08.07.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, tanuljátok meg, hogy kegyelemmel rendelkeztek azok iránt, akik rágalmaznak titeket, ugyanúgy, ahogy az Atya teszi. Tegyétek a barátaitokká azokat is, akik rágalmaznak titeket.

Kérdés:
Az Atya milyen látásmódja szilárd? Nektek, gyerekeknek milyen látásmódot kell szilárddá tennetek?

Válasz:
Az Atya látásmódja szilárd, hogy minden lélek a gyermeke. Ezért van az, hogy folyamatosan azt mondja: „Gyermek, gyermek”. Ti sose mondhatjátok senkinek: „Gyermek, gyermek”. A látásmódotokat szilárddá kell tennetek, hogy az a lélek a testvéretek. Nézzétek a testvért, beszéljetek a testvérhez és azon keresztül szellemi szeretet lesz; minden kriminális gondolat véget fog érni. Még azok is a barátaitokká fognak válni, akik rágalmaznak titeket.

Om shanti.
A Szellemi Atya itt ül és magyaráz nektek. A Szellemi Atyának mi a neve? Ti biztosan azt mondanátok: „Shiva”. Ő mindenki szellemi Atyja. Egyedül Őt nevezik Istennek. Ti, gyerekek is megértitek ezt, sorszám szerint, az erőfeszítéseiteknek megfelelően. Amikor Akaashvaniról (a hang az éterből) beszélnek, akkor kinek a hangjára mondjátok azt, hogy az éterből jön? Az Shiv Babáé. Ezt a szájat nevezik éternek. Minden emberi lény az éter (száj) eleméből meríti fel a hangot. Minden lélek elfelejtette az Atyát. Ők folyamatosan minden típusú dicséretet énekelnek, de semmit nem tudnak. Itt van az, hogy dicsérik Őt. A boldogság idején senki nem emlékszik az Atyára, mert minden vágyuk teljesült. Itt sok vágyuk van. Amikor nincs eső, akkor áldozati tüzeket készítenek. Az nem úgy van, hogy azáltal, hogy egy áldozati tüzet készítenek, mindig eső lesz; nem. Néha lehet, hogy valahol éhínség van, de nem történik semmit azzal, hogy egy áldozati tüzet készítenek. Ez a dráma. Minden természeti csapás folyamatosan el fog jönni. Olyan sok emberi lény és olyan sok állat folyamatosan meghal. Az emberek olyan boldogtalanok. Egy áldozati tűz megállítaná az esőzést? Amikor szakadó eső van, akkor egy áldozati tüzet készítenek. Csak ti vagytok azok, akik most megértitek mindezeket a dolgokat. Senki más nem tud ezekről. Az Atya saját maga itt ül és magyaráz nektek: Az emberek dicsérik és rágalmazzák is az Atyát. Ez egy csoda. Mikor kezdték el Babát rágalmazni? Amikor Ravan királysága elkezdődött. A fő rágalom, hogy Istent mindenütt jelenvalónak nevezik. Emiatt van az, hogy elbuktak. Arra emlékeznek: Azok, akik rágalmaznak benneteket, a barátaitok. Kik azok, akik a legjobban rágalmazzák Istent? Ti gyerekek és ti, gyerekek vagytok azok is, akik most barátokká váltok. Valójában az egész világ rágalmazza Őt, de abban ti vagyok az első számúak és aztán barátokká váltok. A legközelebbi barátok a gyerekek. A korlátlan Atya azt mondja: Ti, gyerekek rágalmaztatok és inzultáltok is engem. Nézzétek, hogy a dráma hogyan lett megteremtve. Ezek a dolgok tudás, amit köpülnötök kell. „A tudás óceánja köpülése” – ennek nagyon nagy a jelentése. Ezt senki nem értheti meg. Az Atya azt mondja: Ti, gyerekek tanulmányozzátok a tudást és aztán felemeltek másokat. Arra is emlékeznek: Amikor rendkívüli a vallástalanság, én eljövök. Ez Bharatra vonatkozik. Nézzétek meg, milyen a játék. Az emberek megünneplik Shiva születésnapját és Shiva éjszakáját. Valójában csak egy inkarnáció van. Az emberek azt mondják, hogy az az Inkarnáció ott van a kavicsokban és a kövekben is. Az Atya panaszkodik emiatt. Azok is, akik a Gitát tanulmányozzák és olvassák azokat a verziókat, azt mondják, hogy ők semmit nem tudnak. Egyedül ti, gyerekek vagytok mind közül a legszeretetreméltóbbak. Amikor Baba bárkihez beszél, Ő folyamatosan azt mondja: Gyermek, gyermek. Az Atya látásmódja, hogy mindenki a gyermeke, szilárddá vált: Minden lélek a gyermekem. Közületek egy sincs, aki azt mondaná, „Gyermek, gyermek” Tudjátok, hogy mindegyikteknek milyen státusza van és milyenek vagytok. Mindenki egy lélek. Ez a dráma előre elrendelt és ezért nincs boldogság vagy