03.07.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, annak érdekében, hogy Kalangidhárokká váljatok (akit rágalmaztak, és imádatra méltóvá vált), tegyétek az állapototokat megrázhatatlanná és elmozdíthatatlanná. Minél többet vádolnak benneteket, annál inkább Kalangidhárokká váltok.

Kérdés:
Mi az Atya utasítása? Melyik fő utasítás követésével váltok ti, gyerekek a szívtrónusra ültetettekké?

Válasz:
Az Atya utasítása: Édes gyermekek, nem szabad, hogy bárkivel is bármilyen konfliktusban legyetek. Maradjatok békések. Ha valakinek nem tetszik valami, amit mondotok, csak maradjatok csendben. Ne bosszantsátok egymást. Akkor kerülhettek BapDada szívtrónusára ültetettekké, amikor nincsenek bennetek ördögi szellemek, amikor nem mondotok keserű szavakat, és az édes beszédetek válik az életmódotokká.

Om shanti.
Isten beszél: Legyetek lélek tudatosak! Ezt biztosan először kell mondani. Ez egy figyelmeztetés nektek, gyerekeknek. Az Atya azt mondja: Amikor azt mondom „gyermek, gyermek”, akkor egy lelket nézek. A test egy öreg cipő. Az, nem válhat satopradhanná. Ti satopradhan testeket fogtok kapni az aranykorban. Ti, lelkek most satopradhanokká váltok, de a testeitek ugyanazok az öreg testek. Nektek, lelkeknek most meg kell reformálnotok magatokat; tisztává kell válnotok. Az aranykorban tiszta testeket fogtok kapni. Annak érdekében, hogy megtisztítsátok a lelketeket, emlékezzetek az egy Atyára. Az Atya is csak titeket, lelkeket néz. Ti lelkek nem fogtok tisztává válni azzal, hogy Ő csak néz benneteket. Minél többet emlékeztek az Atyára, folyamatosan annál tisztábbakká fogtok válni. Az a kötelességetek. Nektek satopradhanokká kell válnotok azzal, hogy az Atyára emlékeztek. Az Atya eljött, hogy megmutassa nektek a módszert. Ez a test öreg marad egészen a végéig. Ezek csak fizikai szervek, amiknek egy kapcsolatuk van a lélekkel. Amikor egy lélek gyönyörűvé válik, akkor jó tetteket hajt végre. Ott még a madarak és állatok is nagyon jók. Itt a madarak elrepülnek, amikor emberi lényeket látnak, míg ott az ilyen jó madarak körülöttetek fognak repülni, fegyelmezett módon. Az nem úgy van, hogy ők bejönnének az otthonotokba, azt bepiszkítanák, és aztán elrepülnének. Nem, az egy nagyon fegyelmezett világ. Ahogy tovább haladtok, mindenről vízióitok lesznek. Most sok a hiány. A mennyország dicsérete korlátlan. Az Atya dicsérete korlátlan és így még az Atya tulajdonának a dicsérete is korlátlan. Nektek, gyerekeknek olyan mámorosoknak kellene lennetek. Az Atya azt mondja: Én azokra a lelkekre emlékszem, akik szolgálatot végeznek; rájuk automatikusan emlékeznek. Minden egyes lélekben egy tudat és egy intellektus van. Ti megérthetitek, hogy vajon első osztályú szolgálatot, vagy másodosztályú szolgálatot végeztek. Mindezt sorszám szerint értitek meg. Néhányan múzeumokat építenek és elmennek az elnökhöz, vagy a kormányzóhoz, stb. Nekik biztosan nagyon jól kell magyarázniuk nekik. Mindenkinek megvannak a saját erényei. Amikor valakiben jó erények vannak, akkor azt mondják: Ez a valaki olyan erényes. Akik szolgálatkészek, azok mindig nagyon kedvesen beszélnek. Ők soha nem lennének képesek keserű szavakat mondani. Akik keserű szavakat mondanak, azokban ördögi szellemek vannak. A test-tudatosság az első számú. Aztán a többi ördögi szellem azt követi és belépnek. Az embereknek nagyon rossz a viselkedésük. Az Atya azt mondja: A szegények nem hibáztathatok. Nektek ugyanazt az erőfeszítést kell megtennetek, amit az előző ciklusban is megtettetek. Tekintsétek magatokat lelkeknek és emlékezzetek az Atyára, és aztán az egész világ fonala (kontrollja) fokozatosan a kezetekbe kerül. Ez a dráma ciklusa, és az pontosan megmondja nektek az időt. Nagyon kevés idő maradt hátra. Amikor azok az emberek függetlenséget adnak egy országnak, akkor az országot kettészakítják. Aztán, ők folyamatosan maguk között harcolnak. Különben ki vásárolná meg a lőszereiket, stb.? Az is az ő üzletük. A dráma szerint az, az ő okosságuk. Itt is mindent darabokra szabdaltak. Az egyik oldal azt mondja: Nekünk meg kellene kapnunk ezt a földterületet, mert azt nem osztották széjjel megfelelően. Azon az oldalon több víz folyik, azon az oldalon sokkal több a föld, és ezen az oldalon nagyon kevés a víz. Ők ilyen módon harcolnak egymás között, és aztán ott van egy polgárháború. Nagyon sok a