27.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน จงมีความคิดของการจดจำระลึกถึงพ่ออยู่เสมอและไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และประเด็นใหม่ๆ จะปรากฏออกมาอยู่เรื่อยๆ และลูกจะอยู่อย่างมีความสุข

คำถาม:
ความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในละครนี้เป็นของใครและเพราะเหตุใด?

คำตอบ:
1.ความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นของชีพบาบาเพราะท่านทำให้ลูกกลายเป็นเทวดานางฟ้าในหนึ่งวินาที ท่านสอนลูกถึงการศึกษาเช่นนั้นที่ลูกจะกลายเป็นเทพจากมนุษย์ ไม่มีใครในโลกนอกจากพ่อเท่านั้นที่สามารถสอนการศึกษานี้แก่ลูก
2.เป็นงานของพ่อที่จะให้ดวงตาที่สามของความรู้แก่ลูกแต่ละคนและพาลูกออกไปจากความมืดไปสู่ความสว่างและปกป้องลูกจากการล้มลุกคลุกคลาน ไม่มีใครอื่นสามารถทำงานที่น่าอัศจรรย์เช่นนั้นได้

โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆทุกวันและลูกๆ ก็รับฟังขณะพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เช่นที่พ่อนั้นแฝงตัวดังนั้นความรู้นี้ก็แฝงตัวด้วย ไม่มีใครสามารถเข้าใจว่าดวงวิญญาณคืออะไร หรือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร ลูกๆ ควรจะมีนิสัยที่มั่นคงของการพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ พ่อพูดความรู้นี้ให้แก่เราดวงวิญญาณ ลูกต้องใช้สติปัญญาของลูกเพื่อเข้าใจสิ่งนี้แล้วจึงมีการกระทำ อย่างไรก็ตามลูกยังคงต้องทำธุรกิจฯลฯของลูก หากใครบางคนเรียกลูก แน่นอนที่จะเรียกด้วยชื่อของลูก ลูกมีรูปและนาม เหตุนี้เองลูกจึงสามารถพูดได้ ลูกสามารถทำสิ่งใดก็ตามได้ แต่ลูกเพียงต้องทำให้สิ่งนั้นมั่นคงว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ การยกย่องทั้งหมดเป็นของผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน หากมีคำยกย่องของเทพที่มีตัวตนก็เป็นเพราะพ่อทำให้พวกเขานั้นมีค่าควรแก่การยกย่อง พวกเขาเคยมีค่าควรแก่การยกย่องและพ่อกำลังทำให้พวกเขามีค่าควรแก่การยกย่องอีกครั้ง เหตุนี้เองจึงมีคำยกย่องของผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน ถ้าลูกคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น ก็มีคำยกย่องของพ่อมากมายอย่างยิ่งและท่านก็ทำงานรับใช้มากมายอย่างยิ่ง ท่านมีพลังทั้งหมดที่ท่านสามารถทำทุกสิ่งได้ เรายกย่องท่านน้อยมาก มีคำยกย่องท่านอยู่มากมาย แม้กระทั่งชาวมุสลิมก็พูดว่า พระเจ้าอัลล่าห์ออกคำสั่งนี้ เวลานี้ท่านให้คำสั่งนี้เบื้องหน้าใคร? ท่านให้คำสั่งนี้เบื้องหน้าลูกๆ ผู้ที่กลายเป็นเทพจากมนุษย์ พระเจ้าอัลล่าห์คงได้ให้คำสั่งนี้แก่ใครบางคนแล้ว เป็นไปกับลูกๆ ที่ท่านอธิบาย ไม่มีใครอื่นมีความรู้นี้ เวลานี้ลูกๆ ได้รู้ว่าความรู้นี้ก็จะหายไป ชาวพุทธเองก็พูดเช่นนั้นด้วยเช่นกันและชาวคริสเตียนเองก็พูดเช่นนั้นด้วยแต่ไม่มีใครรู้ว่าท่านให้คำสั่งอะไร พ่อกำลังอธิบายอัลฟ่าและเบต้าแก่ลูก ดวงวิญญาณไม่สามารถลืมการจดจำระลึกถึงพ่อได้ ดวงวิญญาณนั้นไม่สูญสลายและการจดจำระลึกถึงนั้นก็ไม่สูญสลายด้วยเช่นกัน พ่อนั้นไม่สูญสลายด้วย พวกเขาพูดว่า อัลล่าห์พูดเช่นนี้ อย่างไรก็ตามท่านเป็นใครและท่านพูดอะไร? พวกเขาไม่รู้สิ่งนี้เลย