10.07.2024       Morning Hungarian Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


Lényeg:
Édes gyermekek, most satopradhanokká kell válnotok, és haza kell térnetek. Ezért gyakoroljátok, hogy lelkeknek tekintitek magatokat és állandóan az Atyára emlékeztek. Mindig a saját előrehaladásotokkal foglalkozzatok.

Kérdés:
Mi egy jele annak, hogy ahogy tanultok abban napról-napra előrehaladtok, vagy visszafele mentek?

Válasz:
Ha előrehaladtok a tanulmányotokban, akkor könnyűséget tapasztaltok. Ott fog maradni az intellektusotokban, hogy az egy piszkos test, és azt most el kell hagynotok, és haza kell térnetek. Folyamatosan magatokba fogjátok szívni az Isteni erényeket. Ha visszafele haladtok, az ördögi nyomok láthatók lesznek a tevékenységetekben. Nem emlékeznétek az Atyára, miközben sétáltok, és körbemozogtok. Az ilyen lelkek nem lesznek képesek arra, hogy virágokká váljanak, vagy boldogságot adjanak mindenkinek. Az ilyen gyerekeknek később vízióik lesznek, és sok büntetést is tapasztalnak.

Om shanti.
Maradjon ott az intellektusotokban, hogy amikor lejöttetek ide, akkor satopradhanok voltatok. A szellemi Atya nektek, szellemi gyermekeknek magyaráz: Közületek, akik itt ültök, néhányan testi tudatosak és mások lélek tudatosak. Néhányan folyamatosan testi tudatosakká fognak válni egy másodperc alatt, és lélek tudatosak a következő másodpercben. Egyikőtök sem mondhatja azt, hogy ti itt lélektudatosan ültök minden időkre; nem. Az Atya elmagyarázza: Néha lélek tudatosak és máskor testi tudatosak lennétek. Gyerekek, tudjátok, hogy el fogjátok hagyni a testeiteket és visszamentek az otthonotokba. Nektek nagy boldogságban kell hazatérnetek az otthonba. A nap folyamán csak egy gondolatotoknak kellene lennie: Én a béke földjére akarok menni, mert az Atya megmutatta nekem az utat. Más emberek nem ülnének ezzel a gondolattal. Senki más nem kapja meg ezeket a tanításokat. Soha nem lenne bennük ott az a gondolat. Mi megértjük, hogy ez a szomorúság földje. Az Atya most megmutatja nektek az utat, hogy elmenjetek a boldogság földjére. Minél többet emlékeztek az Atyára, annál tökéletesebbekké fogtok válni a saját kapacitásotok szerint, és elmentek a béke földjére. Azt hívják felszabadulásnak, amiért az emberek gurukat fogadnak, de ők egyáltalán nem tudják, hogy mi a felszabadulás, vagy az életben való felszabadulás, mert ez valami új dolog. Csak ti, gyerekek értitek meg, hogy most haza kell térnetek. Az Atya azt mondja: Váljatok tisztákká azzal, hogy az emlékezés zarándoklatán vagytok. Amikor először elmentetek az emelkedett világba, akkor satopradhanok voltatok. A lelkek satopradhanok voltak. A kapcsolat másokkal később került megteremtésre. Amikor beléptek egy anyaméhbe, akkor egy kapcsolatot teremtetek. Tudjátok, hogy ez most az utolsó születésetek, és most haza kell térnetek. Nem mehetünk haza tisztává válás nélkül. Belülről beszélnetek kellene magatokhoz: Az Atya utasításai: Miközben sétáltok, és körbe mozogtok, legyen ott ez a gondolat: Satopradhanokként jöttünk és most satopradhanokká kell válnunk, és haza kell térnünk. Nekünk satopradhanná kell válnunk az Atyára való emlékezéssel, mert egyedül az Atya a Tisztító. Ő megmutatja nekünk, gyerekeknek, hogy hogyan válhatunk tisztákká. Csak az Atya ismeri az egész világ elejét, közepét és végét. Nincs más Hatalom. Egyedül az Atya az emberi világfa Magja. Az Atya azt is elmagyarázta nektek, hogy az imádat mennyi ideig tart. Ott van ennek a tudásnak az ösvénye ilyen és ilyen időszakban, és az imádat ösvénye ebben és ebben az időszakban. Mindennek a tudásnak ott kellene forognia az intellektusotokban. Mint, ahogy az Atya lelkében ott