harc. Amikor az Atya gyermekeivé váltok, akkor el kell fogadnotok a sértéseket is. Baba elmagyarázta, hogy most mindegyiktek egy Kalanghidárrá válik. Benneteket ugyanolyan módon megsértenek, ahogy Babát. Ti tudjátok, hogy azok a szegény, tehetetlen emberek nem tudják, hogy ti váltok a világ mestereivé. A 84 születés kérdése nagyon könnyű. Ti vagytok azok, akik imádatra méltókká váltok, és ti vagytok azok, akiket aztán imádnak. Ha valaki intellektusa nem képes arra, hogy bármit is magába szívjon, akkor azt mondanák, hogy ez a szerepe a drámában. Valaki mit tud tenni? Mindegy, hogy mennyit ütitek a fejeteket, ő akkor sem tud felmászni. Inspirálást kap, hogy tegyen erőfeszítést, de az nincs ott a szerencséjében. Egy királyság kerül megalapításra, és abban mindenkire szükség van. Ilyen módon kellene gondolkoznotok, és maradjatok csendben. Nem szabadna semmilyen konfliktusnak lenni senkivel. Nektek szeretettel kell magyaráznotok: Ne tedd ezt. A státuszod még alacsonyabbá válik, ha így teszel. A lélek az, aki figyel. Néha, amikor egy jó dolgot mondotok valakinek, akkor békétlenné válik. Abban az esetben ott kellene őt hagynotok. Ha valaki ilyen, akkor folyamatosan zaklatni fog benneteket. Ez folytatódni fog egészen a végéig. Maya napról-napra egyre komolyabbá válik. Maya is egy maharativá válik, és a maharátikkal harcol. Amikor Maya viharai jönnek, fejlesszétek ki az Atyára való emlékezés gyakorlatát, és teljesen megrázhatatlanok és elmozdíthatatlanok fogtok maradni. Megértitek, hogy Maya zaklatni fog benneteket, de nem szabad félnetek. Akik Kalangidhárokká válnak, azokat zaklatni fogják, de nektek emiatt nem szabad felindultakká válnotok. Az újságírók bármit kinyomtatnak veletek kapcsolatban azért, mert ez a tisztaság kérdése. Az ártatlanokat támadni fogják. Ott vannak az ördögök nevei, Akasur és Bakasur. Még női ördögi nevek is vannak, mint Putnaka, és Szupnaka. Először is, ti gyerekek elmondjátok az Atya dicséretét. A korlátlan Atya azt mondja: Ti lelkek vagytok. Az Atyán kívül senki más nem adhatja nektek ezt a tudást. A Teremtő és a teremtmény tudása a tanulmány, amin keresztül az önfelismerés diszkosza forgatóivá és a földgolyó uralkodóivá váltok. A díszek is hozzátok tartoznak, de ti, Brahminok erőfeszítés-tévők vagytok. Ezért ezeket a díszeket Vishnunak adták. Senki más nem tudja elmondani nektek mindazokat a dolgokat, hogy mi egy lélek, és mi a Legfelső Lélek. A lelkek honnan jöttek? Egy lélek hogyan hagy el egy testet? Néha azt mondják, hogy a szemeken keresztül, máskor, hogy a homlokon keresztül, vagy a koponyán keresztül hagyja el a testet. Ezt senki nem tudhatja. Ti most tudjátok, hogy a lélek el fogja hagyni a testét, miközben az Atyára való emlékezésében ül. Nektek nagy boldogságban kellene az Atyához mennetek. El kell hagynotok az öreg testeiteket boldogságban ugyanúgy, ahogy ott van a kígyó példája. Az emberi lényeknek még annyi bölcsességük sincs, mint az állatoknak. Azok a sannyasik, stb. egyszerűen azokat a példákat hozzák. Az Atya azt mondja: Olyanokká kell válnotok, mint a zümmögő lepkék, hogy átalakítsátok a rovarokat. Át kell alakítanotok őket emberi rovarokból. Nektek nem szabad csak példákat adnotok, de tegyétek azt egy gyakorlati módon. Nektek, gyerekeknek most haza kell térnetek. Ti megkapjátok az örökséget az Atyától, és így olyan nagy boldogságnak kellene lenni bennetek. Azok az emberek nem tudnak az örökségről. Mindenki megkapja a békét; mindenki elmegy a béke földjére. Atyán kívül senki más nem adhat üdvösséget mindenkinek. Azt is el kell magyaráznotok: „Ti az elszigetelődés ösvényéhez tartoztok és erőfeszítést tesztek azért, hogy elmerüljetek a brahm elemben. Az Atya megteremti a családi ösvényt.” Ez egy nagyon mély dolog. Először is meg kell tanítanotok másoknak az Alfa és a béta leckéjét. Mondjátok nekik: Nektek két apátok van; egy korlátolt és a korlátlan Egyetlen. Ti egy korlátolt apánál a bűnön keresztül vesztek születést. Olyan sok szomorúságot kapnak. Az aranykorban korlátlan a boldogság. Ott a születés olyan sima, mint a vaj. Ott a szomorúság kérdése nem merül fel. Annak az igazi neve mennyország. Ti megkapjátok a korlátlan uralkodás örökségét a korlátlan Atyától. Először boldogság van és aztán szomorúság. Helytelen azt mondani, hogy szomorúság van először, és aztán boldogság. Az új világ az, ami