11.02.24    Avyakt Bapdada     Thai Murli     24.02.98     Om Shanti     Madhuban


มีความรักต่อพ่อ งานรับใช้ และครอบครัว และลูกจะเป็นอิสระจากการที่ต้องลำบากตรากตรำ


วันนี้ ลูกจากทุกหนแห่งได้มาเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อ ไม่ว่าลูกจะนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อเป็นการส่วนตัว หรืออยู่ที่นี่ในรูปที่เป็นเทวดานางฟ้า ลูกก็อยู่เบื้องหน้าท่าน พ่อมองเห็นลูกทุกคน ในด้านหนึ่งลูกมีความสุขที่ได้เฉลิมฉลองการพบปะนี้ และในอีกด้านหนึ่งลูกมีความจริงจังและความกระตือรือร้นที่จะรับใช้เพื่อเปิดเผยพ่อโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อเห็นลูกในทุกทิศทาง บัพดาดาก็ขอแสดงความยินดีหลายล้านเท่า เช่นที่ลูกๆได้มาจากที่ไกลแสนไกลจากทุกมุมเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อ ดังนั้นบัพดาดาก็มาจากที่ไกลแสนไกลเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของลูกๆเช่นกัน ใครมาจากที่ไกลที่สุด? พ่อหรือลูก? ลูกจะพูดว่า: เรามาจากที่ไกลมาก แต่พ่อจะพูดว่า พ่อมาจากที่ไกลกว่าลูก อย่างไรก็ตามลูกต้องใช้เวลาที่จะมาที่นี่ ในขณะที่ไม่ต้องใช้เวลาเลยสำหรับพ่อ ลูกทุกคนต้องโดยสารเครื่องบินหรือรถไฟในขณะที่พ่อเพียงแค่ต้องใช้พาหนะ ไม่ใช่เพียงแค่ลูกที่มาเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อเท่านั้น แต่พ่อก็มาเฉลิมฉลองวันเกิดของดวงวิญญาณบราห์มินซึ่งเป็นมิตรดั้งเดิม ลูกที่เป็นมิตรของพ่อมาตั้งแต่เกิดด้วยเช่นกัน พ่อไม่ได้จุติลงมาเพียงลำพัง แต่บราห์มาเกิดพร้อมกับลูกบราห์มิน นั่นคือพวกเขาจุติลงมาด้วยกัน หากไม่มีบราห์มิน พ่อเพียงผู้เดียวก็ไม่สามารถสร้างไฟบูชายัญนี้ได้ ดังนั้นบาบาจึงสร้างไฟบูชายันนี้ร่วมกับบราห์มินโดยผ่านบราห์มา และหลังจากนั้นลูกทั้งหมดก็ถูกสร้างขึ้น ดังนั้นไม่ว่าลูกจะอยู่กับบาบามาเป็นเวลาสองปีหรือสองเดือน ขอแสดงความยินดีกับลูกทุกคนสำหรับการเกิดเป็นบราห์มินที่สูงส่งของลูก การเกิดที่สูงส่งนี้สูงส่งมาก! พ่อมีความสุขมากที่ได้เห็นดวงดาวที่มีโชคที่เปล่งประกายของทุกดวงวิญญาณบราห์มินที่เกิดมาอย่างสูงส่ง และร้องเพลงอย่างสม่ำเสมอ "ว้า ลูกบราห์มินที่มีชีวิตที่มีค่าเช่นเพชร! ว้า! "ลูกทุกคน" ว้า! ว้า! "(มหัศจรรย์) ใช่ไหม? พ่อได้ทำให้ลูกเป็นลูกที่มหัศจรรย์ วันเกิดทางจิตของพ่อนั้นพิเศษมากและวันเกิดของลูกทุกคนก็น่ารักมากและพิเศษสุดด้วยเช่นกัน มีเพียงการเกิดหรือจายันตีของพ่อเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ ไม่มีใครอื่นที่มีวันเกิดเช่นนี้ และจะไม่มีใครที่จะมีวันเกิดเช่นเดียวกับการเกิดที่สูงส่งของผู้ไม่มีตัวตนด้วย! ทุกดวงวิญญาณเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่มีตัวตนของตนเอง แต่ผู้ไม่มีตัวตนนั้นเกิดจากการที่ท่านเข้ามาในร่างกายของผู้อื่น มีใครในตลอดทั้งวงจรที่เกิดมาในลักษณะนี้บ้างไหม? มีเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มีวันเกิดที่พิเศษสุดเช่นนี้ซึ่งผู้เลื่อมใสศรัทธาได้มีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นวันชีพจายันตี