van ez a tudás, úgy bennetek, lelkekben is ott van ez a tudás. Ti meghallgatjátok, és elmondjátok azt a testeiteken keresztül. Egy lélek nem beszélhet egy test nélkül. Ebben az inspiráció, vagy „egy hang az éterből” kérdése nem merül fel. Mivel ezek Isten szavai, így egy szájra és egy szekérre biztosan szükség van. Nektek nincs szükségetek egy lovas, vagy egy szamaras szekérre. Előzőleg azt gondoltátok, hogy a vaskor még 40.000 évig folytatódik. A tudatlanság álmában aludtatok. Baba most felébresztett benneteket. Ti is tudatlanok voltatok. Most megkaptátok ezt a tudást. Az imádatot hívják tudatlanságnak. Nektek, gyerekeknek most azon kellene gondolkoznotok, hogyan haladjatok előre, és igényeljetek egy magas státuszt. Ti az otthonotokba akartok menni, és aztán egy magas státuszt igényelni az új királyságban. Ez azért az emlékezés zarándoklata. Ezért nektek biztosan lelkeknek kell tekintenetek magatokat. A Legfelső Lélek nekünk, lelkeknek, mindegyikünknek, az Atyja. Ez nagyon egyszerű. Azonban az emberek még ennyit sem értenek. Elmagyarázhatjátok, hogy ez Ravan királysága, és ezért vált az intellektusuk korrupttá. Az emberek azt gondolják, hogy akik nem merülnek el a bűnben, azok tiszták. Pl.: az Atya a sannyasikról azt mondja: Ők tisztákká válnak egy ideiglenes időszakra, de a világ még mindig tisztátalan. Az aranykor a tiszta világ. A tisztátalan világban senki nem lehet olyan tiszta, mint amilyenek az aranykorban az emberek. Ott nincs Ravan királysága; ott a bűn kérdése nem merül fel. Tehát, miközben túráztok, és körbe mozogtok, ezek a gondolatok legyenek az intellektusotokban. Babában ott van ez a tudás. Ő a Tudás Óceánja, és így a tudás biztosan szivárogna Belőle. Ti folyók vagytok, amik felmerültek a Tudás Óceánjából. Ő állandóan az Óceán Ti nem vagytok állandóan az óceán. Gyerekek, megértitek, hogy ti mind testvérek vagytok. Ti, gyerekek tanultok. Valójában ez nem a folyók, stb. kérdése. Amikor a folyókról beszéltek, akkor ők megemlítik a Gangeszt, a Jamunát, stb.-t. Ti most a korlátlanban álltok. Mi, lelkek mind testvérek vagyunk, az egy Atya gyermekei. Nekünk most haza kell térnünk, ahonnan aztán lemegyünk, és belépünk a testekbe, és a trónunkon ülünk (a homlokon). Egy lélek nagyon parányi. Ha egy víziótok lenne arról, akkor semmit nem értenétek. Azt mondják, hogy amikor egy lélek elhagy egy testet, akkor azt néha a fejen keresztül, néha a szemeken keresztül, és néha a szájon keresztül hagyja el. A száj aztán nyitva marad. Amikor egy lélek elhagy egy testet, és elmegy, a test élettelenné (nem élővé) válik. Ez tudás. A diákok tanulmányai ott maradnak az intellektusukban a nap folyamán. Bennetek is csak ennek a tanulmánynak a gondolatainak kellene lennie a nap folyamán. A jó diákok kezében mindig van ilyen, vagy olyan könyv. Ők folyamatosan tanulnak. Az Atya azt mondja: Ez az utolsó születésetek. Ti körbementetek az egész cikluson és most a végéhez értetek. Ezért csak ezek a gondolatok legyenek ott az intellektusotokban. Ezeket szívjátok magatokba, és aztán magyarázzatok másoknak. Néhányan nem képesek arra, hogy egyáltalán bármit is magukba szívjanak. Egy iskolában is a diákok sorszám szerintiek. Sok tantárgy is van. Itt csak egy tantárgyatok van. Istenségekké kell válnotok. Csak ez a tanulmány legyen az elfoglaltságotok. Annak nem szabadna úgy lennie, hogy elfelejtitek a tanulmányt, és folyamatosan más gondolataitok vannak. Az üzletemberek mindig a saját üzletükön gondolkodnának. A diákok mindig elfoglaltak maradnának a tanulmányaikkal. Nektek, gyerekeknek is elfoglaltaknak kell maradnotok a tanulmányotokkal. Tegnap Baba meghívást kapott egy nemzetközi