29.02.24       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน มายาซึ่งเป็นศัตรูอยู่เบื้องหน้าลูก ดังนั้นจงดูแลตนเองให้ดี ถ้าในขณะที่กำลังเคลื่อนไปลูกติดกับโดยมายา ลูกจะขีดคร่อมเส้นของโชคของลูก

คำถาม:
อะไรคืองานหลักของลูกๆผู้เป็นราชาโยคี?

คำตอบ:
การศึกษาและสอนผู้อื่นคืองานหลักของลูก ลูกอยู่ภายใต้การชี้นำของพระเจ้า ลูกไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในป่า ขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวจงนั่งในความเงียบสงบและจดจำระลึกถึงพ่อ การศึกษาทั้งหมดของลูกอยู่ในสองคำ: อัลฟ่าและเบต้า

โอมชานติ
พ่อพูดผ่านบราห์มาด้วยเช่นกันว่า: ลูกๆ อรุณสวัสดิ์ อย่างไรก็ตามลูกๆต้องพูดตอบด้วยเช่นกัน ที่นี่มีการเชื่อมโยงเพียงพ่อและลูกๆ จนกว่าผู้ที่เป็นคนใหม่กลับมาเข้มแข็ง ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะเฝ้าแต่ถามสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เรื่อยๆ นี่คือการศึกษาเล่าเรียน คำว่า พระเจ้าพูด ได้มีการเขียนไว้ พระเจ้าไม่มีตัวตน บาบานี้ทำให้สิ่งนี้มั่นคงมากเพื่อที่ลูกจะสามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้ เพราะมีกำลังแรงของมายาจากภายนอก ที่นี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พ่อเข้าใจว่าผู้ที่ได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาเมื่อวงจรที่แล้วก็จะมาโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่ว่าลูกคิดว่าผู้นั้นผู้นี้ไม่ควรจะจากไปหรือลูกควรที่จะคว้าผู้นี้ไว้ หากเขาจะไป เขาก็ไป! ที่นี่เป็นเรื่องของการตายในขณะที่มีชีวิต พ่อนำลูกมาเลี้ยงดู การนำมาเลี้ยงดูเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อที่จะให้มรดกอย่างแน่นอน ลูกๆก็มาหาพ่อแม่ของเขาเพราะด้วยการล่อใจของมรดก ลูกของคนรวยจะถูกรับไปเลี้ยงดูโดยคนยากจนหรือ? เขาจะละทิ้งทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งทั้งหมด ฯลฯ และ ไปได้อย่างไร? เป็นผู้ที่มั่งคั่งที่นำใครบางคนมาเลี้ยงดู ในเวลานี้ลูกรู้ว่าบาบาได้ให้อำนาจในการปกครองสวรรค์แก่พวกเรา เหตุใดเราไม่เป็นของท่าน? มีสิ่งล่อใจในทุกสิ่ง ยิ่งบางคนศึกษาเล่าเรียนมากแค่ไหน ก็จะมีสิ่งล่อใจมากเท่านั้น ลูกรู้ว่าพ่อได้นำลูกมาเลี้ยงดูเพื่อที่จะให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก พ่อพูดว่า: พ่อนำลูกทั้งหมดมาเลี้ยงดูอีกครั้งหนึ่งเช่นที่พ่อเคยทำเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ลูกพูดด้วยเช่นกันว่า: บาบา ฉันเป็นของท่าน 5000 ปีที่แล้วฉันได้กลายเป็นของท่านเช่นกัน มีลูกๆ บราห์มากุมารและกุมารีในทางปฏิบัติอยู่มากมาย ประชาบิดาก็มีชื่อเสียงด้วยเช่นกัน หากลูกไม่กลายเป็นบราห์มินจากศูทร ลูกก็ไม่สามารถกลายเป็นเทพได้ วงจรนี้ยังคงหมุนต่อไปในสติปัญญาของลูก พวกเราเคยเป็นศูทร เวลานี้พวกเราได้กลายเป็นบราห์มินและเราจะกลายเป็นเทพอีกครั้งหนึ่ง เราจะปกครองในยุคทอง ดังนั้นโลกเก่านี้จะถูกทำลายอย่างแน่นอน หากพวกเขาไม่มีศรัทธาอย่างสมบูรณ์พวกเขาก็จะจากไป มีลูกๆมากมายที่สอบตก สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน มายาซึ่งเป็นศัตรูกำลังยืนอยู่เบื้องหน้าลูก เธอดึงลูกเข้าไปหาเธอ พ่อทำให้สิ่งนี้มั่นคงในลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า: อย่าได้ติดกับในมายา ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะต้องขีดคร่อมโชคของลูก เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถถามลูกว่า: เราเคยพบกันมาก่อนไหม? ไม่มีใครที่มีปัญญาที่จะถาม พ่อพูดว่า: พ่อต้องมาเพื่อจะพูดกีตะอีกครั้ง พ่อต้องมาเพื่อปลดปล่อยลูกจากกรงขังของราวันเช่นกัน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอธิบายเรื่องที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้คืออาณาจักรของราวัน เป็นอาณาจักรที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อครึ่งวงจรที่แล้ว ราวันถูกแสดงให้เห็นว่ามีสิบหัวและวิษณุถูกแสดงให้เห็นว่ามีสี่แขน ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นเช่นนั้น สี่แขนนี้คือการแสดงวิถีทางของการครองเรือน นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์: การหล่อเลี้ยงผ่านวิษณุ ดินแดนแห่งวิษณุเรียกว่าดินแดนของกฤษณะด้วยเช่นกัน ศรีกฤษณะสามารถแสดงให้เห็นด้วยสองแขนเท่านั้น มนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พ่ออธิบายทุกสิ่ง ทั้งหมดนี้อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกมีความรู้นี้ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกคือการกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา กีตะพาทชาลานี้เป็นไปสำหรับการได้มาซึ่งการหลุดพ้นในชีวิตอย่างแน่นอน บราห์มินเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า ชีวาก็เรียกว่าเป็นรูดร้าด้วยเช่นกัน เวลานี้พ่อถามว่า: ไฟบูชายัญของความรู้เป็นของศรีกฤษณะหรือเป็นของชีวา? ชีวาเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด; ชางก้าเรียกว่าเทพ พวกเขาได้รวมชีวากับชางก้าเข้าด้วยกัน เวลานี้พ่อพูดว่า: พ่อเข้ามาในผู้นี้ ลูกๆพูดว่า: บัพดาดา พวกเขาพูดว่า: ชีพ-ชางก้า มหาสมุทรแห่งความรู้คือหนึ่งเดียวเท่านั้น เวลานี้ลูกรู้ว่าบราห์มาได้กลายเป็นวิษณุผ่านความรู้ มีการสร้างรูปภาพขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำด้วยเช่นกัน วิษณุออกมาจากสายสะดือของบราห์มา ไม่มีใครสามารถเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ บราห์มาได้ถูกแสดงว่ามีคัมภีร์อยู่ในมือของท่าน เวลานี้ใครที่นั่งและพูดสาระของคัมภีร์? คือพ่อหรือบราห์มา? ผู้นี้ก็กลายเป็นเจ้าสมุทรแห่งความรู้เช่นกัน ภาพจำนวนนับไม่ถ้วนถูกสร้างขึ้นมา แต่ภาพเหล่านั้นไม่ถูกต้อง ภาพเหล่านั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีมนุษย์ใดที่มีแปดหรือสิบแขน นั่นเป็นเพียงสัญลักษณ์ของหนทางของการครองเรือน ความหมายของราวันได้มีการแสดงไว้ด้วยเช่นกัน เป็นเวลาครึ่งวงจรที่เป็นอาณาจักรของราวันซึ่งเป็นกลางคืน เป็นเวลาครึ่งวงจรที่เป็นของรามซึ่งเป็นกลางวัน พ่ออธิบายทุกสิ่ง ลูกทั้งหมดคือลูกๆของพ่อผู้เดียว พ่อก่อตั้งดินแดนแห่งวิษณุผ่านบราห์มาและท่านก็สอนราชาโยคะแก่ลูก แน่นอนว่าท่านจะสอนราชาโยคะในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น การพูดว่า กีตะได้มีการกล่าวไว้ในยุคทองแดงนั้นเป็นสิ่งผิด พ่อพูดสัจจะ ผู้คนมากมายได้นิมิตของบราห์มาและศรีกฤษณะ พวกเขาเห็นบราห์มาในชุดสีขาว ชีพบาบาคือจุด หากพวกเขามีนิมิตของจุด พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดเลย ลูกพูดว่า: ฉันเป็นดวงวิญญาณ เวลานี้ใครที่เห็นดวงวิญญาณนั้น? ไม่มีใครเลย นั่นก็เป็นจุดเช่นกัน ลูกสามารถเข้าใจได้ใช่ไหม? ไม่ว่าใครบางคนจะกราบไหว้บูชาใครด้วยความรู้สึกของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาจะได้นิมิตของผู้นั้นเท่านั้น หากพวกเขาได้เห็นรูปอื่นๆ พวกเขาก็จะสับสน หากใครบางคนกราบไหว้บูชาหนุมาน เขาก็จะเห็นแต่หนุมานเท่านั้น ผู้กราบไหว้บูชาคเณศก็จะเห็นแต่คเณศเท่านั้น พ่อพูดว่า: พ่อได้ทำให้ลูกมั่งคั่งมาก! เคยมีปราสาทราชวังของเพชรและอัญมณีที่มีค่า ลูกเคยมีความมั่งคั่งมากมายนับไม่ถ้วน ลูกสูญเสียทั้งหมดนั้นไปที่ไหน? เวลานี้ลูกได้กลับมาตกต่ำ ลูกกำลังร้องขอทาน พ่อสามารถบอกลูกทั้งหมดนั้น ลูกๆ เข้าใจว่าเวลานี้บาบาได้มาแล้ว, พวกเรากำลังจะกลายเป็นนายของโลกอีกครั้ง ละครที่คงอยู่ตลอดไปนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว แต่ละคนกำลังเล่นบทบาทในละคร หากใครบางคนละร่างกายและรับอีกร่างหนึ่ง จะมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องร้องไห้กับสิ่งนั้น? ลูกไม่เคยร้องไห้ในยุคทอง เวลานี้ลูกกำลังเอาชนะความผูกพันยึดมั่น ลักษมีและนารายณ์ฯลฯ คือผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ผู้ที่มีชัยชนะเหนือความผูกพันยึดมั่น ความผูกพันยึดมั่นไม่ได้คงอยู่ที่นั่น พ่อยังคงอธิบายประเด็นต่างๆต่อไป พ่อไม่มีตัวตน มนุษย์พูดว่าท่านอยู่เหนือรูปและนาม อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือรูปและนาม พวกเขาร้องเรียกหา โอ พระเจ้า! โอ พระเจ้าผู้เป็นพ่อ!? ดังนั้นท่านมีนามและรูป ลิงกัมก็เรียกว่าชีวา,ดวงวิญญาณสูงสุดและชีพบาบาด้วยเช่นกัน ท่านเป็นพ่ออย่างแน่นอนใช่ไหม? บาบาจะมีลูกอย่างแน่นอนด้วยเช่นกัน เพียงดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นที่เรียกว่าผู้ไม่มีตัวตนว่าบาบา เมื่อพวกเขาไปยังวัดของท่าน พวกเขาก็เรียกท่านว่า ชีพบาบา และจากนั้นเมื่อพวกเขากลับบ้าน พวกเขาก็เรียกพ่อของเขาว่าบาบาด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงเรียกท่านว่าชีพบาบา พ่อสอนการศึกษาสูงสุดในสองคำ: อัลฟ่าและเบต้า ด้วยการจดจำอัลฟ่าและเบต้า อำนาจในการปกครองก็จะกลายเป็นของลูก นี่คือการสอบที่ยิ่งใหญ่ เมื่อมนุษย์สอบผ่านการสอบขั้นสูง พวกเขาก็จะไม่จดจำการสอบก่อนหน้านี้ พวกเขายังคงศึกษาเล่าเรียนต่อไปและสาระก็ยังคงอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาในเวลาสุดท้าย ที่นี่ก็เป็นเช่นนั้น ลูกยังคงศึกษาเล่าเรียนต่อไป และในที่สุด พ่อพูดว่า: มานมานะบาฟ! และแล้วจิตสำนึกของร่างกายก็ขาดตอนไป หากลูกปลูกฝังนิสัยของมานมานะบาฟ และแล้วในเวลาสุดท้ายลูกจะจดจำพ่อและมรดก นี่คือสิ่งหลัก เป็นสิ่งที่ง่ายมาก ทุกวันนี้แม้แต่ในการศึกษาอื่นๆ ใครจะรู้ว่าพวกเขาศึกษาสิ่งใด ราชาเป็นเช่นไร ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขากำหนดก็จะเป็นไปตามนั้น ก่อนหน้านี้ระบบของการชั่งตวงจะมีหน่วยเป็นตันและปอนด์ อย่างไรก็ตามเวลานี้มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ฯลฯ มีรัฐที่แยกจากกันมากมายเกิดขึ้น บางสิ่งที่มีค่าหนึ่งรูปีในเดลีก็จะมีค่าสองรูปีในบอมเบย์ เพราะรัฐนั้นได้แยกจากกัน ทุกคนเข้าใจว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้รัฐของพวกเขาอดอยาก มีการต่อสู้รบรามากมายฯลฯ! มีความสับสนอย่างมากมาย! บารัตนั้นเคยมั่งคั่งมาก และแล้วในขณะที่วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด พวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่ล้มละลาย มีคำกล่าวว่า: การเกิดเหมือนเพชรที่มีค่าได้สูญหายไปกลับคืนมาด้วยหอยที่ไร้ค่า พ่อพูดว่า: เหตุใดลูกถึงฆ่าตนเองเพื่อหอยเหล่านั้น? อย่างน้อยจงกลับมาบริสุทธิ์ในเวลานี้และประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากบาบา พวกเขาร้องเรียกหาด้วยเช่นกัน: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! โปรดมาและชำระพวกเราให้บริสุทธิ์! ดังนั้นสิ่งนี้พิสูจน์ว่าลูกเคยบริสุทธิ์และเวลานี้ลูกไม่ได้เป็นเช่นนั้น เวลานี้เป็นยุคเหล็กอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า: หากพ่อสร้างโลกที่บริสุทธิ์ โลกที่ไม่บริสุทธิ์จะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน เหตุนี้เองจึงมีสงครามมหาภารตะนี้ซึ่งจุดขึ้นมาจากไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า การทำลายล้างนี้ก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน สิ่งแรกบาบาได้นิมิต เพราะท่านต้องได้รับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น ท่านจึงเริ่มมีความสุขมาก จากนั้นท่านก็ได้รับนิมิตของการทำลายล้างเช่นกัน มานมานะบาฟ, มาเดียจิบาฟ คำพูดเหล่านี้มาจากกีตะ คำพูดบางอย่างของกีตะก็เป็นคำพูดที่เหมาะสม พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า: พ่อพูดความรู้นี้แก่ลูก และแล้วความรู้ก็หายไป ไม่มีใครแม้แต่จะรู้ว่าไม่มีศาสนาอื่นเลยเมื่อมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ จำนวนประชากรในเวลานั้นจะน้อยมาก! เวลานี้มีจำนวนมาก! ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเกิดขึ้น การทำลายล้างก็เป็นที่จำเป็นเช่นกัน สงครามมหาภารตะเกิดขึ้น พระเจ้าจะอยู่ที่นั่นเช่นกัน พวกเขาฉลองวันเกิดของชีวา ชีพบาบามาและทำอะไร? พวกเขาไม่รู้เช่นกัน เวลานี้พ่ออธิบาย: ด้วยกีตะดวงวิญญาณของกฤษณะจึงได้รับอาณาจักร กีตะคือแม่และพ่อที่จะทำให้ลูกกลายเป็นเทพ เหตุนี้เองจึงมีการแสดงไว้ในโปสเตอร์ว่าศรีกฤษณะไม่ได้ถ่ายทอดกีตะ ศรีกฤษณะศึกษาราชาโยคะผ่านความรู้ของกีตะ และแล้วเขาก็กลายเป็นเช่นนั้น วันพรุ่งนี้เขาจะกลายเป็นศรีกฤษณะอีกครั้ง พวกเขาใช้ชื่อของศรีกฤษณะแทนชื่อของบาบา ดังนั้นพ่ออธิบายว่า: ทำให้สิ่งนี้มั่นคงภายในตัวลูกเอง และแล้วจะไม่มีใครทำให้ลูกพลาดพลั้งด้วยการบอกลูกในสิ่งที่ผิด พวกเขาถามสิ่งต่างๆมากมายว่า: โลกจะดำเนินต่อไปอย่างไรโดยที่ไม่มีกิเลส? สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร? โอ แต่ลูกเองก็พูดว่า: นั่นเป็นโลกที่ปราศจากกิเลส ลูกพูดว่า ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง ใช่ไหม? และแล้วจะมีโลกของกิเลสได้อย่างไร? เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกจะได้รับอำนาจในการปกครองที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นเหตุใดลูกจึงไม่จดจำพ่อเช่นนั้น? นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้คนหลายแสนคนไปที่กุมภเมล่า แล้วพวกเขาก็พูดว่า: ที่นั่นมีแม่น้ำหนึ่งสายที่แฝงตัว เวลานี้แม่น้ำจะแฝงตัวได้อย่างไร? ที่นี่เช่นกันพวกเขาได้ทำเกามุกข์(ปากของวัว) พวกเขาพูดว่า: แม่น้ำคงคาไหลจากที่นี่ อย่างไรก็ตามแม่น้ำคงคาจะไปในทางของมันสู่มหาสมุทรหรือจะมาหาลูกบนภูเขา? มีการล้มลุกคลุกคลานมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ความรู้, ความเลื่อมใสศรัทธาและการวางเฉย หนึ่งคือการวางเฉยที่มีขีดจำกัด และอีกหนึ่งคือไม่มีขีดจำกัด ซันยาสซีออกจากบ้านของเขาและก็ไปอยู่ในป่า นั่นไม่ใช่กรณีของที่นี่ ลูกจะละทิ้งทั้งโลกด้วยสติปัญญาของลูก งานหลักของลูกๆ ราชาโยคีคือการศึกษาและสอน เวลานี้ไม่ใช่ว่าจะสามารถสอนราชาโยคะในป่าได้ นี่คือโรงเรียน มีสาขาเกิดขึ้น ลูกๆ กำลังศึกษาราชาโยคะ บราห์มากุมารและกุมารี ผู้ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนกับชีพบาบาก็สอนทุกคน ชีพบาบาเพียงผู้เดียวไม่สามารถนั่งและสอนทุกคนได้ ดังนั้นนี่คือรัฐบาลพันดาบ ลูกอยู่ภายใต้คำแนะนำและทิศทางของพระเจ้า ที่นี่ลูกกำลังนั่งอยู่ในความสงบเช่นนั้น ภายนอกมีความปั่นป่วนและความวุ่นวายมากมาย พ่อพูดว่า: จงให้ทานกิเลสทั้งห้าและลางร้ายเหล่านั้นก็จะหายไป จงกลายเป็นของพ่อและพ่อจะเติมเต็มความปรารถนาของลูกทั้งหมด ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้พวกเรากำลังจะไปยังดินแดนแห่งความสุข, ดินแดนแห่งความทุกข์กำลังจะถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ ลูกๆ บางคนมีนิมิตของการทำลายล้างด้วยเช่นกัน ตอนนี้เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นหากลูกไม่ว่างเว้นกับการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะได้รับสถานภาพที่สูง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกทั้งหมดของลูกจากพ่อ จงตายในขณะที่มีชีวิตอยู่ กลายเป็นบุตรบุญธรรม อย่าได้ขีดคร่อมโชคที่สูงส่งของลูก

2. อย่าได้พัฒนาความสงสัยโดยการฟังสิ่งที่ผิดๆ อย่าปล่อยให้ศรัทธาของลูกสั่นคลอนแม้แต่น้อย ดินแดนแห่งความทุกข์นี้จะถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ ดังนั้นจงนำเอาโยคะของสติปัญญาของลูกออกไปจากสิ่งนั้น

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นตัวของการจดจำระลึกถึงที่เต็มไปด้วยความสุข และการบรรลุผลโดยการจดจำโชคของลูกตามเวลา

ในความเลื่อมใสศรัทธา ในอนุสรณ์ของลูกดวงวิญญาณผู้ที่เป็นตัวของการจดจำระลึกถึง ในปัจจุบันผู้เลื่อมใสศรัทธายังคงจำความพิเศษของทุกการกระทำของลูกและหลุดหายไปกับประสบการณ์ทางจิตที่พิเศษสุด ดังนั้นลูกต้องได้มีประสบการณ์มากมายในชีวิตในทางปฏิบัติจริงของลูก เพียงตระหนักถึงสิ่งเหล่านั้นและสัมผัสรูปแบบตามเวลา การกระทำเหล่านั้นในรูปแบบที่ปรากฏจะกลายเป็นคลังสมบัติของความสุขและความสำเร็จอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับลูก เพลงที่ไม่มีขีดจำกัดจะปรากฏออกมาในหัวใจของลูก ฉันได้บรรลุสิ่งที่ฉันต้องการ บรรลุแล้ว

คติพจน์:
ถ้าลูกต้องการกลายเป็นดวงวิญญาณอันดับหนึ่ง เพียงแต่เดินตามรอยเท้าของพ่อบราห์มาต่อไป