ด้วยเหตุนี้ลูกจึงรู้ถึงความสำคัญของการเกิดที่สูงส่งนี้ แม้ว่าผู้เลื่อมใสศรัทธาจะไม่รู้ถึงความสำคัญของสิ่งนี้ แต่พวกเขาก็พิจารณาว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใดตามสิ่งที่พวกเขาเคยได้ยิน และพวกเขาก็ยังคงเฉลิมฉลองต่อไป ลูกๆทั้งหลายไม่เพียงแค่เฉลิมฉลองสิ่งนี้เท่านั้น แต่พร้อมกับการเฉลิมฉลองแล้วลูกได้ทำให้ตนเองเป็นเช่นเดียวกับพ่อด้วยเช่นกัน ลูกรู้ถึงความสำคัญของการเกิดทางจิตที่สูงส่ง ไม่มีลูกคนอื่นๆที่เกิดมาในเวลาเดียวกันกับพ่อของพวกเขา แต่ชีพจายันตีหมายความว่าพร้อมกับการเกิดที่สูงส่งของพ่อก็เป็นการเกิดของลูกๆของท่านด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ลูกจึงเฉลิมฉลองไดอามอน จูบีลี่ ดังนั้นพร้อมกับการเกิดของพ่อก็เป็นการเกิดที่สูงส่งของลูกด้วยเช่นกัน เพียงแค่ชาติเกิดนี้เท่านั้นที่สามารถเป็นวันเกิดที่มีค่าเช่นเพชร และด้วยการเฉลิมฉลองวันเกิดที่เป็นเช่นเพชรนี้ชีวิตของลูกจะกลายเป็นเช่นเพชร ลูกๆทุกคนเข้าใจความหมายของสิ่งนี้เป็นอย่างดีและลูกก็อธิบายให้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน บัพดาดายังคงเห็นและได้ยินข่าวทั้งหมดอยู่เรื่อยๆที่ลูกๆเฉลิมฉลองการเกิดที่สูงส่งของพ่อด้วยความสำคัญ ด้วยความจริงจังและความกระตือรือร้นอย่างมาก เพื่อเป็นการตอบแทนความกล้าหาญของลูกที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ บัพดาดายังคงให้การช่วยเหลือแก่พวกเขาต่อไป เป็นความกล้าหาญของลูกและเป็นความช่วยเหลือของพ่อ

ทุกวันนี้ ความคิดหนึ่งเกี่ยวกับความรักของลูกๆทุกคนไปถึงบัพดาดาครั้งแล้วครั้งเล่า: เวลานี้ฉันต้องกลับมาทัดเทียมกับพ่อให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ พ่อยังพูดด้วยเช่นกันว่า: ลูกที่แสนหวาน ลูกจะต้องกลายเป็นสิ่งนี้ ลูกแต่ละคนมีความศรัทธาที่มุ่งมั่นนี้ อย่างไรก็ตามเวลานี้ลูกต้องขีดเส้นใต้: ถ้าฉันไม่เป็นสิ่งนี้แล้วใครจะเป็น? ฉันเคยเป็นสิ่งนี้แล้ว ฉันเป็นสิ่งนี้ และฉันก็จะเป็นสิ่งนี้ต่อไปในทุกวงจร ลูกมีศรัทธาที่มั่นคงนี้หรือไม่? ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ได้มาเฉลิมฉลองชีวาจายันตี ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ทั้งหมด ยกมือขึ้น! บัพดาดาเห็นว่าความกระตือรือร้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์มีคือเขาจะไม่ละเว้นมุมใดมุมหนึ่งของโลกไว้ ชาวบารัตได้รับเวลามากมายที่จะทำงานรับใช้ และดังนั้นพวกเขาจึงให้ข่าวสารกับทุกหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ได้รับเวลาในการทำงานรับใช้น้อยกว่าชาวบารัต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความจริงจังและความกระตือรือร้นของพวกเขา พวกเขาได้พิสูจน์ให้บาบาเห็นว่าพวกเขารับใช้ได้เป็นอย่างดีและจะยังคงพิสูจน์สิ่งนี้ต่อเนื่องไป