először megalapításra kerül. Nem egy öreg világ kerül megalapításra. Valaki is építene egy öreg épületet? Ravan nem létezhet az új világban. Az Atya azt is elmagyarázza: Nektek ott kell, hogy legyenek mindezek a módszerek az intellektusotokban. A korlátlan Atya korlátlan boldogságot ad nektek. Azt hogyan adja? Gyertek, és el fogjuk nektek magyarázni. Módszerekre van szükségetek, hogy ezt elmagyarázzátok. Azt is engedjétek, hogy a bánat minden típusát meglássák a szomorúság földjén. Olyan nagy a szomorúság! Az korlátlan. Annak az igazi neve a szomorúság földje. Ezt senki nem nevezheti a boldogság földjének. Shri Krishna a boldogság földjén tartózkodik. Még a Shri Krishna templomot is a boldogság földjének nevezik. Ő volt a boldogság földjének a mestere, és még most is imádják őt a templomokban. Ha ennek a Babának most el kellene mennie Lakshmi és Narayan templomába, akkor azt mondaná: „Ohó, én azzá fogok válni!” Ő most nem imádná őket. Ő válik az első számúvá, így nem imádná azokat, akik a másodikak, vagy harmadikak. „Én a napdinasztia részévé válok.” Az emberek ezt nem tudják; ők mindenkit Istennek neveznek. Olyan nagy a sötétség! Ti olyan jól magyaráztok. Ez időt vesz igénybe. Ez ugyanannyi időt fog igénybe venni, mint az előző ciklusban. Semmit nem lehet sürgetni. A jelenlegi születésetek olyan, mint egy gyémánt. Még az istenségek születésére sem lehet azt mondani, hogy olyan, mint egy gyémánt. Ők nem Isten családjában vannak. Ez az isteni családotok, és az, az istenségi családotok. Ezek ilyen új dolgok. A Gitában ez olyan, mint egy csipetnyi só egy zsák lisztben. Az emberek ilyen hibát követtek el azzal, hogy Shri Krishna nevét tették oda. Mondjátok nekik: Ti az istenségeket istenségeknek nevezitek, tehát Shri Krishnát miért hívjátok Istennek? Ki Vishnu? Ti ezt megértitek. Az emberek folyamatosan imádatot végeznek, csak úgy, tudás nélkül. Az istenségek a legősibbek, és ők előzőleg a mennyországban voltak. Mindenkinek keresztül kell mennie a tamo, rajo és sato állapototokon. Ebben az időben mindenki tamopradhan. Nektek, gyerekeknek olyan sok pont elmagyarázásra kerül. Nagyon jól magyarázhattok a kitűző használatával. Nektek emlékeznetek kell az Atyára és a Tanárra, aki tanít benneteket. Azonban egy ilyen kötélhúzás van Mayával. Sok nagyon jó pont folyamatosan felmerül. Ha semmit nem hallgattok meg, akkor hogyan lennétek képesek elmondani azokat a pontokat. Általában, amikor a maharatik egy túrán vannak, akkor kihagyják a murlit; aztán azt nem olvassák el. Ők tele vannak. Az Atya azt mondja: Én ilyen mély dolgokat mondok el nektek! Azokat meg kell hallgatnotok, és magatokba kell szívnotok. Ha semmit nem szívtok magatokba, akkor gyengék maradtok. Sok gyermek köpüli a tudás óceánját, és nagyon jó pontokat mondanak el. Baba látja, hogy kivonják a pontokat a saját állapotuknak megfelelően. A szolgálatkész gyermekek képesek arra, hogy olyan pontokat vonjanak ki, amiket ez a valaki soha nem mondott el. Ők elfoglaltak maradnak a szolgálat végzésében. Nagyon jó pontokat ki is nyomtatnak a magazinokban. Tehát ti, gyerekek a világ mestereivé váltok. Az Atya olyan emelkedetté tesz benneteket! Azt mondják az énekben: Az egész világ fonala (kontrollja) a kezetekben lesz. Azt senki nem kaparinthatja meg tőletek. Lakshmi és Narayan a világ mesterei voltak. Biztosan az Atya volt az, aki tanította őket. Elmagyarázhatjátok, hogyan érték el azt a királyi státuszt. A templom papjai ezt nem tudják. Nektek nagyon boldogoknak kellene lennetek. Azt is elmagyarázhatjátok, hogy Isten nem mindenütt jelenvaló. Mondjátok nekik: Ebben az időben az öt ördögi szellem mindenütt jelenvaló. Ezek a bűnök ott vannak mindenkiben. Ott van Maya öt ördögi szelleme. Maya mindenütt jelenvaló. Ti azt mondjátok, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Az egy hiba. Isten hogyan lehet mindenütt jelenvaló? Ő egy korlátlan örökséget ad nektek. Tüskéből virágokká változtat titeket. Nektek, gyerekeknek gyakorolnotok kell, hogy magyarázzatok másoknak. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Amikor valaki békétlenséget terjeszt, vagy gondot okoz nektek, akkor csendben kell maradnotok. Ha néhányan nem reformálják meg magukat, még aztán sem, hogy figyelmeztetik őket, csak azt mondhatjátok, hogy az a szerencséjük, mert egy királyság kerül megalapításra.

