02.07.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek eljöttetek ide, hogy emlékezésben maradjatok, és elégessétek a bűneiteket. Ezért legyetek teljes figyelemmel arra, hogy az intellektusotok jógája ne legyen gyümölcstelen /haszontalan/.

Kérdés:
Melyik szubtilis bűn, ami valamilyen nehézséget teremt a végén?

Válasz:
Ha a kapzsiság bűnének akár egy szubtilis formája is megmarad, ha valamit gyűjtötök, és abból valamit megtartotok magatoknak kapzsiságból, akkor a legvégén arra a dologra fogtok emlékezni, és ez valamilyen nehézséget okoz. Ezért Baba azt mondja: Gyerekek, semmit ne tartsatok meg magatoknak. Minden gondolatot el kell merítenetek, és magatokba kell csöpögtetni azt a szokást, hogy az Atyára való emlékezésben maradjatok. Ezért gyakoroljátok, hogy lélektudatosak vagytok.

Om shanti.
Baba minden nap emlékeztet titeket, gyerekeket: Legyetek lélektudatosak, mert az intellektusotok ide-oda vándorol. A tudatlanság ösvényén, miközben a vallásos történeteket hallgatják, az intellektusuk kifelé vándorol. Itt is, az intellektusok mindenfele vándorolnak. Ezért van az, hogy minden nap azt mondják nektek, hogy legyetek lélektudatosak. Azok az emberek azt mondják: Legyetek figyelemmel arra, amit mondunk, és azt szívjátok magatokba. Legyetek figyelemmel a verziókra, amiket a szentírásokban megemlítenek. Itt az Atya nektek, lelkeknek magyaráz: Itt nektek, diákok, mind lélektudatosan kell ülnötök. Shiv Baba eljött ide, hogy tanítson benneteket. Egyetlen más kollégium sincs, ahol Shiv Babát tekintik annak, aki tanítja őket. Egy ilyen iskola csak a legjelentőségteljesebb átmeneti korban létezik. Ti, diákok itt ültök és megértitek, hogy a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek eljön ide, hogy tanítson titeket. Shiv Baba eljött, hogy tanítson minket. Az első dolog, amit elmagyaráz: Tisztává kell válnotok. Ezért állandóan egyedül Rám emlékezzetek. Azonban Maya ismételten elfelejteti ezt veletek. Ezért az Atya óvatosságra int titeket. Ha valakinek magyaráztok, akkor az első dolog, amit el kell magyaráznotok, hogy ki Isten, hol van Isten, ki a Tisztító, a Bánat Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Mindenki emlékszik Rá. Amikor nehézségük van, azt mondják: Ó Isten, légy kegyelmes! Amikor az embereket meg kell védeni, akkor azt mondják: Ó Isten! Ó Isten szabadíts meg bennünket a bánattól! Mindenki bánatban van. Ti biztosan tudjátok, hogy az aranykort a boldogság földjének, és a vaskort a bánat földjének nevezik. Ti, gyerekek ezt tudjátok, de Maya mégis felejtésre késztet titeket. Ez a rendszer, ami arra inspirál benneteket, hogy üljetek emlékezésben, fix a drámában, mert sokan vannak, akik az egész nap folyamán egyáltalán nem emlékeznek. Ők még egy percig sincsenek emlékezésben, és így arra vannak késztetve, hogy itt üljenek azért, hogy inspirációt kapjanak, hogy emlékezésben legyenek. Ti módszereket kaptok, hogy emlékezésben maradjatok, és így az szilárddá válik. Nekünk satopradhanokká kell válnunk azzal, hogy az Atyára emlékezünk. Az Atya egy első osztályú, igazi módszert mond nektek azért, hogy satopradhanokká váljatok. Egyedül az Egyetlen a Tisztító. Ö eljön, és elmondja nektek a módszert. Ti, gyerekek itt ültök békében, amikor jógában vagytok az Atyával. Ha az intellektusotok jógája ide-oda vándorol, akkor nem vagytok békében, ami azt jelenti, hogy békétlenek vagytok. Az egész idő alatt, amikor az intellektusotok jógája ide-oda vándorol, az veszendőbe megy azért, mert a bűneitek nem kerülnek elvágásra. A világ nem tudja, hogy a bűnök hogyan kerülnek elvágásra. Ezek nagyon szubtilis dolgok. Az Atya azt mondta nektek: Maradjatok a Rám való emlékezésben. Tehát, abban az időben, amikor az emlékezésetek fonala összekapcsolt, siker van. Ha az intellektusotok ide-oda vándorol, akár csak egy