23.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวานเก็บชาร์ทของลูกแล้วลูกจะสามารถบอกได้ว่าลูกกำลังก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลัง สำนึกที่เป็นร่างจะทำให้ลูกถอยหลังในขณะที่สภาพของสำนึกเป็นดวงวิญญาณทำให้ลูกก้าวไปข้างหน้า

คำถาม:
อะไรคือความแตกต่างหลักระหว่างดวงวิญญาณที่มาในตอนต้นยุคทองและดวงวิญญาณที่มาภายหลัง?

คำตอบ:
ดวงวิญญาณที่มาในตอนต้นปรารถนาความสุขเพราะศาสนาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของยุคทองคือศาสนาที่ให้ความสุขมากมาย ดวงวิญญาณที่มาภายหลังจะไม่รู้แม้กระทั่งวิธีการที่จะร้องขอความสุข พวกเขาจะร้องขอความสงบเท่านั้น แต่ละ ดวงวิญญาณได้รับมรดกของความสงบและความสุขจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด

โอมชานติ
พระเจ้าพูด เมื่อลูกพูดคำว่า "พระเจ้าพูด" ศรีกฤษณะไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของลูกๆ เพียงชีพบาบาเท่านั้นที่เข้ามาในสติปัญญาของลูก สิ่งหลักคือการให้คำแนะนำของพ่อเพราะลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อเท่านั้น ลูกจะไม่พูดว่าลูกคือสาวกของชีพบาบา ไม่เลย ลูกคือลูกๆของชีพบาบา คิดว่าตนเองเป็นลูกเสมอ ไม่มีใครอื่นรู้ว่าท่านเป็นพ่อ,ครูและกูรูด้วยเช่นกัน มีลูกๆ มากมายที่ลืมสิ่งนี้ ถึงแม้ว่าลูกจะจดจำสิ่งนี้ได้เป็นอย่างมากนั่นก็เป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ ลูกลืมบาบาแล้วลูกก็จดจำความสัมพันธ์ทางโลกของร่างกายของลูก ในความเป็นจริงทุกคนควรจะถูกขจัดออกไปจากสติปัญญาของลูก ควรจะมีการจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น ลูกพูดว่า "ท่านคือแม่และพ่อ" หากลูกจดจำคนอื่นก็จะไม่สามารถพูดได้ว่าลูกกำลังจะไปสู่การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ เมื่อลูกมีสำนึกที่เป็นร่างก็มีแต่ความตกต่ำเท่านั้น เมื่อลูกมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณก็เป็นการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกเฝ้าแต่ขึ้นและลงตลอดเวลา บางครั้งลูกก้าวไปข้างหน้าและบางครั้งลูกก็ก้าวถอยหลัง หลายคนกลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง เหตุนี้เองบาบาพูดเสมอว่า เก็บชาร์ทของลูกเพื่อที่ลูกจะสามารถบอกได้ว่าลูกกำลังก้าวหน้าหรือถอยหลัง ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการจดจำระลึกถึง ลูกเฝ้าแต่ขึ้นลง ขณะที่กำลังเคลื่อนไปพวกเขาก็กลับมาเหน็ดเหนื่อยและร้องเรียกหา บาบา สิ่งนี้เกิดขึ้น! ฉันลืมที่จะจดจำท่าน เมื่อลูกกลับมามีสำนึกที่เป็นร่างลูกก็ถอยหลัง ลูกจะเฝ้าแต่ทำบาปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอยู่เรื่อยๆ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการจดจำระลึกถึง ช่วงชีวิตของลูกเพิ่มขึ้นด้วยการจดจำระลึกถึงและเหตุนี้เองคำว่า โยคะ จึงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี วิชาของความรู้นั้นง่ายมาก มีลูกๆ มากมายที่ไม่มีความรู้หรือโยคะ สิ่งนี้เป็นเหตุของการสูญเสียอย่างมาก ผู้คนมากมายไม่สามารถทำความเพียรพยายามได้ ถึงอย่างไรสิ่งนี้ก็ตามลำดับกันไปในวิธีที่ลูกศึกษาเล่าเรียน เป็นเข้าใจได้จากการศึกษาของลูกที่ลูกรับใช้ผู้อื่นได้มากแค่ไหน ลูกต้องให้คำแนะนำของชีพบาบาแก่ทุกคน ลูกรู้ว่าลูกได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้เดียวเท่านั้น คนหลักคือแม่,พ่อและลูกๆ นี่คือครอบครัวของพระเจ้า สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใครว่าพวกเขาเป็นลูกของชีพบาบาและพวกเขาต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาจากท่าน ลูกเพียงแค่ต้องจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นและนั่นคือชีพบาบาที่ไม่มีตัวตน ให้คำแนะนำของท่านในลักษณะนี้ ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านจะสามารถอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันได้อย่างไร? ลูกจะได้รับมรดกของลูกจากท่านได้อย่างไร? ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร? ลูกจะไม่สามารถกลายเป็นเช่นนั้น พ่อบอกลูกซ้ำๆ ว่า

มานมานะบาฟ! จดจำพ่อ! ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนรู้จักกฤษณะเช่นกัน ผู้ที่มีมงกุฎขนนกยูงจะมาที่นี่ได้อย่างไร? นี่คือความรู้ที่สูงส่งมาก แน่นอนที่จะมีความยากลำบากบางอย่างในความรู้ที่สูงส่ง สิ่งนี้เรียกว่าความรู้ที่ง่ายดายด้วยเช่นกัน เป็นสิ่งที่ง่ายดายที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ เหตุใดลูกๆบางคนจึงคิดว่าเป็นสิ่งที่ยาก? เพราะพวกเขาไม่สามารถจดจำพ่อได้ บาบาได้บอกลูกๆ แล้วถึงความลับของการตกต่ำและการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ในเวลานี้ทั้งหมดกำลังเข้าไปสู่ความตกต่ำ การกำหนดของมนุษย์นำลูกไปสู่ความตกต่ำ ในขณะที่การกำหนดเหล่านี้เป็นของพระเจ้า เหตุนี้เองบาบาจึงได้ทำรูปภาพแสดงถึงความแตกต่าง มนุษย์แต่ละคนสามารถถามตนเองว่าเขาเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์ ไม่ได้เป็นยุคทองในเวลานี้ แต่ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งใด พวกเขาคิดว่ายุคทองนั้นเป็นจินตนาการ มีการกำหนดนับไม่ถ้วน มีการตกต่ำด้วยการกำหนดนับไม่ถ้วนนั้น มีการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ด้วยการกำหนดของผู้เดียว นี้คือคติพจน์ที่ดีมาก มนุษย์พามนุษย์ไปสู่ความตกต่ำ พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ดังนั้นลูกพูดคำพูดที่บริสุทธิ์เมื่อลูกพูดสิ่งนี้ ลูกร้องสรรเสริญพ่อ ท่านคือพ่อของทุกคนและท่านให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน พ่อได้อธิบายแก่ลูกๆ แล้วหลายต่อหลายครั้ง บอกพวกเขาว่า คุณนำคัมภีร์แห่ไปรอบๆในรถบรรทุกในตอนรุ่งเช้า แต่เวลานี้การสิ้นสุดของยุคเหล็กกำลังจะมาถึง พระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้เป็นพ่อทำให้เราสามารถที่จะได้มาซึ่งสถานภาพนี้ ลูกต้องเพียรพยายามที่จะอธิบาย ลูกสามารถที่จะโปรยแผ่นพับจากเครื่องบินด้วยเช่นกัน เราร้องสรรเสริญพ่อผู้เดียวเท่านั้น ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์กับทุกคน พ่อพูดว่า ลูกๆ พ่อให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ลูก ดังนั้นแล้วใครพาลูกไปสู่การตกต่ำ? มีคำกล่าวว่า มีสวรรค์เป็นเวลาครึ่งวงจรแล้วก็มีนรกเป็นเวลาครึ่งวงจร อาณาจักรของราวันหมายถึงอาณาจักรที่เป็นเช่นปีศาจที่ซึ่งลูกเฝ้าแต่ตกลงมาด้วยการทำตามการกำหนดที่ผิดๆของราวัน พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์คือพ่อผู้เดียวเท่านั้นและพวกเรากำลังจะกลายเป็นนายของโลกด้วยพ่อ ลูกต้องขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกจากร่างกายของลูกด้วยเช่นกัน หากหงส์และนกกระสาอยู่ด้วยกันความผูกพันยึดมั่นจะขจัดออกไปได้อย่างไร? ต้องมีการพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมของแต่ละคน