06.07.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, az intellektusotok az emlékezés erejével válik tisztává és az isteni erényeket is önmagatokba szívjátok. Ezért üljetek magányban és kérdezzétek meg önmagatoktól, hogy mennyi isteni erényt fejlesztettek ki?

Kérdés:
Mi az a nagyon nagy ördögi hiba, amivel nektek, gyerekeknek nem szabadna rendelkeznetek?

Válasz:
Egy nagyon nagy ördögi hiba durva vagy sértő módon beszélni valakivel. Ezt is egy ördögi szellemnek hívják. Amikor ez az ördögi szellem valakibe belép, az sok kár okoz, ezért attól félre kell lépnetek. Amennyire lehetséges gyakoroljátok: Nekem most haza kell térnem és az új királyságba kell mennem. Miközben mindent láttok ebben a világban, semmit ne lássatok.

Om shanti.
Az Atya itt ül és elmagyarázza nektek, gyerekeknek, hogy le kell vedlenetek a testeteket és aztán haza kell térnetek. Ezt a világot is el kell felejtenetek. Ez is egy gyakorlat. Amikor ott vannak a test komplikációi, meg kell próbálnotok és el kell felejtenetek a testeteket és el kell felejtenetek a világot is. A felejtés gyakorlatát reggel kell elvégezni: Nekem most haza kell térnem, ez minden. Ti gyerekek megkaptátok ezt a tudást. Le kell mondanotok az egész világról és haza kell térnetek. Nincs szükség sok tudásra. Meg kell próbálnotok és ebben az elfoglaltságban kell maradnotok. Nem számít, hogy a test milyen sok nehézséggel rendelkezik. Elmagyarázták nektek, gyerekeknek, hogy ezt hogyan gyakoroljátok. Ez olyan, mintha nem léteznétek. Ez is egy jó gyakorlat. Most kis idő maradt hátra. Nekünk most haza kell térnünk. Ti rendelkeztek az Atya segítségével és ennek az egynek a segítségével is. Biztosan kaptok segítséget, de meg kell tennetek a saját erőfeszítéseiteket is. Bármit lássatok, az nem létezik. Most haza kell térnetek. Aztán el kell mennetek a saját királyságotokba. A végén csak két dolog van, ami megmarad: El kell mennetek és vissza kell térnetek. Látható volt, hogy azzal, hogy emlékezésben maradtok, a test betegsége, ami korábban háborgatott benneteket, automatikusan kevesebb lett és csak a boldogság maradt. Nincs olyan táplálék, mint a boldogság. Ezért elmagyarázták nektek, gyerekeknek: Most haza kell térnetek. El kell mennetek az édes otthonotokba. El kell felejtenetek ezt az öreg világot. Ezt hívják az emlékezés zarándoklatának. Csak most van az, hogy ti, gyerekek tudtok erről. Az Atya minden ciklusban eljön. Ő ugyanazt a dolgot mondja, hogy találkozni fog veletek egy újabb ciklus után. Az Atya azt mondja: Gyerekek, most bármit halljatok, ti ugyanazt a dolgot meg fogjátok hallgatni egy ciklus elteltével. Ti gyerekek tudjátok, hogy az Atya azt mondja: Én minden ciklusban eljövök és megmutatom nektek, gyerekeknek az ösvényt. Nektek, gyerekek kötelessége, hogy kövessétek azt az ösvényt. Az Atya eljön és megmutatja az ösvényt és visszavisz Magával. Ő nem csak megmutatja az ösvényt, de vissza is visz benneteket Magával. Elmagyarázták nektek, hogy ezeknek a képeknek, stb. a végén nem lesz hasznuk. Az Atya átadta nektek a saját bemutatását. Ti gyerekek megértitek, hogy az Atya öröksége a korlátlan uralkodás. Azok, akik tegnap templomokba jártak és ezeknek a gyerekeknek, Lakshminak és Narayannak a dicséretét énekelték, – Baba őket is gyermeknek, gyerekeknek nevezné –, a dicséretüket énekelték, hogy ilyen emelkedetté váltak és most újból erőfeszítést tesznek, hogy emelkedetté váljanak. Ez semmi új Shív Baba számára. Ez számotokra, gyerekek egy új dolog. Ti gyerekek vagytok azok, akik egy harcmezőn vagytok. Ti vagytok azok, akiket a negatív és haszontalan gondolatok háborgatnak. Az a köhögés is ennek az egynek a karmikus számlája, ami miatt szenvednie kell. Baba az öröm állapotában van. Ennek az egynek karmateetté kell válnia. Az Atya mindig karmateet állapotban van. Ti, gyerekek és én vagyunk azok, akik megtapasztaljuk Maya viharait és a karma szenvedését. Ezt el kell magyarázni. Az Atya megmutatja az ösvényt. Ő mindent elmagyaráz nektek, gyerekeknek. Amikor valami történik ezzel a szekérrel, ott van az érzés, hogy valami történt Dadával. Semmi nem történik Babával, az ezzel az eggyel történik. A tudás ösvényén nincs vakhit. Az Atya elmagyarázza, hogy kinek a testébe lép be. Én belépek egy tisztátalan testbe a sok születése utolsójának a végén. Dada is megérti, hogy ő is ugyanolyan gyermek, mint a többiek. Dada is egy erőfeszítést tévő, ő nem tökéletes. Ti mindannyian, Prajapita Brahma Brahmin gyerekei erőfeszítést tesztek, hogy elérjétek Vishnu státuszát. Függetlenül attól, hogy azt mondjátok Lakshmi és Narayan vagy Vishnu, az ugyanaz a dolog. Az Atya elmagyarázta