24.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวานเวลานี้ลูกกำลังเพียรพยายามที่จะกลายเป็นหงส์ เวลานี้ลูกต้องกลายเป็นหงส์นั่นคือปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงเหมือนลักษมีและนารายณ์

คำถาม:
วิธีที่ง่ายดายที่จะก้าวไปอย่างรวดเร็วในหนทางของความรู้นี้คืออะไร?

คำตอบ:
เพื่อที่จะไปอย่างรวดเร็วในหนทางของความรู้นี้ จงละทิ้งความคิดอื่นๆทั้งหมดและข้องแวะตนเองในการจดจำระลึกถึงพ่อซึ่งบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและขยะทั้งหมดถูกขจัดออกไป ด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงเท่านั้นคือพื้นฐานของสถานภาพที่สูง ด้วยสิ่งนี้เท่านั้นที่ลูกจะสามารถเปลี่ยนจากเปลือกหอยให้กลายเป็นเพชร หน้าที่ของพ่อคือการเปลี่ยนลูกจากเปลือกหอยให้กลายเป็นเพชร การทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ พ่อไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ทำสิ่งนี้

โอมชานติ
พ่อนั่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆว่า ในโลกนี้บางคนเป็นหงส์และคนอื่นเป็นนกกระสา ลักษมีและนารายณ์คือหงส์และลูกต้องกลายเป็นเช่นพวกเขา ลูกจะพูดว่า เรากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมเทพ พ่อจะพูดว่า ลูกกำลังจะกลายเป็นชุมนุมของเทพและพ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นหงส์ ลูกยังไม่ได้กลับมาสมบูรณ์พร้อม ลูกต้องกลายเป็นสิ่งนั้น หงส์เลือกเก็บไข่มุกและนกกระสาเก็บขยะ เวลานี้เรากำลังจะกลายเป็นหงส์ เหตุนี้เองเหล่าเทพจึงเรียกว่าเป็นดอกไม้และคนอื่นๆเหล่านั้นเรียกว่าเป็นหนาม ลูกนั้นเคยเป็นหงส์และเมื่อลูกลงมาลูกก็กลายเป็นนกกระสา เป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกเป็นหงส์และเป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกเป็นนกระสา มีอุปสรรคมากมายของมายาในการกลายเป็นหงส์ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อทำให้ลูกตกลงมา การตกลงมาหลักๆคือเนื่องจากจิตสำนึกที่เป็นร่าง นั่นคือในยุคบรรจบพบกันนี้ที่ลูกๆ ต้องเปลี่ยน เมื่อลูกกลายเป็นหงส์ก็ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากหงส์ หงส์นั้นคือเทพที่คงอยู่ในโลกใหม่ ในโลกเก่าไม่สามารถมีหงส์แม้แต่ตัวเดียว ถึงแม้ว่าจะมีซันยาสซีพวกเขาก็เป็นซันยาสซีที่มีขีดจำกัด ลูกคือซันยาสซีที่ไม่มีขีดจำกัด บาบาได้สอนการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกแล้ว ไม่มีผู้คนของศาสนาอื่นจะกลับมาเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมดเช่นเหล่าเทพ เวลานี้พ่อได้มาเพื่อก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ลูกคือผู้ที่จะเข้าไปสู่ความสุขในโลกใหม่ก่อน ไม่มีใครอื่นที่จะไปสู่โลกใหม่ ศาสนาของเทพเหล่านั้นเวลานี้ได้หายไปแล้ว เพียงในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกรับฟังและเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถมีใครอื่นที่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ ทั้งหมดนั้นเป็นการกำหนดของมนุษย์ พวกเขาทั้งหมดเกิดจากกิเลส ในยุคทองไม่มีเรื่องของกิเลส เหล่าเทพมีความบริสุทธิ์ ที่นั่นทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยพลังโยคะ ที่นี่มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้รู้ว่าที่นั่นเด็กเกิดอย่างไร