หากลูกมีความกล้าหาญและลูกสามารถที่จะทำทุกสิ่งเพื่อหาเลี้ยงชีพของตนเอง เหตุใดลูกถึงข้องแวะอยู่กับความซับซ้อนมากมาย? กระเพาะนั้นไม่ได้ร้องขอมากนัก เพียงแค่รับประทานจาปาตีสองแผ่นแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล ถึงอย่างไรก็ตามลูกต้องสัญญากับตนเองว่าลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่บาปทั้งหมดของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกไม่สามารถทำธุรกิจของลูก หากลูกไม่ทำธุรกิจลูกจะได้รับเงินจากที่ไหน? ลูกจะไม่ร้องขอเพื่อสิ่งใด นี่คือบ้านของลูกและลูกรับประทานจากคลังสมบัติที่มีค่าของชีพบาบา หากลูกไม่ทำงานรับใช้และรับประทานโดยที่ไม่มีสิ่งใดเลย นั่นก็เหมือนกับการมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่ลูกได้ร้องขอมา และแล้วลูกก็จะต้องรับใช้เป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ทุกคนอยู่ที่นี่และที่นั่นเช่นกัน, จากราชาถึงยาจก แต่ที่นั่นมีความสุขที่สม่ำเสมอ ในขณะที่นี่เป็นความทุกข์ที่เสมอ พวกเขาทั้งหมดมีตำแหน่งของตนเอง ลูกต้องมีโยคะอย่างเต็มที่กับพ่อและทำงานรับใช้ด้วยเช่นกัน ลูกต้องถามหัวใจของตนเองว่า ฉันทำงานรับใช้ยักยะมากเพียงใด? มีคำกล่าวว่า บัญชีทั้งหมดอยู่กับพระเจ้าแล้ว ลูกเพียงแค่ต้องสังเกตการณ์อย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพใดด้วยการมีการกระทำประเภทนั้น ลูกสามารถเข้าใจว่าด้วยการทำตามศรีมัทลูกได้รับสถานภาพที่สูงเช่นนั้น และด้วยการไม่ทำตามศรีมัทสถานภาพของลูกก็ลดลงอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องเป็นที่เข้าใจ เมื่อคนของศาสนาใดก็ตามมาหาลูกที่นิทรรศการให้บอกเขาว่า ท่านจะได้รับมรดกของความสงบและความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นคือผู้ประทานความสงบ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ประทานความสงบ เวลานี้สัญลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตจะไม่ให้ความสงบแก่ลูก พ่อพูดว่า ศาสนาดั้งเดิมของลูกคือความสงบ ลูกปรารถนาที่จะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ลูกพูดว่า ชีพบาบาให้ความสงบแก่พวกเราเถิด! แล้วเหตุใดพ่อจึงจะไม่ให้เล่า? พ่อจะไม่ให้มรดกแก่ลูกๆหรือ? ลูกพูดว่า ชีพบาบาให้ความสุขแก่เราเถิด ท่านคือผู้เดียวที่ก่อตั้งสวรรค์แล้วเหตุใดท่านถึงจะไม่ให้ความสุขแก่ลูก? หากลูกไม่จดจำท่านและไม่ร้องขอสิ่งใดจากท่าน ท่านจะให้อะไรแก่ลูก? บาบาผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความสงบ ลูกต้องการความสุขและดังนั้นพ่อพูดว่า ลูกต้องไปสู่ความสุขหลังจากได้รับความสงบ ผู้ที่มาก่อนจะได้รับความสุข ผู้ที่มาภายหลังจะไม่รู้แม้กระทั่งจะร้องขอความสุขอย่างไร พวกเขาจะร้องขอการหลุดพ้นเท่านั้น ก่อนอื่นใดทุกคนจะไปสู่การหลุดพ้น ที่นั่นจะไม่มีความทุกข์ใดๆ เลย ลูกรู้ว่าลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้นและแล้วก็ไปสู่การหลุดพ้นในชีวิตและที่เหลือทั้งหมดจะอยู่ในการหลุดพ้น สิ่งนี้เรียกว่าเป็นเวลาของการสะสาง บัญชีกรรมของทุกคนจะได้รับการสะสาง แม้กระทั่งสัตว์ก็มีบัญชีกรรม สัตว์บางตัวก็อยู่กับราชาและพวกมันก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมาก แม้กระทั่งม้าแข่งก็จะได้รับการดูแลอย่างดีมาก เพราะหากม้านั้นวิ่งเร็วก็จะนำรายได้ที่ดีมาให้ นายของมันก็จะรักมันอย่างแน่นอน สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครด้วย