18.02.24    Avyakt Bapdada     Thai Murli     31.12.98     Om Shanti     Madhuban


บนพื้นฐานของความกล้าหาญของลูก จงกลับมาเป็นอิสระจากความลำบากตรากตรำ
และสัมผัสด้วยตนเองว่ามีชัยชนะ


วันนี้ บัพดาดาผู้สร้างยุคใหม่ได้มาทักทายและกล่าวคำอวยพรกับลูกๆที่มีความรักอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมืออยู่เสมอและที่ใกล้ชิดมากสำหรับยุคใหม่ ชีวิตใหม่ และปีใหม่ ลูกๆในทุกหนแห่งที่เก็บบัพดาดาไว้ในหัวใจของพวกเขาเป็นการส่วนตัวด้วยความรักมากมายกำลังได้รับการทักทายและคำอวยพรจากท่าน บัพดาดามีความยินดีและพอใจที่ได้เห็นความจริงจังและความกระตือรือร้นของลูกๆสำหรับปีใหม่ ลูกๆส่วนใหญ่ไม่ว่าจะนั่งอยู่ห่างไกลหรือนั่งอยู่ใกล้ๆ ทุกคนก็มีความจริงจังและความกระตือรือร้นในจิตใจของลูกที่จะนำมาซึ่งความใหม่บางอย่างในปีนี้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือในแง่ของความสำเร็จในงานรับใช้ หรือในแง่ของการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีของลูกและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ความจริงจังและความกระตือรือร้นของลูกทุกคนนั้นดีมาก พร้อมกับสิ่งนี้ลูกยังมีความกล้าหาญตามความสามารถของลูกด้วยเช่นกัน บัพดาดาให้ความช่วยเหลือหลายล้านเท่าเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับหนึ่งความคิดของลูกที่กล้าหาญเช่นนั้นอย่างแน่นอน ดังนั้นจงเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญต่อไป อย่าปล่อยให้ความกล้าหาญของลูกลดลงไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น เพราะยุคใหม่นี้เป็นไปสำหรับการโบยบินด้วยความกล้าหาญของลูก ปีนี้ได้รับพรและนี่คือยุคบรรจบพบกันอันเป็นสิริมงคลที่สุด นี่เป็นยุคที่ลูกจะได้รับพลังทั้งหมดอย่างเป็นมรดกของลูกจากผู้ประทานโดยตรง ดังนั้นจงรักษาความสำคัญของยุคนี้ไว้ในสำนึกรู้ของลูกอยู่เสมอ ก่อนที่ลูกจะเริ่มงานใด ไม่ว่าจะในแง่ของความพยายามของลูกเองหรือในแง่ของงานรับใช้โลก ลูกมีศรัทธาอยู่เสมอว่า ด้วยความกล้าหาญของลูกและความช่วยเหลือของบัพดาดา มีการรับประกันความความสำเร็จของลูกแล้ว ทั้งในความพยายามของลูกเองและในงานรับใช้จะต้องประสบความสำเร็จ! สิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะต้องเป็นไปได้ เพราะยุคนี้เป็นยุคของความสำเร็จ เป็นยุคที่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ดังนั้นสำหรับลูกดวงวิญญาณบราห์มินทั้งหลาย จึงไม่มีคำถามในยุคนี้ว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นหรือไม่หรือจะเกิดขึ้นอย่างไร สิ่งนี้ได้ถูกเขียนไว้ในดวงชะตาของลูกบราห์มินว่า ความสำเร็จเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของลูก ลูกดวงวิญญาณที่มีสิทธิทั้งหมดไม่มีความจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ลูกจะได้รับมรดกของลูกอย่างแน่นอน

