08.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน จดจำเสมอว่าลูกคือบราห์มิน, จุก ลูกกำลังกลับมาสูงส่ง ดังนั้นจงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส เรียนรู้ที่จะพูดกับตนเองแล้วลูกจะสัมผัสกับความสุขที่ไร้ขีดจำกัด

คำถาม:
ใครที่สามารถลี้ภัยกับพ่อ? พ่อให้การลี้ภัยกับใคร?

คำตอบ:
เพียงผู้ที่เป็นผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่นอย่างสมบูรณ์และผู้ที่โยคะของสติปัญญาตัดขาดจากทุกที่เท่านั้นที่สามารถลี้ภัยกับพ่อได้ ไม่ควรมีความผูกพันยึดมั่นกับเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรใดๆในสติปัญญาของลูก ควรคงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่า “ของฉันคือบาบาผู้เดียวเท่านั้นและไม่มีใครอื่น” เพียงลูกๆ เช่นนั้นเท่านั้นที่สามารถทำงานรับใช้ พ่อให้การลี้ภัยแก่ลูกเช่นเท่านั้น

โอมชานติ
ผู้เดียวคือพ่อ ครู และกูรูทางจิต ในเวลานี้ลูกได้เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจนมาก โลกไม่ได้รู้สิ่งนี้ แม้ว่าซันยาสซีจะพูดถึงตนเองว่า “ชีโวฮัม” (ฉันคือชีวา) พวกเขาก็ไม่ได้พูดว่าพวกเขาคือพ่อ ครู และกูรู พวกเขาเพียงแต่พูดถึงตัวเองว่า “ชีโวฮัม” ฉันคือชีวา

“ทัท-ทวัม”(เช่นเดียวกับท่าน) หากพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันแล้วทุกคนก็จะกลายเป็นพ่อ ครู และกูรู อย่างไรก็ตามไม่มีใครพิจารณาว่าตนเองเป็นสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ผิดอย่างแท้จริงสำหรับมนุษย์ที่จะเรียกตนเองว่าพระเจ้า,ดวงวิญญาณสูงสุด ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พ่ออธิบายกับลูก ลูกต้องซึมซับไว้ในสติปัญญา ในการศึกษาอื่นมีมากมายหลายวิชา ไม่ใช่ว่าทุกวิชาจะอยู่ในสติปัญญาของนักเรียน ที่นี่ไม่ว่าอะไรที่พ่อสอนสิ่งนั้นจะเข้ามาในสติปัญญาของลูกในหนึ่งวินาที ลูกถ่ายทอดความรู้ของผู้สร้างและตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง ลูกกลายเป็นผู้ที่รู้รูปกาลเวลาทั้งสามและผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ในการศึกษาทางโลกทุกวิชาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ลูกพิสูจน์และอธิบายแก่ทุกคนว่าเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ดวงวิญญาณทั้งหมดจดจำดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาพูดว่า โอ้ พระเจ้าผู้เป็นพ่อ ดังนั้นลูกต้องได้รับมรดกจากพ่ออย่างแน่นอน! ผู้คนสัมผัสกับความทุกข์เมื่อพวกเขาสูญเสียมรดกนั้น นี่คือการละเล่นเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ ในเวลานี้ทั้งหมดไม่บริสุทธิ์และไม่มีความสุข ลูกสัมผัสกับความสุขด้วยการกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน คือพ่อผู้ที่ก่อตั้งโลกของความสุข ลูกต้องเก็บสิ่งไว้ในสติปัญญาของลูกว่าคือพ่อที่กำลังอธิบายแก่ลูก เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เต็มไปด้วยความรู้ พ่อให้ความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก ศาสนาอื่นทั้งหมดที่มีการก่อตั้งจะมาในเวลาของตนเอง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใคร พ่อทำให้การศึกษานี้ง่ายดายมากสำหรับลูก พ่อเพียงแต่อธิบายแก่ลูกในรายละเอียดว่า จดจำฉัน, พ่อของลูก แล้วลูกจะกลับมาสโตประธานจากตโมประธาน โยคะได้รับการสรรเสริญเป็นอย่างมาก