ไม่มีการแข่งขันใดที่นั่น พวกเขาเริ่มต้นภายหลัง ทั้งหมดนี้คือละครที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เวลานี้ลูกรู้ถึงตอนเริ่ม,ตอนกลางและตอนจบของละครด้วยเช่นกัน ในตอนเริ่มต้นจะมีผู้คนน้อยมาก เราจะเฝ้าแต่ปกครองโลก ลูกแต่ละคนสามารถเข้าใจได้ว่าลูกสามารถกลายเป็นสิ่งนี้หรือไม่ ฉันนำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นมากมายหรือไม่? ลูกต้องทำความเพียรพยายามสำหรับสิ่งนี้เพราะเวลานี้ลูกได้พบกับพ่อแล้ว ผู้คนของโลกเฝ้าแต่รบราและทะเลาะกันเอง มองดูสิ่งที่พวกเขาเฝ้าแต่ทำเพื่อการทำลายล้าง พวกเขาทำระเบิดเช่นนั้นที่ทุกสิ่งจะลุกเป็นไฟ ไฟนั้นจะไม่ได้น้อยลงไปเลย จะไม่มีใครที่ดับไฟได้ พวกเขาจะเฝ้าแต่ทำระเบิดมากมาย พวกเขาใส่แก๊สและยาพิษลงไปในระเบิดเพื่อที่จะฆ่าทุกคนทันทีที่สิ่งเหล่านั้นเข้าไปสู่บรรยากาศ ความตายแค่อยู่เบื้องหน้า ดังนั้นพ่อพูดว่า ประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกหากลูกต้องการ ทำความเพียรพยายาม อย่าได้หมกมุ่นในธุรกิจของลูกมากจนเกินไป ลูกต้องมีความใส่ใจมากมาย บาบาทำให้ผู้นี้เป็นอิสระ เวลานี้โลกนี้สกปรก ลูกๆ ต้องจดจำพ่อเพื่อที่บาปของลูกจะสามารถได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ลูกต้องจดจำพ่อด้วยความรักอย่างมาก หัวใจของลูกนั้นมีความสุขทันทีที่ลูกเห็นภาพของลักษมีและนารายณ์ นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเรา แม้ว่าลูกเคยกราบไหว้บูชาพวกเขา ลูกก็ไม่รู้ว่าลูกจะสามารถกลายเป็นเช่นพวกเขา เมื่อวานนี้ฉันเคยเป็นผู้กราบไหว้บูชาและวันนี้ฉันจะกลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา เมื่อบาบามาเขาก็หยุดการกราบไหว้บูชา พ่อได้ให้นิมิตของการทำลายล้างและการก่อตั้งแก่เขา เรากำลังจะกลายเป็นนายของโลก ทั้งหมดนี้กำลังจะถูกทำลาย แล้วเหตุใดเราจึงไม่ควรจะจดจำพ่อเล่า? ภายในลูกก็เฝ้าแต่ร้องสรรเสริญผู้เดียวเท่านั้น บาบาท่านนั้นอ่อนหวานอย่างมาก ลูกรู้ว่าพ่อของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหมดคือผู้เดียวนั้นเท่านั้นและเราได้รับมรดกของเราจากท่าน เราเคยจดจำท่านในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ท่านเป็นผู้อาศัยของอาณาเขตสูงสุด เหตุนี้เองจึงมีสัญลักษณ์ของท่านด้วยเช่นกัน หากท่านไม่มาทำไมจึงมีสัญลักษณ์ของท่าน? พวกเขาฉลองวันเกิดของชีวาด้วยเช่นกัน ท่านเรียกว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้อื่นทั้งหมดเรียกว่ามนุษย์หรือเทพ ก่อนอื่นใดเคยมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป และแล้วศาสนาอื่นๆก็มาในภายหลัง ดังนั้นลูกควรจะจดจำพ่อเช่นนั้นด้วยความรักอย่างมาก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขานั้นตะโกนออกมาเป็นอย่างมาก พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้นเลย พวกเขาเฝ้าแต่สรรเสริญใครก็ตามที่มา พวกเขานั้นได้มีการยกย่องมากมาย พวกเขาจะสรรเสริญพ่อได้อย่างไร? ท่านคือกฤษณะ ท่านคือไวยาส ท่านคือผู้นั้น-ผู้นี้! อย่างไรก็ตามนั่นเป็นการประณาม ผู้คนประณามพ่อเป็นอย่างมาก! พ่อพูดว่า ตามละครพวกเขาทั้งหมดประณามพ่อ และแล้วพ่อก็มาและยกระดับพวกเขาทั้งหมด พ่อให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน พ่อมาเพื่อก่อตั้งโลกใหม่ นี้คือการละเล่นของชัยชนะและการพ่ายแพ้ นี่คือละครของ 5000 