งานรับใช้ที่เริ่มต้นในบารัตในการรับใช้ทุกสาขาอาชีพที่แตกต่างกันได้ทำให้การให้ข่าวสารของบาบาแก่ทุกสาขาอาชีพนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดาย เพราะผู้ที่มาจากแต่ละอาชีพต้องการให้อาชีพของพวกเขาก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นสิ่งประดิษฐ์ของการรับใช้สาขาอาชีพนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีมาก ด้วยสิ่งนี้จะมีความโอฬารตระการตาเป็นอย่างมากผ่านดวงวิญญาณพิเศษจากอาชีพต่างๆที่มาที่นี่ ลูกชอบสิ่งนี้ใช่ไหม? ลูกชอบที่จะรับใช้ผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆใช่ไหม? ผู้ที่มาจากต่างประเทศก็นำกลุ่มที่ดีมาที่นี่เช่นกันด้วยการมีรีทรีทสำหรับพวกเขา นั่นเป็นวิธีที่ดีเช่นกัน เช่นที่ชาวบารัตได้มีโอกาสที่จะรับใช้อาชีพต่างๆ ในทำนองเดียวกัน วิธีของดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์ก็ดีมากเช่นกัน บัพดาดาชอบงานรับใช้ของทั้งสองฝ่าย พวกเขาทั้งสองดี จักดิชไบได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ดีมาก ใครเป็นผู้คิดค้นแนวคิดเรื่องการรีทรีทและไดอะล็อกในดินแดนต่างประเทศ? (ทุกคนคิดด้วยกัน) ในบารัตเช่นกัน ทุกคนได้ทำงานร่วมกัน แต่บางคนต้องเป็นเครื่องมือ นี่เป็นสิ่งที่ดี ทุกคนชอบการชุมนุมของผู้ที่ทัดเทียมกัน ในการทำงานรับใช้ทั้งสองประเภท ลูกมีโอกาสที่จะนำดวงวิญญาณหลายประเภทเข้ามาใกล้ ลูกชอบผลลัพธ์ใช่ไหม? ผลที่ได้จากการรีทรีทดีหรือไม่? ผลลัพธ์ของการรับใช้อาชีพต่างๆก็ดีด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะมาจากแผ่นดินนี้หรือในต่างประเทศก็มีสิ่งประดิษฐ์และจะยังคงมีสิ่งประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป ไม่ว่าจะในบารัตหรือในต่างประเทศมีความกระตือรือร้นในการทำงานรับใช้เป็นอย่างดี บัพดาดาเห็นว่าผู้ที่ยังคงก้าวไปข้างหน้าด้วยการทำงานรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัวจากหัวใจของพวกเขาจะถูกสะสมไว้ในบัญชีบุญของพวกเขาเป็นอย่างมาก สำหรับลูกทุกคนบัญชีแรกคือรางวัลของความพยายามของพวกเขาเอง บัญชีที่สองคือการได้รับพรโดยการอยู่อย่างพอใจและและทำให้ผู้อื่นพอใจ และบัญชีที่สามคือบุญที่ได้รับกลับคืนมาสำหรับการทำงานรับใช้ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างโยกยุกและยุกตียุค บัพดาดายังคงเฝ้าดูบัญชีทั้งสามนี้ของลูกทุกคนต่อไป สิ่งบ่งชี้ว่าลูกกำลังสะสมบัญชีทั้งสามนี้คือพวกเขาสัมผัสว่าตนเองเป็นผู้เพียรพยายามที่ง่ายดายอยู่เสมอ และผู้อื่นก็ได้รับแรงบันดาลใจอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับความพยายามที่ง่ายดายจากพวกเขา พวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามที่ง่ายดาย พวกเขาไม่ต้องลำบากตรากตรำ พวกเขารักพ่อ รักงานรับใช้ และรักครอบครัว ความรักทั้งสามประเภทนี้ปลดปล่อยลูกจากการต้องลำบากตรากตรำ