szomorúság. Mindenki a gyermekem. Az egyik egy alacsonyabb kasztbeli testet és valaki más egy ilyen és ilyen kasztbeli testet öltött. Baba kifejlesztette azt a szokást, hogy azt mondja, „Gyermek, gyermek”. Baba látásmódjában mindenki egy lélek és abban is nagyon szereti a szegényeket, mert a dráma szerint ők azok, akik a legtöbb rágalmazást okozták és most eljöttek hozzám. Csak Lakshmi és Narayan azok, akiket soha nem rágalmaznak. Az emberek Krishnát is nagyon sokat rágalmazták. Az egy csoda, hogy amikor Krishna idősebbé válik, akkor őt miért nem rágalmazzák. Ez a tudás ilyen érdekes! Senki nem érti meg ezeket a mély dolgokat. Ehhez egy aranyedényre van szükség, de azt csak az emlékezés zarándoklatán keresztül lehet megteremteni. Miközben itt ültök, néhánynak még így sem pontos az emlékezése. Ők nem értik, hogy parányi lelkek. Az intellektusotokkal kell emlékeznetek Babára. Az nem lép be az intellektusotokba, hogy egy ilyen parányi lélek az Atyánk és a Tanárunk is. Lehetetlenné válik, hogy ez belépjen az intellektusotokba. Ti folyamatosan azt mondjátok, „Baba, Baba”. Rá emlékeztek a szomorúság idején. Isten beszél: Mindenki emlékszik Rám a szomorúság idején, de senki nem emlékszik Rám a boldogságban. Abban az időben nincs szükség arra, hogy Rám emlékezzenek. Itt nagyon sok a szomorúság és a természeti csapás, így Rá emlékeznek, és azt mondják: Ó Isten, légy kegyelmes! Adjál nekem áldásokat. Még most is, amikor gyerekekké váltok, azt írjátok: Adjál nekem áldásokat, adjál nekem erőt, legyél kegyelmes! Baba válaszol: Igényeljétek magatoknak az erőt a jóga erejével. Legyetek kegyelmesek és adjatok áldásokat magatoknak. Adjátok át magatoknak az uralkodás tilakját. Én megmutatom, hogy azt hogyan adom át nektek. Az Atya megmutatja a módszert a tanuláshoz. A diákok kötelessége, hogy tanuljanak és kövessék az utasításokat. Egy tanár nem egy guru, aki áldásokat adna nektek. Akik jó gyerekek, futva jönnének el ide. Mindenki független és annyit futhat, amennyit csak akar. Az emlékezés zarándoklata a verseny. Minden lélek független. Baba szabaddá tesz benneteket a fivér és nővér kapcsolatától is: Tekintsétek magatokat testvéreknek. Ennek ellenére a szemek nem hagyják abba, hogy kriminálisak legyenek; folyamatosan végzik a munkájukat. Ebben az időben az emberi test minden része kriminális. Ha bárki megrúg vagy ellök valakit, azok bűnös szerepek. A test minden egyes része kriminális. Ott egyetlen egy rész sem lesz kriminális. Itt minden egyes rész kriminális cselekedeteket hajt végre. Mindközül melyik a legkriminálisabb rész? A szemek. Amikor a kéjvágy utáni vágy nem ér véget, elkezdik használni a kezüket. Mindenek előtt ott vannak a szemek. Ezért van ott Surdas példája (aki megvakította önmagát). Shiv Baba semmilyen szentírást nem tanulmányozott. Ez a szekér az, aki tanulmányozta azokat. Shiv Babát nevezik a Tudás Óceánjának. Ti megértitek, hogy Shiv Baba semmilyen szentírásból nem vesz ki semmit. Én vagyok a tudás-teljes Mag. Ez a világfa és annak a Teremtője az Atya, a Mag. Baba elmagyarázza: Az én lakhelyem a testetlen világ. Ebben az időben jelen vagyok ebben a testben. Senki más nem mondhatja: Én ennek az emberi világfának vagyok a Magja. Én a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek vagyok. Senki más nem mondhatja ezt. Ha valaki azt mondaná egy értelmes embernek, hogy Isten mindenütt jelenvaló, akkor ő azonnal megkérdezné: Te Isten vagy? Te Allah vagy? Ez lehetetlen. Azonban, senki sem ilyen értelmes ebben az időben. Nem tudnak Allahról és így azt mondják: Én Allah vagyok. Az angolban azt mondják, hogy Ő mindenütt jelenvaló. Ha ők megértenék ennek a jelentését, soha nem mondanák ezt. Ti, gyerekek tudjátok, hogy Shiv Baba jayantije (születésnapja) az új világ jayantijét jelenti. Tisztaság, béke és boldogság, mind beletartoznak ebbe. A Shiv Jayanti a Krishna Jayanti is, ami Dashera Jayanti is. A Shiv Jayanti Deepmala Jayanti is. A Shiv Jayanti a mennyország