jógakonferenciára. Leírhatjátok és elmondhatjátok nekik, hogy az övéké hatha jóga. Annak mi a célja és a tárgya? Mi annak a haszna? Mi raja jógát tanulunk. A Teremtő, a Legfelső Atya, a Legfelső Lélek, aki a Tudás Óceánja, ezt a tudást adja magunkról és a teremtményről. Most haza kell térnünk. A mantránk: „Manmanabhav”. Mi emlékszünk az Atyára és az örökségre, amit az Atyától kapunk. Ti hatha jógát végeztek, stb., de mi annak a célja és tárgya? Mi elmondtuk nektek a miénket, és ezért tanuljuk ezt. Mit lehet kapni a ti hatha jógátokon keresztül? Nektek egy ilyen választ kellene írnotok dióhéjban. Ti olyan sok ilyen meghívást kaptok. Ha kapnátok egy meghívást egy Minden Indiai vallási Konferenciára, akkor megkérdeznének benneteket, hogy mi a célotok és tárgyatok, mondjátok meg, hogy ez az, amit tanulunk. Nektek biztosan el kell mondanotok, hogy mi az, amit tesztek, és miért tanulmányozzátok ezt a raja jógát. Mondjátok nekik: Mi ezt tanuljuk. Isten tanít minket és mi mind testvérek vagyunk. Mi magunkat lelkeknek tekintjük. A korlátlan Atya azt mondja: Tekintsétek magatokat lelkeknek, és állandóan egyedül Rám emlékezzetek, és a bűneitek elvágásra kerülnek. Nektek ilyen írásokat kellene kinyomtatnotok és folyamatosan átadnotok. Aztán ahol konferenciákat, stb. tartanak, küldjétek azokat oda. Ők azt fogják mondani: Ti nagyon jótékony dolgokat tanítotok nekünk. Ezen a raja jógán keresztül a királyok királyaivá és a világ mestereivé váltok. Minden 5.000 évben istenségekké válunk, és aztán emberi lényekké válunk. Nektek ilyen módon kellene köpülnötök a tudás óceánját, és írjatok első osztályú cikkeket. Bárki megkérdezheti tőletek, hogy mi a célotok. Tehát, nektek ezeket a cikkeket ki kellene nyomtatnotok: Ez a mi célunk és tárgyunk. Amikor ezt leírjátok, akkor ők kísértésbe fognak esni. Ebben a hatha jóga, vagy a szentírásokról való vitatkozás kérdése nem merül fel. Azokban az emberekben olyan nagy az arrogancia a szentírásaik tudásával kapcsolatban. Ők a szentírások hatalmasainak tekintik magukat. Valójában ők imádók, míg azokra lehet azt mondani, hogy hatalmak, akik imádatra méltók. Minek neveznék az imádókat? Nektek nagyon világosan le kell írnotok, hogy mit tanultok. A B.K. név nagyon jól ismertté vált. Kéttípusú jóga van; az egyik a hatha jóga és a másik a könnyű jóga. Egyetlen emberi lény sem taníthatja ezt. Csak a Legfelső Lélek tanít raja jógát. Minden más típusú jóga emberi utasításokon alapszik. Ott az istenségeknek nincs szükségük senki utasításaira, mert megkapták az örökségüket. Ők istenségek, akiknek isteni erényeik vannak. Akiknek nincs semmilyen erényük, azokat hívják ördögöknek. Annak idején az istenségek királysága volt, így ők hová mentek? Hogyan vettek 84 születést? El kellene magyaráznotok a létra képét. A létra képe nagyon jó. Bármi legyen a szívetekben, azt megmutatják a létra képén. Minden attól függ, hogy hogyan tanultok. Egy tanulmány a bevétel egy forrása. Ez a legnagyobb tanulmány; ez a legjobb. A világ nem tudja, hogy melyik tanulmány a legjobb. Ezen a tanulmányon keresztül emberi lényekből dupla koronás istenségekké változtok. Most erőfeszítést tesztek azért, hogy dupla koronásokká váljatok. Csak egy tanulmány van, és mégis néhányan egy dologgá, és mások valami mássá válnak. Az egy csoda, hogy egy királyság kerül megalapításra ezen a tanulmányon keresztül. Néhányan királyokká és mások szegényekké válnak. Azonban ebben a szomorúság kérdése nem merül fel. A státuszoknak különböző szintjei vannak. Itt soktípusú szomorúság van. Éhínség, betegségek, áradások, élelmiszerhiány, stb. Bár néhányan milliomosok, vagy multimilliomosok, de még bűnön keresztül vesznek