21.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พลังโยคะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในดาบของความรู้ เพราะเมื่อนั้นที่จะสามารถมีชัยชนะได้ เมื่อมีพลังโยคะในความรู้นี้ จะมีผลกระทบต่อผู้คนอย่างแน่นอน

คำถาม:
ลูกคือผู้นำสาส์นของพระเจ้า ลูกต้องให้สาส์นใดแก่ทั้งโลก?

คำตอบ:
ให้สาส์นแก่ทั้งโลกว่าพระเจ้าได้พูดไว้ว่า ลูกทั้งหมดต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ละทิ้งสำนึกที่เป็นร่าง จดจำฉัน พ่อของลูกและภาระของบาปบนศีรษะของลูกจะถูกขจัดออกไป ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว เพียงลูกที่อยู่อย่างสำรวจตรวจสอบตนเองเท่านั้นที่จะสามารถให้สาส์นนี้แก่ทุกคนได้

โอมชานติ
พ่อได้อธิบายแล้วว่าไม่มีมนุษย์คนใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งหรือผู้ที่มีลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นพระเจ้า ลูกๆรู้ว่าผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งนั้นอยู่ในยุคทองและผู้ที่มีลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจนั้นอยู่ในยุคเหล็ก เหตุนี้เองบาบาจึงได้ให้เขียนว่า ลูกเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งหรือเป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจ? ลูกนั้นเป็นยุคทองหรือยุคเหล็ก? สิ่งเหล่านี้ยากมากสำหรับผู้คนที่จะเข้าใจ ลูกสามารถอธิบายภาพบันไดได้เป็นอย่างดี ลูกธนูของความรู้ของลูกนั้นดีมาก แต่สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีพลัง เช่นเดียวกับที่ดาบมีพละกำลัง ดาบบางอันก็มีความคมมาก ดาบของกูรูโกบินห์ซิงค์นั้นถูกส่งไปยังต่างแดน พวกเขาได้นำดาบนั้นไปทั่ว พวกเขาเก็บดาบนั้นไว้อย่างสะอาดมาก ดาบบางอันมีราคาแค่สองไพซาเท่านั้น ดาบที่มีพลังจะมีความคมมาก ดาบเหล่านั้นมีราคาแพงมาก สิ่งนี้ก็เหมือนกับลูกๆ บางคนก็มีความรู้มากมายแต่พวกเขาขาดพลังโยคะ ผู้ที่ยากจนและอยู่ในบ่วงพันธะก็จดจำชีพบาบาอย่างมาก พวกเขาขาดความรู้แต่มีพลังโยคะมากมาย พวกเขากำลังจะกลับมาสโตประธานจากตโมประธาน มีการแสดงตัวอย่างของอรชุนและบิล บิลมีทักษะการยิงธนูมากกว่าอรชุน อรชุนหมายถึงผู้ที่อยู่ที่บ้านและรับฟังทุกวัน ผู้ที่อยู่ภายนอกนั้นได้กลายเป็นผู้ที่ฉลาดกว่า พวกเขาก้มลงเบื้องหน้าของผู้ที่มีความรู้ที่มีพลังนั้น สิ่งนี้กล่าวได้ว่าเป็นโชคชะตา เมื่อใครบางคนล้มเหลวหรือล้มละลายพวกเขาก็ประณามโชคชะตา พร้อมกับความรู้ พลังโยคะนั้นเป็นที่จำเป็นด้วยเช่นกัน หากไม่มีพลังนั้น ลูกก็จะเป็นเหมือนกับผู้ที่มีความรู้แต่ขาดพลัง ลูกๆเองก็รู้สึกเช่นนั้นด้วย บางคนก็รักสามีของพวกเขาและบางคนก็รักคนอื่น พวกเขาฉลาดมากในเรื่องของความรู้แต่พวกเขามีความขัดแย้งมากมายอยู่ภายใน ที่นี่ลูกต้องอยู่อย่างธรรมดาอย่างแท้จริง ในขณะที่มองเห็นทุกสิ่ง ให้เป็นราวกับว่าลูกไม่ได้เห็นสิ่งใด ลูกรักพ่อผู้เดียวเท่านั้น เหตุนี้เองจึงมีการจดจำว่า ให้มือของลูกทำงานและหัวใจของลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึง ขณะที่กำลังทำงานในสำนักงานของลูก ให้สติปัญญาของลูกจดจำว่าลูกคือดวงวิญญาณ พ่อได้ออกคำสั่งแล้วว่า เฝ้าแต่จดจำพ่อ ในหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน,ในขณะที่ทำงานของพวกเขา พวกเขาเฝ้าแต่จดจำเทพผู้เป็นที่รักพิเศษองค์ใดองค์หนึ่งของพวกเขา เหล่านั้นเป็นรูปบูชาที่ทำจากหิน