พวกเขาพูดว่าพระเจ้าอัลล่าห์อยู่ในก้อนกรวดก้อนหินและดังนั้นพวกเขาจะสามารถรู้จักท่านได้อย่างไร? พวกเขาสวดมนต์ภาวนาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกรู้แล้วว่าใครก็ตามที่มาพวกเขาต้องผ่านสภาพสโต รโช และตโม เมื่อพระคริสต์และพระพุทธเจ้ามาทุกคนนั้นก็ต้องลงมาหลังจากพวกเขา ไม่มีเรื่องของการขึ้นไป พ่อมาและทำให้ทุกคนสามารถขึ้นไป ผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคนคือหนึ่งเดียว ไม่มีใครอื่นมาเพื่อประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลองคิดดู หากพระคริสต์มา ท่านจะนั่งและอธิบายให้กับใคร? ลูกจำเป็นต้องมีสติปัญญาที่ดีมากที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ลูกควรสร้างวิธีการใหม่ๆ ลูกต้องทำความเพียรพยายามและสกัดเพชรพลอยออกมา ดังนั้นบาบาพูดว่า ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และจดประเด็นต่างๆลงไปและแล้วอ่านประเด็นเหล่านั้นเพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่ขาดหายไปหรือไม่ ไม่ว่าบาบาจะมีบทบาทใดก็ตามสิ่งนั้นจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง พ่อกำลังพูดความรู้เดียวกันกับที่ท่านทำในวงจรที่แล้ว ลูกๆ รู้ว่าผู้ที่เป็นของศาสนานั้นๆจะลงมาภายหลังผู้ที่มาเพื่อก่อตั้งศาสนานั้น พวกเขาจะสามารถทำให้ผู้อื่นขึ้นไปได้อย่างไร? พวกเขาต้องลงบันไดมา ก่อนอื่นมีความสุขและแล้วก็มีความทุกข์ การแสดงนี้ถูกทำขึ้นในวิธีการที่ละเอียดอ่อนมาก เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ พวกเขาไม่ได้มาเพื่อให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ใครก็ตาม พวกเขามาเพื่อที่จะก่อตั้งศาสนา มีมหาสมุทรแห่งความรู้เดียวเท่านั้นไม่มีใครอื่นมีความรู้ การแสดงของความสุขและความทุกข์ภายในละครนี้เป็นไปสำหรับทุกคน ลูกมีความสุขมากกว่าความทุกข์ ในเมื่อลูกแสดงบทบาทในละคร ต้องมีความสุขอย่างแน่นอน พ่อจะไม่สร้างความทุกข์ พ่อให้ความสุขแก่ทุกคน ในเวลานั้นก็จะมีความสงบในทั้งโลก ไม่สามารถมีความสงบในดินแดนแห่งความทุกข์ ลูกจะได้รับความสงบเมื่อลูกกลับไปสู่ดินแดนแห่งความสงบเท่านั้น พ่อนั่งที่นี่และอธิบายว่า อย่าได้ลืมว่าลูกนั้นอยู่กับบาบา บาบาได้มาเพื่อทำให้เราไปเป็นเทพจากปีศาจ เมื่อเหล่าเทพมีชีวิตอยู่ในการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณที่เหลือนั้นก็อยู่ในโลกดวงวิญญาณ ความอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในละครนี้นั้นเป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้ที่ทำให้ลูกไปเป็นเทวดานางฟ้า ลูกกลายเป็นเทวดานางฟ้าด้วยการศึกษานี้ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาผู้คนไม่เข้าใจสิ่งใด พวกเขาเฝ้าแต่หมุนสร้อยประคำไปเรื่อยๆ บางคนก็จดจำหนุมาน บางคนก็จดจำผู้อื่น มีประโยชน์อะไรในการจดจำพวกเขา? บาบาพูดว่า มหาระตี และพวกเขาก็ได้แสดงให้เห็นว่าใครบางคนขี่ช้าง พ่ออธิบายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมด เมื่อบุคคลสำคัญไปที่ไหนสักแห่ง เขาก็ได้รับการต้อนรับด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาอย่างมาก