19.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน พ่ออยู่เหนือเสียงเสมอ พ่อได้มาเพื่อพาลูกๆไปอยู่เหนือเสียง ในเวลานี้เป็นสภาพของการปลดเกษียณของลูกทั้งหมด เวลานี้ลูกต้องไปบ้านที่อยู่เหนือเสียง

คำถาม:
ลูกจะเรียกใครว่าเป็นนักเรียนที่เพียรพยายามอย่างดี อะไรคือสิ่งชี้บอกหลัก

คำตอบ:
นักเรียนที่เพียรพยายามอย่างดี คือ ผู้ที่รู้วิธีที่จะพูดกับตนเองและวิธีที่จะศึกษาอย่างละเอียดอ่อน นักเรียนที่เพียรพยายามจะตรวจสอบตนเองอย่างต่อเนื่องว่า ฉันมีธรรมชาติที่เป็นเช่นปีศาจใดในตัวฉันหรือไม่ ฉันได้สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งมากเท่าใด ฉันมีความคิดที่เป็นอาชญากรใดหรือไม่ พวกเขาจะเก็บทะเบียนประวัติของเขาเพื่อดูว่าพวกเขามีสายตาของความเป็นพี่น้องอย่างสม่ำเสมอมากเท่าใด

โอมชานติ
บาบาอธิบายแก่ลูกๆทางจิตผู้ที่กำลังเพียรพยายามเพื่อไปอยู่เหนือเสียง นั่นคือผู้ที่กำลังเพียรพยายามที่จะกลับบ้าน ซึ่งคือบ้านของดวงวิญญาณทั้งหมด ลูกเข้าใจแล้วว่าเวลานี้ลูกต้องละร่างนั้นและกลับบ้าน พ่อพูดว่า พ่อมาเพื่อพาลูกกลับบ้าน เหตุนี้เองลูกต้องอยู่เหนือร่างและความสัมพันธ์ทางร่าง นี่คือโลกที่สกปรก ดวงวิญญาณรู้ว่าเวลานี้เขาต้องกลับบ้าน พ่อมาเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ เราต้องไปสู่โลกที่บริสุทธิ์อีกครั้ง ลูกควรไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้นี้ภายในตัวลูก ไม่มีใครอื่นจะมีความคิดเช่นนั้น ลูกรู้ว่าลูกจะละร่างอย่างเต็มใจและกลับบ้านและแล้วกลับเข้ามาสู่โลกใหม่ในความสัมพันธ์ใหม่ที่บริสุทธิ์ มีจำนวนน้อยมากที่มีสำนึกรู้นี้ พ่อพูดว่า ลูกทั้งหมด เยาว์วัย ผู้ใหญ่และแก่ชราต้องกลับบ้านและแล้วกลับมาสู่โลกใหม่ในความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ สิ่งนี้ควรเข้าไปในสติปัญญาของลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเวลานี้ลูกกำลังเตรียมการเพื่อกลับบ้าน ผู้ที่ทำบางสิ่งจะกลับไปกับบาบา ผู้ที่ทำบางสิ่งเวลานี้ในนามของพระเจ้าจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในโลกใหม่ ผู้คนเหล่านั้นทำทุกสิ่งทางอ้อมในโลกเก่านี้ พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ผลของสิ่งนั้นแก่พวกเขา เวลานี้พ่ออธิบายแก่ลูกว่าพวกเขาได้รับผลอันชั่วคราวเท่านั้น เวลานี้พ่อมาและพ่อแนะนำลูกว่า ผู้ที่ให้ในเวลานี้จะได้รับสิ่งนั้นหลายล้านเท่าถึง 21 ชาติเกิด ลูกเข้าใจว่าลูกจะไปและใช้ชาติเกิดในบ้านที่ใหญ่โตมโหฬาร หรือลูกจะกลายเป็นนารายณ์หรือลักษมี และแล้วดังนั้นลูกต้องทำความเพียรพยายามมากเช่นนั้นด้วยเช่นกัน เรากำลังเตรียมการเพื่อทิ้งโลกเก่าที่สกปรกนี้ เราต้องละร่างเก่าเหล่านี้และโลกเก่านี้ ลูกควรอยู่อย่างพร้อมมากเช่นนั้นที่ลูกจะไม่จดจำใครในเวลาสุดท้าย หากลูกจดจำโลกเก่าหรือเพื่อนฝูงญาติมิตรฯลฯ ของลูก สภาพของลูกจะเป็นเช่นไร? มีคำกล่าวว่า ผู้ที่จดจำผู้หญิงในเวลาสุดท้าย... เหตุนี้เองลูกควรทำตามพ่อ ไม่ใช่ว่าบาบาคิดว่าท่านต้องทิ้งร่างของท่านเพราะท่านแก่ชรา ไม่เลย ลูกทั้งหมดแก่แล้ว นี่เป็นสภาพของการปลดเกษียณของทุกคน ทุกคนต้องกลับบ้าน เหตุนี้เองพ่อพูดว่า ตัดโยคะของสติปัญญาของลูกออกจากโลกเก่านี้ เวลานี้ลูกต้องกลับไปบ้านของลูก และแล้วลูกจะอยู่ที่นั่นนานเท่าที่ลูกต้องอยู่ที่นั่น ยิ่งลูกต้องเล่นบทบาทของลูกได้ช้าเท่าไหร่ ลูกก็จะรับร่างกายและเล่นบทบาทของลูกได้ช้ามากเท่านั้น บางคนจะแม้กระทั่งคงอยู่ในดินแดนแห่งความสงบเป็นเวลา 5000 ปี พวกเขาจะมาในเวลาสุดท้ายน้อยกว่า 100 ปี เมื่อบางคนสังเวยตนเองที่คาจี บาปทั้งหมดของเขาจะได้รับการให้อภัย ผู้ที่มาในเวลาสุดท้ายจะสะสมบาปมากเท่าใด? พวกเขาจะมาและไปแต่ไม่มีใครสามารถได้รับการหลุดพ้นตลอดไป พวกเขาทำอะไรเมื่ออยู่ที่นั่น? พวกเขาต้องเล่นบทบาทของเขาอย่างแน่นอน บทบาทของลูกจะมาในตอนเริ่มต้น ดังนั้นพ่อพูดว่า ลูกๆ เฝ้าแต่ลืมโลกเก่านี้ เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน บทบาทของ 84 ชาติเกิดของลูกสิ้นสุดลงแล้ว ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง พ่ออธิบายว่า ลูกๆตรวจสอบตนเองอย่างต่อเนื่องว่า ฉันมีธรรมชาติที่เป็นเช่นปีศาจหรือไม่? ธรรมชาติของลูกควรสูงส่ง เก็บชาร์ทสำหรับสิ่งนี้และมันจะกลับมามั่นคง อย่างไรก็ตาม มายาเป็นเช่นนั้นที่เธอไม่ปล่อยให้ลูกเก็บชาร์ท ลูกเก็บชาร์ท 2-4 วัน แล้วก็ทิ้งไป เพราะสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของลูก หากสิ่งนั้นอยู่ในโชคของลูก ลูกจะเก็บทะเบียนประวัติของลูกไว้อย่างดีมาก พวกเขาเก็บประวัติทะเบียนไว้ที่โรงเรียนอย่างแน่นอน ที่นี่เช่นกัน ลูกทั้งหมดในทุกศูนย์ต้องเก็บชาร์ทหรือทะเบียนประวัติของลูก และแล้วตรวจสอบว่าลูกเข้าเรียนทุกวันหรือไม่? ฉันกำลังสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งหรือไม่? ลูกต้องไปให้สูงกว่าความสัมพันธ์ของพี่น้องหญิงชาย ต้องมีเพียงสายตาทางจิตของความเป็นพี่น้อง ฉันคือดวงวิญญาณ ไม่ควรมีสายตาที่เป็นอาชญากรใดๆ ความสัมพันธ์ของพี่น้องหญิงชายเป็นเพราะลูกคือบราห์มากุมารและกุมารี ลูกคือลูกๆของพ่อผู้เดียว ในยุคบรรจบพบกันนี้เท่านั้นที่ลูกอยู่ในความสัมพันธ์ของพี่น้องหญิงชายเพื่อที่สายตาของกิเลสจะจบสิ้นลง ลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น ลูกต้องไปอยู่เหนือเสียง การพูดกับตนเองในลักษณะนี้คือการศึกษาที่ละเอียดอ่อน ไม่มีความจำเป็นใดที่จะทำเสียงใดๆ สิ่งนี้ก็เพื่อที่จะอธิบายแก่ลูกๆ ที่บาบาต้องเข้ามาสู่เสียง ท่านต้องอธิบายแก่ลูกด้วยเช่นกันเพื่อที่ลูกจะไปอยู่เหนือเสียง ในเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ลูกเรียกหาพ่อให้มาและพาลูกไปกับท่านว่า เราไม่บริสุทธิ์และดังนั้นจึงไม่สามารถกลับบ้านได้ ใครในโลกที่ไม่บริสุทธิ์สามารถทำให้เราบริสุทธิ์ได้? ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาฯลฯ ไม่สามารถทำให้ลูกบริสุทธิ์ พวกเขาเองไปและอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อกลับมาบริสุทธิ์ พวกเขาไม่แม้กระทั่งจะรู้จักพ่อ ผู้ที่รู้จักพ่อในวงจรก่อนหน้านี้คือผู้ที่กำลังเพียรพยายามในเวลานี้ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถดลใจลูกให้ทำความเพียรพยายามนี้ พ่อนั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด มองดูสภาพที่มนุษย์ไปถึงด้วยการพูดว่าพ่ออยู่ในก้อนกรวดก้อนหินเช่นนั้น พวกเขาเฝ้าแต่ลงบันไดมาเรื่อยๆ ในด้านหนึ่งพวกเขาปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง และอีกด้านหนึ่งผู้คนเหล่านั้นมีกิเลสอย่างเต็มที่ ผู้ที่เชื่อสิ่งเหล่านี้ในวงจรก่อนหน้านี้เท่านั้นที่จะเชื่อสิ่งเหล่านี้ในเวลานี้ เป็นหน้าที่ของลูกที่จะบอกคำสั่งของพ่อแก่ทุกคนที่มาที่นี่ อธิบายรูปภาพของบันได เวลานี้เป็นสภาพของการปลดเกษียณของทุกคน เวลานี้ทุกคนจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบหรือดินแดนแห่งความสุข ดวงวิญญาณเหล่านั้นผู้ที่ทำให้ตัวเขาเองบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยพลังของโยคะของสติปัญญาจะไปสู่ดินแดนแห่งความสุข โยคะโบราณของบารัตได้รับการจดจำกันมา เวลานี้ดวงวิญญาณจำได้ด้วยเช่นกันว่าแท้จริงแล้วเขามาที่นี่ก่อนและเวลานี้เขาต้องกลับบ้าน เวลานี้ลูกจดจำบทบาทของลูก ผู้ที่ไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงศ์สกุลนี้ไม่ได้จดจำว่าพวกเขาต้องกลับมาบริสุทธิ์ เป็นไปเพื่อกลับมาบริสุทธิ์ที่ลูกต้องทำความเพียรพยายาม พ่อพูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ และลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะบาปและพิจารณาว่าตนเองเป็นพี่น้องหญิงชายและสายตาของลูกจะเปลี่ยนไป สายตาของลูกไม่ได้เลวร้ายในยุคทอง พ่อเฝ้าแต่อธิบายว่า ลูกๆ ลูกแต่ละคนควรถามตนเองว่า ฉันคือเทพยุคทองหรือมนุษย์ยุคเหล็ก? ลูกๆ ต้องทำรูปภาพและคติพจน์ฯลฯที่ดีมาก ภาพที่หนึ่งควรถามคำถามว่า ท่านเป็นยุคทองหรือยุคเหล็ก? ภาพที่สองควรถามอีกคำถามหนึ่ง ลูกควรสร้างความกระตือรือร้นนี้ทุกหนแห่ง พ่อกำลังให้ศรีมัทแก่ลูกเพื่อทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม พ่อจะรู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจ ฯลฯ ของลูก? ลูกเรียกหาพ่อให้มาและชี้หนทางเพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ พ่อมาและชี้หนทางนี้แก่ลูก นี่เป็นเรื่องที่เรียบง่ายเช่นนั้น! สัญญาณที่พ่อให้ลูกนั้นง่ายดายมาก มานมานะบาฟ! พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ เนื่องจากไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้พวกเขาจึงพูดว่าแม่น้ำคงคาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เวลานี้เป็นเวลาของการชำระสะสางสำหรับทุกคน พ่อทำให้ลูก ลูกทั้งหมดแก่ชรา เป็นสภาพของการปลดเกียรชำระสะสางบัญชีกรรมของลูกและพาลูกกลับบ้าน ลูกเข้าใจเมื่อพ่ออธิบาย แต่หากสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของลูก ลูกก็ตกลงมา พ่อพูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นพี่น้องหญิงชาย ลูกไม่ควรมีสายตาที่เลวร้าย บางคนมีวิญญาณปีศาจร้ายของตัณหาราคะ บางคนมีวิญญาณปีศาจร้ายของความละโมบ บางครั้งเมื่อพวกเขามองเห็นอาหารที่ดีพวกเขาก็จะถูกล่อด้วยอาหารนั้น เมื่อพวกเขามองเห็นใครบางคนขายถั่วชิคพีคั่ว พวกเขาก็ต้องการรับประทานถั่วนั้น และแล้วหากลูกรับประทานถั่วนั้นเพราะลูกอ่อนแอ ลูกก็จะได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและสติปัญญาของลูกก็กลับมาถูกนำไปในทางชั่วร้าย ลูกควรทำตามผู้ที่พ่อแม่และคนที่พิเศษให้ใบประกาศนียบัตร ลูกควรรับประทานสิ่งใดก็ตามที่ลูกได้รับจากยักยะด้วยการพิจารณาว่าสิ่งนั้นหวานมาก