20.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ลูกต้องทำงานรับใช้ทางจิตที่แท้จริงด้วยร่างกาย, จิตใจและสมบัติของลูก บารัตจะกลายเป็นยุคทองได้ด้วยการทำงานรับใช้ทางจิตเท่านั้น

คำถาม:
ลูกควรจดจำสิ่งใดอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะอยู่อย่างไร้กังวล? เมื่อใดที่ลูกจะสามารถอยู่อย่างไร้กังวล?

คำตอบ:
เพื่อที่จะอยู่อย่างไร้กังวล จดจำเสมอว่าละครนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตามละครนั้นถูกต้องแม่นยำอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ลูกๆไม่สามารถอยู่อย่างไร้กังวลในเวลานี้ เมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก ลูกจะไร้กังวล สำหรับสิ่งนี้ต้องการโยคะที่ดีมาก ลูกๆโยคีและญานีไม่สามารถอยู่อย่างซ่อนเร้น

โอมชานติ
ผู้ชำระให้บริสุทธิ์, พระเจ้าชีวาพูด พ่อได้อธิบายว่าไม่มีผู้ที่มีร่างกายใดสามารถถูกเรียกว่าพระเจ้า ผู้คนรู้ด้วยเช่นกันว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์สามารถเป็นพระเจ้าเท่านั้น ศรีกฤษณะไม่สามารถถูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้คนที่ยากจนสับสนอย่างมาก เมื่อเส้นด้ายในบารัตพันกันยุ่งเหยิงเท่านั้นที่ชีพบาบาต้องมา ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถคลายให้หายยุ่งได้ ท่านผู้เดียวคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์, ชีพบาบา เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ และนั้นเช่นกันตามลำดับกันไป, ตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ แม้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี่และลูกรับฟังทุกวัน แต่ลูกไม่ได้ตระหนักว่าลูกกำลังนั่งกับชีพบาบา ที่ท่านปรากฏอยู่ในผู้นี้ กำลังสอนเรา ชำระเราให้บริสุทธิ์ และบอกวิธีการเหล่านี้แก่เรา ลูกกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง ลูกได้รับความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้าง ลูกเอาชนะตัณหาราคะและกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ดังนั้น พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านคือผู้สร้างของสิ่งสร้างใหม่ด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกเพียรพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งอาณาจักรที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกแต่ละคนเข้าใจว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของลูกจากชีพบาบา แม้กระทั่งสิ่งนี้ก็ไม่ได้เข้าใจกันอย่างถูกต้องแม่นยำ บางคนรู้สิ่งนี้เล็กน้อยและบางคนไม่รู้สิ่งนี้เลย ชีพบาบาพูดว่า พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ หากใครมาและถามพ่อ พ่อสามารถให้คำแนะนำของพ่อแก่เขา พ่อได้ให้คำแนะนำของพ่อแก่ลูกด้วยเช่นกัน ชีพบาบาพูดว่า พ่อเข้ามาในร่างที่ธรรมดา ร่างกายนี้ธรรมดา ท่านกำลังยืนอยู่บนยอดสุดของต้นไม้ ถูกแสดงให้เห็นว่าท่านกำลังยืนอยู่ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์และกำลังทำทาปาเซียอยู่ด้านล่าง ชีพบาบาสอนผู้นี้ถึงวิธีที่จะทำทาปาเซียด้วยเช่นกัน ชีพบาบากำลังสอนราชาโยคะ เบื้องล่างคืออดิเทพและบนยอดสุดคืออดินาถ (ผู้เป็นเจ้า) ลูกสามารถอธิบายว่า เราบราห์มินเป็นลูกๆของชีพบาบา