28.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พิสูจน์ให้กับชาวบารัตว่าชีวาชยันตีคือคีตะชยันตี และศรีกฤษณะชยันตีก็เกิดขึ้นด้วยกีตะ

คำถาม:
อะไรคือพื้นฐานหลักสำหรับการก่อตั้งศาสนาใดก็ตาม? งานใด ซึ่งพ่อเท่านั้นที่ทำ ที่ผู้ก่อตั้งศาสนาไม่ได้ทำ?

คำตอบ:
สำหรับการก่อตั้งศาสนาใดก็ตาม จำเป็นต้องใช้พลังของความบริสุทธิ์ ศาสนาทั้งหมดสร้างขึ้นบนพื้นฐานของพลังของความบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ก่อตั้งศาสนาใดสามารถชำระใครให้บริสุทธิ์เพราะเมื่อศาสนามีการก่อตั้งขึ้น ก็เป็นอาณาจักรของมายาและพวกเขาทั้งหมดต้องอยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ นี่เป็นหน้าที่ของพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ผู้ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ศรีมัทที่จะกลับมาบริสุทธิ์

เพลง:
พาพวกเราออกไปจากโลกของบาปนี้สู่สถานที่ของการพักผ่อนและความสบายเถิด!

โอมชานติ
เวลานี้ลูกๆ เข้าใจแล้วว่าโลกของบาปคืออะไรและโลกของบุญคืออะไร นั่นคือ โลกที่บริสุทธิ์คืออะไร ในความเป็นจริงบารัตนี้คือโลกของบาปแล้วบารัตเองต่อมาได้กลายเป็นโลกของบุญ สวรรค์ บารัตเองเคยเป็นสรวงสวรรค์และบารัตก็ได้กลายเป็นนรกที่ลึกที่สุดเพราะพวกเขาเผาไหม้บนกองไฟของตัณหาราคะอย่างต่อเนื่อง ที่นั่นไม่มีใครเผาไหม้บนกองไฟของตัณหาราคะ ไม่มีกองไฟของตัณหาราคะที่นั่น ลูกจะไม่พูดว่ามีกองไฟของตัณหาราคะในยุคทอง ประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ ก่อนอื่นใด คำถามก็เกิดขึ้น บารัตซึ่งไม่บริสุทธิ์และไม่มีความสุขแน่นอนเคยบริสุทธิ์และมีความสุข พวกเขาแม้กระทั่งพูดถึงศาสนาฮินดูดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป แต่ใครที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้คนดั้งเดิมและคงอยู่ตลอดไป? ‘ดั้งเดิม’ หมายถึงอะไร และ ‘คงอยู่ตลอดไป’ หมายถึงอะไร? ‘ดั้งเดิม’ หมายถึงยุคทอง ใครคงอยู่ในยุคทอง? ทุกคนรู้ว่าลักษมีและนารายณ์มีชีวิตอยู่ที่นั่น แน่นอนที่พวกเขาจะเป็นลูกของใครบางคนด้วยเช่นกันที่พวกเขาได้กลายเป็นนายของยุคทอง พวกเขาเป็นลูกของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่ก่อตั้งยุคทอง อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่พิจารณาว่าตนเองเป็นลูกของพ่อในเวลานี้ (ในยุคเหล็ก) หากพวกเขาพิจารณาว่าตนเองเป็นลูกของพ่อ พวกเขาก็จะรู้จักพ่อ แต่พวกเขาไม่รู้จักพ่อ ศาสนาฮินดูไม่ได้มีการกล่าวถึงในกีตะ ชื่อบารัตได้มีการกล่าวถึงในกีตะและผู้คนเหล่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นผู้คนของฮินดูมหาสภา ศรีมัทภควัทคีตาเป็นเพชรพลอยเป็นแม่ของทุกคัมภีร์ พวกเขาเฉลิมฉลองกีตะชยันตีและชีวาชยันตีด้วยเช่นกัน ลูกควรรู้ว่าเมื่อไรคือชีวาชยันตี แล้วต่อมาก็มีกฤษณะชยันตี เวลานี้ลูกรู้ว่าหลังจากชีวาชยันตี ก็เป็นกีตะชยันตี หลังจากกีตะชยันตี ก็จะมีกฤษณะชยันตี ด้วยกีตะชยันตีเท่านั้นที่มีการก่อตั้งศาสนาเทพ กีตะชยันตีนั้นมีการเชื่อมโยงกับมหาภารตะด้วยเช่นกันและมีสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการรบราที่อ้างอิงไว้ในนั้น พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่ามี 3 กองทัพในสนามรบ พวกเขาได้แสดงให้เห็นยาดาวาส ฆราวาสและพันดาวาส ยาดาวาสคือผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นขีปนาวุธ พวกเขาดื่มสุราและทำให้ขีปนาวุธปรากฏออกมา ลูกรู้ว่าในเวลานี้ขีปนาวุธกำลังมีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้น พวกเขากำลังข่มขู่กันและกันเพื่อทำลายวงศ์สกุลของตนเอง พวกเขาทั้งหมดคือคริสเตียน ชาวยุโรปก็เป็นยาดาวาสเช่นเดียวกันด้วย ดังนั้นนั่นเป็นชุมนุมของพวกเขา พวกเขาถูกทำลายโดยการต่อสู้กันเอง ยุโรปทั้งหมดก็รวมอยู่ในนั้น ผู้ที่เป็นชาวอิสลาม ชาวพุทธและชาวคริสเตียนทั้งหมดรวมอยู่ในนั้น ที่นี่มีฆราวาสและพันดาวาส ฆราวาสถูกทำลายด้วยเช่นกันและพันดาวาสได้รับชัยชนะ เวลานี้มีคำถามเกิดขึ้น ใครคือพระเจ้าของกีตะที่สอนราชาโยคะที่ง่ายดายและความรู้ที่ง่ายดายและทำให้ลูกกลายเป็นราชาเหนือราชา นั่นคือใครก่อตั้งโลกที่บริสุทธิ์? ศรีกฤษณะมาเพื่อทำสิ่งนั้นหรือไม่? ฆราวาสอยู่ในยุคเหล็ก ศรีกฤษณะจะมาในเวลาของฆราวาสและพันดาวาสได้อย่างไร? พวกเขาฉลองศรีกฤษณะชยันตี เขามีความสมบูรณ์พร้อม 16 องศาในตอนเริ่มต้นของยุคทอง หลังจากศรีกฤษณะ ก็เป็นชยันตีของรามผู้ที่มี 14 องศา กฤษณะนั้นเป็นราชาเหนือราชา นั่นคือเป็นเจ้าชายเหนือเจ้าชายทั้งหลาย แม้กระทั่งเจ้าชายที่มีกิเลสก็กราบไหว้บูชาศรีกฤษณะเพราะพวกเขารู้ว่าศรีกฤษณะนั้นมีความสมบูรณ์เต็ม 16 องศา เป็นเจ้าชายที่สมบูรณ์พร้อมของยุคทองและพวกเขาเองก็มีกิเลส แน่นอนเจ้าชายจะพูดเช่นนี้ เวลานี้เป็นชีพชยันตี สัญลักษณ์ที่ใหญ่โตที่สุดของท่านอยู่ในวัด นั่นคือวัดของชีวาที่ไม่มีตัวตน ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด บราห์มา,วิษณุและชางก้านั้นคือเทพ ชีวาชยันตีนั้นเฉลิมฉลองในบารัตเท่านั้น เวลานี้ชีวาชยันตีกำลังจะมาถึง ลูกจะต้องอธิบายและพิสูจน์ว่าชีวาผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ นั่นคือ เป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ที่ทำให้โลกบริสุทธิ์ คานธีจีเองก็เคยร้องเพลงนี้ด้วยเช่นกัน แต่เขาไม่ได้เอ่ยถึงชื่อของกฤษณะ ดังนั้นเวลานี้จึงมีคำถามเกิดขึ้น เป็นชีว่าชยันตีที่นำมาซึ่งกีตะชยันตี หรือเป็นกฤษณะชยันตีที่นำมาซึ่งกีตะชยันตี? กฤษณะชยันตีกล่าวได้ว่าอยู่ในยุคทอง ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นชยันตีของชีวา ชีวาคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ที่ไม่มีตัวตนและท่านสร้างโลกในยุคบรรจบพบกัน ในยุคทองเป็นอาณาจักรของศรีกฤษณะ ดังนั้นแน่นอนที่ชีวาชยันตีจะอยู่มาก่อนหน้านั้น ลูกๆ ผู้ที่เป็นเครื่องประดับของสกุลบราห์มิน ผู้ที่พร้อมที่จะทำงานรับใช้ ควรที่จะนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้เข้ามาสู่สติปัญญาของพวกเขาและเข้าใจวิธีที่จะอธิบายและพิสูจน์ให้ผู้คนของบรารัติได้เห็นว่าด้วยชีพชยันตีจึงมีกีตะชยันตี และแล้วจากกีตะก็มีกฤษณะชยันตี นั่นคือชยันตีของราชาเหนือราชา กฤษณะเป็นราชาของโลกที่บริสุทธิ์ นั่นเคยเป็นอาณาจักรที่นั่น ศรีกฤษณะไม่ได้ถือกำเนิดที่นั่นและพูดกีตะ ไม่สามารถที่จะมีสงครามมหาภารตะในยุคทอง สงครามนั้นต้องเคยเกิดขึ้นในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน ลูกๆ ต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนมาก ชุมนุมของพันดาวาสและฆราวาสเป็นที่รู้จักกันดี พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าศรีกฤษณะเป็นหัวหน้าของพันดาวาส พวกเขาเชื่อว่ากฤษณะนั้นสอนราชาโยคะที่ง่ายดายและความรู้ที่ง่ายดาย ในความเป็นจริง ไม่มีเรื่องของการรบราฯลฯ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดได้สอนราชาโยคะที่ง่ายดายได้ให้กับพันดาวาสจนกลายเป็นผู้มีชัยชนะ พวกเขาเคยเป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์และจันทราวงศ์ถึง 21 ชาติเกิด ดังนั้น ก่อนอื่นใด อธิบายแก่ผู้คนของฮินดูมหาสภา มีชุมนุมอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่นโลกสภา ราชยสภา (พรรคการเมืองที่ต่างกัน) ฮินดูสภานั้นคือพรรคหลัก กองทัพทั้งสามที่ได้รับการจดจำนั้นก็คือยาดาวาส,ฆราวาสและพันดาวาส และพวกเขาคงอยู่ในยุคบรรจบพบกัน เวลานี้กำลังมีการก่อตั้งยุคทอง ขณะนี้กำลังมีการเตรียมการสำหรับการเกิดของศรีกฤษณะ มีการพูดกีตะในยุคบรรจบพบกันอย่างแน่นอน ดังนั้นเวลานี้ลูกควรจะแสดงใครในยุคบรรจบพบกัน? กฤษณะไม่สามารถมาที่นี่ได้ในเวลานี้ ทำไมเขาต้องจากโลกที่บริสุทธิ์ไปและเข้ามาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์เล่า? ในความเป็นจริง กฤษณะไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ ลูกรู้ว่าเวลานี้เขาอยู่ในชาติเกิดที่ 84 ของเขา พวกเขาคิดว่ากฤษณะปรากฎอยู่ในทุกหนแห่ง นั่นคือเขาอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ผู้เลื่อมใสศรัทธาของศรีกฤษณะพูดว่าทุกคนคือศรีกฤษณะ ที่กฤษณะได้นำรูปเหล่านั้นมาใช้ ผู้ที่เป็นของหนทางของราเด้ก็พูดว่าราเด้อยู่ในทุกคน ฉันคือราเด้และเธอคือราเด้ การกำหนดมากมายได้ปรากฏขึ้น บางคนพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน บางคนพูดว่ากฤษณะอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน บางคนพูดว่าราเด้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เวลานี้พ่อกำลังอธิบายแก่ลูกๆว่า พ่อคือผู้ทรงพลังอำนาจโลกและดังนั้นพ่อกำลังให้อำนาจแก่ลูกๆเพื่ออธิบายแก่ผู้คนเหล่านั้นทั้งหมด อธิบายแก่ผู้คนของฮินดูมหาสภา พวกเขาจะสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ พวกเขาพิจารณาว่าตนเองเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในศาสนา รัฐบาลไม่เชื่อในศาสนาใดๆโดยเฉพาะ พวกเขาเองสับสน ชีวา ดวงวิญญาณสูงสุด คือมหาสมุทรแห่งความรู้ที่ไม่มีตัวตน