ลูกต้องไม่ถูกหลอกล่อ โยคะเป็นสิ่งจำเป็นด้วยเช่นกัน หากไม่มีโยคะลูกจะพูดว่า ฉันต้องรับประทานสิ่งนี้ มิฉะนั้นฉันจะล้มป่วย สิ่งนี้ควรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูกเสมอว่าลูกได้มาที่นี่เพื่อกลายเป็นเทพ เวลานี้ลูกต้องกลับบ้านและแล้วลูกจะไปและกลายเป็นทารกในครรภ์ของแม่ของลูก ไม่ว่าแม่จะรับประทานและดื่มอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็จะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ของเธอ ไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่คงอยู่ที่นั่น, ที่นั่นทุกสิ่งจะชั้นหนึ่ง แม่ของเราจะรับประทานสิ่งต่างๆที่ชั้นหนึ่งที่จะให้อาหารบำรุงร่างกายแก่เรา ที่นั่นทุกสิ่งชั้นหนึ่ง เมื่อลูกเกิด อาหารและเครื่องดื่มของลูกจะบริสุทธิ์ ดังนั้นลูกควรเตรียมการที่จะไปสวรรค์เช่นนั้น ลูกต้องจดจำพ่อ พ่อมาและทำให้ลูกกระปรี้กระเปร่า ผู้คนเหล่านั้นใส่ต่อมของลิงเข้าไปในมนุษย์เพราะการเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาอ่อนเยาว์ เช่นเดียวกันกับที่พวกเขามีการปลูกถ่ายหัวใจ พ่อไม่ได้ให้หัวใจอีกดวงแก่ลูก ท่านมาและเปลี่ยนแปลงลูก ทั้งหมดนั้นคือวิทยาศาสตร์ พวกเขายังคงผลิตระเบิดฯลฯกันต่อไปเรื่อยๆ ทุกสิ่งเหล่านั้นจะทำลายโลก สติปัญญาของพวกเขาตโมประธาน พวกเขามีความสุขที่ชะตากรรมนั้นถูกสร้างขึ้น ระเบิดจะต้องมีการทำขึ้นมาอย่างแน่นอน ในคัมภีร์มีการเขียนว่าขีปนาวุธปรากฏออกมาจากท้องของเขาและสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้น เวลานี้พ่อได้อธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สอนราชาโยคะแก่ลูก สิ่งนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า ด้วยการรับฟังสิ่งนั้น สภาพของลูกก็จะกลายเป็นเช่นนั้น เวลานี้พ่อกำลังบอกเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง เรื่องราวของดวงตาที่สามและเรื่องของความเป็นอมตะแก่ลูก ลูกได้มาซึ่งสถานภาพนั้นด้วยการศึกษาเล่าเรียนนี้ อย่างไรก็ตามไม่มีศรีกฤษณะ ฯลฯ เหมือนกับที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าศรีกฤษณะควงกงจักรและฆ่าทุกคนด้วยกงจักรนั้น พ่อเพียงแต่สอนราชาโยคะแก่ลูกและชำระลูกให้บริสุทธิ์ พ่อทำให้ลูกไปเป็นผู้ที่ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง พวกเขาได้แสดงศรีกฤษณะพร้อมกับกงจักร เขาจะควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองได้อย่างไร? นี่ไม่ใช่เรื่องของเวทย์มนต์ ทั้งหมดนั้นคือการประณาม สิ่งนั้นดำเนินต่อเนื่องไปเป็นเวลาครึ่งวงจร ละครนี้น่าอัศจรรย์มาก เวลานี้เป็นสภาพของการปลดเกษียณของทุกคนทั้งวัยเยาว์และแก่ชรา เวลานี้เราต้องกลับบ้านและดังนั้นเราต้องจดจำพ่อ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่ควรจะจดจำ เมื่อลูกมีสภาพเช่นนั้นเท่านั้นที่ลูกจะได้มาซึ่งสถานภาพที่สูง ลูกควรถามหัวใจของลูกว่าทะเบียนประวัติของฉัน OK มากเท่าใด? ลูกสามารถบอกได้จากทะเบียนประวัติเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกว่าลูกศึกษาเป็นประจำหรือไม่ บางคนแม้กระทั่งพูดโกหก พ่อพูดว่า จงบอกความจริง หากลูกไม่บอก