ดังนั้นในปีใหม่นี้โดยเฉพาะให้สำนึกรู้ปรากฏออกมาว่าความสำเร็จเป็นสิทธิของลูกดวงวิญญาณบราห์มินที่สูงส่งในทุกด้าน จงเฝ้าแต่โบยบินด้วยศรัทธานี้และด้วยความซาบซึ้งทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่ความซาบซึ้งที่เต็มไปด้วยความหยิ่งยโส แต่เป็นความซาบซึ้งทางจิตวิญญาณ ผู้ที่มีศรัทธาในสติปัญญาจะมีชัยชนะอย่างสม่ำเสมอในทุกงานที่ทำ เส้นโชคแห่งชัยชนะจะเห็นได้อยู่เสมอบนหน้าผากของดวงวิญญาณบราห์มินที่มีศรัทธาในสติปัญญาของพวกเขา ติลักแห่งชัยชนะปรากฏให้เห็นเป็นประกายบนหน้าผากของพวกเขาอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ลูกจึงต้องสัมผัสประสบการณ์ในปีนี้อย่างเป็นปีแห่งชัยชนะอยู่เสมอต่อเนื่องไป ลูกมีศรัทธาและมีความซาบซึ้งเช่นนี้หรือไม่? ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์มีสิ่งนี้หรือไม่? ดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์มีความฉลาด (พวกเขาทั้งหมดโบกมือ) ดีมาก! ติลักของลูกมองเห็นได้ ชาวบารัตก็มีโชคเช่นกัน เพราะเหตุใด? เพราะดินแดนของบารัตมีโชคอย่างมาก ดังนั้นไม่ว่าลูกจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวบารัต ทุกคนล้วนเป็นลูกของผู้ประทาน และดังนั้นลูกบราห์มินทุกคนจึงมีชัยชนะ เพียงแต่ให้ความกล้าหาญของลูกปรากฏออกมา ลูกมีความกล้าหาญในตัวลูกเพราะลูกเป็นนายผู้ทรงอำนาจ ลูกเป็นสิ่งนี้หรือไม่? (ทุกคนโบกมือ) ลูกทุกคนโบกมือได้เป็นอย่างดี เวลานี้จงโบกมือแห่งความกล้าหาญของลูกอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งในจิตใจของลูก บัพดาดามีความยินดีและภูมิใจที่ลูกทั้งหมดของท่านได้รับชัยชนะมาหลายครั้ง ลูกดวงวิญญาณไม่ได้รับชัยชนะเพียงครั้งเดียว แต่ลูกเป็นดวงวิญญาณที่ได้รับชัยชนะมาหลายครั้ง อย่าคิดว่า "ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น" อย่าได้ใช้คำว่า "จะเกิดอะไรขึ้น?" ลูกเป็นผู้มีชัยชนะและจะได้รับชัยชนะเสมอตลอดไป สิ่งนี้มั่นคงสำหรับลูกทุกคนหรือไม่? ดีมาก! ตอนนี้เมื่อลูกกลับบ้าน อย่าได้เขียนข่าวที่อ่อนแอใดๆ หรือพูดว่า: "ดาดี้ บาบา - มายาได้มาแล้ว" อย่าเขียนจดหมายเช่นนั้นมา ลูกคือผู้ที่เอาชนะมายา ถ้าลูกไม่ใช่สิ่งนี้แล้วใครจะเป็น? ให้ความซาบซึ้งทางจิตนี้ปรากฏออกมา เมื่อจิตใจและสติปัญญาของลูกยุ่งอยู่กับเรื่องอื่น ความซาบซึ้งของลูกจะถูกหลอมรวม อย่างไรก็ตามลูกควรตรวจสอบเป็นระยะๆเพื่อดูว่าลูกมีความซาบซึ้งทางจิตของชัยชนะในขณะที่ลูกกำลังทำสิ่งต่างๆหรือไม่ หากลูกมีศรัทธาลูกจะมีความซาบซึ้งนี้อย่างแน่นอน