születése is. Minden születés együtt van. Az Atya itt ül és elmagyarázza mindezeket az új dolgokat. A Shiv Jayanti Shiva templomának a születése és a bordélyház halála. Az Atya minden új dolgot elmagyaráz nektek. A Shiv Jayanti az új világ születését jelenti. Az emberek békét akarnak a világban. Teljesen mindegy, milyen jól magyaráztok nekik, ők nem ébrednek fel. Ők a tudatlanság sötétségében alszanak. Folyamatosan imádatot végeznek, és lefelé jönnek a létrán. Az Atya azt mondja: Én eljövök, és mindenkinek megváltást adok. Az Atya elmagyarázza nektek, gyerekeknek a mennyország és a pokol titkait. Írnotok kellene az újságokba az újságíróknak, akik rágalmaznak titeket: Azok, akik rágalmaznak bennünket, a barátaink. Mi biztosan megváltást adunk nektek – inzultáljatok bennünket, amennyit csak akartok. Az emberek rágalmazzák Istent, így mit számít, ha rágalmaznak minket is. Mi biztos, hogy megváltást fogunk adni nektek. Ha nem akarjátok, akkor is elkapunk benneteket az orrotoknál fogva és elviszünk magunkkal. Semmitől nem kell félnetek. Bármit, amit most tesztek, megtettétek az előző ciklusban is. Mi B.K.-k mindenkinek megváltást adunk. Nektek nagyon jól kellene magyaráznotok nekik. A gyerekek elfelejtik, hogy az előző ciklusban is bántalmazták az ártatlan asszonyokat. Az Atya azt mondja: Minden korlátlan gyermek rágalmaz engem. A gyerekek azok, akik a barátaim, és akiket a legjobban szeretnek. A gyerekek virágok. A szülők megpuszilják a gyerekeiket. Az apa a fejére ülteti és szolgálja őket. Baba is szolgál titeket, gyerekeket. Ti most megkaptátok ezt a tudást, amit magatokkal fogtok vinni. Azoknak, akik ezt nem veszik, ez a szerepük a drámában. Ők ezt a szerepet fogják eljátszani. Rendezni fogják a karmikus számláikat és hazamennek. Ők nem láthatják a mennyországot. Nem mindenki fogja látni a mennyországot. Ez a dráma előre elrendelt. Az emberek nagyon sok bűnt követnek el és később fognak eljönni. Azok, akik tamopradhanok, sokkal később fognak eljönni. Nagyon jól meg kell érteni ennek a jelentését. Ott vannak a rossz ómenek még a nagyon jó maharati gyerekek felett is. Ők nagyon gyorsan mérgessé válnak és utána semmilyen levelet nem írnak. Baba is azt mondja: Fejezzétek be, hogy murlikat küldtök nekik. Mi haszon van abban, ha elkülditek az Atya kincseit az ilyen gyerekeknek? Aztán ha valaki szeme kinyílik, ő azt mondja: Hibát követtem el. Néhányakat ez egyáltalán nem zavar. Nem szabadna ilyen gondatlannak lennetek. Sokan vannak, akik még csak nem is emlékeznek az Atyára. Ők senkit nem tesznek magukhoz hasonlóvá. Különben azt kellene írniuk Babának: Baba, én minden egyes pillanatban emlékszem Rád. Néhányan olyanok, hogy mindenki nevét leírják: Add át az emlékezésemet ennek és ennek. De az nem igazi emlékezés. A hamisság itt nem folytatódhat. A lelkiismeretük folyamatosan bántani fogja őket. Baba nagyon jó pontokat magyaráz nektek, gyerekeknek. Napról-napra Baba folyamatosan nagyon mély pontokat magyaráz nektek. A szomorúság hegyei leomlanak. Az aranykorban nem fogják említeni a szomorúságot. Most Ravan királysága van. Mysore királya elkészítette Ravan szalmabábuját és megünnepelte a Dasherat. Ők Rámát Istennek nevezik, de Ráma Szitáját erőszakkal megszöktették. Ha ő a Mindenható Hatalom, akkor bárki hogyan rabolhatott el tőle bárkit is? Mindaz vakhit. Ebben az időben ott van az öt bűn szemete. Azt mondani, hogy Isten mindenütt jelenvaló, egy nagy hazugság. Ezért van az, hogy az Atya azt mondja: Amikor rendkívüli a vallástalanság, én eljövök. Én eljövök és megalapítom az igazság földjét és az igazság vallását. Az aranykort nevezik az igazság földjének és a vaskort a hamisság földjének. Az Atya most a hamisság földjét az igazság földjévé teszi. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Annak érdekében, hogy megértsétek ezt a mély és érdekes tudást, tegyétek az intellektusotokat egy arany edénnyé az emlékezés zarándoklatával. Fussatok az emlékezés versenyén.

