07.07.24    Avyakt Bapdada     Hungarian Murli    11.11.20    Om Shanti     Madhuban


Tökéletességetek közelségével hozzátok közel a kinyilvánítás emelkedett idejét.


Ma BapDada a legszentebb, legmagasabb, legszerencsésebb és legédesebb gyermekeit látja. Időről időre a legszentebb lelkek eljöttek a világba. Ti is a legszentebbek vagytok, de ti, emelkedett lelkek az elemek (a természet) legyőzőivé váltok és az elemeket is szatopradhanná teszitek. Tisztaságotok ereje az elemeket is szatopradhanná és tisztává teszi. Ezért kaptok ti, lelkek tiszta testeket, amik tiszta elemekből készültek. A tisztaságotok ereje tesz tisztává mindent, ami nem élő és élő és ezért kaptok ti is tiszta testeket. A lelkek tiszták, a testek tiszták és még az elemek minden lehetősége is satopradhan és tiszta és ezért vagytok a legszentebb lelkek a világon.A legszentebbek vagyok? Magatokat a legszentebb lelkeknek tekintitek a világon? Ti vagytok a legmagasabbak is; miért ti vagytok a legmagasabbak? Mert felismertétek Istent, a Magasak jözt Legmagasabbat. Ti a magasak közt legmagasabbá váltatok a Magasak közt Legmagasabb Atyán keresztül. A hétköznapi tudatosságotok, a hozzáállásotok, a látásmódotok és cselekedeteitek mind megváltoztak és egy emelkedett tudatosság, egy emelkedett hozzáállás és egy emelkedett látásmód megtestesítőivé váltatok. Amikor találkoztok valakivel, milyen hozzáállással találkoztok vele? A testvériség hozzáállásával, lélektudatos látásmóddal, jótékony érzésekkel és az isteni családhoz való tartozás érzésével találkoztok velük. Tehát ti vagytok a legmagasabbak, ugye? Megváltoztatok, ugye? Tehát, mennyire vagytok a “legszerencsésebbek”? Nem valamilyen jövendőmondó húzta meg a szerencsétek vonalait, hanem maga a Szerencse Adományozója húzta meg a szerencsétek vonalait. Milyen hosszú garanciát adott? Megkaptátok a szerencse vonalának 21 születésre szóló múlhatatlan garanciáját. Ez nem csak egy születésre szól, de 21 születésen keresztül nem lesz ott szomorúság vagy békétlenség semmilyen tapasztalata. Állandó boldogság lesz. Három dologra van szükség az életben: egészség, gazdagság és boldogság. Mindhármat megkaptátok az Atyától egy örökségként. Rendelkeztek garanciával 21 születésre? Mindannyian megkaptátok a garanciát? A hátul ülők megkapták a garanciát? Mindannyian felemelitek a kezeteket; nagyon jó! Gyermekké válni azt jelenti, megkapni az Atyától az örökséget. Az nem úgy van, hogy egy gyermekké váltok. Még mindig azzá váltok? Gyermekké váltok, vagy már azzá váltatok? Nem arról van szó, hogy egy gyermekké kell válnotok. Amint megszülettek, azzá váltok. Amint megszülettek, igényeltek egy jogot az Atya örökségére. Tehát most egy ilyen emelkedett szerencsét kaptatok az Atyán keresztül és aztán ti a leggazdagabbak is vagytok. Brahmin lelkek vagytok; nem harcosok, de Brahminok. A Brahmin lelkek megtapasztalják hittel “Én egy emelkedett lélek vagyok”. Az nem úgy van, “én ez és ez vagyok”. Én egy lélek vagyok, aki a leggazdagabb a világon.

Mivel ti Brahminok vagytok, ti vagytok a leggazdagabbak a világon, mert a Brahmin lelkek minden lépésnél több millióval rendelkeznek azzal, hogy emlékeznek Istenre. Hány lépést tesztek egész nap? Gondolkodjatok el ezen! Minden lépéseteknél multimillióval rendelkeztek, így mennyi multimillióval rendelkeztek egy egész nap alatt? Ilyen lelkekké váltatok az Atyán keresztül. Emlékezni arra, “Milyen vagyok én, a Brahmin lélek”, szerencse. Ezért ma BapDada látta mindannyitok homlokán a szerencse ragyogó csillagát. Mindannyian látjátok a szerencsétek csillagát?

BapDada boldog, hogy látja a gyerekeket, vagy a gyerekek boldogok, hogy látják az Atyát? Ki boldog? Az Atya vagy a gyerekek? Ki? (a gyerekek) Az Atya nem boldog? Az Atya örül, hogy látja a gyerekeket és a gyerekek boldogok, hogy látják az Atyát. Mindketten boldogok, mert ti, gyerekek, tudjátok, hogy csak ebben az időben tapasztaljátok meg az Istennel való találkozást, Isten szeretetét, ezt az isteni örökséget és az isteni eléréseket. “Ha nem most, akkor soha!” Ez így van?

BapDada egyszerűen arra késztet titeket, gyerekeket, hogy ismételjetek át egy dolgot. Mi ez az egy dolog? Már megértettétek. BapDada arra késztet benneteket, hogy ismételjétek át ezt az egy dolgot: Most hozzátok közel az emelkedett időt. Ez a világ lelkeinek hangja. Ki fogja ezt megtenni? Ti vagy valaki más? Mindannyian azok vagytok, akik közel hozzátokk a gyönyörű, emelkedett időt? Ha igen, akkor emeljétek fel a kezeteket! Achcha, másodsorban, ti is ezt megértitek és ezért nevettek? Achcha, mi ennek az időpontja? Legalább egy dátumot határozzatok meg.

Épp most határoztátok meg a külföldiek fordulójának az időpontját, ugye? Meghatároztátok azt az időpontot. Tehát most, ó, lelkek, akik közel fogjátok hozni az időt, mondjátok el Babának, milyen dátumot határoztatok meg? Azt látjátok? Csak akkor fogja elérni a világot, amikor ez ott van a látásmódotokban. Amikor BapDada világkörüli túrára indul amrit velakor, akkor mindent látva és hallva, kegyelmet érez. Ők élvezetben vannak, de az élvezettel együtt zavarodottak is. Ezért BapDada megkérdez titeket: Oh, mester adományozók, Adományozó gyermekei, mikor fogjátok kinyilvánítani a világ előtt intenzív sebességgel a mester adományozónak lenni szerepetek? Vagy még mindig a függöny mögött készültök? Még mindig előkészületeket tesztek? Ti lelkek, akik a világ átalakításának eszközei vagytok, most legyetek kegyelmesek a világ lelkeivel!

Ennek meg kell történnie, ez rögzítve van és ez rajtatok, eszköz lelkeken keresztül fog megtörténni. Tehát, miért van késlekedés? BapDada most a teljesség és a tökéletesség zászlaja felhúzása ceremóniáját szeretné látni minden Brahmin gyermek szívében. Csak amikor a tökéletesség zászlaját felhúzzák minden egyes Brahmin szívében, lesz felhúzva az Atya kinyilvánítása zászlaja a világban. Tehát, BapDada ezt a zászlófelvonást szeretné látni. Ahogyan Shiv Ratri napján felhúzzák Shiva inkarnációja zászlaját, most ott kellene lennie a Shiv Shakti Pandavák inkarnációja kántálása. Ti ezt a dalt éneklitek: A Shiv Shaktik eljöttek! Ugye, ti is ezt a dalt játsszátok? Most a világnak azt a dalt kellene énekelnie, hogy Shivával együtt a Shaktik és a Pandavák is megjelentek. Meddig maradtok még a függöny mögött? Szerettek a függöny mögött maradni? Egy kicsit szeretitek! A hátul ülők szeretik a függönyt? Nem szeretitek. Akkor ki fogja eltávolítani azokat? Baba fogja eltávolítani azokat? Ki fogja eltávolítani? A dráma fogja eltávolítani, vagy ti fogjátok eltávolítani? Mivel ti fogjátok eltávolítani, mi a késedelem oka? Akkor úgy kellene értenünk, hogy élvezitek, hogy a függöny mögött vagytok? Most BapDadának csak egy emelkedett vágya van, hogy mindenki ezt a dalt énekelje: “Wah! Ő eljött, eljött, eljött, eljött!” Ez lehetséges? Nézzétek, az összes Dadi azt mondja, hogy ez lehetséges. Akkor miért nem történik meg? Mi az oka? Mivel mindannyian ezt mondjátok, mi az oka annak, hogy ez nem történik meg? (Nem mindenki vált teljessé.) Miért nem váltatok azzá? Adjatok Babának egy időpontot! (Baba, Te fogod megadni az időpontot.) Emlékeztek BapDada nagyszerű mantrájára? Mit mond BapDada? Nem valamikor, hanem most! (Dadiji azt mondta: Baba, Neked kell megadnod a végső dátumot.) Ha BapDada ad nektek egy dátumot, aszerint fogjátok szétolvasztani magatokat és teljesíteni ezt a felelősséget? A Pandavák teljesíteni fogják ezt a felelősséget? Biztosak vagytok ebben? Ha azután ingadoztok, akkor mit kell majd tennetek? (Ha Te (Baba) megadod az dátumot, akkor senki sem fog ingadozni). Gratuláció! Achcha, most meg fogom adni a dátumot, csak nézzétek meg! Nézzétek, BapDada még mindig kegyelmes és ezért BapDada meg fogja adni nektek a dátumot. Figyelmesen hallgassátok.

