09.07.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyerekek, kívül és belül is maradjatok őszinték az igaz Atyával, mert csak aztán lesztek képesek istenségekké válni. Csak ti, Brahminok váltok angyalokká és aztán istenségekké.

Kérdés:
Kiknek van joguk ahhoz, hogy meghallgassák, és magukba szívják ezt a tudást?

Válasz:
Azoknak, akik teljes körű szerepet játszanak; akik a legtöbb imádatot hajtották végre, ők azok, akik okosakká válnak abban, hogy magukba szívják ezt a tudást. Ők azok, akik egy magas státuszt fognak igényelni. Néhány ember megkérdez titeket, gyerekeket: Ti hisztek a szentírásokban? Mondjátok nekik: A világon senki más nem tanulmányozta annyit a szentírásokat, mint mi, és nem végzett annyi imádatot, mint mi. Mi most megkaptuk az imádatunk gyümölcsét; ezért nincs többé szükségünk arra, hogy imádatot végezzünk.

Om shanti.
A korlátlan Atya itt ül, és magyaráz nektek, korlátlan gyerekeknek. Minden lélek Atyja magyaráz minden léleknek azért, mert Ő az Egyetlen, aki üdvösséget ad mindenkinek. Minden lélekről azt mondják, hogy emberi testben van. Ha egy léleknek nincs egy teste, akkor nem láthat. Bár az Atya megalapítja a mennyországot a dráma terve szerint, de az Atya azt mondja: Én nem látom a mennyországot. Csak azok képesek látni a mennyországot, akik számára az készül. Miután tanítalak titeket, Én nem veszek egy testet. Ezért hogyan láthatnék bármit is egy test nélkül? Az nem úgy van, hogy Én jelen vagyok itt-ott és mindenhol, hogy Én mindent látok; nem. Az Atya egyszerűen csak néz titeket, gyerekeket, akiket az emlékezés zarándoklatára tanít, és gyönyörű virágokká tesz. Az a szó, „jóga” az imádat ösvényéhez tartozik. Egyedül a Tudás Óceánja adja át ezt a tudást. Egyedül Őt nevezik a Satgurunak. Mindenki más guru. Az Egyetlen, aki elmondja az igazságot, az Egyetlen, aki megalapítja az igazság földjét. Bharat volt az igazság földje, ahol annak idején minden istenség lakott. Ti most emberi lényekből istenségekké váltok. Ezért nektek, gyerekeknek azt mondják, hogy váljatok őszintékké az Atyával kívül és belül. Előzőleg minden egyes lépésnél hamisság volt. Most mindarról le kell mondanotok, ha egy magas státuszt akartok igényelni a mennyországban. Közületek sokan el fognak menni a mennyországba, de miután felismertétek az Atyát, ha a bűneitek nem semmisülnek meg, akkor büntetés tapasztalásával kell rendeznetek a karmikus számláitokat, és egy alacsony státuszt fogtok kapni. A királyság ebben a legjelentőségteljesebb átmeneti korban kerül megalapításra. A királyságot nem lehet megalapítani az aranykorban, vagy a vaskorban azért, mert az Atya nem jön el se az aranykorba, se a vaskorba. Ezt a kort nevezik a legjelentőségteljesebb és jótékony kornak. Az Atya csak ebben az időben jön el, és mindenkinek hasznot hoz. Az aranykor a vaskor után jön. Ezért ott kell lennie az átmeneti kornak. Az Atya elmagyarázta, hogy ez a világ öreg és tisztátalan. Van egy ének: A Messzi Föld Lakója. Hogyan találkozhatna a gyerekeivel az idegen földön? Természetesen a külföldi gyerekekkel külföldön találkozik. Nagyon világosan elmagyarázza nekik, hogy kinek a testébe lép be. Átadja a saját bemutatását, és magyaráz annak is, akibe belép, hogy ez most a sok születése közül a legvégső. Ez nagyon világos. Itt még erőfeszítés tévők vagytok; nem vagytok teljesen tiszták. Azokat nevezik angyaloknak, akik teljesen tiszták. Akik nem tiszták, azokat tisztátalanoknak nevezik. Csak miután angyalokká váltatok, lesztek istenségek. Ti látjátok a szubtilis régióban a tökéletes angyalokat; őket nevezik angyaloknak. Az Atya elmagyarázza: Gyerekek, csak az egy Alfára emlékezzetek. Alfa, Babát jelenti. Őt Allahként is ismerik. Ti, gyerekek megértettétek, hogy a mennyországotok örökségét az Atyától kapjátok. A mennyország hogyan kerül megteremtésre? Az emlékezés zarándoklatán és ezen a tudáson keresztül. Az imádat ösvényén ebből a tudásból semmi sincs. Csak az egy Atya adja át nektek, Brahminoknak ezt a tudást. A Brahminok a fejdísz. Ti most Brahminok vagytok, és aztán eljátsszátok a bukfenc játékát; Brahminok, istenségek, harcosok, kereskedők. Ezt nevezik a variációs forma képmásának. A variációs forma képmása nem Brahma, Vishnu és Shankar. Azon a képmáson nem mutatják a Brahminok fejdíszét. Senki nem tudja, hogy az Atya Brahma testébe jön el. A Brahmin klán a legemelkedettebb, mert az Atya eljön, és tanítja őket. Az Atya nem tanítaná a shudrákat. Ő csak titeket, Brahminokat tanít. Ez a tanulmány időt vesz igénybe azért, mert egy