hajszálnyit is, akkor az, az idő elvesztegetésre kerül és gyümölcstelen. Az Atya utasítása: Gyerekek, emlékezzetek Rám! Ha nem emlékeztek Rám, akkor az gyümölcstelen. Azon keresztül mi fog történni? Nem váltok gyorsan satopradhanokká. Azt a szokást aztán magukba szívják, és folyamatosan ez fog történni. Egy lélek ismeri azokat a bűnöket, amiket elkövetett ebben a születésében. Bár néhány ember azt mondja, hogy ők nem emlékeznek azokra, de Baba azt mondja: 3-4 éves korotoktól kezdve mindenre emlékeztek. A kezdetekben nem követtetek el annyi bűnt, mint később. Napról-napra a szemetek folyamatosan kriminálissá válik. Az ezüstkorban az 2 fokkal kevesebbé válik. Mennyi időbe telik a holdnak, hogy 2 fokkal csökkenjen? Az folyamatosan és fokozatosan csökken. Abban az időben a holdra is azt mondják, hogy 16 mennyei fok teljes. Ezt nem mondják a napra. A holdnál ez egy hónap kérdése, míg itt ez egy ciklus dolga. Napról napra folyamatosan lejöttök. Aztán felfelé másztok az emlékezés zarándoklatán. Aztán nincs szükségetek arra, hogy emlékezésben legyetek ahhoz, hogy felfelé mászatok; az aranykor után le kell jönnötök. Ha az aranykorban emlékezésben lennétek, nem jönnétek le. Azonban a dráma szerint le kell jönnötök, és ezért van az, hogy egyáltalán nem emlékeztek Babára. Nektek biztos, hogy le kell jönnötök, és aztán az Atya megmutatja nektek az emlékezés módszerét, mert fel kell másznotok. Az Atya eljön és megtanítja nektek az átmeneti korban, hogy a felfelé menés állapota most hogyan kezdődik. Aztán el kell mennünk a boldogságunk földjére. Az Atya azt mondja: Tudjátok, hogy el kell mennetek a boldogságotok földjére, és így emlékezzetek Rám. Ti, lelkek satopradhanokká fogtok válni azáltal, hogy emlékeztek. Ti különböztök a világtól. A Paradicsom teljesen különbözik ettől a világtól. A Paradicsom korábban létezett, de az most nem létezik. Mivel a ciklus időtartalmát meghosszabbították, ezért ezt elfelejtették. Ti, gyermekek most a Paradicsomot nagyon közelinek találjátok; nagyon kevés idő maradt hátra. Amikor valami hiányzik az emlékezés zarándoklatán, akkor azt gondoljátok, hogy még van idő. Az emlékezés zarándoklata nem annyi, mint amennyinek lennie kellene. Nem teszitek lehetővé, hogy az üzenetet elérjen mindenkit, a dráma terve szerint. Ha nem adjátok át másoknak az üzenetet, akkor ez azt jelenti, hogy nem végeztek szolgálatot. Képessé kell tennetek az üzenet, hogy elérje az egész világot: Az Atya azt mondja: Állandóan egyedül Rám emlékezzetek! Akik a Gitát tanulmányozzák, azok tudják, hogy csak az egy Gita szentírása az, amiben megemlítik az emelkedett verziót. Azonban ők azt mondják, hogy azok Shri Krishna Isten verziói, és így kire emlékeznének? Bár imádják Shívát, de nincs ez a pontos tudásuk, hogy képesek legyenek arra, hogy kövessék a shrímatot. Ebben az időben megkapjátok Isten utasításait, míg előzőleg az emberi lények utasításai voltak számotokra. A kettő között akkora a különbség, mint a nappal és az éjszaka között. A tudat emberi utasításai azt mondják, hogy Isten mindenütt jelenvaló, míg Isten utasításai azt mondják: Nem! Az Atya azt mondja: Én eljöttem, hogy megalapítsam a mennyországot, és így ez biztosan a pokol. Itt mindenkiben létezik az öt bűn. Ez a bűnös világ, és ezért Nekem el kell ide jönnöm, hogy azt bűntelenné tegyem. Akik Isten gyerekeivé válnak, azokban nem lehetnek ezek a bűnök. Ők Ravanról képeket mutatnak, ahol tíz feje van. Senki soha nem mondhatja azt, hogy Ravan világa bűntelen. Ti tudjátok, hogy most Ravan királysága van, és mindenkiben ott van az öt bűn. Az aranykorban Rama királysága van, és ott nincsenek bűnök. Ebben az időben az emberek olyan boldogtalanok. A testek nagyon sok szenvedést tapasztalnak. Ez a bánat földje. A boldogság földjén a test semmilyen bánatot nem tapasztal. Itt