บัพดาดา มีความหวังอันสูงส่งในตัวลูกๆทุกคน ที่ลูกทุกคนจะเป็นผู้เพียรพยายามที่ง่ายดายอยู่เสมอ ลูกได้ลำบากตรากตรำและเร่ร่อนในความสับสนบนหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามาเป็นเวลา 63 ชาติเกิด เวลานี้ชาติเกิดเดียวนี้เท่านั้นที่ลูกสามารถเป็นอิสระจากการที่ต้องลำบากตรากตรำได้ หากลูกยังคงลำบากตรากตรำต่อไปเป็นระยะเวลานาน แล้วลูกจะได้รับพรของยุคบรรจบพบกัน พรที่จะกลายเป็นผู้เพียรพยายามที่ง่ายดายด้วยการได้รับความรักเมื่อไร? เมื่อยุคนี้สิ้นสุดลง พรนี้ก็จะสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจงได้รับพรที่คงอยู่ตลอดไปนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ว่างานหรือปัญหาจะใหญ่โตแค่ไหน จงเอาชนะงานหรือปัญหานั้นได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการเอาเส้นผมออกจากเนย เมื่อบัพดาดาเห็นเกมของลูกบางคน พร้อมกับความขบขันแล้ว บาบายังรู้สึกเมตตาต่อลูกด้วย เมื่อปัญหาหรืองานใดๆเกิดขึ้นต่อหน้าลูกบางคน บางครั้งสิ่งนี้จะปรากฏบนใบหน้าของลูก ใบหน้าของลูกเปลี่ยนไปเล็กน้อย จากนั้นเมื่อมีคนถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้น ลูกจะพูดว่า "อ้อ มีงานที่ต้องทำมากเกินไป" ถ้าลูกไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วลูกจะได้รับการยกย่องด้วยสมญาของการเป็นผู้ทำลายอุปสรรคได้อย่างไร? อย่าให้มีสัญญาณของความเหนื่อยล้าหรือสิ่งบ่งชี้ใดๆบนใบหน้าของลูกว่าอารมณ์ของลูกเปลี่ยนไปแม้กระทั่งเล็กน้อย เพราะเหตุใด? มีสิ่งบ่งชี้ใดๆของความเหนื่อยล้าหรืออารมณ์เปลี่ยนไปในภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกที่ได้รับการกราบไหว้บูชามาเป็นเวลาครึ่งวงจรหรือไม่? ในเมื่อภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตมีรอยยิ้มอยู่เสมอ ภาพลักษณ์เหล่านั้นเป็นของใคร? เป็นภาพลักษณ์ของลูกใช่หรือไม่? ดังนั้นภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตจึงเป็นอนุสรณ์ของลูกในรูปที่มีชีวิตของลูก ด้วยเหตุนี้จึงต้องไม่มีร่องรอยของความเหนื่อยล้าหรือพูดอีกนัยหนึ่งว่าต้องไม่มีความหงุดหงิดแม้แต่น้อย เช่นเดียวกับบัพดาดา,คนอื่นๆก็ชอบใบหน้าที่มีรอยยิ้มอยู่เสมอ จะมีใครไปอยู่เบื้องหน้าคนที่หงุดหงิดไหม? ก่อนอื่นพวกเขาจะคิดว่า: ฉันควรจะพูดอะไรกับคนนี้ในตอนนี้หรือไม่? ผู้เลื่อมใสศรัทธามายืนที่ภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกด้วยความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก แล้วพวกเขาจะชอบไหมถ้าลูกกลายเป็นคนที่หนักหน่วงในรูปที่มีชีวิต? เวลานี้ บัพดาดาต้องการที่จะเห็นใบหน้าของลูกทุกคนเหมือนเทวดานางฟ้า รูปของผู้ประทานพร รูปของผู้ประทาน มีความเมตตา ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นโยคีที่ง่ายดาย และเป็นผู้เพียรพยายามที่ง่ายดาย อย่าพูดว่า "เอ่อ ก็สถานการณ์เป็นเช่นนั้น!" ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ลูกควรจะยิ้มและเยือกเย็นอยู่เสมอ การเป็นคนจริงจังและเป็นผู้ใหญ่ควรสมดุลกับความเบาสบายและความสนุกสนาน ผู้คนจะมองเห็นอะไรหากจู่ๆพวกเขามาอยู่ตรงหน้าลูก และเพราะปัญหาหรืองานใดๆ ลูกก็ดูเหมือนไม่ใช่คนที่เพียรพยายามที่ง่ายดาย พวกเขาจะมองเห็นอะไร? นั่นคือภาพของลูกที่พวกเขาจะนำไปกับพวกเขาด้วย หากเมื่อใดก็ตามจู่ๆก็มีคนมาถ่ายรูปของลูกทันที ดังนั้นไม่ว่าลูกจะอายุหนึ่งเดือนหรือสองเดือนก็ตาม ให้ใบหน้าของลูกเป็นไปตามที่บาบาได้อธิบายไว้ กลายเป็นผู้ประทาน อย่าเป็นผู้รับ แต่เป็นผู้ประทาน ไม่ว่าใครจะให้สิ่งใดแก่ลูก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ลูกคือผู้ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นของพ่อผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือสิ่งใด แม้ว่าจะมีใครให้สิ่งที่เลวร้ายแก่ลูก ลูกด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของลูกจะต้องไม่ยอมรับสิ่งนั้น แต่ลูกจะกลายเป็นผู้ประทานและให้ความร่วมมือ ความรัก และพลังแก่ผู้นั้น ให้ของขวัญของคุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่งแก่ผู้นั้นผ่านสภาพของลูก ลูกเป็นลูกของพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขอให้ความรักพิเศษเกิดขึ้นในหัวใจของลูกสำหรับดวงวิญญาณนั้น เพราะดวงวิญญาณนั้นจะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังของความรักนี้ ลูกเป็นผู้ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้หรือไม่? หรือลูกมีหัวใจที่เล็ก? ลูกมีพลังของการยอมรับปรับตัวหรือไม่? ถ้าอย่างนั้นก็ยอมรับปรับตัวเข้ากับทุกสิ่ง! ขยะมากมายถูกโยนทิ้งลงไปในมหาสมุทร แต่มหาสมุทรไม่เคยโยนขยะกลับไปให้กับผู้ที่ทิ้งขยะนั้น ลูกเป็นนาย ลูกของมหาสมุทรแห่งความรู้ และมหาสมุทรของทุกพลัง แล้วลูกไม่ได้ยินสิ่งที่บัพดาดาต้องการจะเห็นหรือ? ลูกๆส่วนใหญ่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในปีนี้ อย่าพูดว่าลูกจะทำสิ่งนี้บางครั้งในอนาคต หรือว่าลูกจะลองคิดดู แต่ลูกจะทำสิ่งนี้อย่างแน่นอน นั่นคือลูกต้องทำสิ่งนี้หรือลูกจะคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้เมื่อลูกกลับบ้านหรือไม่? ผู้ที่รู้สึกว่าลูกต้องทำสิ่งนี้ให้ตบมือข้างเดียว (โบกมือ) (ทุกคนยกมือขึ้น) ดีมาก! ไม่เพียงแค่ยกมือเท่านั้น แต่จงยกมือของความมุ่งมั่นในจิตใจของลูกด้วย เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะยกมือของร่างกาย มือของความมุ่งมั่นในจิตใจของลูกทำให้ลูกกลายเป็นตัวของความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ สิ่งใดก็ตามที่ลูกคิด สิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้น ความคิดที่ลูกคิดจะต้องเป็นบวกอย่างแน่นอน ลูกไม่สามารถคิดอะไรในแง่ลบได้ เส้นทางของความคิดในเชิงลบจะปิดอยู่ตลอดเวลา ลูกรู้วิธีที่จะปิดมันหรือไม่? หรือว่ามันเปิดได้เอง เหมือนกับประตูที่เปิดเองในช่วงที่มีพายุ? มันจะไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหม? ลูกอาจคิดว่าลูกเพิ่งปิดประตูไป แต่พายุก็มาเปิดประตูออก ดังนั้นอย่าปิดประตูทิ้งไว้อย่างหลวมๆ อัจชะ

การเฉลิมฉลองของดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์เป็นสิ่งที่ดีใช่หรือไม่? (มีพิธีอันทรงเกียรติของบราเธอร์และซิสเตอร์ดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์เกือบ 400 คนที่อยู่ในความรู้มาเป็นเวลาสิบปีหรือมากกว่านั้น) ลูกสนุกกับสิ่งนี้ไหม? ผู้ที่เฉลิมฉลองสิ่งนี้และมีความสุขไปกับสิ่งนี้ ยกมือขึ้น! มีพันดาวาสอยู่ในนี้ด้วยเช่นกัน ความสำคัญของสิ่งนี้คืออะไร? การเฉลิมฉลองนี้มีความสำคัญอย่างไร? การเฉลิมฉลองหมายถึงการกลายเป็น จงสวมมงกุฎนี้อย่างสม่ำเสมอ ลูกจะเรียกความพยายามเพื่อตนเองและความรับผิดชอบในงานรับใช้ว่าอะไร? เป็นเพียงแค่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จงสวมมงกุฎของงานรับใช้ที่สนุกสนานอย่างสม่ำเสมอ ทุกคนสวมจูหนี่สีทอง (ผ้าพันคอเหมือนวัสดุสีทองเป็นประกายแวววาว) ทำไม "จูหนี่" สีทองถึงสวมใส่ให้ลูกทุกคน? เพื่อให้ลูกสามารถมีสภาพที่เป็นยุคทองได้อย่างสม่ำเสมอ - ไม่ใช่เงิน แต่เป็นทอง ลูกก็สวมพวงมาลัยด้วย ลูกสวมพวงมาลัยสองพวง ลูกสวมพวงมาลัยสองพวงใด? หนึ่งคือการเป็นพวงมาลัยรอบคอของพ่ออยู่เสมอ อย่าถอดพวงมาลัยนี้ออกจากคออยู่เสมอ! คงสวมพวงมาลัยไว้รอบคอของพ่อ ประการที่สองด้วยการรับใช้อย่างสม่ำเสมอ ลูกทำให้ผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของพวงมาลัยรอบคอของพ่อ เหล่านี้เป็นพวงมาลัยทั้งสอง ดังนั้นผู้ที่เฉลิมฉลองก็สนุกสนานและผู้ที่ดูก็สนุกสนานเช่นกัน ดังนั้นบาบาได้บอกลูกถึงนัยสำคัญเบื้องหลังการเฉลิมฉลองเหล่านี้ พร้อมกับสิ่งนี้การเฉลิมฉลองหมายถึงการเพิ่มความจริงจังและความกระตือรือร้นของลูกอีกด้วย บัพดาดาเห็นประสบการณ์ของลูกแต่ละคน ลูกมีประสบการณ์ที่ดี ความสุขและความซาบซึ้งปรากฏบนใบหน้าของแต่ละคน เพียงแค่ทำให้รูปของลูกมีพลัง มีรอยยิ้ม มีความจริงจัง และเป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งมีความเบาสบายและสนุกสนาน ตามสถานการณ์ในเวลาปัจจุบัน มีมากมายที่เพียงแค่รับฟังสิ่งเหล่านี้และมีค่อนข้างน้อยที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ มีผู้ที่เห็นลูกและมีประสบการณ์มากขึ้น แทนที่ลูกจะบอกสิ่งเหล่านี้แก่พวกเขา พวกเขาควรจะสามารถเห็นการแนะนำของพ่อในใบหน้าของลูก ดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดี บัพดาดามีความสุขที่ได้เห็นสิ่งทั้งหมดนี้เช่นกัน ในปีนี้ในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลพิเศษของการเฉลิมฉลอง สิ่งต่างๆไม่สามารถจะเหมือนกันได้ตลอดเวลา

(บัพดาดาทำการฝึกดริล) ลูกทุกคนมีพลังในการปกครองหรือไม่? ลูกสามารถปกครองอวัยวะทางกายของลูกเมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องการหรือไม่? ลูกกลายเป็นนายของตนเองหรือไม่? เพียงผู้ที่เป็นนายของตนเท่านั้นที่สามารถเป็นนายของโลกได้ เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องการไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นเช่นไร หากลูกสั่งให้จิตใจและสติปัญญาของลูกหยุด