16.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ลูกต้องอยู่อย่างปราศจากร่างและกลับบ้าน ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ลูกพูดกับใครให้พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณพูดกับดวงวิญญาณพี่น้องของลูก จงทำความเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ

คำถาม:
อะไรคือพื้นฐานของการประกาศสิทธิ์ในติลักของอำนาจการปกครองในอนาคต?

คำตอบ:
ลูกศึกษาเล่าเรียนอย่างไร ลูกแต่ละคนต้องศึกษาเล่าเรียนและประกาศสิทธิ์ในติลักแห่งอำนาจการปกครอง พ่อมีหน้าที่ที่จะสอนลูก ไม่มีเรื่องของพรในสิ่งนี้ หากลูกมีศรัทธาอย่างเต็มที่แล้วจงเฝ้าแต่ทำตามศรีมัท อย่าได้ทำความผิดพลาดใด หากลูกมีความขัดแย้งของความคิดเห็นและหยุดศึกษาเล่าเรียน ลูกจะสอบตก ดังนั้นบาบาพูดว่า ลูกๆที่แสนหวานมีความเมตตาต่อตนเอง ลูกต้องไม่ร้องขอพร แต่ต้องให้ความใส่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียน

โอมชานติ
ครูสูงสุดกำลังสอนลูกๆ ลูกๆรู้ว่าพ่อสูงสุดคือพ่อและเป็นครูด้วยเช่นกัน ท่านสอนสิ่งต่างๆ แก่ลูกที่ไม่มีใครอื่นสามารถสอนลูกได้ ลูกพูดว่าชีพบาบากำลังสอนลูก บาบานั้นไม่ได้เป็นของใครเพียงคนเดียว ท่านอธิบายแก่ลูกถึงความหมายของมานมานะบาฟและมาเดียจิบาฟ จงจดจำพ่อ เวลานี้ลูกกลับมารู้คิด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า ลูกนั้นถึงอย่างไรก็มีมรดก ลูกต้องไม่มีวันลืมสิ่งนี้ พ่อกำลังพูดกับลูกดวงวิญญาณทั้งหลาย เวลานี้ลูกคือผู้ที่มีชีวิต พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นไม่มีตัวตน ลูกรู้ว่าท่านกำลังสอนเราด้วยร่างนี้ ลูกจะไม่คิดสิ่งนี้กับคนอื่น เมื่อครูสอนในโรงเรียน มีคำกล่าวว่าครูทางโลกสอนเด็กๆ ทางโลก ผู้เดียวนี้คือครูสูงสุดผู้ที่เหนือโลกผู้ที่สอนลูกๆที่เหนือโลก ลูกเป็นผู้อาศัยของโลกที่อยู่เหนือ โลกที่ไม่มีตัวตน พ่ออาศัยในโลกที่อยู่เหนือด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า พ่อคือผู้อาศัยของดินแดนแห่งความสงบและลูกเองก็เป็นผู้อาศัยของสถานที่นั้นด้วยเช่นกัน ทั้งลูกและพ่อเป็นผู้อาศัยของสถานที่เดียวกัน จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ พ่อคือดวงวิญญาณสูงสุด เวลานี้ลูกกำลังเล่นบทบาทของลูกที่นี่ ขณะที่กำลังเล่นบทบาทของลูก เวลานี้ลูกก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ นี่คือเวทีที่ไม่มีขีดจำกัดที่มีการแสดง ทั้งโลกนี้เป็นสนามแห่งการกระทำและกำลังมีการแสดงอยู่บนโลกนี้ เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่านี่คือการแสดงที่ไม่มีขีดจำกัด มีกลางวันและกลางคืนในที่นี่ด้วย พระอาทิตย์และพระจันทร์ให้แสงสว่างที่ไม่มีขีดจำกัด นี่เป็นเรื่องของความไม่มีขีดจำกัด ลูกมีความรู้ในเวลานี้ด้วยเช่นกัน ผู้สร้างเองได้มาและให้คำแนะนำของผู้สร้างและตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างแก่ลูก พ่อพูดว่า