04.07.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, mozduljatok el a testvér és nővér tudatosságtól és tekintsétek magatokat testvéreknek és a szemeitek civilizálttá fognak válni. Csak akkor válhattok karmatittá, amikor ti, lelkek civilizált szeműek lesztek.

Kérdés:
Milyen módszert kellene használnotok, hogy eltávolítsátok a hibáitokat?

Válasz:
Vezessetek egyregisztert a karakteretekről és minden nap írjátok meg a táblázatotokat. Azzal, hogy vezetitek a regisztereteket, meg fogjátok ismerni a gyengeségeiteket és könnyedén képesek lesztek eltávolítani azokat. Azzal, hogy fokozatosan eltávolítjátok azokat a hibákat, el fogjátok érni az állapotot, amikor nem emlékeztek senki másra, csak az egy Atyára. Ne legyen semmilyen ragaszkodás a régi dolgokhoz. Ne legyen bennetek belső vágy, hogy bármit is kérjetek.

Om shanti.
Az egyik egy emberi intellektus és a másik egy isteni intellektus és aztán ott lesz az istenségi intellektus. Egy emberi intellektus egy ördögi intellektus. Az emberek bűnös szeműek. Az egyik civilizált szeműnek lenni és a másik bűnös szeműnek lenni. Az istenségek bűntelenek, civilizált szeműek. Míg itt a vaskorban az emberek bűnös szeműek és bűnösek: a gondolataik bűnösek. A bűnös szemű emberi lények Ravan börtönében vannak. Ravan királyságában mindenki bűnös szemű. Nincs egyetlen egy személy sem, aki civilizált szemű. Ti most a legértékesebb átmeneti korban vagytok. Baba most bűnös szeműből civilizált szeművé változtat titeket. Sok típusú bűnös szemű ember van. Némelyik félig az és némelyik más százalékban. Amikor civilizált szeművé váltok, el fogjátok érni a karmatit állapototokat és aztán testvéri szeművé váltok (testvéri látásmóddal rendelkeztek). Amikor a lélek a lelket nézi, a test többé nem marad meg és így hogyan lehetnétek bűnös szeműek. Ezért az Atya azt mondja: Távolodjatok el a testvér és nővér tudatosságtól és tekintsétek magatokat testvéreknek. Ez is egy nagyon mély dolog. Ez soha nem tud belépni senki más intellektusába. A civilizált szeműnek lenni jelentése soha nem tud belépni mások intellektusába. Ha annak be kellene lépnie az intellektusukba, akkor egy magas státuszt igényelnének. Az Atya elmagyarázza, tekintsétek magatokat egy léleknek és felejtsétek el a testet. Nektek az Atya emlékezésében kell levedlenetek azt a testet. Én, a lélek Babához megyek. Mondjatok le a test minden arroganciájáról és vessétek le a testeteket az Atyára való emlékezésben, aki tisztává tesz benneteket. Ha bűnös szeműek vagytok, az belülről folyamatosan furdalni fog benneteket. A cél nagyon magas. Bár néhányan nagyon jó gyermekek, ők biztosan követnek el hibákat, mert Maya ott van. Még senki volt képes karmatitté válni. Ti el fogjátok érni a karmatit állapototokat a végére és akkor civilizált szeművé váltok. Aztán ott lesz az a szellemi, testvéri szeretet. Amikor nagyon jó szellemi, testvéri szeretet van, akkor nincs bűnös látásmód. Csak akkor lesztek képesek egy magas státuszt igényelni. Az Atya megmutatja nektek a teljes célt és tárgyat. Ti gyerekek megértitek, hogy ilyen és olyan hibákkal rendelkeztek. Amikor vezetitek a regisztereteket, tudatába kerültök a hibáitoknak. Az lehetséges, hogy közületek néhányan megreformálttá válnak anélkül, hogy vezetnék a regisztert, ugyanakkor azoknak, akik gyengék, biztosan vezetniük kellene a regiszterüket. Sok gyenge van. Néhányan még azt sem tudják, hogyan írják meg a regiszterüket. Az állapototoknak olyannak kellene lennie, hogy nem emlékeztek senki másra. Én, a lélek test nélkül jöttem és most testetlenné kell válnom és haza kell térnem. Ott van egy történet erről, amikor valakinek elmondták, hogy ne támaszkodjon még a botjára se, mert a végén arra fog emlékezni. Nem szabad, hogy bármihez is ragaszkodjatok. Sokakban ragaszkodás van a régi dolgok iránt. Nektek semmire nem szabad emlékeznetek, csak az Atyára. A cél olyan magas. Olyan hatalmas a különbség a kövekre való emlékezés és Shiv Babára való emlékezés között. Nem szabad, hogy bennetek ott legyen a vágy, hogy bármit is