พวกเขาจะไม่ทำเช่นนั้นสำหรับใครอื่น ลูกรู้ว่าในเวลานี้ทั้งต้นไม้ได้ไปถึงสภาพที่เสื่อมโทรม ทุกคนเกิดผ่านยาพิษ เวลานี้ลูกควรจะมีความรู้สึกว่าไม่มีเรื่องของยาพิษในยุคทอง พ่อพูดว่า พ่อทำให้ลูกไปเป็นมหาเศรษฐี สุดามาเองก็กลายเป็นมหาเศรษฐีด้วย ทุกคนทำทุกสิ่งเพื่อตนเอง พ่อพูดว่า ลูกกลับมาสูงส่งอย่างมากด้วยการศึกษานี้ ทุกคนรับฟังกีตะนั้นและศึกษาเล่าเรียนกีตะ ผู้นี้เองก็เคยศึกษากีตะด้วยเช่นกัน แต่เมื่อพ่อนั่งและพูดความรู้นี้ เขาก็กลับมาอัศจรรย์ใจ เขาได้มาซึ่งการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ผ่านกีตะของพ่อ มนุษย์ทั้งหลายนั่งและสร้างสิ่งใด? พวกเขาพูดว่า พระเจ้าอัลล่าห์ได้พูดเช่นนี้ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจว่าอัลล่าห์คือใคร หากแม้กระทั่งผู้ที่เป็นของศาสนาเทพไม่รู้จักพระเจ้า ผู้ที่มาภายหลังจะรู้จักได้อย่างไร? กีตะเพชรพลอยของคัมภีร์ทั้งหมดได้ถูกทำให้ผิดไป ดังนั้นจะมีอะไรในคัมภีร์อื่นๆ? สิ่งที่พ่อพูดไว้กับเราลูกๆได้หายไปแล้ว เวลานี้ลูกกำลังรับฟังพ่อและกำลังจะกลายเป็นเทพ เราทั้งหมดต้องสะสางบัญชีของโลกเก่านี้และแล้วดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ ไม่ว่าบัญชีใดก็ตามที่เราต้องสะสางจะได้รับการสะสาง เราเป็นคนแรกที่ไปและเป็นคนแรกที่มา ที่เหลือทั้งหมดจะสะสางบัญชีของพวกเขาด้วยการทนทุกข์ทรมานต่อการถูกลงโทษ อย่าได้เข้าไปสู่ประเด็นเหล่านั้นมากเกินไป ก่อนอื่นทำให้ทุกคนมีศรัทธาว่าพ่อคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือครูและสัตกูรู พ่อปราศจากร่าง มีความรู้บรรจุอยู่มากเพียงใดภายในดวงวิญญาณนั้น พ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ และมหาสมุทรแห่งความสุข มีคำยกย่องพ่อมากมายอย่างยิ่ง พ่อเป็นดวงวิญญาณเช่นกัน ดวงวิญญาณนั้นมาและเข้าไปในร่างกาย ไม่มีดวงวิญญาณอื่นใดนอกจากพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดสามารถได้รับการยกย่อง พวกเขาทั้งหมดยกย่องผู้มีร่างกาย ผู้นี้คือดวงวิญญาณสูงสุด ไม่มีดวงวิญญาณอื่นที่ไม่มีร่างกายใดนอกจากพ่อที่ไม่มีตัวตนสามารถได้รับการยกย่อง สันสการ์ของความรู้อยู่ภายในดวงวิญญาณ มีสันสการ์ของความรู้อยู่ภายในพ่อมากมายเพียงใด? พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรัก มหาสมุทรแห่งความรู้ คำยกย่องนี้เป็นของดวงวิญญาณได้ไหม? คำยกย่องนี้ไม่สามารถเป็นของมนุษย์ ศรีกฤษณะเขาเป็นเจ้าชายอันดับแรกในยุคทอง พ่อมาและให้มรดกแก่ลูกๆ เหตุนี้เองท่านจึงได้รับการยกย่อง การเกิดของชีวานั้นมีคุณค่าเช่นเพชร ผู้ก่อตั้งศาสนาทำอะไรเมื่อพวกเขามา? ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อพระคริสต์มา ก็ไม่มีชาวคริสต์เลย แล้วพระคริสต์จะให้ความรู้อะไรแก่ใคร? ในที่สุดเขาก็จะพูดว่า ให้ประพฤติดี! มนุษย์อื่นๆ มากมายก็เฝ้าแต่พูดเช่นนั้นแต่ไม่สามารถมีใครให้ความรู้ถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ได้ พวกเขาทั้งหมดได้รับบทบาทของตนเองโดยเฉพาะ พวกเขาต้องไปผ่านสภาพสโต รโช และตโม โบสถ์คริสเตียนจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อพระคริสต์มาในตอนเริ่มแรก? สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขามีจำนวนมากเท่านั้นและความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มต้นจึงจะมีการสร้างโบสถ์ ต้องใช้เงินมากมายที่จะสร้างโบสถ์ เงินนั้นเป็นที่ต้องการสำหรับสงครามด้วยเช่นกัน ดังนั้นพ่ออธิบายว่านี่คือต้นไม้โลกมนุษย์ ต้นไม้นั้นจะมีอายุหลายแสนปีได้อย่างไร? สิ่งนั้นไม่สามารถนับได้ พ่อพูดว่า โอ ลูกๆ ลูกได้กลายเป็นผู้ที่ไม่รู้คิดอย่างมาก! เวลานี้ลูกได้กลับมารู้คิด ลูกจะมาและพร้อมที่จะปกครองอาณาจักรตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขามาตามลำพังและจำนวนของพวกเขาก็เติบโตขึ้นภายหลัง เหล่าเทพคือรากฐานของต้นไม้และแล้วสามกิ่งก้านก็ปรากฏออกมาและแล้วลัทธิเล็กๆ ก็ปรากฏขึ้นมาในภายหลัง มีการเติบโตและภายหลังพวกเขาก็ได้รับการยกย่อง อย่างไรก็ตามไม่มีประโยชน์ใดๆ ทุกคนต้องลงมา เวลานี้ลูกได้รับความรู้ทั้งหมด พวกเขาพูดว่า พระเจ้าเต็มไปด้วยความรู้แต่ไม่มีใครรู้ว่าความรู้นั้นคืออะไร เวลานี้ลูกได้รับความรู้ พาหนะที่โชคดีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างแน่นอน เมื่อพ่อเข้ามาในร่างธรรมดานี้เท่านั้นที่ผู้นี้กลายเป็นผู้ที่โชคดี ในยุคทองทุกคนโชคดีหลายล้านเท่า เวลานี้ลูกแต่ละคนกำลังได้รับดวงตาที่สามของความรู้ที่จะทำให้ลูกกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ลูกได้รับความรู้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้คนล้มลุกคลุกคลานไปทั่วในความมืดในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ความรู้คือกลางวัน ไม่มีการล้มลุกคลุกคลานในเวลากลางวัน พ่อพูดว่า ทั้งหมดนี้หมายความว่า: เปิดกีตะพาทชาลาในบ้านของลูก มีผู้คนมากมายที่พูดว่า เราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้และดังนั้นพวกเขาจึงให้สถานที่ของพวกเขาแก่ผู้อื่น นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีด้วย ควรจะมีความเงียบสงบอย่างมากที่นี่ นี่คือชั้นเรียนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ซึ่งลูกสามารถนั่งและจดจำพ่ออย่างสงบ เวลานี้เราจะไปสู่ดินแดนแห่งความเงียบสงบ ดังนั้นจดจำพ่อด้วยความรักอย่างมาก ในยุคทองลูกได้มาซึ่งความสงบและความสุขเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือผู้เดียวที่ให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก ดังนั้นลูกควรทำตามพ่อเช่นนี้ ลูกไม่ควรมีความหยิ่งยโส เพราะนี่จะทำให้ลูกตกลงมา ลูกควรมีความอดกลั้นอย่างมาก ไม่มีการดื้อดึง (มีความแรงทางร่างกาย) สำนึกที่เป็นร่างนั้นถูกเรียกว่าความแรง ลูกต้องกลับมาอ่อนหวานอย่างมาก เหล่าเทพนั้นแสนจะอ่อนหวาน พวกเขานั้นมีแรงดึงดูดมากมาย พ่อทำให้ลูกกลายเป็นเช่นพวกเขา ดังนั้นลูกควรจดจำพ่อเช่นนั้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นลูกๆ ควรจะจดจำสิ่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใส ผู้นี้มีศรัทธาว่าหลังจากที่ละร่างของเขา เขาก็จะกลายเป็นเช่นนั้น(นารายณ์) ก่อนอื่นลูกควรจะมองดูภาพของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก ผู้ที่สอนเหล่านั้นเป็นครูทางร่าง ที่นี่เป็นพ่อที่ไม่มีตัวตน ผู้เดียวที่สอนดวงวิญญาณทั้งหลาย