királyság kerül megalapításra. Nektek a legemelkedettebb emberi lényekké kell válnotok. Ki teremti meg az új világot? Azt, az Atya teremti meg. Ezt ne felejtsétek el. Maya ennek az elfelejtésére késztet titeket. Az, az ő üzlete. Ő nem avatkozik bele annyira ebbe a tudásba, mint amennyire beleavatkozik az emlékezésbe. Ti, lelkek fel vagytok töltve nagyon sok szeméttel, és azt nem lehet tisztává tenni az Atyára való emlékezés nélkül. Néhány gyermek nagyon zavarodottá válik a jóga szó miatt. Ők azt mondják: Baba, én nem vagyok képes jógában lenni. Valójában a „jóga” szó a hatha jógikhoz tartozik. A sannyasik azt mondják: „Legyen jógátok a brahm elemmel”. Azonban a brahm elem hatalmas. Mint ahogy a csillagok láthatók az égen, ugyanilyen módon, a parányi lelkek, mint csillagok, fent vannak az égen túl, ahol se a napnak, se a holdnak nincs fénye. Tehát, csak nézzétek meg, hogy ti ilyen parányi rakéták vagytok. Ezért van az, hogy Baba azt mondja: Először is át kell adnotok mindenkinek a tudást a lelkekről. Csak Isten adhatja át ezt a tudást. Azok az emberek nemcsak Istenről, de még a lelkekről sem tudnak. Egy ilyen parányi lélek fel van töltve a 84 születés ciklusa múlhatatlan szerepével. Ezt nevezik a természet csodájának. Ezt nem lehet semmi másnak nevezni. A lelkek folyamatosan körbe mennek a 84 születés ciklusán. Ez a ciklus folyamatosan forog minden 5000 évben. Ez fix a drámában. A világ múlhatatlan; az soha nem pusztulhat el. Az emberek azt mondják, hogy a teljes megsemmisülés megtörténik, és Shri Krishna aztán eljön, egy pipál levélen, a nagyujját szopva. Azonban ez nem történik meg; ez a természet törvénye ellen lenne, mert a teljes megsemmisülés soha nem történik. Egy vallás kerül megalapításra, és minden más vallás megsemmisül. Ez folyamatos mindenkorra. Ebben az időben három fő vallás van. Ez a legjelentőségteljesebb átmeneti kor. A régi világ és az új világ közti különbség akkora, mint a nappal és az éjszaka közti különbség. Tegnap a világ új volt, és ma öreg. Egyedül ti értitek meg, hogy mi létezett tegnap a világban. Bármelyik vallást az alapítja meg, aki ahhoz a valláshoz tartozik. Csak egy lélek jön el, nem sok. Aztán a kiterjedés fokozatosan megtörténik. Az Atya azt mondja: Én nem adok nektek, gyerekeknek semmilyen nehézséget. Hogyan adhatnék bármilyen nehézséget a gyerekeknek? Ő a legszeretettebb Atya. Ő azt mondja: Én vagyok számotokra az Üdvösség Adományozója. Én vagyok a Bánat Eltávolítója és a Boldogság Adományozója. Egyedül Én vagyok az, akire emlékeztek. Az emberek mit tettek az imádat ösvényén? Nagyon rágalmaztak Engem. Azt mondják: Isten, az Egyetlen. Csak egy világciklus van. Az nem úgy van, hogy fenn az égben van egy másik világ; az égen vannak a csillagok. Az emberek azt gondolják, hogy egy világ van minden egyes csillagon, és hogy van egy világ ott lenn is. Mindazok a dolgok az imádat ösvényéhez tartoznak. Csak egy Magasak közt Legmagasabb Isten van. Azt mondják: Az egész világ minden lelke Benned felfűzött, mint egy virágfüzér. Azt Rudra korlátlan rózsafüzérének is lehet nevezni; ők mind együtt felfűzöttek. Az emberek ezt éneklik, de semmit nem értenek. Az Atya eljön és elmagyarázza: Gyerekek, Én nem adok nektek egy hajszálnyi nehézséget sem. Az is elmondták nektek, hogy, akik először végeztek imádatot ők azok, akik gyorsan mennek előre a tudásban. Ha ők nagyon sok imádatot végeztek, akkor meg fogják kapni annak a nagyon sok gyümölcsét. Azt mondják, hogy Isten átadja az imádat gyümölcsét. Ő a Tudás Óceánja, és így Ő biztosan átadná a tudást, gyümölcsként. Senki nem tud az imádat gyümölcséről. Az imádat gyümölcse ez a tudás, amin keresztül megkapjátok a mennyország boldogságának az örökségét. Csak az egy Atya adja át nektek ezt a gyümölcsöt, azaz Ő a pokol lakóiból a mennyország lakóivá változtat benneteket. Senki nem tud Ravanról. Ők azt mondják, hogy ez a világ öreg. De mennyi ideje öreg? Ezt nem tudják kiszámolni. Az Atya az emberi világfa Magja. Ő az Igazság. Őt soha nem semmisülhet meg. Ezt a fát egy fordított fának nevezik; az Atya fent van. A lelkek felfelé néznek, és az Atyához kiáltanak. A testek nem kiálthatnak. Egy lélek elhagy egy testet és belép egy másikba. A lelkek méretben soha nem növekednek, vagy csökkennek, és soha nem halnak meg. Ez a játék előre elrendelt. Az Atya elmagyarázta nektek az egész játék kezdete, közepe és vége titkait. Ő teistákká tesz benneteket. Azt is elmondta nektek, hogy Lakshminak és Narayannak nincs ez a tudása. Ott nincs tudásotok az ateistákról, vagy