BapDadáben ezek az emelkedett érzések vannak mindenki iránt és az a vágya, hogy hat hónapon belül - mikor ér véget a hat hónap? (Májusban) - tehát májusban (az “én” hindiül mai) befejezitek az “én, én” minden tudatosságát. BapDada legalább hat hónapnyi margót ad nektek. Bármit is mondott nektek Baba korábban és a munkát, amit Baba átadott nektek az elmúlt évszakban, valószínűleg elfelejtettétek! Legalább hat hónap múlva meg kell tapasztalnotok az életben való felszabadulás állapotát. Nem az aranykor világának életben való felszabadulását, hanem az átmeneti kor életben való felszabadulása állapotát. Maradjatok szabadok bármilyen akadály, kifordult helyzet, lehetőségek vagy az “én” és az “enyém” tudatossága - a testi tudat “én”-je és a szolgálat végzéséből felmerülő “enyém” tesi tudatosság - befolyásától. Ne mondjátok: “Szeretnék ezektől szabad maradni, de jött ez az akadály és ezért ez ilyen nagy dolog lett. Képes vagyok megbirkózni a kis dolgokkal, de ez egy nagy dolog volt, ez egy nagyon nagy vizsga volt, ez egy nagyon nagy akadály volt, ez egy nagy helyzet volt”. Nem számít, hogy milyen nagy a kifordult a kedvezőtlen helyzetekből, az akadályok vagy a lehetőségek vonzása miatt - és azok ellenállást fognak okozni, ezt előre megmondják nektek -, legalább 75%-ban szabadok tudtok maradni hat hónap alatt? BapDada nem 100%-ot kér, csak 75%-ot. Csak akkor tudjátok elérni a 100%-ot, ha először eléritek a háromnegyedet.

Tehát hat hónapotok van, nem csak egy hónapot, de hat hónapot, fél évet kaptatok. Tehát, képesek vagytok ezt az időpontot rögzíteni? Nézzétek, a Dadik megkértek, hogy határozzak meg egy időpontot, ezért engedelmeskednem kell a parancsuknak! Amikor BapDada látja az eredményt, ez automatikusan vonzani fogja, hogy idejöjjön; nem lesz arra szükség, hogy szóljatok Neki. Tehát hat hónapotok van arra, hogy elérjétek a 75%-ot. Baba nem kér 100%-ot. Ehhez a jövőben további időt fogtok kapni. Tehát örökké készen álltok erre? Még csak nem is örökké kész, de kész hat hónapon belül. Tetszik ez nektek? Vagy hiányzik belőletek egy kis bátorság, hogy nem tudjátok, mi fog történni? Oroszlánok fognak jönni, macskák jönnek, minden jönni fog. Akadályok fognak jönni, kedvezőtlen helyzetek lesznek, a lehetőségek növekedni fognak, de maradjatok szabadok a lehetőségek befolyásától. Ha ez tetszik, akkor emeljétek fel a kezeteket! Mindenhol fordítsátok meg a tévét (kamerát) (hogy megmutassátok). Emeljétek fel a kezeteket nagyon jól, még ne tegyétek le! Ez a jelenet nagyon jó. Achcha, előre is gratuláció!