olyan sok kórház tele van. Ezt a helyet mennyországnak nevezni egy nagy hiba. Tehát, ezt meg kell értenetek, és aztán magyaráznotok kell másoknak. Azok a tanulmányok nem azért vannak, hogy másoknak magyarázzatok. Átmentek a vizsgáitokon, és elkezdtek dolgozni. Itt mindenkinek át kell adnotok az üzenetet. Egyedül, csak az Atya nem fogja átadni ezt az üzenetet. Akik nagyon okosak, azokat tanároknak nevezik. Akik kevésbé okosak, azokat nevezik diákoknak. Mindenkinek át kell adnotok az üzenetet. Kérdezzétek meg tőlük: Ismeritek Istent? Ő mindenki Atyja. Tehát, a fő dolog átadni az Atya utasítását, mert ezt senki nem tudja. Az Atya a Magasak közt Legmagasabb. Ő az Egyetlen, aki az egész világot tisztává teszi. Az egész világ tiszta volt, és abban csak Bharat volt. Más vallásokból valók közül egyik sem mondhatja azt, hogy ők elmentek az új világba. Ők abban hisznek, hogy valaki létezett előttük. Krisztus is biztosan be fog lépni valakibe. Biztos, hogy előtte létezett valaki. Az Atya itt ül, és elmagyarázza: Én belépek Brahmának ebbe a testébe. Senki nem hisz abban, hogy Ő belép Brahma testébe. Ó, de a Brahminokra biztosan szükség van. A Brahminok honnan jönnének? Ők biztosan Brahmából jönnek. Achcha, valaha is hallottatok Brahma apjáról? Ő a nagy nagy-nagyapa, neki nincs fizikai apja. Ki Brahma fizikai apja? Senki nem képes ezt megmondani nektek. Brahmára emlékeznek. Ő az Emberiség Atyja is. Hasonló módon ti beszéltek a testnélküli Shív Babáról. Ki az Ő Atyja? Aztán ki a fizikai Prajapita Brahma apja? Shív Babát nem fogadják örökbe. Ez a valaki örökbe fogadásra kerül. Azt mondanák, hogy Shív Baba ezt a valakit örökbe fogadta. Azt nem mondanák, hogy Shív Baba örökbe fogadta Vishnut. Tudjátok, hogy Brahma válik Vishnuvá. Őt nem fogadják örökbe. Shankart úgy mutatják, hogy nincs szerepe. Brahma válik Vishnuvá és Vishnu válik Brahmává. Ez a 84 születés ciklusa. Aztán Shankár honnan jött? Hol van az ő teremtménye? Ott van az Atya teremtménye. Ő minden lélek Atyja, míg Brahma teremtménye minden emberi lény. Tehát, hol van Shankar teremtménye? Az emberi világ nem Shankár által kerül megteremtésre. Az Atya eljön ide, és elmagyarázza mindezeket a dolgokat, de ennek ellenére ti, gyerekek ismételten felejtetek. Mindenki intellektusa sorszámszerinti. Minél nagyobb az intellektusotok (bölcsességetek), annál inkább vagytok képesek magatokba szívni a Tanár tanításait. Ez egy korlátlan tanulmány, és ti egy státuszt igényeltek, sorszám szerint, aszerint, hogy hogyan tanultok. Bár a tanulmány ugyanaz, hogy emberi lényekből istenségekké változzatok, de egy dinasztia kerül megteremtésre. Be kellene lépnie az intellektusotokba annak is, hogy milyen státuszt fogtok igényelni. Az erőfeszítést igényel, hogy egy királlyá váljatok. A királyoknak szükségük van szolgálólányokra és szolgálókra is. Ki fog szolgálólánnyá és szolgálóvá válni? Ti ezt is megérthetitek. Mindegyiknek lennének szolgálólányai és szolgálói, sorszám szerint, az erőfeszítéseinek megfelelően. Tehát, nem szabadna olyan módon tanulnotok, hogy szolgálólányokká és szolgálókká váljatok, születésről születésre. Erőfeszítést kell tennetek, hogy emelkedettekké váljatok. Tehát az Atyára való emlékezésben igazi béke van. Ha az intellektusotok ide-oda vándorol, akár csak egy hajszálnyit is, akkor az idő elvesztegetésre kerül, és kevesebb lesz a bevétel. Nem lesztek képesek arra, hogy satopradhanokká váljatok. Az is elmagyarázásra került, hogy miközben folyamatosan dolgoztok a kezetekkel, az Atyára kell emlékeznetek a szívetekkel. Annak érdekében, hogy a testeteket egészségesen tartsátok, lehet, hogy körbetúráztok, de legyen ott az Atyára való emlékezés az intellektusotokkal. Ha valaki veletek van, akkor nem szabad pletykálkodnotok. Mindenki szíve ennek a szemtanúja. Baba elmagyarázza, hogy