นั่นเรียกว่าเป็นโลกที่ปราศจากกิเลส ไม่มีเรื่องของกิเลสที่นั่น พวกเขาถามว่าสัตว์ ฯลฯ เกิดมาอย่างไร บอกพวกเขาว่า ที่นั่นมีเพียงพลังโยคะเท่านั้น ไม่มีเรื่องของกิเลสเลย พวกเขาปราศจากกิเลส 100% เราพูดถึงสิ่งที่เป็นสิริมงคลเสมอ แล้วเหตุใดคุณพูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลเล่า? สิ่งนี้เรียกว่าเป็นโรงค้าประเวณีและสถานที่นั้นเรียกว่าชีวาลายา (วัดของชีวา) ชีพบาบากำลังดำเนินการก่อตั้งชีวาลายานั้น ชีพบาบานั้นคือหอคอยที่สูงสุดเหนือสิ่งใด พวกเขาทำหอคอยที่สูงเช่นนั้นในชีวาลายา(วัดของชีวา) ชีพบาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นหอคอยแห่งความสุข ท่านกำลังพาลูกไปสู่หอคอยแห่งความสุข เหตุนี้เองลูกจึงรักบาบาอย่างมาก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกันลูกรักชีพบาบา ผู้คนไปวัดของชีพบาบาด้วยความรักมากมาย แต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด เวลานี้ลูกๆ กำลังจะกลับมาเต็มไปด้วยทุกคุณธรรม ลูกยังไม่ได้กลับมาเต็มเปี่ยม การสอบของลูกจะเกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรของลูกถูกสร้างขึ้นมาอย่างเต็มที่ แล้วทุกสิ่งจะจบสิ้นลงและดวงวิญญาณจะลงมาเรื่อยๆตามลำดับกันไป มีจำนวนน้อยในเวลานั้น อาณาจักรของลูกเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนต้น ในศาสนาอื่นๆ อาณาจักรของพวกเขาไม่ได้เริ่มขึ้นในตอนต้น ของลูกคืออาณาจักร เพียงลูกๆเท่านั้นที่รู้สิ่งเหล่านี้ ลูกๆไปทำงานรับใช้ที่เบนาเรส พวกเขามีความซาบซึ้งในการอธิบายให้กับผู้อื่น อย่างไรก็ตามผู้คนเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้าใจได้มากนัก มีการจดจำกันว่าเพียงกำมือเดียวเท่านั้นจากหลายพันล้านที่จะเข้าใจ แทบจะไม่มีใครกลายเป็นหงส์ หากพวกเขาไม่กลายเป็นสิ่งนี้ก็จะสัมผัสประสบการณ์ของการลงโทษมากมาย บางคนมีประสบการณ์ 95% และเปลี่ยนแปลงเพียง 5% เท่านั้น มีอันดับสูงสุดและต่ำสุด เวลานี้ไม่มีใครสามารถเรียกตนเองว่าเป็นหงส์ ลูกทั้งหมดกำลังเพียรพยายาม เมื่อความรู้มาถึงจุดสิ้นสุด สงครามก็เริ่มขึ้น ลูกต้องรับความรู้อย่างเต็มที่ สงครามนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย ยังไม่มีใครกลับมา 100% เวลานี้ลูกๆ ต้องทำให้สาสน์นั้นไปถึงทุกบ้าน การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตจะเกิดขึ้น ทุกคนที่มีองค์กรขนาดใหญ่ของตนเองจะเริ่มปั่นป่วน บัลลังก์ของความเลื่อมใสศรัทธาจะเริ่มสั่นคลอน เวลานี้เป็นอาณาจักรของผู้เลื่อมใสศรัทธา ลูกได้รับชัยชนะเหนือพวกเขา เวลานี้เป็นการปกครองที่ประชาชนปกครองประชาชน และจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็จะกลายเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ลูกจะได้รับนิมิตเรื่อยๆ ในตอนต้นหลายคนได้รับนิมิตที่อาณาจักรดำเนินไปอย่างไร อย่างไรก็ตามผู้ที่เคยมีนิมิตเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วในวันนี้ ในละครไม่ว่าบทบาทของแต่ละคนจะเป็นเช่นไรมันก็จะดำเนินต่อไป เราจะไม่ยกย่องใครสำหรับสิ่งนี้ พ่อก็พูดเช่นกันว่า ลูกจะสรรเสริญพ่อได้อย่างไร? เป็นหน้าที่ของพ่อที่จะทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ หน้าที่ของครูคือการให้การศึกษาแก่ลูก เหตุใดลูกจึงยกย่องคนที่เพียงทำหน้าที่ของเขาเท่านั้น? บาบาพูดว่า