születést. Elesni, vagy egy moszkitó által megcsípetté válni, ezek is mind a szomorúság típusai. Ezt hívják a pokol rendkívüli mélységének. Azonban ők folyamatosan azt mondják: Ez és ez elment a mennyországba. Oh, de a mennyország még nem jött el. Tehát hogyan mehet bárki is a mennyországba? Nagyon könnyű bárkinek is magyarázni. Baba elmondta nektek, hogy írjatok egy esszét, és így nektek, gyerekeknek, mindegyikteknek az a kötelessége, hogy ezt megírjátok. Ha valamit magatokba szívtatok, azt leírhatjátok. A fő dolog nektek, gyerekeknek elmagyarázásra került: Tekintsétek magatokat lelkeknek, mert most haza kell térnetek. Amikor satopradhanok voltunk, akkor a boldogságunknak nem volt határa. Mostanra tamopradhanokká váltunk. Ez ilyen könnyű! Baba nektek sok pontot elmond, és így le kell ülnötök, és azt nagyon jól el kell magyaráznotok. Ha nem fogadják el, amit mondotok, akkor megérthetitek, hogy ők nem tartoznak a ti klánotokhoz. Nem szabad visszafele haladnotok. Ha ahelyett, hogy magatokba szívnátok az isteni erényeket, ti ördögi nyomokat szívtok magatokba, az a visszafelé haladás. Az Atya azt mondja: Folyamatosan mondjatok le a bűnökről és szívjátok magatokba az isteni erényeket. Nagyon könnyűeknek kell maradnotok. Azok a testek piszkosak, és azokról most le kell mondanotok. Nekünk most haza kell térnünk. Ha nem emlékeztek az Atyára, nem fogtok virágokká válni. Nagyon sok büntetést fogtok tapasztalni. Ahogy előre haladtok, vízióitok lesznek. Meg fogják kérdezni tőletek: Milyen szolgálatot végeztetek? Ti soha nem voltatok bíróságon. Baba mindent látott, hogy hogyan kapják el a tolvajokat, és aztán hogyan indítanak egy eljárást ellenük. Ott is mindenről vízióitok lesznek. Büntetést fogtok tapasztalni, és aztán egy olyan státuszt fogtok elérni, ami néhány fillért ér. Egy tanár kegyelmet érezne, hogy egy bizonyos diák meg fog bukni. Az Atyára való emlékezés tantárgya nagyon jó, és a bűneitek elvágásra kerülnek azon keresztül. Baba tanít minket: Folyamatosan emlékezzetek erre, miközben körbemozogtok. A diákok emlékeznek a tanárukra, és az intellektusukban ott vannak a tanulmányaik is. Ők biztosan jógában vannak a tanárukkal. Ott kellene maradnia az intellektusotokban: Nekünk, testvéreknek, mindegyikünknek a Tanára az egy Legfelső Tanár. Ahogy előrehaladtok, sok ember meg fogja tudni, és ők azt fogják mondani: Ó Isten, a Te tevékenységed isteni! Ők, Őt dicsérve fognak meghalni, de nem lesznek képesek arra, hogy bármit is elérjenek. Azzal, hogy testi tudatosakká váltok, helytelen tetteket hajtotok végre. Akik lélek tudatosak, azok mindig helyes tetteket fognak végrehajtani. Az Atya azt mondja: Ez most mindannyitok számára a visszavonulás állapota. Haza kell térnetek. Mindenkinek rendeznie kell a karmikus számláit, és haza kell térnie. Néhányan akár akarják, akár nem, biztosan haza kell térniük. A nap el fog jönni, amikor a világ üressé válik, és csak Bharat marad. Fél cikluson át csak Bharat lesz, és így a világ olyan üres lesz. Ilyen gondolatok nem lennének ott senki más intellektusában, csak a tiétekben. Aztán, senki ellenségetek nem lesz. Az ellenségek miért jönnek? Ők eljönnek, hogy megszerezzék a vagyonotokat. Miért jött Bharatba olyan sok muzulmán és brit? Ők látták itt a gazdagságot. Itt nagy volt a gazdagság, de az többé nem létezik, így azok közül most senki sincs már itt. Ők elvitték a gazdagságot, és Bharatot üressé tették. Az emberek ezt nem tudják. Baba azt mondja: Ti magatok felhasználtatok minden vagyont a dráma tervének megfelelően. Hitetek van abban, hogy eljöttetek a korlátlan Atyához. Másoknak soha nincs ilyen gondolatuk, hogy ez Isten családja. Achcha.