ผู้ที่กำลังสอนลูกอยู่ ลูกจะอยู่อย่างมีความสุขเพียงด้วยการคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ผู้นี้มีความซาบซึ้งว่าเขากลายเป็นวิษณุจากบราห์มาได้อย่างไรและจากวิษณุกลายเป็นบราห์มาได้อย่างไร ลูกรับฟังสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้ และซึมซับสิ่งเหล่านั้นแล้วถ่ายทอดให้กับผู้อื่น พ่อทำให้ลูกทุกคนไปเป็นนายของโลก แต่ก็สามารถเข้าใจได้ว่าใครจะกลายเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่การปกครองอาณาจักร เป็นหน้าที่ของพ่อที่จะยกระดับลูกๆ พ่อทำให้ลูกทุกคนไปเป็นนายของโลก พ่อพูดว่า พ่อไม่ได้กลายเป็นนายของโลก พ่อนั่งที่นี่และพูดความรู้นี้ผ่านปากของผู้นี้ พวกเขาพูดถึงเสียงจากอากาศธาตุ (อากาศวานี - วิทยุกระจายเสียง) แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น อากาศวานี(เสียงที่มาจากอากาศ)ที่แท้จริงก็คือเมื่อพ่อมาจากเบื้องบนและพูดผ่านเกามุกนี้ (ปากของวัว) คำพูดออกมาจากปากนี้ ลูกๆ มีความอ่อนหวานอย่างมาก พวกเขาพูดว่า บาบาให้โทลีแก่เราในวันนี้เถิด บาบาพูดว่า ลูกๆ ลูกจะได้รับโทลีมากมาย ลูกๆ ที่ดีจะพูดว่าพวกเขาเป็นทั้งลูกและผู้รับใช้ บาบารู้สึกมีความสุขมากเมื่อได้เห็นลูกๆ ลูกๆ รู้ว่าเหลือเวลาน้อยมาก มีการผลิตระเบิดมากมายอย่างยิ่ง ระเบิดเหล่านั้นจะถูกโยนทิ้งไปเช่นนั้นหรือ? ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในวงจรที่แล้วก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง พวกเขาคิดว่าควรจะมีความสงบในโลก แต่อย่างไรก็ตามความสงบไม่สามารถเป็นไปได้ เป็นลูกที่สร้างความสงบในโลก เป็นลูกผู้ที่ได้รับรางวัลของอาณาจักรของโลกและเป็นพ่อที่ให้รางวัลนั้นแก่ลูก ลูกประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกด้วยพลังของโยคะ ด้วยพลังทางวัตถุก็จะมีการทำลายล้างโลก ลูกได้รับชัยชนะด้วยพลังของความเงียบสงบ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ให้สภาพของลูกนั้นมีความอดกลั้นอย่างมาก จงทำตามพ่อ อย่าได้แสดงความหยิ่งยโสเกี่ยวกับสิ่งใด กลับมาอ่อนหวานเหมือนกับเหล่าเทพ

2. เพื่อที่จะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอจงเฝ้าแต่ไตร่ตรองความรู้ ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ อยู่อย่างข้องแวะในงานรับใช้ด้วยสำนึกรู้ว่า ลูกเป็นลูกของพระเจ้าพร้อมกับเป็นผู้รับใช้ของท่าน

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และอยู่อย่างมั่นคงในรูปของมันตรา "มานมานะบาฟ" และ "มาเดียจีบาฟ" ของลูก

พร้อมกับพรของ มานมานะบาฟ ลูก ๆ ก็ได้รับพรของ มาเดียจีบาฟ ด้วยเช่นกัน ให้รูปของสวรรค์ของลูกคงอยู่ในสำนึกรู้ของลูกว่า: นี่เป็นที่รู้กันว่าเป็น มาเดียจีบาฟ ผู้ที่รักษาความซาบซึ้งของการได้มาซึ่งการบรรลุผลที่สูงส่งของเขาสามารถอยู่อย่างมั่นคงในรูปของมันตรา มาเดียจีบาฟ ผู้ที่เป็น มาเดียจีบาฟ ก็คือ มานมานะบาฟอยู่แล้ว ทุกความคิด คำพูดและการกระทำของลูกๆเช่นนั้นกลับมายิ่งใหญ่ การกลายเป็นตัวของสำนึกรู้นี้หมายถึงการกลายเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่

คติพจน์:
ความสุขคือสมบัติพิเศษของลูก อย่าปล่อยสมบัตินี้ไป