พวกท่านเป็นลูกของชีพบาบาเช่นกัน, แต่พวกท่านไม่รู้สิ่งนี้ พระเจ้าคือผู้เดียวและที่เหลือทั้งหมดคือพี่น้อง พ่อพูดว่า พ่อสอนลูกของพ่อเท่านั้น พ่อสอนและทำให้ผู้ที่ตระหนักรู้จักพ่อกลายเป็นเทพ บารัตเองเคยเป็นสวรรค์และเวลานี้เป็นนรก เพียงผู้ที่เอาชนะตัณหาราคะเท่านั้นที่จะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก พ่อกำลังก่อตั้งโลกที่เป็นทอง บารัตเคยอยู่ในยุคทองและแล้วก็เข้าไปสู่ยุคเหล็กหลายครั้ง ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ไม่มีใครรู้จักผู้สร้างหรือตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง พ่อเต็มไปด้วยความรู้ นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก พ่อเข้ามาในร่างที่ธรรมดาของผู้นี้และให้ความรู้แก่ลูก เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ด้วยการเอาชนะกิเลสเหล่านั้น ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ลูกทั้งหมดกำลังเพียรพยายาม ลูกกำลังทำงานรับใช้ทางจิต ไม่ใช่งานรับใช้ทางร่าง ด้วยร่างกาย จิตใจและสมบัติของลูก นี่ถูกเรียกว่าความรู้ทางจิต นี่ไม่ใช่ความเลื่อมใสศรัทธา ยุคสำหรับความเลื่อมใสศรัทธาคือยุคทองแดงและยุคเหล็ก ยุคเหล่านั้นถูกเรียกว่ากลางคืนของบราห์มาด้วยเช่นกัน ในขณะที่ยุคทองและยุคเงินถูกเรียกว่ากลางวันของบราห์มา หากบางคนผู้ที่สอนกีตะมา ลูกควรอธิบายแก่เขาว่ามีความผิดพลาดในกีตะ ใครพูดกีตะ? ใครสอนราชาโยคะ? ใครพูดว่าด้วยการเอาชนะตัณหาราคะลูกกลายเป็นผู้เอาชนะโลก? ลักษมีและนารายณ์นี้กลายเป็นผู้เอาชนะโลกใช่ไหม? ท่านนั่งและอธิบายแก่พวกเขาถึงความลับของ 84 ชาติเกิดของเขา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม พวกเขาต้องมาที่นี่เพื่อรับความรู้ พ่อสอนลูกๆ แต่ในบรรดาลูกเช่นกันที่บางคนไม่เข้าใจอย่างมาก และเหตุนี้เองจึงมีการจดจำว่า กำมือเดียวจากหลายพันล้าน บางคนรู้จักเพียงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นว่าพ่อคือใครและพ่อเป็นอะไร ลูกต้องรู้จักพ่อและจดจำท่านอย่างถูกต้องแม่นยำ เหตุใดลูกจึงไม่จดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอ? ลูกพูดว่า บาบา, ฉันลืมที่จะจดจำท่าน โอ้! ลูกไม่สามารถจดจำบาบาหรือ? ในความเป็นจริงแล้ว พ่อเขาใจว่านี่คือบางสิ่งที่ต้องใช้ความเพียรพยายาม ถึงกระนั้นก็ตาม ท่านเฝ้าแต่กระตุ้นลูกให้มีความเพียรพยายาม โอ้! ลูกลืมพ่อผู้ที่พาลูกไปสู่มหาสมุทรแห่งน้ำนมและทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก! มายาจะทำให้ลูกลืมอย่างแน่นอน สิ่งนี้จะใช้เวลา ไม่ใช่ว่า เพราะมายาจะทำให้ลูกลืมอย่างแน่นอน ลูกจึงสามารถนั่งที่นั่นอย่างสบาย ไม่เลย, ลูกต้องเพียรพยายามอย่างแน่นอน ลูกต้องเอาชนะตัณหาราคะ จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง เช่นที่พ่อพูดกับลูกว่า ลูก ในทำนองเดียวกัน แม้ว่าผู้พิพากษาสูงที่สุดมา พ่อก็จะพูดว่า ลูก กับเขาเช่นกัน เพราะพ่อคือพระเจ้า, ผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด พ่อผู้เดียวสอนการศึกษาที่สูงสุดแก่ลูกเพื่อทำให้ลูกสามารถได้รับสถานภาพเจ้าชายและเจ้าหญิง พ่อพูดว่าพ่อกำลังสอนผู้นี้ และแล้วผู้นี้ก็กลายเป็นศรีกฤษณะ บราห์มาและสรัสวตีก็กลายเป็นลักษมีและนารายณ์ หนทางครอบครัวนี้ดำเนินไป