รูปบูชาเหล่านั้นไม่มีดวงวิญญาณอยู่ในภายใน ลักษมีและนารายณ์ได้รับการกราบไหว้บูชาด้วยเช่นกัน พวกเขาก็เป็นรูปบูชาที่เป็นหินด้วย ถามพวกเขาว่า ดวงวิญญาณของรูปบูชาเหล่านั้นอยู่ที่ใด? เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพวกเขาอยู่ที่นี่พร้อมกับรูปและนามอย่างแน่นอน ด้วยพลังของโยคะเวลานี้ลูกกำลังจะกลับมาเป็นเทพที่บริสุทธิ์ ลูกมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกด้วยเช่นกัน ประการที่สองพ่ออธิบายว่า มหาสมุทรแห่งความรู้และคงคาแห่งความรู้คงอยู่ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้เท่านั้น ทั้งสองคงอยู่ในเวลาเดียวเท่านั้น มหาสมุทรแห่งความรู้มาในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดของวงจรเท่านั้น พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนคือมหาสมุทรแห่งความรู้ แน่นอนท่านต้องการร่างกายเพื่อที่ท่านจะสามารถพูดได้ อย่างไรก็ตามไม่มีเรื่องของน้ำ ลูกได้รับความรู้นี้ในยุคบรรจบพบกัน ที่เหลือทั้งหมดมีความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนในหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้แม้กระทั่งน้ำในแม่น้ำคงคา เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านมาเพียงครั้งเดียวเมื่อโลกเก่าต้องเปลี่ยนแปลง ลูกจำเป็นต้องมีสติปัญญาเพื่อที่จะสามารถอธิบายสิ่งนี้แก่ใครบางคนได้ ลูกต้องไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ในสันโดษเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเขียนลงไปเพื่อที่ผู้คนจะสามารถเข้าใจว่าเพียงชีวาเท่านั้นที่เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เมื่อท่านมาลูกๆ ของท่านผู้ที่กลายเป็นบราห์มากุมารและบราห์มากุมารีก็ซึมซับความรู้และกลายเป็นคงคาแห่งความรู้ มีคงคาแห่งความรู้มากมายที่ถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง เพียงพวกเขาเท่านั้นที่สามารถแสดงให้เห็นการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ด้วยการอาบน้ำ ความรู้คงอยู่ในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น ลูกต้องมีวิธีที่จะอธิบายสิ่งนี้ ลูกจำเป็นต้องมีการสำรวจตรวจสอบตนเองอย่างมาก ละทิ้งจิตสำนึกของร่างกายและพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ในเวลานี้ลูกจะพูดว่าลูกเป็นผู้ที่ทำความเพียรพยายาม ด้วยการจดจำพ่อ บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและแล้วสงครามก็จะเริ่มขึ้น ซึ่งก่อนเวลานั้นทุกคนควรจะได้รับสาส์นแล้ว เพียงชีพบาบาเท่านั้นที่ให้สาส์น พระเจ้าเรียกว่าเป็นผู้นำสาสน์ ลูกทำให้สาส์นนี้สามารถไปถึงทุกคนได้ นั่นคือ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและมีโยคะกับพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด และพ่อสัญญาว่าบาปของชาติแล้วชาติเล่าของลูกจะถูกตัดออกไป พ่อนั่งที่นี่และบอกสิ่งนี้แก่ลูกผ่านปากของบราห์มา คงคาที่เป็นน้ำจะอธิบายอะไรได้? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังอธิบายแก่ลูกที่ไม่มีขีดจำกัด ในยุคทองลูกเคยมั่งคั่งและรุ่งเรืองอย่างยิ่ง เวลานี้ลูกได้กลับมาไม่มีความสุขและยากจนข้นแค้น นี่คือประเด็นที่ไม่มีขีดจำกัด รูปภาพเหล่านั้นทั้งหมด ฯลฯ เป็นของหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธา เครื่องประกอบของหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาจะต้องถูกสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกัน การศึกษาคัมภีร์และการกราบไหว้บูชาคือความเลื่อมใสศรัทธาทั้งหมด พ่อไม่ได้สอนคัมภีร์ ฯลฯ แก่ลูก พ่อให้ความรู้แก่ลูกที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เวลานี้ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายไม่บริสุทธิ์ เวลานี้จดจำพ่อและลูกจะกลายเป็นเทพ ความผูกพันยึดมั่นของลูกต่อร่างกายของลูกและความสัมพันธ์เก่าทั้งหมดของลูกจะต้องจบสิ้น ลูกเคยร้องเพลง เมื่อท่านมาฉันจะไม่รับฟังใครอื่น ฉันจะมีทุกความสัมพันธ์กับท่านผู้เดียวเท่านั้นและฉันจะลืมผู้ที่มีร่างกายทั้งหมด เวลานี้พ่อกำลังเตือนลูกถึงสัญญาของลูก พ่อพูดว่า ด้วยการมีโยคะกับพ่อเท่านั้นที่บาปของลูกทั้งหมดจะได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก พร้อมกันกับราชา ปวงประชาก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกัน ราชาก็ต้องการสาวใช้และคนรับใช้ด้วยเช่นกัน พ่อเฝ้าแต่อธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่ลูก หากลูกไม่อยู่ในโยคะอย่างดี หากลูกไม่สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง แล้วลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้อย่างไร? ในบ้านมีการต่อสู้และทะเลาะเบาะแว้งเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง พ่อเขียนว่า เป็นเพราะลูกมีการต่อสู้และทะเลาะเบาะแว้งในบ้านของลูก จึงทำให้ความรู้ไม่คงอยู่ บาบาถามว่า ทั้งสามีและภรรยานั้นไปด้วยกันได้ดีหรือไม่? พฤติกรรมของลูกต้องดีมาก ไม่ควรจะมีร่องรอยของความโกรธแม้แต่น้อยนิดที่สุด เวลานี้มีความปั่นป่วนและความไม่สงบมากมายในโลก หากลูกบางคนนั้นฉลาดขึ้นในความรู้และโยคะแล้วผู้อื่นก็จะเริ่มจดจำบาบามากยิ่งขึ้นด้วย ลูกจะพัฒนาการฝึกฝนที่ดีมากของสิ่งนี้และสติปัญญาของลูกจะกลับมากว้างใหญ่และไม่มีขีดจำกัด บาบาไม่ชอบภาพเล็กๆ มากนัก ภาพทั้งหมดควรจะมีขนาดใหญ่ วางภาพเหล่านั้นไว้ด้านนอกในสถานที่หลัก เช่นเดียวกันกับที่พวกเขามีโปสเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับภาพยนตร์ ฯลฯ ทำรูปภาพที่ดีมากเพื่อที่ภาพเหล่านั้นจะไม่ถูกทำลาย ทำภาพของบันไดที่ใหญ่มากและวางไว้ในสถานที่ที่สายตาของทุกคนจะมองเห็น ใช้การทาสีที่ทนทานเช่นนั้นที่จะไม่มีการจางหายหรือเปียก นำภาพเหล่านี้ไปไว้ในสถานที่หลักๆ หรือหากมีนิทรรศการบางแห่งภาพหลัก 2-3 ภาพก็เพียงพอแล้ว ในความเป็นจริงลูกควรทำรูปภาพของวงจรนี้ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับกำแพง ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ผู้ชาย 8-10 คนแบกก็ตาม และแล้วใครก็ตามที่เห็นภาพนั้นจากระยะไกลจะสามารถมองเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจน ไม่มีศาสนามากมายในยุคทอง ศาสนาเหล่านั้นมาภายหลัง เริ่มแรกมีผู้คนจำนวนน้อยนิดในสวรรค์ ลูกสามารถอธิบายได้เป็นอย่างดีว่าเวลานี้คือนรกหรือสวรรค์ เฝ้าแต่อธิบายแก่ใครก็ตามที่มา ขอให้มีรูปภาพขนาดใหญ่ ดูซิว่าพวกเขาได้ทำรูปปั้นของพันดาวาสที่ใหญ่โตเช่นนั้นอย่างไร ลูกเป็นพันดาวาสเช่นกัน ชีพบาบานั้นสอนลูกในยุคบรรจบพบกัน ศรีกฤษณะเป็นเจ้าชายองค์แรกของยุคทอง ด้วยการอธิบายสิ่งนี้ลูกก่อตั้งอาณาจักรของลูก บางคนก็จากไปขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ในโรงเรียนเมื่อใครบางคนไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เขาก็จากไป