โยคะโบราณของบารัตได้รับการจดจำกันมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าประโยชน์อะไรที่ได้รับจากโยคะนั้น นี่คือโยคะเดียวกันที่พระเจ้าที่ไม่มีตัวตนสอนที่ได้รับการกล่าวถึงในกีตะ โยคะอื่นๆทั้งหมดมีการสอนโดยมนุษย์ ไม่มีเรื่องของโยคะสำหรับเหล่าเทพ คือมนุษย์ที่สอนหฐโยคะฯลฯ เหล่าเทพไม่ศึกษาเล่าเรียนสิ่งเหล่านั้นและไม่ได้สอนผู้อื่นญญ ไม่มีเรื่องของโยคะในโลกที่สูงส่ง ด้วยโยคะทุกคนจะกลับมาบริสุทธิ์ พวกเขาจะกลายเป็นสิ่งนั้นอย่างแน่นอนที่นี่ พ่อมาในยุคบรรจบพบกันเพื่อทำให้โลกใหม่ เวลานี้ลูกกำลังถูกโยกย้ายจากโลกเก่าไปสู่โลกใหม่ เป็นความอัศจรรย์ที่จะอธิบายสิ่งนี้แก่ใครบางคน เราบราห์มินคือจุก บราห์มิน,จุก อยู่ระหว่างยุคเหล็กและยุคทอง นี่เรียกว่ายุคบรรจบพบกันซึ่งลูกจะกลับมาสูงส่ง หากสิ่งอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังกลายเป็นผู้ที่สูงส่งลูกจะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งลูกทำงานรับใช้มากเท่าไรลูกก็จะยิ่งอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสมากเท่านั้น ลูกต้องหารายได้และดลใจผู้อื่นให้หารายได้ ยิ่งลูกทำงานรับใช้ที่นิทรรศการมากเท่าไร ผู้ที่รับฟังลูกก็จะได้รับความสุขมากเท่านั้น จะมีคุณประโยชน์สำหรับลูกและสำหรับผู้อื่นเช่นกัน แม้กระทั่งที่ศูนย์เล็กๆ ก็ควรมีรูปภาพหลัก 5–6 รูป เป็นสิ่งที่ง่ายดายที่จะอธิบายรูปภาพเหล่านั้น ลูกควรทำงานรับใช้และทำงานรับใช้ให้มากขึ้นตลอดทั้งวัน ลูกไม่ควรมีความผูกพันยึดมั่นใดๆต่อเพื่อนฝูงหรือญาติและมิตรของลูก ทุกสิ่งที่ลูกมองเห็นด้วยตาจะถูกทำลาย แต่ไม่ว่าอะไรที่ลูกมองเห็นในนิมิตที่สูงส่งกำลังได้รับการก่อตั้ง เฝ้าแต่พูดกับตนเองในลักษณะนี้และลูกจะกลับมาเข้มแข็ง ลูกควรสัมผัสกับความสุขของการได้พบกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด บางคนเกิดกับราชาจะมีความภาคภูมิใจที่บริสุทธิ์ ลูกกำลังกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกทั้งหมดกำลังเพียรพยายามเพื่อตนเอง พ่อเพียงแต่พูดว่า ด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะลูกได้กลับมาน่าเกลียด เวลานี้จงนั่งบนกองไฟของความรู้และลูกจะกลับมาสวยงาม ความคิดเหล่านี้ควรจะหมุนอยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งเมื่อลูกนั่งอยู่ในสำนักงานของลูก ลูกควรเฝ้าแต่มีการจดจำระลึกถึง ไม่ใช่ว่าลูกไม่มีเวลา เมื่อใดที่ลูกมีเวลาจงหารายได้ทางจิต นี่เป็นรายได้ที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นที่ลูกได้รับทั้งพลานามัยที่ดีและความมั่งคั่งในเวลาเดียวกัน มีเรื่องราวของอรชุนและบิล (คนพื้นบ้านหรือคนท้องถิ่น) ขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกสามารถไปล้ำหน้าในความรู้และโยคะได้เร็วกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการจดจำระลึกถึง หากลูกทั้งหมดจะนั่งอยู่ที่นี่แล้วงานรับใช้จะทำได้อย่างไร? กลับมาสดชื่นแจ่มใสและข้องแวะอยู่ในงานรับใช้ ลูกควรมีความคิดเกี่ยวกับงานรับใช้ บาบาไม่สามารถไปที่นิทรรศการได้เพราะทั้งบัพและดาดาอยู่ด้วยกัน ดวงวิญญาณของบาบาและดวงวิญญาณของผู้นี้อยู่ด้วยกัน นี่คือคู่ที่น่าอัศจรรย์ ไม่มีใครนอกจากลูกสามารถรู้จักคู่นี้ บาบาพิจารณาว่าตัวท่านเองเป็นส่วนหนึ่งของคู่ และท่านก็พูดด้วยเช่นกันว่า