a teistákról. Ebben az időben az Atya elmagyarázza ennek a jelentését. Azok ateisták, akik nem ismerik az Atyát, vagy a teremtménye kezdetét, közepét és végét, vagy annak az időtartamát. Ebben az időben ti teistákká váltok. Ez az aspektus ott egyáltalán nem létezik. Ez egy játék. Bármi is történik az egyik másodpercben, az nem ismétlődik meg a következő másodpercben. A dráma folyamatosan tovább ketyeg. A tekercs (a film) folyamatosan forog, ahogy múlik az idő, mint amikor bemutatnak egy filmet, akkor ugyanaz a film megismétlődik ugyanolyan módon két vagy három óra elteltével. Az épületek, stb., összeomlanak a filmben, aztán később ugyanazokat az épületeket látjátok, amiket újból megmutatnak. Ez is ugyanolyan módon megismétlődik. Ezzel kapcsolatban nincs szükség a zavarodottá válásra. A fő aspektus Istené, a lelkek Atyjáé. A lelkek elmentek a Legfelső Lélektől hosszú időre. Ők elmennek, és aztán lejönnek ide, hogy eljátsszák a szerepüket. Ti a teljes 5.000 évre elmentetek. Ti, édes gyerekek egy teljes körű szerepet kaptatok. Ezért csak nektek kerül elmagyarázásra, hogy ti vagytok azok, akiknek joguk van ehhez a tudáshoz. Akik a legtöbb imádatot végezték, azok gyorsan fognak előremenni ebben a tudásban, és egy magas státuszt is igényelnek. Először Shiv Babát imádják, és aztán az istenségeket. Később hamisakká váltok azzal, hogy az öt elemet imádjátok. Az Atya most a korlátlanba visz titeket, míg azok az emberek az imádat korlátlan tudatlanságába vezetnek benneteket. Az Atya most magyaráz nektek, gyerekeknek: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és emlékezzetek Rám, az Atyára. Azonban, amikor innen elmennek, akkor Maya felejtésre készteti őket. Mint, ahogy egy lélek megbánást érez egy anyaméhben, és ígéretet tesz arra, hogy többé nem hajt végre semmilyen bűnös cselekedetet, de amikor kijön, akkor azt elfelejti, ugyanez van itt is. Amikor elmennek innen, akkor mindent elfelejtenek. Ez egy játék a felejtésről és nem felejtésről. Ti most az Atya, azaz Shiv Baba örökbe fogadott gyerekeivé váltatok. Ő minden lélek korlátlan Atyja. Az Atya olyan messziről jön el. Az Ő otthona a legfelső lakóhely. Amikor eljön a legfelső lakóhelyről, akkor biztosan hoz a gyerekeknek egy ajándékot. Ő elhozza a mennyországot ajándékként, a tenyerén. Az Atya azt mondja: Vegyétek a mennyországbeli királyságotokat egy másodpercen belül; egyszerűen ismerjétek fel az Atyát. Ő minden lélek Atyja. Ő azt mondja: Én vagyok az Atyátok. Én azt is elmagyarázom, hogy hogyan jövök el. Nekem biztosan szükségem van egy szekérre. Milyen szekérre? Én nem vehetem egyetlen mahatmának a szekerét sem. Az emberi lények azt mondják, hogy ti Brahmát Istennek hívjátok, és Brahmát egy istenségnek is nevezitek. Oh, de mi ezt nem mondjuk. Őt a fa legtetején állva mutatják, amikor az egész fa tamopradhanná válik. Brahmát ott mutatják, és így ez lenne a sok születésének az utolsója. Baba saját maga azt mondja: Amikor elérem a visszavonulás állapotát, akkor az Atya belém lép a végső születésemben, Ő eljött és arra késztetett, hogy mondjak le a teljes üzletemről, stb. Az emberek az imádatot 60 év után kezdik azért, hogy találkozzanak Istennel. Az Atya azt mondja: Ti mind emberi lények utasításait követétek. Baba most shrimatot ad nektek. Az emberi lények írják a szentírásokat. Az istenségek soha nem írják, és nem is tanulmányozzák azokat. Az aranykorban nincsenek szentírások; ott nincs imádat. A szentírásokban, amit megemlítenek az mind fizikai szertartás; az itt nem így van. Láthatjátok, hogy Baba átadja nektek ezt a tudást. Ti az imádat ösvényén sok szentírást tanulmányoztatok. Ha valaki megkérdezné tőletek: „Hisztek a védákban és a szentírásokban?”, akkor mondjátok azt nekik: Mi jobban hiszünk bennük, mint bárki más emberi lény. Mi vagyunk azok, akik elkezdtük a hamisítatlan imádatot a kezdetekben. Most megkaptuk ezt a tudást. Ezen a tudáson keresztül van az üdvösség, így miért kellene imádatot végeznünk? Az Atya azt mondja: Gyerekek, ne halljatok ördögit! Ne lássatok ördögit! Ezért az Atya ilyen egyszerű módon magyaráz: Legédesebb gyerekek, legyen hitetek abban, hogy lelkek vagytok. Én egy lélek vagyok. Ők azt mondják, hogy ők Allah. Ti megkapjátok a tanításokat, hogy tekintsétek magatokat lelkeknek, az Atya gyermekeinek. Maya ismételten ezt elfelejteti veletek. Azzal, hogy test tudatosakká váltok, helytelen típusú cselekedeteket hajtotok végre. Az Atya most azt mondja: Gyerekek, ne felejtsétek el az Atyát. Ne vesztegessétek el az időt. Achcha.