ทะเบียนประวัติของลูกจะเสียหาย ลูกสัญญากับพระเจ้าว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ดังนั้นหากลูกผิดสัญญานั้น สภาพของลูกจะกลายเป็นเช่นไร? หากลูกตกลงไปในกิเลส การละเล่นทั้งหมดจะสิ้นสุดลง ศัตรูตัวแรกคือสำนึกที่เป็นร่างต่อมาคือตัณหาราคะแล้วก็ความโกรธ ทัศนคติของคนกลับมาไม่บริสุทธิ์เมื่อมีสำนึกที่เป็นร่าง เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ผู้นี้คืออรชุน เขาคือดวงวิญญาณศรีกฤษณะด้วยเช่นกัน ชื่อของผู้ที่เขาเข้ามาถูกเปลี่ยนแปลง ชื่อของเขาไม่ใช่อรชุน ผู้คนพูดว่าต้นไม้ฯลฯ นี้เป็นจินตนาการของลูกทั้งหมด ไม่ว่าลูกจะจินตนาการอะไรลูกจะมองเห็นสิ่งนั้นในบางประเด็น ลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมากที่ลูกจะไปสวรรค์และกลายเป็นเด็กเล็กๆอีกครั้ง ในเวลานั้น นาม รูป ดินแดนและเวลาฯลฯ ของลูกจะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด นี่คือละครที่ไม่มีขีดจำกัด สิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้น แล้วเหตุใดเราต้องวิตกกังวล? เวลานี้ลูกๆ มีความลับของละครในสติปัญญาของลูก ไม่มีใครนอกจากลูกบราห์มินที่รู้สิ่งเหล่านี้ ในเวลานี้ผู้คนในโลกเป็นผู้กราบไหว้บูชา ที่ใดมีผู้กราบไหว้บูชา ที่นั่นไม่สามารถมีแม้แต่บุคคลเดียวที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ผู้ที่มีค่าแก่การกราบไหว้บูชาคงอยู่ในยุคทองและยุคเงิน ในยุคเหล็กมีผู้กราบไหว้บูชา ดังนั้นลูกจะสามารถเรียกตนเองว่ามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาได้อย่างไร? เพียงเหล่าเทพเท่านั้นที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา มนุษย์คือผู้ที่กราบไหว้บูชา พ่ออธิบายสิ่งหลักว่า หากลูกต้องการกลับมาบริสุทธิ์ จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าใครจะทำความเพียรพยายามตามละครมากเท่าใด เขาก็จะทำความเพียรพยายามมากตามนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เก็บทะเบียนประวัติวิธีการศึกษาเล่าเรียนของลูก มองดูชาร์ทของลูกว่า ฉันมีสายตาของความเป็นพี่น้องมากเท่าไหร่ ธรรมชาติของฉันกลับมาสูงส่งหรือไม่

2. ควบคุมลิ้นของลูกอย่างมาก(รสชาติและอาหาร) ควรคงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกกำลังกลายเป็นเทพและดังนั้นลูกต้องใส่ใจอย่างมากกับอาหารและเครื่องดื่มของลูก ต่อมรับรสของลูกไม่ควรทำให้เกิดความซุกซน ลูกต้องทำตามแม่และพ่อ

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณพิเศษและประกาศสิทธิทั้งหมดโดยการตระหนักรู้ถึงพ่อด้วยพลังของการแยกแยะ

บัพดาดาเห็นคุณสมบัติพิเศษของลูกทุกคน แม้ว่าพวกเขาอาจจะยังไม่กลับมาสมบูรณ์พร้อมและเป็นผู้เพียรพยายาม แต่ก็ไม่มีแม้กระทั่งลูกคนเดียวที่ไม่มีแม้แต่คุณสมบัติพิเศษเดียว คุณสมบัติพิเศษที่สุดที่ลูกแต่ละคนมีคือลูกอยู่ในรายชื่อของหนึ่งกำมือจากหลายๆล้าน จากการตระหนักรู้ถึงพ่อและพูดว่า บาบาของฉัน และประกาศสิทธิ์ทั้งหมดเป็นคุณสมบัติพิเศษของสติปัญญาที่มีพลังของการแยกแยะ พลังที่สูงส่งนี้ทำให้ลูกเป็นดวงวิญญาณพิเศษ

คติพจน์:
ปากกาที่ลูกสามารถวาดเส้นโชคที่สูงส่งคือการกระทำที่สูงส่งของลูก ดังนั้นสร้างโชคมากเท่าที่ลูกต้องการ