สิ่งชี้บอกของความศรัทธาคือความซาบซึ้ง และถ้าลูกมีความซาบซึ้งแล้วลูกจะมีความศรัทธาอย่างแน่นอน ทั้งสองเชื่อมโยงกัน ดังนั้นตอนนี้ในปี 1999 นี้ ให้ความซาบซึ้งของลูกปรากฏออกมาอยู่เสมอและลูกจะเป็นอิสระจากการทำผิด ลูกจะไม่ทำความผิดและจะไม่ต้องลำบากตรากตรำ บัพดาดาได้บอกลูกแล้วว่าท่านไม่ชอบที่จะเห็นลูกๆต้องตรากตรำทำงานหนักหรือต่อสู้รบรา แล้วลูกจะเฉลิมฉลองปีใหม่นี้อย่างไร? ลูกได้มีการเฉลิมฉลองปีแห่งการหลุดพ้น ลูกได้จบสิ้นสิ่งที่เป็นด้านลบและสิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นปีนี้จะเป็นปีแห่งการหลุดพ้นจากความลำบากตรากตรำโดยอัตโนมัติ ลูกดวงวิญญาณทั้งหลายคือผู้ที่มีประสบการณ์กับความสุข ลูกไม่ใช่ผู้ที่ต้องลำบากตรากตรำ ลูกสนุกกับการมีชีวิตที่มีความสุขหรือลูกชอบที่จะต้องลำบากตรากตรำ? ลูกสนุกกับการมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหม? ดังนั้นในปีนี้จงเป็นอิสระจากการต้องลำบากตรากตรำแม้กระทั่งในความคิดของจิตใจของลูก

บัพดาดา ได้รับจดหมายและข้อความจากลูกที่แจ้งข่าวมาว่าพวกเขามีความกล้าหาญที่ดีมาก พวกเขาได้กล่าวว่าจากนี้ไปพวกเขาจะเข้ามาในลูกปะคำของ 108 อย่างแน่นอน มีจดหมายของความจริงจังและความกระตือรือร้นที่ดีมากมายมาด้วยเช่นกัน แม้แต่ในการสนทนาจากใจถึงใจของพวกเขา หลายคนได้ให้ข่าวที่ดีมากแก่บัพดาดาเกี่ยวกับความศรัทธาและความกล้าหาญของพวกเขา บัพดาดาตอบลูกๆเช่นนั้นกลับไปว่า: บาบาได้ใส่จุดฟูลสต๊อปกับอดีตที่ผ่านมาของลูกทุกคน ดังนั้นเวลานี้ลูกต้องหยุดคิดถึงอดีตของลูก ลูกยังคงมีความกล้าหาญมาจนถึงตอนนี้ และจงเดินหน้าต่อไปด้วยความกล้าหาญของลูกและความช่วยเหลือจากบาบา ไม่ว่าจะเป็นลูกที่มาจากต่างประเทศหรือผู้ที่มาจากดินแดนนี้ ลูกได้เขียนถึงความกระตือรือร้นของลูกสำหรับปีใหม่เป็นอย่างดีมาก บัพดาดาให้พรแก่ลูกๆเช่นนั้น ด้วยความกล้าหาญ ความศรัทธา และความซาบซึ้งนี้ ขอให้ลูกอยู่อย่างเป็นอมตะ! ลูกจะอยู่อย่างเป็นอมตะใช่ไหม? ลูกดับเบิ้ลฟอเรนเนอร์จะอยู่อย่างเป็นอมตะหรือไม่? ลูกผู้ที่มาจากบารัตจะอยู่อย่างเป็นอมตะหรือไม่? ชาวบารัตควรจะประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่งอย่างแน่นอน

ผู้คนเฉลิมฉลองปีใหม่กันอย่างไร? ประการแรกพวกเขาให้ของขวัญ และประการที่สองพวกเขากล่าวทักทายให้คำอวยพร ลูกทุกคนรับประทานและแบ่งปันขนมหวานและร้องเพลงและร่ายรำอย่างมากด้วยเช่นกัน ลูกบราห์มินจะไม่เพียงแค่เฉลิมฉลองปีใหม่หลังเที่ยงคืนเป็นเวลาหนึ่งวันเท่านั้น เพราะสำหรับลูกบราห์มิน ทุกช่วงเวลาของยุคใหม่นี้คือช่วงเวลาใหม่ ทุกลมหายใจใหม่ และทุกความคิดก็ใหม่ ดังนั้นจงแจกจ่ายดิลคุชโทลีให้กันและกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน สี่เดือน หรือแปดเดือน แต่ตลอดทั้งสิบสองเดือน ลูกจะให้สิ่งนี้ใช่ไหม? ลูกรู้วิธีที่จะให้ดิลคุชโทลีหรือไม่? ลูกทุกคนมีความฉลาดมาก และดังนั้นจงให้ดิลคุชโทลีต่อไป เมื่อใครบางคนไม่ยอมรับโทลีดิลคุชของลูกอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ซันสการ์หรือปัญหาของพวกเขา ลูกจะต้องไม่ท้อแท้ ลูกให้โทลีนั้นและชาร์ทของการเชื่อฟังของลูกจะถูกบันทึกด้วยบัพดาดา อย่ากังวลกับผู้ที่มีอารมณ์ขุ่นมัวไม่พอใจ แม้ว่าลูกได้ให้ดิลคุชโทลีแก่บุคคลนั้นไปแล้วก็ตาม ไม่เป็นไร! คนๆนั้นไม่เข้าใจความลับนี้เขาจึงรู้สึกมีอารมณ์ขุ่นมัวไม่พอใจ อย่างไรก็ตามลูกรู้ความลับทั้งหมด ดังนั้นควรเข้าใจความลับว่าบุคคลนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของบัญชีกรรมของพวกเขาหรือปัญหาอื่นๆบางอย่างเช่นกัน ลูกควรเชื่อฟังต่อไป สิ่งนี้โอเคไหม? ลูกปรารถนาที่จะเชื่อฟังใช่ไหม? ลูกกำลังพูดว่า "ใช่" เป็นอย่างดีที่นี่ ถ้าลูกได้เห็นตนเองจากตรงนี้ ลูกก็จะเห็นตนเองโบกมือได้ดีมาก ด้วยการโบกมือของลูก ลูกทำให้บาบามีความสุขมาก และลูกก็ยังพยักหน้าเห็นด้วยและโบกมือด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามบัพดาดามีความยินดีและพอใจกับลูกทั้งหมดของท่านอยู่เสมอ เมื่อท่านได้พูดกับลูกว่า "ลูกของฉัน" แล้วไม่ว่าลูกจะเป็นใคร และไม่ว่าลูกเป็นอะไร พ่อมีความยินดีที่ได้เห็นลูกอย่างแน่นอน พ่อได้ให้สัญญาว่า ไม่ว่าจะอย่างไร ท่านจะทำให้ลูกมีค่าและพาลูกกลับไปกับท่านอย่างแน่นอน ลูกปรารถนาที่จะกลับไปพร้อมกับท่านหรือไม่? ลูกพร้อมที่จะกลับไปพร้อมกับท่านแล้วหรือยัง? ลูกทุกคนพร้อมหรือยัง? ลูกพร้อมเสมอหรือไม่? อัจชะ ลูกพร้อมเสมอ ดีมาก! ลูกมีความสุขอยู่เสมอหรือไม่? แล้วถ้ามายามาล่ะจะเป็นอย่างไร? ลูกจะร้องไห้เล็กน้อยในจิตใจแล้วพูดว่า "บาบา, มายามาแล้ว เธอมาแล้ว! "อย่าร้องไห้ แต่จงทำให้ตนเองโบยบิน แล้วมายาจะอยู่ข้างใต้ลูก เมื่อลูกบินขึ้นไปด้านบน มายาจะเฝ้าแต่มองดูลูกจากข้างล่างต่อไป อัจชะ ลูกต้องร่ายรำอย่างมีความสุขต่อไปและแจกจ่ายดิลคุชโทลีต่อไป ลูกควรให้ของขวัญอย่างใดอย่างหนึ่งกับใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับลูก ไม่มีใครควรจะจากลูกไปด้วยมือเปล่า ลูกจะให้ของขวัญอะไรแก่พวกเขา? ลูกมีของขวัญมากมาย ลูกมีสต็อกของของขวัญไหม? อย่าตระหนี่ถี่เหนียวเกี่ยวกับการให้ของขวัญเหล่านี้ จงให้พวกเขาต่อไป! มีจิตใจกว้างขวาง ให้ความร่วมมือโดยการให้พลังแก่ใครบางคน ให้กระแสของพลังแก่ใครบางคน ให้ของขวัญแห่งคุณธรรมแก่ใครบางคน ไม่ใช่โดยผ่านริมฝีปากของลูก แต่ให้โดยผ่านใบหน้าและพฤติกรรมของลูก บางทีอาจจะไม่มีคุณธรรมใดหรือพลังใดๆปรากฏออกมาในตัวลูก