พ่อถูกผูกด้วยละครด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเป็นพลังของพ่อได้อย่างไร? นี่เป็นเพียงหน้าที่ของพ่อ ทุกๆวงจรในยุคบรรจบพบกันพ่อมาและชี้หนทางที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์แก่ลูก พ่อไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ทำให้ลูกบริสุทธิ์ บทบาทของพ่อถูกต้องแม่นยำ พ่อไม่สามารถมาเร็วกว่านี้หรือมาช้ากว่านี้แม้กระทั่งหนึ่งวินาที พ่อเล่นบทบาทของงานรับใช้ของพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำตรงเวลาอย่างแท้จริง ในทุกวินาทีที่ผ่านไปละครทำให้พ่อทำบางสิ่ง เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของพ่อ ไม่มีเรื่องของการสรรเสริญในสิ่งนี้ พ่อมาทุกๆ วงจร ลูกเรียกหาพ่อ โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ของผู้ไม่บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ผู้คนได้กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างมาก ใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่จะละทิ้งความอ่อนแอแต่ละอย่าง แม้กระทั่งหลังจากอยู่อย่างบริสุทธิ์เป็นเวลานาน เมื่อลูกถูกตบตีโดยมายาขณะที่กำลังก้าวไปลูกก็ทำให้ใบหน้าของตนเองสกปรก โลกนี้ตโมประธาน มายาศัตรูสร้างการต่อต้านมากมาย ซันยาสซีเองเกิดด้วยกิเลส ไม่มีใครหลอมรวมเข้าไปในแสง ไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ แต่ละดวงวิญญาณไม่สูญสลายและบทบาทของเขาก็ไม่สูญสลายด้วยเช่นกัน ดังนั้นแสงจะสามารถหลอมรวมเข้ากับแสงได้อย่างไร? มีความคิดเห็นมากมายเท่ากับที่มีผู้คน ทั้งหมดนั้นเป็นการกำหนดของมนุษย์ มีการกำหนดเดียวของพระเจ้าเท่านั้น ไม่สามารถมีการกำหนดจากเหล่าเทพที่นี่ เหล่าเทพคงอยู่ในยุคทอง ดังนั้นประเด็นต่างๆ เหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างดีมาก ผู้คนไม่รู้สิ่งใดและเหตุนี้เองพวกเขาจึงเรียกหาพระเจ้า ได้โปรดเมตตาเกิด! พ่อพูดว่า พ่อทำให้ลูกมีค่าอย่างมากที่ลูกจะกลับมามีค่าควรแก่การได้รับการกราบไหว้บูชา ลูกไม่ได้มีค่าควรแก่การได้รับการกราบไหว้บูชาในเวลานี้ ลูกกำลังจะกลายเป็นเช่นนั้นในเวลานี้ ลูกรู้ว่าเราจะกลายเป็นสิ่งนี้และแล้วเราก็จะได้รับการยกย่องในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา จะมีการสร้างวัดของเราขึ้นมา ลูกรู้ว่าเมล่าของเทวีชานดิกาเกิดขึ้น ชานดิคือใครบางคนที่ไม่ทำตามศรีมัทของพ่อ อย่างไรก็ตามเธอช่วยทำให้โลกบริสุทธิ์ได้ในระดับหนึ่งอย่างแน่นอน นี่คือกองทัพ ลูกมีประสบการณ์ของการลงโทษ ฯลฯ และยังคงกลายเป็นนายของโลก ชาวพื้นเมืองที่นี่ก็จะพูดด้วยเช่นกันว่าเขาเป็นนายของบารัต ทุกวันนี้ในด้านหนึ่งพวกเขาร้องเพลงว่าบารัตของพวกเขาคือดินแดนที่สูงที่สุด และอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็ร้องเพลงว่า ดูสิว่าสภาพของบารัตกลายเป็นเช่นไร แม่น้ำเลือดยังคงไหลนองต่อไป ในบทเพลงหนึ่งพวกเขาก็สรรเสริญและอีกบทเพลงหนึ่งพวกเขาก็มีการประณาม พวกเขาไม่ได้เข้าใจสิ่งใดเลย เวลานี้พ่อกำลังอธิบายแก่ลูกอย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้คนไม่รู้ว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก พวกเขาจะพูดว่า น่าอัศจรรย์! ผู้คนเหล่านี้ทำให้พระเจ้าเป็นครูของพวกเขา อ้า แต่พระเจ้าพูดว่า พ่อทำให้ลูกกลายเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลาย มันเป็นเพียงแค่ด้วยการใส่ชื่อของมนุษย์ลงไปในกีตะพวกเขาได้ทำให้กีตะผิดพลาดไปไม่ถูกต้อง การพูดว่า "พระเจ้ากฤษณะพูด" หมายความว่าการกำหนดเหล่านั้นเป็นการกำหนดของมนุษย์ กฤษณะจะมาที่นี่ได้อย่างไร? เขาเป็นเจ้าชายของยุคทอง เขาจะยุ่งยากที่จะเข้ามาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้หรือไม่? เพียงลูกๆเท่านั้นที่รู้จักพ่อ แต่แทบจะไม่มีลูกคนไหนเลยที่รู้จักพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำด้วยเช่นกัน เพชรพลอยควรออกมาจากปากของลูกๆเสมอไม่ใช่ก้อนหิน ถามตัวลูกเอง ฉันได้กลายเป็นสิ่งนี้หรือไม่? แม้ว่าลูกต้องการที่ออกมาจากขยะอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ สิ่งนี้ต้องใช้เวลาและลูกต้องทำความเพียรพยายามมากมาย ผู้ที่อธิบายก็ตามลำดับกันไป ต่อมาภายหลังการอธิบายจะมีศิลปะวิธีอย่างมาก และแล้วลูกธนูของลูกจะยิงตรงเป้า ลูกรู้ว่าการศึกษาของลูกกำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ เพียงพ่อเท่านั้นที่กำลังสอนลูก ลูกทั้งหมดนั้นกำลังศึกษากับท่าน เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกจะได้เห็นการต่อสู่เช่นนั้น อย่าได้แม้กระทั่งถามเลย! หลายคนจะตายในสงคราม แล้วดวงวิญญาณเหล่านั้นทั้งหมดจะไปที่ไหน? พวกเขาจะไปและเกิดด้วยกันหรือไม่? เมื่อต้นไม้เติบโตขึ้นก็มีกิ่งก้านสาขาและใบไม้มากมาย มีผู้คนมากมายเกิดขึ้นมาทุกวัน และผู้คนมากมายก็ตายด้วยเช่นกัน ไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ จำนวนของผู้คนเฝ้าแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะข้องแวะอยู่กับประเด็นในรายละเอียดเหล่านี้ ก่อนอื่นใดจงจดจำพ่อที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและขยะจะถูกขจัดออกไป และแล้วก็จะไม่มีสิ่งอื่นใด อย่าได้คิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ก่อนอื่นจงทำความเพียรพยายามของลูกเองเพื่อลูกจะสามารถกลายเป็นเช่นพวกเขา สิ่งหลักคือการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง และลูกต้องให้สาสน์แก่ทุกคน มีเพียงผู้นำสาสน์เดียวเท่านั้น แม้กระทั่งผู้ก่อตั้งศาสนาก็ไม่สามารถเรียกว่าเป็นผู้นำสาสน์หรือผู้สอน เพียงสัตกูรูเดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็เปลี่ยนแปลงตนเองในระดับหนึ่ง พวกเขามีการทำทาน เมื่อพวกเขาไปสู่การจาริกแสวงบุญพวกเขาก็ทำทานด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกรู้ว่าพ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นเช่นเพชรในชาติเกิดสุดท้ายนี้ สิ่งนี้เรียกว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมาก แต่ลูกต้องทำความเพียรพยายามมากเช่นนั้น ลูกจะพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของฉัน โอ แต่พ่อมาเพื่อทำให้ลูกสวยงาม แล้วเหตุใดลูกจึงไม่กลายเป็นเช่นนั้น? เป็นหน้าที่ของพ่อที่จะทำให้ลูกบริสุทธิ์ แล้วเหตุใดลูกจึงไม่ทำความเพียรพยายามนั้น? ลูกได้พบพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกเพียรพยายาม ใครทำให้ลักษมีและนารายณ์เป็นเช่นที่พวกเขาเป็น? โลกไม่ได้รู้สิ่งนี้ พ่อมาในยุคบรรจบพบกัน ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ลูกพูดในเวลานี้ อย่างไรก็ตามเมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปเมื่อผู้คนมากมายมาหาลูก พวกเขา (ซันยาสซี) ก็จะสูญเสียลูกค้าของพวกเขา