ฉันคือลูกชายของบาบาที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ท่านประสบกับความสุขเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นรูปภาพของลักษมีและนารายณ์ นี่คือชาติเกิดถัดไปของฉัน ฉันจะนั่งบนบัลลังก์อย่างแน่นอน ลูกเช่นกันกำลังศึกษาราชาโยคะ เป้าหมายและวัตถุประสงค์อยู่เบื้องหน้าลูก ผู้นี้มีความสุขของการเป็นลูกชายของบาบาที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ไม่สามารถคงความสุขไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ ความคิดของท่านเร่ร่อนไปในทิศทางที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ไม่ใช่กฎของละครที่การจดจำระลึกถึงจะคงอยู่อย่างสม่ำเสมอและไม่มีความคิดอื่นเกิดขึ้น พายุของมายาไม่ปล่อยให้ลูกมีการจดจำระลึกถึง ฉันรู้ว่าเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากสำหรับฉันเพราะบาบาได้เข้ามาในตัวฉัน ฉันคือลูกอันดับหนึ่งของบาบาที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ฉันจะกลายเป็นเจ้าชายลำดับแรก ถึงกระนั้นก็ตามฉันก็ลืมที่จะมีการจดจำระลึกถึง ความคิดมากมายหลายประเภทเกิดขึ้น นี่คือมายา เมื่อบาบานี้มีประสบการณ์นี้เท่านั้นที่ท่านสามารถอธิบายแก่ลูกได้ ความคิดเหล่านี้จะหยุดลงเมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ร่างกายนี้จะไม่คงอยู่เมื่อดวงวิญญาณกลับมาสมบูรณ์พร้อม ชีพบาบาบริสุทธิ์เสมอ เป็นบทบาทของท่านที่จะเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ และเข้ามาในร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อที่จะทำให้บริสุทธิ์ ท่านถูกผูกไว้ในละครด้วยเช่นกัน เมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์ลูกจะต้องการร่างใหม่ ชีพบาบาไม่ได้มีร่างของท่านเอง เป็นดวงวิญญาณนี้ (บราห์มาบาบา) ในร่างกายนี้ที่มีความสำคัญ ผู้นั้นมีอะไร? ท่านพูดมุรลีและจากไป ท่านเป็นอิสระ บางครั้งท่านมาที่นี่และบางครั้งท่านไปที่อื่น ลูกๆรู้สึกด้วยเช่นกันว่าเป็นชีพบาบาคือผู้ที่พูดมุรลี ลูกๆเข้าใจว่าลูกปรากฏตัวในงานรับใช้ของพระเจ้านี้เพื่อที่จะช่วยพ่อ พ่อพูดว่า พ่อได้มาด้วยการจากบ้านที่แสนหวานของพ่อ อาณาเขตสูงสุดหมายถึงโลกที่ไม่มีตัวตนที่อยู่ในดินแดนเหนือเสียง อย่างไรก็ตาม การละเล่นทั้งหมดดำเนินไปบนโลกนี้ ลูกเข้าใจว่านี่คือการละเล่นที่น่าอัศจรรย์ อย่างไรก็ตามมีเพียงแค่โลกเดียว ผู้คนเหล่านั้นพยายามที่จะไปยังดวงจันทร์ นั่นคือพลังของวิทยาศาสตร์ เมื่อเราได้มาซึ่งชัยชนะเหนือวิทยาศาสตร์ด้วยพลังของความเงียบสงบแล้ววิทยาศาสตร์ก็จะให้ความสุขเช่นกัน ที่นี่วิทยาศาสตร์ให้ความสุขพร้อมกับความทุกข์ ที่นั่นไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุข ไม่มีร่องรอยของความทุกข์ สิ่งเหล่านี้ควรคงอยู่ในสติปัญญาของลูกตลอดทั้งวัน บาบามีความคิดมากมาย ผู้ที่อยู่ในบ่วงพันธะถูกทุบตีอย่างมากสำหรับยาพิษ อย่างไรก็ตามบางคนก็ติดกับอันเนื่องจากความผูกพันยึดมั่น ผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาจะพูดอย่างรวดเร็วว่า เราต้องการดื่มน้ำทิพย์ สำหรับสิ่งนี้ลูกจำเป็นต้องกลายเป็นผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่น หัวใจของลูกควรจะออกไปจากโลกเก่า เพียงผู้ที่มีค่าต่องานรับใช้เช่นนั้นเท่านั้นที่สามารถไต่ขึ้นไปบนบัลลังก์หัวใจ พวกเขาสามารถได้รับที่ลี้ภัย กุมารีหลบภัยอยู่กับสามีของเธอ แต่เธอไม่ได้ถูกเก็บไว้โดยที่ไม่มียาพิษ สำหรับสิ่งนั้นเธอก็จะต้องลี้ภัยกับพ่อ อย่างไรก็ตามลูกต้องเป็นผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่นอย่างสิ้นเชิง เราได้พบสามีเหนือสามีทั้งหมด และดังนั้นเวลานี้เราได้หมั้นหมายอยู่กับท่านด้วยโยคะของสติปัญญา “ของฉันคือผู้เดียวเท่านั้นและไม่มีใครอื่น” เช่นที่กุมารีสร้างความรักกับสามีของเธอ ดังนั้นนี่คือความรักของดวงวิญญาณต่อดวงวิญญาณสูงสุด ลูกได้รับความทุกข์จากผู้นั้น ในขณะที่ลูกได้รับความสุขจากผู้เดียวนี้ นี่คือยุคบรรจบพบกัน ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ ลูกควรมีความสุขอย่างมาก เราได้พบคนพายเรือ คนสวน ผู้ที่พาเราไปสู่สวนดอกไม้ ในเวลานี้มนุษย์ทั้งหมดได้กลายเป็นเช่นหนาม หนามที่ใหญ่ที่สุดคือตัณหาราคะ เริ่มแรกลูกเคยเป็นดอกไม้ที่ปราศจากกิเลส แล้วองศาของลูกก็ค่อยๆลดลงทีละน้อยและเวลานี้ลูกได้กลายเป็นหนามที่ใหญ่ บาบาเรียกว่าเป็นบาบูลนาถ (เจ้าแห่งหนาม) ด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่าชื่อดั้งเดิมคือชีวา ท่านเรียกว่าเป็นบาบูลนาถเพราะท่านเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้ ชื่อมากมายถูกให้ไว้กับท่านในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ในความเป็นจริงมีชื่อเดียวเท่านั้นคือชีวา ไม่ว่าลูกจะพูดว่า ไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้าหรือไฟบูชายัญของความรู้ของชีวาก็เป็นสิ่งเดียวกัน เปลวไฟของการทำลายล้างถูกจุดขึ้นมาจากไฟของความรู้ของรูดร้าและดินแดนของกฤษณะ นั่นคือได้มีการก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ด้วยไฟบูชายัญนี้ลูกจะกลายเป็นเทพจากมนุษย์ พวกเขาสร้างรูปภาพที่น่าอัศจรรย์เช่นนั้น พวกเขาแสดงให้เห็นบราห์มาปรากฏออกมาจากสะดือของวิษณุ ลูกรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ลูกรู้ว่าบราห์มาและสรัสวตีที่กลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ลูกมีศรัทธานี้ ลักษมีและนารายณ์กลายเป็นบราห์มาและสรัสวตีหลังจากใช้ 84 ชาติเกิด ผู้คนประหลาดใจเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งเหล่านี้ พวกเขาต้องสัมผัสกับความสุขเช่นกันแต่มายาไม่ยิ่งหย่อนเลย ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มายาดักลูกไว้ในรูปและนามของใครบางคนและทำให้ลูกตกลงมา เธอไม่ปล่อยให้ลูกจดจำพ่อ แล้วความสุขนั้นก็ลดลง ลูกไม่ควรมีความสุขที่ลูกได้อธิบายแก่ผู้อื่นมากมาย สิ่งแรกลูกควรดูว่าลูกจดจำบาบามากเท่าใด ฉันจดจำบาบาก่อนไปนอนก่อนในเวลากลางคืนหรือฉันลืม? ลูกบางคนมั่นคงมากในระเบียบวินัยของเขา ลูกมีโชคดีมาก มีภาระอย่างใหญ่หลวงอยู่บนศีรษะของพ่อนี้ อย่างไรก็ตาม พาหนะนี้ได้รับการให้สิทธิ์ ท่านมีความรู้และโยคะ โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ ท่านจะได้มาซึ่งสถานภาพของลักษมีและนารายณ์ได้อย่างไร? บาบามีความสุขของการเป็นลูกคนเดียวของพ่อและมีลูกๆมากมาย ท่านมีความซาบซึ้งนี้แต่มายาก็สร้างอุปสรรคเช่นกัน ลูกต้องมีประสบการณ์ของอุปสรรคจากมายาเช่นกัน สภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมจะมาเมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ทั้งบัพและดาดานี้อยู่ด้วยกัน ท่านพูดว่า ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรัก ดวงวิญญาณของผู้นี้อยู่ด้วยกันกับผู้เดียวนั้น ผู้นี้มีความรักด้วยเช่นกัน ท่านเข้าใจว่าไม่ว่าท่านทำสิ่งใดเมื่อผู้อื่นเห็นพวกเขาจะทำเช่นเดียวกัน