ที่นี่เช่นกันมีผู้คนมากกมายที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนไป แล้วพวกเขาจะไม่ไปสู่สวรรค์หรือ? พ่อเป็นนายของโลกและหากพวกเขาได้ยินแม้เพียงสองคำจากพ่อ พวกเขาจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปหลายคนจะรับฟัง ทั้งอาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้นอย่างแท้จริงเช่นที่เคยเป็นในวงจรที่แล้ว ลูกๆเข้าใจว่าลูกนั้นเคยประกาศสิทธิ์และสูญเสียอาณาจักรมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ลูกเคยเป็นเช่นเพชรและเวลานี้ได้กลายเป็นเช่นเปลือกหอย บารัตเคยเป็นเช่นเพชร เกิดอะไรขึ้นกับบารัตในเวลานี้? จะเป็นบารัตเดียวกันใช่ไหม? ยุคบรรจบพบกันนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคที่เป็นสิริมงคลที่สุด มีมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดด้วยเช่นกัน ที่เหลือทั้งหมดนั้นตกต่ำ ผู้ที่เคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเวลานี้ได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา พวกเขาใช้ 84 ชาติเกิด ร่างกายเหล่านั้นได้จบสิ้นลงไปแล้วและดวงวิญญาณได้กลับมาตโมประธาน เมื่อพวกเขาสโตประธาน พวกเขาไม่ได้รับการกราบไหว้บูชา พวกเขาอยู่ในรูปที่มีชีวิต เวลานี้ลูกจดจำชีพบาบาในรูปที่มีชีวิต และแล้วเมื่อลูกกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาลูกก็จะกราบไหว้บูชาหิน เวลานี้บาบากำลังอยู่ในรูปที่มีชีวิต และแล้วลูกก็จะทำสัญลักษณ์ที่เป็นหินของท่านและกราบไหว้บูชาสิ่งนั้น ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นในอาณาจักรของราวัน พวกเขาเป็นดวงวิญญาณเดียวกันแต่พวกเขาก็ยังคงนำร่างกายที่แตกต่างกันมาใช้อยู่เรื่อยๆ ความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้นเมื่อลูกตกต่ำลงมา และแล้วบาบาก็มาและให้ความรู้แก่ลูกและกลางวันก็เริ่มขึ้น แล้วบราห์มินต่อมากลายเป็นเทพ ลูกจะไม่เรียกว่าเป็นเทพในเวลานี้ บราห์มาไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง บราห์มากำลังทำทาปาเซียที่นี่ ท่านเป็นมนุษย์เช่นกัน ชีพบาบานั้นเรียกว่าชีวาเท่านั้น แม้แต่ตอนที่ท่านอยู่ในร่างผู้นี้ท่านก็เรียกว่าเป็นชีวา ท่านไม่สามารถได้รับชื่ออื่นใดได้ ชีพบาบาเข้ามาในผู้นี้เท่านั้น ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านให้ความรู้แก่ลูกผ่านร่างของบราห์มา ดังนั้นต้องมีการทำรูปภาพด้วยความเข้าใจอย่างมาก การเขียนข้อความบนรูปภาพนั้นก็มีประโยชน์ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์คือมหาสมุทรที่เป็นน้ำหรือแม่น้ำที่เป็นน้ำ? หรือเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และคงคาแห่งความรู้ที่บราห์มากุมารและบราห์มากุมารีปรากฏออกมาจากท่าน? พ่อให้ความรู้แก่พวกเขาเท่านั้น ผู้ที่กลายเป็นบราห์มินโดยผ่านบราห์มาแล้วก็กลายเป็นเทพ ลูกต้องแสดงรูปภาพที่ใหญ่โตมากของสัญลักษณ์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายด้วยเช่นกัน นี่คือภาพหลัก บาบาอธิบายว่า ลูกๆ ที่แสนหวานลูกต้องทำให้สติปัญญาของลูกนั้นมีอารยธรรม เมื่อบาบาเห็นว่าใครมีสายตาของอาชญากรท่านก็รู้ว่าผู้นั้นไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ แทบจะไม่มีใครเข้าใจว่าเวลาลูกดวงวิญญาณกำลังจะกลายเป็นตรีกาลดาชิ ลูกนั้นโง่เขลามากที่ลูกหย่าขาดจากพ่อ ลูกๆเข้าใจว่าอาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้น ทั้งหมดเป็นที่ต้องการในอาณาจักรนั้น ในเวลาสุดท้ายลูกจะได้นิมิตของทุกสิ่ง สาวใช้และคนรับใช้ชั้นหนึ่งนั้นก็ถูกสร้างขึ้นด้วยเช่นกัน คนรับใช้ชั้นหนึ่งนั้นจะเลี้ยงดูกฤษณะ จะมีคนรับใช้ทุกประเภท มีผู้ที่ล้างจาน ผู้ที่เลี้ยงเขา ผู้ที่ทำความสะอาดทุกสิ่ง พวกเขาจะปรากฏออกมาจากที่นี่ อันดับแรกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ดีอย่างแน่นอน ลูกมีความรู้สึกนั้น บาบารู้สึกจากลูกบางคนว่าถึงแม้พวกเขาจะให้มุรลีอย่างดีมากพวกเขาก็ขาดโยคะ ผู้หญิงบางคนก็ไปล้ำหน้าสามีของพวกเธอ เมื่อใครบางคนอยู่ในความรู้ เขาหรือเธอก็จะพูดว่า บาบา อีกล้อหนึ่งนั้นไม่ถูกต้อง ลูกต้องเตือนกันและกัน นี่คือหนทางครอบครัว ผู้เป็นคู่กันจะต้องเหมาะสมกัน ลูกต้องทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันกับตัวลูกเอง ในเวลาสุดท้ายลูกจะแม้ลืมโลก ลูกเข้าใจว่าลูกเป็นหงส์และคนอื่นเป็นนกกระสา บางคนมีข้อบกพร่องหนึ่งและคนอื่นก็มีข้อบกพร่องอื่น มีการชักคะเย่อ เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก ลูกได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที โดยที่ไม่ได้จ่ายแม้แต่หนึ่งสตางค์ ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงสุดได้ ผู้ที่ยากจนก็เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ที่ดีมาก ลูกรู้ว่าใครที่มามือเปล่า ผู้ที่นำผู้คนมามากมายวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว ในขณะที่คนจนนั้นกำลังจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมาก อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในการที่จะเติมดาบของความรู้ด้วยพลังโยคะ ขณะที่ทำทุกสิ่งจงอยู่อย่างสำรวจตรวจสอบตนเองและฝึกฝน ฉันคือดวงวิญญาณ ฉันดวงวิญญาณได้รับคำสั่งของพ่อแล้วให้จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียว ตัดความผูกพันยึดมั่นของลูกจากร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างของลูก

2. ขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก จงเตือนกันและกัน กลายเป็นหงส์และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ขจัดร่องรอยของความโกรธใดก็ตาม ทำให้สติปัญญาของลูกนั้นมีอารยธรรม

พร:
ขอให้ลูกปราศจากร่างและไม่มีสำนึกรู้ของการทำสิ่งใดแต่เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางโดยการทำให้อวัยวะของร่างกายของลูกกระทำ (act)

เข้าไปในร่างกายของลูกเมื่อลูกต้องการและกลับมาปราศจากร่างเมื่อลูกต้องการ เมื่อต้องมีการกระทำ จงรับการค้ำจุนของอวัยวะทางร่างกายของลูก แต่อย่าลืมว่าเป็นลูกดวงวิญญาณที่กำลังใช้การค้ำจุนของร่างกายเพื่อทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น เช่นที่ลูกมีผู้อื่นทำบางสิ่งให้ลูก และ ลูกกับผู้อื่นแยกจากกัน ในทำนองเดียวกัน เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางและทำให้อวัยวะทางร่างกายของลูกมีการกระทำ และลูกจะกลับมาปราศจากร่างและไม่มีสำนึกรู้ของการทำสิ่งใด ขณะทำสิ่งใด ฝึกฝนการอยู่อย่างปราศจากร่างเป็นเวลาแม้หนึ่งหรือสองนาทีในระหว่างนั้น และลูกจะได้รับการช่วยเหลืออันมากมายในช่วงเวลาสุดท้าย

คติพจน์:
เพื่อที่จะกลายเป็นจักรพรรดิโลก กลายเป็นผู้ที่ให้กระแสพลังแก่โลก