01.07.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, a béke földje a tiszta lelkek otthona. Ha el akartok menni abba az otthonba, váljatok teljesen tisztává.

Kérdés:
Az Atya milyen garanciát ad át mindannyitoknak, gyerekeknek?

Válasz:
Édes gyermekek, emlékezzetek Rám és én garantálom, hogy el fogtok menni az otthonomba anélkül, hogy büntetést tapasztalnátok. Csak az egy Atyához ragaszkodjatok a szívetekkel. Miközben látjátok ezt az öreg világot, azt ne nézzétek. Miközben ebben a világban éltek, mutassátok be, hogyan maradtok tiszták és Baba biztosan átadja nektek a világ uralkodását.

Om shanti.
A Szellemi Atya megkérdez titeket, szellemi gyerekeket: Ti, gyerekek tudjátok, hogy az Atya eljött, hogy visszavigyen az Atya otthonába, tehát ott van bennetek a vágy, hogy hazamenjetek? Az minden lélek otthona. Itt ez az összes megtestesült lélek otthona nem csak egy otthon. Megértitek, hogy az Atya eljött. Meghívtátok az Atyát, hogy jöjjön el ide: Vigyél minket haza, vagyis a béke földjére. Az Atya most azt mondja: Kérdezzétek meg a szíveteket, ó lelkek, hogyan lennétek képesek hazamenni tisztátalan? Nektek biztosan tisztává kell válnotok. Most haza kell térnetek. Ő nem mond nektek semmi mást. Ti hosszú időn át erőfeszítést tettetek az imádat ösvényén. Az miért volt? A felszabadulásért. Az Atya most megkérdez benneteket: Úgy érzitek, hogy hazamennétek? A gyerekek válaszolnak: Baba, ezért van az, hogy hosszú időn át imádatot végeztünk. Azt is tudjátok, hogy minden emberi lelket vissza kell vinni. Ugyanakkor azt követően kell visszatérnetek, hogy tisztává váltatok. A tiszta lelkek azok, akik először jönnek el ide. Tisztátalan lelkek nem élhetnek az otthonomban. Az összes több milliárd léleknek biztosan haza kell térnie. Azt az otthont hívják a béke földjének és a visszavonulás állapotának. Nekünk, lelkeknek tisztává kell válnunk és el kell mennünk a béke tiszta földjére. Ez minden. Ez valami ilyen könnyű. Az a lelkek béketeljes, tiszta földje és a másik a megtestesült emberi lelkek boldog földje, míg ez a megtestesült emberi lelkek szomorúságának tisztátalan földje. Nincs arra szükség, hogy ezzel kapcsolatban zavarodottak legyetek. A béke földje a hely, ahol minden tiszta lélek él. Az a tiszta lelkek világa, a bűntelen, testetlen világ. Ez az összes megtestesült lélek öreg világa, ahol mindannyian tisztátalanok. Az Atya most eljött, hogy tisztává tegyen titeket, lelkeket, és visszavigyen a béke földjének világába. Aztán azok, akik Raja jógát tanulnak, el fognak menni a boldogság tiszta földjére. Ez nagyon könnyű. Ebben nem kell semmiről gondolkodnotok. Nektek csak az intellektusotokat kell használnotok, hogy megértsétek. Nekünk, lelkeknek az Atyja eljött, hogy elvigyen minket a béke tiszta földjére. Elfelejtettük az utat, hogy odamenjünk és az Atya most megmutatta nekünk. Én eljövök és minden ciklusban elmondom nektek: Ó gyerekek, emlékezzetek Rám, Shiv Babára. Csak az egy Satguru mindenki számára a Megváltás Adományozója. Egyedül Ő jön el és adja át az üzenetet, vagyis a shrimatot azzal kapcsolatban, hogy nektek, gyerekeknek most mit kell tennetek. Ti sok imádatot végeztetek és sok szomorúságot kaptatok fél cikluson át. Azzal, hogy kiadásokba bocsátkoztatok, elszegényedetté váltatok. A lelkek szatopradhanból tamopradhanná váltak. Csak ezt a néhány dolgot kell megérteni. Most haza akartok menni vagy nem? Igen Baba, mi biztosan haza akarunk menni. Az az édes csendünk otthona. Azt is megértitek, hogy most valójában tisztátalanok vagytok és ezért vagytok képtelenek hazamenni. Baba most azt mondja: Emlékezzetek Rám és a bűneitek elvágásra kerülnek. Én minden ciklusban átadom nektek ezt az üzenetet. Tekintsétek magatokat lelkeknek, mert a test most véget fog érni. A lelkeknek ugyanakkor haza kell menniük. Azt hívják a testetlen világnak. Minden testetlen lélek ott él. Az a lelkek otthona. A testetlen Atya is ott él. Az Atya eljön a végén, mert aztán haza kell vinnie mindenkit. Egyetlen egy tisztátalan lélek sem marad itt. Ebben a zavarodottá válás vagy bármilyen nehézség nem kérdéses. Az emberek azt mondják: Oh, Tisztító, gyere és tisztíts meg minket és vigyél vissza Magaddal. Ő mindenki Atyja. Aztán amikor eljövünk, hogy eljátsszuk a szerepeinket az új világban, ott nagyon kevés ember fog élni. Hová megy az összes több milliárd lélek és hol él? Azt is tudjátok, hogy az aranykorban nagyon kevés emberi lény volt. A fa kicsi volt és aztán megnőtt. Ott van a megszámlálhatatlan vallások variációja a fán. Azt hívják kalpafának. Ha nem értetek valamit, megkérdezhetitek Babát. Néhányan azt mondják: Baba, hogyan tudjuk elfogadni, hogy a ciklus időtartama 5.000 év. Az Atya csak az igazságot mondja el nektek. Ő elmondta nektek a ciklus számláját is. Az Atya eljön ennek a ciklusnak az átmenetében és megalapítja az istenségi királyságot, ami most nem létezik. Az aranykorban aztán ott lesz az egy istenségi királyság. Ebben az időben Ő átadja nektek a Teremtő és a teremtés tudását. Az Atya azt mondja: Én minden ciklus átmeneti korában eljövök. Megalapítom az új világot. Az öreg világnak most véget kell érnie. A drámának megfelelően az új világ öreggé válik és az öreg világ újjá válik. Ezt is megmutatják a szvasztika négy egyenlő részén, de semmit nem értenek. Az imádat ösvényén ez olyan, mintha egyszerűen csak bábukkal játszanának. Olyan sok kép van. Különösen Deepmalakor azokat felteszik az üzletekben. Megértitek, hogy most ott van az egy Shiv Baba és ti, gyerekek eljöttök ide és aztán ott van Lakshmi és Narayan királysága, aztán Ráma és Szita királysága, majd más vallások is eljönnek. Nektek, gyerekeknek velük nincsen kapcsolatotok. Eljönnek a saját idejükben és aztán mindenkinek haza kell térnie. Nektek, gyerekeknek most haza kell térnetek. Ennek az egész világnak meg kell semmisülnie. Mi értelme továbbra is itt maradni? A szívetek egyáltalán nem ragaszkodik ehhez a világhoz. Nektek a szívetekkel az egy Szeretethez kell ragaszkodnotok. Baba azt mondja: A szíveteket egyedül Velem kapcsoljátok össze és tisztává fogtok válni. Mostanra sok idő eltelt és kevés maradt. Az idő folyamatosan telik. Ha nem maradtok jógában, nagy lesz a bűnbánat a végén. Büntetés lesz és a státuszotok meg fog semmisülni. Tudjátok, hogy mennyi ideje annak, hogy elhagytátok az otthonotokat. Az emberek azért ütik a fejüket, hogy hazamenjenek. Ti otthon fogtok találkozni az Atyával. Ti Vele nem fogtok az aranykorban találkozni. Az emberek olyan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy elmenjenek a felszabadulás földjére. Azt hívják az imádat ösvényének. A drámának megfelelően az imádat ösvényének most véget kell érnie. Most eljöttem, hogy hazavigyelek titeket. Biztosan haza foglak vinni benneteket. Valaki minél tisztábbá válik, annál magasabb státuszt fog igényelni. Ezzel kapcsolatban a zavarodottá válás nem kérdéses. Az Atya azt mondja: Gyerekek, emlékezzetek Rám és garantálom, hogy haza fogtok térni anélkül, hogy büntetést tapasztalnátok. A bűneitek megsemmisülnek az emlékezésen keresztül. Ha nem emlékeztek Rám, büntetést kell tapasztalnotok és a státuszotok meg fog semmisülni. Én eljövök és ezt elmagyarázom minden 5.000 évben. Számtalanszor eljöttem, hogy titeket mind hazavigyelek. Csak ti, gyerekek játsszátok el a győzelem és vereség játékát és aztán eljövök, hogy visszavigyelek benneteket. Ez a tisztátalan világ, amiért az emberek azt éneklik: Ó Tisztító, jöjj el! Mi bűnösök vagyunk, gyere és tegyél minket bűntelenné és tisztává. Ez a bűnös világ. Nektek, gyerekeknek most teljesen bűntelenné kell válnotok. Azok, akik később jönnek, eljönnek a mennyországba, azt követően, hogy büntetést tapasztaltak. Ezért van az, hogy ők egy olyan világba jönnek el, ami két fokkal kevesebb. Őket nem lehet teljesen tisztának nevezni. Ezért van az, hogy most kell teljes erőfeszítést tennetek. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy a státuszotok csökken. Bár az nem Ravan királysága, de a státusz sorszám szerinti. Amikor ötvözet keveredik egy lélekbe, ő annak megfelelően kap egy testet. A lélek aranykoriból ezüstkorivá válik. Az ezüst ötvözete belekeveredik a lélekbe és aztán napról-napra még több piszok kerül a lélekbe. Az Atya nagyon jól magyaráz nektek. Ha nem vagytok képesek megérteni valamit, emeljétek fel a kezeteket. Az Atya azoknak magyaráz, akik körbementek a 84 születés ciklusán. Az Atya azt mondja: Én belépek ebbe az egybe a 84 születésének a végén. Aztán az első számba kell mennie. Az egy, aki az első számú volt, most az utolsó számú. Az egy, aki tisztátalanná vált a sok születésének a végén, az egy, aki először jön el. Én, a Tisztító egyedül az ő testébe lépek be. Én őt tisztává teszem. Én olyan világosan magyarázok nektek. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám és a bűneitek el fognak égni. Ti sokszor meghallgattátok a Gita tudását és azt másoknak is elmondtátok, de azon keresztül nem kaptatok megváltást. Sok szannyasi nagyon édesen elmondta nektek a szentírásokat. Hallva azt a hangot, sok fontos ember összegyűlt. Ez édesség a füleknek. Az imádat ösvénye csak édesség a füleknek. Itt az Atyára kell emlékezni. Az imádat ösvénye most véget ér. Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy átadjam nektek a tudást, amit senki más nem ismer. Egyedül én vagyok a Tudás Óceánja. A gyant hívják tudásnak. Én mindent megtanítok nektek. Elmagyarázom a 84 születés ciklusát. Ott van bennetek az összes tudás. A fizikai világból keresztülmentek a szubtilis régión és elmentek a testetlen világba. Először is ott van Lakshmi és Narayan dinasztiája. Ott nincsenek bűnös gyermekek. Ott nem létezik Ravan királysága. Minden jógaerővel történik. Látomásotok lesz arról, hogy egy kisbaba be fog lépni az anyaméh palotájába. Ő boldogságban megy oda. Itt az emberek olyan sokat sírnak és jajgatnak. Itt elmentek egy anyaméh börtönébe. Ott a sírás és jajgatás nem kérdéses. A testnek biztosan meg kell változnia ugyanúgy, ahogy ott van egy kígyó példája. Ugyanakkor ott a zavarodottá válás nem kérdéses ezzel kapcsolatban. Nincs arra szükség, hogy sok kérdést feltegyetek. Nektek biztosan el kell foglalnotok önmagatokat az erőfeszítésben, hogy tisztává váljatok. Nehéz az Atyára emlékezni? Ti az Atya előtt ültök. Én, az Atyátok átadom nektek a boldogságotok örökségét. Nem tudtok emlékezésben maradni ebben az utolsó születésben? Ti, gyerekek ezt nagyon jól megértitek, amikor itt vagytok, de amikor hazatértek és látjátok a feleségetek arcát, Maya megesz benneteket. Az Atya azt mondja: Ne ragaszkodjatok senkihez. Mindannak biztosan meg kell semmisülnie. Nektek emlékeznetek kell az egy Atyára. Miközben sétáltok és körbe mozogtok, emlékezzetek az Atyára és a királyságotokra. Az isteni erényeket is önmagatokba kell szívnotok. Az aranykorban nincsenek piszkos dolgok, mint hús, stb. Az Atya azt mondja: Mondjatok le még a bűnökről is. Én átadom nektek a világ uralkodását. Abban olyan nagy a bevétel, tehát miért ne maradnánk tiszták. Azzal, hogy tiszták maradtok csak