ไม่มีใครอื่นสามารถเรียกว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ เมื่อท่านมาที่นี่เป็นการส่วนตัวและให้ความรู้แก่ลูกเท่านั้นที่อาณาจักรจะมีการก่อตั้ง และแล้วอาณาจักรก็ถูกก่อตั้งขึ้นมา ท่านจะมาอีกครั้งด้วยตนเองเมื่อลูกได้สูญเสียอาณาจักรของลูก ดังนั้นลูกต้องพิสูจน์ว่าชีวา ดวงวิญญาณสูงสุด คือมหาสมุทรของความรู้ที่ไม่มีตัวตนและเป็นชีพชยันตีที่ได้นำมาซึ่งกีตะชยันตี ลูกควรทำละครที่อยู่บนฐานของสิ่งนี้เพื่อให้ประเด็นของกฤษณะถูกลบออกไปจากสติปัญญาของผู้คน เพียงชีวา ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ คัมภีร์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นโดยมนุษย์และอยู่บนพื้นฐานของการกำหนดของมนุษย์ บาบาไม่ได้มีคัมภีร์ใดๆ พ่อพูดว่า พ่อมาเป็นการส่วนตัวและทำให้ลูกๆ กลายเป็นเจ้าชายจากขอทาน แล้วพ่อก็จากไป เพียงพ่อเท่านั้นสามารถให้ความรู้นี้แก่ลูกเป็นการส่วนตัว ถึงแม้ว่าผู้คนเหล่านั้นจะถ่ายทอดกีตะ พระเจ้าก็ไม่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาเป็นการส่วนตัว พวกเขาพูดว่าพระเจ้าแห่งกีตะอยู่ที่นั่นเป็นการส่วนตัว ท่านสร้างสวรรค์และจากไป ดังนั้น ผู้คนสามารถกลายเป็นชาวสวรรค์ด้วยการรับฟังกีตะอย่างนั้นหรือ? เมื่อใครบางคนกำลังตาย พวกเขาก็อ่านกีตะให้กับเขา พวกเขาไม่ได้อ่านคัมภีร์อื่นใด พวกเขาเชื่อว่าสวรรค์นั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยกีตะและเหตุนี้เองพวกเขาจึงอ่านกีตะเท่านั้น ดังนั้นจึงควรจะมีกีตะเดียวเท่านั้น ศาสนาอื่นทั้งหมดมาในภายหลัง ไม่สามารถมีใครสามารถพูดว่าพวกเขาจะกลายเป็นชาวสวรรค์ พวกเขาให้น้ำของคงคาแก่ผู้คนดื่ม พวกเขาไม่ได้ให้น้ำของแม่น้ำยมุนา ให้ความสำคัญกับน้ำของคงคาเท่านั้น ไวชนาฟมากมายไปที่นั่นและเอาน้ำนั้นใส่ไหกลับมา พวกเขาพูดว่าด้วยการดื่มน้ำหนึ่งหยดผสมกับน้ำธรรมดา โรคภัยไข้เจ็บก็จะหมดไป ในความเป็นจริง เป็นสายธารของน้ำทิพย์แห่งความรู้ที่ความทุกข์ของลูกจะถูกขจัดออกไปตลอด 21 ชาติเกิด ด้วยการอาบในคงคาของความรู้ที่มีชีวิต ผู้คนจะสามารถกลายเป็นชาวสวรรค์ ดังนั้นคงคาแห่งความรู้จะปรากฏขึ้นมาในเวลาสุดท้ายอย่างแน่นอน ถึงอย่างไรก็มีแม่น้ำที่เป็นน้ำอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าด้วยการดื่มน้ำใครๆก็สามารถกลายเป็นเทพได้ ที่นี่หากใครบางคนได้ยินความรู้แม้เพียงเล็กน้อยเขาก็ประกาศสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ เหล่านี้คือคงคาของความรู้ของชีพบาบา,มหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความรู้,ผู้ประทานความรู้ของกีตะ คือชีวาผู้เดียวเท่านั้น,ไม่ใช่ศรีกฤษณะ ไม่มีใครที่ไม่บริสุทธิ์ในยุคทองที่จะได้รับความรู้ พระเจ้านั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด โอ อรชุน! หรือ โอ สันเจ! มีชื่อเสียงโด่งดัง เขามีความฉลาดมากในการเขียนและดังนั้นเขาจึงกลายเป็นเครื่องมือ เวลานี้ ชีวาชยันตีกำลังจะมาถึงและดังนั้นลูกควรจะเขียนสิ่งนี้ด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ ชีวาไม่มีตัวตน ท่านเรียกว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ที่เต็มไปด้วยความปิติ ศรีกฤษณะไม่สามารถเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความรู้หรือมีความปิติ เพียงชีวา ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้น ที่ให้ความรู้และมีความเมตตา ความรู้ของท่านคือความเมตตาของท่าน ผู้เป็นนายมีความเมตตาและสอนลูกและเหตุนี้เองลูกจึงกลายเป็นนักกฎหมายหรือวิศวกร ไม่มีความจำเป็นสำหรับความปิติในยุคทอง ดังนั้น ก่อนอื่นใด ลูกต้องพิสูจน์ว่า เป็นชีวาชยันตี มหาสมุทรแห่งความรู้ ที่ไม่มีตัวตน ที่นำมาซึ่งกีตะชยันตี หรือเป็นศรีกฤษณะชยันตีที่มีตัวตนของยุคทองที่นำมาซึ่งกีตะชยันตี ลูกๆ ต้องพิสูจน์สิ่งนี้ ลูกรู้ว่าไม่มีใครในผู้นำสาสน์ที่มาแล้วสามารถทำให้ใครบริสุทธิ์ได้ เพราะนั่นเคยเป็นอาณาจักรของมายาตั้งแต่ยุคทองแดง ทั้งหมดจึงกลับมาไม่บริสุทธิ์ เมื่อผู้คนกลับมาทุกข์ระทมพวกเขาก็พูดว่าพวกเขาต้องการจะไปจากที่นี่ ศาสนาซึ่งก่อตั้งขึ้นก็ได้เติบโต ศาสนาถูกก่อตั้งขึ้นด้วยพลังของความบริสุทธิ์แล้วพวกเขาต้องกลับมาไม่บริสุทธิ์ มีสี่ศาสนาหลักและการขยายตัวเกิดขึ้นด้วยศาสนาเหล่านั้น กิ่งก้านสาขาก็ปรากฏขึ้น เมื่อมีการพิสูจน์แล้วว่าชีพชยันตีได้นำกีตะชยันตีมา คัมภีร์อื่นๆ ทั้งหมดจะพิสูจน์ได้ว่าไร้ประโยชน์ เพราะคัมภีร์เหล่านั้นเขียนขึ้นโดยมนุษย์ ในความเป็นจริง คัมภีร์ของบารัตคือกีตะเดียวเท่านั้น พ่อผู้เป็นที่รักที่สุดอธิบายแก่ลูกและทำให้มันง่ายสำหรับลูก การกำหนดของท่านนั้นสูงส่งที่สุด เวลานี้ลูกต้องพิสูจน์ว่าเป็นชยันตีของมหาสมุทรแห่งความรู้ที่ไม่มีตัวตนที่นำมาซึ่งกีตะชยันตี หรือเป็นชยันตีของศรีกฤษณะที่มีตัวตนของยุคทองที่นำมาซึ่งกีตะชยันตี ลูกต้องจัดการประชุมขนาดใหญ่เพื่อที่จะทำสิ่งนี้ หากสิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้ว บัณฑิตทั้งหมดก็จะมาหาลูกและรับเป้าหมายนี้ ลูกต้องทำบางสิ่งในชีวาชยันตี อธิบายแก่ผู้คนของฮินดูมหาสภา ของเขานั้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ในยุคทองมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ไม่ได้มีสภา(ชุมนุม)อื่นใดที่นั้น สภาคงอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ก่อนอื่น ลูกต้องพิสูจน์ว่าสภาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปในความเป็นจริงแล้วคือบราห์มินหรือพันดาวาส พันดาวาสได้รับชัยชนะและแล้วก็กลายเป็นชาวสวรรค์ ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าสภา(ศาสนา)เทพดั้งเดิมคงอยู่ในเวลานี้ ลูกจะไม่พูดว่าเป็นสภาของเทพ พวกเขามีอำนาจในการปกครอง สภาเหล่านั้นคงอยู่ในยุคบรรจบพบกันของวงจร หนึ่งในนั้นคือพันดาวาสสภาซึ่งเรียกว่าเป็นสภาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของสภาบราห์มิน ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ ไม่มีบราห์มินที่มีชื่อของกฤษณะ จุกของบราห์มินได้รับชื่อเนื่องจากชื่อของบราห์มา สภาของลูกบราห์มินควรจะอยู่ในชื่อของบราห์มา จำเป็นต้องมีใครบางคนที่ฉลาดเพื่อที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เขาจำเป็นที่จะต้องมีการรู้แจ้งของความรู้ เพียงชีวาที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นคือผู้ประทานความรู้ของกีตะ ผู้ประทานตาที่สูงส่ง ซึมซับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วจัดการประชุม ผู้ที่รู้สึกว่าพวกเขาสามารถพิสูจน์สิ่งนี้ควรที่จะพบกันเป็นกลุ่ม มีสภาของนายพลและผู้บัญชาการในสนามรบ ที่นี่ มหาระตีเรียกได้ว่าเป็นผู้บัญชาการ บาบาคือผู้สร้างและผู้กำกับ ท่านกำลังสร้างสวรรค์และดังนั้นท่านให้การกำหนดสำหรับสิ่งนี้ จัดตั้งมหาสภาแล้วใช้หัวข้อนี้ เมื่อมีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าใครคือพระเจ้าแห่งกีตะ ทุกคนก็จะเข้าใจว่าพวกเขาควรจะมีโยคะกับท่าน บาบาพูดว่า พ่อมาอย่างเป็นผู้นำทาง อย่างน้อยลูกก็ควรกลับมีค่าและสามารถที่จะโบยบินได้ มายาได้ตัดปีกของลูก ด้วยการมีโยคะ ลูกดวงวิญญาณก็จะกลับมาบริสุทธิ์และโบยบิน! อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ทำงานรับใช้ของการทำให้ทุกคนเป็นอิสระจากโรคภัยและเป็นชาวสวรรค์ด้วยน้ำทิพย์แห่งความรู้ มนุษย์ต้องถูกทำให้กลายเป็นเทพ กลายเป็น ‘ผู้มีความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ master merciful’ เช่นเดียวกับพ่อ

2. กลายเป็นผู้ที่มีปัญญาด้วยการรู้แจ้งของความรู้ และในชีวาชยันตี พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวาชยันตีคือกีตะชยันตี ซี่งด้วยความรู้ของกีตะเท่านั้นที่ศรีกฤษณะถือกำเนิดมา

พร:
ขอให้ลูกทำทุกการกระทำของตารางเวลาประจำวันของลูกอย่างถูกต้องแม่นยำและในลักษณะที่ยุคตียุคต์และกลายเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์และมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา

สิ่งชี้บอกของดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์และมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาคือ ทุกความคิด คำพูด การกระทำ และความฝันของพวกเขาถูกต้องแม่นยำและยุกตียุกต์ มีความหมายอยู่ในทุกความคิดของพวกเขา ไม่ใช่ว่าพวกเขาเพียงพูดอะไรบางอย่างเพื่อประโยชน์นั้น คำพูดเพียงปรากฏออกมา พวกเขาแค่พูดอะไรบางอย่าง คำพูดแค่เกิดขึ้น ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์จะถูกต้องแม่นยำและยุกตียุกต์ในทุกการกระทำตามตารางเวลาประจำวันและเหตุนี้เองทุกการกระทำของเขาได้รับการกราบไหว้ นั่นคือตารางเวลาประจำวันทั้งหมดได้รับการกราบไหว้ ผู้คนมองเห็นความหลากหลายทั้งหมดของการกระทำของพวกเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน

คติพจน์:
เพื่อที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์ อยู่อย่างมีชัยชนะอย่างสม่ำเสมอและทำให้สภาพของลูกมั่นคงและสม่ำเสมอ