ผู้ที่อยู่ในหนทางของสันโดษไม่สามารถสอนราชาโยคะได้ จำเป็นต้องมีทั้งราชาและราชินีนั้น ผู้คนเหล่านั้นไปต่างแดนและพูดว่าพวกเขากำลังสอนราชาโยคะ อย่างไรก็ตาม พวกเขาพูดว่าความสุขเป็นเช่นมูลกา ดังนั้นพวกเขาสามารถสอนราชาโยคะได้อย่างไร? ดังนั้นลูกควรมีความกระตือรือร้นนั้น อย่างไรก็ตามลูกๆยังเยาว์วัย พวกเขายังไม่ได้กลายเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาต้องการความกล้าหาญสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ พ่อบอกลูกว่า นี่คือชุมนุมของราวัน ลูกเรียกหา โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ดังนั้น นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์หรือโลกที่บริสุทธิ์? ลูกเข้าใจว่าลูกคือชาวนรก นี่คือชุมนุมของเทพหรือไม่? นี่คืออาณาจักรของรามหรือไม่? ลูกไม่ได้เป็นของอาณาจักรของราวันใช่ไหม? เวลานี้ทุกคนอยู่ในอาณาจักรของราวันมีสติปัญญาที่เป็นเช่นปีศาจ เวลานี้ใครจะทำให้สติปัญญาที่เป็นเช่นปีศาจนั้นสูงส่ง? ถามสัก 45 คำถามที่จะทำให้ผู้คนได้คิด เป็นหน้าที่ของลูกที่จะให้คำแนะนำของพ่อ ต้นไม้ค่อยๆเติบโตทีละนิดและแล้วก็จะมีการขยายตัวอย่างมาก มายาเช่นกันทำให้ลูกหมุนและกระทุ้งลูกล้มลงอย่างสิ้นเชิง ผู้คนมากมายตายในการชกมวยและผู้คนมากมายตายที่นี่เช่นกัน พวกเขาตกเข้าไปสู่กิเลสและตาย และแล้วพวกเขาต้องเพียรพยายามตั้งแต่ตอนเริ่มต้น กิเลสฆ่าเขาอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าสนิมใดก็ตามที่พวกเขาได้ขจัดออกไปด้วยการกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ รายได้ทั้งหมดนั้นก็สูญสิ้นไป และแล้วพวกเขาต้องเพียรพยายามใหม่ ลูกไม่สามารถพูดได้ว่าลูกต้องไม่อนุญาตให้บางคนมา ไม่เลย, ลูกต้องอธิบายแก่ผู้นั้นว่า ทุกสิ่งที่ท่านหามาได้ด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงและการศึกษานั้นถูกทำลาย พวกเขาตกลงมาต่ำมาก หากลูกเฝ้าแต่ตกลงมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกจะได้รับการบอกให้ออกไป ลูกได้รับการทดลองครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง ลูกได้รับการให้อภัยสองครั้งและแล้วก็กลายเป็นกรณีที่สิ้นหวัง พวกเขาจะไปที่นั่น แต่อยู่ในชั้นที่สกปรก นี่เป็นการกล่าวเปรียบเทียบ ผู้ที่ได้รับสถานภาพที่ต่ำอย่างสิ้นเชิงกล่าวได้ว่าอยู่ในชั้นที่สกปรก มีสาวใช้ คนรับใช้ สัปเหร่อ และสาวใช้คนรับใช้ของปวงประชาด้วยเช่นกัน พ่อรู้ว่าท่านกำลังสอนลูก ท่านสอนลูกทุก 5000 ปี ผู้คนเหล่านั้นพูดถึงหลายแสนปี เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป พวกเขาจะเริ่มพูดว่า นี่คือเรื่องราวของ 5000 ปีอย่างแท้จริง เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถคงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง แต่ละวันก็จะเฝ้าแต่สายเกินไป มีการจดจำว่า เวลามากมายได้ผ่านไปและเหลือเวลาเล็กน้อย ประเด็นเหล่านั้นทั้งหมดอ้างถึงเวลานี้ มีเวลาเหลือเล็กน้อยที่จะกลับมาบริสุทธิ์ สงครามแค่อยู่เบื้องหน้า ถามหัวใจของลูกว่า ฉันอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงหรือไม่? เมื่อผู้คนใหม่มา ลูกควรทำให้พวกเขากรอกลงในแบบฟอร์มอย่างแน่นอน เมื่อพวกเขากรอกแบบฟอร์มแล้วเท่านั้นลูกจึงจะสามารถอธิบายแก่พวกเขาได้ หากบางคนไม่ต้องการเข้าใจ เขาจะเขียนอะไรลงในแบบฟอร์ม? ผู้คนมากมายมาที่นี่เช่นนั้น บอกเขาว่า ลูกเรียกหาพ่อ โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ดังนั้น นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน เหตุนี้เองลูกจึงเรียกหา โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมาและทำให้เราบริสุทธิ์! บางคนกลายเป็นสิ่งนี้และบางคนไม่ บาบาได้รับจดหมายมากมาย ลูกทั้งหมดเขียนว่า ชีพบาบา ในการดูแลของบราห์มา (c/o Brahma) ชีพบาบาพูดด้วยเช่นกันว่า พ่อเข้ามาในร่างที่ธรรมดา พ่อบอกเขาถึงเรื่องราว 84 ชาติเกิดของเขา ไม่มีมนุษย์คนอื่นที่รู้ถึงตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง ในเวลานี้พ่อได้บอกลูกแล้ว บาบามีรูปภาพเหล่านี้ฯลฯ ที่ถูกทำขึ้นจากการให้นิมิตที่สูงส่งแก่ลูก บาบากำลังสอนลูกดวงวิญญาณเท่านั้น ดวงวิญญาณกลับมาปราศจากร่างอย่างเร็ว ลูกต้องพิจารณาว่าตนเองแยกจากร่างกายนั้น บาบาพูดว่า ลูกๆ ขอให้ลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ! ขอให้ลูกปราศจากร่าง! พ่อกำลังสอนลูกดวงวิญญาณ นี่คือการพบปะของดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณสูงสุด สิ่งนี้ถูกเรียกว่าการพบปะของยุคบรรจบพบกัน น้ำของแม่น้ำคงคาไม่ได้ชำระใครให้บริสุทธิ์ ผู้รู้, ผู้เคร่งศาสนา ฤาษีและมุนีฯลฯ ทั้งหมดไปอาบในแม่น้ำคงคา แม่น้ำคงคาจะเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? พระเจ้าพูด ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยการเอาชนะสิ่งนี้, ลูกจะกลายเป็นนายของโลก ไม่ทั้งแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรพูดสิ่งนี้ พ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้กำลังอธิบายแก่ลูก เพื่อที่จะเอาชนะตัณหาราคะนั้น จงจดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง อย่าเป็นเหตุของความทุกข์แก่ใคร ความทุกข์อันดับหนึ่งคือการใช้ดาบของตัณหาราคะ สิ่งนั้นเป็นเหตุที่ทำให้ลูกมีความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตลอดจนตอนกลางจนถึงตอนจบ สิ่งนั้นไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์ ไม่มีใครไม่บริสุทธิ์ที่นั่น เช่นที่ลูกประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรด้วยพลังของโยคะ ดังนั้นเด็กก็ถือกำเนิดมาด้วยพลังของโยคะ อาณาจักรของราวันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น ผู้คนเผาหุ่นจำลองของราวัน แต่ลูกไม่รู้ว่าลูกเริ่มเผาราวันเมื่อใด ราวันไม่ได้คงอยู่ในอาณาจักรของราม พ่อกำลังนั่งที่นี่และอธิบายเรื่องราวเหล่านี้แก่ลูกที่ต้องเข้าใจ ท่านอธิบายอย่างดีมาก แต่ตามที่ลูกแต่ละคนได้ศึกษามามากเท่าใดในทุกๆวงจร ดังนั้นลูกจะศึกษาในเวลานี้ ทุกสิ่งสามารถรู้ได้จากความเพียรพยายามที่ลูกทำ มีวิชาของงานรับใช้ทางร่างด้วยเช่นกัน หากลูกไม่สามารถรับใช้ด้วยจิตใจ และแล้วจงรับใช้ด้วยคำพูดและการกระทำ เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างยิ่งที่จะรับใช้ด้วยคำพูด ก่อนอื่นใดคืองานรับใช้ด้วยจิตใจ นั่นคือ มานมานะบาฟ คงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณแล้วจดจำพ่อ รับคำสอนจากพ่อ มีผู้คนมากมายที่ไม่สามารถจดจำพ่อ ลูกจะไม่พูดว่าพวกเขาไม่สามารถจดจำความรู้นี้ พวกเขาไม่สามารถจดจำผู้เดียวได้อย่างสม่ำเสมอ ลูกจะได้รับพลังได้อย่างไรหากลูกไม่จดจำท่าน? พ่อคือผู้ทรงพลังอำนาจ ด้วยการจดจำท่าน ลูกจะได้รับพลัง สิ่งนี้ถูกเรียกว่าพละกำลัง หากบางคนทำงานรับใช้ที่ดีด้วยการกระทำ เขาก็สามารถได้รับสถานภาพที่ดี หากลูกไม่รับใช้ด้วยการกระทำ ลูกจะได้รับสถานภาพใด? มีวิชาต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือประเด็นที่แฝงตัวและต้องเป็นที่เข้าใจ ผู้คนเหล่านั้นพูดถึงโยคะ แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในอำนาจการปกครองโลกด้วยการมีโยคะ ไม่มีใครรู้ว่าเด็กถือกำเนิดที่นั่นด้วยพลังของโยคะ สิ่งนี้ได้อธิบายแก่ลูก แต่ถึงกระนั้นก็ตาม หลังจากครึ่งวงจร ลูกก็กลายเป็นทาสของมายา มายาไม่ได้ปล่อยลูกไว้ตามลำพังแม้กระทั่งเวลานี้ เวลานี้ลูกต้องกลายเป็นทาสของชีพบาบา อย่ากลายเป็นทาสสำหรับผู้ที่มีร่างกาย ในเวลานี้ที่ลูกถูกเรียกว่าพี่น้องหญิงชายเพื่อที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ และแล้วลูกต้องไปเหนือสิ่งนั้นเช่นกัน ลูกต้องพิจารณาว่าตนเองว่าเป็นพี่น้องเพศชาย(brothers) ไม่ควรมีแม้กระทั่งสายตาของพี่น้องหญิงชาย(brother & sister) ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตามละครนั้นถูกต้องแม่นยำอย่างสมบูรณ์ ละครนั้นถูกต้องแม่นยำมาก พ่อเป็นอิสระจากความกังวล ผู้นี้จะมีความกังวลบ้างอย่างแน่นอน เมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกเท่านั้นที่ลูกจะอยู่อย่างไร้กังวล จนกระทั่งเวลานั้น บางสิ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีโยคะที่ดีมาก เวลานี้บาบากำลังเน้นโยคะ เกี่ยวกับสิ่งนี้ที่ลูกๆพูดว่าลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่ออธิบายว่า ลูกลืมพ่อ ผู้ที่ให้สมบัติที่มีค่ามากมายแก่ลูก! พ่อรู้ว่าใครมีความรู้และใครไม่มี ดวงวิญญาณที่มีความรู้ไม่เคยถูกซ่อนเร้น พวกเขาจะให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น, ประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดต้องเป็นที่เข้าใจ อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้พ่ายแพ้ในขณะที่ชกอยู่กับมายา อย่าเพียงแค่นั่งเฉยๆและหย่อนยานในความเพียรพยายาม มีความกล้าหาญและทำงานรับใช้

2. ละครนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นอย่าได้วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด เพื่อที่จะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก คงอยู่ในการจดจำระลึกถึงของพ่อ อย่ากลายเป็นทาสสำหรับผู้มีร่างกายใดๆ

พร:
ขอให้ลูกสัมผัสกับคุณสมบัติพิเศษของความพอใจในการทำงานรับใช้ตามศรีมัทและกลายเป็นตัวของความสำเร็จ

ไม่ว่าลูกจะทำงานรับใช้อะไร ไม่ว่านักเรียนจะมาหรือไม่ เพียงแค่อยู่อย่างพอใจกับตนเองเท่านั้น จงมีศรัทธาว่า ถ้าฉันอยู่อย่างพอใจ สาสน์นั้นจะได้ผลอย่างแน่นอน ดังนั้นอย่าได้เป็นทุกข์ หากจำนวนนักเรียนไม่เพิ่มขึ้น ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยมันก็สะสมไว้ในบัญชีของลูก และพวกเขาก็จะได้รับสาสน์นั้น หากลูกเองมีความพอใจ ค่าใช้จ่ายก็คุ้มค่า ลูกดำเนินงานตามศรีมัทและการเชื่อฟังศรีมัทจะกลายเป็นตัวของความสำเร็จด้วยเช่นกัน

คติพจน์:
ให้พลังแก่ดวงวิญญาณที่อ่อนแอและลูกจะได้รับพรจากพวกเขา