A legédesebb szeretett, rég elvesztett és most megtalált gyerekeknek, szeretet, emlékezés és jó reggelt az Anyától, az Atyától, BapDadától. A Szellemi Atya namastet mond a szellemi gyermekeknek.

Lényeg a dharnához:
1. Miközben sétáltok, és körbemozogtok, az intellektusotok folyamatosan gondolkozzon erről a tanulmányról. Miközben bármilyen feladatot végre hajtotok, engedjétek, hogy ez a tudás szivárogjon az intellektusotokba. Ez a legjobb tanulmány, amin keresztül dupla koronásakká kell válnotok.

2. Gyakoroljátok: Mi, lelkek testvérek vagyunk. Azzal, hogy testi tudatossá váltok, helytelen tetteket hajtotok végre. Ezért, amennyire csak lehetséges, maradjatok lélek tudatosak.

Áldás:
Legyetek nagyszerű és erőteljes lelkek az igazság erejével, akik állandóan boldogságban táncolnak.

Azt mondják: Ahol igazság van, ott a lélek táncol. Akik igazak, azaz, akik rendelkeznek az igazság erejével, azok állandóan táncolnak, soha nem hervadnak el, nem válnak zavarodottá, nem félnek, vagy nem érzik, hogy gyengék. Ők állandóan boldogságban fognak táncolni. Ők erőteljesek lesznek. Meg lesz az erejük, hogy mindennel szembenézzenek. Az igazság soha nem ingadozik, az megrázhatatlan. Az igazság hajója lehet, hogy sziklára fut, de soha nem fog elsüllyedni. Tehát, ti, lelkek, akik az igazság erejét magatokba szívjátok, nagyszerű lelkek vagytok.

Slogen:
Megállítani egy elfoglalt tudatot és intellektust egy másodperc alatt, a legemelkedettebb gyakorlat.