2. Kövessétek az Atya utasításait, tanuljatok figyelemmel és legyetek kegyelemmel magatok iránt és adjatok áldásokat magatoknak. Adjátok át magatoknak az önuralkodás tilakját. Mindenkit tekintsetek a barátotoknak, aki rágalmaz benneteket és adjatok nekik megváltást.

Áldás:
Legyetek olyan képmások, amik áldásokat adnak és szolgálatot végeznek azáltal, hogy egy inkarnációként inkarnálódtok felülről.

Ahogyan az Atya eljön ide a szubtilis régióból, hogy szolgálatot végezzen, ugyanúgy nektek is le kell jönnötök a szubtilis régióból, hogy szolgálatot végezzetek. Ha ebben a tudatosságban végzitek a szolgálatot, akkor állandóan elszakadottak és a világ által szeretettek maradtok, ugyanúgy, mint az Atya. Fentről lejönni ide, azt jelenti, eljönni egy inkarnációként és szolgálatot végezni. Mindenki azt akarja, hogy egy inkarnáció jöjjön és elvigye őket magával. Tehát, ti vagytok az igaz inkarnációk, akik mindenkit visszavisztek a felszabadulás földjére. Amikor szolgáltok, miközben inkarnációnak tekintitek magatokat, egy olyan képmássá váltok, ami áldásokat ad és sokak vágyai teljesülni fognak.

Slogen:
Nem számít, hogy valaki valami jót vagy rosszat ad, nektek továbbra is kegyelemmel kell rendelkeznetek és adjatok mindenkinek szeretetet és együttműködést.