แต่อย่างน้อยก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างหนึ่งที่ลูกสามารถให้พวกเขาได้ ของขวัญนั้นคืออะไร? นั่นคือของขวัญของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ขอให้มีความปรารถนาดีที่ว่า คนนั้นเป็นพี่ชายหรือน้องสาวของลูกที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบแล้ว เมื่อลูกพิจารณาว่าใครบางคนที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบแล้ว ความปรารถนาร้ายของลูกก็จะกลายเป็นความปรารถนาดี มีความปรารถนาที่บริสุทธิ์ที่ว่าพี่ชายหรือน้องสาวคนนั้นจะได้มีบทบาทในสภาพที่โบยบินด้วยเช่นกัน สำหรับสิ่งนี้พร้อมกับความปรารถนาดีของลูก ลูกต้องให้ความร่วมมือกับพวกเขาด้วยเช่นกัน ลูกบางคนบอกว่าพวกเขาให้ความปรารถนาดี แต่คนอื่นไม่รับความปรารถนาดีเหล่านั้น โอเค พวกเขาอาจจะไม่รับความปรารถนาดีของลูก แต่พวกเขากำลังให้บางสิ่งบางอย่างแก่ลูกใช่ไหม? พวกเขาอาจจะให้คำพูดที่ไม่บริสุทธิ์หรือกระแสที่ไม่บริสุทธิ์แก่ลูก หรือบางทีอาจจะมีพฤติกรรมในเชิงลบต่อลูก แต่ลูกต้องจำไว้ว่าลูกเป็นใคร ลูกมีอาชีพอะไร? ลูกเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกใช่ไหม? ธุรกิจของลูกคืออะไร? คือธุรกิจของการเปลี่ยนแปลงโลกใช่หรือไม่? ในเมื่อลูกสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ แล้วถ้ามีบางคนพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องกับลูกหรือมีประพฤติที่ไม่ถูกต้องกับลูก ลูกไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลนั้นได้หรือ? ลูกไม่สามารถที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเชิงบวกได้หรือ? ลูกจะรับสิ่งที่เป็นลบอย่างเป็นลบ หรือลูกจะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นลบให้เป็นบวก และให้ของขวัญของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์กับทุกคน? จงเฝ้าแต่เก็บสต็อกของความปรารถนาดีทั้งหมดที่ลูกได้สะสมมาอยู่เสมอ เพียงให้สิ่งเหล่านี้บางส่วนแก่ผู้อื่นและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในพวกเขา และแล้วสมญาของลูกของการเป็น "ผู้เปลี่ยนแปลงโลก" จะถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติต่อไป จงเข้าใจอย่างถ่องแท้มากด้วยเช่นกันว่าผู้ที่เปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยการนำงานของการเปลี่ยนแปลงโลกไปปฏิบัติในรูปที่มีตัวตนจะได้รับการรับประกันสิทธิในอาณาจักรเป็นเวลา 21 ชาติเกิด บางทีลูกอาจจะนั่งบนบัลลังก์เป็นเวลาแค่หนึ่งชาติเกิด แต่ในทุกชาติเกิดอื่นๆ ลูกจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับดวงวิญญาณของราชนิกุลและผู้ที่มีสิทธิในอาณาจักร ดังนั้นมีเพียงผู้เปลี่ยนแปลงโลกเท่านั้นที่สามารถประกาศสิทธิในอาณาจักรของโลกได้ ดังนั้นจดจำอาชีพนี้ของลูกนี้ไว้เสมอ: มันเป็นหน้าที่ของลูกที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ลูกเป็นลูกของผู้ประทาน และดังนั้นลูกต้องประทานอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นผู้ประทานต่อไป และแล้วเมื่อนั้นลูกจะไม่ต้องให้สิ่งใดทางกายภาพแก่ใครด้วยมือของลูกในอนาคต เพราะทุกคนในอาณาจักรของลูกจะเปี่ยมล้นอยู่เสมอ นี่คือรางวัลของลูกของการเป็นผู้ประทานในเวลานี้ ดังนั้นอย่าได้หยุดที่จะนับหลายๆครั้งว่าคนนั้นทำอะไรหรือคนอื่นทำอะไร กลายเป็นนายผู้ประทานและให้ของขวัญต่อไป ลูกจะให้คำอวยพรอะไร? เมื่อใดก็ตามที่ใครบางคนได้รับบางสิ่งจากผู้อื่น คำพูดที่ออกจากปากและจิตใจของเขาเป็นเหมือนคำอวยพรสำหรับลูก เมื่อลูกให้ความสุขแก่กันและกันลูกแบ่งปันคำอวยพรเหล่านั้น เมื่อลูกเฉลิมฉลองเทศกาล ลูกจะแสดงความยินดี เมื่อใดก็ตามที่มีใครบางคนมาอยู่ตรงหน้าลูก ลูกควรพูดด้วยคำพูดเช่นนั้นและจิตใจของลูกควรมีความคิดที่สูงส่งที่เขาจะกล่าวคำทักทายกล่าวคำอวยพรและให้พรแก่ลูกที่มาจากหัวใจของเขาอย่างแน่นอน ดังนั้นจงพูดด้วยถ้อยคำเช่นนั้นอยู่เสมอ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องที่พวกเขาทั้งหมดจะกล่าวคำทักทายกล่าวคำอวยพรและให้พรแก่ลูกจากหัวใจของพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า อย่าได้พูดคำที่ไม่มีค่าต่อการแสดงความยินดี (ขอบคุณ) แต่ละคำที่ลูกพูดควรเป็นเหมือนเพชรพลอย คำพูดเหล่านั้นไม่ควรเป็นคำพูดที่ธรรมดา ผลลัพธ์ที่บัพดาดาได้เห็นมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเช่นนั้น พรุ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนไป แต่จนถึงตอนนี้ ความรักและความมีระเบียบวินัยที่ควรจะเป็นในคำพูดของลูกได้ขาดหายไป ดังนั้นจงพูดถ้อยคำที่เป็นเหมือนเพชรพลอย ในเมื่อตัวลูกเองมีค่าเช่นเพชร ทุกคำที่ลูกพูดควรจะเป็นเช่นเพชรพลอย คำพูดเหล่านั้นควรจะมีค่ามาก ไม่ควรเป็นคำพูดธรรมดา: ไม่ทั้งธรรมดาและไร้ประโยชน์ บางครั้งบัพดาดาเห็น... ท่านควรจะบอกลูกถึงผลลัพธ์หรือไม่ เพราะหลังจากเที่ยงคืน ทุกสิ่งจะต้องจบสิ้น? บัพดาดาได้เห็นว่าลูกบางคนขยายเรื่องเล็กน้อยออกไปอย่างมาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีบางคนพูดมาก ก็เปรียบเสมือนต้นไม้เมื่อเติบโตเมล็ดก็หายไป เมื่อพวกเขาพูดมากเกินไปในลักษณะนี้ พวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังขยายความบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะชี้แจงอธิบายเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามสาระสำคัญของสิ่งที่พวกเขาพยายามทำให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้อื่นนั้นกลับถูกซ่อนอยู่ในการขยายความนั้น