2. Köpüljétek a tudás óceánját és szolgáljatok azzal, hogy kivonjátok az új pontokat. Soha ne hagyjátok ki a mély dolgokat, amiket az Atya minden nap elmond nektek.

Áldás:
Fogadjátok el könnyen a tisztaságot, mint az eredeti, örökkévaló, különleges erényeteket, és váljatok imádatra méltó lelkekké.

Az imádatra méltóvá válásnak a különleges alapja a tisztaság. Minél jobban elfogadjátok a tisztaság minden típusát, annak alapján, annál inkább imádatra méltókká váltok, minden módon. Akik eredetileg és örökkévalóan elfogadják a tisztaságot, mint egy különleges erényt, fegyelemmel, ők azok, akiket fegyelemmel fognak imádni. Akik kapcsolatban vannak gyani és agyani (tudás nélküliek) lelkekkel, akik megfelelő módon teljesítik a különböző kapcsolataikat, miközben megtartják a tiszta hozzáállásukat, látásmódjukat és rezgéseiket, és akiknek a tisztasága nem törik meg még álmaikban sem, ők azok, akiket fegyelemmel fognak imádni.

Slogen:
Miközben a durva világban éltek, szolgáljatok avyakt angyalokként, és az a feladat, hogy a világnak hasznot hozzatok, gyors sebességgel teljesülni fog.