันเหมือนอย่างที่พวกเขาพูดได้อย่างไร? ลูกรู้ว่าผู้ที่จะไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชุมนุมของรามจะไม่เข้าใจสิ่งนี้ ชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจจะประณามลูกและสร้างอุปสรรคเพราะพวกเขามีกิเลสทั้งห้าในตนเอง เหล่าเทพนั้นปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ พวกเขามีสถานะภาพที่สูงเช่นนั้น เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกเคยปราศจากกิเลสอย่างยิ่ง ทุกคนเกิดมาด้วยกิเลส ซันยาสซีเช่นกันก็ต้องเกิดมาด้วยกิเลส และพวกเขาก็เริ่มมีการสละละทิ้ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง ซันยาสซีไม่เข้าใจยุคทอง พวกเขาพูดว่ายุคทองคงอยู่ตลอดกาล เช่นเดียวกับที่พวกเขาพูดว่ากฤษณะคงอยู่ในทุกหนแห่งและราเด้ปรากฏอยู่ในทุกหนแห่ง มีความคิดเห็นมากมายและมีศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วน การกำหนดที่สูงส่งซึ่งลูกกำลังได้รับในเวลานี้ได้ดำเนินมาถึงครึ่งหนึ่งของวงจร ลูกคือสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มาและแล้วลูกก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสกุลวิษณุและจากนั้นก็เป็นของสกุลจันทราวงศ์ ทั้งสองนั้นเรียกว่าเป็นราชวงศ์ ในขณะที่มีการกล่าวว่า สกุลบราห์มิน สิ่งนี้ไม่สามารถเรียกว่าเป็นราชวงศ์ ไม่มีอาณาจักรที่นี่ เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ ในบรรดาลูกเช่นกันมีเพียงบางคนเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งนี้ บางคนก็ไม่ได้ปรับปรุงตนเองเลย พวกเขามีวิญญาณปีศาจร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง มีวิญญาณปีศาจร้ายของความละโมบและความโกรธ ไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายในยุคทอง เหล่าเทพนั้นคงอยู่ในยุคทอง พวกเขามีความสุขมาก เป็นวิญญาณปีศาจร้ายที่เป็นเหตุของความทุกข์ วิญญาณปีศาจร้ายของตัณหาราคะเป็นเหตุของความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนกลางและตอนจบ ลูกต้องทำความเพียรพยายามมากมายที่นี่ สิ่งนี้ไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก! พ่อเฝ้าแต่บอกลูกว่า หากลูกพิจารณาว่าตนเองเป็นพี่น้องหญิงชาย ก็ไม่สามารถมีสายตาอาชญากรได้ จำเป็นต้องมีความกล้าหาญในทุกสิ่ง บางคนพูดว่า หากเธอไม่ต้องการแต่งงาน ก็ออกไปจากบ้านนี้! ดังนั้น ความกล้าหาญนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ลูกต้องตรวจสอบตนเองด้วยเช่นกัน ลูกๆ กำลังจะกลายเป็นผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่า ทั้งหมดนี้กำลังจะถูกทำลาย ทุกสิ่งกำลังจะกลายเป็นฝุ่น บางคนก็เฝ้าแต่เคลื่อนไปด้วยความกล้าหาญที่ดีมาก บางคนก็มีความกล้าหาญแล้วก็ล้มเหลว พ่ออธิบายทุกสถานการณ์แก่ลูกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากลูกไม่ทำสิ่งใด ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าลูกไม่มีโยคะอย่างเต็มที่ ราชาโยคะโบราณของบารัตนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมาก ด้วยโยคะนี้เท่านั้นที่ลูกกลายเป็นนายของโลก การศึกษาคือแหล่งแห่งรายได้ นั่นคือด้วยการศึกษาที่ลูกจะได้รับสถานภาพที่สูง ตามลำดับกันไป แม้กระทั่งในความสัมพันธ์ของพี่น้องหญิงชาย สติปัญญาก็เป็นเหตุของความซุกซนร้ายกาจ เหตุนี้เองพ่อจะพาลูกขึ้นไปให้สูงยิ่งกว่านั้น พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ พิจารณาว่าผู้อื่นป็นดวงวิญญาณพี่น้องเพศชายด้วยเช่นกัน หากเราทั้งหมดเป็นพี่น้องเพศชาย ก็ไม่สามารถมีสายตาอื่นใดได้ เมื่อลูกมองดูร่างกาย ก็เป็นความคิดที่เป็นอาชญากร พ่อพูดว่า ลูกๆ ขอให้ลูกปราศจากร่าง ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย เมื่อลูกเล่นบทบาทของลูกผ่านร่างกาย และแล้วลูกก็ต้องละวางจากร่างกายนั้น นักแสดงเหล่านั้นได้จบสิ้นบทบาทของพวกเขาและก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของพวกเขา เวลานี้ลูกเองก็ต้องถอดเสื้อผ้าเก่าของลูกและสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ ในเวลานี้ดวงวิญญาณตโมประธานและร่างกายก็ตโมประธานด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณที่ตโมประธานไม่สามารถไปสู่การหลุดพ้นได้ เมื่อพวกเขากลับมาบริสุทธิ์เท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถไปที่นั่นได้ ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถกลับบ้านได้ เป็นการพูดเท็จเมื่อพวกเขาพูดว่าผู้นั้นผู้นี้หลอมรวมเข้ากับธาตุบราห์ม ไม่มีแม้เพียงคนเดียวที่สามารถไปที่นั่น สิ่งนี้ราวกับว่าต้นไม้เผ่าพันธุ์นั้นถูกสร้างขึ้นที่นั่น มันคงอยู่ที่นั่นเช่นนั้น เพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ พวกเขาไม่ได้กล่าวถึงชื่อของบราห์มินในกีตะเลย ผู้เดียวนั้นอธิบายว่าท่านเข้ามาในร่างของประชาบิดาบราห์มา ดังนั้นการนำร่างมาใช้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างแน่นอน พราหมณ์เหล่านั้นมีกิเลสในขณะที่ลูกนั้นปราศจากกิเลส ขณะที่กลับมาปราศจากกิเลส ลูกต้องอดทนต่อการถูกจู่โจมมากมาย ด้วยการมองเห็นรูปและนาม หลายคนก็มีความคิดที่ไม่ดี แม้แต่ด้วยความสัมพันธ์ของพี่น้องหญิงชายพวกเขาก็พลาดพลั้งและตกลงมา และแล้วพวกเขาก็เขียนว่า บาบา ฉันได้ล้มลง ฉันทำให้ใบหน้าของฉันสกปรก พ่อพูดว่า ช่างน่าอัศจรรย์! พ่อพูดว่า อยู่อย่างเป็นพี่น้องหญิงชายแล้วลูกก็ทำผิดอีก! และแล้วก็จะมีการลงโทษที่รุนแรงอย่างยิ่งที่ได้รับจากสิ่งนั้น อันที่จริงแล้วเมื่อใครบางคนทำสิ่งที่ไม่ดี เขาก็จะถูกนำไปขังคุก บารัตที่พ่อสร้างนั้นเคยบริสุทธิ์อย่างยิ่งที่ชื่อที่แท้จริงคือชีวาลายา ไม่มีใครมีความรู้นี้ คัมภีร์ทั้งหมด ฯลฯ เป็นเครื่องประกอบทางวัตถุของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ในยุคทองทุกคนอยู่ในการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ เหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องเพียรพยายาม ที่นี่ทุกคนกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อการหลุดพ้นและหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์เพราะพวกเขานั้นอยู่ในความตกต่ำ พวกเขาไปอาบในแม่น้ำคงคา แต่น้ำของแม่น้ำคงคาจะให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่พวกเขาหรือ? จะทำให้พวกเขาบริสุทธิ์หรือ? พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย ลูกเช่นกันก็ตามลำดับกันไป บางคนตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจสิ่งนี้และดังนั้นพวกเขาจะอธิบายให้กับผู้อื่นได้อย่างไร? เหตุนี้เองบาบาไม่ได้ส่งพวกเขาไปที่ใด ลูกเฝ้าแต่ร้องเพลง บาบาเมื่อท่านมา ฉันจะทำตามการกำหนดของท่านและกลายเป็นเทพ เทพอาศัยอยู่ในยุคทองและยุคเงิน ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นกิเลสของตัณหาราคะที่ผู้คนนั้นติดกับ พวกเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีกิเลสของตัณหาราคะ ราวกับว่าพวกเขาได้รับมรดกของกิเลสนั้นจากแม่และพ่อของพวกเขา ที่นี่ ลูกกำลังได้รับมรดกของลูกจากราม ลูกกำลังได้รับมรดกของความบริสุทธิ์ ไม่มีเรื่องของกิเลสที่นั่น ผู้เลื่อมใสศรัทธาพูดว่ากฤษณะคือพระเจ้า ลูกแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด อา! แต่พระเจ้าไม่มีตัวตน ชื่อของท่านคือชีวา พ่ออธิบายแก่ลูกเป็นอย่างดี ท่านมีความเมตตาด้วยเช่นกัน ท่านมีความเมตตา ลูกๆ นั้นดีมากและรู้คิดอย่างยิ่ง ลูกมีความงดงามตระการตามากมาย ผู้ที่มีพลังของความรู้และโยคะในตนเองนั้นจะดึงดูดผู้อื่น ผู้ที่มีการศึกษาที่ดีจะได้รับความเคารพที่ดีมาก ผู้ที่ไม่มีการศึกษาก็ไม่ได้รับความเคารพ ลูกรู้ว่าในเวลานี้ทั้งหมดเป็นชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจ พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ความแตกต่างระหว่างชีวาและชางก้านั้นชัดเจนอย่างสมบูรณ์ ผู้เดียวนั้นอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตนและผู้นี้อยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ทั้งสองจะเป็นเช่นเดียวกันได้อย่างไร? นี่คือโลกที่ตโมประธาน ราวันคือศัตรูที่เป็นของชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจและเขาทำให้ลูกเป็นเหมือนกับตัวเขา เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกเป็นเหมือนกับพ่อและทำให้ลูกเป็นของชุมนุมเทพ ราวันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น เขาถูกเผาเป็นเวลาครึ่งวงจร อาณาจักรของรามคงอยู่ในยุคทอง คานธีจีต้องการให้มีอาณาจักรของราม แต่เขาจะสามารถก่อตั้งอาณาจักรของรามได้อย่างไร? เขาไม่ได้ให้คำสอนกับใครที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เพียงพ่อเท่านั้นที่พูดในยุคบรรจบพบกัน ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! นี่คือยุคสำหรับการกลับมาสูงส่ง พ่อเฝ้าแต่อธิบายแก่ลูกด้วยความรักอย่างมาก ลูกควรจะจดจำพ่อด้วยความรักเป็นอย่างมากซ้ำแล้วซ้ำเล่า บาบา เป็นความอัศจรรย์ของท่าน! เราเคยมีสติปัญญาที่เป็นหินเช่นนั้นและเวลานี้ท่านกำลังทำให้เราสูงส่งอย่างมาก พวกเราจะทำตามการกำหนดของท่านเท่านั้น พวกเราจะไม่ทำตามการกำหนดของใครอื่น ในเวลาสุดท้าย ทุกคนจะพูดว่า บราห์มากุมารและบราห์มากุมารีกำลังทำการกำหนดที่สูงส่ง บาบาบอกสิ่งที่ดีเช่นนั้นแก่ลูก ท่านให้คำแนะนำของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบแก่ลูก และเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของลูกด้วยเช่นกัน อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะทำให้สายตาของลูกบริสุทธิ์และสะอาด อย่าได้มองที่รูปและนามของใคร ฝึกฝนที่จะกลับมาปราศจากร่าง พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ และพูดกับดวงวิญญาณพี่น้องเพศชายของลูก

2. เพื่อที่จะได้รับความเคารพจากทุกคน ซึมซับพลังของความรู้และโยคะ กลับมาเต็มไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่ง ทำงานรับใช้โดยการปรับปรุงบุคลิกภาพของลูกให้ดีขึ้น

พร:
ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ และแทนการมีสำนึกรู้ในความเจ็บป่วย ชำระสะสางบัญชีกรรมของลูกในความสุข

ร่างกายของทุกคนในเวลานี้เก่าและดังนั้นแต่ละคนจึงมีความเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือใหญ่โตอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามถ้าร่างกายของลูกมีผลกระทบต่อจิตใจของลูก ลูกจะป่วยเป็นสองเท่าและมีสำนึกรู้ในความเจ็บป่วย ดังนั้นอย่าได้ปล่อยให้จิตใจของลูกมีความคิดใดๆของความเจ็บป่วย และแล้วลูกก็จะเรียกได้ว่ามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ อย่าได้หวาดกลัวความเจ็บป่วยใดๆ เพียงรับประทานผลไม้เล็กน้อยในรูปของยา และร่ำลาต่อความเจ็บป่วยนั้น สะสางบัญชีกรรมของลูกในความสุข

คติพจน์:
การมีประสบการณ์ทุกคุณธรรมและพลังหมายถึงการเป็นตัวของประสบการณ์