ลูกต้องอยู่อย่างอ่อนหวานมาก ลูกต้องรู้คิดมาก ดูสิว่าลักษมีและนารายณ์นี้รู้คิดอย่างไร พวกเขาได้รับอาณาจักรของโลกด้วยการรู้คิด ปวงประชามากมายถูกสร้างขึ้นโดยนิทรรศการ บารัตนั้นใหญ่โตมาก ดังนั้นลูกต้องทำงานรับใช้มากเช่นนั้น ประการที่สองลูกต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ความใส่ใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเราจะกลับมาสโตประธานจากตโมประธานได้อย่างไร มีความเพียรพยายามในสิ่งนี้ มีโอกาสมากมายสำหรับการทำงานรับใช้ ลูกสามารถทำงานรับใช้บนรถไฟด้วยเข็มกลัด นี่คือบาบาและนี่คือมรดก บารัตเคยเป็นสวรรค์เมื่อ 5000 ปีที่แล้วอย่างแน่นอน เคยเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ อาณาจักรของพวกเขาต้องมาอีกครั้งอย่างแน่นอน เรากำลังกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึงบาบา งานรับใช้มากมายสามารถทำได้บนรถไฟ ลูกควรทำงานรับใช้ในรถไฟตู้หนึ่งแล้วจากนั้นไปยังตู้ถัดไป ผู้ที่ทำงานรับใช้เช่นนั้นไต่ขึ้นไปบนบัลลังก์หัวใจ บอกพวกเขาว่า เราต้องการบอกข่าวดีบางอย่างแก่ท่าน ลูกเคยเป็นเทพที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา แล้วขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิดลูกได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา เวลานี้จงกลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาอีกครั้ง รูปภาพของบันไดดีมาก ด้วยภาพนี้ลูกสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงสภาพ สโต รโช และตโม ในโรงเรียนช่วงปลายภาค (ช่วงใกล้สอบของพวกเขา) นักเรียนมีความใส่ใจที่จะเร่งความเร็วไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ ที่นี่เช่นกันมีการอธิบายว่าผู้ที่สูญเสียเวลาควรจะเร่งให้เร็วขึ้นและข้องแวะในงานรับใช้ มีช่องว่างมากมายสำหรับการทำงานรับใช้ ลูกสาวที่มีค่าในงานรับใช้มากมายซึ่งบาบาสามารถส่งไปที่ไหนสักแห่งควรปรากฏตัวออกมา งานรับใช้ที่ดีมากสามารถเกิดขึ้นได้ในวัด ผู้ที่เป็นของศาสนาเทพจะเข้าใจในทันที ลูกสามารถอธิบายในสถานที่ที่ผู้คนไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาด้วยเช่นกัน หัวใจของเขาจะยอมรับสิ่งนี้อย่างแน่นอน อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างสม่ำเสมอ จงทำงานรับใช้ทางจิต หารายได้ที่แท้จริงและดลใจผู้อื่นให้หารายได้ นำคุณประโยชน์มาให้แก่ตนเองและผู้อื่น ทำงานรับใช้บนรถไฟด้วยเข็มกลัดของลูก

2. นำหัวใจของลูกออกไปจากโลกเก่า กลายเป็นผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่น มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียว

พร:
ขอให้ลูกเป็นนักแสดงเอกด้วยการล่วงรู้ถึงความสำคัญของยุคบรรจบพบกัน และด้วยเหตุนั้นมีความใส่ใจพิเศษในทุกขณะ

ขณะที่ทำทุกการกระทำ มีพรนี้อยู่ในการตระหนักรู้ของลูกเสมอ ว่า: ฉันเป็นนักแสดงเอก และแล้วทุกการกระทำของลูกก็จะพิเศษ และดังนั้นทุกวินาที ทุกขณะและทุกความคิด จะได้รับการทำให้สูงส่ง ลูกไม่สามารถพูดว่าเพียงห้านาทีเท่านั้นที่ธรรมดา แม้ห้านาทีของยุคบรรจบพบกันมีความสำคัญมาก ห้านาทีที่นี่ยิ่งใหญ่กว่าห้านาทีที่นั่น ดังนั้นจงมีความสนใจต่อเวลา เพื่อที่จะได้รับโชคแห่งอาณาจักรของลูกตลอดเวลา จงมีความเอาใจใส่ตลอดเวลาด้วย

คติพจน์:
สำหรับผู้ที่มีพลังของความมุ่งมั่น ในความคิดของพวกเขา งานทุกงานนั้นเป็นไปได้