05.07.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, csak az emlékezéssel van az, hogy az elemetek feltöltődik, ti lelkek erőt kaptok és a satoprodhanná váltok. Ezért fordítsatok különleges figyelmet az emlékezés zarándoklatára.

Kérdés:
Mi a gyerekek jele, akik szeretik az Egy Atyát?

Válasz:
1. Ha szeretitek az Egy Atyát, az Atya látomása túl fog vinni benneteket egyetlen egy pillantással. 2. Ti a ragaszkodás teljes legyőzői lesztek. 3. Azok, akik értékelik a Korlátlan Atya szeretetét, nem eshetnek valaki más szeretetének a csapdájába. 4. Az intellektusuk elszakad a hamisság földjének hamis emberi lényeitől. Az Atya most olyan szeretetet ad nektek, ami örökkévalóvá válik. Aztán egymás iránti nagy szeretettel éltek az aranykorban.

Om shanti.
Ti gyerekek most csak egyszer kapjátok meg a Korlátlan Atya szeretetét és erre a szeretetre sokat emlékeztek az imádat ösvényén: Baba, az összes, amit akarok, a Te szereteted. Te vagy az Anya és az Atya, Te vagy nekem minden. Ti szeretetet kaptok fél ciklusra az Egytől. Ezen szellemi szeretet dicsérete korlátlan. Az Atya az, aki titeket, gyerekeket a béke földjének a mestereivé tesz. Ti most a szomorúság földjén vagytok. Mindenki szomorúságban és békétlenségben kiált. Senki nem rendelkezik az Úrral és a Mesterrel, hogy Hozzá tartozzon és ezért van az, hogy Rá emlékeznek az imádat ösvényén. Ugyanakkor a törvénynek megfelelően ott van a ciklus felének rögzített periódusa az imádat ösvényéért. Elmagyarázták nektek gyerekeknek, hogy az nem úgy van, hogy az Atya antariami (az Egy, aki tudja, hogy belül mindenkiben mi van) Az Atyának nincs arra szüksége, hogy tudja, belül mi van mindenkiben. Ehhez vannak gondolatolvasók. Ők megtanulják azt a képességet. Ez itt nem így van. Az Atya eljön ide. Az Atya és a gyerekek azok, akik eljátsszák ezt a teljes szerepet. Az Atya tudja, hogy a világciklus hogyan forog és abban a gyerekek hogyan játsszák el a szerepüket. Az nem úgy van, hogy Ő tudja, hogy mindenkiben belül mi van. Múlt éjszaka elmagyarázták nektek, hogy belül mindenkiben bűnök vannak. Az emberi lények nagyon piszkosak és az Atya eljön és gyönyörű virágokká tesz benneteket. Csak egyszer kapjátok meg az Atya szeretetét és az örökkévalóvá válik. Ott ti nagy szeretettel rendelkeztek egymás iránt. Most a ragaszkodás legyőzőivé váltok. Az aranykor királyságára azt mondják, hogy a király, a királynő és az alattvalók királysága, akik legyőzték a ragaszkodást. Ott soha senki nem sír. Ott a szomorúságot nem említik. Ti gyerekek tudjátok, hogy Bharatban valóban egészség, gazdagság és boldogság volt. Az most nem létezik, mert ez Ravan királysága. Abban mindenki szomorúságot tapasztal és ezért emlékeznek az Atyára: Gyere és adjál nekünk boldogságot és békét! Legyél velünk kegyelmes! A Korlátlan Atya kegyelem teljes. Ravan kegyelem nélküli. Ő nektek a szomorúságba vezető utat mutatja meg. Az összes emberi lény a szomorúságba vezető ösvényt követi. A kéjvágy bűne adja mindegyik közül a legnagyobb szomorúságot. Ezért az Atya azt mondja: Legédesebb gyerekek, győzzétek le a kéjvágy bűnét és a világ legyőzőivé fogtok válni. Ezt a Lakshmit és Narayant hívják a világ legyőzőinek. Előttetek ott áll a célotok és tárgyatok. Bár az emberek elmennek a templomokba, ők nem ismerik egyikőjük életrajzát sem. Ez olyan, mintha bábukat imádnának. Ők imádják az istenségeket. Azokat elkészítik, feldíszítik, megetetik bhoggal, de azok az istenségek nem esznek semmit, a brahmin papok azok, akik mindazt megeszik. Ők azokat elkészítik, fenntartják és aztán megsemmisítik. Azt hívják vakhitnek. Azok a dolgok nem léteznek az aranykorban. Azok a rendszerek és szokások mind a vaskorban merülnek fel. Ti először is az Egy Shív Babát imádjátok és azt hívják önzetlen, igaz imádatnak. Aztán ott van az önző imádat. Azzal, hogy a Baba szót használjátok, megkapjátok egy család illatát. Ti is azt mondjátok: Te vagy az Anya és az Atya…. A kegyelmeddel, hogy átadod a tudást, sok boldogságot kapunk. Az intellektusotok arra emlékszik, hogy korábban a testetlen világban voltatok. Onnan eljöttetek ide és testet öltöttetek, hogy eljátsszátok a szerepeiteket. Először egy isteni kosztümöt öltünk, vagyis istenségeknek neveznek minket. Aztán elmegyünk