nektek, míg korábban semmit nem értettetek. Ti nem értettétek Brahmát, Vishnut és Shankart és önmagatokat sem. Most amikor látjátok az Atyát és Brahmát, Vishnut és Shankart, belép az intellektusotokba, hogy ez a Brahma tapassziát végez. Ő ugyanabban a fehér ruhában ül. Itt van az, hogy karmateet állapottal rendelkeztek. Nektek előre vízióitok vannak: Ez a Baba egy angyallá fog válni. Azt is tudjátok, hogy el fogjátok érni a karmateet állapototokat és angyalokká váltok sorszám szerint. Amikor angyalokká váltok, megértitek, hogy a háború el fog kezdődni. Azt mondják: Halál az áldozatra és boldogság a vadásznak... Ez egy nagyon magas állapot. Nektek, gyerekeknek önmagatokba kell szívnotok a tudást. Hittel rendelkeztek, hogy körbementek a cikluson. Senki más nem tudja megérteni ezeket a dolgokat. Ez egy új tudás és az Atya emlékezést tanít, hogy tisztává váljatok. Azt is megértitek, hogy egy örökséget kaptok az Atyától. Ti az Atya gyermekeivé váltok minden ciklusban. Körbementetek a 84 születés ciklusán. Bárkinek magyarázzátok el, hogy lelkek vagytok és Ő a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek. Most emlékezzetek arra az Atyára. Aztán be fog lépni annak az egynek az intellektusába, hogy neki most egy isteni herceggé kell válnia és ezért olyan sok erőfeszítést is kell tennie. Nektek le kell mondanotok az összes bűnről, stb. Az Atya elmagyarázza: Önmagatokat ne tekintsétek még testvérnek vagy nővérnek se, de tekintsétek magatokat testvéreknek és emlékezzetek az Atyára és a bűneitek megsemmisülnek. Nincs más nehézség. A végén semmi másra nem lesz szükség. Egyszerűen az Atyára kell emlékeznetek. Teistákká kell válnotok. Teljessé kell válnotok az összes erénnyel, mint ők. Lakshmi és Narayan képe nagyon pontos. Azzal, hogy elfelejtitek az Atyát, elfelejtitek önmagatokba szívni az isteni erényeket is. Gyerekek, üljetek magányban és gondolkozzatok ezen: Nekem most Babára kell emlékeznem és olyanná kell válnom, mint ők. Önmagamba kell szívnom ezeket az erényeket. Ez egy nagyon kis dolog. Nektek, gyerekeknek olyan sok erőfeszítést kell tennetek. Néhány gyermek olyan testi tudatossá válik. Az Atya azt mondja: Legyetek lélektudatosak. Nektek igényelnetek kell az örökségeteket az Atyától. Ha emlékeztek az Atyára, a rozsda el lesz távolítva. Ti, gyerekek tudjátok, hogy Baba most eljött. Ő megalapítja az új világot Brahmán keresztül. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a megalapítás megtörténik. Egy ilyen apró dolog kicsúszik belőletek. Csak egy Alfa van és ti megkapjátok az uralkodást attól a Korlátlan Atyától. Azzal, hogy az Atyára emlékeztek, emlékeztek az új világra. Az ártatlan púpos anyák is igényelhetnek egy nagyon jó státuszt. Nektek egyszerűen egy léleknek kell tekintenetek önmagatokat és emlékeznetek kell az Atyára. Az Atya most megmutatta nektek az ösvényt. Ő azt mondja: Legyen hitetek abban, hogy lelkek vagytok. Ti megkaptátok az Atya bemutatását. Most megül az intellektusotokban, hogy befejeztétek a 84 születést és hazamentek és aztán elmentek és eljátsszátok a szerepeiteket a mennyországban. A kérdés nem merül fel: Hol kellene Babára emlékeznem? Hogyan kellene Rá emlékeznem? Ott van az intellektusotokban, hogy az Atyára kell emlékeznetek. Nem számít, hogy az Atya hová megy, ti mindig az Ő gyermekei vagytok. Nektek emlékeznetek kell a Korlátlan Atyára. Amikor itt ültök, üdvösséget tapasztaltok, mert szemtől szemben személyesen találkoztok az Atyával. Az emberek zavarodottá válnak azzal kapcsolatban, hogyan lehet Shív Babának születése. Nem értik, hogy azt miért hívják Shíva éjszakájának? Krishnával kapcsolatban megértik, hogy az ő születése éjszaka történt, de ez nem ennek a korlátolt éjszakának a kérdése. A fél ciklus éjszakája véget ér és aztán az Atyának el kell jönnie, hogy megalapítsa az új világot. Ez nagyon könnyű. Ti, gyerekek megértitek önmagatoktól is, hogy ez nagyon könnyű. Nektek önmagatokba kell szívnotok az isteni erényeket. Máskülönben százszoros büntetés lesz felhalmozva. Azok, akik engem rágalmaznak, nem igényelhetnek egy magas státuszt. Ha az Atyát rágalmazzátok, a státuszotok meg fog semmisülni. Nektek nagyon édessé kell válnotok. Durván beszélni nem egy isteni erény. Meg kellene értenetek, hogy az egy ördögi nyom. Szeretettel kell magyaráznotok. Ez nem egy isteni erény. Ti, gyerekek tudjátok, hogy a vaskor most véget ér. Ez az átmeneti kor. Az emberek semmit nem tudnak. Ők Kumbhakarna álmában alszanak. Azt hiszik, hogy még mindig 40 ezer év van hátra és továbbra is élnek és boldogságot tapasztalnak. Nem értik, hogy napról-napra egyre tamoprodhanabbá