Akkor ne mondjátok: „Sokszor kell meghalnunk“. Függetlenül attól, hogy éltek vagy meghaltok, ilyenné kell válnotok. Ez a haldoklás édes; ebben a haldoklásban nincs szomorúság. Ez a haldoklás sokak hasznára van. Ezért van öröm ebben a haldoklásban. Ebben nincs szomorúság; boldogság van. Ne keressetek kifogásokat: „Ez történt, az történt és ezért történt ez“. A kifogások többé nem működnek. Még mindig kifogásokat fogtok keresni? Nem fogtok, ugye? Csak játsszátok a repülő állapot játékát és semmi mást. Most fejezzétek be a lefelé menés állapotát, a kifogások és a gyengeségek játékát. Most csak a repülő állapot játékát játsszátok. Rendben van? Mindannyitok arca kivirult. Milyen lesz az arcotok, amikor hat hónap múlva újra találkoztok Babával? Akkor is készítünk majd egy fényképet.

Dupla külföldiek is jöttek, és így elérkezett a dupla ígéret megtétele napja. Ne nézzetek senki mást, csak egyszerűen az Atyát és Brahma Anyát nézzétek. Függetlenül attól ezt mások megteszik vagy nem, és mindenki ezt fogja tenni, de nektek kegyelemteljes érzésekkel kell rendelkeznetek irántuk. Adjátok át a gyengéknek a jókívánságaitok erejét. Ne nézzétek a gyengeségeiket. Emeljétek fel az ilyen lelkeket a bátorságotok kezével és tegyétek őket emelkedetté. Folyamatosan nyújtsátok ki a bátorságotok kezét magatokért és másokért. A bátorság keze nagyon erős és BapDada áldása az: Amikor a gyermekek egy lépést tesznek bátorságból, az Atya ezer lépés segítséget ad. Legyen az, „én először“ az önzetlen erőfeszítésben. Legyen önzetlen erőfeszítés; ne önző erőfeszítés. Azok, akik kezdeményezik az önzetlenné válást, egyenlők Brahma Atyával.

Szeretitek Brahma Atyát, ugye? Ezért hívnak benneteket Brahma Kumaroknak és Brahma Kumariknak. Kihívást adtok, hogy egy másodperc alatt igénylitek az életben való felszabadulást. Ezért most figyeljetek arra, hogy egy másodperc alatt szabaddá tegyétek magatokat. Most hozzátok közel az időt. A tökéletességetek közelsége közel hozza az emelkedett időt. Ugye mesterek vagytok? Királyok vagytok, ugye? Önuralkodók vagytok? Adjatok tehát parancsot! Egy király parancsot ad, ugye? Ne mondjátok, “Igen! Nem! Ne tedd ezt, tedd ezt!”. Egyszerűen csak adjatok ki egy parancsot. Nézzétek a tudatotokat, mert a tudat a legfőbb tanácsadó. Tehát, hé királyok, képesek vagytok parancsot adni a tudatotoknak, a fő tanácsadóitoknak, hogy egy másodperc alatt stabilizáljátok magatokat a testetlenség állapotában? Parancsoljátok meg nekik, hogy ezt tegyék meg egy másodperc alatt. (Öt perces gyakorlat.) Achcha

A szerencsés lelkeknek, akik elmerültek a szeretetben, azoknak a lelkeknek, akik megtapasztalják összes elérést, amit megkaptak az Atyán keresztül, az erőteljes lelkeknek, akik uralkodnak önmaguk felett azzal, hogy rendelkeznek az önuralkodás minden jogával, a legmagasabb lelkeknek, akik állandóan megtapasztalják az életben való felszabadulás állapotát, a legszerencsésebb lelkeknek, akik szerencséje emelkedett vonalát maga a Szerencse Adományozója húzza meg, a legszentebb lelkeknek, akik elhozzák a világ átalakulását az önátalakításon keresztül az állandó tiszta látásmódjukkal és hozzáállásukkal, BapDada szeretete, emlékezés és namaste.