มีพลังงานของคำพูดและคำบรรยาย เมื่อคำพูดของลูกมีความสิ้นเปลือง พลังในการพูดของลูกจะลดลง แม้แต่พลังงานของสมองของผู้ที่พูดมากเกินไปก็ลดลง จดจำสองคำนี้ไว้ "สั้นและไพเราะอ่อนหวาน" เมื่อคนอื่นเล่าถึงสิ่งต่างๆเช่นนั้น ลูกบอกพวกเขาว่าลูกไม่มีเวลามากพอที่จะฟังสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด แต่เมื่อลูกเองกำลังเล่าบางสิ่ง ลูกจะลืมเรื่องเวลา! ดังนั้นจงสะสมสต็อกของสมบัติที่มีค่าของลูก สะสมสมบัติที่มีค่าของความคิดของลูก สะสมสมบัติที่มีค่าของคำพูดของลูก สะสมสมบัติที่มีค่าของพลังทั้งหมดของลูก สะสมสมบัติที่มีค่าของเวลาของลูก สะสมสมบัติที่มีค่าของคุณธรรมของลูก ทุกคืนตรวจสอบบัญชีออมทรัพย์ของสมบัติที่มีค่านี้เหล่านี้ของลูก ลูกได้สะสมความคิดไว้ในบัญชีที่ดีที่สุดของลูกมากเท่าไรแทนที่จะสูญเสียมันไป? ลูกได้สะสมเวลาในบัญชีที่ดีที่สุดของลูกไว้มากเท่าไร? ลูกได้ทำงานที่สูงส่งด้วยคุณธรรมและพลังของลูกหรือไม่? ลูกใช้คุณธรรมของลูกหรือไม่? ลูกใช้พลังของลูกหรือไม่? นี่คือความหมายของการสะสม ดังนั้นทุกคืนให้ตรวจสอบบัญชีของความคิด เวลา คุณธรรม และพลังของลูก แล้วยอดรวมทั้งหมดที่ลูกเก็บออมไว้ในบัญชีของลูกมากเท่าไหร่ การเก็บออมเหล่านี้จะช่วยลูกและช่วยผู้อื่นด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจไหมว่าลูกต้องทำอะไร? ลูกทุกคนถามว่าลูกควรทำอย่างไร ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ลูกต้องทำในตอนนี้ ลูกได้รับคำอวยพรและได้รับของขวัญด้วยเช่นกัน ลูกต้องสะสมและปล่อยความลำบากตรากตรำด้วย เมื่อลูกใส่ใจกับการออมของลูก ลูกจะไม่ต้องลำบากตรากตรำ เฉลิมฉลองปีนี้ด้วยความโอฬารตระการตาเป็นอย่างมากอย่างเป็นปีแห่งการเป็นอิสระจากความลำบากตรากตรำ ลูกได้เฉลิมฉลองปีแห่งการเป็นอิสระจากสิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์และในเชิงลบแล้ว บัพดาดาไม่ได้ถามลูกถึงผลลัพธ์ของปีแห่งการหลุดพ้นในตอนนี้ เพราะบัพดาดาจำได้ บาบาจะถามถึงผลลัพธ์ที่ว่ามีลูกกี่คนที่เฉลิมฉลองตลอดทั้งปีอย่างเป็นปีแห่งการหลุดพ้น และมีลูกกี่คนที่เฉลิมฉลองเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น ลูกได้เฉลิมฉลองเป็นเวลาหกเดือนหรือไม่? ลูกได้เฉลิมฉลองครึ่งปีหรือไม่? ลูกได้เฉลิมฉลองอย่างเต็มที่หรือไม่? บาบาจะตรวจสอบผลลัพธ์ในวันที่ 18