válnak. Nektek, gyerekeknek voltak vízióitok a pusztulásról. Ha tovább fejlődtök, vízióitok lesznek Brahmáról és Krishnáról: Azzal, hogy elmentek Brahmához, a mennyország hercegévé váltok, olyanná, mint az az egy. Ezért van az, hogy általában az emberek mindkettőről, Brahmáról és Krishnáról is kapnak víziókat. Néhánynak víziója van Vishnuról, de nem képesek megérteni annyit abból a vízióból. Azzal, hogy van egy víziójuk Narayanról, valamit meg tudnak érteni. Mi eljöttünk ide, hogy istenségekké váljunk. Most megtanuljuk a világ eleje, közepe és vége leckéjét. Egy leckét tanítanak nektek, hogy emlékezéssel tudjatok rendelkezni. A lélek az, ami tanul. A test tudatosságát eltávolítják. A lélek az, ami mindent tesz. A jó és a rossz szanszkarák ott vannak a lélekben. Ti, legédesebb gyerekek eljöttetek és találkoztok velem 5.000 év után. Ti ugyanazok vagytok, ugyanazzal a megjelenéssel rendelkeztek. Ti vagytok ugyanazok 5.000 évvel ez előttről. Ti is azt mondjátok: Baba, Te ugyanaz az Egy vagy, aki eljöttél és találkozol velünk 5.000 év után és most emberi lényekből istenségekké változtatsz minket. Mi istenségek voltunk és aztán ördögökké váltunk. Korábban az istenségek dicséretét énekeltétek és a saját hibáitokról beszéltetek. Most újból istenségekké kell válnotok, mert el kell mennetek az isteni világba. Ezért most tegyetek nagyon jó erőfeszítést és igényeljetek egy magas státuszt. Egy tanár mindenkinek azt mondaná, hogy tanuljanak, és azt mondja: Ha jó jegyekkel mentek át, dicsőíteni fogjátok a nevemet és a ti neveteket is dicsőíteni fogják. Sok gyerek azt mondja: Baba, amikor eljövök Hozzád, semmi nem merül fel belülről. Én mindent elfelejtek. Ahogy eljöttök Babához, csendessé váltok. Ez olyan, mintha a világnak vége lenne. Aztán el kell mennetek az új világba. Az egy nagyon gyönyörű új világ lesz. Néhányan megpihennek a béke földjén. Néhányan nem kapnak annyi pihenést. Ők egy teljes körű szereppel rendelkeznek. Akárhogyan is, ők szabaddá válnak attól, hogy tamoprodhanok legyenek és szomorúságot tapasztaljanak. Aztán ott békét és boldogságot kapnak. Tehát, olyan jó erőfeszítést kellene tennetek. Ne gondoljátok azt, hogy azt kapjátok, ami ott van a sorsotokban. Nem. Nektek erőfeszítést kell tennetek. Megérthető, hogy egy királyság kerül megalapításra. Mi egy királyságot alapítunk önmagunkért azzal, hogy követjük a shrimatot. Baba, aki átadja nekünk a shrimatot, soha nem válik egy királlyá, stb. Mi azzá válunk azzal, hogy követjük a shrimatját. Ez valami új. Korábban soha senki nem hallotta vagy látta ezt. Ti, gyerekek megértitek, hogy most megalapítjátok a Paradicsom uralkodását azzal, hogy követitek a shrimatot. Ti számtalanszor megalapítottátok a királyságot. Mi ezt igényeljük, és aztán elveszítjük. Ez a ciklus folyamatosan forog. Amikor a keresztény papok sétálni mennek, nem szeretnek más emberekre rá se nézni. Ők egyszerűen Krisztus emlékezésében maradnak. Csendben sétálnak, azzal a megértéssel rendelkeznek, és Krisztus emlékezésében maradnak olyan sokáig. Biztosan volt valamilyen víziójuk Krisztusról. Nem minden pap ilyen. Ott van a több millióból egy maréknyi. Ugyanígy van veletek is. A több millióból csak egy maroknyi maradna emlékezésben. Csak próbáljátok és nézzétek meg. Ne nézzetek senki mást. Azzal, hogy emlékeztek az Atyára és folyamatosan forgatjátok az önmegismerés diszkoszát, nagy lesz a boldogságotok. Az istenségekre azt mondják, hogy emelkedettek és az emberi lényekre azt mondják, hogy degradáltak. Ebben az időben senki nem egy istenség. Bharatról azt mondják: Ott fél ciklusra nappal és fél ciklusra éjszaka van. Az Atya azt mondja: Én eljövök és megváltást adok mindenkinek. Azok, akik más vallásokhoz tartoznak, eljönnek a saját idejükben, hogy megalapítsák a vallásaikat. Mindenki eljön ide és visszaviszi ezt a mantrát önmagával: Nektek emlékeznetek kell az Atyára. Azok, akik Rá emlékeznek, egy magas státuszt fognak igényelni a saját vallásukban. Nektek, gyerekeknek erőfeszítést kellene tennetek és szellemi múzeumokat és kollégiumokat kellene nyitnotok. Csak írjátok le: Gyertek és értsétek meg, hogyan tudjátok megkapni a mennyország világának királyságát egy másodperc alatt. Emlékezzetek az Atyára és megkapjátok a Paradicsom uralkodását. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyerekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Miközben sétáltok és körbemozogtok, engedjétek, hogy csak az Egy Atyára való emlékezés legyen. Gyakoroljátok, hogy nem láttok semmit, miközben mindent láttok. Üljetek magányban és ellenőrizzétek önmagatokat: Milyen mértékben szívtam önmagamba az isteni erényeket?