BapDada találkozik a vendégekkel, akik “Az idő hívása” párbeszédre érkeztek:

Mindannyian elértetek az édes otthonotokba és az édes családotokba, ugye? Szeretetteljesnek érzitek ezt a kis, édes családot, ugye? Ti is olyan szeretetteljesek lettetek, ugye? Először is, azokká váltatok, akiket a Legfelső szeret. Ilyenné váltatok, ugye? Ilyenné váltatok vagy még mindig ilyenné váltok? Nézzétek, milyen boldog mindenki, hogy láthat mindannyitokat. Miért boldogok? Nézzétek mindenki arcát; mindannyian nagyon boldogok. Miért boldogok? Mert tudják, hogy ti mindannyian eszközlelkek vagytok, akik Isten hírnökei lesztek és átadjátok az üzenetet minden léleknek. (Mind az öt kontinensről érkeztek vendégek.) Tehát az üzenet mind az öt kontinensre el fog jutni. Ez könnyű, ugye? Nagyon jó terv készült. Töltsétek fel ezt a tervet a Legfelső erejével és vegyétek az együttműködést a családtól és haladjatok tovább. Mindenki gondolatai elérik BapDadát. Mindannyitoknak nagyon jó gondolatai vannak, ugye? Tervek készülnek. Tehát a ti bátorságotokra, valamint az Atya és a Brahmin család segítségére van szükség ahhoz, hogy a tervek megvalósuljanak. Egyszerűen csak eszközöknek kell lennetek; nincs szükség más erőfeszítésre. “Én egy eszköz vagyok Isten feladatáért.” Bármilyen munkát is végeztek, legyen az a tudatosság: “Baba, én, az eszköz, készen állok a szolgálatra. Én egy eszköz vagyok. Az Egy, aki mindenkit mozgat, automatikusan engem is mozgat”. Ez az eszközléleknek lenni érzés kinyilvánítja az alázat és a kreativitás érzését az arcotokon. Karavanhar, az Egy, aki inspirál, eszközzé tesz benneteket és rajtatok keresztül fog dolgozni. Ti vagytok a mikrofonok és ez az Atya ereje. Tehát, ez könnyű, ugye? Tehát váljatok eszközökké és legyetek jelen az emlékezésben. Az arcotok és a megjelenésetek automatikusan eszközzé válnak a szolgálatért. Nem csak a szavaitokon keresztül fogtok szolgálni, de a megjelenésetek ki fogja nyilvánítani a belső boldogságotokat az arcotokon keresztül. Erre mondják azt, egyediség (alokikta). Most alokikká (szellemi) váltatok, ugye? A világiasságnak vége, ugye? “Én egy lélek vagyok”, ez jelenti szelleminek lenni. Azt mondani, “Én ez és ez vagyok”, világiasság. Tehát, mik vagytok? Szellemiek vagy világiak? Szellemiek vagytok, ugye? Ez jó. Eljöttetek BapDada és a család elé; nagy bátorságotok volt ezt megtenni. Nézzétek, ti egy maroknyi vagytok, akik felmerültek a sokmillióból. Mekkora volt a csoport? Hányan jöttetek el abból a csoportból? Tehát ti vagytok az a maroknyi, akik felmerültek a sokmillióból, ugye? Ez jó, BapDada szereti ezt a csoportot. Nézzétek, milyen boldogok mindannyian! Jobban, mint ti mindannyian, ők a legboldogabbak. Boldogok, mert látják maguk előtt a szolgálat viszonzását. Boldogok vagytok, ugye? Megkaptátok az erőfeszítéseitek gyümölcsét. Achcha

Most mester és gyermek vagytok! Egy gyermek egy mester. Egy gyermeket mindig mesternek neveznek. Achcha.

Áldás:
Kapjátok meg a siker áldását azzal, hogy mindent érdemes módon használtok, és ezáltal váljatok egy képmássá, ami áldott.

Az átmeneti korban ti, gyerekek rendelkeztek az örökséggel és az áldással is: “Mindent használjatok érdemes módon és sikert fogtok elérni!” Mindent érdemes módon használni a mag, és a siker a gyümölcs. Ha a mag jó, akkor nem lehetséges, hogy ne kapjátok meg a gyümölcsét. Ahogyan másoknak is azt mondjátok, hogy használják az idejüket, a gondolataikat és vagyonukat érdemes módon, ugyanígy ellenőrizzétek az összes kincsetek listáját és nézzétek meg, mely kincseket használtátok érdemes módon, és miket pazaroltatok el. Folytassátok, hogy mindent érdemes módon használjatok, és teljessé fogtok válni minden kinccsel és egy képmás lesztek, ami áldott.

Slogen:
Ahhoz, hogy megkapjátok Isten kitüntetését, kerüljetek mindent, ami haszontalan vagy negatív.