พ่อมาเพื่อบอกความลับของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างแก่ลูก นี่คือโรงเรียน ผู้เดียวที่กำลังสอนลูกคืออโบคต้า(อยู่เหนือผลของประสบการณ์) ไม่มีใครอื่นที่จะพูดว่า ฉันคืออโบคต้า ในอเมดาบัด นักบวชก็เคยพูดเช่นนี้แต่ภายหลังเขานั้นก็ถูกจับได้ว่าหลอกลวง ในเวลานี้มีผู้หลอกลวงมากมาย มีผู้คนมากมายที่ใส่เครื่องแต่งกายแบบต่างๆ ผู้เดียวนี้ไม่มีเครื่องแต่งกายใดๆ ผู้คนคิดว่าศรีกฤษณะพูดกีตะ ดังนั้นเวลานี้ผู้คนมากมายได้กลายเป็นกฤษณะ เวลานี้ไม่สามารถมีกฤษณะมากมาย ชีพบาบามาที่นี่และสอนลูก ท่านพูดกับลูกดวงวิญญาณ ลูกได้รับการบอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่พี่น้องเพศชายของลูก ควรจะอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังให้ความรู้ของบาบาแก่พี่น้องเพศชายของลูก ทั้งชายและหญิงนั้นคือพี่น้องเพศชาย เหตุนี้เองพ่อพูดว่า ลูกทั้งหมดมีสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะไม่ได้รับมรดกเพราะพวกเธอต้องไปยังบ้านของฝ่ายสามีของเธอ ที่นี่ทั้งหมดคือดวงวิญญาณ ลูกต้องกลับบ้านอย่างปราศจากร่าง เพชรพลอยแห่งความรู้ที่ลูกได้รับในเวลานี้จะกลายเป็นเพชรพลอยที่ไม่สูญสลาย นี่คือดวงวิญญาณที่กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง อย่างไรก็ตามเป็นเพราะผู้คนมีสำนึกที่เป็นร่างพวกเขาจึงไม่กลับมามีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ เวลานี้ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียว ต้องใช้ความเพียรพยายามบางอย่าง ผู้คนจดจำกูรูทางโลกของพวกเขาอย่างมากมาย พวกเขาแม้กระทั่งเก็บรูปภาพของกูรูไว้ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างภาพลักษณ์ของชีวาและภาพลักษณ์ของมนุษย์ มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ผู้คนเหล่านั้นสวมล๊อคเก็ตที่มีรูปภาพกูรูของพวกเขา สามีของพวกเธอไม่ชอบสิ่งนั้นเมื่อพวกเธอสวมใส่ล๊อกเก็ตที่มีภาพของคนอื่น ใช่ หากลูกจะสวมใส่สัญลักษณ์ของชีวาทุกคนจะชอบเพราะท่านนั้นคือพ่อสูงสุด ลูกควรที่จะมีสัญลักษณ์ของท่าน ท่านคือผู้เดียวที่ทำให้ลูกกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอของท่าน ลูกจะกลายเป็นไข่มุก (ลูกปัด) ของลูกประคำของรูดร้า ในความเป็นจริงทั้งโลกนั้นเป็นของลูกประคำของรูดร้าและมีลูกประคำของประชาบิดาบราห์มาด้วยเช่นกัน เหนือขึ้นไปมีต้นไม้เผ่าพันธุ์ นี่คือต้นไม้เผ่าพันธุ์ที่มีขีดจำกัดและนั่นคือต้นไม้ที่ไม่มีขีดจำกัด มีลูกประคำของมนุษย์ทั้งหมด ดวงวิญญาณคือจุดที่สุดแสนเล็ก เป็นจุดที่เล็กมากที่สุด นับจุดไปเรื่อยๆและจุดเหล่านั้นจะนับไม่ถ้วน ลูกจะแม้กระทั่งเหน็ดเหนื่อยที่จะนับจุดเหล่านั้น อย่างไรก็ตามมองดูซิว่าต้นไม้ของดวงวิญญาณนั้นเล็กแค่ไหน ธาตุบราห์มคงอยู่ในพื้นที่ที่เล็กมาก แล้วดวงวิญญาณเหล่านั้นก็ได้มาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา ดังนั้นที่นี่โลกนั้นกว้างใหญ่มาก พวกเขาเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆโดยเครื่องบิน ที่นั่นไม่มีความจำเป็นสำหรับเครื่องบิน ฯลฯ มีเพียงต้นไม้เล็กๆ ของดวงวิญญาณ ที่นี่ต้นไม้ของมนุษย์นั้นใหญ่โตมาก พวกเขาทั้งหมดเป็นลูกของประชาบิดาบราห์มา บางคนเรียกท่านว่าอดัมและบางคนเรียกท่านว่าอดิเทพ มีทั้งชายและหญิงอย่างแน่นอน ของลูกคือหนทางครอบครัว ไม่ได้มีการแสดงของหนทางสันโดษ จะเกิดอะไรขึ้นกับมือเพียงข้างเดียว? ทั้งสองล้อเป็นสิ่งที่จำเป็น หากมีสองล้อพวกเขาก็สามารถแข่งขันกันได้ หากล้อที่สองนั้นไม่ได้ไปด้วยกันกับล้อแรก ล้อแรกก็จะกลับมาหย่อนยาน อย่างไรก็ตามลูกต้องไม่หยุดเนื่องจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เริ่มแรกเคยเป็นหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์แล้วก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกตกลงมาเรื่อยๆ ลูกมีความรู้ทั้งหมดในสติปัญญาของลูกว่าต้นไม้นี้เติบโตอย่างไรและมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นอย่างไร ไม่มีใครอื่นสามารถสร้างต้นไม้เช่นนั้นได้ ไม่มีใครมีความรู้ของผู้สร้างหรือตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างนี้ในสติปัญญาของเขา เหตุนี้เองบาบาจึงพูดว่า เขียนว่าลูกได้รับบทสรุปของความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้างจากผู้สร้างแล้ว ผู้คนเหล่านั้นไม่ได้รู้จักผู้สร้างและสิ่งสร้าง หากความรู้นี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลที่ยังไม่มีการบันทึกเวลา ใครบางคนก็ควรที่จะสามารถให้ความรู้นั้นแก่ลูกได้ ไม่มีใครนอกจากลูกบราห์มากุมารและบราห์มากุมารีสามารถให้ความรู้นี้ได้ ลูกรู้ว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดสอนลูกบราห์มินเท่านั้น พวกเราบราห์มินมีศาสนาที่สูงสุด แน่นอนลูกต้องแสดงให้พวกเขาได้เห็นภาพ ไม่สามารถมีสิ่งใดนั่งในสติปัญญาของพวกเขาได้โดยที่ไม่มีรูปภาพ ควรจะมีรูปภาพที่ใหญ่โตมาก ได้เคยมีการอธิบายแก่ลูกด้วยเช่นกันว่าต้นไม้ของศาสนาที่หลากหลายนั้นเติบโตอย่างไร ก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยพูดว่าแต่ละดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุดและดวงวิญญาณสูงสุดอยู่ในแต่ละดวงวิญญาณ เวลานี้พ่อได้บอกความหมายของสิ่งนั้นแก่ลูกแล้วด้วยเช่นกัน ในเวลานี้ลูกคือบราห์มินและแล้วลูกก็จะกลายเป็นเทพในโลกใหม่ เวลานี้เราอยู่ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด นั่นคือ นี่เป็นยุคบรรจบพบกันสำหรับการกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด ลูกสามารถอธิบายความหมายของผู้สร้างและสิ่งสร้างและความหมายของ ฮัมโซ โอมหมายถึงเริ่มแรกฉันคือดวงวิญญาณและแล้วก็มีร่างกายนี้ ดวงวิญญาณไม่สูญสลายและร่างกายนี้สูญสลาย เรานำร่างกายเหล่านี้มาใช้และเล่นบทบาทของเรา สิ่งนี้เรียกว่าการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ฉัน ดวงวิญญาณกำลังเล่นบทบาทนั้นบทบาทนี้ ฉัน ดวงวิญญาณกำลังทำสิ่งนี้ ฉันดวงวิญญาณเป็นลูกของดวงวิญญาณสูงสุด ความรู้นี้น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง เพียงพ่อเท่านั้นที่มีความรู้นี้และเหตุนี้เองลูกจึงเรียกหาพ่อเท่านั้น พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ เปรียบเทียบกับสิ่งนั้น มีมหาสมุทรแห่งความไม่รู้ เป็นเวลาครึ่งวงจรที่มีความรู้และอีกครึ่งหนึ่งของวงจรที่เป็นความไม่รู้ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับความรู้ ความรู้หมายถึงการรู้จักสิ่งสร้างจากผู้สร้าง ดังนั้นแน่นอนผู้สร้างจะมีความรู้นี้ เหตุนี้เองท่านจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้าง ผู้คนคิดว่าผู้สร้างนั้นได้สร้างสิ่งสร้างนี้ พ่ออธิบาย การแสดงนี้ถูกกำหนดไว้แล้วเป็นนิรันดร์ พวกเขาพูดว่า โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ดังนั้นท่านจะสามารถเรียกว่าเป็นผู้สร้างได้อย่างไร? ท่านจะสามารถเรียกว่าเป็นผู้สร้างหากท่านสร้างสิ่งนั้นหลังจากการทำลายล้างอย่างสิ้นซากเท่านั้น พ่อทำให้โลกที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ ดังนั้นเพียงลูกที่สุดแสนหวานเท่านั้นที่รู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของต้นไม้โลก เช่นที่คนสวนนั้นรู้จักทุกเมล็ดและต้นไม้ และเมื่อมองเห็นเมล็ด,ต้นไม้ทั้งต้นก็เข้ามาในสติปัญญาของเขา ดังนั้นท่านคือเมล็ดของมนุษยชาติ ไม่มีใครรู้จักท่าน มีคำกล่าวว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดคือเมล็ดของโลก ท่านคือสัจจะ ผู้มีชีวิต และเป็นตัวของความปิติ มหาสมุทรแห่งความสุข ความสงบ และความบริสุทธิ์ ลูกรู้ว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังให้ความรู้นี้แก่ลูกทั้งหมดผ่านร่างกายนี้ ดังนั้นท่านจะต้องมาที่นี่อย่างแน่นอน ท่านจะสามารถทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ด้วยแรงบันดาลใจได้อย่างไร? ดังนั้นพ่อมาที่นี่เพื่อชำระทุกคนให้บริสุทธิ์และพาพวกเขากลับบ้าน พ่อนั้นกำลังสอนบทเรียนนี้แก่ลูก นี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด ลูกสามารถให้คำบรรยายว่ามนุษย์จะสามารถกลับมาสูงส่งและสโตประธานจากตโมประธานได้อย่างไร ลูกมีหัวข้อมากมาย เป็นสิ่งที่มีค่าที่จะเข้าใจว่าโลกที่ตโมประธานและไม่บริสุทธิ์นี้กลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปผู้คนจะรับฟังความรู้นี้ของลูก ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะจากไปพวกเขาก็จะกลับมาเพราะมีเพียงร้านเดียวเท่านั้นสำหรับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกสามารถพูดว่า ผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคนคือพ่อผู้เดียวเท่านั้น ท่านได้รับการเรียกว่าศรี ศรี สูงส่งที่สุดเหนือสิ่งใดคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านกำลังทำให้พวกเราสูงส่ง ยุคทองนั้นสูงส่งและยุคเหล็กนั้นตกต่ำ พวกเขาพูดว่ามีความตกต่ำมากมายแต่พวกเขาไม่ได้พิจารณาว่าตนเองเป็นเช่นนั้น ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สูงส่ง เมื่อผู้เป็นศรีศรีมาเท่านั้นที่ท่านสามารถทำให้ลูกเป็นศรี เหล่าเทพนั้นมีสมญาว่าศรีในตอนเริ่มต้นยุคทอง ที่นี่พวกเขาเรียกทุกคนว่า ศรี ศรี ในความเป็นจริงศรีคือคำสำหรับความบริสุทธิ์ ผู้คนของศาสนาอื่นๆ ไม่ได้เรียกตนเองว่าศรี ลูกจะพูดว่า ศรีโป๊บหรือไม่? ที่นี่พวกเขาเรียกทุกคนว่าศรี มีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงระหว่างหงส์ที่เก็บไข่มุกและนกกระสาที่กินขยะ มีความแตกต่าง เหล่าเทพนั้นคือดอกไม้ นั่นคือสวนของอัลล่าห์ พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นดอกไม้ มีความหลากหลายในดอกไม้ ดอกไม้ที่ดีที่สุดคือราชาดอกไม้ ลักษมีและนารายณ์นั้นจะเรียกได้ว่าเป็นราชาและราชินีดอกไม้ของโลกใหม่ ลูกๆควรจะมีความสุขอยู่ภายใน ลูกไม่ต้องทำสิ่งใดภายนอก จะต้องมีความหมายของการจุดแสงเหล่านี้ ฯลฯ ลูกควรจะจุดแสงเหล่านี้ในวันชีพชยันตีหรือในวันดิวาลีไหม? ผู้คนปลุกเรียกลักษมีในวันดิวาลีและร้องขอเงินทองจากเธอ ถึงแม้ว่าจะเป็นชีวา, ผู้ที่ไร้เดียงสา ผู้ดูแลสมบัติที่มีค่า ผู้ที่เติมเต็มคลังสมบัติให้แก่ลูก ลูกรู้ว่าคลังสมบัติที่ไม่มีที่สิ้นสุดของลูกนั้นได้รับการเติมเต็มโดยชีพบาบา เพชรพลอยแห่งความรู้เหล่านี้นั้นคือทรัพย์สมบัติ ที่นั่นเช่นกันลูกมีทรัพย์สมบัติมากมาย ลูกจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองในโลกใหม่ ในยุคทองมีอัญมณีและเพชรมากมายอย่างยิ่ง และแล้วก็จะเป็นเช่นเดียวกันอีกครั้ง ผู้คนกลับมาสับสนและสงสัยว่าเพชรพลอยอีกมากมายนั้นจะมาจากที่ใดในเมื่อทั้งหมดนั้นจบสิ้นไปแล้ว เหมืองจะว่างเปล่าและภูเขาก็จะถล่มลงมา ดังนั้นสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาเป็นเช่นเดียวกันนั้นอีกครั้งได้อย่างไร? บอกพวกเขาว่า ประวัติศาสตร์นั้นซ้ำรอย ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เคยคงอยู่มาก่อนหน้านั้นจะซ้ำรอย ลูกๆกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของสวรรค์จะซ้ำรอย มีคำพูดไว้ในเพลงว่า ท่านได้ให้ทั้งโลก ผืนดิน ทะเล และท้องฟ้าแก่พวกเรา และไม่สามารถมีใครจะมาแย่งชิงสิ่งนั้นไปจากเราได้ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเวลานี้มีอะไร? ผู้คนเฝ้าแต่ต่อสู้กันเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผืนดิน น้ำ และภาษา วันเกิดของบาบาผู้สร้างสวรรค์นั้นมีการเฉลิมฉลอง ท่านต้องได้ให้อำนาจในการปกครองสวรรค์แก่ลูกอย่างแน่นอน เวลานี้พ่อกำลังสอนลูก ลูกต้องกลับมาละวางจากรูปและนามของร่างกายนี้แล้วพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะหรือด้วยการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีนั้นสถานภาพก็จะลดลง สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของนักเรียนว่าพวกเขาจะได้รับสถานภาพที่มากและครูของพวกเขาก็ได้สอนพวกเขามามาก แล้วพวกเขาก็จะให้ของขวัญแก่ครูของพวกเขา ที่นี่พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก และดังนั้นลูกต้องเฝ้าแต่จดจำพ่อในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา อย่างไรก็ตามลูกจะให้ของขวัญอะไรแก่พ่อ? ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ลูกมองเห็นที่นี่จะไม่หลงเหลืออยู่ นี่คือโลกเก่าที่สกปรกและเหตุนี้เองลูกจึงเรียกหาพ่อ พ่อกำลังทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ลูกควรจดจำการแสดงนี้ พ่อมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างซึ่งพ่อบอกลูก ลูกรับฟังสิ่งนั้นแล้วต่อมาลูกก็ลืม วงจรจะจบสิ้นหลังจาก 5000 ปี บทบาทของลูกนั้นน่ารักอย่างมาก ลูกกลับมาสโตประธานและน่ารัก และแล้วลูกก็คือผู้ที่กลับมาตโมประธานด้วย ลูกคือผู้ที่เรียกหา โอ้ บาบา ได้โปรดมา! เวลานี้พ่อมาแล้ว หากลูกมีศรัทธา ลูกควรทำตามศรีมัท ลูกต้องไม่ทำความผิดใดๆ เมื่อลูกบางคนมีความขัดแย้งเกี่ยวกับความคิดเห็น เขาก็หยุดศึกษาเล่าเรียน หากลูกไม่ทำตามศรีมัทและไม่ศึกษาเล่าเรียนลูกก็จะกลายเป็นผู้ที่สอบตก พ่อพูดว่า จงมีความเมตตาต่อตนเอง ลูกแต่ละคนต้องศึกษาเล่าเรียนและให้ติลักของอำนาจในการปกครองแก่ตนเอง พ่อมีหน้าที่ที่จะสอนลูก ไม่มีเรื่องของพรในสิ่งนี้ หากจะเป็นเช่นนั้นท่านก็จะต้องให้พรแก่ทุกคน ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาที่พวกเขามีการร้องขอความเมตตาฯลฯ สิ่งนั้นไม่ได้ใช้กับที่นี่ อัจชะ

ถึงลูกที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิต พูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก แข่งกันในบรรดาลูกเอง อย่างไรก็ตามหากล้อหนึ่งนั้นหย่อนยานอันเนื่องจากเหตุผลใดก็ตามลูกต้องไม่หยุดเนื่องจากล้อนั้น กลับมามีค่าที่จะให้ติลักของอำนาจในการปกครองแก่ตนเอง

2. เฉลิมฉลองชีพชยันตีด้วยความตระการตาเป็นอย่างมากเพราะด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ชีพบาบาให้กับลูกในเวลานี้ที่ลูกจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองในโลกใหม่ คลังสมบัติที่มีค่าทั้งหมดของลูกจะกลับมาเต็มเปี่ยม

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและพบข้อแก้ไขต่อทุกปัญหาด้วยการรับพลังจากพ่อ

ลูกๆรู้ว่าเพียงหลังจากสถานการณ์ที่ถึงขีดสุดแล้ว จุดจบจะมา จะมีทุกรูปแบบของความปั่นป่วนในขีดสุดของมัน: จะมีความขัดแย้งในครอบครัว ปัญหามากมายในจิตใจของลูก และวิกฤตทางการเงิน อย่างไรก็ตาม พ่อรับผิดชอบสำหรับผู้ที่เป็นมิตรร่วมทางชีวิตที่ซื่อสัตย์ของพ่อ ในเวลาเช่นนี้ รักษาจิตใจของลูกไว้กับพ่อและลูกก็จะสามารถเอาชนะทุกสิ่งด้วยพลังของการตัดสินใจของลูก กลายเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและรับพลังของพ่อและลูกจะสามารถเอาชนะสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

คติพจน์:
เวลานี้ ละทิ้งสิ่งค้ำจุนทั้งหมดของลูกและเตรียมตัวกลับบ้าน