2. Ne kövessetek el semmi olyan tettet, ami az Atya rágalmazását okozná. Szívjátok önmagatokba az isteni erényeket. Maradjon ott az intellektusotokban: Nekem most haza kell térnem és aztán el kell mennem a királyságba.

Áldás:
Kapjatok erőteljes gyümölcsöt azáltal, hogy rendelkeztek mindenki szolgálat iránti jókívánságainak a hozzáadásával és ezáltal váljatok a siker megtestesítőjévé.

Bármilyen szolgálatot is végeztek, az legyen feltöltve az együttműködés érzésével minden lélektől, a boldogság és a jókívánságok érzésével és akkor minden feladat könnyedén sikeres lesz. A korai napokban, amikor valaki elment egy különleges feladat elvégzésére, mindenki áldásával a családban ment el. Tehát, erre a hozzáadásra van szükség a jelenlegi szolgálathoz. Mielőtt bármilyen feladatot elkezdtek, vegyétek mindenki jókívánságait és tiszta érzéseit. Töltsétek fel magatokat mindenki elégedettségének erejével, és akkor erőteljes gyümölcsök fognak felmerülni.

Slogen:
Ahogyan az Atya azt mondja, „Igen, Uram!”, ugyanígy, amikor ti is azt mondjátok: „Igen, Uram! Igen, Uram!”, akkor jótékonyságot halmoztok fel.