a harcos, a kereskedő és shudra klánokba és eljátsszuk a különböző szerepeinket. Ti korábban nem tudtátok ezeket a dolgokat. Baba most eljött és átadja nektek gyerekeknek az eleje, közepe és vége tudását. Ő átadja a tudását arról is, hogyan lép be ebbe a testbe. Ez az egy nem ismerte a 84 születéseit. Ti sem ismertétek azokat. A shyam sundar titkát is elmagyarázták nektek. Ez a Shri Krishna az új világ hercege és Radhe a második számú. Néhány év különbség van. A világ elején erre az egyre mondják azt, hogy elsőszámú. Ezért szereti mindenki Krishnát. Egyedül őt hívják shyam-sundarnak. A mennyországban mindannyian gyönyörűek, de most hol van a mennyország? A ciklus folyamatosan forog, az nem úgy van, hogy az a tenger alá süllyed oly módon, ahogy mondják, hogy Lanka és Dwaraka alámerült. Nem. Ez a ciklus folyamatosan forog. Azzal, hogy ismeritek ezt a ciklust, császárokká és császárnőkké, a földgolyó uralkodóivá, a világ mestereivé váltok. Még az alattvalók is önmagukat mestereknek tekintik. Azt mondják, hogy az az ő királyságuk. Bharat emberei azt mondják: Ez a mi királyságunk. Ezt hívják Bharatnak. A Hindusztán név helytelen. Valójában csak egy eredeti, örökkévaló istenségi vallás van. Ugyanakkor mivel romlottá váltak a vallásukban és tevékenységükben, nem nevezhetik önmagukat istenségnek. Ez is fix a drámában. Máskülönben az Atya hogyan jönne el és alapítaná meg újból az istenségi vallást? Korábban nem tudtatok ezekről a dolgokról, de az Atya most eljött és elmagyarázta nektek. Ő egy ilyen édes Baba és mégis elfelejtitek Őt. Baba mind közül a legédesebb. Ugyanakkor Ravan királyságában mindenki csak szomorúságot ad és semmi mást. Ezért emlékeztek a Korlátlan Atyára. Ti mindannyian hívők vagytok és a szeretet könnycseppjeit ejtitek a Rá való emlékezésben, miközben azt mondjátok: Oh Szeretett! Mikor fogsz eljönni és találkozol a mennyasszonyokkal. Minden hívő férje Isten. Isten eljön és átadja nektek az imádat gyümölcsét. Ő megmutatja nektek az ösvényt és elmagyarázza: Ez ötezer év játéka. Semmilyen emberi lény nem ismeri a Teremtőt vagy a teremtés elejét, közepét és végét. Csak a Szellemi Atya és a szellemi gyerekek tudják ezt. Semmilyen emberi lény ezt nem tudja. Még az istenségek sem tudják ezt. Csak a Szellemi Atya tudja ezt. Ő itt ül és a gyerekeinek magyaráz. Semmilyen más testi lény nem rendelkezhet a Teremtő vagy a teremtés eleje, közepe és vége tudásával. Csak a Szellemi Atya rendelkezik ezzel a tudással. Egyedül Őt hívják Gyan-gyanishwarnak. Gyan-gyanishwar átadja nektek a tudást, hogy raj-rajishwarokká tegyen (a királyok királyaivá). Ezért hívják ezt Raja jógának. Az összes többi hathajóga. Ott van azoknak a hathajógiknak a sok képmása. Később, amikor a szannyaszik eljönnek, hathajógát tanítanak. Ők hathajógát, stb.-t tanítanak, amikor nagy a kiterjedés. Az Atya elmagyarázta: Én csak az átmeneti korban jövök el, eljövök és megalapítok egy királyságot. Ő itt viszi végbe a megalapítást, nem az aranykorban. A királyság ott van az aranykor elején. Ezért a megalapítás biztosan megtörténik az átmeneti korban. Itt a vaskorban mindannyian imádók, míg az aranykorban mindannyian imádatra méltók. Az Atya eljön ide, hogy imádatra méltókká tegyen titeket. Ravan az, aki imádókká tesz benneteket. Nektek ismernetek kell mindezeket a dolgokat. Ez mind közül a legmagasabb tanulmány. Senki nem ismeri ezt a Tanárt. Az Egy, a Legfelső Atya, Tanár és Satguru. Ezt senki nem tudja. Egyedül az Atya jön el és átadja a teljes bemutatását. Ő maga tanít titeket, gyerekeket és aztán visszavisz magával. Ti szeretetet kaptok a Korlátlan Atyától és így nem szeretitek senki más szeretetét. Ebben az időben ez a hamisság földje. Maya hamis, a test hamis, az egész világ hamis. Bharat most a hamisság földje és aztán az aranykorban az az igazság földje lesz. Bharat soha nem semmisül meg. Ez a legnagyobb zarándokhely mindegyik közül, ahova a Korlátlan Atya eljön és elmagyarázza nektek gyerekeknek a világ eleje, közepe és vége titkait és mindenkinek megváltást ad. Ez egy nagyon nagy zarándokhely. Bharat dicsérete korlátlan. Ugyanakkor csak ti értitek meg, hogy Bharat a világ csodája. Azok Maya hét csodája. Istennek csak egy csodája van. Az Atya csak Egy és