ลูกจะหยุดมันได้หรือไม่? หรือว่าจะต้องใช้เวลาบ้างหรือไม่? นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกแต่ละคนที่ต้องใช้ความพยายามในสิ่งนี้เป็นระยะๆตลอดทั้งวัน เมื่อใดก็ตามที่จิตใจและสติปัญญาของลูกยุ่งมาก ให้ลองดูว่าในช่วงเวลานั้นลูกสามารถหยุดสิ่งเหล่านั้นในหนึ่งวินาทีได้หรือไม่ ดังนั้นเมื่อลูกคิดว่า "หยุด!" ลูกไม่ควรใช้เวลาสามนาทีหรือห้านาทีในการหยุดพวกเขา การฝึกฝนในสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกอย่างมากในเวลาสุดท้าย บนพื้นฐานของสิ่งนี้ลูกจะสามารถสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมได้ อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณที่รักที่เฉลิมฉลองด้วยความจริงจังและกระตือรือร้นจากหัวใจของพวกเขาอยู่เสมอ ถึงผู้ที่สัมผัสประสบการณ์กับชีวิตที่มีค่าเช่นเพชรอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณพิเศษที่มีอำนาจบนพื้นฐานของประสบการณ์ของพวกเขา ถึงดวงวิญญาณที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ซึ่งใบหน้าเปิดเผยพ่อและให้คำแนะนำของท่าน ถึงดวงวิญญาณที่มีสิทธิ์ได้รับพรจากทุกคนโดยการรักษาสมดุลระหว่างความจริงจังและความเป็นผู้ใหญ่ด้วยการอยู่อย่างเบาสบายและสนุกสนาน ถึงลูกทุกคนจากทุกทิศทางในแผ่นดินนี้และในต่างประเทศ โปรดยอมรับการแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีสำหรับชีพราตรี โปรดยอมรับความรักสุดหัวใจ ความทรงจำระลึกถึง และนมัสเต จากดิลลาราม บัพดาดา ผู้ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจ

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ประทานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมด โดยตระหนักถึงรูปของลูกที่มีสิทธิ์ทั้งหมดในอำนาจการปกครองและรูปที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาของลูก

จงตระหนักอยู่เสมอว่า: ฉันเป็นดวงวิญญาณที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา และเป็นผู้ประทานที่ให้แก่ผู้อื่น ฉันไม่ใช่ผู้รับ แต่เป็นผู้ประทาน เช่นเดียวกับที่พ่อให้แก่ลูกทุกคนตามประสงค์ของท่านเอง ในทำนองเดียวกัน ลูกต้องเป็นนายผู้ประทานและให้ต่อไปและไม่ร้องขอสิ่งใด จงรักษาความตระหนักรู้ถึงรูปของลูกในการมีสิทธิในอำนาจในการปกครองและการมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ผู้คนมาอยู่เบื้องหน้าภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกจนถึงทุกวันนี้และขอบางสิ่งบางอย่างหรือขอการปกป้องคุ้มครอง ดังนั้น ลูกคือผู้ที่ปกป้อง ไม่ใช่ผู้ที่เรียกร้องการปกป้อง อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะเป็นผู้ประทาน จงกลับมาเต็มเปี่ยมไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมดด้วยการมีการจดจำระลึกถึง มีความปรารถนาดี มีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ และด้วยการทำงานรับใช้

คติพจน์:
ความสุขในพฤติกรรมและใบหน้าของลูกเป็นสิ่งชี้บอกของบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณ