17.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ทางหนึ่งที่จะกลับมาบริสุทธิ์คือด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงและอีกทางหนึ่งคือด้วยพลังของการลงโทษ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง

คำถาม:
พ่อคือศัลยแพทย์ทางจิต ความอดกลั้นประเภทใดที่พ่อมาเพื่อให้ลูก ?

คำตอบ:
เช่นที่ศัลยแพทย์เหล่านั้นให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วย,ให้พวกเขาอดกลั้นและพูดว่าพวกเขาจะดีขึ้นในไม่ช้า ในทำนองเดียวกัน ศัลยแพทย์ทางจิตทำให้ลูกมั่นใจด้วยเช่นกันว่า ลูกๆอย่าหวาดกลัวความเจ็บป่วยของมายา ศัลยแพทย์กำลังให้ยาแก่ลูกที่จะนำเอาความเจ็บป่วยเหล่านั้นทั้งหมดออกมา ความคิดที่ลูกไม่เคยมีในหนทางของความไม่รู้จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ลูกต้องอดทนต่อทุกสิ่ง ทำความเพียรพยายามเล็กน้อย วันเวลาของความสุขของลูกเกือบจะอยู่ที่นี่ในตอนนี้แล้ว

โอมชานติ
พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอธิบายแก่ลูกทุกคน ลูกต้องแน่ใจว่าสาสน์ที่พ่อมาแล้วไปถึงทุกคนในเวลานี้ พ่อกำลังให้ความอดกลั้นแก่ลูกเพราะในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกเรียกหา บาบา มาและปลดปล่อยพวกเราและทำให้พวกเราเป็นอิสระจากความทุกข์ พ่อทำให้ลูกมั่นใจขึ้นว่าเหลืออีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น เมื่อบางคนกำลังฟื้นขึ้นมาจากความเจ็บป่วย พวกเขาทำให้เขาแน่ใจขึ้นอีกว่าเขาจะโอเคในเวลานี้ ลูกๆเข้าใจด้วยเช่นกันว่าเหลือเพียงอีกไม่กี่วันเท่านั้นในโลกที่สกปรกนี้ แล้วลูกจะไปสู่โลกใหม่ ลูกต้องกลับมามีค่าสำหรับโลกใหม่ แล้วก็ไม่มีความเจ็บป่วย ฯลฯ ที่จะรบกวนลูก พ่อให้ลูกอดกลั้นและพูดว่า ทำความเพียรพยายามเล็กน้อย ไม่มีใครอื่นสามารถให้ลูกอดกลั้นเช่นนั้น ลูกได้กลับมาตโมประธาน เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้ลูกสโตประธานอีกครั้ง เวลานี้ ดวงวิญญาณทั้งหมดต้องกลับมาบริสุทธิ์ บางคนด้วยพลังของโยคะและบางคนด้วยพลังของการลงโทษ มีพลังของการลงโทษด้วยเช่นกัน สถานภาพของผู้ที่กลับมาบริสุทธิ์ด้วยการลงโทษนั้นจะลดลง ลูกจะได้รับศรีมัทอย่างต่อเนื่อง พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและบาปทั้งหมดของลูกจะถูกเผาไหม้ หากลูกไม่คงอยู่ในการจดจำระลึกถึง บาปของลูกจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 เท่า เพราะลูกได้ทำให้พ่อถูกประณามด้วยการกลายเป็นดวงวิญญาณบาป ผู้คนจะพูดว่า พระเจ้าให้การกำหนดแก่พวกเขาเช่นนั้นที่ว่าพวกเขามีพฤติกรรมที่เป็นเช่นปีศาจหรือ? มีขึ้นๆลงๆ ลูกๆพ่ายแพ้ แม้กระทั่งลูกที่ดีก็พ่ายแพ้ และดังนั้นบาปของพวกเขาจึงไม่ถูกตัดออกไป แล้วต้องได้รับความทุกข์ทรมาน นี่คือโลกที่สกปรกมากและทุกสิ่งก็เกิดขึ้นที่นี่อยู่เรื่อยๆ ลูกเรียกหาพ่อว่า บาบา มาและชี้หนทางไปสู่โลกใหม่ในอนาคตแก่พวกเรา บาบารู้ว่า ในด้านหนึ่งมีโลกเก่า และอีกด้านหนึ่งมีโลกใหม่ ลูกคือเรือ ในเวลานี้ลูกกำลังก้าวไปเพื่อที่จะกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด สมอเรือของลูกได้ถูกยกขึ้นจากโลกเก่า ลูกต้องจดจำบ้านที่ลูกต้องไป พ่อได้พูดว่า ด้วยการจดจำพ่อ สนิมของลูกจะถูกขจัดออกไป มีพลังของโยคะหรือพลังของการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ไม่มีใครสามารถกลับบ้านโดยไม่กลับมาบริสุทธิ์ ทุกคนได้รับบทบาทของเขาเอง พ่อพูดว่า นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก ผู้คนพูดว่ายุคเหล็กยังอยู่ในช่วงวัยเด็ก สิ่งนี้หมายความว่าผู้คนจะมีความสุขมากยิ่งกว่าที่พวกเขาเป็นอยู่ในเวลานี้ ลูกบราห์มินแห่งยุคบรรจบพบกันเข้าใจว่าดินแดนของความทุกข์นี้จะสิ้นสุดลงในเวลานี้ พ่อกำลังให้ความอดกลั้นแก่ลูก พ่อพูดในวงจรก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันว่า จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอและสนิมของบาปของลูกจะถูกขจัดออกไป พ่อรับประกันแก่ลูกในสิ่งนี้ พ่ออธิบายด้วยเช่นกันว่ายุคเหล็กจะถูกทำลายอย่างแน่นอนและยุคทองจะมาอย่างแน่นอน ลูกได้รับการรับประกันนี้ ลูกๆ มีศรัทธาด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากไม่คงอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกจึงมีการกระทำที่เป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง ลูกพูดว่า บาบา ฉันมีความโกรธ นั่นเรียกว่าเป็นวิญญาณปีศาจร้ายด้วยเช่นกัน กิเลสทั้งห้าในอาณาจักรของราวันนี้เป็นเหตุของความทุกข์ บัญชีกรรมของเวลาสุดท้ายต้องได้รับการสะสางด้วยเช่นกัน ความเจ็บป่วยของตัณหาราคะนี้ปรากฏออกมาในผู้ที่ไม่เคยถูกรบกวนด้วยกิเลสของตัณหาราคะมาก่อนหน้านี้ พวกเขาพูดว่า ฉันไม่เคยมีคิดที่เลวร้ายเช่นนั้นมาก่อน แล้วเหตุใดความคิดเหล่านั้นจึงกำลังรบกวนฉันในเวลานี้? นี่คือความรู้ ความรู้ทำให้ความเจ็บป่วยทั้งหมดออกมา ความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้ทำให้ความเจ็บป่วยทั้งหมดปรากฏออกมา นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์,ที่มีกิเลส มีความไม่บริสุทธิ์ 100% เวลานี้จากความไม่บริสุทธิ์ 100% ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ 100% จากความคดโกง 100% โลกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์และสูงส่ง 100% พ่อพูดว่า พ่อมาเพื่อพาลูกไปสู่ดินแดนของความสงบและดินแดนของความสุข จดจำพ่อและควงวงจรโลก อย่าได้มีการกระทำที่เป็นบาปใด สร้างสมคุณธรรมที่เทพเหล่านั้นมี บาบาไม่ได้เป็นสาเหตุของความยากลำบากใดๆแก่ลูก ในบางบ้านพวกเขามีดวงวิญญาณชั่วร้ายเยี่ยงปีศาจผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งลุกเป็นไฟและเป็นเหตุของความเสียหายอย่างมาก ในเวลานี้มนุษย์ทั้งหมดชั่วร้าย มีความทุกข์ทรมานของกรรมในทางร่างกายเช่นกัน ดวงวิญญาณเป็นเหตุของความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านร่างกาย แม้ว่าดวงวิญญาณไม่มีร่างกายเขาก็ยังเป็นเหตุของความทุกข์ ลูกๆได้มองเห็นสิ่งที่ลูกเรียกว่าผี เป็นเหมือนเงาสีขาว อย่างไรก็ตาม ลูกต้องไม่คิดถึงสิ่งนั้น ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าใด ทั้งหมดนั้นจะสิ้นสุดลงมากเท่านั้น เหล่านั้นคือบัญชีกรรมด้วยเช่นกัน ลูกสาวในบ้านพูดว่า พวกเขาต้องการอยู่อย่างบริสุทธิ์ เป็นดวงวิญญาณที่พูดสิ่งนี้ ผู้ที่ไม่มีความรู้พูดว่า อย่าอยู่อย่างบริสุทธิ์ แล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน แล้วก็มีความปั่นป่วนมากมาย เวลานี้ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่บริสุทธิ์ และดังนั้นพวกเขาจึงเป็นเหตุของความทุกข์ พวกเขาคือดวงวิญญาณเช่นกัน พวกเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณชั่วร้าย พวกเขาเป็นเหตุของความทุกข์ด้วยร่างกายและโดยปราศจากร่างกายด้วยเช่นกัน ความรู้นั้นง่ายดาย ลูกต้องกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง อย่างไรก็ตามสิ่งหลักคือความบริสุทธิ์ สำหรับสิ่งนี้ ลูกต้องจดจำพ่อด้วยความสุขอย่างยิ่ง ราวันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นปีศาจร้าย ในเวลานี้ โลกนี้คือปีศาจร้าย พวกเขาเฝ้าแต่ได้รับความทุกข์มากมายหลายประเภทจากกันและกัน ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กล่าวได้ว่าเป็นปีศาจร้าย มีกิเลสทั้งห้าหลายประเภทในดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ บางคนมีนิสัยของตัณหาราคะ บางคนมีนิสัยของความโกรธ บางคนมีนิสัยของการทำให้ผู้อื่นทุกข์ระทม และบางคนมีนิสัยของการทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ที่มีนิสัยของตัณหาราคะนั้นจะกลับมามีความโกรธและแม้กระทั่งจะทุบตีใครบางคนหากพวกเขาไม่ได้รับสิ่งนั้น โลกนี้เป็นเช่นนั้น ดังนั้น พ่อมาและให้ความอดกลั้นแก่ลูกว่า โอ ดวงวิญญาณ จงมีความอดกลั้น! เฝ้าแต่จดจำพ่อและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน พ่อไม่ได้บอกลูกว่าไม่ให้ทำธุรกิจ ฯลฯ ของลูก ในทำนองเดียวกันผู้ที่อยู่ในกองทัพต้องเข้าไปสู่การรบรา พวกเขาได้รับการบอกว่าให้อยู่ในการจดจำระลึกถึงชีพบาบา พวกเขายึดถือคำพูดของกีตะและเชื่อว่าหากพวกเขาตายในสนามรบพวกเขาจะไปสวรรค์ เหตุนี้เองพวกเขาจึงเข้าไปสู่การรบราอย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เวลานี้บาบาพูดว่า ลูกสามารถไปสวรรค์ เพียงจดจำชีพบาบาเท่านั้น ลูกต้องจดจำชีพบาบาผู้เดียวและลูกจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน ไม่ว่าใครก็ตามที่มา แม้ว่าพวกเขาจะไม่บริสุทธิ์ด้วยการกลับไป พวกเขาจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน พวกเขาจะได้รับประสบการณ์ของการลงโทษ กลับมาบริสุทธิ์แล้วจะไปที่นั่นอย่างแน่นอน พ่อมีความเมตตา พ่ออธิบายว่า อย่าได้ทำการกระทำที่เป็นบาปใดๆและลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะการกระทำบาป ลักษมีและนารายณ์นี้คือผู้เอาชนะการกระทำบาป และแล้วในอาณาจักรของราวัน พวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่กระทำบาปเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ยุคของราชาวิกรรมนั้นเริ่มขึ้น ผู้คนไม่รู้สิ่งใดเลย ในเวลานี้ลูกๆ รู้ว่าลักษมีและนารายณ์กลายเป็นผู้เอาชนะบาปได้อย่างไร จะมีคำกล่าวว่า เคยมีผู้เอาชนะบาปอันดับหนึ่งและหลังจากนั้น 2500 ปี ยุคของผู้ที่ทำการกระทำบาปก็เริ่มขึ้น มีเรื่องของราชาที่เอาชนะความผูกพันยึดมั่น พ่อพูดว่าจงกลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่น จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป ด้วยการกลับมาบริสุทธิ์ลูกสามารถขจัดบาปที่ได้กระทำมาเป็นเวลา 2500 ปีได้และทำให้ตนเองสโตประธานใน 50-60 ปีนี้ หากลูกไม่มีพลังของโยคะ ลูกจะได้รับอันดับท้ายๆ ลูกประคำนั้นใหญ่โตมาก ลูกประคำของบารัตนั้นพิเศษ การละเล่นทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ สิ่งหลักในสิ่งนี้คือการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ไม่มีความยากลำบากใดในสิ่งนี้ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา โยคะของสติปัญญาของพวกเขาเชื่อมโยงกับผู้คนมากมาย พวกเขาทั้งหมดคือสิ่งสร้าง ไม่มีใครสามารถได้รับคุณประโยชน์ด้วยการมีการจดจำระลึกถึงพวกเขา พ่อพูดว่า อย่าจดจำใคร เช่นที่ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกเพียงแต่เคยทำความเลื่อมใสศรัทธา ดังนั้นเวลานี้ ในเวลาสุดท้ายจงจดจำพ่อผู้เดียว พ่ออธิบายแก่ลูกอย่างชัดเจนมาก ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้สิ่งนี้ เวลานี้ลูกได้รับความรู้แล้ว พ่อพูดว่า ตัดขาดจากทุกคนอื่นและเชื่อมโยงตนเองกับผู้เดียว และบาปของลูกจะถูกเผาไปด้วยไฟของโยคะ ลูกได้กระทำบาปมากมาย ลูกได้ใช้ดาบของตัณหาราคะ ลูกได้เป็นเหตุของความทุกข์แก่กันและกัน ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ตลอดจนตอนกลาง จนถึงตอนจบ สิ่งหลักคือดาบของตัณหาราคะ สิ่งนั้นอยู่ในละครเช่นกัน ลูกไม่สามารถถามว่าเหตุใดละครเช่นนั้นจึงถูกสร้างขึ้น การละเล่นนี้คงอยู่ตลอดไป พ่อมีบทบาทในการละเล่นนี้เช่นกัน ลูกไม่สามารถแม้กระทั่งถามว่าละครถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไรหรือละครจะสิ้นสุดลงเมื่อไร บทบาทถูกบันทึกไว้ในดวงวิญญาณ แผ่นบันทึกของดวงวิญญาณไม่เคยพังหรือเสียหาย ดวงวิญญาณไม่สูญสลายและมีบทบาทที่ไม่สูญสลาย ละครถูกกล่าวว่าไม่สูญสลายด้วยเช่นกัน พ่อผู้ที่ไม่ได้กลับมาใช้ชาติเกิดได้มาและอธิบายความลับทั้งหมดแก่ลูก ไม่มีใครอื่นที่สามรถอธิบายความลับของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลกแก่ลูก พวกเขาไม่รู้ทั้งอาชีพของพ่อและอาชีพของดวงวิญญาณ วงจรโลกหมุนไปเรื่อยๆ เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกันที่มีสิริมงคลที่สุดเมื่อมนุษย์ทั้งหมดกลับมาสูงส่ง ในดินแดนของความสงบ ดวงวิญญาณทั้งหมดบริสุทธิ์และสูงส่ง ดินแดนของความสงบคือโลกที่บริสุทธิ์ โลกใหม่นั้นบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน มีความสงบที่นั่นแล้วเมื่อลูกได้รับร่างกายลูกก็เล่นบทบาทของลูก พวกเรารู้ว่าแต่ละคนได้รับบทบาทของเขาเอง นั่นคือบ้านของพวกเรา พวกเราคงอยู่ที่นั่นในความสงบ พวกเราเล่นบทบาทของพวกเราที่นี่ เวลานี้พ่อพูดว่า ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อลูกกราบไหว้บูชาพ่ออย่างไม่มีสิ่งใดเจือปน ลูกไม่ได้ไม่มีความสุข เวลานี้มีความเลื่อมใสศรัทธาที่มีการเจือปนลูกจึงอยู่อย่างไม่มีความสุข พ่อพูดว่า เวลานี้นำคุณธรรมที่สูงส่งมาใช้ แล้วเหตุใดยังมีร่องรอยที่เป็นเช่นปีศาจเล่า? ลูกได้เรียกหาพ่อให้มาและทำให้ลูกบริสุทธิ์ ดังนั้นเหตุใดลูกจึงกลับมาไม่บริสุทธิ์เล่า? ในสิ่งนั้นเช่นกัน ลูกต้องเอาชนะกิเลสหลักของตัณหาราคะอย่างแน่นอนแล้วลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ผู้คนพูดถึงพระเจ้าว่า ท่านคือผู้กราบไหว้บูชาและท่านมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา สิ่งนั้นหมายถึงพวกเขานำท่านลงมา ด้วยการกระทำบาปเช่นนั้น โลกกลับมามีกิเลสอย่างยิ่ง ในคัมภีร์การูด้าปุรณะพวกเขาพูดถึงนรกที่ลึกที่สุดที่ซึ่งแมลงป่องและสัตว์เลื้อยคลานกัด ดูซิว่าพวกเขาได้นั่งลงและเขียนอะไรในคัมภีร์! พ่อได้อธิบายว่า คัมภีร์ ฯลฯ ทั้งหมดเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน ไม่มีใครสามารถพบพ่อด้วยสิ่งเหล่านั้น พวกเขากลับมาตโมประธานมากยิ่งขึ้น เหตุนี้เองพวกเขาเรียกหาพ่อให้มาและทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงพวกเขาไม่บริสุทธิ์ ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ผู้ที่สติปัญญามีศรัทธาจะมีชัยชนะ พวกเขาได้รับชัยชนะเหนือราวันและไปสู่อาณาจักรของราม พ่อพูดว่า เอาชนะตัณหาราคะ มีความปั่นป่วนเนื่องจากสิ่งนี้ พวกเขาพูดว่า เหตุใดเราควรละทิ้งน้ำทิพย์และดื่มยาพิษเล่า? เมื่อพวกเขาได้ยินชื่อ น้ำทิพย์ พวกเขาคิดว่าน้ำทิพย์ปรากฏออกมาจากเกามุก(ปากของวัว) น้ำของแม่น้ำคงคาไม่สามารถเรียกว่าเป็นน้ำทิพย์ น้ำทิพย์อ้างอิงถึงน้ำทิพย์ของความรู้ ภรรยาล้างเท้าสามีของเธอและดื่มน้ำนั้นด้วยการพิจารณาว่าเป็นน้ำทิพย์ หากนั่นคือน้ำทิพย์เธอก็จะกลายเป็นเช่นเพชร พ่อให้ความรู้นี้แก่ลูกที่ลูกกลับมากลายเป็นเช่นเพชร พวกเขาได้ประกาศเกียรติคุณของน้ำอย่างมาก ลูกให้น้ำทิพย์แห่งความรู้เพื่อดื่มและพวกเขาให้น้ำ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับลูกบราห์มิน พวกเขาพูดถึงฆราวาสและพันดาวาส แต่พวกเขาไม่ได้พิจารณาว่าพันดาวาสเป็นบราห์มิน คำพูดเหล่านี้ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในกีตะดังนั้นพวกเขาจะไม่พิจารณาว่าพันดาวาสเป็นบราห์มิน พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสาระของคัมภีร์ทั้งหมด ท่านพูดกับลูกๆ ว่า ตัดสินระหว่างสิ่งที่ลูกได้ศึกษามาในคัมภีร์และสิ่งที่พ่อบอกลูก ลูกรู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกเคยได้ยินก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเวลานี้ลูกกำลังรับฟังสิ่งที่ถูกต้อง พ่อได้อธิบายแล้วว่า ลูกทั้งหมดคือสีดา,ผู้เลื่อมใสศรัทธา เพียงราม,ผู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นที่ให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธา ท่านพูดว่าพ่อมาเพื่อให้ผลนั้น ลูกรู้ว่าลูกมีประสบการณ์ของความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดในสวรรค์ ในเวลานั้น ที่เหลือทั้งหมดอยู่ในดินแดนของความสงบ พวกเขาได้รับความสงบ ที่นั่นในโลกนั้นมีความสุข ความสงบและความบริสุทธิ์ มีทุกสิ่ง ลูกอธิบายว่าเมื่อมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นในโลกก็จะมีความสงบ แต่กระนั้นก็ตาม พวกเขาไม่เข้าใจ แทบจะไม่มีใครคงอยู่ที่นี่ ในเวลาสุดท้าย ผู้คนมากมายจะมา พวกเขาจะไปที่ใดเล่า? นี่คือร้านเดียวเท่านั้น เมื่อเจ้าของร้านมีสิ่งดีๆที่จะขาย เขาตั้งราคาที่คงที่สำหรับสิ่งเหล่านั้น นี่คือร้านของชีพบาบา ท่านนั้นไม่มีตัวตน จำเป็นที่ต้องมีบราห์มาอย่างแน่นอนด้วยเช่นกัน ลูกเรียกว่าเป็นบราห์มากุมารและกุมารี ลูกไม่ได้เรียกว่าเป็นชีพกุมารี จำเป็นที่ต้องมีบราห์มินอย่างแน่นอนด้วยเช่นกัน ลูกจะกลายเป็นเทพได้อย่างไรโดยไม่กลายเป็นบราห์มิน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมเช่นเทพเหล่านั้น สันสการ์ปีศาจใดก็ตามที่ลูกมีอยู่ในลูก เช่นนิสัยของความโกรธ ฯลฯ ต้องขจัดออกไป ลูกต้องกลายเป็นผู้เอาชนะบาป ดังนั้น อย่าได้มีการกระทำที่เป็นบาปใดๆ

2. เพื่อที่จะกลับมาสูงส่งเช่นเพชร ดื่มและให้ผู้อื่นดื่มน้ำทิพย์ของความรู้ จงได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์เหนือกิเลสตัณหาราคะ ทำให้ตนเองสโตประธาน ชำระสะสางบัญชีกรรมเก่าทั้งหมดของลูกด้วยพลังของการจดจำระลึกถึง

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ละวาง และอยู่อย่างเป็นอิสระจากความสับสน ด้วยการรักษาสติปัญญาของลูกให้ปราศจากการควงหมุนของสำนึกรู้ใดๆของ ของฉัน"

เมื่อมีความสับสนใดในสติปัญญาของลูก ลูกสามารถเข้าใจได้ว่ามีรูปแบบของสำนึกรู้ ของฉันอย่างใดอย่างหนึ่งมาข้องเกี่ยวอย่างแน่นอน เมื่อมีสำนึกรู้ของ ของฉัน สติปัญญาก็ควงหมุน เมื่อลูกคิดเช่นผู้ครองเรือน ก็มีความปั่นป่วนบางอย่าง ดังนั้นจงกลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ละวางอย่างสมบูรณ์ สำนึกรู้ใดๆของ ของฉัน ชื่อของฉันจะเสียหาย ฉันจะถูกประณาม การคิดเช่นนั้นคือมีความสับสน ดังนั้น ไม่ว่าลูกจะพยายามทำให้มันถูกต้องมากเพียงไร ลูกก็จะยิ่งสับสนมากขึ้น ดังนั้นกลายเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และ เป็นอิสระจากความสับสน ลูกๆของพระเจ้าต้องไม่มีวันสับสน

คติพจน์:
ลูกคือลูกๆของพ่อที่ยิ่งใหญ่และดังนั้นอย่าได้ปล่อยให้หัวใจของลูกหดหู่หรือหวาดกลัวในเรื่องที่เล็กๆน้อยๆ