ถึงดวงวิญญาณบราห์มินที่รักยิ่งทุกหนทุกแห่ง โปรดรับคำทักทายคำอวยพรและแสดงความยินดีจากผู้สร้างยุคใหม่ ขอแสดงความยินดี! นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันคำทักทายคำอวยพรและอำลา นี่คือจุดบรรจบกัน พร้อมกับปีเก่าลูกยังอำลาโลกเก่าด้วย ลูกกำลังบอกลาสิ่งเก่า ปัญหาเก่า และซันสการ์เก่า และรับการแสดงความยินดีและคำทักทายคำอวยพรที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นใหม่สำหรับปีใหม่ เฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องในปีนี้อย่างเป็นปีแห่งอิสระจากความลำบากตรากตรำ เฉลิมฉลองปีนี้ให้ตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นปีที่ปราศจากอุปสรรค เฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ลูกได้รับชัยชนะเป็นสิทธิโดยกำเนิด เฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ลูกมีศรัทธาและความซาบซึ้งในทุกการกระทำที่ลูกทำ ในปีนี้ลูกแต่ละคนจะต้องรับของขวัญจากการเป็นอันดับหนึ่งจากบัพดาดาและดาดี้ ดังนั้นชาวต่างชาติทั้งหมดและชาวบารัตทุกคนจึงต้องรักษาศรัทธาที่ว่าพวกเขาจะกลายเป็นอันดับหนึ่ง พวกเขาต้องก้าวหน้าและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นก้าวหน้า ดังนั้น ด้วยความรักและระลึกถึงมากมาย ด้วยความคิดและคำพูดของท่าน บัพดาดาจึงกล่าวคำทักทายกล่าวคำอวยพรและแสดงความยินดีหลายล้านเท่าเช่นกัน ตอนนี้ ในหนึ่งวินาที ด้วยความมุ่งมั่นและความคิดอันทรงพลัง ลูกทุกคนต้องอำลาทุกข้อโต้แย้ง เรื่องเก่าๆ และปีเก่าๆตลอดกาล ในหนึ่งวินาทีจงมีความคิดที่มุ่งมั่นนี้ เวลานี้ลูกทุกคนให้มั่นคงในความคิดที่ว่า เมื่อมีความมุ่งมั่นย่อมประสบผลสำเร็จ

พร:
ขอให้ลูกเป็น "นายผู้มีเมตตา" และให้ความกล้าหาญแก่ดวงวิญญาณที่ได้รับความทุกข์เนื่องจากความตึงเครียดของพวกเขา และทำให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้า

ในปัจจุบัน ดวงวิญญาณมากมายมีความทุกข์เนื่องจากความตึงเครียดภายใน และดังนั้นดวงวิญญาณที่ยากจนและน่าสงสารที่หมดหนทางเหล่านั้นจึงไม่มีความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า ลูกต้องให้ความกล้าหาญแก่พวกเขา เมื่อใครบางคนไม่มีขา เขาจะได้รับขาไม้เทียมเพื่อให้เขาเดินได้ ในทำนองเดียวกัน จงให้ขาแห่งความกล้าแก่พวกเขา เพราะบัพดาดาเห็นว่าสภาพภายในของลูกที่ไม่มีความรู้นั้นเป็นอย่างไร ภายนอกสภาพของพวกเขาอาจจะดีและดีมาก แต่ภายในพวกเขาไม่มีความสุขอย่างมาก ดังนั้นจงเป็น "นายผู้มีเมตตา"

คติพจน์:
จงถ่อมตน ไม่เปราะบาง ความถ่อมตนคือความยิ่งใหญ่

หมายเหตุ: วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 ของชั่วโมงการทำสมาธิโลกสากล ซึ่งลูกบราห์มินทุกคนมีโยคะทาปาเซียร่วมกันตั้งแต่เวลา 18.30 19.30 น. ในขณะที่มั่นคงอยู่ในรูปของแสงและพลังของลูก ภายใต้รัศมีของพ่อ พระอาทิตย์แห่งความรู้ จงทำงานรับใช้ของการให้สกาชแห่งความสงบ พลัง และความบริสุทธิ์แก่ทั้งโลก