ปีที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ไม่สามารถมีความแตกต่างแม้แต่เล็กน้อยที่สุดในสิ่งนี้ ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถบอกความลับของละครแก่ลูก มีการกำหนดของมนุษย์มากมายที่เฝ้าแต่ปรากฏขึ้นมา ลูกไม่สามารถได้รับการกำหนดจากเหล่าเทพ ที่เหลือนั้นเป็นการกำหนดของมนุษย์ แต่ละคนเฝ้าแต่แสดงปัญญาของตนเอง ลูกต้องไม่จดจำใครอื่นอีกต่อไป ลูกดวงวิญญาณควรจะจดจำแต่พ่อเท่านั้น ลูกต้องทำความเพียรพยายามนี้ เช่นที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาทำความเพียรพยายามนั้น พวกเขาแสดงความเลื่อมใสศรัทธาด้วยศรัทธามากมาย เช่นที่ของพวกเขาคือความเลื่อมใสศรัทธา ดังนั้นลูกต้องเพียรพยายามในหนทางของความรู้ พวกเขาทำความเพียรพยายามที่น้อยกว่าในหนทนทางของความเลื่อมใสศรัทธาหรือไม่? กูรูพูดว่า หมุนลูกปัดของลูกประคำ 100 ครั้งทุกวัน ดังนั้นพวกเขาก็ไปและนั่งในซุ้มของพวกเขาและทำสิ่งนั้น พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อจะหมุนลูกปัดของลูกประคำ โดยทั่วไปแล้วผู้คนจะสวดชื่อราม ที่นี่ลูกต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกต้องจดจำพ่อด้วยความรักเป็นอย่างมาก บาบานั้นอ่อนหวานที่สุด ท่านพูดว่า เพียงแต่จดจำพ่อและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง เมื่อตัวลูกเองทำสิ่งนี้เท่านั้นที่ลูกจะสามารถชี้หนทางให้แก่ผู้อื่น ไม่มีใครที่จะอ่อนหวานได้เท่ากับบาบา ลูกได้พบบาบาที่อ่อนหวานหลังจากหนึ่งวงจรดังนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุใดลูกจึงลืมพ่อที่สุดแสนหวานเช่นนั้น พ่อคือผู้สร้างสวรรค์และดังนั้นลูกเช่นกันก็จะกลายเป็นนายของสวรรค์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามในการที่จะขจัดสนิมออกไป ลูกต้องจดจำพ่อ อะไรคือความยากลำบากที่ลูกไม่สามารถจดจำพ่อได้? บอกบาบาถึงสาเหตุที่ทำให้จดจำพ่อได้ยากเช่นนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดาพ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. แน่นอนที่ลูกต้องทำการกระทำเพื่อการหาเลี้ยงชีพของร่างกายของลูก แต่ลูกต้องไม่ติดกับในความซับซ้อนมากจนเกินไป อย่าได้มีความวิตกกังวลเช่นนั้นเกี่ยวกับธุรกิจของลูก ฯลฯ ที่ลูกลืมจดจำพ่อ

2. ละทิ้งการกำหนดของมนุษย์มากมายทั้งหมดและทำตามการกำหนดของพ่อผู้เดียว ร้องเพลงสรรเสริญพ่อผู้เดียว รักพ่อผู้เดียวเท่านั้น ขจัดความผูกพันยึดมั่นของลูกออกจากคนอื่นๆ

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้มีความรู้ที่เต็มสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ (master knowledge-full) และอยู่อย่างปลอดภัยจากการถูกจู่โจมใดๆของ สันสการ์เก่าของลูกโดยการคงทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด

เพราะด้วยสันสการ์เก่า มีอุปสรรคต่างๆในงานรับใช้ และสายใยความสัมพันธ์ สันสการ์ดึงลูกเข้าไปหาในทางต่างๆ เมื่อลูกถูกดึงดูดไปหาใครบางคน ลูกไม่สามารถมีการวางเฉยได้ ถ้ามีแม้ร่องรอยของสันสการ์ที่ซ่อนอยู่ พวกเขาจะกลายเป็นลูกหลานไปตามเวลา และเก็บลูกไว้ภายใต้อิทธิพลภายนอก ดังนั้นจงเป็นผู้ที่มีความรู้เต็มสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ และคงทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด และลูกจะเป็นอิสระจากการจู่โจมของสันสการ์เก่าของลูก ความสัมพันธ์ และความสะดวกสบายทางวัตถุ และอยู่อย่างปลอดภัย

คติพจน์:
อยู่อย่างไม่ขลาดกลัวต่อมายา และถ่อมตนในความสัมพันธ์กับกันและกัน