พ่อพูดว่า พ่อบอกลูกถึงสาระของพระเวทย์และคัมภีร์เหล่านั้น มีกูรูมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ในยุคทองทุกคนบริสุทธิ์และแล้วพวกเขาก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ เวลานี้พ่อมาและกำลังดลใจลูกให้มีการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัดเพราะโลกเก่านี้กำลังจะจบสิ้น เหตุนี้เองพ่อพูดว่า ขจัดสติปัญญาของลูกออกไปจากสุสานนี้และจดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง เวลานี้เป็นเวลาของการสะสาง บัญชีกรรมของทุกคนจะได้รับการสะสาง ดวงวิญญาณทั้งหมดของโลกมีบทบาทต่างๆของพวกเขาทั้งหมดบันทึกไว้ในพวกเขา ดวงวิญญาณใช้ร่างกายและเล่นบทบาทของเขา ดังนั้นดวงวิญญาณไม่สูญสลายและบทบาทของพวกเขาก็ไม่สูญสลายด้วยเช่นกัน ไม่สามารถมีความแตกต่างใดๆ ได้ บทบาทเหล่านั้นเฝ้าแต่ซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการ นี่คือละครที่ไม่มีขีดจำกัดที่ใหญ่โต เป็นสิ่งที่ตามลำดับกันไป บางคนทำงานรับใช้ทางจิตและคนอื่นทำงานรับใช้ทางกาย บางคนพูดว่า บาบา หากฉันกลายเป็นคนขับรถของท่านฉันก็จะกลายเป็นนายของวิมานที่นั้นด้วย บุคคลสำคัญก็คิดว่าเวลานี้เป็นสวรรค์สำหรับพวกเขา พวกเขามีพระราชวังที่ใหญ่โตและเครื่องบิน พ่อพูดว่า ทั้งหมดนั้นเป็นของปลอม สิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นความโอ้อวดของมายา ดูซิว่าพวกเขาจะศึกษาอะไรต่อไป! พวกเขาสร้างเรือฯลฯ เรือเหล่านั้นฯลฯ ไม่มีการใช้ใดๆที่นั่น พวกเขาผลิตระเบิดด้วยเช่นกัน แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆ ที่นั่นเช่นกัน สิ่งที่ให้ความสุขจะเป็นประโยชน์ วิทยาศาสตร์ช่วยให้การทำลายล้างเกิดขึ้น วิทยาศาสตร์เดียวกันจะช่วยให้ลูกสร้างโลกใหม่ด้วยเช่นกัน ละครที่น่าอัศจรรย์นี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดาพ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ในเวลาของการสะสางนี้ ลูกต้องมีการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัดของโลกเก่านี้ นำเอาสติปัญญาของลูกออกไปจากสุสานนี้ อยู่ในการจดจำระลึกถึงและสะสางบัญชีกรรมเก่าทั้งหมดของลูก

2. ให้เพชรพลอยของความรู้ไม่ใช่ก้อนหินออกจากปากของลูกเสมอ กลายเป็นหงส์ที่สมบูรณ์พร้อม ทำงานรับใช้ของการเปลี่ยนหนามให้เป็นดอกไม้

พร:
ขอให้ลูกทำให้ความเพียรพยายามทางจิตสำหรับทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดปรากฏออกมาขณะทำงานรับใช้และกลายเป็นตัวของความสำเร็จ

ลูกได้รับความสุขและพลังโดยการทำงานรับใช้ และก็เป็นในการทำงานรับใช้ที่ทัศนคติของการวางเฉยของลูกจบสิ้น ดังนั้นปลุกทัศนคติของการวางเฉยของลูกให้ตื่นขึ้น เช่นที่ลูกทำให้แผนงานรับใช้ปรากฏออกมาในทางปฏิบัติจริง และแล้วมีความสำเร็จ ในทำนองเดียวกัน เวลานี้ให้ทัศนคติของการวางเฉยปรากฏขึ้น ไม่ว่าลูกได้รับอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพียงใด อย่าปล่อยให้ความเพียรพยายามทางจิตของลูกสำหรับทัศนคติของการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดถูกกลืนหายไป เมื่อมีสมดุล ระหว่างอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และความเพียรพยายามทางจิตของลูก ลูกจะกลายเป็นตัวของความสำเร็จ

คติพจน์:
การทำให้สิ่งเป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ คือสิ่งชี้บอกของความรักของพระเจ้า