A legédesebb, szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Értsétek meg pontosan a Teremtő és a teremtmény titkait, és váljatok teistákká. Ne váljatok zavarodottakká a dráma ezen tudásával kapcsolatban. Távolítsátok el az intellektusotokat minden korlátolttól, és vigyétek azt a korlátlanba.

2. Annak érdekében, hogy angyalokká, a szubtilis régió lakóivá váljatok, váljatok teljesen tisztákká. Az emlékezés erejével távolítsatok el minden szemetet, amivel feltöltöttek vagytok, és váljatok tisztákká.

Áldás:
Maradjatok stabilak egy állandó és stabil állapotban, és váljatok emelkedett lelkekké azzal, hogy megtapasztaljátok Isten édességét.

A gyermekek, akik megtapasztalják Isten édességét, azok a világ minden ízét enyhének tapasztalják. Mivel csak az Egyetlen íze édes, ugye a figyelmetek is csak afelé az Egyetlen felé menne? A tudatotok könnyen el fog menni ahhoz az Egyetlenhez; ez semmilyen erőfeszítést nem fog igénybe venni. Az Atya szeretete, az Atya segítsége, az Atya társasága és minden elérés az Atyától, könnyen képessé tesz titeket arra, hogy az állapototokat állandóvá és stabillá tegyétek. Csak azok a lelkek emelkedettek, aki stabilak maradnak egy ilyen állandó és stabil állapotban.

Slogen:
Elmeríteni minden szemetet magatokban és ékszereket adni, egy mester óceánt jelent.