kérjetek. Mindenkinek biztosan minimálisan hat óra szolgálatot kell végeznie. Általában a kormány szolgálat 8 órás, de nektek biztosan el kell végeznetek a Pandava Kormány szolgálatát legalább 5-6 órán át. A bűnös emberi lények soha nem tudnak Babára emlékezni. Az aranykorban az a bűntelen világ. Az istenségek dicséretére emlékeznek: Az összes erénnyel teljesek, 16 mennyei fok teljesek. Nektek, gyerekek állapotának teljesen felülemelkedettnek kell maradnia. Nem szabad, hogy ragaszkodás legyen piszkos dolgok iránt. Ne legyen ragaszkodás még a saját testetekhez sem. Ilyen mértékben kell egy jógivá válnotok. Amikor valóban ilyen jógik lesztek, frissek maradtok. Minél szatopradhanabbá váltok, annál inkább fog a boldogságotok higanyszála emelkedni. 5.000 évvel ezelőtt boldogsággal rendelkeztetek. Ti azzal a boldogsággal fogtok rendelkezni az aranykorban. Itt is azzal a boldogsággal fogtok rendelkezni és aztán magatokkal viszitek azt a boldogságot. Azt mondják, a végső gondolataitok elvezetnek a végcélotokhoz. Ti most megkapjátok az utasításokat és aztán az aranykorban megkapjátok a megváltást. Nektek sokat kell köpülnötök a tudás óceánját ezzel kapcsolatban. Az Atya a Szomorúság Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Azt mondjátok, hogy az Atya gyermekei vagytok, így senkinek nem szabad szomorúságot okoznotok. Meg kell mutatnotok mindenkinek a boldogságba vezető ösvényt. Ha nem adtok boldogságot, akkor biztosan szomorúságot okoztok. Ez a legértékesebb átmeneti kor, amikor erőfeszítést tesztek, hogy szatopradhanná váljatok. Az erőfeszítés tévők sorszám szerintiek. Amikor a gyerekek jó szolgálatot végeznek, az Atya dicséri őket: Ez a gyermek egy nagyon jó jógi. Azok, akik szolgálatkész gyermekek, egy bűntelen életet élnek. Azok, akik nem rendelkeznek a leghalványabb haszontalan gondolattal sem, el fogják érni a karmatit állapotukat a végén. Csak ti Brahminok váltok civilizált szeművé. Az emberi lényeket soha nem lehet istenségeknek nevezni. Azok, bűnös szemekkel, biztosan bűnt követnének el. Az aranykori világ a tiszta világ, míg ez a tisztátalan világ. Az emberek nem értik ennek a jelentését. Csak, amikor Brahminokká válnak, tudják megérteni. Ők azt mondják, ez a tudás nagyon jó, de majd akkor fogok eljönni, amikor lesz időm. Baba aztán megérti, hogy ők soha nem fognak eljönni. Ez olyan, mint az Atya inzultálása. Ti emberi lényekből istenségekké váltok és így azt azonnal meg kellene tennetek. Ha valamit holnapra halasztotok, Maya el fog kapni benneteket az orrotoknál fogva és beledob a gödörbe. Amikor azt mondjátok, holnap, holnap, a halál eljön. Nektek nem szabad késlekednetek egy értékes feladat végrehajtásában. A halál ott áll a fejetek felett. Olyan sok ember hal meg hirtelen. Ha a bombákat most ledobnák, olyan sok ember meghalna. Földrengések lesznek, de nem fogtok tudni azokról előre. A drámának megfelelően természeti katasztrófák is lesznek és senki nem fog azokról tudni. Nagy kárt okoznak. Aztán a kormány növelni fogja az utazási költségeket, stb. Az embereknek utazniuk kell. Ők (a kormány) aztán azon gondolkoznak, hogyan tudják növelni a bevételüket, hogy képesek legyenek mindent fizetni. A gabona olyan drága lett. Az Atya itt ül és elmagyarázza: Azokra mondják azt, hogy tiszta lelkek, akik civilizált szeműek. Ez a világ bűnös szemű. Ti most civilizált szeművé váltok. Ez erőfeszítést igényel. Egy magas státuszt igényelni, nem olyan, mint elmenni a nagynénitek házába. Azok, akik nagyon civilizált szeművé válnak, egy magas státuszt fognak igényelni. Ti eljöttetek ide, hogy egy hétköznapi emberből Narayanná váljatok. Ugyanakkor, azok, akik nem válnak civilizált szeművé és nem veszik a tudást, egy alacsony státuszt fognak igényelni. Ebben az időben minden emberi lény bűnös személy. Az aranykorban civilizált szemük van. Az Atya elmagyarázza: Édes gyermekek, ha istenségekké, a mennyország mesterévé akartok válni, akkor váljatok nagyon-nagyon civilizált szeművé. Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára, mert csak akkor lesztek képesek 100%-an lélek tudatossá válni. Nektek el kell magyaráznotok ennek a jelentését mindenkinek. Az aranykorban a bűn nem kérdéses. Ők az összes erénnyel teljesek, teljesen civilizált szeműek. Még a Hold dinasztia is két fokkal kevesebb. A Holdból a végére csak egy kis vonal marad. Az nem válik teljesen nullává (az nem tűnik el teljesen). Ők azt mondják: Az eltűnt. Azt nem lehet látni a felhők miatt. Az Atya azt mondja: A fényetek nem alszik ki teljesen. Egy kis fény marad. Ti a Legfelső Elemtől veszitek a fényt. Ő maga eljön és megtanítja nektek, hogyan tudtok Vele jógázni. Amikor egy tanár tanít benneteket, az intellektusotok jógája azzal a tanárral van. Ti az utasításoknak megfelelően tanulnátok, amit a tanár átad. „Mi is tanulni fogunk és tanárokká és ügyvédekké válunk.” A kegyelem vagy áldások ebben nem kérdéses. Nincs arra szükség, hogy meghajtsátok a fejeteket. Igen, ha valaki egy bizonyos módon üdvözöl benneteket, azt mondva, hari om, vagy Ráma, Ráma, nektek viszonzásképpen ugyanazt kell tennetek. Ez a tisztelet átadása kérdése. Nem szabad bemutatnotok a saját arroganciátokat. Tudjátok, hogy csak az egy Atyára kell emlékeznetek. Amikor valaki lemond az imádatról, akkor nagy a zűrzavar. Ők valakit, aki lemondott az imádatról, egy ateistának tekintenek. Olyan nagy a különbség abban, amit ti értetek ateista alatt és amit ők értenek. Azt mondjátok, hogy ők ateisták, mert nem ismerik az Atyát. Mivel árvák, ezért folyamatosan harcolnak és vitatkoznak. Minden otthonban harc és békétlenség van. A harag egy jele a békétlenség. Ott korlátlan a béke. Az emberek azt mondják, hogy sok békét kapnak az imádatból. Ugyanakkor az csak ideiglenes időszakra van. Ti békét akartok az összes időkre. Amikor árvákká váltok, azt követően, hogy az Úrhoz és a Mesterhez tartoztok, a békéből a békétlenségbe mentek. A korlátlan Atya átadja nektek a korlátlan boldogság örökségét. Ti egy korlátolt örökséget kaptok egy korlátolt apától. Valójában az a kéjvágy kardja szomorúságának az öröksége, amiben nincs más csak szomorúság és még több szomorúság. Ezért az Atya azt mondja: Szomorúságot kaptok az elejétől a középen át a végéig. Az Atya azt mondja: Emlékezzetek Rám, a Tisztító Atyára. Ezt hívják könnyű emlékezésnek és a világciklus könnyű tudásának. Ha az eredeti, örökkévaló, istenségi valláshoz tartozónak tekintitek magatokat, biztosan el fogtok menni a mennyországba. A mennyországban mindenki civilizált szemű volt. Azokra mondják azt, hogy bűnös szeműek, akik testi tudatosak. Azok, akik civilizált szeműek, nem rendelkeznek semmilyen bűnnel. Az Atya mindent olyan egyszerűvé tesz, ahogy magyaráz nektek, de a gyerekek még ennyire sem emlékeznek, mert ők bűnös szeműek. Tehát csak a piszkos világra emlékeznek. Az Atya azt mondja: Felejtsétek el ezt a világot. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Váljatok olyan jógikká, hogy ne legyen bennetek a leghalványabb ragaszkodás a testetekhez. Ne vonzódjatok piszkos dolgokhoz. Az állapototokat tartsátok felülemelkedetten. Tartsátok a boldogságotok higanyszálát magasan.

2. A halál ott van a fejetek felett, így ne késlekedjetek egy értékes feladat végrehajtásában. Semmit ne halasszatok holnapra.

Áldás:
Váljatok szabaddá minden bűntől az önfelismerés erejével és ne próbáljatok okoskodni a mind közül legokosabb Atyával.

Néhány megpróbál okoskodni a mind közül legokosabb Atyával, hogy bizonyítsa a szolgálatát és hogy a nevét jónak tüntesse fel. Abban az időben rendelkeznek felismeréssel, de abban a felismerésben nincs semmi erő és így nem történik meg az átalakulás. Néhányan megértik, hogy az nem helyes, de aztán úgy gondolják, hogy a nevüknek nem szabad megsérülnie és így megölik a saját lelkiismeretüket. Az is felhalmozódik a bűn számláján. Ezért hagyjátok abba az okoskodást és alakítsátok át magatokat és váljatok szabaddá a bűnöktől azáltal, hogy felismeréssel rendelkeztek egy igaz szívvel.

Slogen:
Szabadnak lenni az összes különböző kötéstől ebben az életben, az életben való felszabadulás állapota.