a csodálatos mennyországa is egy. Azt hívják mennyországnak, Paradicsomnak. Annak csak egy igaz neve van és az: Mennyország. Ez pokol. Csak ti Brahminok mentek körbe a teljes cikluson. Mi Brahminok vagyunk és aztán istenségekké válunk… Ott van a felemelkedés állapota és aztán a lecsúszás állapota. Mindenki számára haszon van a felemelkedés állapota által. Egyedül Bharat emberei azok, akik azt akarják, hogy béke és boldogság legyen a világban. A mennyországban csak boldogság van, ott a szomorúságot nem említik. Azt hívják az isteni királyságnak. Az aranykorban ott a napdinasztia és aztán ott a holddinasztia a második fokozatban. Ti teisták vagytok és ők ateisták. Ti az Úrhoz és a Mesterhez tartoztok és erőfeszítést tesztek, hogy igényeljetek egy örökséget az Atyától. Nektek inkognitó háborútok van Mayával. Az Atya éjszaka jön el. Ott van a Shív Ratri, Shíva éjszakája, de az emberek nem értik a Shíva éjszakája jelentését. Brahma éjszakája véget ér és a nappal elkezdődik. Ők Shri Krishna verzióiról beszélnek, míg ezek Shíva Isten verziói. Most kinek van igaza? Krishna az egy, aki teljes 84 születést vett. Az Atya azt mondja: Én eljövök és belépek egy hétköznapi öreg testbe. Ő nem ismeri a saját születéseit. Amikor tisztátalanná válik a sok születésének a végén, én eljövök a tisztátalan világba és belépek egy tisztátalan királyságba. A tisztátalan világban sok királyság van, míg a tiszta világban csak egy királyság van. Ott van a számla. Amikor intenzív imádatot végeznek az imádat ösvényén és levágják a fejüket, a vágyaik teljesülnek. Máskülönben abban nincs semmi más. Azt hívják intenzív imádatnak. Amióta Ravan királysága elkezdődött, az emberek az imádat ceremóniáját tanulmányozták és folyamatosan lejöttek. Ők azt mondják, hogy Vyas Isten készítette a szentírásokat. Nézzétek meg, miket írtak. Ti gyerekek most megértettétek a tudás és imádat titkait. Ezek a magyarázatok mind ott vannak a létra és a fa képein. A 84 születést is ábrázolják azokon. Nem mindenki vesz 84 születést. Csak azok vesznek teljes 84 születést, akik az elején jönnek el. Csak ebben az időben kapjátok meg ezt a tudást és aztán az a bevételetek forrásává válik. 21 születésen át semmi nem hiányzik, amiért erőfeszítést kellene tennetek, hogy elérjétek. Arra utalnak az Atya mennyországaként, a világ csodájaként. Annak a neve Paradicsom. Az Atya benneteket annak a mesterivé tesz. Azok az emberek egyszerűen bemutatják azokat a csodákat, de az Atya annak a mestereivé tesz benneteket. Ezért az Atya most azt mondja: Állandóan csak rám emlékezzetek. Érjetek el boldogságot azzal, hogy rám emlékeztek minden pillanatban és minden fájdalmatok és a test szenvedése el lesz távolítva és el fogjátok érni az életben való felszabadulás státuszát. Annak érdekében, hogy tisztává váljatok, az emlékezés zarándoklata lényeges. Váljatok „Manmanabhav”-vá és a végső gondolataitok elvisznek a végcélotokhoz. A béke földjére utalnak felszabadulásként, míg a megváltást itt kapják meg. A megváltással szemben ott van a degradáció. Ti most ismeritek az Atyát, a teremtés elejét, közepét és végét. Megkapjátok az Atya szeretetét. Az Atya túlvisz benneteket a pillantásával. Ő személyesen eljön és átadja nektek a tudást. Ebben az inspiráció nem kérdéses. Az Atya utasításokat ad: Azzal, hogy ily módon emlékeztek, erőt fogtok kapni ugyanúgy, ahogy egy elemet feltöltenek. Ez egy motor és annak az akkumulátora lemerült. Most azzal, hogy összekapcsoljátok az intellektusotok jógáját a Mindenható Hatalmú Atyával, tamoprodhanból satoprodhanná váltok és az elemetek feltöltődik. Az Atya maga eljön és feltölti mindenki elemét. Csak az Atya a Mindenható Hatalom. Egyedül az Atya ül itt és elmondja nektek mindezeket az édes dolgokat. Ti születésről-születésre az imádat ösvényének szentírásait tanulmányoztátok. Az Atya most csak egy dolgot mond el minden vallásbelinek: Tekintsétek magatokat egy léleknek és emlékezzetek az Atyára és a bűneitek elvágásra kerülnek. Nektek, gyerekek kötelessége, hogy rám emlékezzetek. Ebben a zavarodottá válás nem kérdéses. Csak az Egy Atya a Tisztító. Amikor mindannyian tisztává váltatok, mindenki haza fog térni. Ez a tudás mindenkiért van. Ez könnyű Raja jóga és könnyű tudás. Achcha