erre az egy születésre, egy hatalmas bevételt kerestek. Együtt élhettek, de legyen közöttetek a tudás kardja. Ha megmutatjátok, hogy tiszták maradtok, mindegyik közül a legmagasabb státuszt fogjátok igényelni, mert azok lennétek, akik cölibátusban maradnak születéstől kezdve. A tudásra is szükség van. Nektek másokat is önmagatokhoz hasonlóvá kell tennetek. Meg kell mutatnotok a szannyasiknak, hogyan tudtok együtt élni és mégis tiszták maradtok. Aztán megértenék, hogy ti valamilyen nagy erővel rendelkeztek. Akkor az Atya azt mondja: Azzal, hogy tiszták maradtok erre az egy születésre, a világ mestereivé fogtok válni 21 születésre. Ti egy ilyen nagy díjat kaptok, így miért ne mutatnátok be, hogyan maradtok tiszták. Nagyon kis idő maradt hátra. Folyamatosan ott lesz a hang és ezt az újságokban is ki fogják nyomtatni. Ti láttátok a főpróbákat. Nézzétek meg, mi történt egyetlenegy atombombával. Még most is az emberek kórházban vannak. Manapság olyan bombákat készítenek, hogy nem lesz semmilyen nehézség. Mindenki azonnal meg fog semmisülni. Ezek a főpróbák meg fognak történni és aztán az véglegessé válik. Ők kísérleteznek, hogy lássák, hogy az emberek azonnal meghalnak vagy nem. Aztán más módszereket találnak. Nem lesz semmilyen kórház, stb. Ki ülne ott és szolgálna másokat? Semmilyen Brahmin nem fog maradni, hogy tápláljon benneteket. Ahogy a bombákat kieresztik, minden meg fog semmisülni. Minden a föld alá kerül a földrengésekben. Az nem vesz időt igénybe. Itt ott van az emberek tömege. Az aranykorban nagyon kevesen lesznek. Aztán azok mind hogyan fognak megsemmisülni? Ahogy tovább fejlődtök, látni fogjátok, mi történik. Az elején 9ooezren lesznek. Ti fakírok vagytok (vallásos aszkéták) és szeretitek az Urat. Ti mindenről lemondtatok és lelkeknek tekintitek önmagatokat. Az Atya szereti az ilyen fakírokat. Az aranykorban csak egy kis fa lesz. Baba sok dolgot elmagyaráz nektek. Minden színész egy örökkévaló lélek és ők eljönnek ide, hogy eljátsszák a szerepüket. Ti minden ciklusban eljöttök, hogy az Atya diákjaivá váljatok és tanuljatok. Tudjátok, hogy Baba tisztává tesz benneteket és visszavisz magával. A drámának megfelelően Baba biztosan kötve van, hogy hazavigyen mindenkit. Ezért a név, a Pandava hadsereg. Ti Pandavák mit tesztek? Igénylitek a királyságotok szerencséjét az Atyától, ugyanúgy ahogy az előző ciklusban tettétek, sorszám szerint, az erőfeszítéseteknek megfelelően, amit megtesztek. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy szeretve legyetek az Atya által, váljatok teljes fakírrá. Elfelejteni a saját testeteket és önmagatokat egy léleknek tekinteni jelenti azt, hogy egy fakírrá váltok. Annak érdekében, hogy a legnagyobb díjat igényeljétek az Atyától, mutassátok be, hogyan tudtok teljesen tisztává válni.

2. Nektek haza kell térnetek és ezért nem szabad ragaszkodnotok a szívetekkel az öreg világhoz. A szívetekkel csak az egy Szeretetthez ragaszkodjatok. Emlékezzetek az Atyára és a királyságra.

Áldás:
Legyen állandóan vidám és gondtalan a hangulatotok azáltal, hogy összekapcsoltak maradtok a Brahmin életetekben.

Ha boldogságotok hangulata bármilyen helyzetben megváltozik, azt nem neveznék állandó boldogságnak. Legyen állandóan vidám és gondtalan hangulatotok a Brahmin életetekben. Ne engedjétek, hogy a hangulatotok megváltozzon. Amikor a hangulatotok megváltozik, azt mondanátok, hogy magányt akartok, mert ma a hangulatotok ilyen. A hangulatotok akkor változik, amikor egyedül vagytok. Maradj állandóan összekapcsoltak és a hangulatotok nem fog változni.

Slogen:
Megünnepelni egy fesztivált azt jelenti, lelkesedéssel rendelkezni az emlékezésért és a szolgálatért.