egy ilyen állapotban kellene körbetúráznotok. A papok teljes csendben sétálnak. Ti emberek nem beszéltek állandóan erről a tudásról. Éppen ezért tartsátok magatokat csendben, és versenyezzetek a Shív Babára való emlékezésben. Pl.: Baba azt mondja: Miközben esztek, üljetek le és egyetek emlékezésben. Nézzétek a táblázatotokat. Baba elmondja nektek a saját táblázatát és, hogy hogyan felejti el az emlékezést. Én megpróbálok emlékezni Babára, és azt mondom Babának: Baba, én mindig emlékezésben fogok maradni. Te csak szüntesd meg a köhögésemet és csökkentsd a cukor problémámat. Én elmondom nektek az erőfeszítést, amit magamon teszek, de elfelejtek emlékezni. Tehát a köhögés hogyan csökkenne? Elmondom nektek őszintén a Babával való beszélgetésemet. Baba veletek, gyerekekkel beszél, de ti, gyerekek nem beszéltek az Atyával, mert szégyellitek magatokat. Amikor felmossátok a padlót, vagy elkészítitek az ételt, akkor azt végezzétek Shív Baba emlékezésében, és erőt fogtok kapni. Erre a módszerre is szükség van. Ebből is hasznotok lesz. Amikor emlékezésben ültök, akkor ez másokat is húzni fog; ott van egymás húzása. Minél többet maradtok emlékezésben, annál jobb lesz a halotti csend. A dráma szerint ott van egymás befolyása. Az emlékezés zarándoklata nagyon hasznos. Nincs szükség arra, hogy ezzel kapcsolatban hazugságot mondjatok. Ti az igaz Atya gyerekei vagytok, és így őszintén kell előre haladnotok. Ti, gyerekek mindent megkaptok; megkapjátok a világ uralkodását, tehát, miért kellene, hogy kapzsik legyetek és felhalmozzatok tíz-húsz szárit? Ti folyamatosan sok dolgot felhalmoztok, amire a halál idején emlékezni fogtok. Ezért van ezt a példa: A feleség azt mondta a férjnek, hogy mondjon le még a botjáról is, mert különben a végén arra emlékezne. Semmire sem szabadna emlékeznetek. Különben nehézséget okoztok magatoknak. Azáltal, hogy hazudtok, 100-szoros bűnt halmoztok fel. Shív Baba kincsestára mindig teli van, tehát nincs szükségetek arra, hogy sok mindent megtartsatok. Ha valakitől mindenét ellopják, neki mindent átadnak. Ti, gyerekek megkapjátok a királyságot az Atyától, tehát ne kapnátok ruhákat, stb.? Csak ne legyen szükségtelen kiadás, mert az ártatlan, gyenge anyák azok, akik segítenek a mennyország megalapításában. Éppen ezért nem szabadna elvesztegetni a pénzüket csak úgy. Ők gondoskodnak rólatok, és így a ti kötelességetek, hogy gondoskodjatok róluk. Különben 100-szoros bűnt halmoztok fel a fejeteken. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BabDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Azon idő alatt, miközben az Atya emlékezésében ültök, az intellektusotoknak nem szabadna még egy kicsit sem ide-oda vándorolnia. Állandóan, folyamatosan halmozzátok fel a bevételeteket. Az emlékezésetek legyen olyan, mint a halotti csend.

2. Annak érdekében, hogy a testeteket egészségesen tartsátok, amikor körbe túráztok, ne pletykálkodjatok a társaitokkal, hanem maradjatok csendben, és versenyezzetek az Atyára való emlékezésben. Fogyasszátok el az ételeteket az Atyára való emlékezésben.

Áldás:
Váljatok sikerrel teljesekké azzal, hogy az intellektusotokban hit van, és a gyenge gondolatok bármilyen hálója véget ér.

Mostanáig, nektek, gyermekeknek a többségében gyenge gondolatok merülnek fel. Ők azt gondolják: Nem tudom, hogy vajon valami meg fog-e történni, vagy nem, vagy mi fog történni. Ezek a gyenge gondolatok egy fal, és a siker e mögött a fal mögött rejtve marad. Maya a haszontalan gondolatok hálóját forgatja, és ti annak a hálónak a csapdájába kerültök. Ezért legyen hit az intellektusotokban, hogy győztesekké váltok és a születési jogotok a siker, és így vessetek véget a gyenge gondolatoknak.

Slogen:
Tartsátok a harmadik szemeteket, a vulkáni szemeteket nyitva, és akkor Maya erőtlenné fog válni.