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Kapcsoljátok össze az intellektusotok jógáját az Atyával, a Mindenható Hatalommal és töltsétek fel az elemeteket. A lelket tegyétek satoprodhanná. Soha ne váljatok zavarodottá az emlékezés zarándoklatával kapcsolatban.

2. Tanuljátok ezt a tanulmányt és legyetek önmagatokkal kegyelmesek. Váljatok a szeretet óceánjává, ugyanolyanná, mint az Atya. Ugyanúgy, ahogy az Atya szeretete örökkévaló, legyen örökkévaló szeretet mindenki iránt. Váljatok a ragaszkodás legyőzőivé.

Áldás:
Használjátok az önfelismerés erejét, hogy édes tapasztalataitok legyenek és egy állandóan erőteljes lélekké váljatok.

Az önfelismerés ereje tesz képessé benneteket arra, hogy nagyon édes tapasztalataitok legyenek. Néha tapasztaljátok meg, hogy egy ékszer vagytok az Atya szemeiben, vagyis tapasztaljátok meg, hogy egy emelkedett pont vagytok elmerülten az Atya szemeiben. Néha legyetek egy ragyogó ékszer a homlok közepén. Néha tapasztaljátok meg magatokat Brahma Atya együttműködő jobb kezeként, Brahma karjaként. Néha tapasztaljátok meg, hogy egy avyakt angyali forma vagytok. Növeljétek az önfelismerésetek erejét és erőteljessé fogtok válni. Aztán, ha akárcsak egy kis foltot láttok, át fogjátok alakítani.

Slogen:
Folyamatosan vegyetek áldásokat mindenki szívéből és az erőfeszítéseitek könnyűvé válnak.